Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 10/2019

 ZvHC_10_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2010 - č. 1

Prírodné vedy v činnosti hlohovského múzea

 zoológ Mgr. Branislav Varga     „To znamená, že oprašuješ vypchaté zvieratá?“, v podobnom duchu zvyčajne reagujú moji známi, keď sa dozvedia, že pracujem ako zoológ v hlohovskom múzeu. Pravdu povediac, neprekvapuje ma to, lebo návštevníci múzea majú len málokedy možnosť nazrieť do zákulisia expozícií, či výstav. Preto teraz rád využívam príležitosť, ktorá sa v súvislosti s výročím vzniku nášho múzea naskytla, a pokúsim sa priblížiť Vám, milí čitatelia, prácu jeho prírodovedných pracovníkov.
     Prírodovedná činnosť Vlastivedného múzea v Hlohovci má dlhú tradíciu, hoci samotné prírodovedné oddelenie vzniklo až 17 rokov po založení múzea, v roku 1976. Krátko nato sa zásluhou pána Ota Ottingera, vtedajšieho riaditeľa múzea, stalo personálne druhým najpočetnejším muzeálnym prírodovedným oddelením na Slovensku. V súčasnosti v našom oddelení pracujú dvaja odborní pracovníci, botanik – Ing. Rudolf Vavro a zoológ so zameraním na entomológiu (veda o hmyze) – Mgr. Branislav Varga, a dokumentátorka – Eva Kučerová. Naším hlavným poslaním je dokumentovať prírodu nášho regiónu, ale i zmeny, ku ktorým v nej dochádza. Prakticky to znamená, že budujeme zbierky prírodnín. Tie získavame najmä zberom v prírode v rámci výskumnej práce, prípadne darom, alebo kúpou. Získané prírodniny odborne spracovávame, napríklad rastliny sušením a lisovaním do podoby herbáru. Následne ich zaevidujeme a systematicky zaradíme do muzeálnych zbierok, ktoré sú prehľadne uložené v depozitároch. Tým sa však práca so zbierkami nekončí. Prírodovedné zbierkové predmety sú totiž často veľmi krehkým materiálom, ktorý musíme chrániť pred mechanickým poškodením, vlhkosťou, prachom, svetlom, či škodcami. Zbierkový fond nášho múzea v súčasnosti zahŕňa zbierky z odborov: mineralógia a geológia, botanika, entomológia a zoológia, pričom s počtom približne 60 000 kusov je najrozsiahlejšou zbierka hmyzu.
     Tvorba zbierok je nerozlučne spätá s vedeckovýskumnou činnosťou. Tá sa spočiatku viazala na hlohovský región, predovšetkým na prírodovedne najcennejšie lokality. Významným bol napríklad rozsiahly výskum chráneného náleziska Sedlisko nad Hlohovcom. Neskôr sa záujmové územie rozšírilo na bývalý okres Trnava so zameraním na Malé Karpaty, Považský Inovec, nivu Váhu a dôležité vodné plochy okresu. Niekoľkokrát sa múzeum zapojilo i do výskumov mimo nášho regiónu, konkrétne v Súľovských skalách, v Malej a Veľkej Fatre a v Zoborských kopcoch. Predmetom záujmu našich pracovníkov bola flóra i fauna, so zameraním na hmyz a stavovce, najmä ryby a vtáky. Tieto výskumy sa spájajú najmä s menami pánov Ota Ottingera, Mikuláša Valenčíka, Ing. Rudolfa Vavra , Jána Osvalda, RNDr. Ľuboslava Jurgu a RNDr. Antona Mutkoviča. V roku 1998 sa hlavná zberná oblasť múzea zúžila na územie okresu Hlohovec, v rámci ktorého robíme v súčasnosti výskum rastlinstva a hmyzu v okolí Váhu, na vybraných lokalitách Nitrianskej pahorkatiny a v oblasti Prírodnej rezervácie Sedliská. Výsledky výskumov už tradične prezentujeme formou odborných i populárno-náučných publikácií. Slúžia tiež pre potreby ochrany prírody - naši prírodovední pracovníci stáli pri zrode všetkých chránených území v okrese Hlohovec a niektorých v okresoch Trnava a Piešťany. Dosiaľ sa zúčastňujeme na revíziách chránených území a poskytujeme výsledky nášho výskumu orgánom Štátnej ochrany prírody.
     Výsledky svojej výskumnej práce prezentujeme už od založenia múzea tiež formou expozícií, výstav, prednášok, či besied. Už krátko po vzniku múzea bola verejnosti sprístupnená dočasná expozícia, ktorá predstavovala prírodu nášho regiónu. V súčasnosti, vzhľadom k priestorovým možnostiam múzea, je sprístupnená len expozícia živočíchov okolia Hlohovca. Každoročne do plánu výstav v našom múzeu zaraďujeme výstavy s prírodovednou tematikou. Vzhľadom na silnú tradíciu entomológie u nás sa snažíme v rámci výstav prezentovať rozsiahlu zbierku hmyzu. Z desiatok uskutočnených výstav si osobitnú pozornosť zasluhujú i výstavy húb, ktorých základom je naša jedinečná zbierka modelov húb. V ostatných rokoch sa snažíme ladiť výstavnú činnosť ekologicky, predstaviť pritom chránené územia nášho regiónu a poukázať na najcennejšie prvky našej prírody. V roku 2003 sme v spolupráci s Krajským úradom životného prostredia založili tradíciu festivalu environmentálneho filmu spojeného s prírodovednou výstavou. Obzvlášť úspešné boli ostatné ročníky. Vo výchovno-vzdelávacej a osvetovej činnosti sa sústreďujeme predovšetkým na mládež. V spolupráci so školami organizujeme exkurzie do prírody a pri príležitosti výstav aj prednášky a besedy. V snahe osloviť aj širokú verejnosť publikujeme v regionálnej tlači články o našej prírode so zameraním na jej ochranu. Za týmto účelom vydalo naše múzeum i niekoľko propagačných materiálov o chránených územiach v okrese Hlohovec.
     Milí čitatelia, ako vidíte, prírodovedná práca v múzeu je oveľa pestrejšia, ako by sa možno zdalo. Zostáva mi už len vyjadriť želanie, aby aj táto naša práca prispela k tomu, aby Hlohovčania lepšie poznali, vážili si a chránili prírodu okolo nás.

 

Text: Mgr. Branislav Varga
Foto: Vlastivedné múzeum v Hlohovci
 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version

34832087

Úvodná stránka