Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 8/2019

 Zivot_v_hlohovci.png


 

Život v Hlohovci - r. 2014 - č. 12

Klientske centrum v Hlohovci

 Budova Okresného úradu na Jarmočnej ulici    Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti v súčinnosti s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy v zmysle Programového vyhlásenia vlády na r. 2012 – 2016 realizuje zámery a ciele Programu ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa). Ide o najväčšiu reformu štátnej správy od roku 1989, ktorej ambíciou je zefektívniť fungovanie, zvýšiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Cieľom opatrení programu ESO je dosiahnuť zníženie nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch miestnej štátnej správy tak, aby si občan vybavil svoju agendu kompletne na jednom úrade, čo najbližšie k jeho bydlisku. V roku 2013 boli zrušené špecializované krajské úrady, neskôr obvodné úrady, ktorých agendu prevzalo 72 okresných úradov, kopírujúcich územnosprávne členenie SR. Podstatou reformy verejnej správy ESO je zefektívniť, zlacniť a zmodernizovať výkon štátnej správy pre občana. Program ESO má občanom Slovenska nielen ušetriť čas a peniaze, ale tiež priniesť komfort a kvalitnejšie služby, o čo sa má postarať najmä sieť klientskych centier, rozmiestnených po celej krajine. V súčasnosti už funguje 9 klientskych centier a ďalších 24 má pribudnúť koncom tohto a začiatkom budúceho roku.

     Občanov mesta Hlohovec a celého okresu môže potešiť správa, že od januára 2015 im bude k dispozícii i klientske centrum v Hlohovci so svojimi službami. Sídlo bude mať na Jarmočnej ulici 3 a v centre by malo pracovať približne 10 zamestnancov. Bude možné vybaviť nasledovnú agendu: výpis z Obchodného registra, vydávanie účtovných závierok, overovanie listín, osvedčovanie podpisov, výpis z listu vlastníctva, snímky z katastrálnych máp, poskytovanie informácií o vlastníckom práve, príjem všetkých podaní, zmena mena a priezviska na liste vlastníctva, vydávanie príslušných rozhodnutí, vyjadrenia z oblasti štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody a krajiny, doklady o držbe a pôvode chránených živočíchov, riešenie priestupkov v oblasti ochrany prírody, vydávanie poľovných lístkov a iné. Možno predpokladať, že agenda sa bude postupne rozširovať v oblasti cestnej dopravy, živnostenského podnikania, školstva a ďalšie. Fungovanie centier sa bude postupne zlepšovať a rozširovať, najmä využívaním elektronických prepojení a služieb.

     Doterajšie výsledky už fungujúcich klientskych centier sú podľa hodnotenia klientov pozitívne. Nitrianske centrum za prvých desať mesiacov vybavilo 60 tisíc občanov. Očakávame, že klientske centrum v Hlohovci prispeje k spokojnosti občanov efektívnym a rýchlym vybavovaním ich požiadaviek.

doc. JUDr. Jozef Kudla, PhD.
Foto: HcTV


 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup

English version

34346803

Úvodná stránka