Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Hlohovec bude zelenšie mesto

Hlohovec bude zelenšie mestoVytlačiť
 

Hlohovec bude zelenšie mestoBiodiverzita je v súčasnosti veľmi moderným pojmom. Málokto však vie, čo si pod ňou môže predstaviť v bežnom, každodennom živote.

Mesto Hlohovec sa rozhodlo ísť cestou, ktorá je v našich mestách a obciach menej zaužívaná a prináša so sebou rôznorodé posudzovanie zo strany obyvateľov. Chceme vytvoriť ekologicky zodpovedné mesto, v ktorom budeme môcť žiť nielen my, súčasní obyvatelia, ale aj ďalšie generácie Hlohovčanov.

 

Kvetinové lúky v Zámockej záhrade

Najcennejším a najrozsiahlejším parkovo upraveným priestorom zelene v našom meste je Zámocká záhrada. Okrem toho, že poskytuje možnosti oddychu pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, má jedinečnú historickú hodnotu a cenná je aj z biologického hľadiska. Bohatá vegetácia a jazierko poskytuje úkryt a zdroje potravy množstvu živočíchov, čo z tejto „zelenej pamiatky“ vytvára aj nenahraditeľný biotop. Aj to je jedným z dôvodov, pre ktorý je manažment kosenia a údržby jednotlivých plôch parku smerovaný k podpore biodiverzity v parku. Jedným z opatrení je aj zníženie intenzity kosenia a načasovanie jednotlivých kosieb v časti tzv. platanovej lúky (časť III.), ktoré bude znamenať rozvoj spoločenstiev lúčnych bylín, a teda aj podporu opeľovačov, ako aj ochranu vzácnych platanov a v nezanedbateľnej miere estetický efekt v podobe kvitnúcej lúky. Ponechanie vyššieho trávnatého porastu má tiež vplyv na zadržiavanie vlhkosti a menšie odparovanie vody z pôdy. Prirodzenejší režim zadržiavania zrážkovej vody a menšie zhutňovanie pôdy, ktoré so sebou mechanizovaná kosba prináša bude napomáhať aj ochrane vzácnych platanov, ktoré tu rastú a ktoré tvoria najväčší platanový porast v rámci strednej Európy. V častiach parku, ktoré sú využívané na rôzne verejné podujatia bude plocha udržiavaná tak, ako doposiaľ, za účelom udržiavania trávnika športovo-rekreačného charakteru. Najvyššia intenzita údržby je stanovená v centrálnej časti parku a pravidelne upravenej časti s parterovými plochami trávnika na terasách. 

V rámci ďalších menších opatrení na podporu biodiverzity, ktoré so sebou prinášajú aj výrazný estetický efekt mesto pristúpilo tiež k výsadbe cibuľovín. Tie vytvárajú záhony prírodného charakteru rastúce v plochách trávnika a v tomto roku pribudnú aj záhony so zmesami letničiek.

Mapa intenzity údržby zelene v Zámockej záhrade

Hlohovec bude zelenšie mestoOrtofotomapa RGB © SURVEYE, s.r.o., 08/2017

Popis k mape:

I. najvyššia intenzita údržby (okrasné trávniky reprezentatívneho charakteru)
II. stredná intenzita údržby (rekreačné plochy trávnika)
III. nízka intenzita údržby (lúčny charakter porastu)

Biodiverzita v mestách

Biodiverzita poskytuje spoločnosti široké spektrum tzv. ekosystémových služieb od ktorých priamo závisíme. Bez nej by sme nemali potraviny či pitnú vodu, má vplyv na opeľovanie rastlín, znižovanie hluku, zlepšenie kvality znečisteného ovzdušia a vôd, ochranu proti povodniam a mnoho iného. Bohužiaľ, jej stav je v mnohých smeroch kritický. Tretina jedla, ktoré konzumujeme, závisí od opeľovačov (cukina, marhuľa, mandle, korenie, olejniny...). Len v Európe závisí na práci opeľovačov pestovanie viac ako 4000 druhov zeleniny. Pomerne často sa stretávame s pohľadom na zastavané územie miest a obcí ako na protiklad krajiny, kde človekom zmenené prostredie nehrá dôležitú úlohu z pohľadu prírodných zdrojov a biodiverzity.

Opak je pravdou – množstvo druhov, či už živočíšnych alebo rastlinných, čiže úroveň biodiverzity v urbanizovanom prostredí často dokonca prevyšuje okolité krajinné prostredie. Nie je výnimkou, že počet druhov na km2 je v sídlach často vyšší ako počet druhov na rovnakej ploche v okolitej krajine. Prírodné prvky, parky, záhrady, cintoríny, otvorené priestranstvá či dokonca budovy a ich strechy poskytujú veľkú rôznorodosť a vytvárajú unikátne prostredie pre rozličné druhy. Zároveň tu rozličné druhy nachádzajú viac potravy, alebo nie sú v takej miere ohrozované predátormi ako v prírodnej krajine.

Zdroj informácií: Prírode blízka údržba mestskej zelene – príručka pre samosprávy

Autor: Natália Foltinovičová


 
 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

English version

34850728

Úvodná stránka