Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Kultúrne a športové akcie ku dňu 21. 9. 2017

1.5. - 30.9.2017   9.00 - 11.30 h

Treningy_minigolf.jpg

Minigolfové ihrisko pri kúpalisku - Zámocká záhrada

Tréningy v minigolfe

Prihlásiť sa možno na:
e-mail: mgkhc@centrum.sk
skype: MINIGOLF HC
mobil: 0908 171 826


 

25.8. - 1.10.2017  

Fasizmus.jpg

Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske námestie

Fašizmus včera a dnes

- výstava

Otvorené:
utorok - piatok 8.00 - 16.00 h
sobota - nedeľa 13.00 - 18.00 h


 

1.9. - 30.9.2017  

Kostol sv. Michala

Vyhliadková veža Hlohovec

Otvorené ceh víkendy od 15.00 - 18.00, počas pracovných dní je možné sa objednať od 8.00 - 16.00 vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci.


 

16.9. - 22.9.2017  

Europsky_tyzden_mobility.png

Hlohovec

Európsky týždeň mobility

16. - 22. 9.
Mestská hromadná doprava v Hlohovci ZADARMO

20. 9. o 17.30 h
CYKLOJAZDA po Fraštáku (štart: Ulica M. R. Štefánika)

22. 9. 9.00 - 11.00
Deň bez áut - na námestí sv. Michala pre škôlky a školy


 

21.9.2017   o 14.00 h

Symbol_LogoA_maly.jpg

Hotel Jeleň, Nám. sv. Michala 2

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Program:

- Otvorenie
- Schválenie programu rokovania, voľba komisií
- Aktuálna informácia o meste
- Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Hlohovec k 30.6.2017
- Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2017 rozpočtovými opatreniami
- Majetkovoprávne záležitosti
- Správa o plnení povinností a rozsahu služieb na verejnom osvetlení v meste Hlohovec za obdobie od 1.1.2016 – 31.12.2016
- Správa o plnení povinností a rozsahu služieb na verejnom osvetlení v meste Hlohovec za obdobie od 1.1.2017 – 30.6.2017
- Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2017 a Návrh VZN mesta Hlohovec č. 196/2017 (dodatok č. 7 – Zmeny a doplnky 2017), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 113/2010 o územnom pláne mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a VZN č. 154/2015 (dodatok č. 6)
- Doplnenie Súborného stanoviska ku konceptu územného plánu mesta Hlohovec – Pokyny na spracovanie Návrhu ÚPN mesta Hlohovec
- Školská politika mesta Hlohovec
- Politika mesta Hlohovec pri začleňovaní marginalizovaných rómskych komunít
- Etický kódex volených predstaviteľov mesta Hlohovec
- Návrh VZN mesta Hlohovec č. 194/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec
- Návrh VZN mesta Hlohovec č. 195/2017, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 98/2008 o udeľovaní čestného občianstva a ďalších vyznamenaní mesta Hlohovec
- Zásady udeľovania čestného občianstva a vyznamenaní mesta Hlohovec a Dodatok č. 5 k Štatútu mesta Hlohovec
- Návrh termínov pre akt uzavretia manželstva na rok 2018
- Návrh VZN mesta Hlohovec č. 192/2017 Trhový poriadok – Šulekovské hody
- Návrh na pridelenie bytu žiadateľke o 2-izbový nájomný byt a návrh Poradovníka na pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci
- Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám Harmonie – Zariadenie pre seniorov, Hlohovec a Mestského kultúrneho centra Hlohovec, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
- Návrh participácie mesta Hlohovec na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej intervencie
- Návrh VZN mesta Hlohovec č. 193/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 170/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení VZN č. 187/2017
- Návrhy dodatkov k Zriaďovacím listinám ZŠ, MŠ, ZUŠ, centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
- Predloženie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci“
- Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2017
- Správa o vykonanej kontrole
- Informácia o výsledku Kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami obchodných spoločnostiach, vykonanou NKÚ SR
- Interpelácie
- Rôzne
- Záver

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.
Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.
Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 

dnes je: 21.5.2018

meniny má: Zina

Dnes má službu:

Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec

033/3000043

ďalšie dni

Pondelok 21.5.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Utorok 22.5.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Streda 23.5.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Štvrtok 24.5.
Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec
033/7302502
Piatok 25.5.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Sobota 26.5.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Nedeľa 27.5.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Pondelok 28.5.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
webygroup

English version

29041079

Úvodná stránka