Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2008 - č. 3

ONLINE s primátorom

primátor mestaONLINE s primátorom

     Vyšší hospodársky rast a viac pracovných miest pre všetky regióny a mestá Európskej únie – to je vízia novej kohéznej politiky ( politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti), na obdobie 2007 -2013 . Európska kohézna politika je navrhnutá tak, aby sa docielilo zmenšenie rozdielov medzi úrovňou rozvoja regiónov Európskej únie. V Národnom strategickom referenčnom rámci Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 bol preto stanovený strategický cieľ i národné priority. V priebehu tohto programového obdobia dostalo Slovensko jedinečnú šancu využiť peňažné prostriedky z fondov EÚ, ktoré mu boli určené vo výške 11,4 mld . eur na výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov, slovenskej ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Čiže tieto prostriedky môžu zásadným spôsobom zlepšiť kvalitu života obyvateľov krajiny.

Ako naše mesto zabezpečuje získavanie finančných zdrojov z EÚ?
V minulom období rokov 2004-2006 sme spracovávali požiadavky na získanie finančných prostriedkov z národných zdrojov a zdrojov Európskej únie.
Na nové programovacie obdobie rokov 2007-2013 v rámci Národného strategického referenčného rámca sú schválené všetky operačné programy, v ktorých budú určené prioritné ciele a aktivity pre žiadateľov. Je pochopiteľné, že i naše mesto sa zaradí medzi uchádzačov o finančné prostriedky z týchto zdrojov, hoci nezanedbateľné sú i finančné prostriedky, ktoré mesto získalo a usiluje sa získať z národných zdrojov a grantových systémov. Problematikou získavania finančných prostriedkov sa okrem iného zaoberá Oddelenie regionálneho rozvoja na našom Mestskom úrade.

Čo je jeho náplňou?
Jeho pracovná náplň sa skladá z viacerých činností, avšak prioritou zostáva činnosť v oblasti projektového manažmentu, predovšetkým je to monitorovanie zdrojov a spracovávanie projektov vrátane ich samotnej implementácie.
Okrem toho oddelenie je autorom a vykonávateľom strategického dokumentu mesta, akým je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, aktualizuje informácie o projektoch, poskytuje poradenstvo v rámci svojej pôsobnosti a spracováva podklady určené na webovú stránku mesta Hlohovec.

Kto môže získať finančné prostriedky z eurofondov?
Pri odpovedi na túto otázku je potrebné rozlišovať štátny, verejný a súkromný sektor. Nakoľko ja som predstaviteľ verejného sektora, tak nás v prvom rade zaujímajú možnosti získavania finančných prostriedkov pre naše mesto.
Každý programový manuál určuje podmienky oprávnenosti nielen z hľadiska vymedzenia typu subjektu ako oprávneného žiadateľa, ale aj z hľadiska vymedzenia oprávnených výdavkov, doby realizácie, oprávneného územia a pod.

Postup od vyhlásenia výzvy po schválenie projektu a získanie financií býva zdĺhavý, aké časové obdobie to vlastne je?
Vzhľadom k tomu, že sa pripravovali nové manuály na súčasné programové obdobie,(r. 2007-2013), je predpoklad aj zmeny techniky spracovania projektov.
Časové obdobie sa nedá presne určiť. Každý rezort, resp. riadiaci orgán v pôsobnosti ktorého sú predmetné výzvy, má špecifické podmienky. Môžeme len očakávať, že sa proces hodnotenia projektov skráti (v minulosti trval 1 rok, aj viac). Pochopiteľne, že na dĺžku hodnotiaceho procesu majú vplyv aj iné faktory, napr. množstvo podaných projektov alebo prebujnená administratíva.

Za rozhovor ďakuje Ing. Jana Šimurková

foto: JŠ


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34663290

Úvodná stránka