Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2008 - č. 3

Hlohovecká regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja

Hlohovecká regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja

     Hlohovecká regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja, skrátený názov HL RRA, so sídlom Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, vznikla zápisom do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Obvodnom úrade v Trnave dňa 17.10.2007. Zriadil ju Trnavský samosprávny kraj a mesto Hlohovec.
    Hlohovecká regionálna rozvojová agentúra vznikla pre účely poradenstva, spracovania a realizácie projektov pre príspevkové a rozpočtové organizácie Trnavského samosprávneho kraja, ktorým vykonáva servis bezplatne. Žiadateľmi ďalej môžu byť iné fyzické a právnické osoby pôsobiace na území SR, ktorým sú však služby poskytované odplatne.


Ako má postupovať záujemca o čerpanie prostriedkov z Európskej únie? Spýtali sme sa projektového manažéra HL RRA Ing. Ľubomíra Burdu:
Záujemca, ktorý má projektový zámer si dohodne stretnutie s pracovníkom HL RRA na tel. č. 0911289311. Pri vzájomnom stretnutí žiadateľa a projektového manažéra HL RRA sú vytipované možnosti pre spracovanie projektu k príslušnej výzve. Po odsúhlasení zámeru pracovníci HL RRA spracujú projekt, ktorý žiadateľ predloží na príslušný riadiaci, resp. sprostredkovateľský orgán. Po schválení projektu, HL RRA poskytuje kompletný servis pri realizácii projektu.

Aká je záruka, že práve projekty podané cez Vašu HL RRA budú prijaté?
Žiadna poradenská spoločnosť Vám nezaručí, že Váš projekt prejde práve s ňou. Záruka je v kvalitne vypracovaných projektoch a v poznaní pravidiel vyhlásených výziev a eurofondov.

V súčasnosti na akých výzvach pracujete?
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako Riadiaci orgán pre regionálny operačný program vyhlásilo Pilotnú priebežnú výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu (ďalej ROP), prioritná os 1. Infraštruktúra vzdelávania (rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vybraných predškolských zariadení, základných a stredných škôl, obstaranie vybavenia).
Na základe tejto výzvy momentálne pripravujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre strednú školu a základné školy z okresu Hlohovec.

Je to pravda, že spolupracujete aj s inými projektovými tímami, napríklad s MAS IN REGION?
Naši pracovníci a spolupracovníci spolupracujú s budúcim tímom MAS IN REGION. Spolupráca v rámci mesta, okresu, kraja a republiky je základom pre úspešný rozvoj tohto regiónu, preto sa zapájame a budeme zapájať do všetkých aktivít, ktoré môžu finančne pomôcť rozvoju regiónu Hlohovecka.

Za rozhovor ďakuje Ing. Jana Šimurková

 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34662893

Úvodná stránka