Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2008 - č. 7

Administratívny vývoj Hlohovca

Administratívny vývoj Hlohovca

     V tomto roku si Hlohovec pripomína 895. výročie prvej písomnej zmienky o hrade Hlohovec. Spomína sa v Zoborskej listine z r. 1113 pod názvom Golguz. Pod hradom existovala podhradská osada – jej existencia je v písomných prameňoch doložená od 13. st.. Hrad i podhradská osada boli majetkom uhorského kráľa. Hrad bol tiež sídlom pohraničného komitátu, ktorého úlohou bola ochrana hraníc Uhorska s Českým kráľovstvom. Územný rozsah komitátu, ktorý zanikol v 13. st., je známy z písomných prameňov z 12. a 13. st.. Po tatárskom vpáde v r. 1241 vznikli, a po väčšinu obdobia feudalizmu existovali, na území dnešného Hlohovca dve obce – Starý a Nový Hlohovec. Prvýkrát sa tieto názvy objavili v 14. st.. Oba sídelné celky sa neskôr stali zemepanskými mestami – Nový Hlohovec v r. 1362, Starý Hlohovec v r. 1496. Každé z týchto miest malo samostatnú samosprávu až do poslednej štvrtiny 18. st., kedy sa správa zjednotila a Hlohovec reprezentovala jedna mestská rada na čele s richtárom. Hrad Hlohovec (koncom 18. a začiatkom 19. st. prebudovaný na zámok) bol od 13. st. centrom panstva Hlohovec. V r. 1275 sa stal zemepánom tohto panstva Aba, ďalšími zemepánmi boli Kontovci a Ujlakyovci (1349-1524), Thurzovci (1525-1636), Forgáčovci (1637-1709), Vratislavovci z Mitrovic (1709-1716) a Erdődyovci (1720-1848). Erdődyovci zostali v Hlohovci i po zrušení poddanstva, posledný člen rodu opustil Hlohovec v r. 1945. Je zaujímavé, že prvýkrát sa výraz mesto v úradnom pomenovaní Hlohovca uvádza až v r. 1960 – vtedy sa uskutočnila úradná zmena názvu vtedajšieho Miestneho národného výboru na Mestský národný výbor.
     Hlohovec bol vo svojej histórii i sídlom okresu – prvýkrát to bolo v r. 1850, trvalejšie až od r. 1872. Okresným sídlom bol až do r. 1960, kedy väčšina územia vtedajšieho okresu Hlohovec bola začlenená do okresu Trnava. V r. 1996 sa Hlohovec opäť stal sídlom okresu. Treba však poznamenať, že terajší okres má podstatne menšiu rozlohu, ako mal pôvodný okres Hlohovec.
     Ako už bolo vyššie uvedené, do 13. st. bol Hlohovec sídlom pohraničného komitátu. Jeho územie sa v 13. st. včlenilo do územia Nitrianskej stolice, ktorá existovala do r. 1849. Stolice vznikli v 13. st. ako územné celky stavovskej samosprávy. V r. 1663-1683 patril Hlohovec do Osmanskej ríše. Patril do novozámockej provincie (ejáletu), do obvodu (nahíja) Nitra ako jedna z 12 väčších dedín (várošov). Po r. 1849 nastali zmeny v členení Uhorska na samosprávne administratívno-územné jednotky štátnej správy; v r. 1850-1860 bolo územie bývalej Nitrianskej stolice rozdelené na 2 celky – Hornonitriansku a Dolnonitriansku župu. Hornonitrianska župa bola vytvorená zo západnej, Dolnonitrianska z východnej časti pôvodnej Nitrianskej stolice. Hlohovec v tomto období patril do Dolnonitrianskej župy. Od r. 1867 až do zániku Uhorska v r. 1918, bol Hlohovec začlenený do Nitrianskej župy, ktorá vznikla opätovným spojením Hornonitrianskej a Dolnonitrianskej župy. Do Nitrianskej župy, ktorá pretrvala i v prvých rokoch existencie Československa, patril Hlohovec i v r. 1918-1922. V r. 1923 vzniklo nové administratívno-územné členenie – Hlohovec bol od r. 1923 do r. 1928 súčasťou Bratislavskej župy. V období existencie Slovenskej republiky v r. 1939-1945 patril Hlohovec do Nitrianskej župy. Po obnovení Československa po II. svetovej vojne patril Hlohovec najskôr v r. 1949-1960 do Nitrianskeho kraja, v r. 1960-1990 do Západoslovenského kraja. Po vzniku Slovenskej republiky v r. 1993 sa opäť uskutočnili zmeny v územno-správnom usporiadaní. V r. 1996 vzniklo na Slovensku 8 krajov – jedným z nich je Trnavský kraj, do ktorého patrí aj Hlohovec. Hlohovec patrí i do Trnavského samosprávneho kraja, ktorý vznikol v r. 2001 ako jednotka územnej samosprávy.

Peter Novosedlík
Vlastivedné múzeum Hlohovec
 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version

34622568

Úvodná stránka