Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 10/2019

 ZvHC_10_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2011 - č. 3

Dysortografia

Čo trápi naše deti v škole ?
Dysortografia
     Detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia v školách pribúda, z toho dôvodu narastá potreba lepšej informovanosti a znalosti problémov spojených s poruchami učenia detí nielen medzi učiteľmi ale aj rodičmi.
      K najčastejšie sa vyskytujúcim poruchám učenia patrí dyslexia. Nielen tá však trápi našich školákov. Radosti zo školských dní im znepríjemňujú aj ďalšie poruchy učenia, menej časté, ale rovnako závažné. Patrí k nim dysortografia -špecifická vývinová porucha učenia postihujúca oblasť pravopisu. Najvýraznejšie sa táto porucha prejaví pri písaní diktátov, ale aj pri prepisoch a opisoch textov. Napriek tomu, že žiak ovláda gramatické pravidlá a poučky, pri písaní ich nevie použiť. Nepomáha mu ani pravidelné nacvičovanie diktátov, prepisovanie nesprávne napísaných slov, žiak robí tie isté chyby opakovane. Vhodné sú doplňovačky a špeciálne vytvorené cvičenia. Príčinou je porucha sluchového vnímania a rozlišovania a oslabený jazykový cit. K najčastejším prejavom dysortografie v školskej praxi patrí: nedodržiavanie diakritických znamienok(bodky, čiarky, dĺžne) alebo ich umiestnenie na nesprávnom mieste, nerozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, slabík dy-ty-ny-ly/di-ti-ni-li, problémy so sykavkami, zamieňanie, pridávanie a vynechávanie písmen či slabík, nedodržiavanie poradia písmen v slove, nezvládnutie hraníc slov v písme, problémy vybaviť si naučený tvar písmena, schopnosť skloňovať a časovať jednotlivé slovné druhy.
     Dieťa, ktoré trpí poruchou učenia – dysortografiou, nezvláda v škole krátke limitované úlohy, už spomínané diktáty, päťminútovky a má výrazné problémy pri učení cudzieho jazyka.
     Pri náprave, reedukácii dysortografie sa zameriavame na rozvoj sluchovej analýzy a syntézy slov, nácvik zrakovej diferenciácie, na rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, tvrdých a mäkkých slabík, vhodné sú cvičenia na rozlišovanie sykaviek. Pri reedukačnej činnosti používame pracovné listy od Zelinkovej, stavebnice, písmená, tvrdé kocky, kartičky s písmenami, obrázky so slovami, ktoré obsahujú problematické hlásky a pod.

     Deťom s dysortografiou vyhovuje ústne skúšanie. Pri písomných prácach uprednostňujeme doplňovanie, testy, počítačové programy. Pri hodnotení pravopisu nehodnotíme špecifické chyby známkou. Za tie totiž dieťa nemôže. Pri písaní diktátov sa vopred dohodneme so žiakom, akou formou ho budeme písať. Môžeme zvoliť písanie jednotlivých slov, zameraných na gramatický jav, alebo diktát formou doplňovačky. Tolerujeme pomalé pracovné tempo.
     Dysortografia sa často vyskytuje v kombinácii s dyslexiou a dysgrafiou, alebo ako dôsledok porúch reči v predškolskom(prípadne aj školskom veku), kedy dieťa píše tak, ako si to povie.
     U detí, ktoré majú spomínané problémy, je preto nevyhnutná včasná diagnostika a následne uplatňovaná vhodná reedukačná činnosť, ktorá vo veľkej miere pomôže dieťaťu prekonať problémy pri vzdelávaní.

text: PaedDr. Anna Vančová
 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

English version

34847396

Úvodná stránka