Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Obchodné verejné súťaže

Obchodné verejné súťaže

Obchodná verejná súťaž - prenájom nehnuteľného majetku mesta - Za poštou - umiestnenie a prevádzkovanie novinového stánkuVytlačiť
 


 
 

ARCHÍV


 

Obchodné verejné súťaže

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku – častí stĺpov verejného osvetlenia vo vlastníctve Mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností – Balatónska ul. – opakovanáVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností - ul. BalatónskaVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj motorového vozidla 2017 Vytlačiť
 

Na Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj motorového vozidla Škoda Fabia nebola predložená žiadna ponuka.


 
 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu 2017Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu 2016Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj motorového vozidla Fabia - 2016Vytlačiť
 

Na Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj motorového vozidla Škoda Fabia nebola predložená žiadna ponuka.


 
 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj motorového vozidla - 2016Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj motorového vozidla 2015Vytlačiť
 


 
 

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE - ODPREDAJ AKCIÍ Prima banky Slovensko, a.s. Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec (ďalej len „vyhlasovateľ“),
IČO: 00 312 509, zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom,


v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov a ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) týmto zverejňuje svoj zámer predať akcie, ktorých je majiteľom, tak, ako je uvedené nižšie, a zároveň

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž


o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy o kúpe akcií podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).


Predmet požadovaného záväzku:
kúpa nasledujúcich cenných papierov – akcií, ktorých majiteľom je vyhlasovateľ:
Názov emitenta cenných papierov: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11,
010 11 Žilina
Počet akcií: 490

Adresa a termín podania návrhov a miesto určené pre prijímanie návrhov:
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, podateľňa MsÚ
Termín: 20.03.2015 – 09.04.2015 (štvrtok) do 12.00 hod.

 

Kompletné informácie o obchodnej verejnej súťaži nájdete v prílohe.


 
 
Položky 1-10 z 12

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

webygroup

English version

33381069

Úvodná stránka