Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 225 /2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 177 / 2017, o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a o určení rozsahu povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území mesta Hlohovec

Schválené: 28.6.2018

Vyhlásené: 3.7.2018

Účinnosť: 18.7.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 225 /2018, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 177 / 2017,
o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a o určení rozsahu povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území mesta Hlohovec


Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 177 / 2017 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a o určení rozsahu povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území mesta Hlohovec (ďalej len „nariadenie“) sa týmto všeobecne záväzným nariadením mení a dopĺňa nasledovne:

1. V čl. 2 sa mení ustanovenie ods. 1, pričom nový ods. 1 znie:
„2. Verejné priestranstvo je priestranstvo definované osobitným zákonom.1a “
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: „§2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.“

2. Čl. 4 sa ruší v celom rozsahu.

3. V Čl. 5 sa ruší ods.5.

4. Poznámky pod čiarou k odkazu 5 a 10 sa rušia.

5. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bez zmeny.


Čl. II

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 28.06.2018 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup

English version

34881954

Úvodná stránka