Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2009 - č. 3

O opätovnom otvorení II. dôchodkového piliera

Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava, informuje o opätovnom otvorení II. dôchodkového piliera

 

     Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava pripomína všetkým svojim klientom z radov fyzických osôb, že od 15. novembra 2008 nadobudla platnosť a účinnosť novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá opätovne otvára II. dôchodkový pilier, čo umožňuje do tohto systému nielen vstúpiť, ale aj vystúpiť bez ohľadu na dátum narodenia a možné predchádzajúce vstupy a výstupy (počas prvého otvorenia).
     V zmysle tejto právnej úpravy majú možnosť v dobe do 30. júna 2009 všetky osoby zúčastnené na starobnom dôchodkovom sporení vystúpiť z tejto formy dôchodkového poistenia. Prakticky to znamená, že sporiteľovi, ktorý pred 15. novembrom 2008 uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení, ak do 30. júna 2009 doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. Účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká sporiteľovi dňom doručenia písomného oznámenia a to spätne odo dňa jej vzniku.
     Pozitívnym dôsledkom takéhoto kroku je, že príslušná dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu previesť finančné prostriedky z bežného účtu dôchodkového fondu sporiteľa na jeho individuálny účet vedený v Sociálnej poisťovni v hodnote zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu. Takejto fyzickej osobe bude v prípade žiadosti o starobný, resp. predčasný starobný dôchodok započítané obdobie jej účasti na starobnom dôchodkovom sporení v plnej hodnote odvedeného poistného na starobné dôchodkové poistenie, teda bez toho, aby sa suma dôchodku tomuto poistencovi znižovala za obdobie jej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
     Fyzickej osobe, ktorá chce vystúpiť z II. dôchodkového piliera, stačí vyplniť tlačivo „Vyhlásenie sporiteľa nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení“, ktoré predloží osobne alebo doručí poštou ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Tlačivo je k dispozícii nielen vo všetkých jej pracoviskách, ako i na pracoviskách úradov práce sociálnych vecí a rodiny v okresných mestách, ale možno ho, spolu s bližšími informáciami o nevýhodnosti, resp. výhodnosti zotrvávania v II. pilieri, získať aj na úvodnej webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. Sporiteľ však nemusí využiť vyššie uvedené tlačivo, pretože Sociálna poisťovňa akceptuje aj jeho vlastný písomný prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, samozrejme, ak bude obsahovať rovnaké údaje, ako vyhlásenie.
     V súvislosti s dlhodobo prebiehajúcou celospoločenskou diskusiou o výhodnosti, resp. nevýhodnosti starobného dôchodkového sporenia je potrebné na tomto mieste pripomenúť, že podľa názoru odborníkov, je sporenie na starobné dôchodkové sporenie výhodné najmä pre osoby s vekovou hranicou do 40 rokov a príjmom nad úrovňou priemernej mzdy v národnom hospodárstve. To znamená, že vyšší vek a nižší príjem, v spojení s predĺžením obdobia sporenia z 10 na 15 rokov a prebiehajúcou celosvetovou hospodárskou a finančnou krízou, je dôležitým rizikovým faktorom, ktorý by mal každý jeden sporiteľ veľmi zodpovedne zvážiť pri rozhodovaní sa o vystúpení alebo zotrvaní v II. dôchodkovom pilieri.
     Záverom si dovolíme informovať, že v prípade nejasností všetkým našim klientom poradia v rozsahu svojich možností zamestnanci pobočky Sociálne poisťovne v priestoroch svojho pracoviska v Trnave. Súčasne oznamujeme, že poistenci Sociálnej poisťovne majú možnosť získať na základe písomnej žiadosti tzv. GRID kartu, prostredníctvom ktorej si môžu elektronicky overovať výšku odvedených finančných prostriedkov na sociálne poistenie a aktuálny stav svojho individuálneho účtu v Sociálnej poisťovni.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34612041

Úvodná stránka