Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Kultúrne a športové akcie ku dňu 29. 6. 2017

1.5. - 30.9.2017   9.00 - 11.30 h

Treningy_minigolf.jpg

Minigolfové ihrisko pri kúpalisku - Zámocká záhrada

Tréningy v minigolfe

Prihlásiť sa možno na:
e-mail: mgkhc@centrum.sk
skype: MINIGOLF HC
mobil: 0908 171 826


 

27.6. - 18.7.2017  

Vystava_VM.jpg

Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske námestie

Z výtvarnej tvorby Jozefa Karabinoša


 

29.6.2017   o 14.00 h

Symbol_LogoA_maly.jpg

Hotel Jeleň, Nám. sv. Michala 2

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
3. Aktuálna informácia o meste
4. Majetkovoprávne záležitosti – predaj, zámena, nájom, zriadenie vecného bremena
5. Majetkovoprávne záležitosti - podnájom
6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2017
7. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec
8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 188/2017, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 130/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec a VZN mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1 a č. 2
9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 187/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 170/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
10. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 189/2017 Trhový poriadok – Michalský jarmok
11. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 190/2017 Trhový poriadok – Peterské hody
12. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 191/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o sume úhrady za opatrovateľskú službu a o spôsobe jej určenia a platenia úhrad
13. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov ÚPN CMZ Hlohovec – podnet Mgr. Ivan Čulák
14. Výročná správa obchodnej spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o., za rok 2016
15. Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., za rok 2016
16. Výročná správa obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., za rok 2016
17. Výročná správa obchodnej spoločnosti Mestská ČOV, spol. s r.o., za rok 2016
18. Výročná správa Hlohovskej televízie, s.r.o., za rok 2016
19. Správa o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti FCC Hlohovec, s.r.o., za rok 2016
20. Výročná správa obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., za rok 2016
21. Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec za rok 2016
22. Výročná správa Harmonie – Zariadenia pre seniorov Hlohovec za rok 2016
23. Predloženie projektu „Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO4-SC431-2017-16
24. Správa o vykonanej kontrole
25. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
26. Interpelácie
27. Rôzne
28. Záver

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 

dnes je: 23.6.2018

meniny má: Sidónia

Dnes má službu:

Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec

ďalšie dni

Sobota 23.6.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Nedeľa 24.6.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Pondelok 25.6.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Utorok 26.6.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Streda 27.6.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Štvrtok 28.6.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Piatok 29.6.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Sobota 30.6.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
webygroup

English version

29437265

Úvodná stránka