Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 10/2019

 ZvHC_10_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2008 - č. 2

ONLINE s primátorom

rodina RihovcovONLINE s primátorom 


Pán primátor, aká je demografická bilancia v Hlohovci za rok 2007?
Od roku 1997 má mesto celkový úbytok obyvateľstva. Jeho veľkosť síce kolíše, ale z dlhodobého hľadiska má stúpajúcu tendenciu.
K 1. januáru 2008 eviduje mesto 22 682 obyvateľov. Tento údaj nás zaradil na 32. miesto v rámci Slovenska podľa počtu obyvateľov. V priebehu uplynulého roka sa v meste narodilo 189 detí, 199 občanov nás navždy opustilo, prisťahovalo sa 185 občanov a odsťahovalo 412.
Z týchto údajov je jasné, že na celkovom úbytku obyvateľstva v našom meste sa podieľa jednoznačne migračný pohyb. Migračné saldo niekoľkonásobne prevyšuje hodnoty rozdielu počtu živo narodených a zomretých. Ak vysťahovaní sú v reprodukčnom veku, stúpajúca tendencia vývoja migračného úbytku sa môže nepriaznivo odraziť i na úrovni pôrodnosti, a to znížením počtu novo narodených obyvateľov nášho mesta. Strata obyvateľstva migráciou má teda nepriaznivý účinok na vývoj populácie.
Potešujúcou správou je, že od roku 2001 sa vzdelanostná úroveň populácie nášho mesta zvýšila, čoho príčinou je zvýšenie počtu možností sebarealizácie a osobnej zodpovednosti. Mnohí naši spoluobčania to využili na to, aby si vzdelanie doplnili alebo rozšírili. Zloženie obyvateľstva mesta podľa pohlavia nevybočuje z celoštátneho priemeru. Väčšinu mestskej populácie predstavujú totiž ženy.

Má mesto záujem priaznivo ovplyvňovať populačný vývoj?
Rád by som pri tejto príležitosti spomenul poskytovanie finančnej podpory zo strany mesta pre narodené deti. S účinnosťou od 21.6. 2007 vydalo Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. b) Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Zásady poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa“. Táto finančná podpora sa týka narodených detí s trvalým pobytom v meste Hlohovec. Je to vlastne dobrovoľná jednorazová sociálna pomoc mesta Hlohovec rodinám a je poskytovaná vo výške 2 500,-Sk na narodené dieťa. Výpomoc je určená na pokrytie časti nákladov vznikajúcich žiadateľom v súvislosti s narodením dieťaťa a starostlivosťou spojenou s jeho narodením.
V uplynulom roku mesto vyplatilo finančnú podporu v celkovom objeme 170 000,- Sk pre 68 žiadateľov, ktorí spĺňali podmienky pre jej vyplatenie.

Kto je prvým narodeným občanom nášho mesta v tomto roku?
Hneď v prvý novoročný deň nás všetkých milo prekvapila správa, že prvým narodeným občanom Slovenska v r. 2008 sa stal Šimonko Riha (na foto), ktorý sa narodil len pár sekúnd po polnoci hlohovským manželom Erike a Igorovi Rihovcom v trnavskej pôrodnici. Pochopiteľne, že k titulu prvého narodeného dieťaťa na Slovensku sa priradil i titul prvého narodeného dieťatka v našom meste. Okamžite som sa skontaktoval s rodičmi a naplánovali sme moju osobnú návštevu bábätka a tejto milej rodinky.

 

Za rozhovor ďakuje Ing. Jana Šimurková

Foto: E. Rihová


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

English version

34850600

Úvodná stránka