Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2015 - č. 1

Zvyšovanie právneho vedomia

     Znalosť a orientácia v zákonoch je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou nášho života, preto je veľmi dôležité zvyšovanie právneho vedomia občanov. Ústava SR uvádza, že naša republika je právny štát a že v právnom štáte sa základná regulácia života spoločnosti uskutočňuje prostredníctvom práva. Právo je civilizovaný prostriedok na úpravu nespočetných ľudských vzťahov do podoby prospešnej pre celú spoločnosť. Je to súhrn právnych noriem, pravidiel správania vyjadrených v štátom stanovenej forme, ktorých zachovávanie je zabezpečené a vynutiteľné štátnou mocou.

     Formovanie právneho vedomia a právnej kultúry ľudí je nevyhnutnou a dôležitou úlohou každej demokratickej a právnej spoločnosti. Právne vedomie tvoria všeobecné znalosti o práve, jeho obsahu, platnosti a oprávnenosti. Je to súhrn názorov a poznatkov ľudí o práve. Nízka úroveň právneho vedomia v našej spoločnosti je predmetom častej a oprávnenej kritiky. Dôležitou úlohou príslušných inštitúcií a médií v súčasnosti je pozitívne ovplyvňovanie spoločenského vedomia a v jeho rámci pôsobenie na zvyšovanie právneho vedomia občanov. Súčasťou právneho vedomia je snaha viesť ľudí k úcte k právu a jeho zákonom, ich dodržiavaniu, využívaniu svojich práv, ale i povinnosti rešpektovať práva druhých. Tiež bojovať proti porušovaniu zákonov a protispoločenským činom. Na území SR je v platnosti mnoho zákonov a ďalších právnych predpisov. Oproti minulosti, keď vychádzali len v tlačenej forme, dnes máme k nim prístup i na internete. Pri vyhľadávaní aktuálnych zákonov je možné využiť viacero internetových stránok, napr. jaspi.gov.sk, zakonypreludi.sk, epis.k, zbierka.sk.

     Nesmieme zabúdať, že sme občanmi EÚ, tiež že žijeme na území kraja, mesta alebo obce a preto je dôležité okrem spomínaných zákonov poznať i právne predpisy EÚ, tiež Všeobecne záväzné nariadenia VÚC, VZN mesta a obce, ktorej sme obyvateľmi.
S uplatňovaním právnych predpisov sa stretávame v každodennom živote, napr. vo vzťahoch medzi ľuďmi, na úradoch, pri kúpe tovaru v obchodoch, v zamestnaní, v doprave, v prípade odcudzenia majetku, pri chove zvierat, najmä psov, pri ublížení na zdraví, poškodzovaní prírody, ochrane pamiatok a pod. Z uvedených dôvodov je dôležité zvyšovanie právneho vedomia občanov, čo je dôležitou úlohou i médií. Spoločenský magazín Život v Hlohovci i Hlohovská televízia budú v nasledujúcom roku prispievať viacerými článkami i televíznymi reláciami k zvyšovaniu právneho vedomia občanov Hlohovca.

doc. JUDr. Jozef Kudla, PhD.
 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34663055

Úvodná stránka