Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Uzávierka Nám. sv. Michala dňa 2. septembra 2019Vytlačiť
 

OZNAM

Mesto Hlohovec oznamuje, že z dôvodu konania pietneho aktu  kladenia vencov k pamätníku Padlých hrdinov, bude uzatvorená miestna komunikácia  Nám. sv. Michala v Hlohovci, v mieste od Pamätníka padlých hrdinov, po križovatku s miestnou komunikáciou ul. Pod Beranom.

 

Druh uzávierky:                 úplná

Doba uzávierky:                od 01:00 hod. dňa 02.09.2019  do 11:30 hod. dňa                                                                                  02.09.2019                                                    

Dĺžka uzávierky:                cca 800 m

Obchádzka:                       bude vedená po miestnych komunikáciách

Zodpovedná osoba:         Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

 

Hlohovec 16.08.2019

 

Ing. Miroslav Kollár       

primátor mesta

uzavierka.jpg


 
 

Prerušenie dodávky vody v mestskej časti Šulekovo – štvrtok 22. 8. 2019Vytlačiť
 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí dôjde vo štvrtok 22. augusta k prerušeniu dodávky vody pre celú mestskú časť Šulekovo.

Odstávka potrvá od 08:00 do ukončenia prác. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri budove mestského úradu na ulici Šulekova.

Žiadame obyvateľov uvedenej lokality, aby sa predzásobili vodou.

Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).

 

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Zatvorenie MsÚ pre záležitosti v m.č. Šulekovo do 30. augusta 2019Vytlačiť
 

Dňa 20.8.-30.8.2019 bude kancelária mestského úradu pre záležitosti v m. časti Šulekovo zatvorená /dovolenka/.

Agendu kancelárie, aj vyhlasovanie oznamov, v plnom rozsahu zabezpečuje Mestský úrad Hlohovec.

Uvedené sa netýka terénnych sociálnych pracovníčok.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

 

ODVOLÁVA

dňom 06. augusta 2019

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom páse (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Hlohovec,

ktorý bol vyhlásený dňa 03. júla 2019.

 

 

                                                                                             Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                 primátor mesta        


 
 

Služba IOMO v klientskom centre je obnovená Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje,

že služba IOMO (integrované obslužné miesto občana) je opäť obnovená a dostupná pre vás v klientskom centre.

Vďaka nej získate priamo na mestskom úrade výpis a odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva aj výpis z obchodného registra.


 
 

Voľné pracovné miesto - riaditeľ/riaditeľka ZŠ PodzámskaVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E


Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, v zastúpení Ing. Miroslavom
Kollárom, primátorom mesta, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v
súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje


v ý b e r o v é  k o n a n i e


na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec

(s právnou subjektivitou)

 

Bližšie informácie v prílohe.

 


 
 

Voľné pracovné miesto - konateľ Vodárenskej spoločnosti HlohovecVytlačiť
 

M E S T O   H L O H O V E C

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

vyhlasuje výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie konateľa
obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - vedúci odboru výstavbyVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom v súlade s § 5 zákona č. 552/2003

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení VYHLASUJE

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície

VEDÚCI ODBORU VÝSTAVBY
MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - referent pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmusVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore stratégie Mestského úradu v Hlohovci  

VYHLASUJE  

POHOVOR

na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT  PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, ARCHITEKTÚRU a URBANIZMUS

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - vedúci odboru ekonomickéhoVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom v súlade s § 5 zákona č. 552/2003

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení VYHLASUJE

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície

VEDÚCI ODBORU EKONOMICKÉHO
MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.

 


 
 
Položky 1-10 z 28

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup

English version

34340206

Úvodná stránka