Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 8/2019

 Zivot_v_hlohovci.png


 

Život v Hlohovci - r. 2008 - č. 1

Novoročný príhovor predsedu TTSK

predseda TTSKVážení občania,

vstúpili sme do siedmeho roka existencie Trnavského samosprávneho kraja. Rok 2007 bol ťažkým, zároveň však aj úspešným rokom v našej práci. Je preto čas bilancovať, zamyslieť sa nad uplynulým obdobím.
Minulý rok nás právom napĺňa optimizmom a sebavedomím. Práca Úradu Trnavského samosprávneho kraja sa zintenzívnila a zefektívnila. Ako prvým sa nám podarilo zmeniť vlastnú organizačnú štruktúru do podoby akceptovateľnej aj zo strany Európskej únie. Prijali sme absolventov stredných a vysokých škôl, zvýšili sa jazykové a počítačové schopnosti na všetkých stupňoch riadenia. Nadobudli sme schopnosť samostatnej implementácie operačných programov.

     V rámci Trnavského samosprávneho kraja bola schválená optimalizácia počtu škôl s cieľom zefektívniť vynakladanie prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Po prvýkrát sme zorganizovali Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže, krajskú a neskôr i celoštátnu. Pristúpili sme k udeľovaniu čestných názvov školám, aby slúžili ako vzor našej mládeži. Pripravili sme prvé kroky, ktoré budú viesť k založeniu Parlamentu mladých v Trnavskom samosprávnom kraji. So zreteľom na národnú identitu a rastúci význam postavenia nášho regiónu v Európe sme zvýšili odbornú starostlivosť o regionálnu kultúru. Výsledkom bol rad kultúrnych podujatí, z ktorých chceme vybudovať tradíciu. V oblasti zdravotníctva sa nám podarilo minimalizovať a zastaviť nárast dlhov zdravotníckych zariadení.

     Rozpočet roka 2007 bol po prvýkrát stanovený ako rozvojový a investičný. Prijatím úveru v celom zamýšľanom objeme 1,5 miliardy korún sme v minulom roku naštartovali schválené investičné aktivity v rámci Trnavského samosprávneho kraja, ktorých realizácia nepochybne výrazne napomôže zvýšeniu komfortu obyvateľov žijúcich v regióne. Zo schváleného úveru bude financovaná predovšetkým výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a opravy ciest II. a III. triedy a  mostov vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja. Opravy a modernizácie budú realizované na cestách najviac zaťažených ťažkou nákladnou dopravou v podstate na celom území kraja. Rekonštruované budú tri mosty a celková dĺžka ciest, ktoré budú z úveru financované, predstavuje 435 kilometrov.

     Trnavský samosprávny kraj podporil v roku 2007 desiatky aktivít občianskych združení a neziskových organizácií, grantovými výzvami podporil projekty zamerané na pomoc pre sociálne odkázaných občanov a mládežníckym organizáciám. Po prvý raz v histórii kraja sme ocenili občanov a kolektívy za vynikajúce tvorivé výkony, výsledky vedeckej, umeleckej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, ako aj účasť na záchrane ľudského života a majetku kraja.

     Sme spoluzakladateľmi Automobilového klastra - Západné Slovensko a Regionálneho inovačného centra v Trnave. Podpísali sme zmluvy s regionálnymi združeniami Združení miest a obcí Slovenska v kraji. Navštívili nás aj významné osobnosti slovenského kultúrneho, spoločenského a politického života, medzi inými i predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico. Vrcholom bola účasť prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča na oslavách 80. výročia založenia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

     Nemôžeme byť však vo svojej práci osamotení. Stávame sa regiónom bez hraníc, s množstvom priamych ekonomických, politických a priateľských kontaktov. Snažíme sa vytvárať predpoklady pre taký ekonomický a duchovný rozvoj regiónu, aby prosperita neobišla jediný z jeho 4147 km a žiadneho občana nášho kraja. Vnímam nezadržateľný rast siedmich rovnocenných okresov a 251 miest a obcí, ktoré sú našou vizitkou. Mojou snahou je dosiahnuť, aby sme v našom kraji nežili vedľa seba, ale spolu.

     Vážení občania, rád by som sa preto poďakoval Vám, ktorí s nami túto neľahkú úlohu zdieľate. Ďakujem aj poslancom a zamestnancom Úradu Trnavského samosprávneho kraja za ich prácu, odvahu a vôľu presadzovať reformy verejnej správy v každodennom živote občanov.

      Vážení občania, v roku 2008 Vám prajem pevné zdravie, spokojnosť a mnoho osobných i pracovných úspechov.

Ing. Tibor Mikuš
poslanec NR SR
predseda Trnavského samosprávneho kraja


 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup

English version

34347050

Úvodná stránka