Život v Hlohovci - r. 2009 - č. 4

Medzinárodný deň žien - 99 ročný

 

MDŽ v Dome kultúry      Vážnosť Medzinárodného dňa žien znovu z roka na rok stúpa. Sviatok, sprofanovaný socialistickými oslavami, upadol na Slovensku po roku 1989 do zabudnutia. Tradícia tohto sviatku začala II. medzinárodnou konferenciou žien v roku 1910 v Kodani, ktorá určila, aby sa 8. marec každoročne oslavoval ako deň boja žien za sociálne a politické práva. Dátum bol zvolený na počesť prvého organizovaného vystúpenia žien z krajčírskych a textilných dielní v New Yorku. Vtedy - 8. marca 1857, 15 000 žien protestovalo proti krutému vykorisťovaniu, za lepšie pracovné podmienky a proti diskriminácii. 

MDŽ na hotely Jeleň     V Hlohovci sa 8. marca MDŽ oslavovalo na viacerých miestach, najviac v úradoch, školách, ale i v niektorých podnikoch. Verejné oslavy boli tiež viaceré.
     Dňa 8. marca OZ Ex libris ad personam Hlohovec pozvali ženy, ale aj mužov, aby ich mohli obdarovať krásnymi piesňami a umeleckým slovom pri tejto príležitosti.
     S úctou a vďačnosťou na ženy spomínali organizátori podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v Refektári múzea. Úprimné poďakovali ženám za rodinné prostredie, za útulný domov, ktorý dokážu vytvoriť, za ich starostlivosť, vytrvalosť a lásku. 
MDŽ - Refektár múzea     V hudobno-poetickom programe vystúpila Perla Perpetua Voberová – soprán, Michal Seredič – tenor s klavírnym sprievodom Dušana Šujana. Zarecitovali Jozef Bachratý a Zuzana Turzová.
     V pekné popoludnie druhej marcovej nedele sa na pozvanie poslanca NR SR Ing. Ivana Vargu v Dome kultúry v Hlohovci zišli ženy, aby oslávili svoj sviatok - Medzinárodný deň žien. V slávnostnom programe symbolicky všetkým ženám darovali k ich sviatku piesne, tance, milé, ale i vtipné slová v podaní Ľudovej hudby Heskovci, Mladých huslistov Základnej umeleckej školy Hlohovec z detašovaného pracoviska Červeník, strýca Tóna – ľudového rozprávača zo Záhoria a Ľudovej hudby z Terchovej so svojou hviezdou, Marikou Bobáňovou. Všetci si za svoje vystúpenia vyslúžili poriadny aplauz. Folklórny program ocenili i hostia, poslanci NR SR JUDr. Renáta Zmajkovičová a Ing. Marián Kovačoci, štátna tajomníčka Ministerstva financií Ing. Oľga Algayerová a primátor mesta PhDr. Ján Dlhopolček, poslanec VÚC Trnava.
     Ako sa patrí, ženy dostali aj kvietok. Muži, členovia z Okresnej organizácie politickej strany SMER – sociálna demokracia v Hlohovci, obdarovali ženy počas programu ružami.
     Príležitosť vzdať úctu žene a tiež otvoriť tému o ženách si zobralo za svoje Predstavenstvo Okresnej organizácie HZDS – ĽS. Oficiálne ho oslávili v pondelok 9. marca na Hoteli Jeleň.
     Prítomným ženám zavinšoval primátor mesta PhDr. Ján Dlhopolček. Na príjemnom priebehu osláv mal svoj podiel aj poslanec VÚC TT Ing. Milan Domaracký a riaditeľ MsKC Hlohovec Jaromír Kratochvíľ. Po excelentnom koncerte Zdenka Sychru, s ktorým spievalo celé publikum, ženy obdarovali karafiátmi.
     Nie každej žene je dopriate byť matkou a nie každá je zamilovaná, aby dostala valentínske srdiečko, preto s určitosťou všetky uvítali návrat k oslavám MDŽ. V roku 1945 bola podpísaná zakladajúca Charta OSN – prvý platný dokument, v ktorom rovnoprávnosť žien a mužov bola zahrnutá medzi základné ľudské práva. Od roku 1975 OSN rozhodla usporadúvať spomienkové akcie na začiatok ženského hnutia, ale aj bilancovať v tejto oblasti uplynulý rok. V Európe je tento sviatok považovaný za významný a k jeho oslavám sa každoročne pripája aj Európsky parlament.

 

Ing. Jana Šimurková

Foto č. 1: J. Š.

Foto č. 2: HcTV

Foto č. 3: V. Chrenko