Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2008 - č. 3

MAS IN REGION

MAS IN REGION


     Zatiaľ k najúspešnejším projektovým manažérom v našom teritóriu patrí Ing. Michal Pikus, predseda Správnej rady MAS IN REGION o.z., so sídlom R. Dilonga 1 , 920 01 Hlohovec, Tel: 0905222968. Vzhľadom na to, že nastal čas uchádzať sa o peniaze na rozvoj z EÚ, položili sme mu niekoľko otázok.


Prezrela som si Vašu novootvorenú web stránku www.inregion.sk. Čím konkrétne sa zaoberá Vaše o.z. a kto môže jeho služby využiť?
Naše združenie MAS IN REGION, o.z. bolo založené v septembri minulého roka obcami, podnikateľskými subjektami hlavne z oblasti agrosektora, cestovného ruchu a služieb na podporu regionálneho rozvoja v území okresov Piešťany, Hlohovec, Trnava a Galanta, osobitne na uplatnenie obsahu Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013. Združenie je založené na princípoch programu LEADER, teda budované iniciatívou zdola na zásadách partnerstva a spolupráce verejného a súkromného sektora. Naše služby však môžu využiť nielen naši členovia, ale všetci záujemcovia o aktívnu účasť a spoluprácu v rozvoji regiónu, o prípravu a realizáciu rozvojových projektov vrátane ich podpory z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Sme otvorenou organizáciou, s možnosťou stať sa našim riadnym členom a využívať kompletný informačný i projekčný servis, ktorý zabezpečujeme. Pre styk so záujemcami o aktívnu účasť v regionálnom rozvoji zriaďujeme štyri kontaktné miesta v obciach Banka, Horné Otrokovce, Zemianske Sady a Križovany nad Dudváhom.


Aký je postup pre podnikateľov a súkromné osoby?
Je v každom operačnom programe špecifický. Vždy však platí, že je potrebné si ujasniť vlastný podnikateľský zámer alebo neziskovú aktivitu (to, čo chcem robiť, ako a za čo to chcem urobiť) a na ich zabezpečenie potom vyhľadať možnosti využitia pomoci z fondov EÚ, štátneho rozpočtu alebo účelových dotácií, radu nadačných podnikateľských a aj súkromných fondov. Ak sa záujemca nevie zorientovať sám, je vhodné obrátiť sa na príslušný riadiaci orgán alebo na špecialistu. Takým sme napríklad i my.


V prípade, že projekt bude prijatý, čo to pre prijímateľa pomoci znamená?
Prijímateľ bude príslušným riadiacim orgánom – spravidla ministerstvom vyzvaný na vykonanie verejného obstarávania, uzatvorenie realizačných zmlúv s dodávateľmi a na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Po jej podpise možno začať s realizáciou projektu podľa harmonogramu a rozpočtu, ktoré sú súčasťou zmluvy. Prevažná časť príspevkov z EÚ a ŠR sa čerpá následne, t.j. preplácaním vynaložených nákladov na základe žiadostí o platbu, ktoré predkladá žiadateľ po etapách počas realizácie projektu.


Za rozhovor ďakuje Ing. Jana Šimurková


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34663374

Úvodná stránka