Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2009 - č. 3

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 21. marca 2009 od 7,00 hodiny do 22,00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 4. apríla 2009 od 7,00 hodiny do 22,00 hodiny.


Miesta konania voľby prezidenta Slovenskej republiky:

 

1. miesto konania volieb v okrsku č. 1:
I. ZŠ, M. R. Štefánika 30
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Fraštacká, Hlohová, Kamenná, M. R. Štefánika, Tolstého, a pre voličov, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt na adrese: Hlohovec 0 - Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1 (t.j. tí, ktorým bol zrušený trvalý pobyt podľa § 7, ods. 1., písm. f) zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a predpisov)

 

2. miesto konania volieb v okrsku č. 2:
Gymnázium, Komenského 13
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Bezručova, Františkánske námestie, Komenského, Nábrežie A. Hlinku (č.1-23 nepárne), Nám. sv. Michala, R. Dilonga, Zábranie

 

3. miesto konania volieb v okrsku č. 3:
ZŠ sv. Jozefa, Pribinova 35
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Fándlyho, Hurbanova, Jesenského, Palackého, Pribinova, Puškinova, Radlinského, Rozmarínova, Starý rínok, Štúrova, Železničná

 

4. miesto konania volieb v okrsku č. 4:
Odborné učilište, Palárikova 1/A
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Bernolákova, Drevená, Družstevná, Jarmočná, Kalinčiakova, Krátka, Malá, Mladý háj, Palárikova, Pri cintoríne, Rázusova, Šafárikova, Továrenská, Zajačky

 

5. miesto konania volieb v okrsku č. 5:
Obchodná akadémia, Tehelná 4
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Kukučínova, Nitrianska, Tehelná

 

6. miesto konania volieb v okrsku č. 6:
II. ZŠ, Koperníkova 24
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Koperníkova (okrem č. 1,2,3), Lipiny, Slov. nár. povstania, Tokajka,
Vinohradská (č.1,2,3,4,5,9,10)


 

7. miesto konania volieb v okrsku č. 7:
Stredná odborná škola umeleckopriemyselná, Nerudova 13 (bývalá IV. ZŠ)
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Balatón, Balatónska, Bottova, Koperníkova (č.1,2,3), Kpt. Nálepku, Nerudova,
Pod Šomod, Rad mjr. Pavloviča, Sládkovičova, Šomodská, Tajovského,
Vinohradská (č. 6, 8, 11, 13), Vodárenská, Zámok

 

8. miesto konania volieb v okrsku č. 8:
MsKC, Nám. sv. Michala 3
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Závalie (č.1,2,3,5,7,9), Za poštou

 

9. miesto konania volieb v okrsku č. 9:
Klub AXA, Nám. sv. Michala 2
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Michalská, Podzámska (č.5-21,37)

 

10. miesto konania volieb v okrsku č. 10:
VI. ZŠ, Podzámska 35
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Podzámska (č.23-35), Závalie (č.6,8,10,11,13,15)

 

11. miesto konania volieb v okrsku č. 11:
ZUŠ, Hlohová 4
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Hollého, M. Bela (č.10,12,14), Pod Beranom

 

12. miesto konania volieb v okrsku č. 12:
ZUŠ, Hlohová 4
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Manckovičova, M. Bela (č.1,2,4,6,8)

 

13. miesto konania volieb v okrsku č. 13:
Objekt-kúpalisko, Nábrežie A. Hlinku 31
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Gaštanová, Nábrežie A. Hlinku (č.2-12 párne, 25-39 nepárne), Sihotská

 

14. miesto konania volieb v okrsku č. 14:
III. ZŠ, A. Felcána 4
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Arpáda Felcána, Čsl. Armády, M. Benku, Petra Jilemnického, 9. mája

 

15. miesto konania volieb v okrsku č. 15:
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 5
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Fraňa Kráľa, Františka Lipku, Gáborská, Gorkého, Inovecká, J.A.Gagarina, Kamenohorská, Karpatská, Mierová, Ružová, Stará Hora, Veterná

 

16. miesto konania volieb v okrsku č. 16:
III. ZŠ, A. Felcána 4
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Čulenova, Dukelská, Hošták, Hviezdoslavova, Kruhová, Ľ. Zúbka, Pánska niva, Rovná, Slnečná, Svätopeterská, Šoltésova, Timravy, Vansovej, Vážska

 

17. miesto konania volieb v okrsku č. 17:
ZŠ V. Šuleka, Školská 23
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
D. Jurkoviča, Mlynská, Okrúhla, Pltnícka, Školská, Šulekova, Záhradnícka

 

18. miesto konania volieb v okrsku č. 18:
ZŠ V. Šuleka, Školská 23
pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich na uliciach:
Hájska, Holubyho, Janka Kráľa, L. Novomeského, Ľ. Podjavorinskej, Osloboditeľov, Rybárska, Seredská, Terezov

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version

34627334

Úvodná stránka