Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2010 - č. 12

Čo trápi naše deti v škole?

deti a škola     V poslednom období sa čoraz častejšie v školskej praxi stretávame so špecifickými vývinovými poruchami učenia. Týkajú sa detí vo vyučovacom procese, ovplyvňujú ich vzdelávanie a v nemalej miere aj výber povolania.
K najčastejšie sa vyskytujúcim poruchám učenia patrí dyslexia. Zasahuje do všetkých oblastí učenia, ale včasná a správna diagnostika a následná reedukácia prinášajú u jedinca s dyslexiou dobré výsledky a umožňujú mu úspešné zaradenie sa do spoločnosti.
     Čo je dyslexia? Je to špecifická neschopnosť osvojiť si čítanie pri bežných výučbových podmienkach, primeranom potenciáli dieťaťa a normálnej sociokultúrnej príležitosti. (Matějček, 1998).
     Prvotný záujem rodičov detí s dyslexiou je, aké sú príčiny tejto poruchy, prečo sa vyskytla práve u ich dieťaťa. Príčiny, ale i mechanizmy dyslexie sú stále predmetom výskumu. Súčasné definície uvádzajú spojitosť dyslexie s drobnými poškodeniami mozgu, ktoré vznikajú pred pôrodom, počas pôrodu a tesne po pôrode, genetickými faktormi, deficitmi v oblasti očných pohybov, v netypickej dominancii mozgových hemisfér a v nedostatkoch v zrakovom a v sluchovom vnímaní.
     Pri dyslexii je dôležité uvedomiť si, že čítanie sa skladá z techniky čítania a porozumenia prečítaného textu. Dieťa môže mať problém v jednej oblasti alebo v oboch súčasne, pričom porozumenie pri čítaní považujeme za cieľ a základný spôsob učenia. Potom je jasné, že dyslexia nepriaznivo ovplyvňuje osvojenie si poznatkov vo všetkých vyučovacích predmetoch a často sa objavuje v spojení s dysortografiou (problémy s osvojovaním pravopisu).
Ako sa prejavuje dieťa s dyslexiou? 
      Rizikovými faktormi pre poruchu čítania je výskyt porúch reči a učenia v rodine, dieťa v logopedickej starostlivosti, porucha reči (narušený vývin reči, vývinová dysfázia, nesprávna výslovnosť). Dieťa nevie identifikovať hlásky v slove ani spojiť hlásky do slov, komolí slová, zamieňa hlásky v reči- pes/sep. Taktiež sa nesprávne orientuje v čase a v priestore - nepozná hodiny, dni v týždni, nesprávne gramaticky hovorí a má problém s porozumením dlhších výpovedí, pokynov. Dieťa s dyslexiou číta pomaly a nestíha vypracovať úlohy alebo naopak číta rýchlo, ale s chybami. Nevie sa orientovať v texte, nevie si zapamätať písmená alebo dochádza k zámene tvarovo podobných grafém- m/n, b/d, a/e, vynecháva alebo vkladá grafémy do slov. Dyslektik má zlú techniku čítania - hláskovanie, slabikovanie, tiché- dvojité čítanie. Má problém s porozumením textu a reprodukciou. Toto všetko má za následok negatívny postoj k škole a učeniu. Je málo aktívne na hodinách čítania, nemá chuť učiť sa, má problém s domácou prípravou, mení sa jeho správanie, je nepozorné, vzdorovité, plačlivé.
     Ako postupovať pri podozrení na dyslexiu?
     Učiteľ je prvý, kto si ťažkosti dieťaťa v čítaní všimne, vie porovnať výkony detí v triede, vie kompetentne posúdiť vážnosť problému. Je dôležité, aby sa spojil s rodičmi, poradil sa s odborníkmi a v prípade potreby poslal dieťa na odborné vyšetrenie do CPPPaP.
     Aj keď sme doposiaľ spomínali iba dyslexiu, treba si uvedomiť, že dieťaťu môžu komplikovať školské výkony aj iné poruchy – dysortografia (porucha pravopisu), dysgrafia (porucha písania), dyskalkúlia (porucha matematických schopností).
      V každom prípade, ak má dieťa akékoľvek problémy na vyučovaní, nepodceňujme ich, ale je potrebné navštíviť odborníkov, ktorí vám poskytnú skorú pomoc.


text: PaedDr. Anna Vančová


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34663028

Úvodná stránka