Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2015 - č. 1

Rozpočet mesta na rok 2015 schválený

     Posledné zasadnutie poslancov uplynulého volebného obdobia sa uskutočnilo vo štvrtok 11. decembra v Dome kultúry. Rokovania sa zúčastnilo 20 poslancov a vyberáme z neho:
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na rok 2015, vrátane rozpočtu Spoločného obecného úradu, ako záväzný, prebytkový vo výške príjmov 15 173 848 € a výdavkov vo výške 15 045 944 €, t.j. s výškou prebytku 127 904 €.

     Poslanci schválili finančné prostriedky vo výške 236 198 Eur ako spoluúčasť mesta pri financovaní akcií, na ktoré budú poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu, resp. zo štrukturálnych fondov. Taktiež schválili použitie účelových prostriedkov na starostlivosť o dreviny vo výške 71 455 Eur.

     Schválený bol rozpočet príspevkovej organizácie MsKC ako vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 485 914 Eur. Z toho v príjmovej časti vlastné príjmy vo výške 113 224 Eur, príspevok zriaďovateľa (bežný transfer) na prevádzku, na celomestské akcie a údržbu majetku vo výške 291 810 Eur, v tom 10 000 Eur príspevok na úhradu energií a údržbu budovy v Šulekove, 7 500 Eur na opravu rín na Empírovom divadle, 20 000 Eur na opravu schodov Domu kultúry, 6 500 Eur na úhradu energií a údržbu budovy na Nám. sv. Michala a 8 500 Eur ako účelové prostriedky na úhradu nákladov spojených s vystúpením Richarda Műllera, 14 000 Eur ako účelové prostriedky na prevádzku kina a úhradu straty. Schválený bol kapitálový transfer z rozpočtu mesta vo výške 80 880 Eur na rekonštrukciu elektroinštalácie Empírového divadla (foyer, chodba, bufet, sála, javisko a šatne).

     Poslanci schválili použitie prijatého kapitálového transferu z rozpočtu mesta v spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. vo výške 200 000 Eur, na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a technického zhodnotenia. Ide o rekonštrukciu sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Michalská ul. Ďalej schválili použitie prijatého bežného transferu z rozpočtu mesta vo výške 40 000 Eur, z čoho 10 000 Eur je určených na opravu časti strechy budovy Bytového hospodárstva, 7 000 Eur na výmenu okien na nebytových priestoroch na Vinohradskej 9, 13 000 Eur na výmenu výkladov a dverí na nebytových priestoroch - Ubytovňa na Železničnej ulici, predajňa COOP Jednota a 10 000 Eur na nepredvídané opravy a havárie.

     MsZ schválilo použitie prijatého bežného transferu z rozpočtu mesta v spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. na údržbu majetku mesta vo výške 500 €. Taktiež schválilo použitie prijatého bežného transferu z rozpočtu mesta v spoločnosti Hlohovská televízia s.r.o., na úhradu časti prevádzkových nákladov na spravodajské a publicistické vysielanie vo výške 80 000 Eur a použitie prijatého kapitálového transferu z rozpočtu mesta vo výške 10 000 Eur na technické zhodnotenie vysielacieho zariadenia (prevodový modul na digitálne vysielanie).

     Poslanci schválili použitie prijatého kapitálového transferu z rozpočtu mesta v spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o. Hlohovec vo výške 186 500 Eur, z toho: 162 000 Eur na budovanie novej vodovodnej siete na Hurbanovej ulici, 14 500 Eur na obstaranie softstartu čerpadla AMACAN na prečerpávacej stanici prívalových vôd Dolná Sihoť, 10 000 Eur na obnovu opevnenia na výustnom objekte z odľahčovacej komory ul. Pod Beranom a použitie prijatého bežného transferu na údržbu majetku mesta vo výške 12 000 Eur na nákup vodomerov.

     Poslanci schválili termíny rokovaní Mestského zastupiteľstva nasledovne: 12. februára, 23.apríla, 25. júna, 17. septembra, 5. novembra, 10. decembra 2015.

     Primátor mesta Peter Dvoran na tomto rokovaní poďakoval poslancom MsZ za spoluprácu počas uplynulého volebného obdobia a odovzdal im pamätné plakety. Zároveň poprial veľa úspechov novým poslancom a primátorovi Miroslavovi Kollárovi.  

red.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34662885

Úvodná stránka