Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2009 - č. 3

ONLINE s primátorom

IV. ZŠONLINE s primátorom

 

Približne 2 milióny eur získalo mesto Hlohovec z Regionálneho operačného programu v prioritnej osi Infraštruktúra vzdelávania. Prečo sa mesto uchádzalo o tieto finančné prostriedky?

Kompetencie v oblasti základného školstva do mestskej samosprávy prešli od 1. júla 2002. Pri presune týchto zariadení z pôsobnosti bývalého Okresného úradu v Hlohovci na mesto sa zistilo veľa nedostatkov. V delimitačných protokoloch neboli zahrnuté vážnejšie technické problémy o odovzdávaných objektoch (nevyhnutnosť väčšej údržby a rekonštrukcií, predpokladaná výška investícií). Z tohto je zrejmé, že starostlivosť o budovy, v ktorých základné školy a školské zariadenia sídlia, je v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. predmetom samosprávnej pôsobnosti mesta. Je teda pochopiteľné, že mesto okamžite zareagovalo na výzvu, ktorú zverejnilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Úspech v podobe získaných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na rekonštrukciu dvoch základných škôl v Hlohovci je dôkazom kvality oboch podávaných projektov. Jedná sa o I. Základnú školu na ul. M. R. Štefánika, kde sa bude realizovať rekonštrukcia vo výške približne 830-tisíc eur a o VI. Základnú školu na ul. Podzámskej, kde suma určená na rekonštrukciu predstavuje približne 1,22-milióna eur.
Prostredníctvom realizácie projektu dôjde u oboch škôl k odvráteniu nezodpovedajúceho stavu noriem a potrieb základnej školy.

Na čo konkrétne budú tieto prostriedky použité?

Rekonštrukciou a modernizáciou I. a VI. Základnej školy v Hlohovci sa zníži energetická a tým aj ekonomická náročnosť samotných prevádzok objektov školy a ich zázemia. Odstránením problémových častí školy (teplotný režim, zatekanie striech, poškodené podlahy a vnútorné i vonkajšie omietky) budú stavby kvalitatívne a užívateľsky na vyššej úrovni a prispeje sa tak k vyrovnaniu rozdielov na úseku školstva v meste Hlohovec. Zlepšia sa hygienické podmienky v školách, zníži sa prašnosť a hlučnosť. Úsporou nákladov na energie budú môcť školy z ušetrených finančných prostriedkov zvyšovať vybavenosť na zariadeniach informačných technológií, nákupom učebných pomôcok, kníh a odborných publikácií. Týmto spôsobom sa bude zvyšovať výchovno-vzdelanostná úroveň detí s dôrazom na marginalizované skupiny obyvateľstva v meste. Zároveň sa dosiahne, že budovy škôl budú vyhovovať platným normám.

Kto bude zabezpečovať realizáciu oboch projektov?

Mesto Hlohovec bude personálne i administratívne zabezpečovať realizáciu oboch projektov a zároveň sa bude podieľať na ich spolufinancovaní vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov. Z tohto vyplýva, že mesto Hlohovec bolo žiadateľom a bude teda realizovať verejné obstarávanie na dodávateľov stavby.

Akú úroveň budú po rekonštrukcii obe základné školy spĺňať?

Je zrejmé, že obe školy nadobudnú po rekonštrukcii kvalitatívne a užívateľsky vyšší štandard. Zároveň sa výrazne zlepšia hygienické podmienky, dosiahne sa úspora spotreby energií a takisto sa pristúpi i k rekonštrukcii vnútorných priestorov. Toto všetko napomôže kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu. Takto zrekonštruované budovy oboch škôl budú spĺňať európsky štandard a zároveň budú vyhovovať i európskym normám.

Investície potrebujú i ďalšie školy. Ako bude mesto pokračovať v riešení týchto základných škôl?

V priebehu výziev Regionálneho operačného programu (ROP) – prioritná os Infraštruktúra vzdelávania sme pripravili na rekonštrukciu i II. Základnú školu na ul. Kopernikova. Predpokladáme, že výzva na podanie žiadosti bude v mesiaci aprí tohto roku. Ostatné školy sa v priebehu roka riešia z rozpočtu mesta (predovšetkým akútne havarijné stavy) a taktiež získavaním finančných prostriedkov na havarijné stavy z rezortu Ministerstva školstva SR.

 

Za rozhovor ďakuje Ing. Jana Šimurková
 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34611881

Úvodná stránka