Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 10/2019

 ZvHC_10_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2008 - č. 2

III. ZŠ v Hlohovci na Ul. A. Felcána

III. ZŠIII.ZŠ v Hlohovci na Ul. A. Felcána

     Hoci naša škola vychováva absolventov od roku 1960, jej duch je stále mladý. Erudovaný tím odborníkov - pedagógov vychováva deti nielen ako „schránky vedomostí“, ale hlavne pre ich budúce uplatnenie v živote – v dospelosti. Hlavným krédom nášho pedagogického kolektívu je využívanie reformných pedagogických myšlienok v každodennej pedagogickej praxi. Realizujeme to hlavne cez projekty: Otvorená škola, Orava, Infovek, Zdravá škola, Regionálna škola, ITV (integrované tematické vyučovanie), Digitálni Štúrovci, Daltonská pedagogika.
     V školskom roku 2007/2008 navštevuje našu školu 258 žiakov v 11 triedach. V budove školy sa nachádza aj elokovaná trieda Materskej školy z Nábrežia v Hlohovci pre deti, ktoré sa neskôr stanú našimi žiakmi a u týchto žiakov nedochádza k stresu pri nástupe do školy, lebo už dôverne poznajú prostredie školy. Pre I. stupeň máme otvorené 2 oddelenia Školského klubu detí, kde sa deťom venuje výchovná starostlivosť v dvoch materiálovo kvalitne vybavených herniach .
     Naša škola ďalej ponúka celú škálu záujmových krúžkov pre poobedňajšie aktivity, ako sú: pohybová príprava , strelecký krúžok, stolnotenisový krúžok, literárno-dramatický krúžok, ľahkoatletický krúžok, počítačový krúžok. Tieto krúžky vedú skúsení inštruktori a tréneri či už z radov učiteľov, alebo aj externistov. Ich prácu je vidieť v dosiahnutých výsledkoch našich žiakov v rámci mesta, regiónu kraja ba až Slovenska.
     Dlhodobo realizujeme na našej škole športové podujatia a súťaže ako napr. Vianočný basketbalový turnaj, Streleckú súťaž O pohár primátora mesta Hlohovec, Stolnotenisovú súťaž Peterská loptička.
     Každoročne naši žiaci v rámci literárno-dramatického krúžku nacvičia divadelné predstavenie, s ktorým potom vystúpia v Dome kultúry.
     Počítačové krúžky sa realizujú v dvoch počítačových učebniach v rámci projektu Infovek napojených na internet . Aj väčšina učiteľov prešla školeniami na základy vzdelania IKT (informačno-komunikačných technológií). Ich vedomosti využívame na interaktívne vyučovanie v jednotlivých predmetoch.
     Zapájame sa aj do environmentálnej výchovy žiakov tým, že realizujeme separovaný zber PET-fliaš a zber starého papiera v rámci nášho regiónu sv. Peter a Nová štvrť.
     Z dôvodu kvalitnej prípravy žiakov a navrhovanej zmeny vo výučbe cudzích jazykov sme v tomto školskom roku zaviedli výučbu dvoch cudzích jazykov (anglický jazyk a nemecký jazyk) od 1. ročníka.
     V MONITOR-e 9 dosahujú naši žiaci v porovnaní s celoslovenským priemerom nadpriemerné výsledky a taktiež aj testovanie PIRLS pre žiakov 4. ročníka na čítanie s porozumením dopadlo veľmi dobre.
     Na škole pracuje špeciálny pedagóg, ktorý sa venuje integrovaným deťom v rámci porúch učenia alebo správania. Tak je im venovaná plná starostlivosť a sú riadne včlenení do žiackeho kolektívu.
     V rámci projektu Zdravá škola vždy v septembri realizujeme plavecký výcvik pre žiakov 2. a 3. ročníka, v zime lyžiarsky zájazd pre 7. ročník, podľa požiadaviek rodičov realizujeme školu v prírode pre 4. ročník.
     Naša škola nadviazala družbu so slovenskou školou v Srbsku, kde žijú naši krajania a to konkrétne v Báčskom Petrovci. Taktiež spolupracujeme s Domovom sociálnych služieb v Pastuchove, kde naši žiaci pomáhajú postihnutým deťom.
     Žiaci našej školy sa zapájajú do činnosti školy v rámci školského žiackeho parlamentu. Tu si navrhujú, pripravujú a realizujú rôzne akcie a podujatia pre školu. Za celý školský rok je ich niekoľko ako napr. zber gaštanov, súťaž o zaujímavé plody našich záhrad, vianočné pečivo, maškarný ples, Superstar, stavanie Májky, MDD.
     Uvedomujeme si, že dnes škola nielen vzdeláva ale aj vychováva a my sa snažíme z našich žiakov vychovať slušných, pracovitých a zodpovedných ľudí, ktorí nájdu svoje uplatnenie v ďalšom živote.
     Nie je možné v rámci tohto príspevku vymenovať a spomenúť všetko o našej škole a tak, ak by bol záujem, môžeme odpovedať na prípadné otázky osobne v budove školy, alebo na telefónnom čísle 033/7421156 u riaditeľa školy Ing. Petra Šišku.

PaedDr. Bohuslav Čulák

Foto: arch. školy


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

English version

34850719

Úvodná stránka