Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Akcie

10.3. - 26.8.2016  

Frastacky_trn.jpg

.

FRAŠTACKÝ TŔŇ 2016

11. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru
Propozície:
Téma: a/ Voda b/ voľná téma.
Podmienky:
1. autor musí zaslať minimálne 2 práce na každú tému
2. práce musia byť originály
3. formát voľný – odporučený A4
4. na zadnej strane práce uveďte svoje meno, vek, povolanie, adresu, telefónne číslo a email, privítame aj názov práce
5. ocenené práce sa stávajú majetkom usporiadateľa
6. ostatné práce môžu byť na požiadanie autora vrátené
7. všetky zaslané práce môžu byť použité na propagačné účely súťaže
8. oboslaním súťaže autor súhlasí s podmienkami súťaže
9. korešpondenciu s usporiadateľmi súťaže vybavujte v slovenskom jazyku, u zahraničných účastníkov vyžadujeme komunikáciu v angličtine
10. práce zašlite do 26. augusta 2016 na adresu:
Hlohovská televízia HcTV
Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec
11. obálku označte FRAŠTACKÝ TŔŇ 2016
12. Porota rozhodne o víťazoch na svojom zasadnutí 9. septembra 2016. O rozhodnutí poroty budú ocenení súťažiaci informovaní písomne.
Ceny:
1. miesto – 200,- EUR
2. miesto – 100,- EUR
3. miesto - 50,- EUR
Porota má právo rozhodnúť o udelení ďalších cien, prípadne niektorú z cien neudeliť.

Vyhlásenie výsledkov a vernisáž súťažných prác bude dňa 7. októbra 2016 vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea, Rázusova č. 6, Hlohovec.
Kontakty: František Bojničan - 0905/352 506, info@elap-hlohovec.sk, www.elap-hlohovec.sk


 

30.3. - 30.10.2016  

Kostol sv. Michala archanjela, Nám. sv. Michala

Vyhliadková veža Hlohovec

Po – Pia 8:00 – 15:30 hod.
So – Ne 13:00 – 18:00 hod.
(stála služba)
Telefonické objednávky: 033/7300337.


 

10.6. - 14.8.2016  

Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske námestie

Sen každého rybára

Zbierka morských a sladkovodných rýb preparátora Milana Žiaka


Otvorené:
utorok - piatok - 8.00 - 16.00
sobota - nedeľa - 13.00 - 18.00


 

29.6.2016   8.00 - 10.00 h

Odber_krvi.jpg

Klub AXA, Nám. sv. Michala

Odber krvi dobrovoľným darcom


 

29.6.2016   od 14.00 h

Symbol_LogoA_maly.jpg

Empírové divadlo v Hlohovci

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Program zasadnutia:
- Otvorenie
- Schválenie programu rokovania, voľba komisií
- Aktuálna informácia o meste
- Majetkovoprávne záležitosti
- VZN mesta Hlohovec č. 162/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec
- VZN mesta Hlohovec č. 163/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
- VZN mesta Hlohovec č. 164/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
- Zriadenie elokovaného pracoviska, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec ako súčasť Materskej školy, Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec
- Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2016 a návrh na rozpočtové opatrenia
- Návrh investičnej stratégie mesta Hlohovec pri realizácii projektu „Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED techológie – 2. etapa“ a návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2016
- Koncepcia verejných priestorov mesta Hlohovec
- Koncepcia rozvoja mestského regiónu Hlohovec
- Výročná správa Harmonie – Zariadenia pre seniorov, Hlohovec za rok 2015
- Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec za rok 2015
- Správa o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti .A.S.A. Hlohovec, s.r.o., za rok 2015
- Výročná správa obchodnej spoločnosti Mestská čistiareň odpadových vôd, spol. s r. o. za rok 2015
- Výročná správa obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., za rok 2015
- Výročná správa obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., za rok 2015
- Voľba člena komisie ekonomickej, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb
- Správa o vykonanej kontrole
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
- Interpelácie
- Rôzne
- Záver


 

1.7.2016   o 18.00 h

Old_school_brothers.jpg

Empírové divadlo v Hlohovci

Záverečný koncert


 

1.7. - 3.7.2016  

Peterská Bašta, Svätopeterská ul.

Peterské hody


 

1.7. - 31.8.2016  

prazdniny_v_kniznici.jpg

Mestská knižnica v Hlohovci, Nám. sv. Michala 2

PRÁZDNINY V KNIŽNICI

JÚL
- prázdniny s vedomostnými spoločenskými hrami a knihami - denne v detskom oddelení knižnice
- vyhodnotenie čitateľských denníkov

AUGUST
- prázdniny s vedomostnými spoločenskými hrami a knihami - denne v detskom oddelení knižnice
- tvoríme postavičky a tváre z rozprávok a fantasy kníh (z kuchynských roliek, bavlniek, farebného papiera) každý pondelok, stredu a piatok v detskom oddelení knižnice.
- tvoríme šperky z korálikov a drôtikov každý utorok a štvrtok v detskom oddelení knižnice


 

1.7. - 31.8.2016   8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00

Letne_basnenie.jpg

Mestská knižnica v Hlohovci, Nám. sv. Michala 2

Letné básnenie

Počas letných prázdnin - v mesiacoch JÚL a AUGUST, máš možnosť na nástenku v knižnici pripnúť svoju báseň ...

Najlepší traja budú odmenení v septembri.

Zapojiť sa do súťaže, či hlasovania môžete všetci.

Tešíme sa na Vás!


 

2.7.2016   8.30 - 11.00 h

Bazar.jpg

Pod Šomodou

Bazár (ne) potrebných vecí


 

3.7.2016  

Tepličky - Hlohovec

Preteky minikár


 

4.7.2016   o 19.00 h

Kollarovci.jpg

Peterská Bašta, Svätopeterská 85

Kapela Kollárovci

Vstupné v predpredaji: 10 eur
Predpredaj: Peterská Bašta od 1. 5. 2016


 

4.7. - 8.7.2016   8.00 - 16.00 h

Kemp_3_ZS.jpg

III. Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4

Jazykovo-športový kemp

kontakt: jazyksport@gmail.com

pre 6 až 12 ročné deti

Cena: 55 eur

Kemp zahŕňa 10 hodín zábavných činností v anglickom jazyku so stážistami, 10 hodín športového tréningu zostavených zo všeobecnej pohybovej prípravy, športových hier s kvalifikovanými trénermi, 1 - dňový výlet.

Cena zahŕňa:
kvalifikovaných trénerov, konverzácie s anglicky hovoriacimi stážistami, celodennú stravu, pitný režim, pomôcky a veľa zábavy.

Kontakt:
mobil: 0908 704 540


 

7.7.2016   o 10.00 h

citanie_v_trave.jpg

Zámocká záhrada

Čítanie v tráve

číta Gabika Magálová


 

8.7.2016   o 20.00 h

plagat_zabavy_2.jpg

Empírové divadlo v Hlohovci

Tanečná zábava Nielen pre osamelých

Do tanca hrá hudobná skupina MAGIC.


 

12.7.2016   8.00 - 18.00 h

Nám. sv. Michala v Hlohovci

Farmárske trhy

- trhy


 

13.7.2016   o 17.00 h

Pešia zóna, M. R. Štefánika

Ahoj rozprávka

predstavenie pre deti


 

14.7.2016   o 10.00 h

citanie_v_trave.jpg

Zámocká záhrada

Čítanie v tráve

Číta Danka Kollárová a Miroslav Kollár.


 

15.7. - 16.7.2016  

Peterská Bašta, Svätopeterská 85

Beer fest


 

16.7.2016   o 18.00 h

country_hc_2016.jpg

Peterská Bašta, Svätopeterská 85

Country Hlohovec

Vstupné: 4 eur


 

17.7.2016   o 15.00 h

Koncert_Miro_Jaros.jpg

Peterská Bašta, Svätopeterská 85

Miro Jaroš Koncert pre (ne)poslušne deti

Predpredaj Peterská Bašta a Detský kútik Cupky Dupky v OC Váh od 15.5.2016

Vstupné v predpredaji: 6 eur


 

21.7.2016   o 10.00 h

citanie_v_trave.jpg

Zámocká záhrada

Čítanie v tráve

Číta Helena Pekarovičová


 

27.7.2016   o 17.00 h

Pešia zóna, M. R. Štefánika

Ahoj rozprávka


 

28.7.2016   o 10.00 h

citanie_v_trave.jpg

Zámocká záhrada

Čítanie v tráve

Číta Zuzana Hrinková Siebenštichová.


 

4.8.2016   o 10.00 h

citanie_v_trave.jpg

Zámocká záhrada

Čítanie v tráve

Číta Jozef Urminský


 

6.8.2016   8.30 - 11.00 h

Bazar.jpg

Pod Šomodou

Bazár (ne) potrebných vecí


 

9.8.2016   o 8.00 h - 10.00 h

Klub AXA, Nám. sv. Michala

Odber krvi dobrovoľným darcom


 

11.8.2016   o 10.00 h

citanie_v_trave.jpg

Zámocká záhrada

Čítanie v tráve

Číta Brian Brestovanský.


 

12.8.2016   o 20.00 h

plagat_zabavy_2.jpg

Empírové divadlo v Hlohovci

Tanečná zábava Nielen pre osamelých

Do tanca hrá hudobná skupina Orions.

Vstupné: 5 eur


 

18.8.2016   o 10.00 h

citanie_v_trave.jpg

Zámocká záhrada

Čítanie v tráve

Číta Kristínka Nemcová.


 

20.8.2016   od 14.00 h - 20.00 h

Peterská Bašta, Svätopeterská 85

Inovecké folklórne slávnosti

Vstupné: 2 eur


 

25.8.2016   o 10.00 h

citanie_v_trave.jpg

Zámocká záhrada

Čítanie v tráve

Číta Soňa Selnekovič.


 

dnes je: 27.6.2016

meniny má: Ladislav, Ladislava

Dnes má službu:

Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec

033/7421242

ďalšie dni

Pondelok 27.6.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Utorok 28.6.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Streda 29.6.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Štvrtok 30.6.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Piatok 1.7.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Sobota 2.7.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Nedeľa 3.7.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 4.7.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
webygroup

English version

20650858

Úvodná stránka