Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v samospráve (Tlačové správy mesta)

MHD zadarmo pre všetkých - podporujeme Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility 2016

Mesiac september už tradične patrí aktivitám na podporu udržateľnej mestskej mob ...viac...

Zverejnené 14.9.2016 -zhs-


 

Detské ihriská na Nitrianskej skolaudované

detské ihrisko Nitrianska

V pondelok 12. septembra 2016 dostalo Mesto Hlohovec kolaudačné rozhodnutie s po ...viac...

Zverejnené 13.9.2016 -zhs-


 

Záleží nám na bezpečnosti detí na cestách

Tabula Pozor deti

Na začiatku školského roka sa v meste Hlohovec v blízkosti vybraných základných ...viac...

Zverejnené 12.9.2016 -zhs-


 

Akcie v meste

29.9.2016   o 14.00 h

Symbol_LogoA_maly.jpg

Empírové divadlo v Hlohovci

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva


Priamy prenos bude možné sledovať na: www.zastupitelstvo.sk/?lid=1905

Program:

- Otvorenie
- Schválenie programu rokovania, voľba komisií
- Aktuálna informácia o meste
- Majetkovoprávne záležitosti - predaj, nájom
- Prenájom pozemkov spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o.
- Dodatok č. 1 k Protokolu o zverení majetku mesta Hlohovec do správy mestskej organizácie
- Dodatok č. 4 k Protokolu o zverení majetku mesta Hlohovec do správy mestskej organizácie
- Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Hlohovec k 30.6.2016
- Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2016 a návrh na rozpočtové opatrenia
- Rozpočtové pravidlá mesta Hlohovec
- Návrh VZN mesta Hlohovec č. 162/2016, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 134/2013 o rozpočtových pravidlách mesta Hlohovec a návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Hlohovci č. 35 zo dňa 27.6.2013
- VZN mesta Hlohovec č. 165/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec
- Návrh VZN č. 166/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení VZN č. 164/2016
- Zadanie urbanistickej štúdie "Občianska vybavenosť, Šumperky I", Hlohovec
- Návrh urbanistickej štúdie "Bytová výstavba IBV Panská niva II - 2. etapa, Hlohovec"
- Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2016
- Návrh termínov pre akt uzavretia manželstva na rok 2017
- Zrušenie Mestského národného výboru v Hlohovci zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava ako drobná prevádzkareň
- Zrušenie Miestneho národného výboru v Šulekove zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava ako drobná prevádzkareň
- Správa o vykonaných kontrolách
- Interpelácie
- Rôzne
- Záver


 

30.3. - 30.10.2016  

Kostol sv. Michala archanjela, Nám. sv. Michala

Vyhliadková veža Hlohovec

Po – Pia 8:00 – 15:30 hod.
So – Ne 13:00 – 18:00 hod.
(stála služba)
Telefonické objednávky: 033/7300337.


 

dnes je: 30.9.2016

meniny má: Jarolím

Dnes má službu:

Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec

033/3000043

ďalšie dni

Štvrtok 29.9.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Piatok 30.9.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Sobota 1.10.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Nedeľa 2.10.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Pondelok 3.10.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Utorok 4.10.
Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec
033/7302502
Streda 5.10.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Štvrtok 6.10.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
webygroup

English version

21599227

Úvodná stránka