Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 8/2019

 Zivot_v_hlohovci.png


 

Život v Hlohovci - r. 2011 - č. 3

Súčasnosť poľovníctva v Hlohovci a okolí

jeleň       Poľovníctvo v súčasnosti je vysoko organizovaná činnosť. Približne 270 poľovníkov z Hlohovca a okolia je združených v 18 poľovníckych združeniach /PZ/ a poľovných spoločnostiach /PS/, ktoré zastrešuje Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Trnave a od roku 2010 i Slovenská poľovnícka komora.
     Zákon o poľovníctve z roku 2009 presne definuje povinnosti a práva užívateľov poľovných revírov pri výkone práva poľovníctva. Poľovníci sa tiež riadia stanovami a prevádzkovým poriadkom svojho poľovníckeho združenia, ktoré si každoročne vypracováva plán poľovníckeho hospodárenia, plány chovu a lovu zveri. Hlavnou úlohou poľovníkov je však starať sa o poľovnú zver, chrániť ju a zveľaďovať jej stavy, a tiež chrániť životné prostredie zveri. V záujme toho poľovníci budujú a udržujú poľovnícke zariadenia (krmelce, zásypy, soľníky, napájadlá, sklady krmív, posedy), v letnom období zabezpečujú dostatočné množstvo rôznych druhov krmív (objemové, jadrové, dužinaté), uskladňujú ich vo vhodných podmienkach a v čase núdze, najmä počas zimy, zver prikrmujú. Okrem toho počas celého roka zver pozorujú, sledujú jej potreby, zdravotný stav a početnosť. Na základe pozorovaní plánujú potrebné kŕmne dávky, v spolupráci s veterinárnou správou prípadné zdravotné opatrenia a nakoniec i selektívny lov zveri.
     Väčšina poľovných revírov v okolí Hlohovca je zaradená do oblasti s chovom malej poľovnej zveri, najmä bažanta a zajaca. V ostatných desaťročiach však stavy tejto zveri výrazne poklesli. Prispelo k tomu najmä intenzívne poľnohospodárstvo (mechanizácia, chemizácia a likvidácia rozptýlenej zelene v krajine). V okolí Váhu je lovená kačica divá, menej sa loví hrdlička, holub hrivnák, sporadicky sluka lesná a takmer úplne sa vytratila jarabica poľná. Z raticovej zveri je najpočetnejšia srnčia zver a dobre sa darí aj diviačej zveri. V lesoch Považského Inovca sa v nižšom počte vyskytuje jelenia zver. V revíri Žaľudnica v katastroch Tepličiek a Hlohovca a v Mladom háji blízko Hlohovca sa udomácnili i muflóny.
     V rámci ochrany malej zveri poľovníci celoročne tlmia škodlivú zver. Problematická je najmä líška, ktorá sa v posledných dvoch rokoch po zlikvidovaní besnoty objavuje v hojnom počte. Poľovníci tiež spolupracujú s organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci pri znižovaní stavov kormorána na hlohovsku.
      Neodmysliteľnou súčasťou poľovníctva je poľovnícke strelectvo. Poľovníci z Hlohovca a okolia sa zúčastňujú na okresných, oblastných i celoštátnych streleckých pretekoch. Medzi najúspešnejších patria strelci z PZ Borina Dvorníky – Bojničky a tiež z PZ Lipa Pastuchov, ktoré organizuje už takmer 40 rokov verejné strelecké preteky, obľúbené v širokom okolí. Do júna 2010 organizovalo preteky na svojej strelnici aj PZ Stará hora Horné Otrokovce.
     Podľa legislatívy potrebujú poľovníci na výkon práva poľovníctva predpísaný počet poľovne upotrebiteľných psov rôznych skupín (stavače, farbiare, sliediče, duriče, brloháre). Psy pomáhajú pri dohľadávaní a vyháňaní zveri. Ich chovu a výcviku venujú poľovníci veľkú pozornosť. Na kynologických výstavách a súťažiach na oblastnej i medzinárodnej úrovni dosahujú úspechy PZ z Červeníka, Bojničiek a Dvorníkov. Skúšky poľovných psov organizujú PZ v Pastuchove, Sasinkove, Dolných Otrokovciach a PZ Dudváh Trakovice dokonca usporiadalo na umelom brlohu medzinárodné skúšky v brlohárení jagdteriérov.
      Úspechmi sa môžu pochváliť nielen združenia, ale aj jednotliví poľovníci, ktorí získali vysoké ocenenia za rozvoj poľovníctva na Slovensku, ako napr. p. Ján Lochman a p. Timotej Poláčik z PS Kochanová Madunice, MVDr. Milan Franko z PZ Borina Dvorníky – Bojničky, p. Emil Minarovič z PZ Lipa Pastuchov, alebo p. Milan Morávek z PZ Agrolov Inovec.
      Poľovníci sa snažia propagovať svoju činnosť medzi verejnosťou, najmä v júni – Mesiaci poľovníctva. Tradičné sú poľovnícke plesy, strelecké a kynologické podujatia. So zhoršovaním životného prostredia zveri v posledných desaťročiach sa poľovníci usilujú vzbudiť záujem o ochranu prírody u najmladšej generácie - v Základnej škole J. Hollého v Maduniciach vedú krúžok Mladých ochrancov prírody a v Trakoviciach založili s tamojším súkromným Centrom voľného času krúžok Mladý poľovník.
      Ako vidíte, milí čitatelia, poľovníctvo v súčasnosti zďaleka nie je len o love, ale hlavne o ochrane prírody. Poslanie poľovníkov vystihol predseda PZ Lipa Pastuchov, Ing. Ján Morvic: „Poľovníctvo je cieľavedomá činnosť zameraná na udržanie biodiverzity voľne žijúcej zveri a jej zachovanie pre budúce generácie. Naše životné prostredie je tak narušené, že si príroda nedokáže pomôcť sama. Človek ju priviedol do dnešného stavu a človek jej musí dnes i pomáhať, lebo kde dnes nemôže žiť zver, tam zajtra nemôže žiť človek.“

text a foto: Mgr. Branislav Varga


 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup

English version

34346844

Úvodná stránka