Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Obchodné verejné súťaže

ARCHÍV


 

Obchodné verejné súťaže

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE - ODPREDAJ AKCIÍ Prima banky Slovensko, a.s. Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec (ďalej len „vyhlasovateľ“),
IČO: 00 312 509, zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom,


v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov a ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) týmto zverejňuje svoj zámer predať akcie, ktorých je majiteľom, tak, ako je uvedené nižšie, a zároveň

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž


o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy o kúpe akcií podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).


Predmet požadovaného záväzku:
kúpa nasledujúcich cenných papierov – akcií, ktorých majiteľom je vyhlasovateľ:
Názov emitenta cenných papierov: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11,
010 11 Žilina
Počet akcií: 490

Adresa a termín podania návrhov a miesto určené pre prijímanie návrhov:
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, podateľňa MsÚ
Termín: 20.03.2015 – 09.04.2015 (štvrtok) do 12.00 hod.

 

Kompletné informácie o obchodnej verejnej súťaži nájdete v prílohe.


 
 

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE - ODPREDAJ AKCIÍ Prima banky Slovensko, a.s. Vytlačiť
 

MsZ mesta Hlohovec schválilo dňa 23.04.2015 uznesením č. 51 zmenu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti: termín podania návrhov a termín vyhodnotenia súťažných návrhov. Ostatné podmienky zostávajú nezmenené.

 

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

- ODPREDAJ AKCIÍ Prima banky Slovensko, a.s.

     Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec (ďalej len „vyhlasovateľ“), IČO: 00 312 509, zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom, v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov a ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) týmto zverejňuje svoj zámer predať akcie, ktorých je majiteľom, tak, ako je uvedené nižšie, a zároveň

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy o kúpe akcií podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

Predmet požadovaného záväzku:
kúpa nasledujúcich cenných papierov – akcií, ktorých majiteľom je vyhlasovateľ:
Názov emitenta cenných papierov: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11,
010 11 Žilina
Identifikačné číslo emitenta: 31575951
Zápis v obchodnom registri: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel Sa, vložka č. 148/L
Druh akcií: kmeňové akcie
ISIN: SK1110001270
Forma akcií: na meno
Podoba akcií: zaknihované
Menovitá hodnota akcií: 399,00 €
Počet akcií: 490
Podiel z emisie: 0,489 %

Adresa a termín podania návrhov a miesto určené pre prijímanie návrhov:
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, podateľňa MsÚ

Termín: 27.04.2015 – 25.05.2015 (pondelok) do 12.00 hod.


 
 

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE - Odpredaj akcií Prima banky Slovensko, a.s.Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec (ďalej len „vyhlasovateľ“),
IČO: 00 312 509, zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom,


v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov a ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) týmto zverejňuje svoj zámer predať akcie, ktorých je majiteľom, tak, ako je uvedené nižšie, a zároveň

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž


o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy o kúpe akcií podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).


Predmet požadovaného záväzku:
kúpa nasledujúcich cenných papierov – akcií, ktorých majiteľom je vyhlasovateľ:
Názov emitenta cenných papierov: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11,
010 11 Žilina
Počet akcií: 490

Adresa a termín podania návrhov a miesto určené pre prijímanie návrhov:
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, podateľňa MsÚ
Termín: 29.05.2015 – 17.06.2015 (streda) do 12.00 hod.


Kompletné informácie o obchodnej verejnej súťaži nájdete v prílohe.


 
 
Položky 11-13 z 13

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

English version

34849988

Úvodná stránka