Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 10/2019

 ZvHC_10_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2008 - č. 2

Zápis do školy a odklad školskej dochádzky

Zápis do školy a odklad školskej dochádzky 

     Nástup do školy je jedným z významných období v živote dieťaťa. Je to obdobie, v ktorom sa končí čas hier a začína sa obdobie povinností. Nároky na každé dieťa sú vysoké a preto by mali ísť do prvých ročníkov len tie deti, ktoré budú zvládať požiadavky školy bez problémov. Detskí psychológovia a špeciálni pedagógovia sa v súvislosti s danou problematikou čoraz viac sústreďujú na pojmy „školská zrelosť a pripravenosť“ detí pred vstupom do školy.
     Hlavným kritériom pre vstup do školy je empiricky stanovená veková hranica – dosiahnutie 6. roku života. Ďaľším kritériom posudzovania školskej zrelosti dieťaťa je telesná zrelosť, ktorú posudzuje detský lekár. Citová a sociálna zrelosť sa prejavuje určitým stupňom samostatnosti a nezávislosti dieťaťa od rodičov. Bez ťažkostí nadväzuje kontakt s deťmi a dospelými, ovláda základné pravidlá sociálnej komunikácie.
     Rozumová /kognitívna/ zrelosť sa prejavuje v dostatku primeraných vedomostí a poznatkov o okolitom svete a predmetoch, v rozlišovaní základných farieb, tvarov, veľkostí predmetov, vie sa orientovať v čase a priestore, vie určiť počet predmetov a vecí, chápe a reprodukuje obsah rozprávok, má čistú a zreteľnú výslovnosť a primeranú slovnú zásobu.
     Už vieme, ako vyzerá dieťa pripravené pre školskú dochádzku. Ale ako rozpoznáme dieťa, ktoré nie je dostatočne zrelé, lebo aj keď má Vaše dieťa 6 rokov nemusí to znamenať, že je pripravené na vstup do školy. Každé dieťa je individuálne a preto sú individuálne aj jeho schopnosti. Niekedy potrebuje jednoducho viac času ako iný, možno sa nevie tak dobre sústrediť.
     U takého dieťaťa pozorujeme tieto prejavy v správaní: nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky, má problémy s výslovnosťou, alebo nevie formulovať vety, je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici, nedokáže sa sústrediť a nezapamätá si vetu, nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu, je nepozorné, hravé, ľahko unaviteľné a zábudlivé, je neschopné dokončiť úlohu a má strach zo školy.
     Rodičia takýchto detí môžu mať problém, ako túto situáciu zvládnuť. Najmä ak boli pripravení na to, že dieťa dajú od septembra do školy. Z čoho majú strach? Z toho, čo všetko môže dieťa stratiť – kontakt s rovesníkmi, prestíž v rodine, sebadôveru a i. Najťažšie je prijať tieto okolnosti a presvedčiť samých seba, že dieťa odkladom veľa získa.
     Takýto „rozumný“ rodič je povinný v čase od 15.1. do 15.2. prihlásiť svoje dieťa do ZŠ. Zároveň by však mal upozorniť riaditeľa školy na to, že síce zapisuje dieťa do 1. ročníka, ale chce požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Dieťa v takom prípade navštívi pedagogicko-psychologickú poradňu, kde jeho zrelosť posúdi psychológ. Ten na základe vyšetrenia vydá rozhodnutie o odklade. Odklad školskej dochádzky potom udeľuje riaditeľ školy na základe tohto odborného vyjadrenia, ale rozhodnutie je na rodičoch, ktorí bývajú vo svojom názore pomerne objektívni.
     Rodičia detí s odloženou školskou dochádzkou majú potom dve možnosti. Buď dieťa ponechajú ďalší rok v tej materskej škole, ktorú dieťa navštevovalo, alebo sa rozhodnú umiestniť ho v triede pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktorá týmto deťom už tretí rok poskytuje profesionálnu výchovu a vzdelávanie. Táto trieda je umiestnená v Materskej škole na Fraštackej ulici v Hlohovci a navštevujú ju deti z celého regiónu Hlohovec. Pomocou stimulačných aktivít sa špeciálny pedagóg a učiteľky MŠ zameriavajú na tie oblasti vývinu dieťaťa, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný štart do školy. V priebehu celého dňa pri práci s deťmi s odloženou dochádzkou zaraďujú do činností aktivity a hry orientované na podporu rozvoja jednotlivých stránok osobnosti dieťaťa. Do denného poriadku sú častejšie zaraďované hry a didaktické aktivity, ktoré rozvíjajú a stimulujú vnímanie, myslenie, pamäť, jemnú a hrubú motoriku, pracovné a sociálne zručnosti a návyky. Rodičia detí sa aktívne podieľajú na vzdelávaní svojich detí prostredníctvom riešenia domácich úloh. Dvakrát v týždni si deti systematicky rozvíjajú grafomotorické zručnosti. Tréningom fonematického uvedomovania podľa Eĺkonina si rozvíjajú poznatky o zvukovej štruktúre slov, učia sa rozlišovať hlásky, robia analýzu a syntézu slov , ktoré sú predpokladom pre zvládnutie čítania a písania v škole.
     V rámci špeciálnopedagogickej, plánovitej a cieľavedomej starostlivosti vykonáva špeciálny pedagóg individuálne stimulácie s deťmi, pričom vychádza zo záverov psychologického vyšetrenia a z pedagogickej diagnostiky. Individuálne stimulačné aktivity sú orientované na rozvoj konkrétneho dieťaťa s cieľom odstránenia deficitov jednotlivých psychických funkcií dieťaťa.
     Veríme, že nielen my, predškolskí pedagógovia, ale aj vy, rodičia, máte záujem na tom, aby bolo Vaše dieťa čo najlepšie pripravené na vstup do školy a aby v nej bolo úspešné. Ak je zo strany odborníkov doporučené, že Vaše dieťa ešte na vstup do školy nedozrelo, ak ešte nemá potrebné predpoklady pre vstup do školy, nebojte sa ho ponechať v materskej škole o rok dlhšie a zverte ho odborníkom z oblasti špeciálnej a predškolskej pedagogiky!


PaedDr. Luhová Ľubica
Mgr. Kunáková Alica


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

English version

34850538

Úvodná stránka