Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 244/2019 o určení názvu ulice „Šumperská ulica“

Schválené: 20.6.2019

Vyhlásené: 25.6.2019

Účinnosť: 10.7.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 244/2019
o určení názvu ulice „Šumperská ulica“


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 244/2019 o určení názvu ulice „Šumperská ulica“.


Čl. I

Úvodné ustanovenie

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie") je určenie názvu novej ulice v zmysle príslušných ustanovení osobitného predpisu1.

Čl. II

Názov novej ulice

1. Na základe realizácie novej individuálnej bytovej výstavby v meste Hlohovec v lokalite Šumperky, v urbanistickom obvode UO 17 Teplá dolina vznikla nová ulica, ktorá sa nachádza v novovytvorenej zóne bytovej výstavby Šumperky I, v rámci 1. etapy výstavby rodinných domov. Územie je situované juhovýchodne od areálu poľnohospodárskeho družstva s hranicou obytného súboru tvorenou Šumperským jarkom a je pripojená na miestnu komunikáciu Nitrianska, v časti južne od obchodného centra Kaufland. Predmetná ulica je graficky vyznačená v prílohe tohto nariadenia.

2. Týmto nariadením sa určuje ulici špecifikovanej v čl. II ods. 1 tohto nariadenia názov „Šumperská ulica“.

Čl. III

Záverečné ustanovenia


1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 20. 06. 2019.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta

 

Hlohovec.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta
 

 


dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

English version

34847149

Úvodná stránka