Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2015 - č. 1

Nový primátor a poslanci sa ujali funkcie

 Poslanci MsZ v Dome kultúry v Hlohovci     Prvé zasadnutie novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa uskutočnilo v pondelok 15. decembra v Dome kultúry. V rámci tohto zasadnutia, po oznámení výsledku volieb predsedom mestskej volebnej komisie Jaroslavom Dzurechom, zložil primátorský sľub Ing. Miroslav Kollár. Odchádzajúci primátor Peter Dvoran mu odovzdal insignie a nový primátor tak prevzal vedenie mesta. Sľub zložili zároveň novozvolení poslanci a po príhovore primátora pokračovali v rokovaní.

     Úlohou novozvoleného zastupiteľstva je poveriť poslanca MsZ, ktorý bude zvolávať a viesť rokovanie, v prípade, že tak neurobí primátor alebo zástupca primátora. Povereným poslancom sa stal Ing. Milan Domaracký.

     MsZ zriadilo Mestskú radu na volebné obdobie 2014 - 2018 a jej členmi sú: Ing. arch. Miloslav Drgoň, Ing. Patrik Voltmann, Miroslav Bobák, MVDr. Oliver Pestún, Peter Dvoran.

     Poslanci schválili nové znenie čl. 17 ods. 3 Štatútu mesta, v rámci ktorého zriadili štyri komisie (uvádzame nižšie). Zároveň bola zriadená komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorej zriadenie, zloženie a úlohy sú stanovené v ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z.

     Členmi komisie ekonomickej, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb sú: Ing. Viera Úradníková, Peter Ulík, MVDr. Oliver Pestún, Ing. Miroslav Začko, Ing. Peter Gese, Ing. Denisa Bobáková, predsedom komisie je Ing. Patrik Voltmann. Komisiu územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia povedie Ing. arch. Miloslav Drgoň a jej členmi sú: Juraj Šiška, doc. Ing. František Duchoň, PhD., Ing. Andrej Müller, Ing. Milan Domaracký, Karol Babic, Ing. Boris Aresta. Členmi komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej, vzdelávania a kultúry sú: Mgr. Stanislava Brestovanská, Mgr. Ingrid Kamendyová, Ing. Stanislava Pogáčová, Mgr. Jozef Urminský, PaedDr. Denisa Králičová, MUDr. Michal Hauliš, predsedom komisie je PhDr. Helena Kolníková. Komisie športu povedie Miroslav Bobák, jej členmi sú: Mgr. Dušan Kováč, Mgr. Rastislav Hauliš, Mgr. Zlatko Vladovič, Ing. Martin Balla, Jozef Mačica, Ing. Patrik Meliš. Predsedom komisie na ochranu verejného záujmu sa stal Peter Dvoran a členmi sú Anton Tobl a Mgr. Zlatko Vladovič. Sobášiacimi na nasledujúce volebné obdobie sú Ing. Miroslav Kollár, Ing. arch. Miloslav Drgoň, MVDr. Oliver Pestún, PhDr. Helena Kolníková, Mgr. Stanislava Brestovanská, Ing. Milan Domaracký.
MsZ schválilo vymenovanie členov dozorných rád v obchodných spoločnostiach mesta, ktorých je Mesto Hlohovec jediným spoločníkom, a sú nimi Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o. a Vodárenské a technické služby, s. r. o. Hlohovec.

     Členmi DR Bytového hospodárstva sú: Mgr. Rastislav Hauliš, Ing. Patrik Voltmann, Ing. Zuzana Nosková, Tibor Cvoliga a Ing. Martin Balla. Členmi DR Vodárenských a technických služieb sú: MVDr. Oliver Pestún, doc. Ing. František Duchoň, PhD. Ing. Eva Lukáčová, Ing. Marcel Balko, Ing. Miroslav Začko.

     Nový poslanecký zbor MsZ, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, určil plat primátora mesta vo výške 3 454 Eur, t. j. zvýšenie zákonom stanoveného platu o 45 % od 15.12.2014.

     V závere rokovania v bode Rôzne na návrh primátora MsZ schválilo odvolanie konateľa mestskej spoločnosti Vodárenské a technické služby, s. r. o. Hlohovec Ing. Jozefa Vavra a schválilo vymenovanie Ing. Petra Geseho do funkcie nového konateľa. Záznam zo zasadnutia MsZ môžete sledovať na www.hctv.sk. Najbližšie zasadnutie poslancov sa uskutoční 12. februára 2015.

red.
Foto: HcTV


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34662954

Úvodná stránka