Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2015 - č. 1

Oznámenie verejného prerokovania

 ŽSR, elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra - Šurany

     Mesto Hlohovec, ako dotknutá obec (mesto) podľa § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), oznamuje verejnosti, že dňa 18.12.2014 mu bola doručená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky správu o hodnotení "ŽSR, elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra - Šurany" (navrhovateľ ŽSR a.s., so sídlom v Bratislave).

      Verejnosť je informovaná o doručení správy o hodnotení po dobu 30 dní, spôsobom v mieste obvyklým, zverejnením oznamu a všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia na úradných tabuliach na Námestí sv. Michala, v Mestskom úrade v Hlohovci (v budove Mestského úradu na ulici M. R. Štefánika 1, v mestskej časti Šulekovo (na ulici Šulekova, pri budove MsÚ) a na elektronickej úradnej tabuli mesta Hlohovec, na www.hlohovec.sk, v sekcii Titulka, Elektronická úradná tabuľa, Úradné oznamy, prostredníctvom ktorej je zverejnená aj celá správa o hodnotení.

     Do správy o hodnotení možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Hlohovci, oddelení výstavby a životného prostredia, referáte územného plánovania a urbanizmu počas úradných hodín, vrátane nestránkových dní (č.d.306/III.poschodie, č.t. 033/7368221), M. R. Štefánika 1, Hlohovec.

     Zároveň v spolupráci s navrhovateľom oznamujeme verejnosti, že dňa 14.1.2015 (streda) o 14.00 hod. sa v zasadacej miestnosti na II. poschodí Mestského úradu v Hlohovci, M. R. Štefánika 1, uskutoční verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.

     Verejnosť môže, podľa § 35 ods. 2 zákona, doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia (t.j. do 22.1.2015) na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34662892

Úvodná stránka