Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Kultúrne a športové akcie ku dňu 27. 9. 2018

1.5. - 30.9.2018  

Minigolf.jpg

Kúpalisko Hlohovec - minigolfové ihrisko

Tréningy minigolf 2018

Tréningy v minigolfe v nedeľu od 9.30 do 11.30 h
alebo od 14.30 do 16.30 h (v lete od 17.30 do 19.30 h)

Prihlásiť sa môžete na mgkhc@centrum.sk
Skype: MINIGOLF HC
mobil: 0908 171 826


 

24.8. - 30.9.2018  

Obraz_Slovenska.jpg

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Obraz Slovenska v dejinách Československa

Otvorené:
utorok - piatok - 8.00 - 16.00
sobota - nedeľa - 13.00 - 18.00


 

24.8. - 30.9.2018  

Prva_svetova_vojna.jpg

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Prvá svetová vojna - Odchody bez návratov

Prvá svetová vojna v regióne Hlohovec

Otvorené:
utorok - piatok - 8.00 - 16.00
sobota - nedeľa - 13.00 - 18.00


 

1.9. - 31.10.2018  

DSCN0094.JPG

Kostol sv. Michala na Nám. sv. Michala

Vyhliadková veža Hlohovec

Otvorené počas víkendov 15.00 - 18.00 h.

Počas pracovných dní je možné sa objednať od 8.00 - 16.00 vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci.


 

1.9.2018 - 28.2.2019  

exlibris_plagat_vyhlasenie07.jpg

.

EX LIBRIS HLOHOVEC - Vráťme sa do rozprávky

- súťaž

Podmienky súťaže sa nachádzajú v prílohe.


 

27.9.2018   o 14.00 h

Hotel Jeleň

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
3. Úprava zmluvných vzťahov týkajúcich sa výstavby „Mestskej plavárne a wellness“
4. Majetkovoprávne záležitosti
5. Správa o plnení povinností a rozsahu služieb na verejnom osvetlení v meste Hlohovec za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017
6. Správa o plnení povinností a rozsahu služieb na verejnom osvetlení v meste Hlohovec za obdobie od 1.1.2018 do 31.08.2018
7. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Hlohovec k 30.6.2018
8. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018
9. Výročná správa obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., za rok 2017
10. Pravidlá IdeaSiTy – participatívny rozpočet mesta Hlohovec
11. Aktualizácia Politiky reklamných stavieb a zariadení mesta Hlohovec
12. Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku mesta – časti stĺpov verejného osvetlenia
13. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 232/2018, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec
14. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 233/2018, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada v platnom znení a VZN mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v platnom znení
15. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 227/2018 Trhový poriadok – Trhové miesto v m. č. Šulekovo
16. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 228/2018 Trhový poriadok – Zámok
17. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 229/2018 Trhový poriadok – Šulekovské hody
18. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 231/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
19. Petícia „Za dodržiavanie nočného kľudu a zmena otváracích hodín pohostinstva Dublin Hlohovec“
20. Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci a návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci
21. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Mestskej školskej rady
22. Návrh termínov pre akt uzavretia manželstva na rok 2019
23. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2018
24. Správa o vykonaných kontrolách
25. Interpelácie
26. Rôzne
27. ZáverO 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup

English version

33071624

Úvodná stránka