Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Znižujeme vizuálny smog v meste

Znižujeme vizuálny smog v mesteVytlačiť
 

Označenie vizuálneho smogu na ulici SNPVizuálny smog je aktuálnym problémom takmer všetkých miest na Slovensku a čoraz viac ho začínajú vnímať aj samotní obyvatelia. Namiesto pekného výhľadu na panorámu mesta alebo pamiatku v centre, musíme chtiac či nechtiac vnímať aj množstvo okolitých reklám, ktoré nám zážitok neraz pokazia. Reklamy pri vstupe do mesta dokážu pokaziť prvý dojem za niekoľko sekúnd. Mnohé pútače a reklamy sú dokonca v rozpore s platnými právnymi predpismi, ale bohužiaľ ich odstránenie nie je zo zákonného hľadiska tak jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Aj pre riešenie tejto problematiky bola v rámci mestského úradu vytvorená veľká medziodborová pracovná skupina, ktorá už viac ako rok intenzívne pracuje na skvalitnení prostredia, v ktorom žijeme.

 

DESIATKY REKLÁM ODSTRÁNENÝCH

Odstránenie veľkoplošnej reklamy na budoveZnižovanie vizuálneho smogu vychádza priamo z Programu rozvoja mesta, kde je zaradené medzi jeden zo štyroch strategických cieľov, teda zvyšovanie kvality verejného priestoru. Aj to bol dôvod, prečo vznikol dokument Politika reklamných stavieb a zariadení mesta Hlohovec, ktorá určuje konkrétne podmienky umiestňovania reklamných stavieb a zariadení v súlade s Územným plánom mesta Hlohovec ako aj s príslušnými právnymi predpismi. Tento dokument sa stal východiskom jednotného prístupu mesta v oblasti reklamy. Stanovuje jasné pravidlá pri osádzaní reklamných stavieb a zariadení , s výnimkou označení objektov ich hlavnou funkciou (napr. Faurecia, Tesco a pod.), určuje pravidlá na osádzanie reklám na stĺpoch verejného osvetlenia a stĺpoch elektrického vedenia, obmedzuje osádzanie beachflagov vo verejnom priestore a taktiež určuje konkrétne mestské vitríny a výlepové plochy na umiestňovanie mestských informácií a plagátov k podujatiam. Aj vďaka Politike reklamných stavieb boli odstránené mnohé obťažujúce reklamy, billboardy pri cestách, reklamné plachty na zábradliach pri vstupe do mesta či nadrozmerné reklamné plochy z významných objektov v centre mesta.

 

NOVÝ PODNIKATEĽSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Jeden z dlhodobých problémov, ktorým sa pracovná skupina odborníkov na mestskom úrade zaoberala, bol miestny podnikateľský informačný systém. Reklamné navádzacie tabuľky umiestnené popri komunikáciách nemali  jednotný vizuál a v niektorých prípadoch boli aj z dopravného hľadiska nebezpečne osadené. Počas desiatok hodín v teréne zamestnanci úradu hľadali najvhodnejšie miesta na osadenie nových navádzacích tabúľ a taktiež navrhli jednotný dizajn systému.

 

KROK ZA KROKOM K POVOLENIU REKLAMY

Ak máte záujem o umiestnenie reklamy na fasáde domu, prípadne zakladáte novú prevádzku v meste a uvažujete o jej správnom označení, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Lokalita objektu

Ako prvé zistite, či sa objekt, na ktorom chcete umiestniť reklamnú stavbu, nachádza v pamiatkovej zóne mesta alebo v jej ochrannom pásme.

2. Grafický návrh reklamy

Kontaktujte architekta alebo grafického dizajnéra, ktorý vám navrhne vhodné umiestnenie reklamnej stavby na objekte a jej dizajn. Platí pravidlo, že menej je niekedy viac.

3. Záväzné stanoviská

Stanovisko mesta Hlohovec

V závislosti od typu reklamy si do podateľne mestského úradu podajte žiadosť o stanovisko na umiestnenie reklamnej stavby, samostatne stojaceho reklamného zariadenia a tovaru alebo exteriérového sedenia. Žiadosti nájdete na oficiálnej stránke mesta v sekcii Ako vybaviť.

Stanovisko Krajského pamiatkového úradu

V prípade, že sa objekt nachádza v pamiatkovej zóne mesta alebo v ochrannom pásme pamiatkovej zóny, musíte tiež  priložiť kladné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

Krajský pamiatkový úrad Trnava
Cukrová 1, 917 01 Trnava
tel.: 033/2452 111
e-mail: podatelna.tt@pamiatky.gov.sk

4. Žiadosť na stavebný úrad

S kladnými stanoviskami podáte v zmysle stavebného zákona žiadosť o povolenie reklamnej stavby na stavebný úrad na adresu

Mestský úrad Hlohovec
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
tel.: 033/7368 216
e-mail: elena.hrusovska@hlohovec.sk

5. Realizácia

Až po kladnom schválení všetkých žiadostí a ukončení celého procesu si môžete dať reklamnú stavbu vyrobiť a následne osadiť. Reklamnú stavbu neosádzajte predtým, ako získate všetky potrebné povolenia.
 

„Áčkové“ stojany na chodníkoch

Áčkové stojany na chodníkochSamostatnou kapitolou pri propagácii tovaru sú samostatne stojace prenosné reklamné zariadenia a vystavený tovar. Tie majú prevádzky častokrát umiestnené na chodníkoch, čím zaberajú časť peších komunikácií. Tento záber priestranstva sa považuje ako zvláštne užívanie v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Od 1. januára 2016 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec, ktoré určuje sadzbu vo výške 0,01 € za 1 m2/deň za umiestnenie reklamného zariadenia.


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

English version

34593971

Úvodná stránka