Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2008 - č. 1

Obchodná akadémia

budova obchodnej akadémieObchodná akadémia

 

 

 

     Obchodná akadémia v Hlohovci pripravuje žiakov v študijnom odbore 63176 a jej absolventi majú široké všeobecné i odborné vzdelanie nevyhnutné pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe.
     Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre vysokoškolské štúdium i celoživotné vzdelávanie. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný tak, aby dotváral odborný profil absolventa. Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné vedomosti, prostredníctvom ktorých je schopný samostatne vykonávať ekonomické činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou praxou, spojené so získavaním a spracúvaním informácií v rôznych oblastiach ekonomického života.
     Praktické vyučovanie integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky tak, aby ich bol absolvent schopný aplikovať v praxi, aby vedel pracovať samostatne aj v kolektíve, a aby bol adaptabilný v príbuzných odboroch činnosti. Veľká pozornosť je venovaná štúdiu cudzích jazykov a využívaniu informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese.
     V škole sú štyri odborné učebne informatiky a novozriadená multimediálna učebňa. Žiaci sa zapájajú do rôznych e-learningových projektov ako napríklad Investland, Myslieť ekonomicky, Poznaj svoje peniaze, Banky v akcii. V 3. a 4. ročníku majú žiaci možnosť vykonať Štátnu skúšku z kancelárskeho písania na stroji alebo počítači.
     Od šk. roku 2006/2007 realizujeme v spolupráci s Katedrou jazykov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre projekt CLIL – integrované vyučovanie anglického jazyka a vybraných odborných predmetov, ktorého cieľom je zlepšovanie schopností a zručností študentov v cudzom jazyku tým, že sa cudzí jazyk považuje za nástroj komunikácie a nie za samostatný predmet.
V školskom roku 2008/2009 budú žiaci prijímaní do prvého ročníka po úspešnom ukončení základnej školy bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých počas štúdia v ZŠ a výsledkov MONITORU 2008.
     Viac informácií o Obchodnej akadémii v Hlohovci získate na webovej stránke www.oahlohovec.edupage.sk .

text: -OA-

foto: www.oahlohovec.edupage.sk


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34611752

Úvodná stránka