Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Tlačové správy mesta

Mesto zapája verejnosť do rozhodovaniaVytlačiť
 

Samospráva zapája verejnosť do rozhodovaniaMesto Hlohovec sa dňa 21. 6. 2017 zapojilo do dvojročného pilotného projektu s názvom Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta, ktorý je zaradený do pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík. Pilotný projekt je zameraný na tri témy - participatívny rozpočet, participatívne plánovanie a otvorené dáta.

Participatívny rozpočet umožňuje občanom bezprostredne vstupovať do tvorby rozpočtu mesta, pričom pre všetkých aktérov otvára možnosť priamo spolupracovať pri definovaní položiek rozpočtu a ich následnej realizácii v praxi. Verejnosť v participatívnom procese určuje svoje potreby a problémy, a úrad v spolupráci s občanmi hľadá spôsoby ako ich naplniť a riešiť. Participatívne plánovanie verejných priestorov umožňuje obyvateľom určiť funkciu aj podobu verejných priestranstiev, jeho transformáciu pre mnohostrannejšie využitie a vyššiu mieru zapojenia verejnosti do starostlivosti oň. Zavádzanie systémov Open Data vytvára prehľadne štruktúrované informácie zo samosprávy na základe dopytu verejnosti s cieľom podpory informovaných rozhodnutí pri príprave a tvorbe verejných politík.

Cieľom tohto projektu, na ktorom spolupracujú experti z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, občianske združenie Utópia a mesto Hlohovec, je vytvoriť  participatívny rozpočet mesta Hlohovec vo forme všeobecne záväzného nariadenia miestneho zastupiteľstva mesta, ktorý bude súčasťou celkového rozpočtu mestskej časti. Zároveň bude vytvorené participatívne plánovanie v meste Hlohovec vo forme všeobecne záväzného nariadenia miestneho zastupiteľstva mesta, ktoré definuje konkrétnu podobu a jeho záväznosť pri revitalizáciách verejných priestorov.

Pre mesto Hlohovec ide o významný projekt, ktorý pomáha prehĺbiť vťahovanie obyvateľov do riadenia samosprávy a do revitalizácie verejných priestorov. Hlavný prínos pre mesto bude spočívať v skvalitnení participatívnych procesov vo vnútri samosprávy a rozšírení možností pre zapájanie verejnosti. Okrem iného, získa cenné skúsenosti pri participatívnom plánovaní verejných priestorov, ktoré využije pri budúcich revitalizáciách verejných priestranstiev. Na druhej strane obyvatelia získajú možnosť aktívne sa zapájať do vylepšení ich bezprostredného okolia, či už prostredníctvom participatívneho plánovania alebo cez občianske projekty realizované v participatívnom rozpočte. Posledným prínosom bude aj publikovanie tzv. open data, vďaka ktorým získajú obyvatelia ešte väčší a slobodnejší prístup k informáciám.

Pilotný projekt 8 je súčasťou národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.

Prehľad všetkých dvanástich pilotných projektov zaradených do pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík.

 

                                   Mesto zapája verejnosť do rozhodovania


 
 

Súťažíme o detské ihrisko ŽihadielkoVytlačiť
 

Ihrisko Žihadielko

Mesto Hlohovec sa už po tretíkrát zapája do súťaže o desať detských ihrísk s názvom Žihadielko, ktoré stavia spoločnosť Lidl po celom Slovensku. Hlasovanie začína v pondelok 15. januára a potrvá do 28. februára. Zvýšiť šance na výhru môže každý, kto svojím hlasom na www.zihadielko.lidl.sk podporí mesto Hlohovec a bude hlasovať počas celého trvania súťaže.

Minulý rok sa Hlohovec vo svojej kategórií umiestnil na 5. mieste a detské ihrisko sme nezískali. Putovali do Trnavy, Trenčína, Levíc, Piešťan, Senice, Handlovej, Galanty, Skalice, Tvrdošína a Modry. V hlasovaní na oficiálnej stránke súťaže o tom rozhodli ľudia. O možnosť získať detské ihrisko sa uchádzalo 67 miest, ktoré v období od 16. januára do 28. februára 2017 získali spolu viac ako 1,7 milióna hlasov, informuje spoločnosť v tlačovej správe.

Tento rok sa do súťaže zapojilo 74 miest z celého Slovenska. Novinkou tohto ročníka je samostatná špeciálna kategória pre tie mestá, ktoré už Žihadielko vyhrali v minulých dvoch ročníkoch. Súťažiť sa teda bude v piatich kategóriách (štyri kategórie, do ktorých sú mestá zaradené podľa počtu obyvateľov, a piata samostatná kategória miest, ktoré zvíťazili v rokoch 2016 alebo 2017). V každej kategórii môžu vždy dve mestá získať ihrisko Žihadielko v hodnote 87-tisíc eur. Mesto Hlohovec bojuje o ihrisko v kategórií od 20 000 do 33 999 obyvateľov, kde súťaží s mestami ako napríklad Brezno, Trebišov či Partizánske.

Každým hlasom v súťaži zvyšujete šancu získať moderné ihrisko pre Hlohovec, preto nezabudnite každý deň hlasovať na www.zihadielko.lidl.sk a spoločne zabojujeme o nové detské ihrisko v našom meste.


 
 

V meste platí zákaz pyrotechniky, výnimka je na SilvestraVytlačiť
 

Pyrotechnika v mesteHlohovčania si po prvýkrát užijú pokojnú a tichú atmosféru vianočných sviatkov. Pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 sa budú môcť v Hlohovci používať iba na Silvestra a Nový rok. Z dôvodu ochrany verejného poriadku tak rozhodli poslanci ešte na marcovom mestskom zastupiteľstve.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o používaní pyrotechnických výrobkov z roku 2013, ktoré vychádzalo z už neplatnej legislatívy, tak bolo nahradené VZN č. 178/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Hlohovec. Nariadenie jasne definuje čas, kedy si môžeme beztrestne užívať zábavnú pyrotechniku či delobuchy.

Od 15. apríla tohto roku je používanie zábavnej pyrotechniky určených kategórií na celom území mesta zakázané, s výnimkou časového úseku od 31. decembra 20:00 hod. do 1. januára 2:00 hod. Zákaz sa týka pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1, kam patrí zábavná pyrotechnika predstavujúca nízke a stredne veľké nebezpečenstvo určená na používanie vonku (petardy, rakety, delobuchy...), scénická pyrotechnika určená na používanie na javisku predstavujúca nízke nebezpečenstvo a iné pyrotechnické výrobky predstavujúce nízke nebezpečenstvo. Výrobky kategórie F1 („detská“ zábavná pyrotechnika predstavujúca veľmi nízke nebezpečenstvo) nie sú týmto VZN obmedzené, keďže takéto obmedzenie nie je v kompetencii mesta v zmysle zákona. Patria sem napríklad prskavky alebo búchacie guličky. Rovnako je zakázané používať zábavnú pyrotechniku pri oslavách, svadbách a ďalších podujatiach. Schválené VZN by malo najmä počas sviatkov zabrániť zvýšenému hluku, zraneniam pri manipulácií s pyrotechnikou či stresu domácich zvierat. Mesto sa týmto krokom pripojilo k ďalším samosprávam, ktoré používanie zábavnej pyrotechniky na svojom území regulujú.

VZN sa nevzťahuje na pyrotechnické výrobky kategórií F4, T2 a P2, kde patria aj ohňostroje, ktoré v zmysle zákona môžu používať iba odborne spôsobilé osoby. Ohňostrojné práce (pyrotechnické výrobky kategórie F4) povoľuje obvodný banský úrad.


 
 

Prezident SR Andrej Kiska navštívil Hlohovec Vytlačiť
 

Prezident na návšteve v HlohovciHlava štátu, prezident Andrej Kiska v utorok 5. Decembra 2017 prišiel na svoju prvú oficiálnu návštevu Hlohovca. Okrem rokovania s vedením mesta diskutoval so študentmi gymnázia. Na pôde Gymnáziu Ivana Kupca ho čakal aj župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Prezident prezrel si výrobu v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, kde rokoval aj s vedením spoločnosti, navštívil zámok aj vinárstvo Golguz.

Andreja Kisku Hlohovec príjemne prekvapil. Počas návštevy nášho mesta však prezident skonštatoval, jednoznačne najväčším problémom Hlohovca je doprava. Ako však dodal, primátor Miroslav Kollár ho informoval o možnosti riešenia tohto problému v spolupráci s trnavským županom Jozefom Viskupičom. Preplnená býva predovšetkým cesta II/513 na vjazde do Hlohovca od Trnavy.

Hlohovec však okrem problému s dopravou označil prezident Andrej Kiska za príjemné prekvapenie. "Potešilo ma viacero dobrých správ, ako napríklad rekordne nízka nezamestnanosť. Ďalej to, že každé dieťa má miesto v materskej škole, čo je nesmierne dôležité pre mladých ľudí, aby takéto možnosti mali," povedal prezident. Počas stretnutia s primátorom Kollárom hovorili aj o začlenení Rómov do života mesta.

Prezident na prehliadke zámkuPrezident na návšteve v Hlohovci


 

 

 


Viac sa o návšteve dozviete aj tu: Hlohovská televíziaTA3TV Vega.


 
 

Sociálny taxík v Hlohovci už vozí prvých klientovVytlačiť
 

sociálny taxíkUlicami Hlohovca sa od 11. decembra začal pohybovať prvý elektromobil v službách mesta. Prvú jazdu absolvoval pán Emil, ktorý smeroval k lekárovi na polikliniku. Na prvú cestu ho prišiel odprevadiť aj primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár. Sociálny taxík sa stal súčasťou vozového parku za účelom poskytovania novej prepravnej služby, ktorej zavedenie do portfólia služieb mesta je jedným zo základných krokov k plneniu cieľov komunitného plánovania, do ktorého sa Hlohovec v roku 2017 pustil.

Prepravnú službu aktuálne schválené VZN č. 199/2017 o poskytovaní prepravnej služby na území mesta Hlohovec definuje ako sociálnu službu poskytovanú osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu, tiež ju možno poskytovať fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu a orientáciu. Táto služba má riešiť spoločenskú potrebu zaradenia týchto občanov do bežného života.

Prepravná služba je zabezpečená prostredníctvom mestského úradu Odborom spoločenských služieb. Poskytuje sa na území mesta v pracovných dňoch, v čase od 6:30 do 14:30. Služba sa dá objednať telefonicky, prostredníctvom SMS alebo osobne, najneskôr deň vopred u povereného zamestnanca mesta, ideálne v čase od 13:00 do 14:30. Žiadateľ musí uviesť kto, kam a za akým účelom sa potrebuje sociálnym taxíkom dostať. Pri objednávaní je dôležité myslieť na časovú rezervu a nahlásiť taký čas pristavenia auta, aby klient stihol prísť na miesto určenia. Nárok na jazdu sociálnym taxíkom je nutné preukázať. Kvôli efektivite môže byť prepravovaných viacero osôb naraz. Aj zrušenie objednávky je potrebné nahlásiť v dostatočnom predstihu. Ak bude auto voľné, odvezie vás kam bude treba, aj bez objednania.

Základné pravidlo na prepravu sociálnym taxíkom je trvalý alebo prechodný pobyt prepravovanej osoby v meste Hlohovec. Služba je určená osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu a obmedzenou schopnosťou orientácie, pričom odkázanosť musia preukázať. Tieto osoby sociálny taxík odvezie kamkoľvek v rámci mesta. Predtým je však potrebné, aby tieto osoby o poskytovanie služby požiadali. Žiadosti sú k dispozícii na príslušnom odbore alebo na webe mesta Hlohovec.

Prepravnú službu však môžu využiť aj Hlohovčania starší ako 65 rokov, držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prijímatelia domácej opatrovateľskej služby poskytovanej Mestom Hlohovec a prijímatelia registrovanej služby. Určená je tiež rodičom alebo zákonným zástupcom s dieťaťom do 6 rokov, ktoré vek preukážu zdravotnou kartičkou.  Pre tieto osoby je služba určená iba na prepravu k lekárovi, do lekárne alebo na úrady.

Cieľom služby nie je suplovať dopravnú zdravotnú službu a sociálny taxík nemá plniť účel vozidla sanitky. Vodič však je riadne zaškolený aj pre prípad nutnosti podania akútnej prvej pomoci prepravovaným osobám. Služba je spoplatnená paušálnym poplatkom 0,50 eura za jednu jazdu. Poplatok sa uhrádza v hotovosti priamo vodičovi hneď potom, čo vás dovezie do cieľa.

Sociálny taxík, ktorým bude prepravná služba zabezpečovaná, mesto obstaralo prostredníctvom elektronickej aukcie. Vozidlo Nissan e-NV200 bolo predvádzacím vozidlom. Má najazdených 9700 kilometrov a jeho celková cena, vrátane nabíjacej stanice, jej inštalácie, výbavy a zaškolenia bola 28 500 eur. Financie na nákup elektromobilu schválili poslanci ešte minulý rok v rámci rozpočtu na rok 2017. Okrem sociálneho rozmeru ide aj o krok vpred smerom k zlepšeniu kvality životného prostredia v meste. Vozidlo je  elektromobil, má nulové emisie a motor neprodukuje žiadny hluk.
 

SOCIÁLNY TAXÍK
• Prepravná služba poskytovaná na území mesta v pracovných dňoch od 6:30 do 14:30
• Objednávky deň vopred, najlepšie v čase od 13:00 do 14:30 na čísle 0905 22 55 00
• Možnosť objednať sa aj prostredníctvom SMS
• Služba je spoplatnená paušálnym poplatkom 0,50 €
• Informácie o službe: Referát spoločenských služieb - 033/73 68 208, msu@hlohovec.sk


 
 

Bezplatné wifi už aj v HlohovciVytlačiť
 

Bezplatné wifi už aj v HlohovciBezplatné surfovanie po internete si môžu od októbra užívať aj obyvatelia a návštevníci Hlohovca. Mesto počas jesenných mesiacov začalo s postupným budovaním wifi zón, ktoré umožnia verejnosti bezdrôtové pripojenie na internet.

Bezplatný prístup k internetu mali doteraz obyvatelia mesta len v budove mestského úradu. Samospráva sa preto rozhodla rozšíriť túto službu o niekoľko ďalších lokalít a pripojiť sa tak k desiatkam iných miest na Slovensku, ktoré podobnú službu ponúkajú už dlhší čas. V centre mesta sa v súčasnosti nachádzajú tri wifi zóny – na Námestí sv. Michala, na pešej zóne na ulici M. R. Štefánika a v okolí fontány na Starom rínku. Ďalšie dve sa nachádzajú v mestskej časti Šulekovo – v okolí budovy mestského úradu na Šulekovej ulici a na novovybudovanom detskom ihrisku na Hájskej ulici. Pri výbere lokalít sa zohľadňovala frekvencia návštevnosti a technické možnosti inštalácie jednotlivých wifi hotspotov. V budúcnosti by sa k súčasným piatim wifi zónam mal pridať aj park na ulici R. Dilonga. Wifi zóny sú v meste označené červenými tabuľkami s logom mesta a znakom wifi signálu. Využívať bezdrôtové pripojenie na internet môže každý vlastník notebooku alebo mobilu, ktorý podporuje pripojenie prostredníctvom wifi. Surfovať môžu obyvatelia zatiaľ bez obmedzení, jednoduchým prihlásením na bezplatnú sieť „Mesto Hlohovec“.


 
 

Mesto v rámci jesenného zberu vyviezlo 54 ton odpadovVytlačiť
 

ilustračný obrázok odpadyKoncom septembra mesto zabezpečilo kontajnery pre zber odpadov s obsahom škodlivín, následne sa konal zber objemného odpadu a orezov. Hlohovčania vytriedili 3,58 t nebezpečného odpadu. Počas zberu objemného odpadu mesto zorganizovalo odvoz 37 kontajnerov s celkovým objemom 45,7 t. Orezov zo záhrad rodinných domov bolo rovných 5 ton. Napriek opakovaným výzvam, že do objemného odpadu nepatrí nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad a pneumatiky a že veľkorozmerný a veľkoobjemový odpad ako sú sedačky či postele je potrebné pred vložením do kontajnerov rozobrať, mnohí obyvatelia tieto pokyny nerešpektujú. Neuvedomujú si však, že čím viac nezmyselne zaplnených kontajnerov dá mesto odviezť, tým vyššia bude konečná cena za takýto zber, ktorý mestský úrad zabezpečuje prostredníctvom zvozovej spoločnosti. Druhým smutným konštatovaním je fakt, že aj napriek tomu, že mesto dvakrát ročne pomáha obyvateľom zbaviť sa rôzneho druhu odpadu a majú k dispozícii dva zberné dvory, mnoho odpadu stále končí na nelegálnych skládkach.


 
 

Nelegálnu reklamu už mesto nebude tolerovaťVytlačiť
 

ilustračný obrázok: vizuálny smogUvedomili ste si niekedy, koľko bilbordov, tabúľ, plagátov, oznamov na nás číha z každej strany? Mestá, a nielen to naše, sa zmenili na jednu veľkú reklamnú plochu. S vizuálnym smogom sme konfrontovaní denne, či chceme alebo nie. Lákajú nás firmy, predajne, výrobky, politici i podujatia. Roky bola táto problematika na okraji záujmu vedení miest, až sa situácia stala neudržateľnou. Stav na územní mesta podrobne zmapovali pracovníci mestského úradu a výsledok je alarmujúci. Zistili, že väčšina reklám je nelegálna, navyše tiež nevkusná. Preto Mesto Hlohovec, uvedomujúc si svoju zodpovednosť za vzhľad mesta a dodržiavanie predpisov, začalo realizovať opatrenia na elimináciu vizuálneho smogu.

Riešenie problému vizuálneho smogu nie je jednoduché, nepôjde to zo dňa na deň. Aj samotní obyvatelia často upozorňujú na objavujúce sa nelegálne reklamy umiestňované na zábradliach, plagáty lepené na autobusové zastávky, stĺpy verejného osvetlenia a niekedy upevňované aj na stromy. Plagáty sa často bez súhlasu a uhradeného poplatku objavujú aj na výlepových plochách v správe Mestského kultúrneho centra. Stále je to však nič oproti rôznym stavebným konštrukciám menších či väčších rozmerov, ktoré sú umiestňované bez akéhokoľvek ohlásenia, či dokonca bez stavebného povolenia.

Umiestňovanie reklamy má svoje legislatívne pravidlá. Hovorí o nej zákon o reklame, cestný či stavebný zákon. Reklama podlieha regulácii aj v územnom pláne VÚC a myslí na ňu tiež aktuálny návrh nového územného plánu mesta Hlohovec. Navyše, na stole je už aj pracovná verzia politiky o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach mesta Hlohovec. Každý, kto chce zrealizovať a umiestniť reklamnú stavbu, sa musí riadiť stavebným zákonom.

Na drobné reklamné stavby, ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m² stačí ohlásenie drobnej stavby. Na reklamné stavby s veľkosťou od 3 m2 do 20 m2 je už potrebné stavebné povolenie. Ak informačná plocha takejto stavby presahuje 20 m2, k stavebnému povoleniu treba aj kolaudáciu. Zákon hovorí, že vlastník reklamnej stavby je navyše povinný zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby. Poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov sa pohybujú od 30 do 150 eur.

REKLAMNÉ STAVBY

PLOCHA

povoľovanie

drobné stavby

do 3 m2

ohlásenie

jednoduché stavby

3 m2 - 20 m2

stavebné povolenie

jednoduché stavby

20 m2 a viac

stavebné povolenie a kolaudácia

V súčasnosti sa žiadna reklamná stavba nedá dodatočne zlegalizovať, nedovoľuje to už aktuálna novela stavebného zákona. Všetky nepovolené stavby je potrebné odstrániť. Mesto Hlohovec preto v tomto roku pristúpilo k ráznym opatreniam. Majiteľom nelegálnych reklamných stavieb zasiela výzvy na ich odstránenie. Následným krokom bude začatie konania o odstránení reklamnej stavby a súbežne aj konanie o priestupku, resp. správnom delikte. Doteraz bolo odstránených 24 takýchto reklám, urobili tak samotní majitelia bilbordov, no našli sa aj takí, ktorí tak urobili až po konaní o odstránení reklamných stavieb a uložení pokuty . Výzva bola doručená desiatkam ďalších a postupne ju môže očakávať každý, kto takúto nelegálnu reklamu vlastní.

Radnica však nerieši iba veľké bilbordy, ktoré boli v minulosti osádzané svojvoľne kade-tade, zasahuje aj voči menším reklamným tabuliam, ktorých sú na území mesta stovky. Možno ste si už aj vy všimli výzvy na odstránenie nepovolenej reklamnej stavby nachádzajúcej sa na mestských pozemkoch a nehnuteľnostiach, ktoré sú zo strany mesta lepené priamo na predmetné reklamné plochy s konkrétnymi lehotami na ich odstránenie. Nedodržanie termínov bude znamenať odstránenie týchto nelegálnych stavieb mestom samotným, pričom náklady bude následne vymáhať od ich vlastníkov.

V marci mestský úrad za pomoci príslušníkov mestskej polície rozbehol aj zvýšenú kontrolu povolení na umiestňovanie samostatne stojacich prenosných reklamných tabúľ v tvare „A“ ako aj vystavovanie tovaru na chodníkoch pred prevádzkami. Umiestenie takejto reklamy je totiž zvláštnym užívaním miestnej komunikácie, v tomto prípade chodníka, ktoré podlieha povoľovaniu a spoplatneniu. Výška správneho poplatku je v súčasnosti 40 €.

Boj proti vizuálnemu smogu je beh na dlhú trať. Verejnosti aj radnici záleží na tom, aby bolo mesto nielen čisté, ale aj estetické, pekné na pohľad. Príkladom nám môžu byť mestá, kde je dnes už bežná regulácia vonkajšej podoby obchodov, vývesných tabúľ a nápisov alebo tiež jednotný dizajn nosičov reklamy. V Hlohovci dnes pomaly miznú nelegálne reklamné stavby aj nepovolené „plachty“ zo zábradlí. Treba však postupovať krok za krokom. Po schválení mestskej politiky, ktorá bude komplexne riešiť umiestňovanie reklamy a po zadefinovaní si jasných regulatívov, sa pôjde po tejto ceste trochu ľahšie. Mesto netvrdí, že chce úplne zakázať reklamu. Chce dokonca upraviť niektoré pôvodné a ponúknuť nové plochy na jej umiestnenie. Pointou nového prístupu sú však jasné pravidlá, ktoré budú platiť pre každého rovnako. Ak ich budeme dodržiavať, ulice nášho mesta budú opäť o čosi krajšie.


 
 

Čas na pripomienkovanie územného plánu sa krátiVytlačiť
 

ilustračný obrázok územný plánV tomto období, konkrétne v termíne od 5. októbra do 13. novembra 2017 (vrátane) prebieha prerokovanie Návrhu územného plánu mesta Hlohovec. Pripravovaný ÚPN určí smerovania rozvoja na území mesta až do roku 2035. Využite možnosť vyjadriť sa k nemu aj vy.

Návrh ÚPN je spracovaný na základe Súborného stanoviska Mesta Hlohovec, ktoré obsahuje aj vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov, organizácií a verejnosti z prerokovania predchádzajúcej etapy - konceptu územného plánu. Obyvatelia mali aj teraz možnosť zúčastniť sa prezentácie návrhu, na ktorej spracovatelia územného plánu odpovedali na otázky odbornej i laickej verejnosti. Táto prezentácia sa konala 18. októbra 2017 a možnosť vyjadriť sa využili dopoludnia dotknuté orgány štátnej správy a organizácie. Diskusia v tejto časti bola orientovaná na konkrétne odborné otázky najmä v oblasti dopravy a technickej infraštruktúry mesta.

Popoludní od 15-tej hodiny zas prišla do kina Úsmev takmer tridsiatka Hlohovčanov. V rámci diskusie boli prednesené otázky predovšetkým v súvislosti s návrhom dopravného riešenia mesta vo výhľade do roku 2035, zelene a rozvojových plôch. Napriek tomu, že viaceré z dopytov obyvateľov boli orientované na konkrétne investičné zámery a projekty mesta, ktoré nie sú predmetom riešenia územnoplánovacej dokumentácie, boli prezentované otázky a názory obyvateľov podnetnými. Veď práve realizácia konkrétnych projektov musí vychádzať zo schváleného územného plánu mesta ako koncepčného rozvojového nástroja sídelného útvaru.

Hlavným cieľom územného plánu je vytvoriť dokumentáciu, ktorá bude slúžiť v navrhnutom období  rokov 2025 – 2035 ako nástroj pre komplexné rozhodovanie smerovania rozvoja na území mesta, preto upozorňujeme obyvateľov, aby venovali problematike pozornosť a využili možnosť pripomienkovať územný plán. Pripomienky k Návrhu ÚPN je možné podávať písomnou formou na adresu mestského úradu do 13. novembra 2017. Všetky doručené stanoviská budú vyhodnotené a prerokované Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec. Následne bude dokumentácia Územného plánu mesta predložená v I. štvrťroku 2018 na schválenie mestskému zastupiteľstvu a stane sa záväzným legislatívnym nástrojom pre rozvoj mesta do roku 2035.

 


 
 

Získali sme 2. miesto v celoslovenskej súťaži Strom rokaVytlačiť
 

Borovica lesnáVýsledky ankety Strom roka 2017 sú už známe. Medzi dvanástimi finalistami z celého Slovenska sa naša borovica lesná zo Zámockej záhrady umiestnila na skvelom 2. mieste. Patrí jej tak ošetrenie v hodnote 300 eur a dendrologický posudok. Navyše získala aj mimoriadnu cenu.

Do 15. ročníka celoslovenskej súťaže bolo tento rok prihlásených 42 stromov, z ktorých odborná komisia vybrala dvanásť finalistov. Od 6. júla do 30. septembra 2017 mohla verejnosť za svojho favorita hlasovať formou hlasovacieho lístka, prostredníctvom SMS, na webovej stránke www.ekopolis.sk alebo na sociálnej sieti Facebook. Aj vďaka aktívnym občanom, žiakom zo Základnej školy sv. Jozefa a základným školám na Koperníkovej a Podzámskej ulici sa hlohovskému stromu podarilo obsadiť doteraz najvyššiu priečku v ankete Strom roka (v roku 2012 sa Moruša čierna umiestnila štvrtá). S počtom hlasov 2 471 sa borovica lesná umiestila na 2. mieste. Tá je jedným z mála zachovaných ihličnanov a zároveň najstarším ihličnanom v Zámockej záhrade. O 268 hlasov menej získal v súťaži platan západný zo Serede. Titul Strom roka 2017 s počtom hlasov 7 303 získala 120-ročná jabloň domáca z Bošácej, odkiaľ sa za posledných desať rokov prebojovali do celoslovenského finále až štyri stromy.

O víťazoch tohtoročnej súťaže rozhodlo rekordných 23 370 hlasov. Verejnosť rozhodovala medzi stromami z celého Slovenska – gaštan jedlý (Hradište, okres Poltár), platan východný (Jelka, okres Galanta), jelša lepkavá (Uňatín, okres Krupina), dub letný (Želiezovce, okres Levice), lipa veľkolistá (Jabloňovce, okres Levice), dub letný (Kráľovce-Krnišov, okres Krupina), topoľ osikový (Sedliská, okres Vranov nad Topľou), jabloň domáca (Babinec, okres Rimavská Sobota) a dub cerový (Pozba, okres Nové Zámky).

Víťazné stromy dostanú dendrologický posudok a ošetrenie v hodnote 300 eur. Víťaz okrem toho získal právo bojovať o titul Európsky strom roka, kde bude možné hlasovať za svojho favorita od februára budúceho roku. Cieľom ankety, ktorej 15. ročník organizuje Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne  či ohrozené stromy a vzbudzovať záujem verejnosti o svoje okolie. 

Do Hlohovca mieri vďaka našej borovici aj mimoriadna cena. V rámci súťaže bola pre nás ako mesto nominujúce drevinu do súťaže sponzormi určená suma 500 eur na ošetrenie vybraných drevín. Z týchto prostriedkov budú ošetrené niektoré stromy na cintoríne.


 
 

Na cintorínoch zvýšte opatrnosťVytlačiť
 

mestský cintorín HlohovecV súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých Mestská polícia v Hlohovci a Obvodné oddelenie Policajného zboru SR vyzýva návštevníkov cintorínov, aby v nastávajúcom sviatočnom období zvýšili svoju ostražitosť a nedávali príležitosť zlodejom -  aby mali svoje kabelky, príručné tašky a iné osobné veci stále pod dohľadom a nenechávali ich v autách či voľne položené pri hroboch. Zároveň prosí peších a cyklistov, aby používali pri večerných návštevách hrobov výrazne reflexné prvky na oblečení, ktoré zvýšia ich viditeľnosť na cestách.

MsP aj OO PZ SR v tomto období zintenzívni hliadkovanie na cintorínoch v Hlohovci aj v Šulekove. Polícia apeluje na všetkých majiteľov vozidiel z Hlohovca i okolia, aby v rámci zhustenia premávky v okolí cintorínov rešpektovali pokyny policajtov. Zároveň prosia Hlohovčanov, aby z dôvodu obmedzenej kapacity parkovacích miest v okolí cintorínov, využívali motorové vozidlá v čo najmenšej možnej miere. Zvýši sa tak možnosť parkovania áut návštevníkov z iných miest.

 

foto: Pavol Bosák


 
 

Pošta ubezpečila, že pobočka v Šulekove zostávaVytlačiť
 

Pošta Hlohovec 3Slovenská pošta, a.s. neplánuje prevádzku Pošty Hlohovec 3 premiestniť mimo územie mestskej časti Šulekovo. Tak znie záver komunikácie medzi mestom Hlohovec a spoločnosťou Slovenská pošta, ktorá otvorila túto tému v lete tohto roka.

Poskytovateľ poštových služieb upozorňoval na nevyhovujúci technický stav priestorov šulekovskej pobočky už dlhší čas. Jednou z otvorených tém bolo sťahovanie pošty do obchodného centra pri Váhu. S touto možnosťou vyjadrili nesúhlas okrem vedenia mesta aj obyvatelia Šulekova v petícii, ktorú zorganizovali miestni poslanci František Duchoň a Jaroslav Miklovič. Na 34 petičných hárkoch na podporu mesta pri vyjednávaní o zachovaní šulekovskej pobočky bolo 670 podpisov. Rokovania sa nakoniec skončili v prospech zachovania súčasnej adresy Pošty Hlohovec 3 na Šulekovej ulici.

Riaditeľka sekcie správy majetku Veronika Kopčoková v oficiálnom stanovisku Slovenskej pošty, a.s. uvádza, že: „posudzovali viacero alternatív a jednou z nich bola možnosť presťahovania pošty do prenajatých priestorov. Keďže sme nenašli priestory, ktoré by vyhovovali požiadavkám na prevádzkovanie pošty, požiadali sme o pomoc aj Mesto Hlohovec.“ Prevádzkovým nárokom Pošty však nevedelo vyhovieť ani Mesto, pretože v rámci mestskej časti Šulekovo nedisponuje vhodnými priestormi, ktoré by vedelo spoločnosti ponúknuť ako alternatívne. Po vyhodnotení všetkých uvedených skutočností nakoniec vedenie spoločnosti dospelo k záveru, že prevádzku Pošty Hlohovec 3 bude riešiť vo vlastnej réžii opravou súčasných priestorov. „V rámci prideleného finančného rozpočtu budeme hľadať finančné zdroje na rekonštrukciu, resp. opravu vlastných priestorov. K opravám pristúpime hneď po nájdení zdrojov a ich schválení v podnikateľskom pláne našej spoločnosti,“ uvádza sa v závere stanoviska.


 
 

Najlepšie svetové filmy o ekológii v HlohovciVytlačiť
 

EkotopfilmHlohovec, 12. október 2017 – Mesto Hlohovec sa opäť stalo partnerom regionálnej Tour Ekotopfilm - Envirofilm, najstaršieho medzinárodného filmového festivalu s environmentálnou tematikou na svete. Milovníci prírody si počas jedného dňa, 20. októbra, v Kine Úsmev, budú môcť pozrieť 5 krátkych filmov a zapojiť sa do zaujímavej diskusie na tému Dokážeme ochrániť prírodu na Slovensku?. Pre žiakov základných a stredných škôl je doobeda pripravený zaujímavý a interaktívny Junior festival. Vstup je zdarma.

Regionálna tour festivalu Ekotopfilm - Envirofilm je celoročný projekt a jeho cieľom je priniesť do regiónov Slovenska najlepší výber filmov z aktuálneho ročníka. „Som nesmierne rád, že sa nám v Hlohovci darí z nášho festivalu budovať tradičné podujatie,“ hovorí Peter Lím, generálny riaditeľ festivalu Ekotopfilm - Envirofilm a dodáva: „Našim cieľom je prostredníctvom dokumentárnych filmov a sprievodných aktivít - diskusií na aktuálnu problematiku, inšpirovať a vzdelávať verejnosť a mladých ľudí v témach udržateľnosti. Snažíme sa meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu, ovplyvňovať životný štýl Slovákov. Preto je pre nás dôležité prinášať do regiónov atraktívny program, ktorý má význam a motivuje k zodpovednosti. Návštevníkom v Hlohovci prinášame to najlepšie z festivalového ročníka 2017. Tešíme sa na každého z vás.“

Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm sa bude konať v hlohoveckom Kine Úsmev v piatok 20. októbra. Jeho program začína doobeda JUNIOR FESTIVALOM, ktorý je určený žiakom a študentom základných a stredných škôl.

Festival pokračuje večerným programom určeným pre širokú verejnosť. Každý, kto sa zaujíma o prírodu, ekológiu a záleží mu na prostredí, v ktorom žije určite privíta PÄŤ KRÁTKYCH FILMOV, víťazov tohto ročníka svetového festivalu. Filmy atraktívnym spôsobom otvárajú a poukazujú na niektoré z mnohých problémov, ktorým naša civilizácia čelí. Zo Slovenských tém sa dozviete viac  o tom, aký je život chránených Kamzíkov v Tatrách. Aký je príbeh o plytvaní jedla a prečo 50% z neho končí ako odpad porozpráva druhý film v poradí. Radi sa obliekame pekne a podľa posledných módnych trendov, pozrite si však ďalší film z programu festivalu, ktorý ukáže inú stránku módneho sveta – z pohľadu dopadu na ekológiu a našu planétu. Budúcnosť našich miest je názov filmovej eseje, ktorá sa zaoberá minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou urbanizácie. Prehliadku víťazných filmov ukončí príbeh (zne)svätenej rieky Gangy, ktorú uctieva miliarda ľudí a 500 miliónov ľudí je na nej závislých.

Program bude obohatený o hodinovú sekciu „mimo plátna – Dokážeme ochrániť prírodu na Slovensku?“  s tvorcami filmu Nesmrteľný les.

Prostredníctvom autentických záberov sa chalani z Arolla Film snažia sprostredkovať nadšenie pre divokú prírodu širokej verejnosti a prispieť k ochrane konkrétnych území divokej prírody. Do Hlohovca prídu predstaviť film režiséra Erika Baláža Nesmrteľný les, druhý z tatranskej trilógie, porozprávajú o špecifikách filmovania divokej prírody a motivácii nakrúcať dokumenty. Okrem filmárčiny nám priblížia v diskusii s Lászlóm Miklósom z Technickej univerzity vo Zvolene aj aktuálne problémy ochrany prírody na Slovensku. Aký význam má fungujúci ekosystém a aké hrozby naopak predstavuje jeho nepriaznivý stav? Čo hovoria filmári a ekológovia na súčasný stav odlesňovania? Aké sú aktuálne výzvy a riešenia pre fungujúcu ochranu prírody na Slovensku?

Mesto Hlohovec je ďalším rokom partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, podujatie privítal aj sám primátor mesta Miroslav Kollár: „Minulý rok sme v Hlohovci hostili filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm po prvýkrát a ľudia ho prijali veľmi pozitívne. Záujem divákov o filmy s environmentálnou témou bol veľký a preto verím, že aj tento rok si k nám nájdu cestu. Program ponúka mnohé témy, ktoré stoja za zamyslenie. Pokiaľ nás zaujíma kvalita nášho života v budúcnosti, stav životného prostredia nemôže byť ľahostajný nikomu z nás. Ak premietané filmy otvoria oči aspoň zopár ľuďom, má tento festival zmysel."

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm má takmer polstoročnú tradíciu. Na území bývalého Československa sa po prvýkrát uskutočnil už v roku 1974 a v máji tohto roku sa konal jeho 44. ročník. Na festival sa prihlásilo rekordných vyše 1 000 filmov z 30 krajín sveta, z ktorých komisia vybrala do súťaže pre týždňový program festivalu 115 filmov z celého sveta. V poslednom ročníku sa na ňom zúčastnilo 40 spíkrov a  viac ako 19 000 návštevníkov.

Festival je realizovaný s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vstup na festival je ZDARMA. Viac info nájdete na: www.ekotopfilm.sk

 

oficiálna tlačová správa Ekotopfilm


 
 

Inteligentný systém verejného osvetlenia prináša výrazné úsporyVytlačiť
 

Nové LED osvetlenie v HlohovciMesto Hlohovec ukončilo druhú etapu modernizácie pôvodných sodíkových svietidiel za LED osvetlenie. Rozhodnutie obnoviť celú sieť verejného osvetlenia po roku a pol prináša očakávané výsledky. Dosiahnutá úspora elektrickej energie sa blíži k 60 %. Verejné osvetlenie v Hlohovci je výnimočné aj inteligentným riadiacim systémom CityTouch. Jeho inštalácia v systéme VO je  najrozsiahlejšia na Slovensku. 

Realizátorom prvej a druhej etapy modernizácie VO je spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s., ktorá je od roku 2015 správcom verejného osvetlenia v meste. Vo štvrtok 5. októbra 2017 dôjde k oficiálnemu odovzdaniu zmodernizovaného verejného osvetlenia do užívania Mestu Hlohovec na slávnostnom podujatí v Empírovom divadle za účasti pozvaných hostí, poslancov mestského zastupiteľstva, konateľov mestských spoločností i niekoľkých primátorov a starostov z celého Slovenska.

K 31. 8. 2017 je v Hlohovci umiestnených 2542 svetelných bodov s LED modulom, 31 kusov diaľkovo riadených rozvádzačov typu S.E.R.V.O., ktorý dohliada na prevádzkové parametre siete a vymenených je približne 17 kilometrov vzdušného vedenia. Počas leta bolo tiež kompletne zrekonštruované osvetlenie v zámockom areáli, ktorých podobu odobril Krajský pamiatkový úrad. Vymenených bolo spolu 60 svietidiel typu Jargeau s technológiou CityTouch (v Zámockej záhrade) a 25 historizujúcich lucerien s LED modulom (pri Empírovom divadle, na zámockých terasách a pri Špitáliku).

Výmena verejného osvetlenia priniesla výrazné úspory v spotrebe elektrickej energie. Pred výmenou, v roku v roku 2014, bola spotreba na úrovni 1 040 865 kWh. Na základe odpočtov elektromerov rozvádzačov verejného osvetlenia vykonaných po prvom polroku 2017 bola nameraná spotreba 229 155 kWh. Podľa týchto hodnôt je možné s veľkou presnosťou predpokladať spotrebu elektriny na celý rok 2017, táto by sa mala pohybovať na úrovni 477 330 kWh. Pri porovnaní plánovanej spotreby pre rok 2017 a spotreby pred rekonštrukciou v roku 2014, bude úspora súčasného stavu voči pôvodnému (pred rekonštrukciou), takmer 60 %. Pod pokles spotreby energie, a tým aj celkových nákladov na VO, sa okrem úsporných LED svietidiel podpisuje riadiaci systém v rozvádzačoch verejného osvetlenia, ktoré kontrolujú parametre siete a na základe astrokalendára riadia zapínanie a vypínanie VO v meste. Zásluhu na úspore má aj riadiaci systém CityTouch, pomocou ktorého je možné nastavovať rôzne stmievacie režimy.

Práve technológia CityTouch robí verejné osvetlenie v Hlohovci jedinečným, jeho inštalácia v systéme VO je  najrozsiahlejšia na Slovensku.  CityTouch je inteligentné vzdialené riešenie riadenia osvetlenia ciest a ulíc. Prebudí k životu osvetlenie mesta a poskytne flexibilitu, informovanosť a presnosť. CityTouch dokáže informovať o aktuálnom stave každého svietidla, čo zaručí skvalitnenie údržby a rýchlejšie opravy. Presné meranie energie poskytne vynikajúci prehľad o skutočnej spotrebe elektrickej energie. Prevádzkovateľ môže nastavovať časy stmievania a intenzitu osvetlenia jednotlivých svetelných bodov.

Spoločnosť O.S.V.O. comp stále pokračuje v modernizácii VO. V tomto období realizuje výmenu 23 kusov starých betónových stožiarov v havarijnom stave za nové oceľové na Námestí sv. Michala. Do konca októbra dôjde k nasvieteniu priechodu pre chodcov na Nitrianskej ulici pod cintorínom. Rovnako pod cintorínom pribudne 5 nových lámp. Plánované je tiež nasvietenie priechodov pri kláštore a pri poliklinike. Na Mierovej pri spoločnosti Bekaert bude doplnených 20 nových stožiarov s LED lampami a 5 kusov LED svietidiel bude doplnených na už existujúce stožiare. V priebehu rokov 2016/2017 došlo k čiastočnej obnove vianočnej výzdoby, v ktorej plánuje správca VO pokračovať.

 


 
 

Primátori a starostovia desiatich miest a obcí zaslali spoločné stanovisko dedičom Viliama ErdödyhoVytlačiť
 

Zámok HlohovecV reakcii na majetkové nároky, ktorá v posledných mesiacoch vzniesol právny zástupca dedičov po Viliamovi Erdödym zaslali primátori Hlohovca a Piešťan a starostky a starostovia obcí Banka, Bojničky, Červeník, Dvorníky, Jalšové, Kľačany, Madunice a Pastuchov  týmto dedičom spoločné stanovisko. Uviedli v ňom, že akceptujú rod Erdödyovcov ako súčasť histórie regiónu a vnímajú jeho prínos pre región, a preto sa nebránia spolupráci pri rozvoji kultúrneho a historického dedičstva v našom regióne.

Pokiaľ však ide o majetkové nároky týkajúce sa nehnuteľností či iného majetku pôvodne patriaceho Dr. Viliamovi Erdödymu, súčasný právny stav a platný právny poriadok Slovenskej republiky neumožňujú žiadne vydanie majetku či akúkoľvek mimosúdnu dohodu ohľadom uvedeného majetku. Z tohto dôvodu nebudú viesť žiadne rokovania, predmetom ktorých by boli dohody o možnom mimosúdnom vydaní majetkov patriacich pôvodne Dr. Viliamovi Erdödymu.

V závere zopakovali pripravenosť na konštruktívnu a efektívnu spoluprácu pri zveľaďovaní a rozvíjaní historických a kultúrnych hodnôt po rodine  Erdödy v regióne, avšak pri zachovaní súčasného majetkovoprávneho stavu.


 
 

Prví nájomníci v mestských bytoch končia, šancu dostanú ďalšíVytlačiť
 

mestské nájomné bytyMestské nájomné byty na Pribinovej ulici sú obývané od polovice mája 2017. Už po prvých troch mesiacoch sa niektorí nájomníci budú musieť s prideleným bytom rozlúčiť. Dôvodom je zásadné porušenie nájomnej zmluvy, ktoré Mesto Hlohovec ani Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. nebude za žiadnych okolností tolerovať. O byt môžu prísť aj prví neplatiči. Príležitosť na nové bývanie tak dostanú ďalší žiadatelia z poradovníka.

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. (BHHC) ako správca majetku je oprávnené nájomné zmluvy s nájomcami uzatvárať, no rovnako aj od zmlúv odstúpiť v prípade, že sú vážnym spôsobom porušené podmienky v nich dohodnuté. BHHC odstúpilo od jednej nájomnej zmluvy a riešené sú aj ďalšie konkrétne prípady. Prví nájomníci, ktorí prišli o byt, vykonali neoprávnené zásahy do majetku mesta, bez súhlasu vlastníka (Mesto Hlohovec) alebo správcu (BHHC). Okrem zásadného porušenia zmluvných podmienok – zásah do obvodového plášťa budovy, boli porušované aj slušné mravy a prišlo tiež k poškodeniu majetku tretej osoby. Nájomníci tak svojim neprípustným správaním k majetku mesta prišli o dvojizbový byt, ktorý bude potrebné pred odovzdaním novým nájomníkom znovu vymaľovať a opraviť aj poškodenú časť fasády.

Konateľ spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. Peter Ulík objasňuje príčiny problémov s obyvateľmi nájomných bytov: „Problematika fungovania nájomných bytov je často veľmi zložitá. Vstupuje do nej veľa faktorov, či už z pohľadu sociálneho postavenia nájomcov, ich finančných možností, z čoho vyplýva aj ich platobná disciplína, veľkú úlohu zohrávajú aj návyky nájomcov z predchádzajúceho prostredia a podobne. Najväčším problémom zo strany nájomcov býva prispôsobenie sa a rešpektovanie podmienok nájomného bývania, kde si mnohí neuvedomujú, že byty nie sú ich vlastníctvom, ale majetkom Mesta a takto k nim treba aj pristupovať. Našou úlohou je dohliadať na to, aby nájomcovia užívali majetok Mesta v súlade s určenými podmienkami, dodržiavali platobnú disciplínu a rešpektovali fakt, že nenakladajú s vlastným majetkom. V prípade nerešpektovania týchto zásadných pravidiel sme po vyčerpaní všetkých právnych prostriedkov donútení pristúpiť až k vyprataniu bytu. Väčšina bývajúcich nájomcov si uvedomuje, že podmienky dojednané v zmluve je potrebné dodržiavať, a práve v ich záujme sa snažíme udržať štandard bývania v nájomných bytoch na slušnej úrovni. Preto riešime tých nájomníkov, ktorí porušujú podmienky zmluvy a často znepríjemňujú život a bývanie aj ostatným hneď v zárodku. Chceme tým vyslať jasný signál, že nebudeme tolerovať porušovanie nájomných zmlúv, neplatenie nájmu ani poškodzovanie mestských nájomných bytov.“     

Na Pribinovej 104 eviduje BHHC už aj prvých neplatičov. Celkovo sedem nájomcov

mešká s platbami za nájom a poskytované služby. Celková suma neuhradených predpisov platieb je viac ako tisíc eur. Títo nájomcovia sú na danú skutočnosť písomne upozorňovaní. Aj neuhradenie omeškaných platieb v stanovenom termíne je dôvodom na vypovedanie nájomnej zmluvy.

Aké sú povinnosti nájomníkov mestských bytov?
Nájomca nesmie zasahovať do obvodového plášťa predmetu nájmu, zábradlí a loggii ani na predmet nájmu umiestňovať klimatizačné jednotky, satelity, antény a podobné zariadenia. Porušenie tohto bodu Zmluvy zo strany nájomcu znamená podstatné porušenie Zmluvy s možnosťou okamžitého skončenia nájomného vzťahu zo strany prenajímateľa.

Kedy môže prenajímateľ vypovedať nájom bytu?

 • Ak nájomca hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome.
 • Ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako dva mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa.
 • Ak nájomca vykonal v byte akékoľvek stavebné úpravy, opravy alebo drobné zásahy do bytu a jeho vybavenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu správcu.

Aké sú dôvody na okamžité odstúpenie od zmluvy?

 • Ak nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, napriek predchádzajúcemu upozorneniu prenajímateľa, hrubo poškodzuje predmet nájmu, jeho zariadenie a príslušenstvo, alebo užíva predmet nájmu spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí značná škoda na predmete nájmu.
 • Ak nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho dlh predstavuje sumu najmenej vo výške 3-násobku výšky nájmu a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu.

Po akomkoľvek uvoľnení bytu žiada BHHC mesto Hlohovec ako vlastníka o určenie nájomcu. Priebežný poradovník na pridelenie nájomných bytov vedie mesto. Návrh na pridelenie bytu novým obyvateľom prerokuje Komisia zdravotná, sociálna, bytová, vzdelávania a kultúry, ktorá ho postúpi na schválenie mestským poslancom.


 
 

Modernizujeme služby verejnostiVytlačiť
 

Vyvolávací systém v klientskom centreKlientske centrum na Mestskom úrade v Hlohovci prichádza od septembra s novinkou v prospech klientov. Od 12. 9. bude spustený elektronický vyvolávací systém. Tento má obyvateľom uľahčiť orientáciu v rámci širokej agendy poskytovanej v klientskom centre. Rovnako má tiež skrátiť a zefektívniť vybavovanie úradných záležitostí, najmä v období platenia daní a poplatkov, kedy je na úrade najviac ľudí. Vyvolávací systém je prínosom aj pre mestský úrad samotný. Verejnosť má možnosť okamžite ohodnotiť kvalitu a vyjadriť mieru spokojnosti s práve poskytnutými službami formou hlasovacieho zariadenia, ktorým bude vybavené každé pracovisko. Nový systém bude tiež zdrojom štatistických informácií, ktoré pomôžu objektívne vyhodnotiť vyťaženosť jednotlivých pracovísk a nastaviť tak optimálny rozsah agendy na jednotlivých pracoviskách.

Ďalšou novinkou v poskytovaných službách verejnosti je postupné rozširovanie voľne prístupných wifi hotspotov vo vybraných lokalitách mesta. Bezplatný prístup k internetu je okrem budovy mestského úradu aj na Námestí sv. Michala, na celej pešej zóne na ulici M. R. Štefánika a v okolí fontány na Starom Rínku. V druhej etape pribudnú ďalšie lokality. V Šulekove bude voľne dostupná wifi sieť v okolí budovy mestského úradu na Šulekovej ulici a v okolí ihriska na Hájskej. V Hlohovci bude poslednou lokalitou park na ulici R. Dilonga.


 
 

Borovica z Hlohovca bojuje o titul Strom roka 2017Vytlačiť
 

Borovica lesná z HlohovcaBorovica lesná zo Zámockej záhrady postúpila do finále celoslovenskej súťaže Strom roka 2017 a umiestnila sa tak medzi dvanástimi najúspešnejšími stromami z celého Slovenska. Cieľom ankety, ktorej 15. ročník organizuje Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

Do súťaže mohli stromy nominovať jednotlivci, obce, školy či organizácie do 30. apríla 2017 a následne odborná komisia v máji vybrala zo 42 prihlásených stromov 12 finalistov. Do finále postúpila aj 120-ročná borovica z Hlohovca, ktorá je zapísaná v zozname Národných kultúrnych pamiatok a rastie v najväčšom platanovom háji v strednej Európe – v Zámockej záhrade. Výška stromu dosahuje 22 metrov a obvod kmeňa meria 330 cm. Borovica lesná je jedným z mála zachovaných a zároveň najstarším ihličnanom v parku. Podľa záznamov, ale aj podľa miestnych pamätníkov, bola väčšina ihličnanov vyrúbaná počas druhej svetovej vojny, kedy bolo ich drevo použité na stavbu provizórneho mosta cez rieku Váh. Vzhľadom na históriu a výrub 1 557 stromov pri výstavbe mosta ju môžeme označiť za „strom, ktorý prežil“. 

 

Hlasovať za borovicu lesnú z Hlohovca môžete:

 

 • na webovej stránke www.ekopolis.sk - TU
 • "lajkom" na sociálnej sieti Facebook - TU
 • prostredníctvom SMS na číslo 7773, vo formáte STROM*7*KONTAKTNE UDAJE
 • formou hlasovacích lístkov v klientskom centre MsÚ v Hlohovci

 

Verejné hlasovanie o víťaza ankety sa začalo 6. júla 2017 na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra 2017. Hlasovať je možné formou hlasovacieho lístka v klientskom centre v Hlohovci alebo v mestskej knižnici, prostredníctvom SMS na číslo 7773, vo formáte STROM*XX*KONTAKTNE UDAJE, kde XX je číslo z rozsahu 1 – 12 (Borovica lesná má číslo 7), na webovej stránke www.ekopolis.sk a na sociálnej sieti Facebook. V októbri bude súťaž vyhodnotená a strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2017.

Začiatkom prvého augustového týždňa uverejnila Nadácia Ekopolis priebežný stav hlasovania, kde sa hlohovská borovica lesná umiestnila na 3. mieste

Víťazný strom dostane odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja nominujúci a traja hlasujúci budú odmenení knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum.
 


 
 

Brána v Zámockej záhrade zreštaurovanáVytlačiť
 

Dolná brána Zámockej záhradyOd začiatku augusta sa Zámocká záhrada môže pýšiť zrekonštruovanou dolnou bránou, ktorá sa nachádza pri vstupe do parku. Myšlienka renovácie tejto historickej pamiatky sa objavila minulý rok na portáli IdeaSiTy – Nápady pre mesto, kde môžu obyvatelia prispievať svojimi návrhmi na zlepšenie života v našom meste. 
Rekonštrukčné práce na bráne začali v apríli tohto roka. Keďže bola brána naposledy opravovaná v roku 1981, bolo potrebné vyriešiť niekoľko zásadných problémov. „Brána bola veľmi zavlhnutá od zemnej vlhkosti a dažďovej vody. Najskôr sa museli odstrániť omietky, ktoré boli zasolené a nedržali s podkladom. Až po injektáži muriva (vstrekovanie muriva do múrov za účelom zabránenia vzlínania vody – pozn. red.) začalo jeho vysúšanie. Medzičasom boli v dielni vyrábané fragmenty z umelého kameňa, ktoré chýbali na bráne. Následne bolo možné pristúpiť k rekonštrukcii omietok,“ objasňuje proces renovácie Ing. Igor Kováč z Odboru výstavby MsÚ v Hlohovci. Počas trojmesačnej renovácie sa na bráne odstraňovali nevhodné doplnky, lokálne spevňovali zachované časti omietok a muriva, realizovali plastické retuše, doplnenia chýbajúcich profilovaných prvkov, hĺbkový náter a farebný náter v troch vrstvách. Osádzala sa aj nová strieška vyhotoveného múrika. Rekonštrukcia dolnej brány stála mestský rozpočet necelých 13 000 eur. 


 
 

Škola na Podzámskej má nového riaditeľaVytlačiť
 

Nový riaditeľ VI.ZŠ P. KarasŠkolský rok 2017/2018 na Základnej škole na Podzámskej ulici otvorí nový riaditeľ. Pavel Karas sa ujme funkcie po Eve Dudonovej, ktorá po 18 rokoch odchádza do dôchodku. Oficiálne prevezme vedenie školy 16. augusta 2017.

Pavel Karas bol najúspešnejším uchádzačom o pozíciu riaditeľa spomedzi troch kandidátov, ktorí sa komisii predstavili na výberovom konaní 25. júla 2017. Primátor mesta Miroslav Kollár súhlasil s návrhom komisie a nového riaditeľa vymenoval 27. júla. P. Karas svoje rozhodnutie kandidovať zdôvodnil takto: „Záujem o post riaditeľa na ZŠ v Hlohovci súvisí s tým, že poznám toto prostredie, je tu veľa šikovných učiteľov, takže som danú situáciu videl ako príležitosť na zmenu a podarilo sa.“ Čo škole, učiteľom a žiakom ponúka? „Do školy prichádzam s tým, že budem môcť využiť svoje doterajšie pracovné skúsenosti v náročnej práci riaditeľa školy. Chcem sa začleniť do kolektívu, stať sa jeho súčasťou a prispieť k ďalšiemu rozvoju najväčšej a najlepšej školy v okrese Hlohovec. Moje plány sú založené na akceptácii cieľov, ktoré si škola ako celok stanovila v predchádzajúcich obdobiach. V snahe zlepšovať sa chcem využiť všetko dobré, čo v škole funguje. Sú to kvalitní zamestnanci, šikovní žiaci a veľmi dobré priestorové a materiálne podmienky. Takže je na čom stavať.“

Nový riaditeľ VI. základnej školy pôsobí v školstve 18 rokov. Začínal ako učiteľ, potom bol tri roky zástupca riaditeľa a ďalších 13 rokov bol riaditeľom Základnej školy s materskou školou Horné Otrokovce.


 
 

Rozbiehame komunitné plánovanieVytlačiť
 

Rozbiehame komunitné plánovanie v Hlohovci.jpgMesto Hlohovec sa so zámerom zabezpečiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb rozhodlo spustiť proces komunitného plánovania. Jeho cieľom je podrobne zmapovať potreby sociálnych služieb v meste a porovnať ich s miestnymi zdrojmi. Celý proces poukazuje na potreby občanov a hľadá prijateľné riešenia. Ide o dlhodobú prácu a prioritou je zapojiť každého jedného človeka, ktorý má záujem byť jeho súčasťou. Vyžaduje sa spolupráca medzi zadávateľom komunitného plánovania t.j. mestom – poskytovateľom sociálnej služby a užívateľom (obyvateľom), z toho dôvodu, že má vychádzať zo skutočného stavu a reálnych potrieb obyvateľov mesta Hlohovec.

Ako celý proces prebieha?

Vytvorili sme štyri skupiny zamerané na: 1. seniorov, 2. deti, mládež a rodinu, 3. zdravotne a mentálne znevýhodnených občanov a 4. ľudí a rodiny v prechodnej kríze. Skupiny sa budú pravidelne stretávať a diskutovať o stave poskytovaných sociálnych službách. Všetky stretnutia pracovných skupín budú sprístupnené pre verejnosť. O mieste a čase konania týchto skupín bude verejnosť vopred informovaná. Ak máte chuť alebo potrebu zapojiť sa do tohto procesu, neváhajte tak urobiť. Viac informácií vám poskytne Odbor spoločenských služieb na mestskom úrade (lubomira.becarovicova@hlohovec.sk).

Čo sú sociálne služby?

Pod pojmom sociálne služby sa rozumie jedna z foriem pomoci pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii. Takúto pomoc poskytujú subjekty rôznym druhom sociálnej služby ako napríklad zariadenia pre seniorov, komunitné centrá, nízkoprahové denné centrá, útulky a iné, ktoré definuje zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zmena živnostenského zákona.

Nikdy neviete, možno raz aj vy sami alebo Vaši príbuzní budete v situácii, kedy budete potrebovať pomoc. V tomto procese je priestor pre všetkých aktívnych obyvateľov, ktorí vyjadrujú svoj názor na problematiku dostupnosti a kvality sociálnych služieb. Výsledok celého tohto procesu sa volá komunitný plán, ktorý je konkrétnym modelom pre mesto a nie len všeobecným dokumentom. Je to akási osnova na to, aby sa vedelo ako a za pomoci ktorých konkrétnych cieľov sa vývoj sociálnych služieb v meste má uberať. Budeme radi, ak nám pomôžete a vyjadríte svoj názor na sociálne služby v meste nie len účasťou v pracovných skupinách, ale aj vyplnením dotazníka, ktorý nájdete na webe mesta a v klientskom centre na mestskom úrade. Vopred vám ďakujeme, vami poskytnuté informácie budú pre nás prínosom.

 

Dotazník o sociálnych službách v meste Hlohovec


 
 

Prieskum o občianskych aktivitách pokračujeVytlačiť
 

ilustračný obrázokZapojte sa do pokračovania prieskumu o občianskych aktivitách v Hlohovci a o Riadiacom a informačnom portáli mesta

Sociológovia Univerzity Komenského skúmajú, ako sa Hlohovčania angažujú v živote mesta, v jeho rozvoji a čo si myslia o fungovaní miestnej správy.  

Vyjadrite svoj názor aj vy a zapojte sa do nezávislého prieskumu vyplnením dotazníka. 

Ak ste sa už do prieskumu pred 4 mesiacmi zapojili, budete v dotazníku presmerovaní len na nových 6 otázok týkajúcich sa nového Riadiaceho a informačného portálu mesta. Získané poznatky poslúžia sociológom, ale aj Mestu Hlohovec na zlepšenie komunikácie s občanmi a na podporu komunitných aktivít s využitím Riadiaceho a informačného portálu.

Prosíme vás i vašich priateľov, kolegov a známych o zapojenie sa a vyplnenie krátkeho online dotazníka najneskôr do 11. augusta 2017.

Dotazník nájdete TU alebo načítajte QR kód:
QR kód dotazník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme!

Dotazník pripravil a výsledky spracuje Mgr. Miroslav Kučera, Katedra sociológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, kucera@outlook.sk


 
 

Spúšťame bezplatnú službu informovania cez SMS a e-mailyVytlačiť
 

Spúšťame bezplatnú službu informovania cez SMS a e-mailyMesto Hlohovec začiatkom júla oficiálne spúšťa novú službu pre svojich obyvateľov – systém SMS notifikácií mesta Hlohovec. Ide o zasielanie dôležitých informácií prostredníctvom bezplatných SMS a e-mailových správ. K ľuďom sa tak rýchlo a včas dostanú informácie o mimoriadnych a krízových situáciách či neplánovaných odstávkach vody a elektriny.

Po tom, ako samospráva 15. júna oficiálne spustila Riadiaci a informačný portál mesta Hlohovec spolu s mobilnou aplikáciou Datacity, pokračuje v informatizácii formou SMS a e-mailových správ. Služba je modernou obdobou mestského rozhlasu popri zverejňovaní informácií na webovom sídle mesta a na úradnej tabuli. Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho informovania obyvateľov formou krátkych textových a e-mailových notifikácií. Výhodou systému je, že sa ľudia k informáciám z mestského úradu dostanú aj v čase, keď nie sú v meste alebo nepočujú mestský rozhlas. Každý, kto sa do systému zaregistruje, bude informovaný o mimoriadnych situáciách, ktoré sa v meste aktuálne dejú.

Ako sa zaregistrovať

Registrácia ako aj využívanie služby systém SMS notifikácií mesta Hlohovec je bezplatná. Stačí vyplniť krátky formulár na www.hlohovec.sk alebo priamo v klientskom centre Mestského úradu v Hlohovci. Pri registrácii je potrebné zadať telefónne číslo, prípadne aj e-mailovú adresu, na ktoré budú oznamy zasielané. Povinné údaje ako meno či adresa bydliska pomôžu v budúcnosti pri špecifikácii zasielania oznamov podľa jednotlivých ulíc či volebných obvodov. Po úspešnej registrácii bude na zadané číslo poslaná potvrdzujúca SMS alebo e-mail. Z odberu notifikácií je možné sa kedykoľvek odhlásiť.


 
 

Hlohovčania najazdili do práce na bicykloch 17-tisíc kilometrovVytlačiť
 

Hlohovčania najazdili do práce na bicykloch 17-tisíc kilometrovTohtoročná kampaň Do práce na bicykli, ktorá počas mája prebiehala po celom Slovensku, pozná konečné výsledky. Mesto Hlohovec sa do kampane zapojilo už po tretíkrát a spomedzi 74 samospráv obsadilo 14. miesto v počte jázd a najazdených kilometrov.

Zamestnanci miestnych firiem a organizácií najazdili na bicykloch 16 996 kilometrov, čím mestu ušetrili 4 264 kg vypusteného oxidu uhličitého do ovzdušia. Do kampane sa tento rok v Hlohovci zapojilo až 152 súťažiacich v 45 tímoch, čím sa potvrdilo, že záujem o cyklistiku v meste stále rastie. Oproti roku 2016, kedy sa súťaže zúčastnilo 66 jednotlivcov v 23 tímoch, je to viac ako dvojnásobný nárast.

Najviac najazdených kilometrov mal tím „Dominátor“ z firmy Bekaert, ktorého členovia Marek Bálent, Dominik Krištof a Peter Šándor spoločne odjazdili 1 299 km. Za nimi s 1 204 km nasledoval tím „Drôtari“ a tretie miesto obsadil tím „Speed baker team“. Z hľadiska zamestnávateľov dochádzalo najviac zamestnancov do práce na bicykli z firiem Bekaert (25 tímov) a z Mestského úradu (9 tímov). V kategórii jednotlivcov získala prvé miesto Martina Mrovčáková, ktorá za mesiac máj odjazdila úctyhodných 958 km. Druhé miesto si vybojoval Dominik Krištof s 874 km a tretiu priečku obsadil Peter Orlovský so 672 km. Najlepším tímom, ktorý najazdil najväčší počet jázd z práce do práce na bicykli bol tím „SANECA QUATTRO 2017“, ktorého členovia Róbert a Vladimíra Sedláčkoví, Erik Rýdzi a Andrea Gulášová odjazdili spolu 168 jázd. Prvé miesto v kategórii jednotlivcov si tento rok rozdelili 12 účastníci (Róbert Sedláček, Vladimíra Sedláčková, Erik Rýdzi, Andrea Gulášová, Daniel Čulák, Alisa Holiš, Jozef Rajčány, Jozef Vlk, Tomáš Kancko, Klaudia Mesárošová, Martina Mrovčáková), ktorí počas jedného mesiaca odjazdili do práce a z práce na bicykli 42-krát.

Počas oficiálneho vyhodnotenia súťaže vyžreboval koordinátor kampane pre Hlohovec Miloslav Drgoň ešte jedného víťaza v "Bonusovej kategórii".  Išlo o jedného súťažiaceho zo všetkých tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v mesiaci máj. Šťastie sa usmialo na Matúša Kudelu, ktorý jazdil v tíme „Darebáci". Všetci víťazi jednotlivých kategórií a členovia víťazných tímov si okrem gratulácie od viceprimátora Miloslava Drgoňa prevzali diplomy, vecné ceny a darčekové poukážky, ktoré poskytli sponzori súťaže – mesto Hlohovec, predajňa Cyklošport - Ľubomír Ondruš, Hobby Cykloservis, Reklamná agentúra MAAN a Vemica – natural products.

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Tento rok sa do kampane zapojilo celkovo 8 531 obyvateľov v 2 566 tímoch zo 74 samospráv. Tí počas mesiaca absolvovali 175 930 jázd na bicykloch a celkovo najazdili vyše 1,1 milióna kilometrov.


 
 

O post šéfa kultúrneho centra zabojujú trajaVytlačiť
 

logo MKC HlohovecMesto Hlohovec vyhlásilo v máji výberové konanie na post riaditeľa/riaditeľky príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec. Termín predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní bol určený do pondelka 19. 6. 2017. Prihlásili sa štyria uchádzači.

Po vyhodnotení kritérií účasti uchádzačov na výberovom konaní boli na pohovor pozvaní traja kandidáti, ktorí splnili podmienky. Jeden uchádzač nepredložil písomný návrh projektu riadenia a rozvoja Mestského kultúrneho centra v požadovanom rozsahu a výberového konania sa nezúčastní.

O nominácií na post riaditeľa/riaditeľky MKC Hlohovec sa bude rozhodovať v utorok 27. júna 2017, vo veľkej zasadacej miestnosti na II. poschodí v budove Mestského úradu Hlohovec. Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí – verejnej a neverejnej. Od 15:00 budú môcť jednotliví kandidáti v 30 minútovej prezentácii predstaviť svoj Projekt riadenia a rozvoja Mestského kultúrneho centra výberovej komisii aj záujemcom z radov verejnosti. Po prezentáciách, od 16:45 začne neverejná časť. Komisia pohovorom overí schopnosti a odborné znalosti uchádzačov. Pre poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Hlohovec bude prístupné výberové konanie v celom rozsahu. 

Po uskutočnení výberového konania a na základe návrhu výberovej komisie, primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec návrh na vymenovanie úspešného kandidáta na funkciu riaditeľa/riaditeľky MKC Hlohovec. Tento bod rokovania bude na programe MsZ už vo štvrtok 29. júna 2017.

 


 
 

Hlohovec spúšťa prvý City Dashboard na SlovenskuVytlačiť
 

Riadiaci a informačný portál mestaMesto Hlohovec 15. júna 2017 oficiálne spustilo ako prvé mesto na Slovensku Riadiaci a informačný portál a spolu s ním aj mobilnú aplikáciu Datacity. Vedenie mesta tak pokračuje v línii transparentnosti, ktorú presadzuje od začiatku tohto volebného obdobia. Otvára sa svojim obyvateľom tak, ako ešte nikdy predtým. Verejnosti dáva možnosť participovať na riadení mesta, sledovať a hodnotiť plnenie rozvojových cieľov a spolupodieľať sa na konkrétnych rozhodnutiach.

Dashboard
Riadiaci a informačný portál mesta Hlohovec je o reálnych dátach. Vďaka nim môže mesto napredovať a zlepšiť fungovanie vo viacerých oblastiach života. Predstavuje jasné ciele fungovania a zverejňuje úspešnosť plnenia týchto cieľov. To všetko na základe evidovania dát a informácií zbieraných a reportovaných občanmi. Ide o pilotnú verziu.  Portál bude ďalej postupne rozširovaný o nové ciele, obohacovaný o ďalšie namerané, zobrazované a aktualizované dáta.

Mobilná aplikácia
Súčasťou portálu je mobilná aplikácia Datacity, ktorá slúži na komunikáciu obyvateľov s mestom. Prihlásenému registrovanému užívateľovi umožňuje zmerať vybrané indikátory, napríklad doba trvania dochádzania do školy či práce, poskytovať spätnú väzbu spokojnosti so službami mesta či s kvalitou jedál v školských jedálňach.

Primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár: „Náš cieľ je jasný. Chceme zvyšovať kvalitu života v meste. Spolu s kolegami si uvedomujeme, že efektívna správa mesta sa musí odvíjať od konkrétnych faktov, čísiel a podrobných informácií. Tie sa môžeme dozvedieť priamo od Hlohovčanov. Hlohovec má aktívnych a angažovaných obyvateľov, ktorí sa zaujímajú o fungovanie mesta. Aj preto som presvedčený, že aj také malé mesto ako je to naše vie udávať trendy v efektívnom riadení a zapojení všetkých občanov doň pomocou informačných technológií.“

Portál v praxi
Účelom portálu a aplikácie je sprístupniť dostupné informácie o plnení cieľov fungovania mesta Hlohovec v štyroch oblastiach: 1) životné prostredie a energia, 2) kvalita života a služieb, 3) podnikanie a doprava a 4) mestská správa a financie. Sledované indikátory sa zobrazujú vo farbách semaforu, podľa toho, ako ďaleko či blízko je mesto k naplneniu svojich plánov. Červená farba hovorí o plnení cieľov pod 30% úspešnosti, oranžová naznačuje približovanie sa k cieľu v 30 a viac percentách. Ak mesto dosiahlo svoj cieľ, pole indikátora je zelené. Zaregistrovaní užívatelia sa môžu podieľať na riadení mesta prostredníctvom hlasovania v anketách o dôležitých témach v meste a pomôcť tak vedenou mesta aj v rozhodovaní o veciach, ktoré sa ľudí bezprostredne dotýkajú. Cez mobilnú aplikáciu Datacity obyvatelia poskytujú informácie svojim spoluobyvateľom, mesto tieto informácie sprostredkováva. Užívatelia budú všetky dôležité informácie od mesta dostávať zrýchlene cez sms a e-mailové správy.

Prví v Európe
City Dashboard, ako je vo svete takýto portál známy, využívajú rozvinuté mestá ako Londýn, Boston, Los Angeles či Singapur, ktoré kladú dôraz na zber a analýzu veľkého množstva údajov o každodennom živote ľudí a podľa nich rozhodujú o opatreniach a investíciách na jeho zlepšenie. Portál, ktorý využíva mesto Hlohovec sa od iných líši tým, že využíva crowdsourcing – zapojenie verejnosti do zberu reálnych dát prostredníctvom mobilnej aplikácie. Tým sme jedineční a prví v Európe. Získavaniím informácií týmto spôsobom mesto šetrí nemalé finančné prostriedky.

Riadiaci a informačný portál mesta Hlohovec a mobilnú aplikáciu Datacity v spolupráci so zamestnancami mestského úradu na základe dostupných informácií vyvinula a dodala spoločnosť Aspiro, a.s.  Aspiro-Prediqt je malá úspešná slovenská poradenská a technologická skupina s kanceláriami v Bratislave a v Prahe, s 35 zamestnancami a ročným obratom 4 mil. EUR. Počas 8 rokov činnosti Aspiro zrealizovalo vyše 300 projektov v 30 štátoch, od Veľkej Británie po Austráliu. Radí veľkým firmám, inštitúciám a samosprávam a Prediqt vyvíja riešenia v oblasti online nakupovania, vernostných systémov a riadenia samospráv.

 


 
 

Zapojili sme sa do dobrovoľníckej akcie Naše mestoVytlačiť
 

Zapojili sme sa do dobrovoľníckej akcie Naše mestoDo najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku sa tento rok zapojilo aj mesto Hlohovec. Vďaka 25 dobrovoľníkom z Mestského úradu v Hlohovci, 13 dobrovoľníkom z firmy Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. a 5 dobrovoľníkom zo združenia DOZOR HC sa obnovila časť oplotenia Zámockej záhrady v Hlohovci.

Podujatie Naše mesto už po jedenásty raz organizuje Nadácia Pontis, ktorá sa aj týmto spôsobom snaží o rozširovanie myšlienky firemného dobrovoľníctva a reálnej pomoci konkrétnym organizáciám. V Hlohovci sa dobrovoľníci počas 11. júna zamerali na obnovu kovových výplní murovaného plota z 19. storočia, ktorý ohradzuje spodnú časť Zámockej záhrady. Po odstránení starého náteru a hrdze dobrovoľníci natreli viac ako 100 metrov oplotenia, čím nadviazali na aktivity mesta Hlohovec, ktoré financuje pamiatkovú obnovu murovanej časti brány.

Podujatie Naše mesto sa tento rok uskutočnilo v desiatkach slovenských miest a počas 9. a 10. júna sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo približne 9000 ľudí. Ich pomoc dostalo 233 neziskových organizácií, nízkoprahových centier, domovov sociálnych služieb, ale aj škôl a škôlok. Dobrovoľníci zo 131 firiem pracovali v 52 mestách a obciach po celom Slovensku.


 
 

Tvorte rozpočet spolu s namiVytlačiť
 

Ideasity Hlohovec.jpgOpäť sa vám pripomíname s projektom IdeaSiTy – Nápady pre mesto, vďaka ktorému môžete aj vy navrhnúť alebo podporou nápadov druhých rozhodnúť, kam budú smerovať peniaze z mestského rozpočtu.

Už pri tvorbe rozpočtu pre rok 2017 sme využili participáciu verejnosti a dnes sú niektoré občianske návrhy jeho súčasťou a stávajú sa realitou. Hovoríme napríklad o prebiehajúcej rekonštrukcii dolnej brány Zámockého parku, ktorý bol najlepšie hodnoteným nápadom, teda získal najviac hlasov verejnosti. Na rozpočte pre budúci kalendárny rok sa začína pracovať už v auguste. Dovtedy máte možnosť opäť využiť portál hlohovec.ideasity.sk ako nástroj participatívneho rozpočtu mesta.

Tento projekt dáva obyvateľom príležitosť prispieť svojimi námetmi na zlepšenie v jednotlivých oblastiach života v meste. O nápadoch rozhoduje rovnako verejnosť – hlasovaním. Najlepšie hodnotené nápady s reálnym odhadom nákladov na realizáciu budú zaradené do rozpočtu na rok 2018. Od dnes až do konca augusta máte príležitosť byť priamo vtiahnutí do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa mesta či vašej mestskej časti.

Máte ideu, ktorá sa dá zrealizovať a chcete ňou podporiť rozvoj mesta? Neváhajte a zapojte sa. Zaregistrujte sa a zadefinujte váš nápad pre Hlohovec. Možno práve vaša myšlienka ľudí nadchne a v budúcom roku sa nám ju podarí zrealizovať. Ak sa vám páči nápad, s ktorým prišiel niekto iný, hlasujte zaň. Prostredníctvom projektu IdeaSiTy rozhodnite o tom, kam pôjdu vaše peniaze v roku 2018. Návrhy čakáme do 31. augusta 2017.


 
 

Víkend otvorených parkov a záhrad opäť v HlohovciVytlačiť
 

Víkend otvorených parkov a záhradMesto Hlohovec spolu s Vlastivedným múzeom v Hlohovci pozývajú všetkých Hlohovčanov v nedeľu 11. júna 2017 do Zámockej záhrady na Víkend otvorených parkov a záhrad.

Naše mesto sa do tejto celoslovenskej akcie zapojí druhýkrát, po úspešnom prvom ročníku, ktorého sa zúčastnilo približne sto ľudí rôznych vekových skupín z Hlohovca i zo širšieho okolia. Pre návštevníkov sú pripravené dve komentované prehliadky po Zámockom poznávacom okruhu o 10:00 a o 15:00 hod. Na prechádzke po najväčšom platanovom háji v strednej Európe sa dozviete niečo o jeho histórii, ale aj mnohé zaujímavosti o jeho faune a flóre. Tento rok čaká návštevníkov aj možnosť vychutnať si výhľad na mesto z 27 metrovej výšky. Od 15:00 bude vstup na mestskú vyhliadkovú vežu Farského kostola zdarma.

Hlavným cieľom podujatia je atraktívnou formou predstaviť návštevníkom hodnoty najmä historických parkov a záhrad Slovenska ako aj prácu ľudí, ktorí sa na tvorbe a údržbe týchto lokalít podieľajú či podieľali v minulosti. Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete.


 
 

Vyhlasujeme súťaž o najkrajšie tablo stredných a materských škôl Vytlačiť
 

Víťazné tablo MŠ 2016Primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár vyhlásil súťaž o najkrajšie tablo stredných a materských škôl. O najkrajšom table maturantov a predškolákov za školský rok 2016/2017 rozhodne komisia zložená zo zástupcov mestského úradu a Základnej umeleckej školy. Maturanti sa výsledky dozvedia 1. 6. 2017. Škôlkari v priebehu júna.

Udelená bude tiež "Cena verejnosti", pričom verejnosť vyberie najkrajšie tablá prostredníctvom facebooku Mesto Hlohovec. Albumy s tablami budú zverejnené a hlasovanie spustené po vystavení všetkých tabiel vo výkladoch.


 
 

Hlohovskú televíziu povedie nový konateľVytlačiť
 

Peter ChmelaHlohovskú televíziu, s.r.o. po viac ako 20 rokoch čaká zmena vo vedení. Mestské zastupiteľstvo Mesta Hlohovec schválilo vymenovanie nového konateľa. Jána Libanta od 1. júla 2017 nahradí Peter Chmela.

Výberové konanie na funkciu konateľa spoločnosti Hlohovská televízia, s.r.o. sa uskutočnilo 27. apríla 2017. Prihlásili sa štyria uchádzači, no výberového konania sa zúčastnili traja, ktorí splnili kritériá - Ing. Peter Chmela, Mgr. Ján Libant a Ing. Tomáš Kmeť. Štvrtý kandidát nespĺňal podmienky vzdelania a rozsahu projektu. Výberové konanie bolo rozdelené na dve časti. Prvá bola verejná, v ktorej kandidáti prezentovali Projekt obsahového, technologického a ekonomického rozvoja Hlohovskej televízie. V druhej, neverejnej časti výberová komisia pohovorom overovala schopnosti a odborné znalosti uchádzačov. Posudzovali sa najmä doterajšie skúsenosti z oblasti riadenia, znalosť právnych predpisov, predstavy o ďalšom rozvoji televízie a jej financovanie. Hodnotené boli tiež manažérske predpoklady, osobnostné vlastnosti, ale aj motivácia uchádzačov. Na základe priebehu výberového konania komisia navrhla na vymenovanie za konateľa mestskej televízie Ing. Petra Chmelu.

Ing. Peter Chmela pôsobil v oblasti audiovizuálnych médií ako riaditeľ Mestskej televízie Trnava (2010 - 2011) a zakladateľ a riaditeľ Západoslovenskej televízie (2012 - 2014). V roku 2006 stál pri založení Televízie Karpaty. Okrem manažérskych skúseností má tiež prax ako režisér a kameraman. Od roku 2008 spolupracuje s RTVS a TV Noe v produkcii audiovizuálnych  diel. Je autorom viac ako 200 filmov.

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na zasadnutí 18. mája 2017 schválilo vymenovanie Ing. Petra Chmelu, ako zástupcu Mesta Hlohovec do funkcie konateľa spoločnosti Hlohovská televízia, s.r.o. a zároveň odvolalo doterajšieho konateľa Mgr. Jána Libanta z tejto funkcie.

Ján Libant skončil vo výberom konaní spomedzi uchádzačov na druhom mieste. Primátor Miroslav Kollár mu poďakoval za dlhoročné pôsobenie (od roku 1994) vo funkcii konateľa spoločnosti, na ktorej vybudovaní a následne formovaní sa podieľal. Hlohovská televízia je médium, ktorého význam je nespochybniteľný aj vďaka jeho úsiliu. J. Libant sa na zastupiteľstve verejne poďakoval všetkým zamestnancom, vďaka ktorým televízia vysiela a podľa jeho slov, novému konateľovi drží palce.

Mesto Hlohovec patrilo medzi prvé mestá v rámci Slovenska, ktoré malo svoju televíziu. Prvé vysielanie bolo 21. novembra 1994. V roku 2000 transformáciou vznikla Hlohovská televízia, s.r.o., ktorá kontinuálne pokračuje vo vysielaní a zameriava svoju činnosť na poskytovanie informačných služieb pre obyvateľov mesta a regiónu. Tieto služby sa zabezpečujú výrobou spravodajstva, publicistiky, dokumentov a prenosov besied na aktuálnu tému. 
 

zdroj foto: archív Západoslovenská televízia


 
 

Mária Landlová sa vzdáva funkcie riaditeľkyVytlačiť
 

Mária LandlováRiaditeľka Mestského kultúrneho centra Mária Landlová, ktorá je vo funkcii od 1. decembra 2016, sa po šiestich mesiacoch rozhodla odstúpiť z tohto postu ku dňu 31. mája 2017. 

Svoje odstúpenie zdôvodňuje havarijným stavom budov, nezáujmom o spoluprácu zo strany niektorých zamestnancov MKC. Dôvodom je tiež rozpočet, ktorý podľa nej nezahŕňa možnosť odstránenia nedostatkov a závad na kultúrnych zariadeniach.

„Necítim sa ako správca budov, a preto sa za daných okolností vzdávam funkcie,“ uvádza M. Landlová vo svojom oznámení, ktoré doručila primátorovi Mesta Hlohovec Miroslavovi Kollárovi v utorok 9. mája.


 
 

Školy zapísali 269 budúcich prvákovVytlačiť
 

zápis na základných školáchNa hlohovských základných školách bolo od 19. do 21. apríla rušnejšie ako býva zvykom. Počas troch dní prebiehali zápisy detí do prvého ročníka povinnej školskej dochádzky. Najväčší záujem bol o základné školy na Podzámskej a Koperníkovej ulici. Spolu bolo v Hlohovci do základných škôl prihlásených 269 budúcich prvákov.

Počet zapísaných detí však nemusí znamenať konečný počet žiakov prvých tried v školskom roku 2017/2018. Niektoré deti budú mať odloženú školskú dochádzku, iné absolvujú prípravný, tzv. nultý ročník a do prvej triedy nastúpia až o rok neskôr. Riaditelia škôl plánujú otvoriť až 11 tried. Ak Základná škola sv. Jozefa vyrieši priestorovú otázku, možno otvorí aj ďalšiu, pretože záujem o ich školu prevyšuje kapacitné možnosti.

Deťom sa počas dní zápisu venovali budúce triedne učiteľky a špeciálni pedagógovia. Rozprávali sa, kreslili a vypĺňali pracovné listy, ktorých cieľom bolo posúdenie školskej pripravenosti predškoláka. Školy mali pre budúcich prváčikov pripravené aj rôzne aktivity, niekde ich dokonca bavili rozprávkové postavičky a na pamiatku na tento deň dostávali pamätné listy, sladkú odmenu aj darčeky.
 

Základná škola

Počet zapísaných

chlapci

Počet

tried

Odklad ŠD

dievčatá

M. R. Štefánika

44

27

2

6

17

Koperníkova

57

33

2

9

24

A. Felcána

46

26

2

3

20

V. Šuleka

15

6

1

2

9

Podzámska

62

29

3

6

33

Sv. Jozefa

45

25

1 (2)

6

20

SPOLU

269

146

11 (12)

32

123

 

 


 
 

Mestskí policajti úspešní na streleckej súťažiVytlačiť
 

Mestskí policajti na súťažiPríslušníci Mestskej polície Hlohovec sa v piatok 28. apríla 2017 zúčastnili jubilejného 20. ročníka medzinárodnej streleckej súťaže o putovný  pohár primátora mesta Komárno v streľbe zo služobných zbraní.

V konkurencii 53 príslušníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska obsadili náš tím, v zložení Peter Hausknecht, Stanislav Hankoščák, Slavomír Podlucký a Peter Hinca, tretie miesto. Naši policajti bodovali aj v súťaži jednotlivcov. Bronzovú medailu za tretie miesto priniesol domov Stanislav Hankoščák.

Blahoželáme!


 
 

Jubilejná olympiáda materských škôlVytlačiť
 

Olympiáda materských škôlŠkôlkari zo všetkých materských škôl v Hlohovci a tiež deti zo škôlky v Bojničkách sa 26. apríla 2017 zúčastnili jubilejného 10-teho ročníka Olympiády vo viacboji všestrannosti detí materských škôl okresu Hlohovec. Organizátorom tohto športového podujatia je už tradične Materská škola Fraštacká s finančnou podporou Mesta Hlohovec.

V novootvorenej mestskej telocvični na Železničnej ulici sa do troch športových disciplín zapojilo spolu 93 detí. Športové podujatie začalo slávnostným nástupom tímov, vztýčením olympijskej vlajky a zapálením olympijského ohňa, ktorý za pomoci Sebastiána z MŠ Fraštackej zapálil  primátor Miroslavom Kollár.  Malí športovci v duchu olympijských tradícií zložili sľub, v ktorom sa zaviazali športovať v duchu fair play. 

Olympiáda materských škôlDeti súťažili v disciplínach: beh 2 x 10 metrov, hod loptou a skok do diaľky z miesta. Čas medzi jednotlivými disciplínami súťažiacim spríjemňoval zábavný klaun. Organizátorská škôlka sa v programe predviedla aj vystúpením detí z tanečného a športového krúžku. Škôlkari sa vytancovali aj na diskotéke.

Desiaty ročník detskej športovej olympiády nemá porazených, ani rebríček najlepších. Naopak, víťazmi sú všetci, ktorí predviedli tie najlepšie výkony. Všetci súťažiaci boli ocenení zlatou medailou a účastníckym diplomom pre jednotlivcov. Diplom za účasť získala aj každá zúčastnená materská škola a spolu s ním aj balíček športových potrieb.

Viac foto v albume na facebooku Mesto Hlohovec.


 
 

IdeaSiTy - realizujeme vaše nápadyVytlačiť
 

Vstupná brána do Zámockého parkuPrvý z vašich nápadov z portálu IdeaSiTy – Nápady pre mesto sa začína realizovať v mesiaci apríl. Počas nasledujúcich mesiacov bude prebiehať rekonštrukcia dolnej brány Zámockého parku, ktorá sa nachádza pri hlavnej ceste a mýtnom domčeku.

Projekt IdeaSiTy – Nápady pre mesto Hlohovec spustil v septembri 2015. Od jeho založenia mohli občania prispievať svojimi nápadmi a návrhmi na zlepšenie v rôznych oblastiach života v našom meste. Je to jeden z nástrojov participatívneho rozpočtu, ktorého cieľom je umožniť obyvateľom spolurozhodovať o využití financií z mestského rozpočtu.

logo IdeaSiTyV súčasnosti sa na portáli hlohovec.ideasity.sk nachádza 14 občianskych nápadov, z ktorých je takmer polovica projektov alebo ich alternatív zaradených do rozpočtu mesta na rok 2017. Najlepšie hodnotený podnet, za ktorý hlasovalo 184 ľudí, bol Osadenie brány do Zámockého parku. Brána pochádza z 19. storočia a naposledy bola opravovaná v roku 1981. Mesto tento návrh zaradilo do mestského rozpočtu na rok 2017 a na jeho rekonštrukciu vyčlenilo 20 000 eur. Za ním nasleduje návrh Vysadenie zelene na Podzámskej ulici, ktorý svojimi hlasmi podporilo 156 občanov. Mesto podnet zapracovalo do mestského rozpočtu na rok 2017, konkrétne do programu Životné prostredie, kde bolo vyčlenených 63 146 eur na výsadbu vzrastlej zelene v meste. Tretí najlepšie hodnotený nápad s 88 hlasmi od obyvateľov je vybudovanie cyklopruhov na cestnom moste. Z hľadiska bezpečnosti a nedostačujúcej šírky mosta sa však neplánuje zrealizovať. Mesto vyčlenilo v rozpočte na tento rok 13 800 eur na cyklochodníky v meste a v budúcnosti plánuje vytvoriť koncepciu s názvom Cyklostratégia mesta zameranú na budovanie a rozvoj cyklodopravy v Hlohovci. Medzi ďalšie nápady Hlohovčanov, ktoré mesto zaradilo do tohtoročného rozpočtu, patria rekonštrukcia a rozšírenie kamerového monitorovacieho systému, zmena dizajnu webovej stránky www.hlohovec.sk alebo rekonštrukcia športových plôch.

Priniesť nápad na zlepšenie života v Hlohovci môže ktokoľvek. Stačí sa zaregistrovať na portáli hlohovec.ideasity.sk a vyplniť požadované informácie o konkrétnom návrhu. V prvom kole prebieha automatizované bodovanie, ktoré hodnotí či sú nápady v súlade alebo v rozpore zo stratégiou mesta alebo či nekladú neprimeranú náročnosť na finančné zdroje. V druhom kole hlasujú obyvatelia, ktorí môžu nápad podporiť alebo naopak, vyjadriť s ním nesúhlas.

 


 
 

Výnimočné učiteľky slávnostne ocenenéVytlačiť
 

Deň učiteľov v Hlohovci28. marca sme si pripomenuli narodeniny Jana Amosa Komenského a zároveň Deň učiteľov. Pri tejto príležitosti primátor Miroslav Kollár slávnostne ocenil vybrané učiteľky z hlohovských škôl na rovnomennom podujatí vo štvrtok 30. marca.

Hoci oceňovanie učiteľov na úrovni primátora sa koná každoročne, tento ročník bol predsa len iný. Vedúca odboru školstva Mgr. Iveta Moravcová pripravila nový model hodnotenia pedagogických zamestnancov. Školy nominovali učiteľov podľa zadaných kritérií a hodnotiaca komisia vybrala desať tých, ktorí boli za svoju záslužnú prácu ocenení.

Z materských, základných a stredných škôl na území mesta, a tiež z Reedukačného centra Hlohovec prišlo spolu 17 nominácií, komisia vybrala 10 mien. Ich práca bola hodnotená v štyroch oblastiach. Na základe doručených osobných profilov a nominácií hodnotiaca komisia posudzovala formálnu a odbornú stránku vyučovania, odborný pedagogický rast, vzťah pedagóga ku škole a prihliadalo sa aj na dosiahnuté výsledky žiakov pod ich vedením. Výsledkom hodnotenia je päť učiteliek z materských škôl, dve zo základných, dve zo stredných a jedna učiteľka ocenená in memoriam.

10 mien, na ktoré budú ich žiaci v dobrom spomínať. Vedú záujmové krúžky, organizujú podujatia pre deti, ich rodičov i pre verejnosť. Zapájajú sa do rôznych projektov, súťaží olympiád. Deti pod ich vedením víťazia, cestujú, športujú a majú aj iné ako každodenné zážitky. Za to všetko si uznanie a vďaku nepochybne zaslúžia.

Z rúk primátora si prevzali ocenenia tieto učiteľky:

Mgr. Jana Močková

MŠ Fraštacká

Júlia Hucíková

MŠ Kalinčiakova

Gabriela Kováčiková

MŠ Hollého

Mgr. Stanislava Šuchová

MŠ Vinohradská

Irena Škublová

MŠ Podjavorinskej

Soňa Tittelová

MŠ Nábrežie (ocenená in memoriam)

Mgr. Jana Leitmanová

ZŠ Podzámska

PaedDr. Jana Štefánia Kuzmová, PhD.

ZUŠ Hlohovec

Mgr. Zuzana Lukáčová

Gymnázium HC

Ing. Jana Fulierová

Obchodná akadémia Hlohovec


 
 

Ihrisko na Hájskej už baví detiVytlačiť
 

Detské ihrisko v ŠulekoveNa zozname mestských detských ihrísk pribudlo v stredu 29. marca ďalšie, tento raz na Hájskej ulici v mestskej časti Šulekovo. Výnimočnosť tohto dňa naznačovali nafúknuté balóny, červená stuha pripravená na prestrihnutie a prítomnosť desiatok nedočkavých zábavy chtivých detí.

Žiaci zo Základnej školy Vilka Šuleka dotvorili slávnostnú atmosféru programom piesní a básní. Po vystúpení detí ihrisko otvoril primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár. Asistoval mu druhák Dominik, ktorý prestrihol stuhu. Potom už nič nebránilo deťom rozbehnúť sa za hrou.

Nové detské ihrisko v Šulekove je rozdelené na tri zóny podľa veku, zahrať sa tu teda spolu môžu všetky vekové kategórie detí. Osadené sú tu dva preliezacie domčeky so šmykľavkami pre mladšie a staršie deti a konštrukcie určené na outdoor fitness aktivity. Ihrisko je doplnené  o mobiliár ako sú lavičky, odpadkové koše a informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom. Začiatkom marca bola v areáli vysadená tráva, už teraz tam rastú mladé novovysadené čerešne. Do finálnej podoby celého areálu chýbajú už len futbalové bránky, ktoré pribudnú v najbližšom období.

Stavebné práce vrátane dodávky, montáže a osadenia hracích prvkov a spevnených plôch realizovala firma Enercom, s.r.o. z Nitry. Zmluvná cena za detské ihrisko bola 35 564 €.

V budúcnosti je naplánované funkčné prepojenie novovzniknutého detského ihriska s objektom starej školy, ktorú čaká rekonštrukcia. Táto už dnes slúži ako centrum pre rôzne voľnočasové aktivity miestnych obyvateľov.


 
 

Zápis do školy už v apríli, do škôlky v májiVytlačiť
 

ddd.jpgZápisy žiakov do 1. ročníka základných škôl sa tento rok uskutočnia od 1. do 30. apríla. V Hlohovci majú rodičia možnosť zapísať svoje dieťa do piatich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jednej cirkevnej školy. Zo zákona je každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. 8. 2017 šesť rokov, povinný zapísať svoje dieťa na základnú školu. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis, informuje buď škola alebo je táto informácia súčasťou VZN. Zvyčajne to je občiansky preukaz rodiča, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí a vyplnená prihláška.

zápisy do škôl

Zápisy detí do všetkých materských škôl v meste budú v tomto roku prebiehať v dňoch 3. a 4. mája 2017 v čase od 8.00 do 16.00. Rodičia, ktorí majú záujem o zapísanie dieťaťa do škôlky, by si mali so sebou na zápis priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Materské školy pripravili pre deti a ich rodičov aj dni otvorených dverí. V dopoludňajších hpodinách môžu budúci škôlkari za prítomnosti rodičov zažiť to, čo ich v škôlke čaká. Neskôr si budú môcť prezrieť priestory a vonkajší areál vybranej škôlky.

zápisy do škôlok


 
 

Pripomíname si 72 rokov od oslobodenia HlohovcaVytlačiť
 

Kladenie vencovV týchto dňoch si pripomíname 72 rokov od oslobodenia Hlohovca. Na Námestí sv. Michala sa zišli zástupcovia mestskej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pamätníci, zástupcovia mestského úradu, škôl, denných centier, mestských organizácií, ale aj ostatná verejnosť. Stretli sa pred Pomníkom padlých hrdinov, aby spoločne poďakovali všetkým, ktorí sa na našom oslobodení spod nacistickej okupácie podieľali.

Primátor Miroslav Kollár v príhovore povedal: „Pre obyvateľov Hlohovca bol začiatok jari 1945 dôležitým zlomom v ich životoch. Po dlhých rokoch vojny, ktorá si vyžiadala množstvo úsilia aj ľudských životov sme boli znovu slobodní. Nielen v týchto dňoch, ale aj počas celého vojnového obdobia sa aj medzi našimi občanmi našlo mnoho hrdinov, ktorí často s nasadením vlastných životov bojovali proti vojnovej mašinérii a svojím osobným úsilím prispievali k porážke nacistického Nemecka. Títo hrdinovia sú pre nás často anonymní. Ale je dôležité pamätať si ich, pretože národ, ktorý nepozná svoju minulosť, je odsúdený opakovať svoje chyby. Preto by sme mali hlavne mladým ľudom, našim deťom pripomínať nasadenie a obete tých, ktorí sa zaslúžili o naše oslobodenie, ale tiež vštepovať im lásku k svojim blížnym a učiť ich ctiť si pamiatku ľudí, ktorí sa obetovali za nás všetkých.
Kladenie vencovRozumiem frustrácii a znechuteniu mnohých z nás z toho, ako nám časť politických elít a oligarchov v ich pozadí rovno spred nosa uniesla náš vlastný štát. Príklon k extrémizmu, k fašizoidným lídrom, ktorí popierajú základné princípy demokracie a sú im dobré len na to, aby ich vyniesli k moci, však nie je riešením. Naopak, ohrozuje základy demokratického usporiadania našej spoločnosti. Včerajšie zrušenie hanebných amnestií, ktoré mali chrániť zločincov, vnímajme ako prvý krok v snahe nastoliť v tejto krajine elementárnu spravodlivosť.
Ak sme nespokojní, hľadajme lepších politických lídrov, ktorí budú pracovať vo verejnom záujme pre nás, občanov, ktorí ich platíme, ktorí nám za verejné zdroje budú poskytovať čo najväčšiu hodnotu. Hľadajme ich ale v rámci demokratických pravidiel a odmietnime extrémne riešenia. A nepopierajme vlastnú históriu a tie lepšie tradície z nej. Naopak, hovorme o nich, ale aj o tých temnejších stránkach, s našimi deťmi – nielen v škole, ale aj doma. Lebo ako som povedal už na začiatku, ak sa z histórie nepoučíme, budeme si ju musieť zopakovať – a to neprinesie osoh nikomu z nás.
...Skladám ešte raz hlbokú úctu pred odhodlaním a silou, ale aj obeťami tých, čo nám pred sedemdesiatimi rokmi priniesli slobodu a pripomínam obeť tých 700 našich hlohovských bratov a sestier, ktorí neprežili hrôzy vojny v nacistických koncentrákoch.“
Kladenie vencov


 
 

Otvorili sme klienstke centrumVytlačiť
 

Otvorenie klientskeho centraPrestrihnutím červenej stuhy dnes, 29. marca 2017 otvoril primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár a prednostka mestského úradu Denisa Bartošová nové moderné klientske centrum, ktoré má zvýšiť efektivitu poskytovania služieb verejnosti.

Vedenie mesta, vedúci odborov, ale aj prví klienti ráno o ôsmej hodine spoločne vstúpili do priestorov klientskeho centra, kde už na nich čakalo osem zamestnankýň mestského úradu v rovnakých kostýmoch. Prví traja obyvatelia mesta pri príležitosti otvorenia centra dostali aj spomienkové darčeky.  Na mestský úrad prišli zaplatiť dane a poplatky.

Otvorenie klientskeho centra

Okrem pokladne tu verejnosť na jednom mieste, na prízemí budovy mestského úradu, vybaví aj ďalšiu agendu, a to podateľňu,  evidenciu obyvateľov, register adries, matričný úrad, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, IOMO (integrované obslužné miesto občana), agendu daní a poplatkov, agendu súvisiacu s podávaním žiadostí, prihlášok a oznámení v oblasti kultúry, športu a podnikania, a tiež agendu majetku mesta, výstavby a životného prostredia.

Hlavným cieľom otvorenia klientskeho centra je zefektívnenie vybavovania potrebných dokumentov, poskytovania informácií a služieb klientom zo strany samosprávy. Zamestnankyne MsÚ sú k dispozícii päť dní v týždni, nie iba počas stránkových dní. Prevádzka je zabezpečená aj počas obedných hodín. Na každom pracovisku majú klienti možnosť zaplatiť poplatky, sú vybavené príručnými pokladňami. Vedúca Odboru právneho a klientskych služieb mestského úradu JUDr. Mária Vozárová, ktorá zodpovedá za chod klientskeho centra, o  hovorí výhodách pre verejnosť: „Výhodou klientskeho centra je, že občan vybaví všetky bežné veci na jednom mieste, čím ušetrí predovšetkým čas, ktorý predtým strávil hľadaním príslušného referátu v budove úradu alebo riešením veci na viacerých referátoch.“ Okrem zjednodušenia vybavovania agendy je pozitívom aj ľahká dostupnosť. Vstup je bezbariérový a novinkou je aj zabezpečenie komunikácie so sluchovo hendikepovanými klientmi prostredníctvom tzv. online tlmočníka do posunkového jazyka (online tlmočník bude k dispozícii v dňoch pondelok, streda a piatok). Klientske centrum je pre verejnosť otvorené v pondelok, utorok a štvrtok od 8:00 – 15:00, v stredu od 8:00 do 17:00 a v piatok od 8:00 – 14:00.

Klientske centrum vzniklo rekonštrukciou prízemnej časti budovy mestského úradu. S prácami sa začalo v októbri minulého roka. Dnes, po piatich mesiacoch, je už plne k dispozícii verejnosti. Investičné náklady na rekonštrukciu a vybavenie centra sú vo výške 215 546,- € a boli uhradené z mestského rozpočtu.


 
 

Viaceré stromy v meste dožívajúVytlačiť
 

chorý stromVýsadby stromov a kríkov v Hlohovci starnú a postupne odumierajú. Nečudo, viaceré majú aj 50 rokov a ich aktuálny zdravotný stav odzrkadľuje nepriaznivé vplyvy mestského prostredia a zanedbanú, neodbornú údržbu z minulosti. Aj preto je dnes prioritnou témou potreba obnovy mestskej zelene, ktorej predchádzajú práve prebiehajúce výruby nebezpečných drevín. Mesto Hlohovec sa pritom stará o 1 516 stromov v Zámockej záhrade a mimo parku o ďalších 5 031 stromov. Celkovo sa staráme o 64,3 hektárov mestskej zelene. Okrem spomínaných 6 574 solitérnych stromov je to aj 2,56 hektárov stromov zapojených do skupiny a 55,67 hektárov trávnikov.

Z pohľadu mesta je na prvom mieste prevádzková bezpečnosť verejných priestranstiev, parkov a ulíc. Práve mesto berie na svoje plecia zodpovednosť aj za menej populárne, ale nevyhnutné kroky, akými sú výruby stromov. Tie prebiehajú práve teraz, v mimovegetačnom období a realizovať sa dajú približne do polovice marca. Padnúť musí viac stromov a kríkov, ako by sme si priali, no dôvody sú jasné - zlý zdravotný stav, prevádzková bezpečnosť, ale aj nevhodné situovanie výsadieb vo vzťahu k inžinierskym sieťam, dopravným parametrom komunikácií a nevyhovujúca veková a druhová štruktúra výsadieb. V uliciach je dnes množstvo drevín, ktoré trpia v dôsledku tzv. „likvidačných orezov“ pri zasahovaní korún do vzdušných vedení inžinierskych sietí či necitlivého prístupu realizátorov pri rozkopávkach v uliciach. Niektoré stromy a kríky nie je možné ošetriť a ponechať v uliciach bez rizika pádu, alebo iného zlyhania, ktoré by mohlo mať za následok ohrozenie zdravia a života obyvateľov i návštevníkov mesta.

Výruby, ktoré realizuje Mestská zeleň Hlohovec (MZHC), s.r.o., sa uskutočňujú na území celého mesta. Musíme odstrániť 53 stromov a krov v zlom alebo zhoršenom zdravotnom stave. Sú medzi nimi nebezpečné a náletové dreviny, stromy, ktorých konáre sú napadnuté hnilobou či hubami. Ide o lipy, javory, agáty, brezy, slivky, čerešne a aj niekoľko ihličnanov.

Zámocký areál je ďalšia lokalita, kde v priebehu marca dôjde k plošnému výrubu drevín. V priestore mestského amfiteátra, z dôvodu jeho plánovanej rekonštrukcie v tomto roku,  MZHC odstráni 25 náletových drevín, ktoré rastú najmä pri opornom múre alebo sú naklonené nad amfiteáter samotný.64 kusov kríkov a stromov bude odstránených aj z okolia bastionu. Tieto musia rovnako ustúpiť pokračujúcim rekonštrukčným prácam na zámku.

Odstránené dreviny sa budeme snažiť adekvátne nahradiť novou výsadbou na podklade pasportu zelene. Nové výsadby plánujeme s perspektívou ich zotrvania v mieste výsadby niekoľko ďalších desaťročí, preto je potrebné rešpektovať limity na daných územiach. V prostredí mesta sú to predovšetkým inžinierske siete a cestná infraštruktúra, veľmi dôležité je rešpektovanie ekologických nárokov drevín a urbanistických zámerov v danej lokalite. Chceme sa vyhnúť chybám, ku ktorým často dochádzalo v minulosti. Výsadby boli  realizované priamo na trasách inžinierskych sietí, najmä plynovodov a rozvodov pitnej vody, alebo boli v niektorých prípadoch siete umiestnené do zelených pásov existujúcich výsadieb. Už dnes vieme, že z hľadiska zákonných limitov nie je v niektorých lokalitách možné realizovať náhradné výsadby po odstránených drevinách na pôvodných lokalitách. Tento problém, ktorý trápi aj iné mestá, riešime v súčasnosti pri plánovaných rekonštrukciách sietí už vo fáze ich projektovania usmerňovaním príslušných subjektov z pozície mesta ako vlastníka pozemkov a orgánu ochrany prírody a krajiny s cieľom  vytvárania podmienok pre výsadbu drevín v budúcnosti.

V roku 2017 je naplánovaní náhrada za odstránené dreviny v počte minimálne 60 kusov stromov a 100 kusov. Cieľom je však 200 až 250 nových drevín na území mesta. Okrem náhradnej výsadby tohto typu bude mestská zeleň doplnená o viac ako 1 600 kusov trvaliek a letničiek. Pripravujeme aj obnovu mobilnej zelene verejných priestranstiev. Cieľom je zabezpečiť, aby bola mobilná zeleň estetickým a funkčným prvkom verejných priestranstiev.  Jedným z krokov je aj prinavrátenie závesných nádob do centra mesta. V kvetinových záhonoch pribudnú nové druhy trvaliek, okrem tradičných kobercových kvetinových záhonov s letničkami plánujeme obohatiť výsadby o atraktívne kvitnúce menej známe druhy tak, aby boli záhony počas letnej a jesennej sezóny premenlivejšie a pestrejšie. Všetky výsadby v meste sú plánované s cieľom ich udržateľnosti a plnenia požadovaných funkcií nielen krátko po realizácii, ale počas celej ich plánovanej životnosti.


 
 

VaTS ukončila prvú etapu systémovej údržby kanalizácieVytlačiť
 

nočné čistenie kanalizácieSpoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o. skončila s nočným čistením kanalizácie. Ukončením prác sa završuje 360 hodín údržby kanalizačnej siete v Hlohovci a v mestskej časti Šulekovo, ktoré pre VaTS realizovala spoločnosť Sezako Trnava, s.r.o.

Nočné čistenie na uliciach Nitrianska a SNP prebehlo v Hlohovci po prvý raz. Dôvodom čistenia v noci bola hustá doprava na tejto trase v denných hodinách. Okrem spomínaných ulíc údržba kanalizačnej siete prebehla v uplynulých týždňoch na uliciach Svätopeterská a Hollého, kde boli stoky zanesené až do 80% celkového priemeru a teda boli tieto úseky ťažko priepustné. Vyčistená bola aj celá sieť potrubí v časti Šulekovo, na niektorých úsekoch aj opakovane.

záber z monitoringu kanalizačnej sietePopri čistiacich prácach spoločnosť Sezako Trnava robila aj monitoring potrubí kamerou na kritických miestach. Vďaka záberom zvnútra VaTS vie, na ktorých úsekoch sú problémové miesta a čo ich spôsobuje. Lokalizované boli nánosy štrku, prerastajúce konáre stromov, identifikované boli aj miesta s naliatym betónom, zavŕtané železné tyče a dokonca aj vodovodné potrubie prechádzajúce naprieč kanalizačným.

VaTS, ktorá má na starosti viac ako 40 kilometrov kanalizačných potrubí na území mesta doteraz nikdy nevykonávala nočnú, a ani žiadnu inú systémovú údržbu. Kanalizácia sa čistila iba v prípade havarijných situácií na konkrétnych miestach, nie v celých úsekoch. Najčastejšie výjazdy k haváriám sú zaznamenávané v Šulekove, najmä na prečerpávacích staniciach. Údržbové čistenie kanalizačnej siete bude systematicky pokračovať aj v nasledujúcom období.


 
 

Poznáme návrh poradovníka na pridelenie nájomných bytovVytlačiť
 

ilustračný obrázok nájomné bytyKomisia zdravotná, sociálna, bytová, vzdelávania a kultúry v stredu 8. marca 2017 na zasadnutí prerokovala návrh poradovníka na pridelenie nových nájomných bytov na Železničnej ulici. Navrhnuté poradie žiadateľov komisia predloží na schválenie mestskej rade a následne mestskému zastupiteľstvu, ktoré v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 167/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi na Železničnej ul. v Hlohovci pridelí byty budúcim nájomníkom na rokovaní 23. marca 2017.

Žiadosti, ktoré priebežne prichádzali od januára, boli evidované a vyhodnocované na Referáte sociálnych služieb pre bytovú a nebytovú oblasť – Odbor spoločenských služieb. Na základe úplných žiadostí o pridelenie nájomného bytu, doručených do 28. februára, príslušná komisia zostavila poradovník podľa dosiahnutého bodového ohodnotenia v súlade s jednotlivými kritériami stanovenými v príslušnom VZN. Komisia skontrolovala údaje v poradovníku a žrebovaním podľa dohodnutých pravidiel žrebovania určila poradie žiadateľov, u ktorých bol rovnaký počet bodov. Kontrolu nad priebehom žrebovania a spracovaním výsledkov vykonali všetci prítomní členovia.

Celkovo bolo prijatých 76 žiadostí o nájom bytu na Železničnej ulici, pričom k dispozícii je  spolu 60 bytov. Najväčší záujem bol o dvojizbové byty. Zaevidovaných bolo 31 žiadostí o jednoizbový byt, 36 žiadostí o dvojizbový byt a 9 žiadateľov malo záujem o trojizbový byt.    

V zmysle spomínaného VZN má kompetenciu rozhodnúť o pridelení najviac 10 % nájomných bytov primátor mesta. Šesť nájomných bytov v skladbe dva jednoizbové byty, tri dvojizbové byty a jeden trojizbový byt môže v zmysle platného VZN a zákona prideliť primátor mesta po prerokovaní v Komisii zdravotnej, sociálnej, bytovej, vzdelávania a kultúry.

Komisia MsZ zdravotná, sociálna, bytová, vzdelávania a kultúry mesta Hlohovec po rokovaní jednomyseľne odporúča predložiť návrh poradovníka na pridelenie nových nájomných bytov na rok 2017 na rokovanie MsR a MsZ nasledovne: viď. príloha PDF


 
 

Zápisy prváčikov budú v apríliVytlačiť
 

ilustračný obrázok školstvoZápisy žiakov do 1. ročníka základných škôl sa tento rok uskutočnia od 1. do 30. apríla. V Hlohovci majú rodičia možnosť zapísať svoje dieťa do piatich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jednej cirkevnej školy. Zo zákona je každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. 8. 2017 šesť rokov, povinný zapísať svoje dieťa na základnú školu. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis, informuje buď škola alebo je táto informácia súčasťou VZN. Zvyčajne to je občiansky preukaz rodiča, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí a vyplnená prihláška.

Miesto a čas konania zápisov do 1. ročníka základných škôl
 

Základná škola

Dátum

Čas

Miesto

 

ZŠ M. R. Štefánika 30

19. 4. – 21. 4.

10:00 – 17:00

učebňa etickej výchovy prízemie

 

ZŠ Koperníkova 24

19. 4. – 21. 4.

10:00 – 17:00

trieda IV.A prízemie

 

ostatné dni počas mesiaca apríl

po dohode s riaditeľkou školy

 

ZŠ A. Felcána 4              

19. 4. – 21. 4.

10:00 – 17:00

trieda II.B prízemie

 

ostatné dni počas mesiaca apríl

13:00 – 14:00

 

ZŠ Vilka Šuleka

19. 4. – 21. 4.

10:00 – 17:00

trieda 4. ročníkprízemie, miestnosť číslo 6

 

ZŠ Podzámska 35           

19. 4. – 21. 4. 

ostatné dni po dohode s riaditeľkou

10:00 – 17:00

č.101 vlastivedná učebňa, č. 98 spoločenská miestnosť, č. 110 – herňa ŠKD

 
 

ZŠ sv. Jozefa, Pribinova 35            

19. 4. – 20. 4.

12:30 – 17:00

trieda III.A prízemie

 

 


 
 

Budova polikliniky opäť pod kontrolou mestaVytlačiť
 

ilustračný obrázok poliklinika HlohovecSpoločnosť Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. ku dňu 28. februára 2017 vypovedala Mestu Hlohovec nájomnú zmluvu na prenájom budovy hlohovskej polikliniky a priľahlého areálu. Od 1. marca je teda areál a budova zdravotníckeho zariadenia (okrem Diagnostického centra, ktoré je majetkom spoločnosti Nemocnica s poliklinikou, s.r.o., v ktorej má mesto menšinový 49-percentný podiel) opäť plne pod kontrolou mesta. Správu majetku prostredníctvom nájomnej zmluvy preberá na základe rozhodnutia poslancov Mestského zastupiteľstva Bytové hospodárstvo, s.r.o.

Zastupiteľstvo na mimoriadnom februárovom zasadnutí (27. 2. 2017) schválilo aj podnájom nebytových priestorov, ktoré bude aj v nasledujúcom období využívať Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. ako administratívne priestory. Uvedená spoločnosť aj naďalej zostáva poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v diagnostickom centre a prevádzkovateľom liečebne pre dlhodobo chorých a lekárskej služby prvej pomoci. Poslanci schválili nové podnájomné zmluvy aj lekárom, ktorí v budove polikliniky ostávajú ordinovať aj naďalej.

„Našou snahou bude udržať všetkých zostávajúcich lekárov v priestoroch polikliniky a po zauditovaní stavu, v akom sa nám mestský majetok vrátil sa chceme ešte v tomto roku pustiť do rekonštrukcie budovy tak, aby sa stala dôstojným priestorom pre poskytovanie kvalitnej zdravotníckej starostlivosti občanom mesta Hlohovec. Budova si žiada výmenu zvyšných viac ako 200 okien, zateplenie, rekonštrukciu spoločných priestorov a sociálnych zariadení, elektroinštalácie a samozrejme úpravy si vyžaduje aj vonkajší areál. Budeme na to hľadať prostriedky ešte v tohtoročnom rozpočte mesta, vzhľadom na naše pozitívne hospodárenie je šanca, že sa peniaze na polikliniku nájdu,“ uviedol primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár.

ilustračný obrázok poliklinika Hlohovec      ilustračný obrázok poliklinika HlohovecŽiaľ, stav majetku, ktorý po desiatich rokoch preberá mesto naspäť od spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. je v mnohých prípadoch veľmi zlý. Mestu Hlohovec sa pritom vrátila celá budova a areál polikliniky okrem budovy Diagnostického centra, ktorú mesto Hlohovec odpredalo tejto spoločnosti na základe rozhodnutia poslancov vtedajšieho Mestského zastupiteľstva ešte v roku 2009 so zdôvodnením, že ak bude mať NsP túto budovu vo vlastníctve, zvýši sa šanca na získanie dotácie na zriadenie diagnostického centra. Spoločnosť Nemocnica s poliklinikou, s.r.o. následne realizovala investíciu viac ako dva milióny eur z eurofondov na prestavbu a vybavenie diagnostického centra. Ak však súkromný investor získal v roku 2009 väčšinový podiel v spoločnosti vo chvíli, keď jej nesplatené záväzky dosahovali výšku necelých 200 000 eur, dnes – po siedmich rokoch – je výška týchto nesplatených záväzkov viac ako 2,1 milióna eur, pričom len pohľadávky mesta Hlohovec a mestských obchodných spoločností presahujú pol milióna eur. Jedným z dôvodov, pre ktorý poslanci Mestského zastupiteľstva v roku 2009 schválili vstup súkromného investora do spoločnosti bolo pritom zastavenie deficitného  hospodárenia a rozvoj poskytovaných zdravotníckych služieb.


 
 

Viete, ako sa vyhnúť exekúcii?Vytlačiť
 

Ilustračný obrázok. Zdroj: PixabayMesto Hlohovec ako správca daní a poplatkov upovedomuje všetkých daňových dlžníkov, ktorí nemajú uhradenú daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2016, aby najneskôr do 26. marca 2017 uhradili tieto nedoplatky.

Mesto Hlohovec súčasne zasiela daňovým dlžníkom aj výzvy na zaplatenie týchto nedoplatkov. Odporúčame dlžníkom, aby neodkladali úhradu nedoplatku na neskorší termín ako ten, ktorý je uvedený vo výzve na zaplatenie nedoplatku. Mestský úrad v tomto období pripravuje podklady na spracovanie návrhov na vykonanie exekúcie, ktoré podá do konca marca 2017. Včasnou úhradou alebo riešením nedoplatku je možné predísť nepríjemnostiam spojeným s exekučným konaním, v ktorom sa dlh dlžníka zvyšuje už aj o trovy právneho zastúpenia a trovy exekúcie. V prípade, že si nie ste istý existenciou alebo výškou svojho dlhu, informujte sa na uvedených telefónnych číslach:

Daň z nehnuteľností: 033/ 736 82 09
Miestny poplatok za komunálne odpady a DSO: 033/ 736 82 32
Daň za psa: 033/ 736 82 12

V prípade, že voči Vám už je vedené exekučné konanie za daňový nedoplatok a máte otázky ohľadne výšky a druhu daňového nedoplatku alebo samotného priebehu exekučného konania, informujte sa na Referáte právnom: 033/ 736 82 39.


Ako predísť neželanej exekúcii?
- platiť v termíne ustanovenej v rozhodnutí alebo vo výzve na zaplatenie nedoplatku,
- platbu správne označiť ( VS, ŠS, KS),
- preberať doručované písomnosti z MsÚ,
- plniť si oznamovaciu povinnosť voči mestu.


Zverejnili sme zoznam dlžníkov
Zoznam daňových dlžníkov s dlžnou sumou pri fyzických osobách a samostatne zárobkovo činných osobách nad 160 € a pri právnických osobách nad 1 600 € je zverejnený na webovej stránke mesta Hlohovec. Upozorňujeme však aj na skutočnosť, že v zmysle daňového poriadku je Mesto povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové nedoplatky, t.j. aj tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 €, resp. 1 600 €.

Ak sa nechcete ocitnúť na tomto zozname, dávame do pozornosti najčastejšie chyby, ktorých sa daňový subjekt, teda každý platca daní, dopúšťa a ktoré v mnohých prípadoch majú za následok, že sa daňový subjekt ocitne v exekučnom konaní bez toho, aby mal vedomosť o daňovom nedoplatku.

Najčastejšie chyby daňovníkov
- nepreberanie doručovaných písomností
- uvádzanie nesprávneho variabilného symbolu
- neoznamovanie zmien správcovi poplatku (zmena pobytu, dlhodobý pobyt v zahraničí, zánik podnikateľskej činnosti a pod.)

Pri doručovaním rozhodnutí a výziev na zaplatenie daňového nedoplatku, ktoré sú určené do vlastných rúk upozorňujeme, že správca dane postupuje podľa § 31 Daňového poriadku. Podľa tohto ustanovenia, ak nebola osoba, ktorej má byť písomnosť doručená do vlastných rúk zastihnutá v mieste doručenia, upovedomí ju doručovateľ vhodným spôsobom, že písomnosť príde doručiť znovu v určený deň a hodinu. Ak bude nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnosť na pošte a osobu o tom vhodným spôsobom vyrozumie. Ak si nevyzdvihne osoba písomnosť do 15 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa fyzická osoba o uložení nedozvedela. V zmysle uvedeného teda odporúčame daňovým subjektom, aby si písomnosti doručované MsÚ Hlohovec preberali a nespoliehali sa, že neprevzatím písomnosti sa vyhnú zaplateniu vyrubenej dane alebo poplatku, prípadne iným povinnostiam.

Ďalšou najčastejšou chybou je uvádzanie nesprávneho variabilného symbolu pri úhrade daní a poplatkov, prípadne neuvádzanie variabilného symbolu vôbec. Daňový subjekt je povinný označiť platbu dane spôsobom, ktorý správca dane určí v rozhodnutí alebo výzve na zaplatenie nedoplatku (t.j. platobné údaje - VS, ŠS, KS). V prípade, že daňový subjektu neoznačí platbu vôbec alebo ju označí nesprávne, správca dane pri zaúčtovaní platby postupuje podľa ustanovenia  § 55 ods. 6 až 8  a § 79 Daňového poriadku. V uvedenom prípade sa teda môže stať, že platba realizovaná na konkrétnu  daň alebo poplatok za konkrétny rok bude zaúčtovaná na iný nedoplatok za iný rok, ako daňový subjekt mienil a to len z dôvodu, že daňový subjekt neoznačil platbu správne alebo ju neoznačil vôbec.

Poslednou najčastejšou chybou je neplnenie oznamovacej povinnosti daňového subjektu voči správcovi poplatku. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť správcovi poplatku – Mestu Hlohovec do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. Zmeny rozhodujúce na vyrubenie poplatku alebo zánik poplatkovej  povinnosti sú napríklad:

 • oznámenie zmeny trvalého alebo prechodného pobytu, ak je osoba poplatníkom miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v meste Hlohovec, 
 • oznámenie, že sa poplatník viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Hlohovec,
 • zánik prevádzkovania podnikateľskej činnosti právnickej osoby v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta Hlohovec.

Včasným oznámením takýchto skutočností správcovi dane je možné sa domáhať vrátenia, zníženia alebo odpustenia poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. VZN mesta Hlohovec č. 150/2015 ( platí pre poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2016 a 2017) v článku 9 bližšie špecifikuje potvrdenia, ktoré je nutné predložiť v prípade žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku. Žiadosť spolu s potvrdeniami je potrebné predložiť správcovi dane za každé príslušné zdaňovacie obdobie, a to najneskôr do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré požaduje poplatník zníženie alebo odpustenie poplatku. 

Bližšie informácie tiež získate na vyššie uvedených telefónnych číslach.


 
 

Hlohovskí poslanci odštartovali proces zmeny územného plánu v súvislosti s novou investíciouVytlačiť
 

Plastic OmniumPoslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) mesta Hlohovec na mimoriadnom zasadnutí v pondelok 27. februára 2017 prerokovali a schválením odštartovali proces obstarania zmien a doplnkov územného plánu v súvislosti s  plánovanou investíciou spoločnosti Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. v priemyselnom parku v mestskej časti Šulekovo. Investícia v objeme 50 miliónov eur by mala priniesť 500 nových pracovných miest.

Závod na výrobu plastových komponentov pre automobilový priemysel bude zameraný na dodávanie dielov pre budúcu automobilku Jaguar Landrover v Nitre a PSA Peugeot Citroën v Trnave. Zámerom investora je preto rozšíriť súčasnú prevádzku o dve nové výrobné haly. Plánujú tiež vybudovať administratívne priestory a parkovisko s cca 240 parkovacími miestami pre nákladnú aj osobnú dopravu. Investícia by mala odštartovať výstavbou prvej z dvoch nových hál už v roku 2017, v nasledujúcom roku budú v novej hale montované výrobné technológie.

Poslanci MsZ v diskusii otvorili tému zvýšenej dopravnej zaťaženosti, ktoré investícia prinesie. Investor spolu s vedením mesta budú hľadať riešenie, ktoré tento vplyv minimalizuje. Zástupcovia Plastic Omnium predstavili možný model segmentácie dopravy v časoch mimo dopravnej špičky. Uviedli tiež, že ich spoločnosť podporuje alternatívne spôsoby dopravy zamestnancov na pracovisko – okrem tradičných zvozových autobusov napríklad aj cyklodopravu.

Úhradu všetkých nákladov, súvisiacich s obstarávaním a spracovaním zmien a doplnkov ÚPN mesta bude znášať záujemca o zmenu – spoločnosť Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.


 
 

Mesto na dosah vďaka novej aplikácii WebGISVytlačiť
 

webGIS ilustračný obrázokMesto Hlohovec sprístupnilo verejnosti novú aplikáciu CG WebGIS. Ide o mapový portál mesta s údajmi z interného geografického informačného systému, ktorý dostupný na adrese http://webgis.hlohovec.sk, ale tiež na internetovej stránke mesta Hlohovec www.hlohovec.sk.

Aplikácia WebGIS od spoločnosti Cora Geo je súčasťou balíka poskytovaných služieb. Na podklade  orientačnej, leteckej alebo historickej leteckej mapy má užívateľ možnosť vyhľadávania objektov podľa rôznych tém, ako sú kataster nehnuteľností, názvy ulíc, národné kultúrne pamiatky, pamätihodnosti, významné miesta i hranice rôznych druhov na území mesta. Vďaka WebGIS-u je možné na mape mesta lokalizovať školy, detské ihriská, pamiatky, kultúrne inštitúcie a iné objekty. Pri niektorých z nich môže užívateľ získať aj popisné informácie a kontakty, pri vybraných tiež zobraziť fotografie. Aplikácia umožňuje zapínanie a vypínanie vrstiev podľa legendy, tematických zobrazení a prácu s mapou pomocou intuitívnych pomôcok ako vyhľadávanie, približovanie, tlač, meranie či exporty údajov. Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania, ktorý zodpovedá za obsah mapového portálu bude zobrazované témy podľa potrieb dopĺňať a aktualizovať.

Verejnosti dostupný mapový portál tohto typu je ďalším krokom k elektronizácii služieb v oblasti verejnej správy a sprístupňovaniu dostupných údajov mesta jeho obyvateľom. Dotvára komplexnosť informačného systému pre občana a zabezpečuje zobrazenie priestorových informácii mesta na mape. V prvom polroku 2017 bude nasledovať projekt citydashboardu aj nová podoba internetovej stránky mesta s posilneným spravodajským obsahom.


 
 

Nová investícia v Hlohovci prinesie až 500 pracovných miestVytlačiť
 

logo Plastic OmniumSpoločnosti Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., výrobca plastových komponentov pre automobilový priemysel, plánuje v rokoch 2017 – 2020 preinvestovať v priemyselnom parku v Hlohovci 50 miliónov eur a vytvoriť 500 nových pracovných miest. Stane sa tak tretím najväčším zamestnávateľom v regióne.

Výroba spoločnosti je zameraná na dodávanie plastových komponentov pre automobilku Jaguar Landrover v Nitre.  Investícia v rozsahu cca 50 miliónov eur by mala odštartovať výstavbou novej haly a spustením výrobného procesu už v roku 2017. Zámerom investora je rozšíriť súčasnú výrobnú prevádzku o dve nové výrobné haly – prvú s rozlohou 17 000 m2, v druhej rozvojovej fáze je cieľom Plastic Omnium ďalšia hala s rozlohou až do 22 000 m2. Finálne dokončenie novej výrobnej haly a uvedenie lakovacej linky do prevádzky je plánované v roku 2020. Spoločnosť, ktorá v Hlohovci pôsobí od leta 2016, v súvislosti s prípravou tohto investičného zámeru požiadala o úpravu územného plánu.

Plastic Omnium považuje pôsobenie v Hlohovci za prioritu s priaznivými vplyvmi nielen na rozvoj mesta, ale aj širšieho regiónu. Investícia má potenciál vytvoriť približne 500 nových kvalifikovaných pracovných miest s dlhodobou perspektívou rozvoja. „Našou prioritou je dlhodobé efektívne a ústretové pôsobenie v meste Hlohovec s dôrazom na rozvoj inovatívnych výrobných postupov a napĺňanie nielen obchodných, ale aj sociálnych aspektov v súčinnosti s miestnou samosprávnou. Trvalé investície a možné nadväzujúce investície v budúcnosti sú známkou trvalého angažovania sa spoločnosti v regióne,“ uvádza Plastic Omnium v predloženom investičnom zámere.

Tento investičný zámer korešponduje s Programom rozvoja mesta (PRM) Hlohovec na roky 2016 – 2023, ktorý si kladie za prioritu zlepšiť kvalitu mestského prostredia a prilákať v nasledujúcich rokoch do mesta 1000 nových obyvateľov. Nová investícia sa vytvorením stoviek pracovných miest stáva dôležitým socio-ekonomickým nástrojom rozvoja mesta a napĺňania cieľov PRM.

Spoločnosť Plastic Omnium pôsobí v Hlohovci od 30. júla 2016, keď odkúpila divíziu Faurecia Exterior. Zameriava sa predovšetkým na výrobu plastových komponentov pre automobilku PSA Peugeot Citroën a Škoda. V rámci aktuálnej prevádzky spoločnosť zamestnáva 165 zamestnancov.


 
 

Stále prijímame žiadosti o nájomné bytyVytlačiť
 

Nájomné byty v HlohovciZáujemcovia o nájomné bývanie v Hlohovci majú stále možnosť podať si žiadosť a získať tak  nájomný byt na Železničnej ulici. Žiadosti, ktoré od januára priebežne prichádzajú, sú vyhodnocované a zoznam žiadateľov bude zverejnený na webovej stránke mesta. Zoznam bude však iba informatívny, neurčuje poradie ani úspešnosť či neúspešnosť žiadostí.

K 31. januáru 2017 evidujeme 51 kompletných žiadostí, ktoré spĺňajú kritériá. Úplné žiadosti, vrátane všetkých príloh, ktoré budú doručené do 28. februára 2017 budú predložené na prerokovanie v príslušnej komisii, mestskej rade a na schválenie mestským zastupiteľstvom dňa 23. marca 2017. Žiadosti je však možné podávať aj naďalej po tomto termíne.

Ak chcete bývať v novom byte, musíte splniť niekoľko zásadných kritérií. Jednou z hlavných podmienok pridelenia bytu žiadateľovi je splnenie kritéria, že žiadateľom je osoba žijúca v domácnosti, ktorej mesačný príjem je najviac vo výške trojnásobku životného minima, a nie je nižší ako jedenapolnásobok životného minima pre domácnosť žiadateľa. Všetky ostatné podmienky podrobne vymenováva VZN mesta Hlohovec  č. 167/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi na Železničnej ul. v Hlohovci, ktoré je spolu s tlačivom žiadosti zverejnené na webovom sídle mesta Hlohovec www.hlohovec.sk v sekcii Ako vybaviť – Odbor spoločenských služieb alebo v časti Formuláre a tlačivá – Odbor spoločenských služieb. Informácie o spôsobe podávania žiadostí vám ochotne poskytne Eva Fajtlová, referentka pre bytovú a nebytovú oblasť - kancelária na prízemí budovy MsÚ vľavo.

Kontakt: 033/73 68 208, eva.fajtlova@hlohovec.sk.


 
 

Nová riaditeľka materskej školyVytlačiť
 

Riaditeľka Jana ŠtevováOd 4. januára 2017 vystriedala na pozícii riaditeľky v materskej škole na Vinohradskej ulici Annu Vančovú, ktorá odchádza do dôchodku jej zástupkyňa Jana Števová.

Tú jednohlasne zvolila rada školy MŠ na výberovom konaní ešte 21. novembra 2017. Bola jedinou uchádzačkou o túto pozíciu. Primátor Hlohovca Miroslav Kollár sa s návrhom rady školy stotožnil a J. Števovú vymenoval do funkcie riaditeľky k 4. januáru 2017.

Jana Števová je učiteľkou v tejto materskej škole už 34 rokov, od roku 2005 bola zástupkyňou riaditeľky. Počas pedagogickej praxe si neustále dopĺňa vzdelanie, v roku 2014 získala osvedčenie o prvej atestácií. Uvedomuje si, že „riaditeľka je len taká silná, ako sú jej učiteľky a že kvalitnú materskú školu tvorí kvalitný tím“. Ako ďalej hovorí, „meradlom úspechu materskej školy je jediné – spokojné a šťastné deti a spokojnosť ich rodičov“. S týmto zámerom chce J. Števová pokračovať v budovaní pozitívneho imidžu a rozvoja školy, ktorý odštartovala jej predchodkyňa.


 
 

Čas na podanie žiadostí o dotácie sa krátiVytlačiť
 

Podujatie v Zámockej záhradeOrganizujete aktivity v oblasti športu, kultúry alebo v oblasti humanitárnej a sociálnej starostlivosti? Nezabudnite, že máte možnosť požiadať o dotáciu z mestského rozpočtu. Ak chcete žiadať o viac ako 300 €, čas máte už len do polovice februára.

Zverejnením výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie z mestského rozpočtu bolo spustené prvé kolo poskytovania dotácií, v ktorom môžu právne subjekty požiadať o príspevok z rozpočtu mesta v kompetencii primátora aj mestského zastupiteľstva. Dotácie v kompetencii primátora, ktorých výška je limitovaná maximálnou sumou 300 eur, je možné podávať v priebehu celého roka. Žiadosti o vyššiu finančnú podporu, o ktorej rozhoduje mestské zastupiteľstvo, majú stanovený konečný termín. V prvom kole ich môžete podať iba do 15. februára 2017. Informácie a pomoc so správnym a kompletným vyplnením žiadostí poskytuje Odbor spoločenských služieb. Viac podrobností nájdete na webovom sídle mesta Hlohovec www.hlohovec.sk v záložke Ako vybaviť.    

 

Pozvánka pre organizátorov športových podujatí

Mestský úrad Hlohovec - Komisia športu pozýva športové kluby, telovýchovné jednoty a občianske združenia zamerané na šport na pracovné stretnutie zamerané na použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu z rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2017. Dozviete sa, na čo konkrétne môžete dotáciu žiadať a aj to, ako správne žiadosti vyplniť.

Stretnutie sa uskutoční v stredu 8. februára 2017 o 15:30 hod. v zasadačke MsÚ.


 
 

Zastupiteľstvo schválilo investičný úver aj termíny zápisov do škôlVytlačiť
 

Kongresová sála Hotela JeleňPoslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) sa v novom roku stretli prvýkrát vo štvrtok 2. februára 2017. Novinkou v celoročnom kalendári rokovaní je zmena miesta. Sálu Empírového divadla vymenili za kongresovú sálu Hotela Jeleň, čím vyhoveli požiadavkám verejnosti. Tá často namietala veľkú vzdialenosť divadla od centra mesta.

Na zasadnutí bolo prerokovaných 12 materiálov, medzi nimi aj Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru na financovanie vybraných investičných akcií. MsZ schválilo prijatie úveru vo výške 1 417 000 € od spoločnosti Všeobecná úverová banka, a. s. na obdobie 10 rokov s fixáciou na 10 rokov s úrokovou sadzbou 0,83 % p. a. Úverová zmluva bude uzatvorená do 31. 3. 2017.

Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení. Dôvodom výmen delegátov Mesta Hlohovec sú personálne zmeny na mestskom úrade a v mestskom zastupiteľstve. Školstva sa dotýkali aj ďalšie dva body programu, a to Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 173/2017, ktorým sa určujú školské obvody jednotlivých základných škôl, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec. Tieto je obec povinná, v zmysle zákona, vymedziť vo VZN. Ďalším schváleným VZN č. 174/2017 bolo určené miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Na základe tohto materiálu budú zápisy do základných škôl v Hlohovci prebiehať v tretí aprílový týždeň, ktorý nasleduje po 1. apríli príslušného roka v stredu, štvrtok, piatok od 10.00 h do 17.00 h a v ostatné pracovné dni počas mesiaca apríl v čase stanovenom po dohode s riaditeľom príslušnej základnej školy.

Poslanci schválili aj trhový poriadok pre Farmárske trhy, ktoré sa budú na Námestí sv. Michala konať aj v roku 2017. Vo VZN mesta Hlohovec č.175/2017 sa uvádza, že trhy budú každý štvrtý utorok počas kalendárneho roka od marca do novembra počnúc utorkom 7. 3. 2017. Predajný čas je od 8:00 do 18:00. Konkrétne dni sú: 7. 3., 4. 4., 2. 5., 30. 5., 27. 6., 25. 7., 22. 8., 19. 9., 17. 10. a 14. 11.


 
 

Hlohovčania budú mať lacnejšiu voduVytlačiť
 

Ilustračná fotografiaNapriek tomu, že cena vody pre domácnosť na Slovensku rastie, Hlohovčania zaplatia v roku 2017 za vodu menej. Vyplýva to z novej ceny vody, ktorú Vodárenským a technickým službám, s.r.o. určil od 1. februára Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Ako teda budú vyzerať náklady pre bežnú štvorčlennú domácnosť pri spotrebe 34 m3 na osobu za rok? Takáto domácnosť zaplatila v roku 2016 za vodu v priemere 225,34 € (už so započítaním zmeny ceny od júla 2016). V roku 2017 takáto domácnosť zaplatí len 201,65 € (v cene je započítaný fixný poplatok aj variabilná zložka ceny). Bežná štvorčlenná domácnosť tak ušetrí v roku 2017 za vodu 23,69 €. 

Určite ste začiatkom roku zaznamenali zvýšený počet havárií na vodovodnom potrubí, čo súviselo aj s nepriaznivým počasím, ale najmä so stavom vodovodných potrubí v našom meste. Zamestnanci VaTS v tuhých mrazoch robia, čo je v ich silách a darí sa im odstraňovať poruchy pomerne v krátkom čase, napriek tomu sa za nepríjemnosti spôsobené s prerušením dodávky pitnej vody ospravedlňujeme. V prípade dlhších odstávok je VaTS samozrejme pripravená zabezpečiť náhradný zdroj pitnej vody.     

Ročná úspora pitnej vodyDobrá správa je, že od konca minulého roka máme namontované na sieti moderné monitorovacie zariadenia, ktoré nám umožnia odhaľovať poruchy skôr, než sa prejavia únikom vody na ulicu. Aj vďaka tomu už v týchto týždňoch VaTS začína opravy prvých identifikovaných poruchových úsekov a ešte v priebehu tohto roka pripravuje aj rozsiahlejšiu výmenu potrubí v najkritickejších úsekoch.


 
 

Chrípka zatvára školy v mesteVytlačiť
 

ilustračný obrázokV evidencii na území Trnavského kraja sa zvyšuje počet prípadov akútnych respiračných ochorení. Najvyššia chorobnosť bola v rámci kraja v uplynulom týždni v okrese Hlohovec.

Z dôvodu vysokej chorobnosti - epidemického výskytu chrípky musíme aj v meste Hlohovec, na základe Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31. 10. 2005 a vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, uzatvoriť viaceré materské a základné školy.

Výchovno-vzdelávací proces je v 5. kalendárnom týždni prerušený v týchto školách:

1. ZŠ, A. Felcána, od 27. 01. 2017, vyučovanie začne od 01. 02. 2017
2. MŠ Hollého 3, od 31. 01., MŠ bude opäť v prevádzke 06. 02. 2017
3. MŠ Šulekovo, od 31. 01. 2017, MŠ bude opäť v prevádzke 06. 02. 2017
4. MŠ Kalinčiakova, od 30. 01. 2017, MŠ bude opäť v prevádzke 06. 02. 2017
5. MŠ Fraštacká, od 01. 02. 2017, MŠ bude opäť v prevádzke 06. 02. 2017

ilustračné foto


 
 

MIMORIADNY OZNAM - Prerušenie dodávky vody vo štvrtok 26. 1. 2017Vytlačiť
 

Spoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o. oznamuje, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 26.1.2017 od 8:00 prerušená dodávky vody pre nasledovné lokality:

Hlohová

Fraštacká

R. Dilonga

Bezručova

Nábrežie A. Hlinku (za ul. R. Dilonga)

Zábranie

Komenského

V prípade potreby ul. Tolstého

Odstávka potrvá do ukončenia opravárenských prác. Zároveň žiadame obyvateľov odstávkou dotknutej lokality aby sa predzásobili vodou. Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj poruchy môže nastať odstávka aj skôr.

Plánovaná odstávka pre lokality: Nová štvrť, Kamenná hora a Sv. Peter sa presúvan na piatok 27.1.2017.

viac info www.vats.sk

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Súťaž o nové detské ihrisko „Žihadielko“ je tu opäťVytlačiť
 

ihrisko ZihadielkoHlasovacia súťaž o detské ihrisko „Žihadielko“ štartuje aj v tomto roku, už od 16. januára. Ihriská v desiatich mestách na Slovensku vyrastú vďaka obchodnému reťazcu Lidlu. Aj vy môžete, zapojením sa do hlasovania, rozhodnúť o tom, či jedno z týchto jedinečných ihrísk bude aj v našom meste. Podmienkou úspešnosti v súťaži je získať čo najviac hlasov v rámci hlasovania verejnosti, ktoré začína už v pondelok 16. januára na webovej stránke http://zihadielko.lidl.sk/ a bude trvať až do 28.  februára.

Mesto Hlohovec sa aj v tomto roku do súťaže zapojilo a veríme, že spoločne sa nám podarí to, čo v minulom roku nie. Naši najväčší konkurenti – Pezinok a Šaľa už nové ihriská majú. Tento rok sa to snáď podarí aj nám. Vyrásť by mohlo na Vinohradskej ulici, kde v súčasnosti ihrisko pre deti stojí, no z bezpečnostného hľadiska je nevyhovujúce.

Ihrisko „Žihadielko“ má rozmery 20 m x 16 m a skladá sa z 8 herných prvkov. Svojou skladbou herných prvkov je určené pre dve vekové kategórie detí, 2 - 5 a 6 - 12 rokov.  
Je oplotené a jeho súčasťou je aj mobiliár (lavičky, odpadkové koše, tabuľa pre informačný
a prevádzkový poriadok). Bezpečnostnou plochou je drobný štrk a EPDM liata guma, ktorá tvorí povrch v zóne určenej pre mladšie deti.

Veríme, že sa nenecháte odradiť od neúspechu v minulom roku a zapojíte sa spolu s členmi vašej rodiny, oslovíte kolegov, susedov a známych. Cieľ je jasný. Chceme pre naše deti to ihrisko vyhrať! Hlasovanie bude prebiehať tak ako minutý rok. Podrobnosti a aktuálne informácie budú zverejnené od pondelka 16. 1. na stránke http://zihadielko.lidl.sk/ a tiež na Facebooku: Ihrisko Žihadielko Hlohovec 2017


 
 

Rok 2017 bude opäť rozvojovým rokomVytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva na decembrovom zasadnutí jednohlasne všetkými hlasmi 19 prítomných poslancov schválili programový rozpočet mesta Hlohovec na roky 2017 – 2019. Rozpočet na rok 2017 schválili ako prebytkový s výškou prebytku 55 648 € pri príjmoch 19 109 266 € a výdavkoch 19 053 618 €.

Aj rozpočet na rok 2017 je premietnutím priorít stanovených v Programe rozvoja mesta Hlohovec na roky 2016 – 2023, ktorý na jednej strane určil rozvojové rámce a na druhej strane umožňuje sústrediť sa na efektívne využívanie dostupných financií. Rozpočet je zostavený v novej programovej štruktúre, v logickej, hierarchicky usporiadanej konštrukcii, ktorá bola zosúladená práve so schváleným Programom rozvoja mesta – znamenalo to o. i. zníženie počtu programov z trinásť na desať. 

Štruktúra príjmov na rok 2017
Najväčším zdrojom príjmov sú tradične bežné príjmy vo výške 14 306 131 €, z toho daňové príjmy sú vo výške 9 659 893 € (najväčším zdrojom sú podielové dane vo výške 6 696 000 € - detailnejšiu štruktúru daňových príjmov znázorňuje nasledujúci graf). Kapitálové príjmy sa predpokladajú vo výške 1 393 652 € a príjmy z finančných operácií vo výške 3 409 483 €.
Z hľadiska celkových výdajov je spomedzi desiatich programov rozpočtu suverénne najnákladnejšou kapitolou školstvo – sem ide tretina všetkých výdavkov mesta Hlohovec. Ďalšími kapitolami sú doprava a technická infraštruktúra, správa mesta a životné prostredie. Pokiaľ ide o dotácie pre mestské organizácie, Mestskému kultúrnemu centru (vrátane knižnice a kina) ide príspevok vo výške 394 601 €, dotácia pre Mestskú zeleň je vo výške 620 000 € na prevádzku a 200 000 € na technické dovybavenie spoločnosti. Hlohovská televízia, ktorú v roku 2017 čakajú zmeny, má rozpočtovaných 60 000 € a Vodárenské a technické služby 56 900 €. V prípade VaTS sa predpokladá, že po odkúpení časti podielu v Mestskej ČOV bude možné využiť na investície do zastaranej vodovodnej siete prostriedky naakumulované v tejto spoločnosti. Nemocnica s poliklinikou dostane príspevok 13 500 € na vyrovnanie straty LSPP (lekárska služba prvej pomoci), keďže je v záujme mesta Hlohovec túto službu v meste udržať. Bytovému hospodárstvu ide dotácie 101 000 € na dokončenie Mestskej telocvične na Železničnej ulici (pomerná časť investície, ktorá sa nestihla realizovať do konca roka 2016, telocvičňa by mala byť dokončená vo februári 2017).

investície 2017Rok 2017 bude opäť rovnako ako 2016 rokom rozsiahlych investícií. Kapitálový rozpočet je na úrovni 5 354 249 €. Takýto vysoký podiel kapitálových výdavkov je na pomery slovenských miest nezvyčajný a je potvrdením rozvojových impulzov mesta, ktoré poslanci schválili v programe rozvoja mesta na roky 2016 – 2023.
Kapitálové výdavky, t. j. investície mesta sú kryté sčasti vlastnými zdrojmi, ale tiež zaradením prostriedkov Rezervného fondu mesta vo výške 1 732 616 a z úverových zdrojov v celkovej výške 1 417 000 €. Pokiaľ ide o investičné priority, z nasledujúcej tabuľky vyplýva jasná priorita – takmer 40 percent kapitálových výdavkov smeruje do programu doprava a technická infraštruktúra. Aj väčšina ostatných investícií však smeruje do modernizácie mesta a odstraňovania investičného dlhu, ktorý v Hlohovci máme vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur. Medzi najväčšie akcie budú patriť dokončenie výmeny a rekonštrukcie verejného osvetlenia, prvá etapa revitalizácie centra miestnej časti Šulekovo, oprava miestnych komunikácií, opravy budov škôl a škôlok, revitalizácia areálu kúpaliska. Pokračovať tiež budeme v rekonštrukcii Zámku Hlohovec – po dokončení opravy strechy nasleduje vybudovanie kanalizačnej prípojky a ostatných prípojok – vodovodnej a elektrickej. Zároveň dopracúvame projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu časti zámku tak, aby sa v horizonte najbližšíchrokov mohol stať dominantou mesta a turistickým lákadlom pre návštevníkov Hlohovca.

rozpočet úverČasť investičných akcií plánujeme financovať z úverových zdrojov – finančné zdravie mesta (Hlohovec bol v roku 2016 vyhlásený za finančne najzdravšie mesto spomedzi 50 najväčších slovenských miest) a súčasné úverové podmienky nám umožňujú rozvoj mesta financovať aj z externých zdrojov. Plánovaný úverový rámec je pritom stále nízky – zákonný limit 60 % z bežných príjmov predchádzajúceho roku čerpáme zatiaľ len do výšky jednej pätiny.

rozpočet výdavky


 
 

Klzisko od soboty otvorené, prvý víkend zadarmoVytlačiť
 

ilustračný obrázok - klziskoUmelú ľadovú plochu v Hlohovci bude môcť túto zimu verejnosť využívať od soboty 17. decembra. Otváracie víkendové korčuľovanie bude v sobotu aj v nedeľu zadarmo.

Bytové hospodárstvo Hlohovec (BHHC), s. r. o., ktoré je správcom zimného štadióna zabezpečuje prípravu ľadovej plochy a v spolupráci s pracovníkmi spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s. r. o. aj úpravu areálu štadióna. Tento týždeň sa začalo s podchladzovaním plochy, následne sa bude pripravovať ľad a šrafovať hracia plocha. Celý proces prípravy by mal byť ukončený tak, aby prví korčuliari mohli vstúpiť na ľadovú plochu v sobotu od 14:00.

Klzisko bude pre verejnosť otvorené v pracovné dni od 13:15 do 16:30, vo štvrtok a v piatok do 17:00, počas víkendov od 14:00 do 17:00. Počas vianočných sviatkov budú otváracie hodiny pre verejnosť upravené, informáciu o tejto zmene zverejní BHHC na svojej webovej stránke. Cena za vstup je 1 €. Pre verejnosť bude sprístupnená aj vykurovaná šatňa v priestoroch prístavby sociálnych zariadení a bufet. Školy a škôlky majú ľadovú plochu k dispozícii v dopoludňajších hodinách. Aj v tomto roku je možnosť prenájmu plochy pre organizácie a organizované skupiny.


 
 

Od decembra prijímame žiadosti na nové nájomné bytyVytlačiť
 

nové nájomné bytyMesto Hlohovec po schválení nového VZN mesta Hlohovec  č. 167/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi na Železničnej ul. v Hlohovci začalo od 1. 12. 2016 prijímať žiadosti o nájom bytu. Jednou z hlavných podmienok pridelenia bytu žiadateľovi je splnenie podmienky, že žiadateľom je osoba žijúca v domácnosti, ktorej mesačný príjem je najviac vo výške trojnásobku životného minima, a nie je nižší ako jedenapolnásobok životného minima pre domácnosť žiadateľa.

Všetky ostatné podmienky podrobne vymenováva spomínané VZN, ktoré je spolu s tlačivom žiadosti zverejnené na webovom sídle mesta Hlohovec v sekcii Ako vybaviť – Odbor spoločenských služieb alebo v časti Formuláre a tlačivá – Odbor spoločenských služieb.Tlačivá je možné vyzdvihnúť si aj osobne na mestskom úrade na Odbore spoločenských služieb (kancelária na prízemí vľavo).

Žiadosť sa doručuje na adresu: Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika  1, 920 01 Hlohovec. Žiadateľ predkladá úplnú žiadosť spolu s príslušnými prílohami.

Všetky bližšie informácie vám ochotne poskytne Eva Fajtlová, referentka pre bytovú a nebytovú oblasť - 033/73 68 208, eva.fajtlova@hlohovec.sk.


 
 

Obnova verejných priestorov a kina ÚsmevVytlačiť
 

vizualizácia parku na ul. R. DilongaOd začiatku spracovania koncepcie verejných priestorov prešlo niekoľko mesiacov. Náročný proces analýz a zhromažďovania dát nahradila kreatívna práca a participácia s verejnosťou. Túto úlohu na seba zobral workshop s mladými architektmi, ktorí svojou usilovnosťou a nápadmi navrhli prvé riešenia pre Šulekovo centrum a ulicu R. Dilonga. Výsledky boli na záver, aj s návrhom modernizácie kina Úsmev, prezentované na novembrovom zastupiteľstve v Šulekove.

Šulekovo – centrum     
Návrh verejných priestorov centra tejto mestskej časti je zameraný na posilnenie lokálnej identity a priestorovej nezávislosti. Kompletná urbánna štúdia so sebou nesie aj inšpiráciu v sociálnej a kultúrnej politike mesta. Okrem obnovy verejných priestorov centrálnej zóny ponúka vízia aj vytvorenie kultúrneho centra, doplnenie služieb a funkcií, posilnenie agendy miestneho úradu, nové trhovisko či štartovacie byty pre mladých.Všetko v duchu vytvorenia fungujúceho centra pre miestnych obyvateľov.       

Ulica Rudolfa Dilonga – vnútroblok a park
Väčšina obyvateľov Hlohovca býva v bytových domoch. Jeden z najstarších vnútroblokov s materskou školou sa nachádza na ulici R. Dilonga. Svojou hmotou obklopuje aj susedný park, ktorý je obľúbeným miestom oddychu. Obe miesta sú v tesnej blízkosti Váhu a okrem atraktivity ich spájajú aj zanedbané verejné priestory. Keďže ide o využívané lokality, bola zvolená forma akupunktúrnych zásahov, ktoré zlepšujú ich funkčnosť a kvality. Návrh mení lavičky, odpadkové koše, vytvára priestor pre mobilnú záhradu a grilovanie, či obnovuje plot materskej. Veľké zásahy sa odohrávajú aj v parku, ktorý pracuje s nábrežím a vodou. Nové drevené a betónové móla pozdĺž hrádze vytvárajú priestor na oddych pre chodcov a cyklistov. Do samotného parku sa voda dostáva v podobe novej povrchovej fontány namiesto veľkého kruhového kvetináča.

Kino – multifunkčné kultúrne centrum
Objekt kina Úsmev aj so zadnou časťou, kde kedysi sídlila Osveta majú už najlepšie časy za sebou. Okrem toho, že nespĺňajú súčasné technické požiadavky a priestory zívajú prázdnotou, je aj ich funkčná náplň neatraktívna. Nesporným potenciálom je lokalita a prostredie, ktoré čakajú na správne využitie. Preto sa mesto rozhodlo objekt zmeniť na multifunkčné kultúrne centrum, ktoré bude reflektovať súčasné požiadavky nielen kvalitou priestorov, ale i architektúry. Návrh počíta s presťahovaním knižnice do objektu Osvety, vytvorením kultúrnej sály pre 300 osôb, multifunkčnej sály pre 100 osôb, kaviarne, galérie, ale aj novým kreatívnym centrom s kanceláriami, či zelenou strechou.

Objem projektov je naozaj veľký a to je len začiatok úspešného rozvoja Hlohovca. Všetky návrhy boli finančne zapracované do navrhovaného rozpočtu pre nasledujúce roky. Ich realizácia bude však postupná a rozdelená na etapy. Obnova Šulekova bude trvať síce niekoľko rokov, no na budúci rok bude realizovaná prvá časť verejných priestorov s kultúrnym centrom. Vnútroblok a park na ulici R. Dilonga čaká rovnako realizácia niekoľkých zásahov už na budúci rok. Projektová dokumentácia reprofilácie kina je naplánovaná na úvod roka, no realizácia bude závisieť od finálnej podoby kultúrnej politiky a osudu ostatných kultúrnych objektov v meste.

Začiatkom roku 2017 nás čakajú aj výsledky ďalších projektov verejných priestorov. Konkrétne ulice M. R. Štefánika a Námestia sv. Michala. Ostatné lokality budú doplňované postupne. Pripravujeme aj informačnú stránku týkajúcu sa tejto témy. Zatiaľ však môžete všetky vaše postrehy a nápady posielať na: hlohovec.vp@gmail.com.

Všetky prezentované návrhy sú zverejnené na webstránke Mesta Hlohovec v záložke Program rozvoja mesta Hlohovec.


 
 

Hlohoveckí mestskí policajti ocenení za záchranu života Vytlačiť
 

ilustračný obrázokZa záchranu ľudského života si 24. novembra v Tatranskej Štrbe prevzalo ocenenie osem príslušníkov obecnej a mestskej polície z celého Slovenska. Udialo sa tak počas snemu Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska.

"Už niekoľko rokov po sebe oceňujeme policajtov, ktorí pri výkone svojho povolania zachránili ľudské životy. Policajtov dnes ľudia vnímajú len v tom obraze, že dávajú papuče na autá, pokutujú a napomínajú ľudí a o takýchto veciach vie len málokto," povedal prezident Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska Ján Andrejko. Podľa neho je práca mestských a obecných policajtov prospešná.

Ocenenie za záchranu ľudského života si prevzalo osem policajtov. Medzi nimi aj dvojica mestských policajtov Patrik Krajčovič a Erik Juriš z Hlohovca. Tí asistovali pri záchrane 18-ročného dievčaťa, ktoré odišlo z domu v Piešťanoch s väčším množstvom liekov. Otec prišiel na policajnú stanicu v Hlohovci s tým, že by sa podľa neho mohla nachádzať v blízkosti železničnej stanice. Hliadka mestskej polície toto okolie prepátrala a mladé dievča našla ležať v tráve v stave bezvedomia s reznou ranou na ľavej ruke v oblasti zápästia. Zranenej poskytli predlekársku pomoc a privolali Rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá dievča previezla na ošetrenie do Fakultnej nemocnice v Trnave. Neskôr bolo zistené, že dievča užilo väčšie množstvo tabletiek s podozrením aj na požitie alkoholických nápojov.

zdroj: teraz.sk


 
 

Eurorozprávky svojím kúzlom reprezentujú Slovensko v BruselVytlačiť
 

ilustračný obrázok EurorozprávkyEurorozprávky je výtvarný projekt, ktorý je slovenským unikátom. Odzrkadľuje jedinečné detské cítenie, vnímanie a fantáziu. Svojím kúzlom reprezentuje Slovensko ako mladú vzdelanú a kultúrnu krajinu.

Prichádzame do ateliéru v Galérií ifalaboratory v Bruseli, ktorý je rozžiarený rozmanitý farbami a cítiť, že je všetko pripravené na začatie vernisáže. Ateliér je prenádherný a ukrýva v sebe veľa detskej spontánnej tvorby spracovanej v plošnej a priestorovej podobe. Ocitáme sa v krajine rozprávkových bytostí, kde na nás čakajú rôzne postavičky z klasických rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ. Vystavené výtvarné práce sú výsledkom výtvarného projektu Eurorozprávky pri príležitosti slovenského predsedníctva v rade EÚ. 

Bolo mi veľkým potešením zastupovať Materskú školu Hollého 3 z Hlohovca v Bruseli a touto cestou sa chcem poďakovať, p. Žuščinovej za nádherný projekt Eurorozprávky. Aj keď cesta k cieľu bola popretkávaná rôznymi prekážkami, ktorými projektové učiteľky spolu s vedením museli čeliť. Som veľmi rada, že sa nám to spoločne podarilo dotiahnuť do záverečného cieľa a deťmi vytvorené jedinečné, nádherné a originálne diela sú prezentované až v ďalekom Bruseli. Opäť sa potvrdilo, že materinky sú veľmi kreatívne a spoľahlivé. Musím konštatovať, že každá jedna materská škola pri plnení projektu dala maximum a pristúpila k nemu zodpovedne. Svedčí o tom úžasná výstava, ktorá je nainštalovaná v Bruselskej galérii. Pri vstupe do galérie návštevníka oslní svojou nádhernou a pestrou paletou farieb a celá miestnosť je presvetlená a naplnená pozitívnou energiou. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť vernisáži v Bratislave a hlavne vernisáži v Bruseli. Celé slávnostné otvorenie výstavy za účasti ctených hostí europoslanca za KDH Miroslava Mikolášika, veľvyslanca SR v Belgicku Stanislava Vallu, pani Javorčíkovej - manželky veľvyslanca SR na Stálom zastúpení SR pri EÚ, Clothilde Godard - hlavnej koordinátorky pre výtvarnú výchovu lll. Európska škola Brusel, Janky Zučšinovej – tlmočníčky, hlavnej asistentky poslanca Mikolášika a Márie Zuščinovej hlavnej koordinátorky a autorky projektu bolo veľmi dojímavé. 

Neviem ako ostatných, ale mňa na konci dňa, aj napriek únave z celého dňa plného zážitkov z návštevy parlamentu, prehliadky Bruselu..., príjemne hrialo pri srdci, keď som videla odchádzať návštevníkov s úsmevom na perách. Veľké poďakovanie patrí poslancovi Mikolášikovi, ale Janke Zuščinovej, ktorá bola úžasnou sprievodkyňou. Svojím šarmom a diplomaciou nám prezentovala veľa nových poznatkov o Bruseli a o živote v Bruseli, ale aj o európskom parlamente. Dozvedeli sme sa veľa nových a zaujímavých informácii. Poďakovanie patrí aj stážistke, ktorá nás sprevádzala počas celého dňa a taktiež nám odovzdala veľa informácii. Taktiež ďakujem aj primátorovi Miroslavovi Kollárovi za podporu pri projekte a za prezenty, ktoré boli odovzdané európsky lídrom a pedagógom z Európskej školy, ale najväčšie ďakujem patrí projektovým učiteľkám a celému kolektívu našej materskej školy.

Z celého pobytu v Bruseli si odnášam veľké nezabudnuteľné dojmy. 

A čo povedať na záver?

Snáď len ešte raz jedno veľké ďakujem, aj keď je mi ľúto, že túto šancu na vernisáži v Bruseli nemali možnosť zažiť naživo moje projektové učiteľky. Jedinečnú atmosféru, ktorá tu v tento deň panovala mali možnosť zažiť len sprostredkovane.


autorka článku: Lívia Klostermannová
článok bol zverejnený na: skolskyservis.teraz.sk

 


 
 

O pár mesiacov bude celé verejné osvetlenie v Hlohovci zmodernizovanéVytlačiť
 

ilustračný obrázok verejné osvetlenieFirma, ktorá vyjde ako víťaz verejného obstarávania, nielenže zrealizuje výmenu zostávajúceho počtu svietidiel na uliciach, ale v priebehu nasledujúcich desiatich rokov bude robiť aj ďalšie činnosti.

Hlohovec 19. novembra – V budúcom roku by mal mať Hlohovec vymenených všetkých 2350 svietidiel verejného osvetlenia za úsporné LED technológie. Polovicu už stihlo mesto realizovať vlani, v súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa druhej etapy prác s 1202 svietidlami.

Firma, ktorá vyjde ako víťaz verejného obstarávania, nielenže zrealizuje výmenu zostávajúceho počtu svietidiel na uliciach Hlohovca a modernizáciu šestnástich rozvádzačov, ale v priebehu nasledujúcich desiatich rokov bude robiť aj ďalšie činnosti. "Ide napríklad o priebežnú výmenu 624 oceľových stožiarov, ktoré sú v zlom technickom stave," informovala TASR hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová. V Hlohovci tiež potrebujú rozšíriť verejné osvetlenie v štrnástich lokalitách tak, ako to požadujú obyvatelia a nasvietenie niektorých frekventovaných a nebezpečných priechodov pre chodcov. "Pri modernizácii verejného osvetlenia bude zavedený riadiaci systém S.E.R.V.O., ktorý umožňuje diaľkovo ovládať elektromerové rozvádzače a dohliada na prevádzkové parametre siete," dodala hovorkyňa. V súčasnosti nevie povedať, akú finančnú čiastku si uvedené činnosti vyžiadajú, nakoľko obstarávanie nie je ešte ukončené. Prostriedky však budú z mestského rozpočtu a úveru, ktorý si na to plánuje mesto zobrať.

Na prvú etapu v roku 2015 minulo mesto 785.000 eur, pričom použilo nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vo výške 95 percent nákladov. "Vymenili sme 1148 svietidiel a deväť rozvádzačov, výmena sa týkala hlavne starej časti mesta. Úspora elektrickej energie je vypočítaná na 69 percent," dodala Hrinková Siebenstichová. Výmena sa dotkla aj lámp na pešej zóne a osemnástich stožiarov na Námestí sv. Michala, ktoré boli podľa nej v havarijnom stave. Pribudlo aj osvetlenie lávky pre peších pri železničnej stanici.

 

tlačová správa TASR


 
 

Mestské kultúrne centrum povedie ženaVytlačiť
 

Mária LandlováRiaditeľa Mestského kultúrneho centra Michala Klembaru, ktorý bol vo funkcii dočasne, od 1. decembra nahradí Mária Landlová, skúsená manažérka v oblasti kultúry. Do tejto funkcie ju schválili poslanci Mestského zastupiteľstva na zasadnutí 10. novembra 2016 na základe výsledkov výberového konania z 25. októbra 2016. 

Mária Landlová pôsobila ako herečka v divadlách v Prešove, Košiciach, Martine, Trnave a Bratislave. Okrem hereckej kariéry však nadobudla prax aj ako zástupkyňa riaditeľky a PR manažérka Divadla Ludus a Divadla Malá scéna STU. Jej posledným pôsobiskom bolo vzdelávacie a kultúrno-spoločenské centrum Elektrárňa Piešťany, kde robila programovú riaditeľku.

Mária Landlová prináša skúsenosti s organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí, koncertov či výstav. Pridanou hodnotou sú jej kontakty v oblasti kultúry. Disponuje dobrými riadiacimi a organizačnými schopnosťami. Na akciách, ktoré počas 20 mesiacov zorganizovala v Elektrárni Piešťany sa zúčastnilo viac ako 11 000 divákov. Jej ambíciou je pritiahnuť aj na podujatia do Hlohovca čo najviac ľudí zo širokého okolia. „Mám neľahkú úlohu, lebo Hlohovec je obklopený silnou konkurenciou – Trnava, Piešťany. Chcem však staviť na atraktívny program. Rada šírim myšlienku zmysluplného trávenia voľného času. Rada by som vytvorila fungujúcu komunitu, ktorej môžeme niečo ponúknuť. V novej funkcii budem klásť dôraz na súčinnosť všetkých kultúrnych inštitúcií v Hlohovci a okolí, pretože spojenie síl nám môže priniesť lepšie spoločné výsledky,“ uviedla vo svojom projekte.

 

Zdroj foto: Elektárňa Piešťany


 
 

Hlohovec je finančne najzdravšie slovenské mestoVytlačiť
 

ilustračný obrázok HlohovecHlohovec je mesto s najlepším finančným zdravím a stabilitou spomedzi 50 najväčších slovenských miest. Vyplynulo to z pravidelného rebríčku finančného zdravia slovenských miest za rok 2015, ktorý každoročne zostavuje INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (www.ineko.sk).

INEKO posudzuje viacero parametrov, okrem zadlženosti a schopnosti splácať záväzky načas, napríklad aj okamžitú likviditu mesta a pod. Hlohovec získal najlepšie skóre finančného zdravia – 5,67. Za Hlohovcom skončili Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Dubnica nad Váhom a Kežmarok. Priemerné skóre finančného zdravia za všetkých 50 najväčších miest na Slovensku bolo 4,00, čo je mierny nárast oproti 3,93 za rok 2014.

„Tento výsledok nás mimoriadne teší a je to výsledok spoločnej tímovej koncepčnej práce. Nielen u nás na úrade, najmä na strategickom a finančnom odbore, ale vďaka patrí aj poslancom, s ktorými sa dá racionálne rokovať o reálnych potrebách a finančných možnostiach mesta. Som rád, že môžeme Hlohovčanom ukázať, ako zodpovedne pracujeme s ich peniazmi – nielen z nášho lokálneho pohľadu, ale aj v celoslovenskom porovnaní. Jedným z mojich cieľov bolo urobiť z Hlohovca vzorové mesto a stať sa slovenským benchmarkom aspoň v niektorých oblastiach. Tento ukazovateľ navyše znamená, že sme v dobrej finančnej kondícii, čo nám v najbližších rokoch umožní financovať aj zásadnejšie rozvojové plány tak, ako ich poslanci minulý rok schválili
v Programe rozvoja mesta na roky 2016 – 2023,“ uviedol primátor mesta Miroslav Kollár.

Ďalšou dobrou správou pre celý okres sú aj aktuálne údaje z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa nich je okres Hlohovec na štvrtej priečke okresov s najnižšou nezamestnanosťou na Slovensku. Najmenej nezamestnaných je v okrese Galanta – 3,75 %. Okres Hlohovec je na úrovni 4,34 % po okresoch Piešťany a bratislavskej Petržalke. Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti na celom Slovensku dosiahla na konci septembra tohto roka 9,42 percent.


 
 

Spomienka na Šuleka a HolubyhoVytlačiť
 

Pamätník Šuleka a HolubyhoV utorok 25. októbra 2016 sa konala pietna spomienka pri pamätníku martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho, ktorí zohrali významnú úlohu v revolučných rokoch 1848 – 1849. Aktu kladenia vencov na mieste ich popravy, od ktorej uplynulo 168 rokov, sa zúčastnili predstavitelia Mesta Hlohovec, pedagógovia a žiaci Základnej školy Vilka Šuleka v Šulekove, zástupcovia Okresného úradu v Hlohovci, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a členovia ďalších miestnych organizácií.

Šulek a Holuby sa dobrovoľne pridali k Slovenskému povstaniu, ktoré bojovalo za národné práva Slovákov v rámci Rakúskej monarchie a Uhorského kráľovstva. Obaja boli ustanovení za komisárov Slovenskej národnej rady: Viliam Šulek – sa stal komisárom v Krajnom, Karol Holuby bol Slovenskou národnou radou poverený, aby sa stal komisárom pre obce Kostolné, Vaďovce, Hrušov, Horné a Dolné Bzince a Lubina. Šulek aj Holuby boli uväznení v Hlohovci a odsúdení na smrť. Viliam Šulek bol popravený 21. októbra 1848 a Karol Holuby 26. októbra 1848. Pred smrťou i na popravisku boli veľmi statoční, nezriekli sa svojej zodpovednosti v Slovenskom povstaní a vzali na seba vinu aj za svojich spoluobčanov.

 


 
 

Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť návštevníkov cintorínovVytlačiť
 

mestský cintorínV súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých Mestská polícia v Hlohovci a Obvodné oddelenie Policajného zboru SR vyzýva návštevníkov cintorínov, aby v nastávajúcom sviatočnom období zvýšili svoju ostražitosť a nedávali príležitosť zlodejom -  aby mali svoje kabelky, príručné tašky a iné osobné veci stále pod dohľadom a nenechávali ich v autách či voľne položené pri hroboch. Zároveň prosí peších a cyklistov, aby používali pri večerných návštevách hrobov výrazné reflexné prvky na oblečení, ktoré zvýšia ich viditeľnosť na cestách.

MsP aj OO PZ SR v tomto období zintenzívni hliadkovanie na cintorínoch v Hlohovci a v Šulekove. Polícia apeluje na všetkých majiteľov vozidiel z Hlohovca i okolia, aby v rámci zhustenia premávky v okolí cintorínov rešpektovali pokyny policajtov. Zároveň vyzýva Hlohovčanov, aby z dôvodu obmedzenej kapacity parkovacích miest v okolí cintorínov, využívali motorové vozidlá v čo najmenšej možnej miere. Zvýši sa tak možnosť parkovania áut návštevníkov z iných miest.
 

Informácia na záver:
V období novembrových sviatkov budú mestské cintoríny otvorené NONSTOP až do 8. 11. 2016. Viac TU.


 
 

Dve základné školy s novými riaditeľkamiVytlačiť
 

ilustračný obrázok školstvoRady škôl Základnej škola Vilka Šuleka v mestskej časti Šulekovo a pri základnej škole na Koperníkovej ulici rozhodli o tom, kto školy povedie najbližších päť rokov. Alena Jurdová a Denisa Králičová sú mená nových riaditeliek.

V utorok 4. októbra zasadla Rada školy v Šulekove. Jedinou kandidátkou vo výberovom konaní bola Mgr. Alena Jurdová, ktorá doteraz pôsobila ako zástupkyňa riaditeľky školy a po jej odvolaní bola niekoľko mesiacov poverená aj riadením školy. Svoj hlas dalo jedinej kandidátke všetkých 13 členov rady školy. A. Jurdová pôsobí v školstve od roku 1992, učiť začala hneď po ukončení vysokoškolského štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Na Základnej škole Vilka Šuleka je zamestnaná od roku 1999. Cieľom novej riaditeľky školy je najmä zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania a zlepšiť spoluprácu a komunikáciu s materskou školou. Škola pod vedením A. Jurdovej chce spolupracovať s miestnymi organizáciami, viac sa venovať spájaniu komunít a otvoriť sa aj verejnosti aktivitami i ponukou priestorov.

Základnú školu Koperníkova povedie PaedDr. Denisa Králičová, ktorú za riaditeľku zvolila rada školy na rokovaní v stredu 5. októbra. D. Králičová získala 7 hlasov. Ďalšia kandidátka Mária Loskotová získala 3 hlasy, Zdenka Kačeriaková ani jeden. Hlasovalo 12 členov rady školy, pričom dva hlasy boli neplatné (na hlasovacom lístku nebola označená žiadna kandidátka).  Denisa Králičová má skúsenosti s riadením školy. Od roku 2014 je riaditeľkou ZŠ Veľké Kostoľany. Predtým bola zástupkyňou riaditeľa školy v Dolných Zeleniciach. Počas svojej 20-ročnej pedagogickej kariéry si priebežne dopĺňa vzdelanie. V roku 2015 získala osvedčenie o druhej atestácii. Zámerom D. Králičovej v pozícii riaditeľky školy je zvýšiť kvalitu obsahu vzdelávania a zlepšiť úroveň dosahovaných výsledkov žiakov. Jej cieľmi sú tiež trvalá ekonomická udržateľnosť a celková modernizácia školy.

Primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár sa s výsledkami hlasovaní rád škôl stotožnil a podľa príslušných zákonov vymenoval Alenu Jurdovú k 19. októbru a Denisu Králičovú k 7. novembru do funkcií riaditeliek spomínaných základných škôl.


 
 

Na Mestskom úrade sa začala kontrola NKÚ Vytlačiť
 

ilustračný obrázok - mestský úradV stredu 12. októbra 2016 začal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) Slovenskej republiky na základe poverenia predsedu NKÚ kontrolu na Mestskom úrade v Hlohovci. Kontrola je zameraná na ochranu osobných údajov v informačných systémoch Mesta Hlohovec.

Kontrolóri NKÚ si vyžiadali potrebné doklady – písomné informácie, vyjadrenia a vysvetlenia, ktorými mestský úrad disponuje, a ktoré budú predmetom kontroly. Preverované budú záznamy informačných systémoch, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. NKÚ SR požiadal o predloženie viacerých dokumentov – bezpečnostného projektu, evidenčných listov informačných systémov, zoznamu oprávnených osôb, koncepcie rozvoja informačných systémov, zoznamu ukončených a prebiehajúcich informačno-komunikačných projektov v rokoch 2015 a 2016. Tiež si vyžiadal zoznam zamestnancov, platnú organizačnú štruktúru, účtovnú závierku, záverečný účet mesta 2015 a ďalšie zoznamy a doklady, ktoré budú podliehať podrobnej kontrole. Tá sa dotýka predovšetkým roku 2015.

NKÚ SR vykonáva kontrolnú činnosť na základe plánu kontrolnej činnosti. Kontrolovanými subjektmi v rovnakej veci sú okrem Hlohovca aj ďalšie štyri mestá – Piešťany, Galanta, Sládkovičovo a Holíč. V prípade zistenia nedostatkov NKÚ SR môže predkladať kontrolovaným subjektom a príslušným orgánom odporúčania na ich riešenie.


 
 

Michalský jarmok s rekordnou návštevnosťouVytlačiť
 

Hlohovec má za sebou vydarený Michalský jarmok. Konal sa v netradičnom termíne, na prelome mesiacov september a október, počas víkendu 30. 9. – 2. 10. Bol v znamení noviniek, nadpriemernej návštevnosti a slnečného počasia.

Organizátori tohtoročného jarmoku sa rozhodli pre zmeny v podobe nového umiestnenia pódia a novovytvorenej gastro zóny okolo fontány na Starom rínku. Obe novinky privítali návštevníci jarmoku pozitívne. Ľudí z Hlohovca i zo širokého okolia bolo v uliciach viac ako po iné roky. Riaditeľ Mestského kultúrneho centra Michal Klembara v tejto súvislosti uviedol: „Podľa mnohých reakcií verejnosti i predajcov, na Michalskom jarmoku nikdy nebolo tak veľa ľudí, ako teraz. Určite k tomu prispelo krásne počasie, ale aj propagácia, ktorú sme robili v celkom regióne. Medzi návštevníkmi jarmoku sme dokonca zachytili aj množstvo ľudí z Trnavy, Nitry, či Piešťan.“  Služby návštevníkom jarmoku poskytlo 211 komerčných predajcov, 37 remeselníkov a 6 prevádzkovateľov zábavných atrakcií.

Piatkový program odštartovala o 16:00 dychová kapela Hraničáci z nášho partnerského mesta Hranice (ČR). Po nich jarmok oficiálne otvoril primátor Hlohovca Miroslav Kollár spolu s poslankyňou mestského zastupiteľstva z Hraníc Lenkou Kopřivovou. Počas popoludnia sa divákom svojimi vystúpeniami predviedli domáce tanečné a spevácke skupiny. Večer patril koncertom speváčky s umeleckým menom Katarzia a skupiny Homosapiens, ktorá postupne roztancovala nesmelých divákov.

              

Ulice jarmočiska boli v sobotu plné ľudí už od rána. Od 10-tej hodiny sa návštevníkom venoval strategický tím mesta Hlohovec vo svojom participačnom stánku na Starom rínku. Témou prebiehajúcich debát boli verejné priestory. Hlavným účelom bolo zapojenie verejnosti do tvorby koncepčného plánovania mestských priestorov. Takmer 90 respondentov vyplnilo dotazníky. Mnoho ďalších vyjadrilo svoj názor v rozhovoroch s mladými architektmi, ktorí celý nápad zastrešovali. Vo výsledku tak prejavilo aktívny záujem takmer 200 obyvateľov. Účasť aj odozva obyvateľov vyšla nad očakávania, rozhovory prebiehali až do neskorého popoludnia. Večer sa zaplnil priestor pod pódiom do posledného miesta. Hviezda večera - skupina Gladiátor a po nej koncert skupiny Hudba z Marsu pritiahla na Starý rínok stovky ľudí, ktorí sa výborne bavili. Tretí deň jarmoku bol programovo venovaný dychovke, ľudovej hudbe a záver Veselej trojke a Števovi Hruštincovi, ktorý je známy z televízie Šláger. V nedeľu si na svoje prišli najmä tí skôr narodení.

Mestské kultúrne centrum sa tento rok zameralo aj na bezpečnosť návštevníkov jarmoku. M. Klembara: „Bezpečnosť bola jedna z tých vecí, ktoré sme sa snažili v tomto roku posunúť na vyššiu úroveň. Za pódiom mohli ľudia vidieť okrem vlastnej usporiadateľskej služby aj sanitku a hasičov. Vážnejšie incidenty neboli, sanitka poskytla ošetrenie a pomoc viacerým ľuďom s menšími zdravotnými problémami.“ Aj z pohľadu Mestskej polície Hlohovec bol jarmok bezproblémový. Podľa slov náčelníka MsP Vladimíra Kollára: „V rámci bezpečnostných opatrení nebolo zo strany príslušníkov mestskej polície zaznamenané vážne narušenie verejného poriadku.“  Na mestskú políciu boli odovzdané  dve nájdené peňaženky a jeden doklad totožnosti.  V nočných hodinách mestskí policajti zaznamenali 9 oznámení na rušenie nočného pokoja, v prevažnej miere v reštauračných a pohostinských zariadeniach.

Organizátori okrem pozitívnych reakcií na jarmok vnímali aj výhrady návštevníkov. Sťažnosti sa týkali najmä chýbajúcich lavičiek počas piatkového programu. Tie však do priestoru pred pódium neumiestnili zámerne, z bezpečnostných dôvodov. Navyše, počas piatkového programu pod pódiom prebiehali tanečné vystúpenia mažoretiek a tanečných skupín. Druhým vnímaným nedostatkom bol problém s odpadkami, ktorých bolo viac než dosť a kapacity smetných nádob nepostačovali. Výhrady verejnosti organizátori akceptujú a do budúceho roka sľubujú zlepšenia aj v týchto oblastiach.

V celkovom hodnotení Michalský jarmok zanechal v ľuďoch pozitívny dojem. Deti si dosýta užili kolotoče, v stánkoch s pestrou ponukou výrobkov a tovarov si mohol nájsť každý niečo pre potešenie. Jedla i pitia bolo tiež dostatok a aj počasie prialo tak, ako už dávno nie. A čo je hlavné, po roku sme mali príležitosť stretnúť sa v uliciach s priateľmi a známymi, ktorých uvidíme možno zase až o rok.


 
 

MHD zadarmo pre všetkých - podporujeme Európsky týždeň mobilityVytlačiť
 

Európsky týždeň mobility 2016Mesiac september už tradične patrí aktivitám na podporu udržateľnej mestskej mobility.  Týždeň od 16. do 22. septembra je známy ako Európsky týždeň mobility (ETM), do ktorého sa zapája aj Mesto Hlohovec.

Mottom kampane 2016 je "Inteligentná a udržateľná mobilita - investícia do Európy".

 

Viceprimátor Miloslav Drgoň, ktorý presadzuje rozvoj cyklodopravy v Hlohovci o kampani hovorí: "Zapojením sa do tejto aktivity podporujeme využívanie udržateľných spôsobov dopravy a rovnako sa snažíme o pozdvihnutie povedomia o vplyve výberu spôsobu dopravy na životné prostredie. Máme záujem medzi širokou verejnosťou spopularizovať aj o iné formy dopravy, ako je individuálna automobilová doprava. Vieme, že doprava v Hlohovci je problematická. Práve preto chceme aj takýmto spôsobom podporiť cyklistov, chodcov a tiež zvýšiť záujem o využívanie mestskej hromadnej dopravy v meste."

MHD zadarmo aj Cyklojazda po Fraštáku

V rámci ETM vyzývame Hlohovčanov, aby akýmkoľvek spôsobom podporili túto kampaň. Počas týždňa od 16. do 22. 9. vám ponúkame mestskú hromadnú dopravu ZADARMO. Bezplatné cestovanie môže využiť ktokoľvek a kamkoľvek v rámci platného cestovného poriadku. Vyvrcholením ETM je Deň bez áut. Vo štvrtok 22. septembra teda nechajte svoje auto doma a odvezte sa kam potrebujete autobusom, vlakom alebo sa prejdite. Ak zvolíte bicykel, pozývame vás aj na už tradičnú Cyklojazdu po Fraštáku. Pelotón v poradí už tretej cyklojazdy mestom odštartuje o 17:00 od cukrárne na pešej zóne na ulici M. R. Štefánika.
 
Zapojte sa aj vy

Do Európskeho týždňa mobility sa môžu samostatne zapojiť aj školy a škôlky. Kampaň je možné podporiť rôznymi vzdelávacími aktivitami, hrou. Rovnako vyzývame na aktívnu podporu kampane firmy, organizácie a iné inštitúcie na území nášho mesta.

Na Slovensku koordinuje program na národnej úrovni rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia SR -  Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Viac informácií o kampani ETM a podmienkach registrácie nájdete na www.eurotm.sk.


 
 

Detské ihriská na Nitrianskej skolaudovanéVytlačiť
 

detské ihrisko NitrianskaV pondelok 12. septembra 2016 dostalo Mesto Hlohovec kolaudačné rozhodnutie s povolením užívať nové detské ihriská na Nitrianskej ulici. Plochy na hranie pre mladšie i staršie deti pribudli vo vnútroblokoch sídliska v priebehu augusta. Stavebné práce vrátane dodávky a montáže hracích prvkov zrealizovala spoločnosť Enercom, s. r. o.

Sídlisko na Nitrianskej ulici je rozdelené na tri dvory. Prvý dvor tvorí existujúci sánkovací kopec, ktorý bol doplnený štyrmi lavičkami a dvomi odpadkovými košmi. Dvor dva je zostavený z hracích prvkov pre vekovú kategóriu detí od 3 do 14 rokov. Na hranie im poslúži lanová pyramída vo výške 3 metre, trojhrazda, dvojvežová hracia zostava s dvomi hojdačkami, šmykľavkou a lezeckou stenou.  Na základe požiadavky obyvateľov je súčasťou druhého dvora petanquove ihrisko s rozmermi 12x3m. Tretí dvor vytvára priestor na hranie pre najmenších, pre deti do troch rokov. Ihrisko pozostáva z jednovežovej šesťbokej hracej zostavy s "baby" hojdačkou a šmykľavkou. Na ploche sú tiež dve pružinové hojdačky.

detské ihrisko NitrianskaZ oboch ihrísk boli odstránené staré spevnené plochy. Nahradili ich gumené, spĺňajúce bezpečnostné normy. Súčasťou areálov je tiež nový mobiliár - lavičky a odpadkové koše. V celom priestore bola vysadená nová tráva a na jeseň pribudne vzrastlá zeleň. Mesto Hlohovec investovalo do tejto výstavby sumu 46 000 eur.

Detské ihriská na Nitrianskej ulici nie sú v tomto roku posledné plochy určené na hru a šport, ktoré mesto dobuduje. Koncom septembra oficiálne sprevádzkujeme outdoor fitness ihrisko na ulici R. Dilonga. Slávnostné otvorenie bude sprevádzané pripravovaným športovým podujatím. Do konca kalendárneho roka potešíme novým ihriskom aj deti na Hájskej ulici v Šulekove. Po zrekonštruovanom detskom ihrisku na Podzámskej, novom ihrisku pre krízové centrum Esther od OZ Fraštačania a pripravovanej výmene starého ihriska za nové na Hollého, tiež na náklady spomínaného občianskeho združenia, tak v Hlohovci vytvoríme v roku 2016 spolu 6 bezpečných detských ihrísk.


 
 

Záleží nám na bezpečnosti detí na cestáchVytlačiť
 

Tabula Pozor detiNa začiatku školského roka sa v meste Hlohovec v blízkosti vybraných základných a materských škôl objavili výrazné tabule s nápisom „Pozor deti!“. 10 tabúľ bezplatne osadila na základe návrhu a v spolupráci s mestským úradom spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. Prešov, ktorá je v našom meste prevádzkovateľom verejného osvetlenia.

„Rozhodli sme sa mesto Hlohovec podporiť práve touto formou, pretože opatrení na ochranu života a zvýšenie bezpečnosti detí nie je nikdy dosť. Sami máme deti a sú pre nás to najcennejšie, preto ochraňovať ich je našou prirodzenou potrebou,“ uviedla spoločnosť v stanovisku. „Keďže deti nie sú vždy také zodpovedné a ostražité ako dospelí chodci, rozhodli sme sa na ich zvýšený pohyb pri školách upozorniť formou výstražných tabúľ“, uviedla spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s.

Osvetlením ulíc a sídlisk chráni občanov v nočných hodinách. Takouto formou však spoločnosť chcela prispieť k ochrane zdravia a zvýšeniu bezpečnosti, najmä detí v okolí škôl, aj počas dňa.

„Mesto Hlohovec víta každú spoluprácu pri zvyšovaní ochrany bezpečnosti detí ako účastníkov cestnej premávky. Aj preto naši odborní zamestnanci poskytli aktívnu súčinnosť pri výbere konkrétnych lokalít, v ktorých majú byť tieto informačné tabule umiestnené.  Takýto model spolupráce navyše považujem za príklad toho, ako môžu spoločnosti, ktoré v meste podnikajú, aktívne prispieť k rozvoju mesta aj neziskovými projektmi,“ uviedol primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár.

Tabuľami s rozmermi 1200 mm x 800 mm upozorňujeme na zvýšený pohyb detí pri školách v snahe predchádzať nehodám. Umiestnené sú pri základných školách na uliciach A. Felcána, Koperníkova a Podzámska, pri Špeciálnej základnej škole na ulici M. R. Štefánika, Základnej umeleckej škole na Pribinovej ulici a pri materských školách na Vinohradskej, Fraštackej, Kalinčiakovej a Hollého.


 
 

Nové triedy na Koperníkovej zaradené do siete škôlVytlačiť
 

MŠ KoperníkovaMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo o zaradení Elokovaného pracoviska na Koperníkovej ulici 24, ako súčasti Materskej školy Kalinčiakova do siete škôl a školských zariadení SR s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2016.

V novom školskom roku 2016/2017, ktorý sa začína 5. septembra, so súhlasom ministerstva otvárame dve nové triedy pre 40 detí. Navštevovať ich budú deti zapísané na predškolskú dochádzku v MŠ Kalinčiakova, prerozdelené po dohode s rodičmi.

MŠ KoperníkovaMŠ Kalinčiakova otvorí nové elokované triedy, no z bezpečnostných dôvodov musí zatvoriť elokované pracovisko na  Bernolákovej ulici. Tento objekt je podľa riaditeľky MŠ PaedDr. Alexandry Kuruc v zlom technickom stave a preto si dala preveriť statiku budovy. Statický posudok má jasný záver, prevádzka tejto materskej školy od septembra 2016 nebude možná.

Stav objektu MŠ Kalinčiakova na Bernolákovej ulici posudzoval autorizovaný stavebný inžinier Jozef Hviezdarek. V správe podrobne popísal aktuálny technický stav budovy. Narušenie statiky je viditeľné už v predsieni domu, kde je silne narušený strop. Od pivnice do miestností vstupuje vlhkosť, ktorá sa prejavuje plesňami na stenách, aj v spálňach detí. Značne oslabená je aj strecha - krov aj krokvy. Objekt nespĺňa ani protipožiarne opatrenia.

V závere posudku sa uvádza, že "...je nutné, aby objekt v takomto stave, ktorý je zároveň havarijný, prestal plniť funkciu materskej škôlky. Je tu predovšetkým ohrozená statika objektu, a tým aj jeho užívatelia, vzlínajúca vlhkosť vytvára pleseň v objekte, čo je nebezpečné po zdravotnej stránke a nie je dostatočne zabezpečená aj požiarna bezpečnosť objektu, a tým samozrejme aj jej užívateľov." Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ktoré sa opierajú o základné požiadavky kladené na stavbu počas celej doby životnosti podľa stavebného zákona je Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ tohto školského zariadenia nútené elokované pracovisko MŠ Kalinčiakova na Bernolákovej ulici 1 zatvoriť.

Chod materskej školy tento fakt nijako neohrozí. 20 detí, ktoré školu navštevovalo, je prerozdelených do tried na Kalinčiakovej a Koperníkovej. Škôlkari sú rozdelení k spokojnosti rodičov, počty detí v triedach sú doplnené novoprijatými deťmi podľa veku. Prevádzkovým zamestnancom materskej školy boli čiastočne upravené pracovné úväzky, takže nikto neprišiel o prácu. Naopak, boli prijaté dve nové učiteľky pre predprimárne vzdelávanie, kuchárka aj upratovačka.


 
 

S pomocou ČSOB nadácie zvýšime bezpečnosť chodcovVytlačiť
 

priechod z grantu ČSOB nadácieMesto Hlohovec uzavrelo 11. augusta 2016 Zmluvu o poskytnutí grantu s ČSOB nadáciou. Sumu 10 000 eur od nadácie mesto použije na vybudovanie bezpečného priechodu pre chodcov vrátane osvetlenia pred základnou a materskou školou na ulici A. Felcána na Novej štvrti. Projekt bude zrealizovaný v priebehu jesene.

                             logo ČSOB nadácia

Dôvodom, pre ktorý mesto vybralo práve tento priechod (cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť priechodov pred školami) sú časté kolízne situácie, ktoré ohrozujú najmä zdravie a bezpečnosť detí navštevujúcich školu. Doprava v tejto lokalite je hustá, autá jazdia rýchlo a  existujúci priechod pre chodcov je málo výrazný. Aj tieto faktory rozhodli o výbere predmetnej lokality.

Vďaka grantu z ČSOB nadácie bude spomínaný priechod na ulici A. Felcána technicky dobudovaný. Zrekonštruuje sa nástupná plocha pre chodcov. Pruhy priechodu budú výrazné – červeno-biele. Pribudnú tiež šikmé rovnobežné čiary, ktoré zabránia odstavovaniu vozidiel pred priechodom na ľavej strane. V smere jazdy bude osadený cestný spomaľovač, vďaka ktorému budú musieť autá pred školou znížiť rýchlosť na minimum. Priechod pre chodcov bude upravený aj pre potreby nevidiacich – signálnym, vodiacim a varovným pásom. Celý priechod bude navyše nasvietený, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov, najmä detí.

Podľa zmluvných podmienok musí byť priechod pre chodcov zrekonštruovaný do 30. novembra 2016.  Mesto Hlohovec sa ako príjemca grantu zaväzuje ponechať si vlastnícke práva k získaným veciam a zabezpečovať ich údržbu.


 
 

Na mestskom úrade už aj platba kartouVytlačiť
 

ilustračný obrázokV záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb pre verejnosť Mesto Hlohovec rozširuje možnosti občanov pri platení mestských daní a poplatkov. Okrem platby v hotovosti a bankového prevodu môžu fyzické a právnické osoby využiť NOVINKU -  možnosť zaplatiť príslušný poplatok v pokladni mestského úradu prostredníctvom platobného terminálu.

Pri platbe nad 350 € je potrebné predložiť doklad totožnosti držiteľa platobnej karty.

Pri úhrade miestnych daní je vhodné predkladať aj rozhodnutie o vyrubení miestnych daní (najmä dane z nehnuteľností, miestneho poplatku za komunálne odpady) s vygenerovaným čiarovým kódom.

Na platobnom termináli sú akceptované platobné karty s logom:
Akceptované platobné karty
Pokladňu nájdete na 2. poschodí mestského úradu, číslo dverí 211. Doplňujúce informácie Vám poskytne ekonomický odbor na tel. čísle: 033 / 7368 236 a na mailovej adrese:  martina.ozdanova@hlohovec.sk.

 


 
 

Po rokoch ožijú Inovecké folklórne slávnostiVytlačiť
 

plagát IFSMilovníci folklóru si v auguste prídu na svoje. Na oživenie tradície, ktorá v Hlohovci vznikla už pred 33. rokmi, stavilo Mestské kultúrne centrum. Inovecké folklórne slávnosti sa budú konať 20. augusta od 14:00 v amfiteátri v Zámockej záhrade.

Slávnosti otvoria Hlohovskí fujaristi. Okrem domácich hudobníkov a folklórnych skupín sa predvedú aj dva vysokoškolské folklórne súbory Technik a Ponitran. Zlatým klincom programu je tanečná umelecká skupina Čarovné ostrohy. Záver programu bude patriť Tanečnému domu, v ktorom vás členovia súboru Ponitran naučia základy folklórnych tancov.

Popri Ľúčnici a SĽUKu je tanečná skupina Čarovné ostrohy tretím profesionálnym folklórnym súborom na Slovensku a práve v týchto štátnych telesách mnohí z jej tanečníkov začínali. Vydali sa však cestou menej tradičného folklóru. Dnes sú tak považovaní za zakladateľov slovenskej folklórnej moderny a zároveň jej najvýraznejším predstaviteľom doma i v zahraničí.

Čarovné ostrohy v Hlohovci predstavia s programom Rockom krokom alebo folklór natvrdo, v ktorom kombinujú folklór s modernou hudbou. Ukážku si môžete pozrieť TU.

PROGRAM:
14:00 Hlohovskí fujaristi
14:10 Janko Bielik
14:30 FS Šulekovo
15:30 FS Technik
16:45 Čarovné ostrohy
18:00 FS Ponitran
18:45 Tanečný dom

Ďalšie podrobnosti o Inoveckých folklórnych slávnostiach nájdete na Facebooku a webe MKC.


 
 

Zapojte sa do tvorby rozpočtu mesta vašimi nápadmiVytlačiť
 

logo IdeaSiTyMesto Hlohovec začína s prípravou budúcoročného rozpočtu. Rozhodnúť o tom, na čo sa použijú vaše dane máte možnosť aj vy prostredníctvom portálu www.ideasity.sk a participatívneho rozpočtu.

Projekt IdeaSiTy – Nápady pre mesto, ktorý mesto Hlohovec spustilo v septembri 2015 dáva obyvateľom príležitosť prispieť svojimi námetmi na zlepšenie v jednotlivých oblastiach života v meste. O nápadoch rozhoduje rovnako verejnosť – hlasovaním. Najlepšie hodnotené nápady s reálnym odhadom nákladov na realizáciu budú zaradené do rozpočtu mesta. Máte príležitosť byť priamo vtiahnutí do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa mesta či vašej mestskej časti.

Základným poslaním participatívneho rozpočtovania a plánovania je vytvoriť prostredie pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných. Princípy maximálnej transparentnosti, prístupnosti a zrozumiteľnosti sú jeho základným predpokladom.

Ak máte aj vy nápad, ktorý sa dá zrealizovať a chcete tým podporiť rozvoj nášho mesta, neváhajte a zapojte sa. Možno práve vaša myšlienka ľudí nadchne a v budúcom roku sa ju podarí zrealizovať. Zaregistrujte sa na www.hlohovec.ideasity.sk, pridajte váš nápad alebo hlasujte za ten, ktorý sa vám najviac páči a rozhodnite o tom, kam pôjdu peniaze z mestského rozpočtu v roku 2017. Na vaše návrhy čakáme do 30. septembra 2016.


 
 

Primátor Miroslav Kollár odvolal viceprimátora pre ŠulekovoVytlačiť
 

Oliver PestúnDňa 27. júna 2016 odvolal primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár z funkcie viceprimátora pre záležitosti miestnej časti Šulekovo MVDr. Olivera Pestúna. Dôvodom odvolania boli rozdielne názory na obsah a výkon funkcie viceprimátora.

„S Oliverom Pestúnom sme niekoľko rokov spolupracovali na riešení viacerých problémov mesta a vážim si jeho poslaneckú prácu v predchádzajúcich volebných obdobiach, keď patril k tým poslancom v hlohovskom mestskom zastupiteľstve, ktorí najhlasnejšie obhajovali záujmy Hlohovčanov, nielen obyvateľov miestnej časti Šulekovo. Aj preto som si ho vybral za zástupcu pre Šulekovo.

Pri koncepčnej práci pre mesto sa však naše ponímanie rozdielov vo výkone funkcie viceprimátora a poslanca výrazne odlišovalo. Pôsobenie vo funkcii  viceprimátora si vyžaduje iný typ výkonu verejnej funkcie, prevzatie zodpovednosti za manažment mesta a rozhodnutia jeho vedenia, ako aj podporu týchto rozhodnutí pred verejnosťou. V tomto sa naše predstavy o  výkone funkcie viceprimátora zásadne rozchádzajú.

Celá situácia ma vzhľadom na našu dlhoročnú spoluprácu osobne mrzí, želám Oliverovi Pestúnovi veľa úspechov v ďalšom poslaneckom aj profesionálnom pôsobení a som samozrejme pripravený pokračovať v konštruktívnej spolupráci na pôde Mestského zastupiteľstva aj Mestskej rady, ktorej O. Pestún ako nezávislý poslanec za obvod č. 7 zostáva členom,“ uviedol v zdôvodnení svojho rozhodnutia primátor Hlohovca M. Kollár.

 


 
 

Nové auto vo farbách mestskej polícieVytlačiť
 

nové auto MsPMestská polícia Hlohovec má od pondelka 20. júna vo svojom vozovom parku nové služobné vozidlo. Nová Škoda Fabia Combi v doplnkovej výbave - svetelná rampa (maják), ťažné zariadenie, polep vozidla podľa zákonom stanovených noriem, stála necelých  14 500 eur. Financie na zakúpenie tohto motorového vozidla pre MsP boli zaradené v rozpočte na rok 2016.

Mestská polícia mala doteraz k dispozícii dve autá. Škodu Fabia s rokom výroby 2003, ktorá má aktuálne 317 930 najazdených kilometrov.  Škoda Roomster z roku 2008 má odjazdených 323 718 kilometrov. Z technického hľadiska sú obidve vozidlá výrazne opotrebované.  V roku 2015 vynaložila mestská polícia na opravy sumu 3967 eur. Tieto fakty boli dôvodom na zakúpenie nového auta.


 
 

Ocenili sme najkrajšie maturitné tabloVytlačiť
 

Najkrajšie maturitné tablo 2016 - víťaziPoznáme víťazov v súťaži o „Najkrajšie maturitné tablo“ za rok 2016, ktorú vyhlásil primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár. Porota zložená zo zástupcov Mestského úradu (Jana Hudáková, Martina Kováčová, Zuzana Hrinková), Mestského kultúrneho centra (Mária Vendleková) a Základnej umeleckej školy (Slavomíra Valachová) hodnotila všetky tablá, ktoré mali študenti vyložené vo výkladoch predajní. Brala do úvahy kompozíciu fotografií, návrh a celkový dojem.

Zvíťazilo tablo triedy Oktáva z Gymnázia Ivana Kupca – Zemeguľa. Študenti zaujali porotu cestovateľskou témou, ktorá ich spájala počas celého štúdia. K prvému miestu získali od primátora M. Kollára darčekovú poukážku v hodnote 100 eur na nákup v obchodnom reťazci.

Najkrajšie maturitné tablo 2016 - víťazi

Porota druhé miesto pridelila triede 4. A z Obchodnej akadémie. Za tablo s dominantným žltým taxíkom jeho tvorcovia dostali poukážku v sume 70 eur.

Najkrajšie maturitné tablo - 2. miesto

Na treťom mieste sa umiestnilo tablo triedy 4. B z Gymnázia Ivana Kupca. Audiokazeta s „dohrávajúcou piesňou“  bola ocenená 50-eurovým poukazom.

                                                   Najkrajšie maturitné tablo - 3. miesto

Víťazom blahoželáme.

                                                  maturanti

 


 
 

Spoločne pre rozvoj cyklodopravyVytlačiť
 

podpis memorandaVo štvrtok 2. júna sa na mestskom úrade v Hlohovci stretli predstavitelia piatich miest a obcí okresu Hlohovec, ktorí majú spoločný cieľ a to podpora rozvoja cyklistickej dopravy. Primátor Hlohovca Miroslav Kollár, primátorka mesta Leopoldov Terézia Kavuliaková, starostka obce Madunice Alena Jelušová, starosta Červeníka Marián Mihálik a starosta obce Koplotovce Jozef Števík slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri rozvoji cyklodopravy v regióne a predstavili  zámer spoločného projektu, cieľom ktorého je vybudovanie cyklistického chodníka spájajúceho tieto mestá a obce do jedného okruhu. 

Vzájomná spolupráca a koordinácia signatárov Memoranda má zvýšiť šance na získanie eurofondov na financovanie spomínaného cyklochodníka. Predmetom Memoranda je najmä úprava spoločného  postupu  pri príprave a podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.  Signatári sa podpisom Memoranda zaviazali, že budú vyvíjať činnosti smerujúce k dosiahnutiu cieľov, ktorými sú najmä rozvoj cyklodopravy a tzv. „Vážskej cyklomagistrály“ v regióne tak, aby okresné mesto Hlohovec bolo pre cyklistov dopravne prepojené s ostatnými obcami a mestom Leopoldov, čím sa pre obyvateľov dotknutých miest a obcí dosiahne lepší prístup do zamestnania a za službami. 

Oficiálneho podpisovania Memoranda v Hlohovci sa zúčastnil aj Národný cyklokoordinátor Peter Klučka z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý je vyhlasovateľom národnej kampane na podporu cyklodopravy s názvom „Do práce na bicykli“. Každú snahu samospráv, ktorá podporuje rozvoj cyklistickej dopravy víta s nadšením.

Memorandum o rozvoji cyklodopravy   Memorandum o rozvoji cyklodopravy - trasa


 
 

Výrub stromov v záujme bezpečnostiVytlačiť
 

VSpadnutý konár v Zámockom parku Zámockej záhrade dochádza opakovane k vyvráteniu stromov, ktoré hrozia škodami na majetku alebo na zdraví obyvateľov. Po páde stromu do areálu amfiteátra v zime 2015, vyvrátení stromu na cestu v marci 2016 a naposledy, uplynulý víkend, spadla časť koruny stromu priamo pred amfiteátrom. Aj z tohto dôvodu vedenie mesta pristúpilo k bezodkladnému odstraňovaniu rizikových drevín so zníženou stabilitou, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov parku.

V tomto týždni realizované a ďalšie plánované zásahy sú zamerané predovšetkým na frekventované lokality v blízkosti lavičiek, chodníkov, detského ihriska a ďalších miest, kde by dreviny pri nepredvídateľnom páde mohli spôsobiť ujmu na zdraví a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta. Realizácii plánovaných opatrení predchádzala inventarizácia drevín s ich odborným posúdením a zmeraním základných parametrov. Rizikové dreviny boli určené v súlade s projektom plánovanej revitalizácie parku.

Neodkladnosť zásahov potvrdilo statické zlyhanie viacerých drevín v parku, ktorého následkom bolo rozlomenie korún, ako aj vyvrátenie jedného zo stromov na začiatku roka. Vzhľadom na množstvo kultúrno–spoločenských akcií, ktoré sa budú konať v priestoroch parku mesto spolu so spoločnosťou Mestská zeleň Hlohovec s.r.o. pristúpilo k realizácii potrebných opatrení. Napriek tomu, že nie je možné predvídať zlyhanie stromov a ich pád alebo iné ohrozenie s úplnou presnosťou, keďže niektoré poškodenia, napr. hniloby, môžu prebiehať skryto vo vnútorných vrstvách kmeňa a konárov, je potrebné tieto riziká eliminovať v čo najväčšej možnej miere.

Odstraňované budú dreviny predstavujúce bezprostredné riziko pre okolie vzhľadom na výrazne zhoršený zdravotný stav a stabilitu bez možnosti ozdravenia. K vyššej prevádzkovej bezpečnosti parku prispejú aj ozdravné opatrenia, ktoré budú vykonané na odbornej úrovni a ku ktorým bude patriť odstraňovanie suchých konárov visiacich v korunách stromov, bezpečnostný rez drevín, výchovné rezy stromov a zapestovanie mladých výsadieb. Arboristické práce pri starších drevinách s mohutným vzrastom sú náročné na technické vybavenie a odbornú zdatnosť pracovníkov vykonávajúcich ošetrenie drevín. Firma Mestská zeleň Hlohovec s.r.o. si na tieto účely zapožičia vysokozdvižnú plošinu a bude využívať aj tzv. „stromolezeckú“ techniku, ktorá umožňuje ošetriť aj najvyššie položené vnútorné časti korún. 

Prosíme občanov, aby v čase prác rešpektovali vyznačené ochranné zóny a nezdržiavali sa v blízkosti odstraňovaných drevín, aby sa vyhli prípadnému úrazu. Ďakujeme.

 


 
 

Hlohovčatá ocenené predsedom Trnavského samosprávneho krajaVytlačiť
 

Pamätný listDirigentka Martina Baračková, ktorá vedie spevácky zbor Hlohovčatá, si vo štvrtok 12. mája 2016 z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša prevzala Pamätný list ako ocenenie pre jednotlivcov a kolektívy, ktoré pracujú v oblasti kultúry. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.

Spevácky zbor Hlohovčatá nominovalo na ocenenie mesto Hlohovec za úspechy na viacerých speváckych súťažiach. Pod vedením dirigentky M. Baračkovej spieva zbor vlastné piesne, ale i piesne významných skladateľov. Pravidelne sa zúčastňujú na kultúrnych podujatiach v meste, no reprezentujú nás aj na celoslovenskej úrovni.

„Kultúra a umenie je širší pojem ako inštitúcie, ktoré spravuje Trnavský samosprávny kraj. Chcem vám všetkým poďakovať za prácu, ktorú všetci vykonávate na rôznych postoch," povedal oceneným župan Tibor Mikuš.

M. Baračková

Pamätnú medailu predsedu TTSK prevzalo spolu 20 jednotlivcov, dvaja boli ocenení in memoriam a štyri kolektívy. Ďalšie dve osobnosti a dva súbory boli ocenené Pamätným listom predsedu TTSK.


 
 

Investor prevzal ubytovňu, začína ju prestavovať na nájomné bytyVytlačiť
 

Ubytovňa na Železničnej uliciV utorok, 3. mája 2016 mesto Hlohovec, v zmysle platnej zmluvy, odovzdalo budovu bývalej „slobodárne“ na Železničnej ulici realizátorovi stavebných prác. V budove, ktorá ku koncu marca prestala slúžiť ako ubytovňa a bola v priebehu apríla vyprataná, má do konca roka 2016 vzniknúť 60 nových nájomných bytov.

Realizátorom prác je spoločnosť Veróny OaS, s.r.o., ktorá vzišla z verejného obstarávania ešte z prelomu rokov 2014 a 2015. Mesto na rekonštrukciu a prestavbu objektu získalo dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 731 660 €. Zvyšné financie sú zabezpečené z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (1 072 640 €) a z rozpočtu mesta (9 720 €). Prestavba má byť, podľa podmienok zmluvy, realizovaná do konca roka 2016 a skolaudovaná do konca marca 2017. Na základe zmluvy o dielo ma zhotoviteľ stavby na realizáciu prestavby 196 dní od prevzatia staveniska.

 


 
 

Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úradeVytlačiť
 

ilustračný obrázok: Mestský úradMestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok. Po novom je mestský úrad členený na Kanceláriu primátora a Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania, ktoré sú priamo riadené primátorom a Kanceláriu prednostky, Odbor výstavby, Odbor životného prostredia, Odbor majetku mesta, Odbor spoločenských služieb, Odbor školstva, Odbor ekonomický, Odbor právny a klientskych služieb, Odbor organizačný a informatiky, ktoré sú riadené prednostkou. MsÚ má teda 9 odborov, ktoré sa ďalej členia na referáty. Týchto je spolu 20. 

Hlavným dôvodom avizovaných zmien, ku ktorým sa hneď po svojom nástupe do funkcie v auguste 2015 zaviazala prednostka MsÚ Denisa Bartošová, bolo najmä doplnenie agendy, ktorú síce mnohí zamestnanci vykonávali, no nemali ju zapracovanú v pracovných náplniach, ani nebola zakotvená v doteraz platnom organizačnom poriadku. „Mnohé úlohy pribúdali s postupom času, vznikali rôzne nové kompetencie a to bolo potrebné dať do poriadku,“ vyjadrila sa prednostka Bartošová. Ďalším dôvodom bolo aj rozšírenie kapacít v súvislosti s realizáciou cieľov a úloh nového strategického dokumentu Programu rozvoja mesta i schváleného rozpočtu na rok 2016.

V organizačnej štruktúre MsÚ Hlohovec bolo doteraz 69 pracovných pozícií a 9 zamestnancov v rámci Spoločného obecného úradu v Hlohovci (z nich 4 pracovné miesta  majú na starosti výlučne agendu pre mesto Hlohovec, ostatné sú spoločné alebo zabezpečujú agendu výlučne  pre obce). Spolu teda 73 miest. Toto číslo sa od 1. mája zvyšuje o 6 zamestnancov. Spolu bude teda mestský úrad zamestnávať 79 ľudí v rámci svojej organizačnej štruktúry. Pod Mestský úrad prechádzajú zo Spoločného obecného úradu aj opatrovateľky v domácnosti (20). Novovytvorené pracovné pozície prispejú k lepšej kvalite poskytovaných služieb verejnosti v kľúčových oblastiach správy mesta – investície, zeleň, doprava, podnikanie, informatika. Vznikol tiež samostatný odbor školstva, pod ktorý bude patriť aj školský úrad. Odbor právny sa zasa rozširuje o klientske služby, z ktorých vznikne Klientske centrum.

D. Bartošová: „Zmena organizačnej štruktúry veľmi úzko súvisí aj s avizovaným vznikom klientskeho centra, ktorého otvorenie je naplánované na koniec roka 2016. Dnes s určitosťou vieme, že v klientskom centre bude pokladňa, matrika, overovanie podpisov a listín, integrované obslužné miesto, podateľňa, evidencia obyvateľov, register adries, agenda daní a poplatkov, ale i agenda súvisiaca s činnosťami v oblasti životného prostredia, majetku mesta, výstavby a spoločenských služieb."

Organizačné zmeny na mestskom úrade neboli spojené s personálnymi zmenami vo vzťahu k súčasným zamestnancom. Prednostka MsÚ Denisa Bartošová viedla pri tvorbe nových pracovných náplní individuálne rozhovory s každým vedúcim odboru, ako aj so samotnými zamestnancami a odborovou organizáciou. Štyria súčasní zamestnanci sa však napokon rozhodli ukončiť pracovný pomer dohodou. Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci už vyhlásilo výberové konania na vedúce pozície a pracovné pohovory na obsadenie voľných referentských miest.


 
 

Mesto Hlohovec uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok HlohovecVytlačiť
 

zámok HlohovecMestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec schválilo na štvrtkovom zasadnutí novú nájomnú zmluvu s Občianskym združením Zámok Hlohovec. Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Poslanci MsZ včera (28. 4.) uznesením schválili odňatie budovy národnej kultúrnej pamiatky zo správy príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec,  zámok s účinnosťou k 1. mája 2016 prechádza do správy mesta Hlohovec. Zároveň zaviazali MsKC k dátumu účinnosti odňatia budovy zámku uzatvoriť s o. z. Zámok Hlohovec dohodu o ukončení doteraz platnej Nájomnej zmluvy zo dňa 23. 10. 2014 v celom rozsahu. Došlo tiež k zrušeniu súčasnej  Zmluvy o spolupráci zo dňa 3. 3. 2014, ktorá bola uzatvorená medzi mestom Hlohovec a občianskym združením. Oba zmluvné vzťahy nahradila nová nájomná zmluva medzi mestom Hlohovec a OZ Zámok Hlohovec. Jej obsahom je najmä účel a spôsob užívania predmetu nájmu, definovanie práv a povinností zmluvných strán a určenie rozsahu spolupráce, ktorá je doposiaľ podchytená. Nová nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. 

Mesto ako vlastník a správca zámku má záujem svoj majetok zhodnocovať a zároveň zachovať kontinuitu aktivít o. z. Zámok Hlohovec, ktoré do hlohovského zámku prinavrátilo život. Účelom novej nájomnej zmluvy je revitalizácia, údržba, opravy, reštaurovanie a rekonštrukcia zámku s cieľom jeho postupnej obnovy a rozvoja ako národnej kultúrnej a historickej pamiatky, ako aj pokračovanie v organizovaní kultúrnych akcií, spoločenských podujatí, dobrovoľníckej činnosti, vzdelávacích, prezentačných a benefičných aktivitít a umožniť prevádzkovanie sprievodcovsko-informačných služieb. V budúcnosti je plánované zriadenie historickej a dočasnej expozície múzea v týchto priestoroch. 

Včera schválený prenájom zámku Občianskemu združeniu Zámok Hlohovec však neznamená koniec záchranných a rekonštrukčných prác zo strany mesta. Mesto Hlohovec v súčasnosti rekonštruuje celú strechu zámku v hodnote cca 400 000 €. Plánujeme tiež doriešiť odvodnenie múru a statiku bastionu tak, aby bol celý objekt zo stavebno-technického hľadiska stabilizovaný. Následne mesto Hlohovec pripraví vlastný plán revitalizácie celého areálu. Vznikne tak časový priestor na hľadanie možností externého financovania obnovy zámku a priľahlého areálu, či na rokovania s prípadnými ďalšími investormi.  V súčasnosti mesto Hlohovec rieši v spolupráci s Vlastivedným múzeom aj možnosť získania dotácie na rekonštrukciu objektu jazdiarne, ktorú múzeum využíva ako depozitár.


 
 

Pokračovanie rekonštrukčných prác na lávke ponad železničnú trať Vytlačiť
 

lávka BekaertMesto Hlohovec a spoločnosť Bekaert Hlohovec, a.s. informujú verejnosť, že pokračujú rekonštrukčné práce na lávke ponad železničnú trať v blízkosti Železničnej ulice.  Dňom  27. apríla 2016 začnú otryskávacie a striekacie práce na lávke v tejto časti a budú pokračovať približne do 3. mája 2016.

Vzhľadom na prebiehajúce práce a bezpečnostné riziko v okolí lávky si dovoľujeme vyzvať obyvateľov na zvýšenú opatrnosť. V blízkosti miesta stavby sa snažte chrániť svoj majetok (autá), nakoľko hrozí poškodenie farbou, prípadne úletom z vykonávaného otryskávania.

Predpokladáme, že k znovuotvoreniu lávky dôjde koncom mája 2016. Konečný termín závisí od počasia.


 
 

Stanovisko k tlačovej správe spoločnosti Plastic people, s.r.o.: „Odpad na Vlčie hory voziť môžeme. Primátor zavádza.“ Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec v súvislosti s riešením situácie na skládke Vlčie hory (najmä po prehliadke realizovanej Odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR, ktorá prebehla v areáli skládky odpadov Vlčie hory 29. a 30. 10. 2015) spolupracuje  s orgánmi štátneho dohľadu, ktoré danú situáciu riešia – Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR, Krajská prokuratúra Trnava, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Hlohovci a Odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Trnave a koná len na základe zistení týchto orgánov, o ktorých je informované mesto Hlohovec.

Jedným z nich je rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia z 27. 1. 2016, v ktorom sa o. i. píše, že prevádzkovateľ „má zakázané preberať do prevádzky a uložiť na skládku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie hory“ akýkoľvek druh odpadu a ani žiadny iný materiál (napr. zeminu, kamenivo...)“, pričom SIŽP zároveň vylúčila odkladný účinok odvolania v tomto bode.

Dôvodom na takéto opatrenie boli podľa rozhodnutia SIŽP nasledovné skutočnosti: „prekročenie kapacity skládky, ukladanie odpadu mimo skládkovací priestor, ktorý nie je zabezpečený drenážnym ani tesniacim systémom, zistenie „nebezpečných odpadov“ a nebezpečných látok na skládke odpadov, na ktorej sa takéto odpady ani látky nesmú vyskytovať – čo môže znamenať ohrozenie, resp. poškodenie životného prostredia a zdravia obyvateľstva.“

Vo chvíli, keď mesto Hlohovec získalo túto informáciu (pričom prevádzkovateľ skládky nás neinformoval, že má zakázané preberať odpad na skládku NNO) sme vykonali v súčinnosti so spoločnosťou, ktorá pre mesto Hlohovec zabezpečuje zvoz komunálneho odpadu opatrenie vedúce k ukladaniu odpadu na iné skládky v okolí. O rozhodnutí SIŽP sme následne informovali aj starostov okolitých obcí zo zvozového regiónu skládky.

Čiže zastavenie dovozu odpadu z mesta Hlohovec do Areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec nebolo „svojvoľné a bezdôvodné“ ako tvrdí spoločnosť Plastic People, s.r.o., ale bolo prirodzenou reakciou na rozhodnutie SIŽP o zákaze ukladania komunálneho odpadu na skládke Vlčie hory.

Rovnako nie je pravdivé tvrdenie spoločnosti Plastic People, s.r.o. o „poškodení obyvateľov Hlohovca tým, že im stúpnu náklady na spracovanie odpadu“. Náklady na ukladanie odpadu zostávajú v pôvodnej výške zazmluvnenej so zberovou spoločnosťou.

Pokiaľ ide o ostatné skládky v areáli Vlčie hory, vychádzame z vydaného rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie zo 7. 4. 2016, v ktorom sa uvádza, že OÚ Trnava „zakazuje spoločnosti Plastic People, s.r.o. činnosť na prevádzkovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi, a to až do odstránenia závady (odstránenie nezákonne uložených nebezpečných odpadov) v areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory, vzhľadom na to, že si neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu životného prostredia alebo závažnej ekologickej ujme“.

Vychádzame tiež z faktu, že obom skládkam nebezpečného odpadu (skládka nebezpečného odpadu SO08 a skládka priemyselného odpadu SO09) v areáli navyše už vypršala doba platnosti povolenia na ich prevádzku.

K osobným útokom spoločnosti Plastic People, s.r.o na osobu primátora mesta Hlohovec Miroslava Kollára sa vyjadrovať nebudeme.

 


 
 

V máji opäť jazdíme „Do práce na bicykli“Vytlačiť
 

logo: Do práce na bicykliHlohovec sa aj v tomto roku zapája do národnej kampane na podporu cyklodopravy s názvom „Do práce na bicykli“. Tretí ročník celonárodnej súťaže bude prebiehať v mesiaci máj. Registrácia tímov je spustená od 1. apríla. Najneskôr do 26. apríla 2016 sa môžete do súťaže zapojiť aj vy so svojim tímom.

Hlavným posolstvom tohtoročnej kampane DPNB 2016 je vzájomné rešpektovanie sa tých, ktorí sa po ceste pohybujú najčastejšie – cyklistov a vodičov. Veríme, že hlavnou motiváciou pre zapojenie do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto a životné prostredie.

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest. Pozývame aj vás
a všetky firmy, organizácie, občianske združenia a inštitúcie na území nášho mesta, aby sa do tejto aktivity zapojili. Vytvorte minimálne dvoj a maximálne štvročlenné tímy. Tieto budú v máji dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže.

Spolu s mestom Hlohovec sa tento rok do súťaže zapojilo už viac ako 45 slovenských miest.

Do utorka 26. 4. 2016 sa môžete prihlásiť aj vy na:  http://www.dopracenabicykli.eu/registracia-timov/

Súťaž bude prebiehať od 1. do 31. mája 2016.

Pred registráciou si pozorne prečítajte ŠTATÚT SÚŤAŽE: http://www.dopracenabicykli.eu/informacie/statut-sutaze

Všetky dôležité informácie nájdete na stránke projektu http://www.dopracenabicykli.eu .

 


 
 

Pripomíname si výročie oslobodenia HlohovcaVytlačiť
 

Výročie oslobodeniaHovorí sa, že národ, ktorý sa nepoučí zo svojej histórie, si ju bude musieť zopakovať. Preto som presvedčený, že práve v týchto dňoch, keď si pripomíname oslobodenie Hlohovca a onedlho aj  koniec vojny, by sme vo svetle aktuálneho diania v našej krajine nemali zabúdať na obete našich  predkov, ale ani na tragédiu našich spoluobčanov (len z Hlohovca ich bolo sedemsto), pri ktorých deportáciách sme sa väčšinou len pasívne prizerali.

Rozumiem frustrácii a znechuteniu mnohých z nás z toho, ako nám časť politických elít a oligarchov v ich pozadí rovno spred nosa uniesla náš  vlastný štát. Príklon k extrémizmu, k fašizoidným lídrom, ktorí popierajú základné princípy demokracie a sú im dobré len na to, aby ich vyniesli k moci, však nie je riešením. Naopak, ohrozuje základy  demokratického usporiadania našej spoločnosti. Hľadajme lepších politických lídrov, ktorí budú pracovať vo verejnom záujme pre nás, občanov, ktorí ich platíme, ktorí nám za verejné zdroje budú poskytovať čo najväčšiu hodnotu. Hľadajme ich ale v rámci demokratických rámcov a odmietnime  extrémne riešenia. A nepopierajme vlastnú históriu a tie lepšie tradície z nej. Naopak, hovorme o  nich, ale aj o tých temnejších stránkach, s našimi deťmi – nielen v škole, ale aj doma. Lebo ako som povedal už na začiatku, ak sa z histórie nepoučíme, budeme si ju musieť zopakovať – a to neprinesie osoh nikomu z nás.

Miroslav Kollár

Výročie oslobodenia Výročie oslobodenia


 
 

Interaktívny wikibudget pre HlohovecVytlačiť
 

wikibudgetOd apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta, okrem doterajších málo prehľadných tabuliek, aj v online interaktívnej forme prostredníctvom projektu wikibudgets.org.

Programový rozpočet mesta na rok 2016 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí v roku 2015 (10. decembra). Prioritou vedenia mesta je v čo možno najvyššej miere stransparentniť nakladanie s verejnými financiami. Preto sme začali bezplatnú spoluprácu s projektom wikibudgets.org na realizácii online vizualizácie rozpočtu mesta.

Výsledkom je interaktívny rozpočet mesta Hlohovec na rok 2016 v prehľadnej vizuálnej forme, ktorá umožňuje všetkým záujemcom jednoducho sa zorientovať v tom, ako mesto Hlohovec hospodári s verejnými financiami. V jedinom diagrame ponúka všetky informácie: odkiaľ a koľko financií do mestskej kasy príde a kam a koľko ich odíde. V tejto interaktívnej schéme rozpočtu sa môže užívateľ pohybovať, približovať jednotlivé prvky, sledovať štruktúru jednotlivých rozpočtových položiek atď.

Medzinárodný projekt wikibudgets.org má cieľ prostredníctvom vizualizácie verejných rozpočtov stransparentniť nakladanie s verejnými zdrojmi centrálnych aj lokálnych vlád a samospráv a umožniť občanov prostredníctvom prehľadného, štruktúrovaného nástroja lepšiu kontrolu.

Vizualizáciu rozpočtu – rozpočet v interaktívnej podobe sprístupnilo mesto aj na svojej webovej stránke www.hlohovec.sk. Domovská stránka projektu je wikibudgets.org/w/svk/hlohovec/2016/index.html .


 
 

Ekotopfilm – Envirofilm mieri do HlohovcaVytlačiť
 

Ekotopfilm 2016S príchodom jari sa tím Ekotopfilmu – Envirofilmu opäť vydáva na cesty. Jedinečný festival putuje po väčších aj menších slovenských mestách a jeho ďalšou zastávkou bude Hlohovec.

Tým, čo majú blízky vzťah k prírode, chránia životné prostredie a nie je im ľahostajné, v akom svete žijú, si určite na MFF Ekotopfilm – Envirofilm nájdu srdcu blízke témy. Už v máji si môžete užiť ďalší ročník populárneho festivalu v Bratislave a Banskej Bystrici. Teraz je však Ekotopfilm – Envirofilm na svojej púti po Slovensku. Do rôznych miest a mestečiek prináša kvalitné dokumentárne filmy a pútavé besedy. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm má už 42 rokov. Za ten čas ho navštívili státisíce nadšencov zdravého životného štýlu a milovníkov dokumentárnych filmov. Pozvanie organizátorov prijali stovky osobností, filmárov a oduševnených ochranárov, ktorí si vždy radi vymenia svoje názory a skúsenosti s verejnosťou. Inak tomu nebude ani v Hlohovci v stredu 6. apríla v kine Úsmev.

Festival otvorí o 16.00 hod. film Žiť pre vášeň o náročných cestách Wieslawa Stanislawskeho po slovenských Tatrách. V jeho stopách kráčajú dvaja priatelia, ktorí prechodili tatranské kopce s myšlienkami na slávneho poľského horolezca medzivojnového obdobia. O 16.57 hod. nasleduje film Iná pomoc Martiny Bencovej Utešenej o príbehoch žien z kenského mestečka Eldoret. Od 18.00 hod. je vyhradený čas na besedu s hosťami festivalu Petrom Krasnecom (APOH), Michalom Sebíňom (NATUR-PACK), prednostkou MSÚ Hlohovec Denisou Bartošovou a primátorom mesta Hlohovec Miroslavom Kollárom. Svoje názory si môžu s hosťami vymeniť návštevníci festivalu v rámci prednášky spojenej s diskusiou na tému Odpadová kultúra – Výzvy a riešenia. Festival uzavrie o 20.25 hod. snímka Kosatky dravé – Plutvy prinášajúce zmenu. V dokumente sa prvýkrát podarilo natočiť kosatky v arktických vodách.

Ako už tradične býva na Ekotopfilme – Envirofilme zvykom, vstup je pre všetkých návštevníkov voľný.

Veľká vďaka patrí mestu Hlohovec, ktoré organizátorom filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm výraznou mierou pomohlo k zorganizovaniu kvalitného, pútavého podujatia.

Ekotopfilm – Envirofilm 2015/2016 Tour – HLOHOVEC

TERMÍN KONANIA: 6. 4. 2016

MIESTO KONANIA: Kino Úsmev

VSTUP: VOĽNÝ

Viac informácií nájdete na www.ekotopfilm.sk.

 

tlačová správa: Ekotopfilm


 
 

O zeleň sa postará nová mestská spoločnosťVytlačiť
 

Zámocká záhradaNa februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanci schválili vznik novej mestskej obchodnej spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. Je to reakcia na doterajšie skúsenosti so starostlivosťou o mestskú zeleň, keď mesto Hlohovec nemalo vlastné personálne ani technické kapacity na to, aby sa mohlo o zeleň dôsledne starať. Preto sa rozhodlo vytvoriť vlastnú spoločnosť, ktorá by mala byť v krátkom čase pripravená postarať sa o mestskú zeleň podľa reálnych potrieb mesta a v čase a rozsahu, aký kvalitná mestská zeleň potrebuje.

Potreba vytvorenia vlastných kapacít na starostlivosť o zeleň vyplynula z odporúčaní z auditu mestskej zelene, ktorý prerokovali hlohovskí poslanci ešte na decembrovom zasadnutí. Audit takisto odporučil začať sa o zeleň starať koncepčne: „Mestská samospráva musí prijať zodpovednosť za zeleň ako súčasť infraštruktúry v majetku mesta, venovať sa koncepčnej činnosti, zaobstaraniu príslušných dokumentácií pre kvalifikovanú údržbu... aby bolo možné zefektívniť správu a údržbu zelene bude potrebné aplikovať inšpekčnú činnosť v správe zelene a systematickú prípravu plánovacích dokumentácií (príprava plánov ošetrovania drevín, príprava sezónnych plánov kvetinových záhonov).“

Náklady na fungovanie novej spoločnosti sa pohybujú vo výške nákladov na starostlivosť o zeleň v predchádzajúcich rokoch (pred rokom 2015, v ktorom bola vykonávaná v obmedzenom rozsahu), pričom rozsah starostlivosti a vykonávaných úkonoch je omnoho širší. Na rok 2016 poslanci schválili transfer tejto mestskej spoločnosti vo výške 575 540 €. Kapitálový transfer na úvodnú investíciu do techniky vo výške 309 167 € bude po prerokovaní výsledku hospodárenia mesta za rok 2015 pokrytý z ušetrených prostriedkov, ktoré sa v roku 2015 nevyčerpali na údržbu mesta v dôsledku obmedzeného vykonávania starostlivosti najmä o zeleň.

Za konateľa spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. schválili poslanci Mestského zastupiteľstva Ing. Andreja Cimbalíka, odborníka s dlhoročnými skúsenosťami v riadení tímov starajúcich sa verejnú zeleň. Za členov dozornej rady schválili Ing. Milana Domarackého, Juraja Šišku a Ing. Andreja Müllera ako zástupcov poslancov, Ing. Natáliu Foltinovičovú, PhD. ako odborného zástupcu za mesto Hlohovec a Ing. Alenu Husárovú ako zástupcu zamestancov novej spoločnosti. Zároveň od 1. marca 2016 nastúpila na Mestský úrad Ing. N. Foltinovičová, PhD. do pozície odborného referenta pre mestskú zeleň.

V priebehu marca bude Mestská zeleň Hlohovec, ktorá bude sídliť v časti novo zrekonštruovaných priestorov Vodárenských a technických služieb na Šafárikovej ulici, nakupovať potrebnú techniku a robiť nábor nových zamestnancov tak, aby bola pripravená už od tejto jari začať sa starať o verejnú zeleň v Hlohovci.


 
 

Prímestské tábory s CVČ Dúha po celé letoVytlačiť
 

ilustračný obrázok CVČ DúhaRozmýšľate už teraz, ako vyplniť vašim školopovinným deťom čas počas letných prázdnin? Centrum voľného času Dúha má pripravenú pestrú ponuku táborov. Na rozdiel od minulých rokov, keď boli organizované iba 3 týždňové prímestské a jeden pobytový tábor, toto leto prichádza CVČ po konzultácii s mestom Hlohovec so zásadnou zmenou – týždňové prímestské tábory budú prebiehať počas celých prázdnin, spolu ich bude 7. Obľúbený týždňový pobytový tábor navyše zostáva samozrejmosťou. Novinkou je tiež, že táborov sa môžu zúčastniť deti od 1. až po 9. ročník základných škôl.

Prímestský tábor
Týždňové prímestské tábory sú prakticky denné tábory. Počas 5 dní deti absolvujú exkurzie, návštevy kúpalísk, vychádzky do prírody, výlety, návštevy hradov a zámkov. Hrajú športové a vedomostné hry, rôzne súťaže, rozvíjajú svoje schopnosti v tvorivých dielňach.
Prímestský tábor sa uskutoční pri minimálnom počte 10 detí, maximálne však 25. Cena sa líši podľa toho, či má alebo nemá dieťa trvalý pobyt na území mesta Hlohovec. Prvý prázdninový týždeň (iba 4 pracovné dni) stojí 30 € pre Hlohovčanov, 45 € pre deti z okolia. Ostatné týždne sú za 35 €, resp. 50 €. Cena zahŕňa poistenie, obedy, pitný režim, vstupenky, dopravu, spotrebný materiál, odmeny. Deň v prímestskom tábore začína od 7:30, končí o 15:30.

Pobytový tábor
V júli čaká deti týždeň plný zážitkov a zábavy na Chate pod Skalným mestom neďaleko Terchovej. V termíne od 10. do 15. 7. organizátori pre účastníkov tábora pripravili výlety do okolia (Vrátna, Jánošíkove diery, Terchová), opekačku, tvorivé dielne, súťaže a bohatý športový program (športová olympiáda, zumba, futbal, florbal). V sume 150 € (pre deti s pobytom v Hlohovci) alebo 180 € (pre deti z iných obcí) je zahrnutá doprava, 5 x denne strava + pitný režim, ubytovanie, zdravotná starostlivosť i odborný pedagogický dozor. Počet detí v tábore je limitovaný maximálnym počtom 40.

Termíny táborov:
  4. 7. 2016  -    8. 7. 2016 - prímestský tábor
10. 7. 2016  -  15. 7. 2016 - pobytový tábor –  Chata pod Skalným mestom
18. 7. 2016  -  22. 7. 2016 - prímestský tábor
25. 7. 2016  -  29. 7. 2016 - prímestský tábor
  1. 8. 2016  -    5. 8. 2016 - prímestský tábor
  8. 8. 2016  -  12. 8. 2016 - prímestský tábor
15. 8. 2016  -  19. 8. 2016 - prímestský tábor
22. 8. 2016  -  26. 8. 2016 - prímestský tábor

Prihlášky a informácie
Do táborov môžete vaše deti, žiakov 1. – 9. ročníkov základných škôl, prihlásiť od prvého marcového týždňa. Uzávierka prihlášok je 17. júna 2016. Prihláška bude zaevidovaná po uhradení plnej výšky poplatku v CVČ Dúha alebo po uhradení sumy cez internetbanking do 5 dní od zaevidovania prihlášky. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a termín tábora.  Číslo účtu : SK37 0200 0000 001668118951

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v CVČ Dúha. Viac informácií získate na www.cvcduha.sk.
Kontakty: duhahc@stonline.sk, 033/73 420 84, 033/73 420 82,  0911 288 350.

 


 
 

Výsledky parlamentých volieb 2016Vytlačiť
 

V sobotu 5. marca 2016 prebiehali na Slovensku parlamentné voľby, v ktorých mohlo svoj hlas politickým stranám a ich kandidátom odovzdať 4 426 760 zapísaných voličov. V okrese Hlohovec mohlo hlasovať 37 029 voličov. Z toho sa v rámci okresu volieb zúčastnilo 60,70%.

V 18 okrskoch mesta Hlohovec bolo 18 030 zapísaných voličov. Vydaných bolo 10 577 obálok, volilo 58,66 % oprávnených voličov. Osobne sa volieb v Hlohovci zúčastnilo 10 525 ľudí, 38 obyvateľov hlasovalo z cudziny. Hlohovčania dali najviac hlasov strane Smer-SD – 31,55% z celkového počtu platných hlasov. Nasledovali strany OĽaNO-NOVA -13,97% , SaS - 13,21%, ĽS Naše Slovensko – 9,2%, SNS – 8,2%, Sme rodina – 7,9%, KDH – 4,9% a Sieť – 4,8%.
                                                
     
                                                        Výsledky volieb 2016


 
 

Pozor na podvodníkov, varuje políciaVytlačiť
 

ilustračný obrázokPolícia upozorňuje hlavne starších ľudí, aby si dávali pozor na podvodné telefonáty od ľudí, ktorí sa vydávajú za ich príbuzných a pýtajú od nich peniaze. Podvodníci, ktorí okrádajú dôverčivých dôchodcov, úradovali tento rok už viackrát v niekoľkých okresoch a nie je vylúčené, že to skúsia aj na Hlohovčanov. Používajú overené finty. Dôchodcom zavolajú, predstavia sa ako príbuzní, ktorí súrne potrebujú peniaze a z rôznych dôvodov po ne niekoho pošlú.

Polícia varuje - podobné telefonáty si u príbuzných preverte a neverte napríklad výhovorkám, že váš blízky má iný hlas preto, že je chorý. Neznámych ľudí nepúšťajte domov a nič im nepodpisujte bez konzultácií. V prípade akéhokoľvek podozrenia ihneď kontaktujte políciu na čísle 158.

                                                                                                                                                                                    
 Ilustračný obrázok, zdroj internet.

 


 
 

Ospravedlnenie – odvoz separovaného odpaduVytlačiť
 

Mesto Hlohovec sa ospravedlňuje obyvateľom sídlisk za stav kontajnerovísk a nádob na ukladanie separovaného odpadu, ktorý nastal v prvom týždni roku 2016. Chyba nastala na strane mesta pri tvorbe harmonogramu vývozu triedeného zberu na rok 2016, keď došlo práve v najkritickejšom čase – na prelome rokov, k jednorazovému predĺženiu obdobia vývozu odpadu z dvoch na tri týždne.

Vzhľadom na termín posledného vývozu separovaného odpadu zo sídlisk v roku 2015 – 23. decembra, bol prvý vývoz v harmonograme na rok 2016 naplánovaný chybne až na týždeň 11. – 15. januára 2016. Vzniknutú situáciu operatívne riešime a po dohode so zmluvným partnerom (od 1. januára 2016 v Hlohovci vyváža separovaný odpad spoločnosť A.S.A. Hlohovec) sa odvoz separovaného zberu presúva z pôvodne naplánovaného termínu 14. – 15. január už na pondelok a utorok, teda na 11. a 12. januára 2016.

Za vzniknutú situáciu sa ešte raz ospravedlňujeme. Vykonali sme opatrenia v rámci Mestského úradu, aby sa takáto situácia v budúcnosti neopakovala.

V prípade akýchkoľvek problémov s odvozom odpadu, prosíme občanov nahlasovať ich prostredníctvom aplikácie www.odkazprestarostu.sk alebo telefonicky na čísle 033/ 7368 228.


 
 

Mikuláš na Námestí sv. MichalaVytlačiť
 

Privítanie MikulášaMesto Hlohovec spoločne s Mestským kultúrnym centrom a OZ Fraštačania pozvali do nášho mesta Mikuláša, aby potešil malých aj veľkých. V nedeľu 6. decembra sa Námestie sv. Michala zaplnilo rodinami s deťmi, ktoré čakali na príchod Mikuláša. Spolu s ním v sprievode detí spievajúcich koledy prišiel Čert i Anjel.

V hudobnom programe sa predstavili s vianočnými piesňami Lívia Doležalová, Hlohovčatá a deti pod vedením pani Heleny Kolníkovej, ktoré sa predstavili koledami vo folklórnom prevedení. Mikuláš spolu s primátorom Miroslavom Kollárom a predsedom OZ Fraštačania Miroslavom Bobákom za zvukov fanfár rozsvietili mestský vianočný stromček. Slávnosť vyvrcholila prekvapením večera, ktorým bol ohňostroj.

Privítanie Mikuláša                           Privítanie Mikuláša

Myšlienka zorganizovať privítanie Mikuláša na námestí bola inšpirovaná podobnými akciami v okolitých mestách. Išlo zároveň o oživenie tradície z minulých rokov. Organizátori spojili túto akciu so slávnostným rozsvietením vianočného stromčeka. Bonus v podobe ohňostroja k slávnostiam rovnako patrí a mal veľký úspech. Celý organizačný tím bol veľmi milo prekvapený záujmom verejnosti o akciu a počtom ľudí, ktorí prišli na námestie. Je to dôkazom toho, že Hlohovčania majú záujem o mestské podujatia.

 Privítanie MikulášaPrivítanie Mikuláša    Privítanie Mikuláša

Veľká účasť i následná diskusia verejnosti o podujatí je pre nás záväzkom do budúcnosti. O rok, presne na Mikuláša, sa bude akcia opakovať. Už teraz môžeme prisľúbiť, že program bude bohatší a organizačné nedostatky, ktorých sme si vedomí, sa vynasnažíme  minimalizovať.


 
 

Mikuláš v Harmonii – Zariadení pre seniorovVytlačiť
 

Mikuláš v HarmoniiKlienti Harmonie - Zariadenia pre seniorov spolu so študentmi Obchodnej akadémie v Hlohovci privítali Mikuláša. Je milé, že z jeho príchodu sa tešia ľudia v každom veku.

"Ani sme sa nenazdali a rok ubehol ako voda a my sme znovu v našom zariadení privítali 7. decembra Mikuláša a jeho pomocníkov. Študenti Obchodnej akadémie v Hlohovci pod vedením profesora PhDr. S. Kamenčíka si pripravili bohatý kultúrny program, v ktorom odznel nielen životopis Mikuláša, ale aj rôzne vianočné vinše, koledy a vianočné piesne.        

Mikuláš v HarmoniiKlienti sa do programu aktívne zapájali a prispievali tu dojímavým príbehom zo svojej mladosti, tam milou básničkou či modlitbičkou o sv. Mikulášovi. V milej a srdečnej atmosfére plnej dobrej nálady nám deň rýchlo ubiehal. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi porozdávali všetkým klientom mikulášske balíčky a nezabudol ani na chorých a ležiacich, ktorých bol taktiež obdarovať na ich izbách. Krásny deň nabitý plný pozitívnou energiou, radosťou, úprimnosťou a priateľstvom medzi študentmi a našimi klientmi sa nezvratne blížil ku koncu. O občerstvenie sa postarali klienti nášho zariadenia, ktorí spoločnými silami upiekli chutné vianočné pečivo s našim personálom.

Mikuláš v HarmoniiĎakujeme PSA PEUGEOT CITROEN za finančnú dotáciu ktorá bola použitá na Mikuláša v oboch budovách nášho zariadenia. Jemné slovo, láskavý pohľad, alebo srdečný úsmev, často dokážu divy a spôsobia zázraky."        

,,Len ten život možno nazvať dobrým,
v ktorom dobré skutky tak husto nasledovali,
že nebolo medzi nimi medzery.“

Marcus Aurelius

                                                                                                                                                                 Autorkou článku je Mgr. Andrea Palkechová,
sociálna pracovníčka z Harmonie - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec


 
 

Novou riaditeľkou ZUŠ bude Oľga PappováVytlačiť
 

Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Hlohovci na svojom zasadnutí dňa 26. novembra 2015 zvolila novú riaditeľku. Od 1. januára 2016 túto pozíciu zaujme PaedDr. Oľga Pappová, PhD.

Do výberového konania na pozíciu riaditeľ ZUŠ prišlo 5 žiadostí, ktoré komisia všetky akceptovala. Výberového konania sa zúčastnili štyria kandidáti, jeden z kandidátov neprišiel. Rada školy pri Základnej umeleckej školy na výberovom konaní dala uchádzačom priestor na predstavenie koncepcie rozvoja školy. Jedenásťčlenná komisia sa počtom desiatich hlasov zhodla, že najlepšou kandidátkou na pozíciu riaditeľ ZUŠ je práve Oľga Pappová.

O jej zvolení rozhodla jej odborná kvalifikácia a skúsenosti. Vyštudovala v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – hudobná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1997). O. Pappová aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre školskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Je študijnou poradkyňou a gestorkou bakalárskych študijných programov. Odborne sa zameriava na aplikáciu nových trendov vo vyučovaní hudobnej výchovy. Okrem toho vyučuje na Základnej umeleckej škole v Šali a vedie detský divadelný súbor. Je tiež autorkou mnohých odborných publikácií. Vo svojom koncepčnom zámere rozvoja ZUŠ v Hlohovci rozanalyzovala aktuálny stav, pomenovala silné a slabé stránky školy a predstavila svoju víziu ďalšieho smerovania. Má znalosti v oblasti legislatívy, z ekonomickej oblasti a aj osobnostné predpoklady na výkon funkcie riaditeľky.

Rada školy po výberovom konaní predložila návrh na vymenovanie PaedDr. Oľgy Pappovej, PhD. na pozíciu riaditeľa ZUŠ v Hlohovci primátorovi mesta. Miroslav Kollár, podľa príslušných zákonov a v súlade s návrhom Rady školy vo štvrtok 3. decembra 2015 vymenoval O. Pappovú do funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy
s účinnosťou od 1. januára 2016.


 
 

Primátor Hlohovca medzi najlepšími inovátormi SlovenskaVytlačiť
 

Mapa sociálnych inovátorovPrimátor mesta Hlohovec je jedným z 945 členov Mapy sociálnych inovátorov Slovenska, ktorú zostavila Nadácia Pontis v spolupráci s podpornou sieťou pre sociálnych podnikateľov Ashoka. Mapa predstavuje pestrú zmes ľudí, ktorí sú vnímaní ako nositelia pozitívnych zmien a menia Slovensko k lepšiemu.

Na mape sa objavili osobnosti z občianskeho sektora, politici, biznismeni, lekári, učitelia, novinári, kňazi, úradníci, ale aj niektorí starostovia či prezident.  Nadácia Pontis prezentuje mapu sociálnych inovátorov ako obraz súčasného ekosystému sociálnych inovácií. Je ilustráciou toho, ako dokážu ľudia spolupracovať a kde sa ukrýva potenciál pre zvýšenie dopadu ich aktivít. Mapa je prvým krokom Nadácie Pontis v snahe podporiť vzájomné spájanie týchto ľudí.


Ďalším menom na mape spojeným s Hlohovcom je Michal Klembara, ktorý pre mesto aktuálne spolupracuje na revitalizácii Mestského kultúrneho centra, podieľa sa tiež na aktivitách občianskeho združenia Publikum.sk, ktoré je nezávislou kultúrnou organizáciou, ktorá pôsobí najmä v meste Trnava.

Ashoka ľudí s inovatívnymi nápadmi a riešeniami dlhé roky aktívne vyhľadáva, prepája a podporuje po celom svete. Tých, u ktorých nájde mimoriadny potenciál novým spôsobom a systémovo meniť svet okolo seba, potom prijíma do globálnej siete Ashoka Fellows a ponúka im najrôznejšie formy podpory, aby mohli znásobiť svoj spoločenský dopad. Po talianskej, rakúskej či českej mape má tak svoju Mapu sociálnych inovátorov aj Slovensko, ktorá bola odprezentovaná súbežne s poľskou a maďarskou mapou. V celej strednej a východnej Európe sa dokopy ukázalo asi 5800 ľudí, ktorí sú hýbateľmi spoločenských zmien.

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/pozrite-si-mapu-ludi-ktori-menia-slovensko-k-lepsiemu/1692


 
 

Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry z technických príčinVytlačiť
 

ilustračný obrázok Dom kultúryRiaditeľ Mestského kultúrneho centra Jaroslav Kratochvíl rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry. Urobil tak na základe výzvy primátora mesta Hlohovec Miroslava Kollára, ktorý ho požiadal o okamžité konanie vzhľadom na nepriaznivé závery posudku stavu elektroinštalácie v budove Domu kultúry zo dňa 26. 10. 2015.

Primátor vyzval riaditeľa MsKC, ako správcu Domu kultúry, k bezodkladnému vykonaniu opatrení z dôvodov, o ktorých hovorí záver revíznej správy: „Elektroinštalácia má cca 30 rokov, je značne poškodená (poškodené vodiče, vyhorené inštalačné škatule a prvky) a bola aj viac krát vytopená vodou z pretekajúcej strechy, čím tu hrozí značná možnosť úrazu elektrickým prúdom, prípadne vznik požiaru. Pri nefunkčnosti núdzového osvetlenia je značne skomplikovaná aj evakuácia ľudí a personálu v prípade takejto udalosti. Vzhľadom na to, že sa v týchto priestoroch zhromažďuje väčšie množstvo ľudí, hrozia nielen materiálne škody, ale aj ujma na zdraví či straty na životoch. Elektroinštalácia nevyhovuje bezpečnej a spoľahlivej prevádzke.“

Na základe uvedených skutočností je zatvorenie Domu kultúry v tejto chvíli jediným možným riešením, keďže hrozí vznik materiálnych škôd, ujmy na zdraví či strát na životoch osôb zhromažďujúcich sa pri organizácii kultúrnych podujatí v priestoroch Domu kultúry. Kancelárske priestory zamestnancov MsKC aj komerčné priestory budú rovnako dočasne uzatvorené. Vedenie MsKC sa snaží organizátorom naplánovaných kultúrnych a spoločenských podujatí ponúknuť náhradné mestské priestory. Niektoré akcie budú musieť presunúť na iné termíny, v najhoršom prípade zrušiť. Dom kultúry bude zatvorený až do odvolania.

Mesto Hlohovec vyčlení v návrhu rozpočtu na rok 2016 potrebné finančné prostriedky tak, aby v prvom polroku 2016 bolo schopné zabezpečiť projektovú dokumentáciu k rekonštrukčným prácam, vybrať dodávateľa rekonštrukčných prác verejným obstarávaním a realizovať komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie a strechy Domu kultúry. Opätovné otvorenie Domu kultúry bude možné až po odstránení porúch, ktoré znemožňujú jeho bezpečnú prevádzku.


 
 

Škôlka Hollého so svojim Zrkadielkom opäť na prvom miesteVytlačiť
 

časopis ZrkadielkoMaterská škola na Hollého ulici vydáva školský časopis Zrkadielko, ktorý poznajú aj za hranicami nášho mesta. V súťaži „PRO SLAVIS 2015„ získali prvenstvo.

Už po piatykrát redakčná rada prihlásila časopis do celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov „PRO SLAVIS 2015„ pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení, stredných škôl a škôl v zahraničí s výučbou slovenského jazyka. Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline.

Na XVI. súťažnom ročníku Zrkadielko uspelo najlepšie zo všetkých v kategórii „Školské časopisy“ a obhájilo prvé miesto z minulého roka. V predchádzajúcich rokoch bolo Zrkadielko už raz na prvom mieste a trikrát na treťom.

Časopis vychádza v materskej škole už deviaty rok. Ročne vyjdú štyri čísla. Na príprave sa podieľa celý pedagogický zbor, redakčná rada má 12 členov. Každé číslo časopisu je obsahovo pútavé. Vždy je zamerané na aktuálne ročné obdobie.  Stále miesto na stránkach časopisu má okienko Zelenej školy. Časopis informuje o aktivitách jednotlivých tried, články sú doplnené farebnými fotografiami. V každom čísle je maľované čítanie, omaľovánky, pracovné listy na rozvoj grafomotoriky a tiež oblasť matematiky, básne, hádanky, riekanky. Nikdy nechýba rozprávka. V Zrkadielku je vždy ukryté aj „tajomstvo“.

časopis Zrkadielko

Materská škola Hollého je právom pyšná na svoj časopis. Zrkadielku k získaniu prvého miesta blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov, stálych čitateľov a redakčnej rade mnoho nápadov, optimizmu a inšpiratívnych situácií v živote detí, v MŠ Hollého 3 v Hlohovci.


 
 

Žiačka hlohovskej ZUŠ v prvej päťke na celoslovenskej výtvarnej súťažiVytlačiť
 

Sara Pereslényová ZUŠ HLOHOVECV Hlohovci máme mnoho šikovných a talentovaných ľudí, ktorí žnú úspechy aj na národnej úrovni. Najnovšie sa môže piatym miestom v obrovskej konkurencii pochváliť dvanásťročná Sara Pereslényová zo Základnej umeleckej školy v Hlohovci, ktorá sa so svojim dielom zapojila do 4. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet" a umiestnila sa na piatom mieste.

Umelecká súťaž pre základné umelecké školy a základné školy bola ukončená 3. novembra 2015. Vybrať najlepšie práce bolo pre porotu náročné. Do projektu sa zapojilo 49 ZUŠ, SZUŠ, ale aj základných škôl z celého Slovenska. Odborná porota na čele s PhDr. Štefanom Zajíčkom vybrala 5 víťazných prác s pomedzi veľkého množstva kvalitných umeleckých diel. Súťažilo sa o hodnotné ceny.

Ukážky súťažných prác nájdete na stránke www.rodinabezcigariet.sk  a na facebookovom profile www.facebook.com/rodinabezcigariet. Tie najlepšie diela môžete vidieť aj naživo v zábavno-obchodnom centre MAX  v Skalici, kde budú vystavené do 5. 12. 2015.

Projekt „Rodina bez cigariet“ je usporiadaný občianskym združením Rodina a spoločnosť,  podporovaný Ministerstvom Zdravotníctva v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015. 

Výsledky výtvarnej súťaži:

1. miesto:      Marek Bolg,  ZŠ Spišská Nová Ves,  9. ročník

2. miesto:      Sofia Reháková, ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom , 12 rokov

3. miesto:      Kristína Hrotková, SZUŠ Prokofieova  Bratislava, 6 rokov

4. miesto:      Sofia Štofančíková,  ZUŠ Krompachy, 1. ročník

4. miesto:      Svetlana Družinská, ZUŠ Myjava, 10 rokov

5. miesto:      Sara Pereslényová, ZUŠ Hlohovec, 12 rokov

5. miesto:      Patrícia Mlynarčíková,  ZŠ Sládkovičova Ružomberok, 5. ročník

Bez poradia /cena organizátora: 

Sofia Koníčková, ZŠ s MŠ  Dubnica nad Váhom, 11 rokov

Timea Grigláková,   ZUŠ Antona Cígera Kežmarok, 10 rokov

Terézia Šagátová, ZUŠ Brezová pod Bradlom,  11 rokov

Ema Pacolová, ZUŠ Dubčeka Vranov nad Topľov ,13 rokov

Emma Demčáková, Evanjelická základná škola Prešov,   3. ročník

Fabián Girga, Špeciálna základná škola Gelnica, 4. ročník

Terázia Gašpárková, ZUŠ Púchov, 12 rokov

Stanislava Majerníková  ZUŠ PÚCHOV 9. rokov


 
 

Meno riaditeľa MsKC zatiaľ nepoznámeVytlačiť
 

logo Mestske kulturne centrumVýberové konanie na pozíciu riaditeľ Mestského kultúrneho centra prebehlo v stredu 18. novembra. O túto pozíciu sa uchádzalo päť kandidátov, jedného komisia z výberového konania vylúčila pre nepredloženie všetkých požadovaných dokladov. Ani jeden zo štyroch uchádzačov, ktorí absolvovali písomný test a ústny pohovor, pred porotou neuspel. 

Komisia posudzovala ich riadiace a manažérske schopnosti, ale zaujímala sa aj o ich skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí.  Práve projekt modelového kultúrneho podujatia bol súčasťou ich prezentácie a podmienkou účasti vo výberovom konaní.

Po vyhodnotení všetkých kôl sa výberová komisia uzniesla, že neodporučí primátorovi mesta žiadneho z kandidátov na predloženie mestskému zastupiteľstvu na menovanie do funkcie. Tak ako v augustovom výberovom konaní na funkciu riaditeľa MsKC mali kandidáti rezervy v manažérskych schopnostiach, záujemcovia z novembrového výberového konania nemali potrebné skúsenosti s dramaturgiou kultúry v meste.

Vzhľadom na dve neúspešné výberové konania primátor mesta Hlohovec ​bude hľadať spôsob v rámci platnej legislatívy, ako v čo najkratšom čase vybrať a predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec kandidáta na nového riaditeľa MsKC.

​Medzitým pokračuje realizácia zmien vo fungovaní kultúry v meste v súlade s auditom vypracovaným Michalom Klembarom, ktoré sa dotknú spôsobu a výšky financovania kultúry aj dramaturgie kultúrnych podujatí roku 2016.​


 
 

Greenpeace: „Zo skládky pravdepodobne unikajú nebezpečné chemikálie!“Vytlačiť
 

GreenpeaceTesne po zásahu zložiek Integrovaného záchranného systému a Policajného zboru SR na skládke odpadu Vlčie hory – Hlohovec odobrali experti organizácie Greenpeace vzorky vody a pôdy z jej bezprostredného okolia. Vo vzorkách, ktoré analyzovalo nezávislé laboratórium Environmental Institute v Koši pri Prievidzi, sa potvrdil výskyt nebezpečných chemikálií – napríklad zakázaných látok PCB, ale aj rôznych druhov priemyselných polutantov či herbicídov.

„Tretieho novembra 2015 naši zamestnanci odobrali vzorky vody, ktorá vytekala priamo z pozemku skládky, ako aj sedimenty z blízkeho "jazierka", v ktorom sa voda stekajúca z pozemku skládky dlhodobo hromadila,“ informovala hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.

Vo vodnej vzorke skríning preukázal prítomnosť až 15-tich znečisťujúcich látok. Z priemyselných znečisťujúcich látok to bol napríklad chlór-x-metylfenol, bisfenol A[1]  alebo dibutyl ftalát[2], ale aj trojica herbicídov Diallate a Triallate vo vysokých koncentráciách.

Vo vzorke sedimentov skríning preukázal prítomnosť zakázaných látok PCB[3] (polychlórované bifenyly), široké spektrum polyaromatických uhľovodíkov (zo 16-tich sledovaných bolo prítomných až 12 druhov), ako aj  dibutyl ftalát a ftalát (DEHP)   a to vo vysokých nameraných hodnotách.

„Existuje vážne podozrenie, že mnohé nebezpečné látky, ktoré majú byť bezpečne uložené na skládke odpadu, unikajú z areálu do životného prostredia. Nebudeme polemizovať o tom, ako sa na skládke nakladá s nebezpečným odpadom, ale určite nie je v poriadku, ak sú nebezpečné látky  mimo areálu skládky v takom rozsahu a v takých koncentráciách, aké sa potvrdili v našich vzorkách,“ uviedla koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Katarína Nikodemová.

Niektoré viacnásobne prekračovali najvyššie predpokladané koncentrácie bez škodlivých účinkov pre ekosystém (PNEC). Látka dibutyl ftalát vo vzorke sedimentov prekročila hodnotu PNEC 846-násobne. Herbicíd Triallate vo vodnej vzorke prekročil hodnotu PNEC 494-násobne.

„Výsledky z našich odberov a analýz sme odoslali samosprávam obcí a miest, ktoré sú v okolí skládky. Dnes tiež posielame podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorú vyzývame, aby riadne preverila, či prevádzkovateľ skládky koná v súlade so zákonom, aj to,  ako je možné, že  nebezpečné látky sme našli aj mimo areálu skládky.

Organizácia Greenpeace tiež v najbližších dňoch podá podnet na Generálnu prokuratúru SR z dôvodu vážneho podozrenia, že došlo k spáchaniu trestného činu ohrozenia a poškodzovania životného prostredia.

Environmentalisti tiež vyzvali  všetky príslušné orgány, aby  zverejnili výsledky analýz a kontrol, ktoré na predmetnej skládke robili počas zásahu zložiek Integrovaného záchranného systému a Policajného zboru SR. „Nedovolíme, aby niekto túto kauzu zamietol pod koberec,“ uzavrela koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Katarína Nikodemová.

zdroj text, foto:  Greenpeace Slovensko

Vysvetlivky:
[1] bisfenol A – môže narúšať hormonálny systém, vo vzorke 13,5-násobne prekročil PNEC – teda najvyššiu predpokladanú koncentráciu bez škodlivých účinkov pre ekosystém

[2] dibutyl ftalát – môže byť toxický pre rozmnožovanie, od roku 2008 na zozname prioritných nebezpečných chemikálií Európskej agentúry pre chemické látky, vo vzorke prekročil PNEC 30-násobne

[3] PCB – polychlórované bifenyly - zakázané Štokholmským dohovorom o perzistentných organických látkach z roku 2007; v prírode sa nerozkladajú, koncentrujú sa v telách živočíchov, šíria sa v potravinových reťazcoch a aj v stopových množstvách môžu mať nepriaznivé účinky na živé organizmy; oslabovať imunitný systém, poškodzovať pečeň, spôsobovať reproduktívne abnormality, poruchy neurologického a endokrinného systému alebo poruchy intelektu


 
 

Parkovanie na Michalskej uliciVytlačiť
 

Michalská ulicaMesto Hlohovec oznamuje verejnosti, najmä obyvateľom Michalskej ulice, že od začiatku novembra JE MOŽNÉ PARKOVAŤ na mieste, kde to dopravné značenie doteraz zakazovalo.

Dočasným prekrytím dopravnej značky „zákaz zastavenia“ v úseku pri parkovacom dome sa zvýšila kapacita parkovacích miest v tejto lokalite. Prekrytie zákazovej značky je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o cestnej premávke.


 
 

Projekt pre škôlkarov „Dopravnou výchovou k našim najmenším”Vytlačiť
 

dopravná výchovaDeti v hlohovských materských škôlkach sa počas mesiacov november – december 2015 aktívne zapoja do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia „Dopravnou výchovou k našim najmenším”.

Túto aktivitu v rámci grantového programu “Projekty zamestnancov Partner” pripravilo Mesto Hlohovec v spolupráci s Materskou školou Hollého 3, Hlohovec  a zamestnanca Porsche Slovakia p. Jakuba Smerigu .

Mesto Hlohovec sa pre tento projekt rozhodlo z toho dôvodu, že výchova a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách a realizácia praktického výcviku žiakov základných, ale aj materských škôl  na detských dopravných ihriskách  sa  stáva veľmi dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania.  Projektu sa počas dvoch mesiacov zúčastní 6 materských škôl s 3 elokovanými pracoviskami s deťmi vo veku 3-6 rokov. Cieľom projektu je rozšíriť základné vedomosti detí z oblasti dopravnej výchov, hravou formou im prezentovať na prenosnom dopravnom ihrisku možné situácie, ktoré ich na cestách ohrozujú.

dopravná výchova

Nadácia Volkswagen Slovakia bola založená v roku 2008. Vznikla z iniciatívy spoločnosti Volkswagen Slovakia presadzujúcej sociálnu zodpovednosť voči svojim zamestnancom a podporu ich dobrovoľnej angažovanosti.

Z tohto dôvodu podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia projekty, na ktorých sa podieľajú zamestnanci Volkswagenu  vo  svojom  voľnom  čase. Od roku 2008  podporuje aj dobrovoľnícku  činnosť a angažovanosť zamestnancov rozšírenú o podporu  angažovanosti  zamestnancov  spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o.

Projekt „Dopravnou výchovou k našim najmenším” bol podporený Nadáciou Volkswagen vo výške 990,00 eur, bez finančnej spoluúčasti mesta. 

Nadácia VW                


 
 

Upozornenie pre občanov - cyklistov a chodcov na používanie reflexných prvkovVytlačiť
 

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hlohovci vzhľadom na nastávajúce zimné obdobie a predchádzanie vzniku dopravných nehôd upozorňuje občanov na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky jej nemotorovými účastníkmi, s osobitným dôrazom na vybavenie bicyklov – osvetlenie, používanie ochranných prilieb cyklistami, používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami.


 
 

Aktuálne prebiehajúce výberové konaniaVytlačiť
 

Na mestskom úrade v Hlohovci počas tohto týždňa zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach. Mesto Hlohovec opakovane obsadzuje pozíciu  riaditeľ Mestského kultúrneho centra a zároveň hľadá nových riaditeľov Základnej umeleckej školy v Hlohovci a Materskej školy Fraštacká.

O pozíciu riaditeľ MsKC prejavilo záujem päť uchádzačov. Jedného komisia z výberového konania vylúčila. Dôvodom bolo, že ním predložené doklady neobsahovali projekt modelového kultúrneho podujatia tak, ako bolo určené v zadaní pre vypracovanie projektu. Štyria uchádzači budú pozvaní na písomný test a ústny pohovor 18. novembra 2015.

Do výberového konania na pozíciu riaditeľ ZUŠ prišlo 5 žiadostí, ktoré komisia všetky akceptovala. Rada školy pri Základnej umeleckej školy zasadne 12. novembra a oboznámi sa s priebehom tohto výberového konania, spôsobom hlasovania a určí termín sa samotného výberového konania. Po výberovom konaní následne Rada školy predloží návrh na vymenovanie kandidáta na pozíciu riaditeľa primátorovi mesta.

Materská škola na Fraštackej ulici tiež čaká obsadenie riaditeľskej stoličky. Rada školy sa 2. 11. oboznámila s dvomi koncepcia rozvoja. Výberové konanie bude v pondelok 9. novembra a rovnako v prípade ZUŠ, bude Rada školy predkladať návrh na vymenovanie kandidáta na pozíciu riaditeľa primátorovi.

 


 
 

Hlohovčania, pozor na falošných odpočtárov!Vytlačiť
 

Hlohovčania, na základe informácií z polície vás chceme upozorniť na falošných odpočtárov plynu a elektriny, ktorí sa pohybujú v našom meste.

Podvodníci sa zameriavajú na starších ľudí, preto najmä ich vyzývame na opatrnosť. Podvodníci využívajú dôverčivosť a neznalosť ľudí a snažia sa od nich vylákať peniaze rôznym spôsobom.

Pravý odpočtár sa vám musí preukázať preukazom a  nikdy od vás nepýta, ani nevracia žiadne peniaze! Ak máte pocit, že nejde o skutočného odpočtára, ale o podvodníka, kontaktujte políciu na čísle 158.


 
 

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v ŠulekoveVytlačiť
 

Pozývame Vás na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, ktoré sa bude konať už tento štvrtok, 5. novembra 2015 so začiatkom o 14:00 hod. v Šulekove – v telocvični miestnej základnej školy Vilka Šuleka na Školskej ulici. Hlohovské mestské zastupiteľstvo bude historicky po prvýkrát rokovať na území miestnej časti Šulekovo.

Poslanci, okrem iného, prerokujú podnety obyvateľov na zmeny v územnom pláne mesta Hlohovec. V programe rokovania je aj návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení a organizovaní vianočných trhov či Štatút kroniky mesta Hlohovec. Poslanci budú tiež schvaľovať nových členov komisií mestského zastupiteľstva. Nominovaní zástupcovia verejnosti sa na rokovaní zastupiteľstva osobne odprezentujú.

Celý program najbližšieho rokovania MsZ nájdete TU.

Celé rokovanie môžete sledovať aj online na stránke www.zastupitestvo.sk.


 
 

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho Vytlačiť
 

kladenie vencov Šulek a HolubyHlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov na mieste ich popravy, od ktorej uplynulo už 167 rokov.

Spomienky sa zúčastnili predstavitelia Mesta Hlohovec, vedenie Základnej školy Vilka Šuleka v Šulekove spolu so žiakmi tejto školy. Svoje zastúpenie malo tiež vedenie Okresného úradu v Hlohovci, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a zástupcovia ďalších miestnych organizácií.

Viceprimátor Oliver Pestún vo svojom slávnostnom príhovore pripomenul prítomným významný podiel Šuleka a Holubyho v boji za slobodu slovenského národa. Udalosti revolučných dní v básni opísali žiačky šulekovskej základnej školy. S príhovorom vystúpila aj riaditeľka šulekovskej ZŠ M. Ondrusová, ktorej škola nesie názov práve po Vilkovi Šulekovi. Slávnostný program zakončil spevácky súbor zo Šulekova.

kladenie vencov Šulek a Holuby


 
 

Program Centra voľného času Dúha na mesiac november 2015Vytlačiť
 

Program CVČ
19.10.-06.11.2015 Farebná jeseň - začiatok výstavy 08:00-18:00 CVČ
01.11.2015 Florbal - II. liga - dorast západ 08:00-16:00 FBC Trenčín
03.11.2015 Vychádzka do prírody pre členov Klubov CVČ 14:00 CVČ
03.11.2015 Vybíjaná najmladších žiakov – okr. kolo 09:00 VI. ZŠ
06.11.2015 Tvorivé dielne pre deti Klubov CVČ 14:00 CVČ
11.-18.11.2015 Farebná jeseň - vyzdvihnutie prác a ocenení výtvarnej súťaže - CVČ
13.11.2015 Volejbal SŠ -  okresné kolo – študentky 10:00 GIK
14.11.2015 Florbal - II. liga -  dorast západ 08:00-16:00 CVČ Ahoj Piešťany
18.11.2015 Prednáška RÚVZ TT – nelátkové závislosti 09:00 II. ZŠ
18.11.2015 Prednáška RÚVZ TT – fajčenie 09:00 II. ZŠ
19.11.2015 Stolný tenis ZŠ – okresné kolo – žiačky 10:00 II. ZŠ
20.11.2015 Tvorivé dielne pre deti Klubov CVČ    14:00 CVČ
21.11.2015 Florbal - II. liga mladší žiaci 08:00-16:00 ŠH Partizánske
23.11.2015 Volejba SŠ – študenti – okresné kolo 08:30 SOŠt
25.11.2015 Paddington – filmové predstavenie pre ŠKD 14:00 kino
25.11.2015 Tvorivé dielne pre členov Klubov CVČ 14:00 CVČ
26.11.2015 Divadlo Trnava – Mlynárkin pytač 13:00 II. ZŠ
26.11.2015

Stolný tenis ZŠ  - žiaci – okr. kolo – I. skupina       

                                                      – II. skupina

10:00
10:00

II. ZŠ
CVČ
27.11.2015

Stolný tenis ZŠ – žiaci – okr. kolo – III. skupina
                                                      – finále

10:00
11.30
II. ZŠ
II. ZŠ
27.11.2015 Šaliansky Maťko – okresné kolo 08:00 CVČ


CENTRUM VOĽNÉHO ČASU „DÚHA“
KOPERNÍKOVA 24, HLOHOVEC
č.tel. 033/73 420 84, 73 420 82,
mobil 0911 288 350
e – mail: duhahc@stonline.sk, www.cvcduha.sk


 
 

Komisia športu posledný krát pridelí dotácie na športové podujatiaVytlačiť
 

     Komisia športu vyzýva športové kluby, telovýchovné jednoty i občianske združenia, ktoré majú záujem získať dotáciu na športové podujatie, aby neváhali a zaslali svoju žiadosť. Komisia má na drobné športové aktivity do konca roka prerozdeliť posledných 600 eur z mestského rozpočtu.

     Žiadosti o dotáciu posielajte čo najskôr. Podmienkou na získanie financií je termín športového podujatia - musí sa uskutočniť do 15. novembra 2015. Tento dátum je posledným možným dňom použitia dotácie. Zúčtovaná musí byť k 15. decembru 2015.

     Žiadosti posielajte na MsÚ Hlohovec, Oddelenie spoločenských vecí, Mgr. Jana Hudáková do 06. novembra 2015. Športová komisia ich vyhodnotí a rozhodne o pridelení financií.


 
 

Hlohovec má vicemajsterku Európy v Pole DanceVytlačiť
 

Dominika HankoščákováHlohovec sa môže popýšiť ďalším šikovným a talentovaným človekom. Mladou dámou, ktorá veľmi úspešne reprezentuje seba i naše mesto. Dominika Hankoščáková súťaží v Pole Dance a aj v tomto roku obhájila titul vicemajsterky Európy v Prahe. 

Medzinárodná súťaž  European Championship Prague 2015 v Pole Dance  sa konala koncom septembra a v kategórii juniorov od 14 do 17 rokov získala opäť striebornú medailu. 17-ročná Dominika súťažila pod hlavičkou Pole Dance Federácie Slovenska.

Medzi  jej najväčšie tohtoročné úspechy patrí druhé miesto na Majstrovstvách sveta v Nemecku,  titul vicemiss Pole Dance Slovakia 2015. Je tiež vicemajsterkou Slovenska 2015 a  striebro priniesla aj z Talianska.

Hlohovčanom sa na domácej pôde Dominika najbližšie predstaví v novembri  na Hlohovskom tanečnom večeri  2015.

Dominika Hankoščáková

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archív DH


 
 

Materská škola Hollého: Zelená nám vlajka veje!Vytlačiť
 

Materská škola Hollého sa už po tretíkrát pýši titulom "Zelená škola"

Zelená škola MŠ Hollého"Sme materská škola, ktorá má „tímového ducha“ a k ochrane životného prostredia a prírody pristupujeme cieľavedome za pomoci detí, rodičov a širokej verejnosti.

Naša MŠ je 7 rok súčasťou najväčšieho vzdelávacieho eko-programu na svete. Už po tretíkrát, ako jediná materská škola v trnavskom kraji, sme získali medzinárodný certifikát a vlajku Zelenej školy. Na základe výsledkov hodnotenia kancelárie programu ZELENÁ ŠKOLA a Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, ktoré zaraďujú našu MŠ medzi ukážkové inštitúcie predprimárneho vzdelávania s environmentálnym zameraním, sme zahájili ďalšie dvojročné obdobie našej činnosti v medzinárodnej sieti škôl ECO SCHOOLS.

Prežívame opätovnú radosť zo získania medzinárodného certifikátu  a už  po tretíkrát sme hrdo stáli na školskom dvore, aby sme slávnostne zahájili 3. certifikačné obdobie Zelenej školy. Na slávnosti, ako vždy, nesmela chýbať hymna našej Zelenej školy a detičky, ktoré obohatili slávnosť svojim programom. Za účasti hostí PaedDr. Gabriely Droppovej, PhD. z oddelenia referátu školstva, zástupcu Zelenej školy z centra Environmentálnej a etickej výchovy Živica p. Mgr. Jany Koťkovej, detí a rodičov, riaditeľka MŠ PhDr. Lívia Klostermannová za pomoci zástupcu rodičov p. Petrom Ujlakym slávnostne vztýčili vlajku Zelenej školy, ktorá sa bude vynímať na školskom dvore v ďalšom dvojročnom certifikačnom období. Aby naše deti nezabudli na túto slávnostnú chvíľu, mali možnosť stráviť popoludnie v spoločnosti prítulných psíkov Samojedov zo Samojed klubu Slovensko pod vedením podpredsedníčky Emílii Múdrej, ale i možnosť vyskúšať si jazdu na krásnych koníkoch od majiteľa Pavla Galbičku z Červeníka.

                                                       Zelená škola MŠ Hollého

A prečo práve Zelená škola?

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Zelená škola je program, ktorý spája deti, rodičov a okolitú komunitu, má jasné smerovanie, kde sa snažíme, aby si všetci spoločne prostredníctvom zážitku realizovali inšpiratívne riešenia environmentálnych výziev. Snažíme sa spoločne robiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.

Vážime si všetkých rodičov, deti, kolektív MŠ, ale i partnerov školy, ktorí sú nám nápomocní pri realizácii programu Zelenej školy a za to im patrí jedno veľké ďakujem."

Autorkou textu je PaedDr. Alena Kováčiková, zástupkyňa MŠ
Fotografie: MŠ Hollého

 


 
 

Hlohovčan Michal Púček zbiera cenné kovy vo svetovej kulturistikeVytlačiť
 

Michal PúčekZačiatkom októbra sa v Rumunsku skloňovalo meno kulturistu Michala Púčeka z Hlohovca. V meste Oradea sa konali medzinárodné majstrovstvá v kulturistike s názvom CUPA TROFEUL HERCULE 2015. Na tomto športovom podujatí Michal Púček Hlohovec veľmi úspešne reprezentoval.

Do súťažného kolotoča sa vrátil po dvoch rokoch a hneď priniesol tri prvé miesta -  v kategórii nad 40 rokov, v kategóriu do 85 kilogramov a titul Absolútneho víťaza celej súťaže. Tento titul získal v súboji s víťazmi vo všetkých kategóriách, kde svojou pripravenosťou a svalovou symetriou porazil aj pretekárov z vyšších váhových kategórií.

V získavaní medailí pokračoval Michal Púček aj počas uplynulého víkendu na súťaži v Budapešti, kde vybojoval dve druhé miesta v kategóriách nad 40 rokov a do 172 centimetrov a získal tak nomináciu na súťaž WABBA Mr/Ms Universe 2015 v Tenerife. Najbližšie ho čaká súťaž v Českej republike, ktorá je nominačná na najvyššie svetové podujatie kulturistickej federácie NABBA s názvom Mr. Universe 2015. Súťaž sa koná  31. októbra v britskom Southporte.

Primátor Miroslav Kollár podporil M. Púčeka dotáciou z fondu primátora na športovú činnosť a účasť v medzinárodných súťažiach. Mesta Hlohovec oceňuje Michalove športové úspechy a aj touto cestou ďakuje za šírenie dobrého meno nášho mesta v zahraničí a želá mnoho ďalších víťazstiev.

Michal Púček   Michal Púček


 
 

15. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti už pozná víťazovVytlačiť
 

Ex libris 2015Hlohovec sa stal v dňoch 1.- 3. októbra 2015 opäť mestom detského ex libris. Talentovaní mladí ľudia, ich učitelia, rodičia a knihovníci z celého Slovenska, Bulharska, Estónska, Maďarska, Poľska, Slovinska a Ukrajiny si prišli prevziať ocenenia, ktoré získali v 15. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov –  EX LIBRIS HLOHOVEC na tému Vodný svet.

Organizátori pre nich pripravili bohatý program, ktorý začal 1. októbra. V obradnej sieni Mesta Hlohovec hostí oficiálne prijal viceprimátor Ing. arch. Miloslav Drgoň. Účastníci prijatia podpísali pamätnú listinu, zoznámili sa, napísali pozdravy z Hlohovca do zvyšku sveta a na záver sa pobavili hrami na vodné témy. To všetko preto, aby na druhý deň ráno odhaľovali tajomstvá grafiky v tvorivej dielni už ako priatelia.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže prinieslo deťom veľa radosti. Svoje ocenenia preberali z rúk primátora mesta Hlohovec Ing. Miroslava Kollára, prvého radcu Tureckého veľvyslanectva Cuneyta Yavuzcana, druhého radcu Maďarského veľvyslanectva László Nagya, prvého tajomníka Českého veľvyslanectva Ondřeja Pometla, prvého tajomníka Slovinského veľvyslanectva v Slovenskej republike Gregora Zagrajšeka, tlačového atašé Ruského veľvyslanectva Alexeja Kulagina, zástupkyne Slovenskej komisie pre UNESCO PhDr. Dagmar Kopčanovej, zástupkyne Bulharského kultúrneho inštitútu Evy Stoyanovej a ďalších.

Ex libris 2015Ex libris 2015

 

 

 

 

 

 


Hodnotené boli štyri kategórie: voľná kategória pre deti od 6 do 11 rokov, kategória Základné umelecké školy od 12 do 15 rokov, kategória Základné školy – návrhy Ex Libris od 12 do 15 rokov a kategória Základné školy – Ex Libris od 12 do 15 rokov. Medzi ocenenými mali zastúpenie aj dve Hlohovčanky. Dominika Zelenayová zo Základnej škola na Koperníkovej ulici a Sabina Sudinová zo Základnej školy na ul. Milana Rastislava Štefánika.

Výstavy súťažných prác EX LIBRIS HLOHOVEC Vodný svet a Štúrovci v grafike a v známkovej tvorbe sú prístupné verejnosti do 1. novembra vo Vlastivednom múzeu na Františkánskom námestí v Hlohovci.

Ex libris 2015 Ex libris 2015

 

 


 
 

Folkloristi zo Šulekova medzi najlepšímiVytlačiť
 

FkS ŠulekovoFolklórna skupina Šulekovo z Hlohovca v prvý októbrový víkend súťažila na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií 2015. Folkloristi spracovali zabíjačkovú tému. Pásmo malo názov "Karmina po zabíjačke". Odborná porota zaradila šulekovskú folklórnu skupinu do strieborného pásma.

Do celoštátneho kola sa dostali postupom z krajskej súťažnej prehliadky, ktorá sa konala v máji tohto roku v  Zavare. Ako jediný kolektív reprezentovali mesto Hlohovec a aj celý Trnavský samosprávny kraj. Odborná porota vysoko ohodnotila profesionálnu úroveň vystúpení folklórnych súborov a označila Folklórnu skupina Šulekovo z Hlohovca za jednu z najlepších na Slovensku.

Súťažná prehliadka sa konala v Dolnej Súči. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže, ktorej cieľom je okrem iného predstaviť výsledky práce folklórnych skupín, smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva, je Národné osvetové centrum. Súťaže sa zúčastnilo deväť folklórnych skupín z celej republiky.


 
 

Informácie z Matričného úraduVytlačiť
 

ilustračný obrázok matrikaMesto Hlohovec – Matričný úrad informuje verejnosť, že od 3. októbra 2015 sa občianske obrady uskutočňujú opäť v Obradnej sieni mesta Hlohovec, teda v refektári Vlastivedného múzea na Františkánskom námestí 1. Výstava, ktorá bola inštalovaná vo Vlastivednom múzeu, a pre ktorú nemohli byť poskytnuté priestory refektára na účely aktu uzavretia manželstva, bola 30. septembra 2015 ukončená.

Matričný úrad zároveň oznamuje, že dňa 1. 10. 2015 nadobudla účinnosť novela Zákona o matrikách, na základe ktorej Elektronická matrika umožňuje na žiadosť dotknutej osoby vystaviť úradný výpis aj mimo miesta matrične príslušného úradu, s výnimkou  Ministerstva vnútra – Osobitná matrika.

Znamená to, že rodný, sobášny a úmrtný list „ako ďalší výpis“ už nemusí občan žiadať v mieste narodenia, sobáša, alebo úmrtia  tak, ako tomu bolo doteraz. Matričný úrad mesta Hlohovec, na základe prepojenia v rámci celej Slovenskej republiky, vystaví úradný výpis – matričný doklad aj ako nepríslušný úrad, teda aj vtedy, ak matričná udalosť nastala kdekoľvek na území SR, nie len v Hlohovci.

Upozorňujeme, že „prvé zápisy“ ako sú narodenie dieťaťa, sobáš alebo úmrtie, sa aj naďalej nahlasujú podľa miesta narodenia, sobášu alebo úmrtia tak, ako to bolo doteraz.

Pracovisko osobitnej matriky sa nemení. Oprávneným úradom pre vystavenie úradných výpisov z matričných udalostí, ktoré nastali v zahraničí zostáva aj naďalej Ministerstvo vnútra – Osobitná matrika.

 


 
 

Popoludnia s primátorom od októbra už aj v Šulekove Vytlačiť
 

ilustračný obrázok - stretnutie s občanmi

Popoludnia s primátorom, ktoré sa od augusta konajú každú stredu na Mestskom úrade v Hlohovci sú medzi obyvateľmi veľmi populárne. Záujem o debatu s  Miroslavom Kollárom je veľký a aj to je dôvod, prečo sa rozhodol venovať prvú stredu v mesiaci výhradne Šulekovčanom.

Vzhľadom na čas stretnutí od 15:00 do 17:00 a dopravnú špičku smerom do centra v tomto termíne, sa primátor rozhodol pre pravidelné výjazdy za obyvateľmi mestskej časti Šulekovo.

Pre lepšiu koordináciu a využitie určeného času na stretnutia s verejnosťou odporúčame vopred sa na stretnutie objednať v Kancelárii prvého kontaktu telefonicky na čísle 033/ 74 25 369 alebo mailom na adrese gabriela.scasna@hlohovec.sk. Občania tak dostanú konkrétny termín, v ktorom sa zaručene na stretnutie s primátorom dostanú.

 


 
 

Fotoreport: Európsky týždeň mobility v HlohovciVytlačiť
 

Mesto Hlohovec v týždni od 16. - 22. septembra zapojilo do Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý vyhlasuje Európska komisia každoročne. Sedemdňová osvetová kampaň sa vyvrcholila Dňom bez áut - 22. septembra.

Do aktivít súvisiacich s ETM sa spoločne s Mestským úradom Hlohovec zapojili aj škôlky a školy v Hlohovci. Materské školy vyzývali najmä rodičov detí, aby počas Dňa bez áut priviedli svoje ratolesti do školy inak ako autom. Tie deti, ktorých rodičia tak urobili, zvyčajne dostali odmenu – odznak, medailu či sladkosť. Škôlkari i školáci sa na svojich kolobežkách, odrážadlách i bicykloch mohli povoziť na školských dvoroch a zároveň tak boli zapojení aj do dopravnej výchovy. Viaceré školy a škôlky využili možnosť poprechádzať sa po pešej zóne, ktorá bola 22.9. vyhradená špeciálne pre aktivity deti. Hlohovskí stredoškoláci prišli do škôl na bicykloch, kolobežkách, korčuliach či skateboardoch. Mnohí učitelia tiež nechali autá doma.

Popoludní sa konala „Cyklojazda po Fraštáku“, na čele ktorej sa viezol viceprimátor Miloslav Drgoň  spolu s druhým viceprimátorom Oliverom Pestúnom a prednostkou úradu Denisou Bartošovou. Pridalo sa k nim ďalších asi 25 cyklistov rôznych vekových kategórií a jeden korčuliar.

Prinášame Vám fotoreport z Dňa bez áut.

Deň bez áutDeň bez áut

 

 

 

 

 

 

  Deň bez áutDeň bez áut

 

 Deň bez áut

      

 

 

 

Deň bez áut

Deň bez áutDeň bez áut

 

 

 

 

 

 

 

Deň bez áut


 
 

Program Centra voľného času na mesiac október 2015Vytlačiť
 

Program CVČ
01.10.2015 Exlibris – spolupráca 16:00 múzeum HC
02.10.2015 Exlibris – spolupráca 14:00 Dom kultúry
05.10.2015 Cezpoľný beh ZŠ, SŠ – okresné kolo 12:30 Zám. záhrada
06.10.2015 Tvorivé dielne pre členov Klubov CVČ 14:00 CVČ
13.10.2015 Futsal ZŠ žiaci – okresné kolo 08:30 šport.hala
14.10.2015 Farebná jeseň - zaslanie prác na výtvarnú súťaž do 18:00 CVČ
15.10.2015 Florbal SŠ – okresné kolo 09:00 GIK
19.10.-06.11.2015 Farebná jeseň - začiatok výstavy 08:00-18:00 CVČ
22.10.2015 Basketbal ZŠ žiačky – okresné kolo 10:00 VI. ZŠ HC
26.10.2015 Rozlosovanie Hlohovské hry mládeže - porada 13:00 CVČ
27.10.2015 Malý dráčik – filmové predstavenie pre MŠ 09:30 kino
27.10.2015 Basketbal ZŠ žiaci – okresné kolo 10:00 VI. ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU „DÚHA“
KOPERNÍKOVA 24, HLOHOVEC
č.tel. 033/73 420 84, 73 420 82,
mobil  0911 288 350
e – mail: duhahc@stonline.sk, www.cvcduha.sk


 
 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy bola odvolaná z funkcieVytlačiť
 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Hlohovci Lenka Slováková od piatku 25. septembra už nie je vo funkcii. Návrh na jej odvolanie predložil primátor Mesta Hlohovec Miroslav Kollár Rade školy 16. septembra.

Primátorovu žiadosť na odvolanie riaditeľky Slovákovej prerokovala Rada školy ZUŠ na svojom zasadnutí 23. 9. 2015. Desať z jedenástich členov rady hlasovalo za, jedna členka rady sa hlasovania zdržala. Dôvodom odvolania boli zistenia z kontrol hlavného kontrolóra Mesta Hlohovec
a Inšpektorátu bezpečnosti práce, ako aj nedostatky v oblasti personálneho riadenia školy.

Primátor mesta poveril dočasným vedením školy Alenu Chudú na obdobie do zvolenia nového riaditeľa Základnej umeleckej školy. Výberové konanie na obsadenie tejto pozície bude vyhlásené v najbližšom čase.


 
 

Michalský jarmok zaplnil ulice mestaVytlačiť
 

Michalský jarmokMichalský jarmok, ktorého 22. ročník sa konal počas uplynulého víkendu, prilákal do ulíc mesta Hlohovčanov aj ľudí zo širokého okolia. Služby návštevníkom tohtoročného jarmoku poskytlo 290 komerčných predajcov, 38 remeselníkov a 6 prevádzkovateľov zábavných atrakcií. 

V piatok 25. 9. Michalský jarmok o 16:00 oficiálne otvoril primátor Mesta Hlohovec Miroslav Kollár spolu s oficiálnymi hosťami, viceprimátormi z partnerských miest Hranice a Slovenské Konjice. Atmosféru jarmoku kazil dážď, no ani to mnohých neodradilo a prišli sa pozrieť nielen na otvárací koncert vokálnej skupiny Vokolamy z Hraníc, ale aj na večerné vystúpenia skupín Slniečko a Bukasový masív.

               Michalský jarmok               Michalský jarmok

V sobotu sa s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi zvyšoval aj počet ľudí v uliciach. Večer roztancovala mladých aj starších skupina Polemic, ktorá bola zlatým klincom programu. Hudobníci ocenili atmosféru aj starostlivosť zo strany organizátorov.

 

                                                     Michalský jarmok

Posledný deň jarmoku bol podľa počtu návštevníkov najsilnejším dňom. Plno bolo v uliciach, v reštauráciách, na kolotočoch i pred pódiom. Nedeľný večer i celý jarmok ukončila svojím vystúpením skupina Kollárovci, na ktorých sa prišli pozrieť fanúšikovia všetkých vekových kategórií. Ich koncert bol vyvrcholením programu a bodkou za 22. Michalským jarmokom v Hlohovci.

Novinkou tohtoročného Michalského jarmoku bola Vinárska ulička, ktorá bola živou prezentáciou vín z nášho regiónu a tradičných jedál. Nechýbal ani hudobný program. Zámerom organizátorov je urobiť z Vinárskej uličky novú tradíciu jarmoku.

                                                              Michalský jarmok

 

 


 
 

Hlohovec sa zapája do Európskeho týždňa mobilityVytlačiť
 

Mesto Hlohovec sa zapojí do Európskeho týždňa mobility, ktorý vyhlasuje Európska komisia každoročne v týždni od 16. - 22. septembra. Sedemdňová osvetová kampaň  sa pravidelne končí  Dňom bez áut, ktorým  je 22. september.

"EuróTrasa cyklojazdypsky týždeň mobility je aktivita, ktorá má medzi širokou verejnosťou spopularizovať záujem aj o iné formy dopravy, ako je individuálna automobilová doprava. Hlohovec má dlhodobo problém s dopravou. Práve preto chceme aj takýmto spôsobom podporiť cyklistov, peších či využívanie mestskej hromadnej dopravy a zároveň apelovať na vplyv výberu spôsobu dopravy na životné prostredie," povedal viceprimátor Miloslav Drgoň, ktorý  je predsedom komisie územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia a presadzuje rozvoj cyklodopravy v Hlohovci.

Mesto Hlohovec počas tohto roka splnilo jedno zo základných kritérií aktívnej účasti miest na Európskom týždni mobility (ETM). Bola ukončená rekonštrukcia autobusovej zastávky na Hviezdoslavovej ulici a zároveň bol na tomto mieste osvetlený prechod pre chodcov tak, ako predpisujú najnovšie normy. V najbližších dňoch sa začne s rekonštrukciou ďalšej autobusovej zastávky, na Nitrianskej ulici. Realizáciou nových trvalých opatrení v prospech environmentálne prijateľnejším spôsobom dopravy napĺňame základné posolstvo ETM.

Deň bez áut, 22. septembra bude v Hlohovci zároveň dňom, kedy sa bude v mestskej hromadnej doprave cestovať zadarmo. Týmto spôsobom Mesto Hlohovec podporí tento spôsob prepravy obyvateľov. Bezplatné cestovanie môže využiť ktokoľvek a kamkoľvek v rámci platného cestovného poriadku. 

Rovnako v tento deň bude obmedzený vjazd áut na pešiu zónu na ulici M. R. Štefánika. Od 10:00 (do 10:00 je povolené zásobovanie) do 22:00 sa ulica M. R. Štefánika stane skutočnou pešou zónou pre bezpečný pohyb chodcov. Vyzvané sú všetky školy, aby ju využili pre aktivity propagujúce alternatívne spôsoby dopravy v meste.

Miloslav Drgoň, mestský koordinátor nedávnej aktivity "Do práce na bicykli" organizuje na utorok 22. 9. od 16:00 "Cyklojazdu po Fraštáku". "Budem rád, keď spolu so mnou vymenia auto za bicykel aj ďalší cyklonadšenci a tento deň bude skutočne bez áut." (Presnú trasu a čas oznámime dodatočne.)

Počet vozidiel na európskych cestách neustále rastie. Následkom toho je znižovanie kvality života ľudí, ktorí žijú v mestách (hluk, znečistenie ovzdušia, dopravné nehody, stres atď.). Podporou myšlienky Európskeho týždňa mobility vyjadríte svoj postoj, snahu niečo zmeniť. Zapojiť sa môžete aj individuálne. Aspoň na jeden deň počas týždňa nechajte auto doma a choďte do práce, školy či škôlky autobusom, vlakom, na bicykli, kolobežke či pešo. Touto cestou zároveň vyzývame na aktívne zapojenie sa do kampane firmy, organizácie, školy aj škôlky.

Na Slovensku koordinuje program na národnej úrovni rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia SR -  Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Motto aktuálnej  kampane 2015 je „Vyber. Zmeň. Kombinuj".

Viac informácií o kampani ETM: http://www.eurotm.sk/.

Európsky týždeň mobility

 


 
 

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu Vytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa v pondelok 14. septembra stretli na mimoriadnom zasadnutí, aby prerokovali jediný bod programu - nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca.

Skladanie sľubu poslanca

Mestské zastupiteľstvo opustil nezávislý poslanec za 1. volebný obvod Anton Tobl. Jeho mandát, podľa dôvodovej správy,  zanikol v zmysle § 25 ods. 2 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta Hlohovec ku dňu 31. 8. 2015. Jeho miesto v zastupiteľstve obsadil  Ing. Juraj Frydecký. Stalo sa tak  podľa § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí. J. Frydecký obsadil post poslanca ako náhradník, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. Nový poslanec na svojom prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva zložil sľub poslanca a dostal primátorom Ing. Miroslavom Kollárom podpísané osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

Zánikom mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec Anton Tobl stratil tiež členstvo v komisii na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Z tohto dôvodu výmenou poslancov dochádza k zmenám v obsadení komisií. Exposlanca Tobla v spomínanej komisii vymení Ing. Miroslav Začko a spolu s ním bol do rovnakej komisie zvolený aj poslanec Mgr. Juraj Salcman. Zároveň, mestské zastupiteľstvo M. Začka odvolalo z pozície člena komisie ekonomickej, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb a namiesto neho zvolili za člena nového poslanca Ing. Frydeckého.

skladanie poslaneckého sľubu     skladanie poslaneckého sľubu


 
 

Mesto Hlohovec získalo dotáciu 746-tisíc eur na rekonštrukciu verejného osvetleniaVytlačiť
 

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný  program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválilo mestu Hlohovec na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok dotáciu vo výške 746 306,66 eur na modernizáciu verejného osvetlenia. Celkové náklady projektu sú 785 585,79 eur, spoluúčasť mesta Hlohovec predstavuje 5 %.

V rámci prvej etapy modernizácie verejného osvetlenia na LED technológie bude do konca tohto roka vymenených 1 148 svetelných bodov a 9 rozvádzačov, čo predstavuje približne polovicu svetelných bodov v meste. Výmena sa bude týkať „starého“ Hlohovca, t.j. takmer celej časti mesta až po železničné priecestie.

Práce v rámci projektu by sa mali realizovať do konca roka 2015. Výmena svietidiel sa bude realizovať z vysokozdvižných plošín, za prevádzky. Obmedzenia pre občanov budú len v minimálnej miere.

Úspora v spotrebe elektrickej energie na modernizovanej časti siete bude až 69 %. Mesto Hlohovec v súčasnosti preveruje aj možnosti financovania modernizácie zostávajúcej časti siete verejného osvetlenia tak, aby kompletná rekonštrukcia bola realizovaná v roku 2016.


 
 

Aktuálny stav údržby verejnej zelene v Meste HlohovecVytlačiť
 

ilustračný obrázok kosenieSpoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o. koncom augusta uzavrela na základe verejného obstarávania rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb a prác spojených s údržbou verejnej zelene do konca roka (alebo do uzavretia veľkej súťaže, ktorú momentálne realizuje mesto Hlohovec) s firmou Rudbeckia, s.r.o zo Svätoplukova.

Zamestnanci Rudbeckie začali s kosením v Hlohovci v utorok, 25. augusta 2015. Práce zo začiatku neboli realizované k spokojnosti vedenia Mesta ani obyvateľov samotných. Na osobnom stretnutí majiteľa spomínanej firmy, Mgr. Milana Straňáka s primátorom mesta Ing. Miroslavom Kollárom si obe strany vyjasnili podmienky zmluvy a výhrady k doterajšej realizácii prác. Zároveň sa dohodli na dôslednom dohľade nad priebehom prác s garanciou kvality. Obe strany deklarovali, že im záleží na bezproblémovej spolupráci.

Po týždni kosenia bola 3. septembra vykonaná kontrola prác aj s obhliadkou pokosených plôch. Pri obhliadke bolo zástupcami VaTS, s.r.o. konštatované, že niektoré plochy neboli vyhrabané a plochy pri bytových domoch očistené od zvyškov trávy. V správe z kontroly, ktorej sa osobne zúčastnil aj M. Straňák, sa uvádza, že pred vyfakturovaním vykonaných prác je potrebné vykonať nápravu.

Firma Rudbeckia bola vyzvaná k precíznejšej práci. Kosci musia dbať na to, aby bol pokos vykonaný bez rušivých zmien výšky kosenia, bez nepokosených pásov, zhlukov trávy a iných  rastlín. Všetky okraje majú byť dokosené, tak ako okolo ostatných prekážok a porastov. V rámci zberu trávy je potrebné odstrániť i prípadné drobné odpadky obsiahnuté v tráve. Prípadné znečistenie okolia pokosenou trávou je nutné ich odstrániť. Podľa zverejnenej rámcovej zmluvy poskytovateľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác.  Kvalita vykonaných prác sa posudzuje podľa príslušných technických noriem, technologických postupov a kvalitatívnych ukazovateľov. Kontroly kvality odvedených prác sa budú realizovať priebežne, počas celého trvania platnosti zmluvy.


 
 

Nový náčelník Mestskej polície sa ujal funkcieVytlačiť
 

ilustračný obrázok - mestská políciaMestská polícia Hlohovec má od 1. septembra 2015 nového náčelníka - Mgr. Vladimíra Kollára. O jeho vymenovaní, na návrh primátora mesta, rozhodlo mestské zastupiteľstvo ešte na svojom  júnovom zasadnutí.

Prioritou nového náčelníka MsP V. Kollára je dostať policajtov z áut do ulíc, pretože preferuje výkon služby pešími hliadkami. Jeho zámerom je vybaviť služobné autá mestskej polície GPS monitorovacím systémom. Ďalšou prioritou nového náčelníka je projekt revitalizácie kamerového systému v Hlohovci, tak aby bol plne funkčný a efektívny. V neposlednom rade má ambíciu nastaviť systém odmeňovania policajtov tak, aby bol motivačný.

Mgr. Vladimír Kollár sa vracia do Hlohovca z pozície riaditeľ okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave. V riadiacich funkciách začal pôsobiť práve v Hlohovci, kde bol riaditeľom Obvodného oddelenia Policajného zboru.


 
 

Mesto prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici Vytlačiť
 

parkovisko NitrianskaV pondelok, 24. augusta 2015 Mesto Hlohovec prevzalo  parkovisko na Nitrianskej ulici od zhotoviteľa stavby,  firmy INVEX spol. s r.o. Obyvateľom a návštevníkom priľahlých bytových domov vzniklo v priebehu dvoch mesiacov 24 nových parkovacích miest.

Voľné plochy okolo parkoviska zostali ako plochy zelene, ktoré budú doplnené aj o vzrastlú zeleň. Parkovacia plocha je vybavená novým LED osvetlením.  Na stavbu parkoviska bolo preinvestovaných necelých 54 500 eur.

Výstavbou nových parkovacích plôch vychádza Mesto Hlohovec v ústrety požiadavkám obyvateľov v predmetnej lokalite. Stavba bude odovzdaná do užívania verejnosti v najbližších dňoch, po vydaní kolaudačného rozhodnutia Stavebným úradom.


 
 

Primátor ocenil statočný čin policajtaVytlačiť
 

ocenenie policajtaPrimátor Hlohovca Miroslav Kollár v utorok 4. augusta 2015 ďakovným listom ocenil príslušníka OO PZ Hlohovec Práp. Bc. Petra Dvorana za záchranu ľudského života.

V krátkom priateľskom rozhovore P. Dvoran primátorovi priblížil udalosť, pri ktorej zachránil život neznámej žene a  zabránil hroziacemu požiaru. M. Kollár ocenil jeho pohotovosť a odvahu. Obetavú a profesionálnu pomoc človeku v núdzi vyzdvihol aj viceprimátor Miloslav Drgoň a prednostka Mestského úradu Denisa Bartošová. Tento čin je skutočným naplnením policajnej práce – chrániť občanov a pomáhať im.

Dopravný policajt Peter Dvoran zachránil život 69 ročnej žene počas služby, 20. júla. Všimol si hustý dym vychádzajúci z okna neďalekého bytu. Vošiel do otvorených dverí bytu, v ktorom našiel na zemi ležať ženu v bezvedomí. Postaral sa o ňu, preveril jej životné funkcie a neskôr privolal zdravotnú pomoc. P. Dvoran okrem záchrany ženy, zabezpečil aj byt proti ďalším škodám tým, že si všimol stále horiaci plameň na sporáku a vypol ho.

 

ocenenie policajta ocenenie policajta


 
 

Deväť kandidátov na pozíciu riaditeľa MsKCVytlačiť
 

logo MsKCV pondelok, 3. augusta 2015 na Mestskom úrade v Hlohovci zasadala výberová komisia menovaná primátorom Ing. Miroslavom Kollárom vo veci výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec.

Záujem o túto pozíciu prejavilo 9 uchádzačov. Komisia po oboznámení sa s predloženými materiálmi konštatovala, že stanovené kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky splnili všetci.

Uchádzači budú písomne pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dvojkolovo, v dňoch 17. a 18. augusta. Výberová komisia otestuje prehľad uchádzačov v kultúrnom a spoločenskom dianí, preverí ich praktickú skúsenosť s organizovaním kultúrnych podujatí, ale aj ich komunikatívnosť a ďalšie požadované znalosti. Veľký dôraz bude klásť na prezentáciu ich návrhu koncepcie dramaturgie a rozvoja Mestského kultúrneho centra Hlohovec, ktorý bol podmienkou účasti vo výberovom konaní.

Na základe výsledku výberového konania primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

O výbere nového riaditeľa MsKC rozhoduje komisia, ktorej predsedá PhDr. Jana Klimeková. Členmi komisie sú Ing. Miroslav Kollár, PhDr. Helena Kolníková, Michal Klembara a Juraj Surma.

 


 
 

Prednostku Lukáčovú strieda od augusta Denisa BartošováVytlačiť
 

Dlhoročná prednostka Mestského úradu Hlohovec Ing. Eva Lukáčová končí po vzájomnej dohode s primátorom mesta Miroslavom Kollárom vo funkcii k 31. júlu 2015. Od 1. augusta ju vo funkcii vystrieda RNDr. Denisa Bartošová.

E. Lukáčová pôsobila vo funkcii prednostky MÚ Hlohovec od roku 2005 a pracovala pre troch primátorov – Jána Dlhopolčeka, Petra Dvorana a Miroslava Kollára. Súčasný primátor jej vyjadril poďakovanie za odvedenú prácu vo funkcii prednostky v predchádzajúcich aj v aktuálnom volebnom období, vďaka čomu bol príchod nového vedenia mesta a fungovanie úradu v tomto prechodnom období plynulé a bezkonfliktné.

Od 1. augusta bude do funkcie prednostky Mestského úradu Hlohovec vymenovaná Denisa Bartošová, ktorá posledných dvanásť rokov pôsobila ako prednostka Mestského úradu v Piešťanoch a v rokoch 2007 – 2015 ako viceprezidentka Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. RNDr. Denisa Bartošová (48) vyštudovala odbor Ochrana prírodného prostredia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, absolvovala tiež vzdelávacie projekty Manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy SR a Manažment financií samospráv. Vo verejnej správe pracuje od roku 1991, pôsobila o. i. aj ako členka Medzirezortnej komisie na koordináciu vzdelávania zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy štátnej správy Ministerstva vnútra SR.

„Som rád, že aj po odchádzajúcej dlhoročnej prednostke E. Lukáčovej bude Mestský úrad v Hlohovci aj v nasledujúcom období viesť ďalšia skúsená manažérka zo sektoru verejnej správy. Považujem to za mimoriadne dôležité najmä v súčasnej situácii, keď sa pripravuje zásadnejšia zmena organizačnej štruktúry MÚ s cieľom zefektívniť prácu úradu a spustenie klientskeho centra pre občanov. Navyše sa na Mestský úrad z Vodárenských a technických služieb vracia priame riadenie vykonávania cintorínskych služieb, starostlivosti o verejné osvetlenie, zeleň a údržbu komunikácií, čo tiež vytvára zvýšené nároky na kapacity a efektivitu úradu pri riadení, komunikácii a kontrole externých dodávateľov týchto služieb,“ zhodnotil túto personálnu zmenu primátor mesta Miroslav Kollár.


 
 

Občianske sobáše v septembriVytlačiť
 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci informovalo Mestský úrad, že v mesiaci september nebude môcť pre prebiehajúcu výstavu poskytnúť priestory refektára na účely aktu uzavretia manželstva. Vzhľadom na tieto skutočností bola verejnosť informovaná, že v dňoch od 6. do 30. septembra 2015 nebude možné sobášiť v obradnej sieni Vlastivedného múzea.

Na základe uvedeného Mesto Hlohovec,  po dohode s riaditeľkou  Základnej umeleckej školy Mgr., Mgr. art. Lenkou Slovákovou, zabezpečilo náhradné priestory na uskutočnenie aktov uzatvárania manželstva,  a to  v  priestoroch Koncertnej sály Základnej umeleckej školy na ulici Pribinova 5, Hlohovec.

Občianske obrady sa teda dňa 12. 9. a dňa 19. 9. uskutočnia v Koncertnej sále Základnej umeleckej školy Hlohovec. Jedinou výnimkou bude dátum 26. 9. 2015, kedy sa koná tradičný„ Michalský jarmok“. Vtedy  bude možné manželstvo uzavrieť na nádvorí Empírového divadla alebo priamo v Empírovom divadle.

Pre viac informácií kontaktuje matričný úrad osobne na Mestskom úrade Hlohovec alebo na telefónnom čísle 033/7368 231.

Ďakujeme za pochopenie!

 


 
 

Straty a nálezy ohlasujte na Mestskej polícii Vytlačiť
 

logo Mestská políciaV uplynulých týždňoch Mestská polícia v Hlohovci sprostredkovala odovzdanie nájdenej peňaženky s dokladmi a väčšou hotovosťou, a tiež zlatej retiazky, ktoré na MsP odovzdali čestní nálezcovia.

V prvom prípade išlo o peňaženku,  ktorú našiel a odovzdal občan Hlohovca. Okrem dokladov v nej bola aj hotovosť 490 eur. MsP kontaktovala majiteľa peňaženky, ktoréto totožnosť zistili z dokladov a následne mu bola peňaženka vrátená. Podobne iná občianka Hlohovca priniesla zlatú retiazku s krížikom, ktorú našla na ulici. Len o niekoľko minút prišiel občan Hlohovca nahlásiť stratu retiazky, ktorá sa tak vďaka poctivej nálezkyni dostala späť k majiteľovi. Tieto dva konkrétne prípady z posledných dní sú modelovým príkladom, ako má občan postupovať pri nájdení cudzej veci alebo strate vlastnej.

Podľa platnej legislatívy každý občan, ktorý nájde cudziu vec, by ju mal odovzdať policajtovi alebo na najbližší policajný útvar. V prípade, že tak neurobí, dopúšťa sa protiprávneho konania, ktoré je možné kvalifikovať ako priestupok alebo trestný čin (podľa zákona ten, „kto si prisvojí cudziu vec, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby,“ pácha trestný čin zatajenia veci).

Pri odovzdaní nájdenej veci na policajný útvar (štátna alebo mestská polícia) je službukonajúci policajt povinný získať informácie a skutočnosti od oznamovateľa nájdených dokladov alebo stratenej veci –  miesto, čas, okolnosti nájdenia veci a pod.  prípade, ak nálezca požiada o vydanie písomného potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci, policajt takéto potvrdenie nálezcovi vydá.

Pri odovzdaní nájdenej veci vlastníkovi je službukonajúci policajt povinný vyzvať vlastníka nájdenej veci, aby vec opísal, poskytol potrebné informácie k nájdenej veci a ku všetkým relevantným skutočnostiam, za ktorých došlo ku strate veci, jej opisu a pod. Až na základe dostatočne presného opisu vlastníka veci je možné jednoznačne stotožniť opísanú vec s nájdenou vecou, a tá je vrátená vlastníkovi.

Straty a nálezy v rámci mesta Hlohovec nahlasujte alebo odovzdávajte Mestskej polícii. Tá o stratách a nálezoch informuje na stránke mesta v sekcii Mestská polícia . K dnešnému dňu eviduje MsP niekoľko nájdených bicyklov či kľúčov.

 


 
 

Popoludnia s primátorom od augusta každú stredu od 15:00 do 17:00 Vytlačiť
 

Stredy s primátoromVzhľadom na narastajúci záujem verejnosti o dianie v meste a veľký počet stretnutí, ktoré primátor Hlohovca Miroslav Kollár absolvuje každý týždeň s občanmi, zavádza od augusta pevný termín, kedy ho môžu občania navštíviť v kancelári – každú stredu od 15:00 do 17:00.

Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť pravidelný priestor na komunikáciu s občanmi, na osobné vysvetlenie problémov v meste, ako aj na konkrétnu pomoc obyvateľom Hlohovca pri riešení ich problémov, či len na vypočutie ich podnetov a postrehov.

Pre lepšiu koordináciu a využitie tohto času na stretnutia s verejnosťou odporúčame vopred sa na stretnutie objednať telefonicky na čísle 033/7368101 alebo mailom na adrese sekretariat@hlohovec.sk. Občania tak dostanú konkrétny termín, v ktorom sa zaručene na stretnutie s primátorom dostanú.

Aj toto opatrenie je súčasťou otvárania úradu verejnosti a zlepšovania komunikácie vedenia mesta s obyvateľmi Hlohovca. Primátor mesta okrem toho komunikuje s občanmi prostredníctvom oficiálneho facebookového profilu, cez pravidelnú anketu na stránke hlohovecko.sk, či cez ostatné lokálne printové, elektronické aj internetové médiá. Na lepšie informovanie verejnosti slúžia aj pravidelné online prenosy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sú následne dostupné aj v internetovom archíve na stránke mesta.

 

„Popoludnie s primátorom“
od augusta každú stredu od 15:00 do 17:00
po dojednaní presného termínu: 033/7368101 alebo sekretariat@hlohovec.sk


 
 

Uzavretá lávka pre peších ponad železničnú trať Vytlačiť
 

lávka pre pešíchSpoločnosť Bekaert Hlohovec, a.s. oznamuje, že od 23. júla 2015 až do odvolania bude lávka pre peších ponad železničnú trať, spájajúca Mierovú a Železničnú ulicu, UZAVRETÁ. Dôvodom je havarijný stav.

Vhodné riešenie vzniknutej situácie je momentálne v štádiu prípravy v spolupráci so zástupcami mesta Hlohovec. V súčasnosti prebiehajú rokovania o oprave lávky a zámere odpredaja lávky od spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. do vlastníctva Mesta Hlohovec. O prevode lávky do majetku mesta bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo 20. augusta 2015. Na základe uznesenia MsZ bude dohodnutý ďalší postup vo veci opravy a následného užívania lávky.

Bekaert Hlohovec, a.s. zabezpečí pre svojich zamestnancov, ktorí lávkou prechádzali do a zo zamestnania, náhradnú autobusovú dopravu.

 


 
 

Mesto Hlohovec obsadzuje pracovnú pozíciu „Riaditeľ Mestského kultúrneho centra“Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „Riaditeľ Mestského kultúrneho centra“, ktoré je príspevkovou organizáciou mesta.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa a mali by mať praktickú skúsenosť s organizovaním kultúrnych podujatí. Záujemcovia o danú pozíciu by mali mať prehľad o kultúrnom a spoločenskom dianí. Ďalšími požiadavkami pre výkon funkcie riaditeľa MsKC sú dobré riadiace a organizačné schopnosti, kreatívne myslenie a tiež schopnosť zvládať záťažové situácie. 

Súčasťou prihlášky do výberového konania musí byť okrem profesijného životopisu aj zoznam podujatí organizovaných uchádzačom vrátane overiteľných referencií, a tiež písomný návrh koncepcie dramaturgie a rozvoja Mestského kultúrneho centra v Hlohovci.

Písomné prihlášky so všetkými potrebnými prílohami môžu uchádzači doručiť osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu Mestského úradu: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie – riaditeľ Mestského kultúrneho centra Hlohovec –  neotvárať“.

Prihlášky je potrebné doručiť do 03.08.2015 do 14:00 hod.

Všetky dôležité informácie o výberovom konaní, kritériá a požiadavky, zoznam potrebných dokladov a podklady k návrhu koncepcie dramaturgie a rozvoja Mestského kultúrneho centra Hlohovec (výročná správa, audit) sú zverejnené na stránke mesta.

 


 
 

Hlohovčania hostili priateľov z De PanneVytlačiť
 

Návšteva delegácie z De Panne 2015Hlohovec po dvoch rokoch od poslednej návštevy opäť hostil rodiny z partnerského mesta De Panne v Belgicku. 17-členná delegácia flámskych priateľov pricestovala do Hlohovca vo štvrtok 9. júla 2015 a späť do Belgicka odišli v pondelok 13. júla 2015.

Počas víkendu Hlohovčania pre svojich hostí pripravili pestrý program.  V piatok 10. júla delegáciu z De Panne prijal a pohostil na Mestskom úrade primátor Mesta Hlohovec Miroslav Kollár. Spolu s delegáciou, ktorú viedol poslanec mesta De Panne Arne Debaecke, sa oficiálneho prijatia zúčastnil zástupca veľvyslanca SR pri Belgickom kráľovstve Juraj Kubla s manželkou, hostiteľské rodiny z Hlohovca, vedenie mesta a zamestnanci Mestského úradu. Po oficiálnych príhovoroch a výmene darov – maľby mora pri De Panne a umeleckej fotografie nočného Hlohovca ostal priestor aj na priateľského rozhovory.

Z Mestského úradu sa Belgičania presunuli na exkurziu do spoločnosti Bekaert Hlohovec, ktorej materská spoločnosť sídli práve v Belgicku. Počas takmer dvoch hodín hostia absolvovali prehliadku výrobných priestorov, ktorej predchádzala zaujímavá prezentácia o spoločnosti a jej portfóliu. Po neformálnom obede v spoločnosti primátora mesta M. Kollára a zástupcu veľvyslanca SR pri Belgickom kráľovstve J. Kublu sa delegácia presunula na hlohovský zámok, kde bol pripravený kultúrny program spojený s prehliadkou. Po návšteve zámku sa skupina prešla aj po Zámockej záhrade.

Piatkový večer sa končil v priateľskej atmosfére pri pive a kofole v Peterskej bašte, kde sa za Belgičanmi zastavil opäť aj primátor M. Kollár dokončiť diskusiu, ktorá bola otvorená už pri obede na tému posilnenia tohto družobného partnerstva pre širšiu verejnosť a najmä jeho otvorenia pre mladšiu generáciu. A. Debaecke spoločne s M. Kollárom načrtli nové možnosti neformálnej spolupráce, hovorili aj o príprave programu na budúci rok, kedy by mala hlohovská strana navštíviť De Panne. Rok 2016 bude zároveň rokom slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, čo budúcoročnej návšteve dáva nový rozmer a možnosť väčšej propagácie nášho mesta v celoeurópskom meradle.

Sobotu strávili hostia a ich hostiteľské rodiny deň mimo Hlohovca. Program začali prehliadkou kaštieľa v Oponiciach, následne boli prijatí na radnici v Topoľčanoch. Po prechádzke Topoľčanmi sa na spiatočnej ceste zastavili na prehliadke archeologického múzea v Bojnej. Nedeľný program bol individuálny, v réžii hostiteľských rodín.

Belgickí hostia sa po nabitom víkendovom programe rozlúčili s hlohovskými hostiteľmi v pondelok ráno, keď vyrazili na spiatočnú cestu domov.
Návšteva delegácie z De Panne 2015

 


 
 

Legislatívne zmeny číslovania stavieb Vytlačiť
 

číslovanie staviebMesto Hlohovec oznamuje verejnosti, že na základe zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a s ním súvisiacimi legislatívnymi zmenami vznikajú obyvateľom nové povinnosti súvisiace s označovaním stavieb súpisným a orientačným číslom.

Menia sa tri základné veci. Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  do  30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30.6.2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31. decembra 2015. Doteraz vydané súpisné a orientačné čísla zostávajú v platnosti.

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, túto povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Porušenie uvedených povinností môže byť v prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov sankcionované pokutou až do výšky 6 638 eur.

Žiadosti o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla sa podávajú na Mestskom úrade v Hlohovci na referáte evidencie obyvateľstva na 2. poschodí.

Všetky bližšie informácie, tlačivá žiadostí spolu s informáciou o zákonom požadovaných prílohách sú zverejnené na webovej stránke mesta Hlohovec.

Informovať sa môžete tiež na telefónnom čísle 033/7368206.


 
 

Mestské cintoríny sa budú od 15. júla zamykaťVytlačiť
 

cintorinMesto Hlohovec a prevádzkovateľ pohrebísk oznamujú verejnosti, že cintoríny v Hlohovci a v mestskej časti Šulekovo sa budú od 15. júla 2015 po 21. hodine zamykať.

Cieľom tohto opatrenia je chrániť miesto posledného odpočinku pred zlodejmi a vandalmi. Zamknuté brány a dohľad Mestskej polície majú zabrániť poškodzovaniu hrobových miest a ničeniu majetku mesta, ktorým cintoríny sú. Prosíme preto občanov, aby rešpektovali prevádzkový poriadok  a nezdržiavali sa na cintoríne po týchto hodinách. 

Mesto sa týmto opatrením snaží naplniť doteraz nedodržiavané ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 119/2011 „Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo“. Pohrebisko je zmysle predmetného VZN prístupné verejnosti v letnom období  od 1. apríla do  30. septembra denne od 6:00 do 21:00 hod. V zimnom období, ktoré trvá od 1. októbra do 31. marca, sú cintoríny otvorené od 7:00 do 19:00 hod. Návštevníci mestských cintorínov sú v  povinní pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného upozornenia pohrebisko opustiť.


 
 

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júlaVytlačiť
 

Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský, ktorý bol najúspešnejším uchádzačom vo výberovom konaní. Ide o novovytvorenú pracovnú pozíciu, ktorá vznikla po zmene organizačnej štruktúry na Mestskom úrade v Hlohovci.

Náplňou práce nového riaditeľa je, okrem iného, riadiť kanceláriu primátora a spolupracovať na príprave koncepčných materiálov v oblasti rozvoja mesta a podkladov pre rokovanie orgánov mesta. Bude tiež zabezpečovať právne poradenstvo pre prácu primátora a usmerňovať výkon zamestnancov v oblasti právneho zabezpečenia činnosti úradu. Rovnako bude kontrolovať činnosť a hospodárenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Posledné štyri roky bol T. Borovský vedúcim právneho referátu na Mestskom úrade v Piešťanoch. Právo študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, magisterské štúdium ukončil na Trnavskej Univerzite v Trnave.


 
 

Parkovisko na Podzámskej ulici od 1. júla otvorené pre verejnosťVytlačiť
 

parkoviskoNové parkovacie plochy na Podzámskej ulici sú po kolaudácii od 1. júla k dispozícii občanom. 34 parkovacích miest vybudovalo mesto Hlohovec za 53 237 eur.

Zhotoviteľom stavby bola firma INVEX spol. s r.o., ktorá parkovisko vybudovala za necelé dva mesiace. Nová parkovacia plocha je zložená z príjazdovej komunikácie a plôch pre odstavovanie osobných automobilov s kolmým radením. Komunikácia má šírku 5,5m, čo umožňuje vjazd a výjazd z parkovacieho státia a tiež obojstrannú premávku vozidiel.

Súčasťou stavby je aj chodník, ktorý spája parkovisko a chodník smerom k Závaliu, odvodnenie a osvetlenie. Revitalizovaná bola tiež priľahlá zelená plocha a pribudlo päť nových stromov. Na jeseň mesto plánujeme doplniť v tejto oblasti ďalšiu vzrastlú zeleň.

Zámerom mesta je plnohodnotne využiť aj betónovú plochu okolo priľahlého klubu. Po vyasfaltovaní tohto priestoru v druhej polovici roka by malo v danej zóne pribudnúť ďalších 10 až 15 parkovacích miest.

 


 
 

Poslanci budú rozhodovať o novom náčelníkovi Mestskej polícieVytlačiť
 

Mestská políciaPoslanci Mestského zastupiteľstva budú vo štvrtok rozhodovať o vymenovaní nového náčelníka Mestskej polície v Hlohovci. Na návrh primátora mesta by sa ním mal od 1. 9. 2015 stať súčasný riaditeľ okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave plk. Mgr. Vladimír Kollár.

Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 546/1991 Zb. o obecnej polícii náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo (MsZ). Primátor Mesta Hlohovec Ing. Miroslav Kollár má však zámer obsadiť všetky vedúce pracovné miesta v jeho riadiacej pôsobnosti výberovým konaním. Z tohto dôvodu aj nový náčelník mestskej polície vzišiel z výberového konania.

Do výberového konania sa prihlásili traja uchádzači. Jeden záujemca nepredložil všetky potrebné doklady, preto sa ústneho pohovoru zúčastnili iba dvaja z nich. Títo odprezentovali svoje koncepcie rozvoja Mestskej polície. Komisia navrhla primátorovi mesta predložiť Mestskému zastupiteľstvu na vymenovanie náčelníka MsP Mgr. Vladimíra Kollára.

Primátor mesta Ing. Miroslav Kollár po pohovore s oboma kandidátmi na obsadenie uvedenej pracovnej pozície navrhol poslancom MsZ odvolať Mgr. Tibora Kučeru z funkcie náčelníka MsP ku dňu 30. 6. 2015 a vymenovať Mgr. Vladimíra Kollára do funkcie náčelníka MsP od 1. 9. 2015.


 
 

Mimoriadne úspechy výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy v HlohovciVytlačiť
 

Žiaci výtvarného odboru Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Hlohovci z ateliéru Mgr. Slavomíry Valachovej a Mgr. Kataríny Pappovej zaznamenali v poslednom období mimoriadne úspechy vo výtvarných súťažiach.

Do 17. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže s environmentálnou tematikou s názvom „MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS“ bolo zapojených 121 škôl s  viac ako 1200 prácami. Súťaž bola zameraná na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. Téma tohtoročnej súťaže bola „Príroda = živá učebnica“. Vyhlasovateľom súťaže bolo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom, Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica, s mestom Banská Štiavnica a Inštitútom aplikovanej ekológie.

Ceny Mesta Banská Štiavnica získali traja mladí hlohovskí výtvarníci Tamara Hladká, Marián Divílek a Nina Sisáková. Cenu od občianskeho združenia Dapfné dostal Pavol Gut. Paulína Čiefová bola Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica odmenená čestným uznaním prácu.

V Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici vystavovali svoje práce tiež Lýdia Bednárová, Katarína Halásová, Katarína Jantáková, Ivana Jombíková, Simona Lopatová, Ivan Mrázek, Kevin Stacho a Júlia Šilhárová.

                 obrazy žiakov ZUŠ                   obrazy žiakov ZUŠ

V mesiaci jún prezentovali svoje umelecké diela v bratislavskej Galérii Michalský dvor aj ďalší žiaci z ateliéru Mgr. Slavomíry Valachovej: Nina Sisáková, Timea Barek, Katarína Klimeková, Kristína Klimeková, Adam Pestún, Boris Pestún, Laura Poláčiková, Katarína Radovská, Veronika Slameková a Júlia Šilhárová.

Práce boli súčasťou 3. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorú usporadúvala Súkromná základná umelecká škola Art Pegas v Bratislave. Úlohou študentov i pedagógov v súťaži s názvom "KUBISTICKÉ METAMORFÓZY" bolo zamyslieť sa nad významom kubistického umenia a pokúsiť sa premietnuť kubistické tendencie do súčasného umenia, kultúry, architektúry alebo interiérového, knižného alebo odevného dizajnu.  Viac ako 600 súťažných prác porota hodnotila v štyroch kategóriách. V 1. kategórii – 4 až 8 ročné deti získala vynikajúcu 2. cenu žiačka ZUŠ Hlohovec Nina Sisáková.

 výstava v Bratislave               výstava v Bratislave

Najnovší úspech dosiahli žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Hlohovci v 5. ročníku Celoslovenskej súťažnej prehliadky remeselnej tvorivosti pre školskú mládež V KRAJINE REMESIEL 2015, ktorú zorganizovalo Ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti (ÚĽUV) v Bratislave. V súťažnej téme „Na sklo maľované“ získal 1.miesto Dušan Kocian, v téme „Nite nebláznite“ 2. miesto Terézia Šranková, obaja z ateliéru Mgr. Kataríny Pappovej zo hlohovskej umeleckej školy.

Detské dielka budú vystavené na mimoriadnej výstave v Primaciálnom paláci v Bratislave  v dňoch  5. - 6. septembra 2015 za účasti delegátov Konferencie svetovej organizácie remesiel a potom pri slávnostnom otvorení nového Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach v októbri 2015, kde je plánované aj vyhlásenie víťazov súťažnej prehliadky V krajine remesiel.

Mladým výtvarníkom aj ich pedagógom k dosiahnutým úspechom blahoželáme!


 
 

Vyhodnotenie súťaže „Do práce na bicykli“Vytlačiť
 

do práce na bicykliMesto Hlohovec sa počas mesiaca máj po prvý krát zapojilo do celonárodnej súťaže s názvom „Do práce na bicykli“. Spomedzi 55 slovenských miest sme sa v celoslovenskom hodnotení umiestnili na výbornom 16. mieste.  V Hlohovci sa do kampane na podporu ekologického, ekonomického aj zdraviu prospešného spôsobu dopravy zapojilo spolu 15 tímov a 44 jednotlivcov. Spoločne najazdili na bicykloch do práce a späť 4 363,300 km a znížili emisie CO2 v našom meste o 1099,257 kg.

V počte najazdených kilometrov zvíťazil tím s názvom PePeJuPa, ktorý tvorili štyria zamestnanci firmy Saneca Pharmaceuticals, a.s. Pavol Šimonák, Juraj Oláh, Peter Pavlík a Peter Barčák spolu odjazdili 1062 kilometrov a ušetrili 265.500 kg CO2. V počte jázd získali prvé miesto „bio-strely“ zo závodu Enviral, a.s.. Do práce a z práce išiel tento štvorčlenný tím v máji celkovo 124 krát. Za tento tím bicyklovali Martin Biščo, Klaudia Mesárošová, Lenka Pažitná a Tomáš Polák.

V kategóriách jednotlivcov prvenstvo za najväčší počet najazdených kilometrov získal Pavol Šimonák z tímu PePeJuPa, ktorý odjazdil 430 kilometrov. V máji urobil na bicykli 29 jázd a znížil emisie o 107.500 kg CO2. Najčastejšie do práce na bicykli cestovala Jana Salová z tímu „NIKÁRI“ a Karol Moravčík z tímu „Filmárik a Filmuška“. Obaja zhodne odbicyklovali 44 jázd.

Víťazi budú odmenení darčekovými poukážkami, ktoré do súťaže venovali sponzori súťaže – Cyklošport – Ľubomír Ondruš a HOBBY – CYKLOSERVIS - Ing. Eva Durdyová. Cenu za Mesto Hlohovec venuje aj koordinátor súťaže v Hlohovci – viceprimátor Miloslav Drgoň.

Za Mesto Hlohovec jazdili tri súťažné tímy. Desiati zamestnanci Mestského úradu a Mestskej polície spolu najazdili 747 kilometrov, 266 jázd a znížili emisie v Hlohovci o takmer 187 kg CO2. Najviac zapojených zamestnancov do súťaže mala firma Jutex, za ktorú jazdilo do práce na bicykli 14 ľudí.

Všetkým víťazom blahoželáme a zúčastneným ďakujeme za prejavený záujem podporiť túto kampaň. Spoločne sme prispeli k zdravšiemu ovzdušiu v našom meste. Veríme, že napriek oficiálnemu ukončeniu súťaže zostanú súťažiaci aj naďalej verní svojmu dvojkolesovému dopravnému prostriedku. Rovnako dúfame, že sa do súťaže zapoja aj o rok spolu s ďalšími Hlohovčanmi a všetci spoločne sa budeme snažiť aj takýmto spôsobom presadzovať priaznivejšie podmienky pre pohodlnejšiu a bezpečnejšiu cyklistickú dopravu v slovenských mestách.


 
 

Výsledky ankety o najkrajšie tablo škôlkarovVytlačiť
 

najkrajšie tabloSúťaž o „Najkrajšie tablo detí materských škôl“ má svojho víťaza. Podľa výsledkov ankety vyhralo tablo triedy Veveričiek z Materskej školy na ulici Hollého. Rozhodli o tom hlasy verejnosti. Škôlkarom blahoželáme!

Zároveň však oznamujeme, že táto súťaž nemá porazených. Keďže je najmä o deťoch a pre deti a my chceme vidieť šťastný úsmev každého z nich, rozhodli sme sa, že všetci zapojení škôlkari bez rozdielu dostanú od Mesta Hlohovec malý sladký darček.


 
 

Nové parkovacie plochy na Nitrianskej uliciVytlačiť
 

V utorok 16. júna 2015 bolo firme INVEX spol. s r.o. odovzdané stavenisko k začatiu prác na stavbe „Parkovisko Nitrianska ul. Hlohovec“.  V rozpočte mesta bola na túto sumu vyčlenená suma 63 tisíc eur. Skutočná vysúťažená cena je o 8 500 eur nižšia (54 497 eur s DPH). Stanovený termín odovzdávania nového parkoviska je 5. august 2015.

Miesto pre výstavbu nového parkoviska sa nachádza v zelených plochách a na jestvujúcej spevnenej betónovej dopravnej ploche. V priebehu letných mesiacov vznikne v predmetnej lokalite 24 nových parkovacích miest s rozmermi 2,5 x 5m pre každé auto. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj rozšírenie jestvujúcej príjazdovej komunikácie na dvojpruhovú, obojsmernú so šírkou 5,5m s povrchovou úpravou asfaltobetón.

Výstavbou nových parkovacích plôch vychádza Mesto Hlohovec v ústrety požiadavkám obyvateľov v predmetnej lokalite. Súčasťou stavby bude aj odvodnenie. V rámci riešenia stavby projektová dokumentácia počíta aj s vytvorením nových zelených plôch a výsadbou vzrastlých stromov.

Prosíme obyvateľov dotknutého sídliska o trpezlivosť počas rekonštrukcie, ako aj o rešpektovanie pokynov dodávateľa stavby.

parkovisko Nitrianska


 
 

Počas prázdnin nás čakajú nevyhnutné rozkopávkyVytlačiť
 

rozkopávkaMesto Hlohovec oznamuje občanom, že v mesiacoch júl a august bude spoločnosť Bytové hospodárstvo na uliciach Michalská a Podzámska realizovať rekonštrukciu sekundárnych rozvodov. S rekonštrukciou sú spojené aj nevyhnutné rozkopávky ulíc. Tieto sú plánované od začiatku júla 2015. Predpokladaná doba trvania rozkopávok je dva mesiace, konečný termín ukončenia sa však môže zmeniť z dôvodu vzniku  nepredvídaných skutočností.

Stavba, ktorú zastrešuje Bytové hospodárstvo, s.r.o, rieši výmenu sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody po pozemkoch vo vlastníctve mesta Hlohovec. Dotknuté budú bytové domy: Michalská 1-13, Podzámska 5, 7, 9, 13, 23, 25, 33, 27, 29, 31, budova VI. základnej školy a rovnako aj Všeobecná úverová banka.  Dôvodom rekonštrukcie je potreba výmeny starého potrubia za nové.

Nutná odstávka dodávky teplej úžitkovej vody pre jednotlivé bytové domy bude skoordinovaná s termínom pravidelnej odstávky tepelného napájača v Elektrárňach Jaslovské Bohunice (EBO). Táto pravidelná letná odstávka teplej vody bude v termíne od 17. 7. 2015 od 21.00 do 28. 7. 2015 do 24.00 hod.

V snahe zosúladiť ďalšie plánované rozkopávky v danej lokalite, spoločnosti Slovak Telekom, a.s. začne s rozšírením telekomunikačnej siete (4G internet). Táto bude prebiehať v rovnakom termíne ako realizovaná rekonštrukcia sekundárnych rozvodov. Aj v tomto prípade pôjde o rozkopávky, ktoré začnú od ulice Podzámska, smerom na Michalskú, Manckovičovu, M. Belu, Hollého až po ulicu Pod Beranom. Mesto Hlohovec rovnako vyhovelo aj požiadavke spoločnosti Datagram, s.r.o., ktorá bude do jestvujúcich výkopov klásť optické káble.

Počas rozkopávok dôjde k dočasnému obmedzeniu chodníkov a parkovania – plná uzávierka parkoviska na ulici Podzámska.  V predmetnej lokalite bude doprava usmerňovaná prenosným dopravným značením.

Spoločným zámerom všetkých troch spoločností je skoordinovať svoje práce tak, aby sa realizovali v rovnakom termíne. Mesto Hlohovec, rovnako tiež Bytové hospodárstvo, s.r.o., spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a Datagram, s.r.o. prosí obyvateľov dotknutých uvedenou rozkopávkou o zhovievavosť a toleranciu. Stavebné práce sú v záujme všetkých obyvateľov Mesta Hlohovec.


 
 

Do Hlohovca opäť zavíta StredovekVytlačiť
 

ilustračný obrázok - Stredoveké dniPo úspešnej premiére z minulého roka sa do Hlohovca opäť vráti Stredovek. Na druhom ročníku Stredovekých dní v Hlohovci sa môžu návštevníci opäť tešiť na množstvo dobovej zábavy pre malých i veľkých. Dvere pre návštevníkov podujatia sa tento rok opäť otvoria počas víkendu 4. - 5. júla 2015 v Zámockej záhrade. Na toto podujatie Vás pozýva All Marketing, s.r.o., Mestské kultúrne centrum a Mesto Hlohovec ako spoluorganizátor a jeden z hlavných partnerov akcie.

Do Hlohovca znovu zavítajú Turci s ich janičiarskou jednotkou, ktorá okrem streľby predvedie i súboje šabľami, jatagánmi a šimširmi. Jedným z programových trhákov bude tento rok Vikingská sága o severskom hrdinovi Haraldovi Ourochsovi plná divokých vikingských bojovníkov. Návštevníci uvidia nie len po zuby ozbrojených severanov, ale i berzerkrov bojujúcich len v ľanových nohaviciach. Nebude chýbať ani ich vikingský tábor.  Na dvore Mikuláša Konta prebehne druhý ročník lukostreleckého turnaja medzi najlepšími strelcami Uhorského kráľovstva a Osmanskej ríše. Večerný program vyvrcholí mýtickou bojovou šou, pri ktorej do arény vstúpia najobávanejší muži stredoveku.  Spestrením celého dňa bude zábavou a kostýmami nabitá stredoveká módna prehliadka, ktorá pobaví malých i veľkých, starších i mladých a netypickou formou zoznámi návštevníkov s módou stredoveku.

Tento rok sa výraznejšie do tejto akcie zapojilo aj samotné Mesto Hlohovec, ako jeden z hlavných partnerov podujatia. „Mesto Hlohovec vždy rado podporí akcie, ktoré oslovia nie len obyvateľov mesta, ale pritiahnu tiež návštevníkov zo širokého okolia. Vzhľadom na vysokú úroveň prvého ročníka Stredovekých dní a pozitívny ohlas medzi verejnosťou nielen z Hlohovca sme sa rozhodli prijať ponuku stať sa spoluorganizátorom podujatia a podieľať sa na organizácii jeho druhého ročníka. Myslíme si, že Stredoveké dni by sa mohli stať jedným z dlhodobých pilierov kultúrneho kalendára mesta Hlohovec, ktoré prináša novú podobu kultúrnych podujatí a vhodne zapadá do rámca ďalších kultúrnych aktivít v meste. Poslanci Mestského zastupiteľstva preto vyčlenili prostriedky pre Mestské kultúrne centrum ako spoluorganizátora podujatia primárne na technické zabezpečenie Stredovekých dní“ povedal primátor mesta Miroslav Kollár.

Neodmysliteľnou súčasťou takéhoto podujatia je samozrejme aj dobré jedlo a pitie. Ani pri Stredovekých dňoch to nebude inak. Návštevníci nájdu v areáli Zámockej záhrady pestrú ponuku tradičných jedál a nápojov, podľa informácii od organizátora je pripravených viacero zaujímavých noviniek. Nebudú chýbať ani stánky so širokou ponukou ručných výrobkov, historickí remeselníci, maľovanie na tvár, umelecké maľovanie portrétov a mnoho ďalších zaujímavých atrakcií.

V rámci Stredovekých dní budú aj tento rok prebiehať sprievodné akcie. Pod taktovkou Vlastivedného múzea v Hlohovci sa zopakuje úspešný Zámocký poznávací okruh spojený s prehliadkou hlohovského zámku. Nebude chýbať obľúbené člnkovanie na Zámockom rybníku. Novinkou bude podujatie „Kuchyne starého Fraštáku“, ktoré organizátor pripravuje spoločne s OZ ELAP a viechou Jašter na Starej hore. Pôjde o prezentáciu tých najzaujímavejších receptov starého Fraštáku, kde okrem dobrého jedla môžu návštevníci získať aj originálny recept na jeho prípravu.

Tak ako aj minulý rok, je vstup na toto podujatie ZDARMA.

Viac informácii o akcii nájdete na stránkach www.stredovekedni.sk alebo na Facebooku -   Stredoveké dni v Hlohovci.

 

autor: MsÚ, All Marketing, s.r.o.


 
 

Súťaž o „Najkrajšie tablo detí materských škôl“ za rok 2015Vytlačiť
 

ilustračný obrázok - súťaž o najkrajšie tablo škôlkarovPrimátor mesta Hlohovec Ing. Miroslav Kollár vyhlasuje súťaž o „Najkrajšie tablo detí materských škôl“.  Najkrajšie škôlkarke tablo vyberie verejnosť v ankete.

Anketa bude spolu s fotografiami zverejnená na stránke mesta od 15. júna 2015, odkedy bude spustené hlasovanie. Verejnosť bude mať možnosť vybrať víťaznú triedu do 19. júna 2015 do 12.00, kedy bude hlasovanie ukončené.

Škôlkarom, ktorí súťaž o „Najkrajšie tablo detí materských škôl“ vyhrajú, príde sladkú cenu odovzdať primátor M. Kollár.

 


 
 

Hlohovčatá sa predstavili na celoštátnej súťažiVytlačiť
 

HlohovčatáSpevácky zbor Hlohovčatá, pôsobiaci pri Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Hlohovci, reprezentoval Trnavský samosprávny kraj na celoštátnom kole súťaže Mládež spieva 2015 v Prievidzi. Hlohovčatá boli jedným z desiatich zborov súťažiacich v spoločnej kategórii, ktoré sa prebojovali do celoslovenského kola. Postúpili doň z krajského kola, na ktorom si vyspievali prvenstvo.

Detský spevácky zbor z Hlohovca bol v Prievidzi ocenený v bronzovom pásme, za čo dirigentka zboru Mgr. Martina Baračková prevzala diplom a ocenenie. Súťažná prehliadka trvala tri dni. Po súťažnej časti sa konal rozborový seminár pre dirigentov a hlasových pedagógov, na ktorom porota jednotlivo hodnotila každý spevácky výkon. Mgr. art. Gabriela Drgoňová zo ZUŠ v Hlohovci bola porotou ohodnotená ako najlepšia korepetítorka celej súťaže. Počas konania semináru sa mladí speváci zúčastnili na workshope. Druhý deň podujatia bol ukončený slávnostným galavečerom. Trojdňovú prehliadku speváckych talentov ukončil spoločný koncert všetkých speváckych zborov na nádvorí zámku v Bojniciach, kde aj Hlohovčatá svojim spevom potešili verejnosť a reprezentovali Hlohovec na celoslovenskej úrovni.


 
 

Rozkopávka na Štúrovej uliciVytlačiť
 

ilustračný obrázok - rozkopávkaMesto Hlohovec oznamuje, že z dôvodu realizácie rozkopávky časti miestnej komunikácie, bude na Štúrovej ulici v mieste pri polyfunkčnom dome Železničná č. 368/4 prebiehať čiastočná uzávierka miestnej komunikácie v rozsahu cca 10 metrov. 

 

 

Uzávierka bude od pondelka 15. 6. 2015 od 7.00 do pondelka 22. 6. 2015 do 16.00.

Obchádzka bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Práce bude realizovať firma Dom Byt Servis, s.r.o., Tehelná 3/A, Trnava.
Zodpovedná osoba: Eduard Rippel, mobil 0905/297 013

 


 
 

J. Klimeková novou predsedníčkou Mestskej školskej radyVytlačiť
 

Mestská školská rada na svojom ustanovujúcom zasadnutí v novom funkčnom období zvolila predsedníčku, ktorou je PhDr. Jana Klimeková. Zasadnutie sa konalo v stredu 3. júna 2015 na Mestskom úrade v Hlohovci.

Mestská školská rada (MŠR) volí predsedu a podpredsedu zo svojich členov v tajnom hlasovaní. Podľa štatútu, predsedu MŠR volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady.  Po dvoch dvojkolových hlasovaniach členov rady v tajných voľbách boli známe mená predsedu a podpredsedu.

Dôveru nadpolovičnej väčšiny členov pri voľbe predsedu získala PhDr. Jana Klimeková, vedúca oddelenia spoločenských vecí MsÚ. Predseda mestskej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Funkciu podpredsedníčky bude na najbližšie štyri roky zastávať aj novozvolená podpredsedníčka Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka Centra voľného času Dúha.

V druhej časti zasadnutia oboznámila nová predsedníčka J. Klimeková prítomných členov o novom návrhu Štatútu MŠR, ktorý bude schvaľovať rada na budúcom rokovaní. Na ustanovujúcom zasadnutí MŠR bol predstavený aj plán činnosti rady na najbližší rok.

Všetky informácie o MŠR, štatút aj zápisnice z rokovaní nájdete na TU.

 

 


 
 

Vyúčtovanie z Bytového hospodárstva: 90 % domácností dostane naspäť preplatokVytlačiť
 

ilustračný obrázok - kúrenieTakmer 90 % hlohovských bytových domácností dostane naspäť preplatok za rok 2014. Vyplynulo to z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov za rok 2014, ktoré v uplynulých dňoch doručilo do hlohovských domácností Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. Predmetom vyúčtovania boli poskytované služby a dodávka energií pre bytové domy v správe spoločnosti.

Presne 89,7 % všetkých domácností v správe Bytového hospodárstva (spolu 2 534) bol za rok 2014 vypočítaný preplatok voči zálohovým platbám v celkovej výške 488 918,95 €, ktorá bude vrátená vlastníkom bytov v bytových domoch do 30 dní od doručenia vyúčtovania.

Iba 10,3 percent zo všetkých bytových domácností (292) malo po vyúčtovaní zálohových platieb so skutočnou spotrebou za minulý rok nedoplatky v celkovej výške 7 119,36 €. Tieto sú vlastníci bytov povinní uhradiť správcovskej spoločnosti rovnako do 30 dní.

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., spravovalo v roku 2014 celkom 100 bytových domov. V nich zabezpečovalo dodávku služieb a energií spolu 2 826 domácnostiam. Celková výška nákladov spojených s užívaním bytov za rok 2014 bola 2 264 930,10 €.


 
 

Najkrajšie maturitné tablo v ankete vybrala aj verejnosťVytlačiť
 

Hlasovanie verejnosti, ktorá mala možnosť rozhodnúť o Najkrajšom maturitnom table roku 2015 bolo 1. júna 2015 o 15.00 ukončené. Podľa výsledkov ankety, Cenu verejnosti získava  trieda 4. B z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci. Za ich „Periodickú tabuľku béčkarov“ hlasovalo 676 ľudí (32%) z celkového počtu 2114.

Cena verejnosti - tablo

 

Študenti zaujali nielen širokú vernosť, ale aj hodnotiacu komisiu, ktorá už minulý týždeň vyberala tie najkrajšie tablá zo všetkých stredných škôl. Tablo gymnazistov zo 4.B sa umiestnilo na 3. mieste. (tlačová správa TU)

Cena verejnosti bude mať pre víťazov sladkú príchuť. K dvojnásobnému oceneniu srdečne blahoželáme!

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční vo štvrtok 4. júna 2015. Ceny víťazom odovzdá primátor Mesta Hlohovec.

Výsledky ankety podľa získaných percent hlasov verejnosti:

1. miesto - 4.B - Gymnázium Ivana Kupca

2. miesto - 4.A - Obchodná akadémia Hlohovec

3. miesto - Oktáva - Gymnázium Ivana Kupca

4. miesto - II.NŠS - Stredná odborná škola technická

5. miesto - 4.B - Obchodná akadémia Hlohovec

6. miesto - 4. PG - Stredná odborná škola


 
 

Mesto Hlohovec pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 - 2020Vytlačiť
 

Na Mestskom úrade v Hlohovci vzniká nová verzia strategického dokumentu - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Hlohovec na roky  2015 - 2022. Intenzívne na ňom pracuje interný tím vedený Riadiacim výborom na čele s primátorom Miroslavom Kollárom a externým konzultantom, niekdajším splnomocnencom vlády SR pre reformu verejnej správy Viktorom Nižňanským.

Na prvom stretnutí 29. mája členovia Riadiaceho výboru pripomienkovali východiská PHSR a pracovnú verziu analytickej časti PHSR, ktorú pripravil pracovný tím v predchádzajúcich mesiacoch. Táto slúži na pomenovanie konkrétnych problémov a bude podkladom na diskusiu v štyroch odborných komisiách - ekonomicko-hospodárskej, územného rozvoja a životného prostredia, sociálnej a v komisii kultúry, vzdelávania a voľného času. Členmi odborných tímov sú okrem zamestnancov Mestského úradu, mestských organizácií a mestských poslancov aj externí odborníci - zástupcovia podnikateľského sektora a mimovládneho sektora.

Do prípravy PHSR bude zapojená aj verejnosť prostredníctvom verených diskusií a pripomienkového konania. Hlohovčania dostanú možnosť vyjadriť svoj názor na zlepšenie kvality života v Hlohovci. Diskusia verejnosti so zástupcami pracovného tímu a členmi odborných skupín na tému "Ako zlepšiť kvalitu života v Hlohovci" sa bude konať 30. júna 2015. Miesto a čas stretnutia budú spresnené.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je základným plánovacím dokumentom a nástrojom riadenia pre rozvoj územia. Má odzrkadľovať názory samosprávy, obyvateľov, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií na to, akým smerom sa má mesto rozvíjať. Samotný dokument by mal reprezentovať ich spoločnú víziu smerovania Hlohovca.  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Hlohovec sa pripravuje na programové obdobie rokov  2015 - 2022. Jeho výsledkom má byť sústava konkrétnych projektov, ktoré budú následne začlenené do prípravy rozpočtu mesta a tiež ako podklad pre čerpanie dotácií.

Súčasný PHSR na roky 2014 - 2020 bol spracovaný v decembri 2013 externou spoločnosťou v čase zásadných zmien legislatívnych podmienok, metodiky vypracovania PHSR a neboli tiež uzavreté rokovania SR s Európskou komisiou o obsahu Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020. V dôsledku zmien legislatívy aj metodiky vypracovania PHSR je preto potrebné vytvoriť nový strategický dokument aj so širším zapojením odbornej a laickej verejnosti do jeho prípravy. Aj z tohto dôvodu schválili poslanci Mestského zastupiteľstva ešte na aprílovom zasadnutí zámer vypracovania nového PHSR pre mesto Hlohovec.


 
 

Poznáme najkrajšie maturitné tablo HlohovcaVytlačiť
 

Poznáme víťazné triedy v súťaži o „Najkrajšie maturitné tablo“ za rok 2015, ktorú vyhlásil primátor  Mesta Hlohovec Miroslav Kollár.

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Mestského úradu (Jana Hudáková, Zuzana Hrinková), Mestského kultúrneho centra (Mária Vendleková) a Základnej umeleckej školy (Slavomíra Valachová) hodnotila všetky tablá, ktoré mali študenti vyložené vo výkladoch predajní. Porota brala do úvahy kompozíciu fotografií, návrh a celkový dojem.

Zvíťazilo tablo Strednej odbornej školy technickej v Hlohovci, trieda II.NŠS, umiestnené v lekárni na ulici M.R. Štefánika. Študenti zaujali porotu nápadom a samotným prevedením. K prvému miestu získajú od primátora M. Kollára aj darovaciu zmluvu v hodnote 100,-€ .

Najkrajšie tablo - 1.miesto

Porota druhé miesto pridelila triede Oktáva z Gymnázia Ivana Kupca. Toto kreatívne tablo je vyložené v mäsiarstve na Pribinovej ulici a jeho tvorcovia získajú sumu 70,-€ .

Najkrajšie tablo - 2.miesto

Na treťom mieste sa umiestnilo tablo triedy 4.B z Gymnázia Ivana Kupca. „Periodická tabuľka béčkarov“ ako študenti tablo nazvali, sa nachádza v predajni oblečenia na ulici SNP. Autori za tento nápad dostanú darovaciu zmluvu v hodnote 50,-€.

Najkrajšie tablo - 3.miesto

Verejnosť má ešte stále šancu vyjadriť svoj názor a rozhodnúť o najkrajšom table v ankete. Hlasovať môžete do pondelka 1. júna.

Slávnostné odovzdávanie cien a oficiálne vyhlásenie výsledkov ankety, v ktorej o najkrajšom table rozhoduje verejnosť, sa uskutoční vo štvrtok 4. júna 2015. Ceny víťazom odovzdá primátor Mesta Hlohovec.

 


 
 

Program Centra voľného času Dúha na mesiac jún 2015Vytlačiť
 

Program CVČ

01.06.2015 Futbal HHM – ukončenie HHM 8,00 FC Slovan HC
03.06.2015 Stredoškolské hry mládeže – florbal – spolupráca 9,00 GiK HC
04.06.2015 Ferdo Mravec – divadelné predstavenie DAB Nitra 10,00 I. ZŠ HC - Nitra
05.06.2015 Stredoškolské hry mládeže – atletika – spolupráca    8,00 VI. ZŠ HC
07.06.2015 DÚHAFEST – IX. ročník 15,00 Dom kultúry HC
09.06.2015 Moja prvá olympiáda -  IX. ročník 9,30 CVČ, II.ZŠ HC
11.06.2015 Slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád 9,00 Dom kultúry HC
16.06.2015 Cyrano z  Bergeracu – divadelné predstavenie DAB Nitra 10,00 OA HC - Nitra

 

LETO s DÚHOU

TERMÍNY letných táborov :

  5. 7. 2015   -  11. 7. 2015  - pobytový tábor –  Hotel Heľpa v Heľpe

13. 7. 2015   -  17. 7. 2015  - prímestský tábor

20. 7. 2015   -  24. 7. 2015  - prímestský tábor

27. 7. 2015   -  31. 7. 2015  - prímestský tábor

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU „DÚHA“, KOPERNÍKOVA 24, HLOHOVEC
č.tel .033/73 420 84, 73 420 82
mobil 0911 288 350
e – mail: duhahc@stonline.sk, www.cvcduha.sk


 
 

Škôlkari si zmerali sily na olympiáde Vytlačiť
 

Olympiáda vo viacboji všestrannosti detí MŠ8. ročník Olympiády vo viacboji všestrannosti detí materských škôl okresu Hlohovec sa konal 21. mája 2015. Organizovala ho Materská škola Fraštacká s finančnou podporou Mesta Hlohovec a Trnavského samosprávneho kraja.

Olympiády sa zúčastnili deti z hlohovských škôlok – Fraštacká, Vinohradská plus deti z elokovanej triedy na Pribinovej, Kalinčiakova plus  elokovaná trieda Bernolákova, CMŠ Panny Márie Pomocnice a tiež škôlkari z okolia – Leopoldov, Bojničky, Jalšové, Žlkovce a Siladice. Spolu si svoje sily zmeralo 88 súťažiacich.

Športové podujatie sa nieslo v duchu skutočných olympijských tradícií. Začalo sa slávnostným nástupom tímov, vztýčením vlajky a zapálením olympijského ohňa, s ktorým malej športovkyni pomohol aj primátor Mesta Hlohovec Miroslav Kollár. Športovci spoločne zložili aj olympijský sľub.

Deti súťažili v  disciplínach ako beh, skok do diaľky a hod loptou. Počas prestávky zábavu deťom spestril animátor aj mažoretky.

Ocenené boli deti v štyroch kategóriách: dievčatá a chlapci vo veku 4-5 rokov, dievčatá a chlapci vo veku 6-7 rokov.  Hodnotilo sa aj poradie družstiev. Ceny odovzdával viceprimátor Mesta Hlohovec Miloslav Drgoň.

Výsledky Olympiády vo viacboji všestrannosti detí materských škôl okresu Hlohovec:
 

Dievčatá 4-5 ročné:

1. miesto    Mária Rybárová    CMŠ Panny Márie Pomocnice Hlohovec

2. miesto    Viktória Uhráková CMŠ Panny Márie Pomocnice Hlohovec

3. miesto    Sára Grejtáková    MŠ Fraštacká Hlohovec

Chlapci 4-5 roční:

1. miesto    Oliver Kocian        CMŠ Panny Márie Pomocnice Hlohovec

2. miesto    Filip Žažo              CMŠ Panny Márie Pomocnice Hlohovec

3. miesto    Michal Závodský   MŠ Bojničky

Dievčatá 6-7 ročné

1. miesto    Laura Paulíkova    MŠ Vinohradská Hlohovec

2. miesto    Alžbeta Ráciková  MŠ Vinohradská, elokovaná trieda Pribinova Hlohovec

3. miesto    Sofia Halásová      MŠ Leopoldov

Chlapci 6-7 roční:

1. miesto    Lukáš Majerník      MŠ Vinohradská Hlohovec

2. miesto    Tadeáš Albert        MŠ Vinohradská Hlohovec

3. miesto    Martin Chochlík      MŠ Kalinčiakova, elokovaná trieda Bernolákova Hlohovec


Poradie družstiev:

1. MŠ Fraštacká Hlohovec

2. CMŠ Panny Márie Pomocnice Hlohovec

3. Vinohradská Hlohovec

 

Olympiáda vo viacboji všestrannosti detí MŠOlympiáda vo viacboji všestrannosti detí MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda vo viacboji všestrannosti detí MŠ

 


 
 

Pozývame Vás na DobroPark 2015Vytlačiť
 

DobroPark 2015Nadácia Pomoc jeden druhému a Mesto Hlohovec Vás pozýva na prvý „DobroPark 2015“. Ide o priateľské stretnutie dobrovoľníkov a handicapovaných detí z Klubu Kľúčik Hlohovec a Domova sociálnych služieb Pastuchov, ktoré bude prebiehať formou výtvarného a hudobného workshopu.

Dobrovoľníci, ktorými sú maturanti zo Strednej odbornej školy - odbor propagačná grafika, sa stretávali s handicapovanými deťmi počas celého školského roku. Študenti pripravovali pre deti dvakrát mesačne výtvarné workshopy. Tieto sa konali v priestoroch Spojenej školy. Hudobné workshopy pravidelne pripravoval muzikoterapeut Mgr. Marcel Durák. Počas školského roku 2014/2015 sa konalo 7 výtvarných a 3 hudobné workshopy. Fotografie zo stretnutí ako a všetky informácie nájdete na facebooku „Nadácia Pomoc jeden druhému“ a na webstránke: www.pomocjedendruhemu.sk/dobrovolnictvo.

DobroPark 2015 je prvé podujatie tohto druhu v Hlohovci.  Verejnosť bude mať možnosť zblízka vidieť i pripojiť sa k dobrovoľníkom. Cieľom podujatia je nenútenou formou ukázať ľuďom ako prebiehajú dobrovoľnícke workshopy a zvýšiť tak povedomie o dobrovoľníckej činnosti pre handicapované deti. Ide o posledné dobrovoľnícke workshopy počas tohto školského roku.

Nadácia Pomoc jeden druhému organizuje toto podujatie s finančnou podporou Mesta Hlohovec. Spoločne pozývame všetkých na stretnutie v parku na námestí sv. Michala pri kostole sv. Michala v piatok 12.6.2015, v čase od 13,00 do 17,00 hod.

Nadácia Pomoc jeden druhému so sídlom v Hlohovci sa venuje pomoci druhým od roku 2005. Cieľom je pomôcť deťom a dospelým, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí a taktiež rodinám s nižším príjmom. Ak sa chcete stať dobrovoľníkom aj vy alebo pomôcť iným spôsobom, zaregistrujte sa na stránke nadácie a zapojte sa do ďalších aktivít.

DobroPark 2015DobroPark 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto: archív Nadácie Pomoc jeden druhému)


 
 

Mesto Hlohovec obsadzuje pracovnú pozíciu „Riaditeľ kancelárie primátora“Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „Riaditeľ kancelárie primátora“. Ide o novovytvorenú pracovnú pozíciu, ktorá vznikla po zmene organizačnej štruktúry na Mestskom úrade.

Pracovnou náplňou riaditeľa kancelárie primátora bude zabezpečovať celkový chod a riadiť úsek primátora. Bude spolupracovať na príprave koncepčných materiálov v oblasti rozvoja mesta a podkladov pre rokovanie orgánov mesta. Jeho úlohou bude tiež zabezpečovať právne poradenstvo pre prácu primátora a usmerňovať výkon zamestnancov v oblasti právneho zabezpečenia činnosti úradu. V jeho kompetencii bude aj kontrolovanie a analyzovanie činnosti a hospodárenia organizácií zriadených a založených mestom.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prednostne právneho alebo ekonomického smeru. Podmienkou prijatia do zamestnania je riadiaca prax, prednostne vo verejnej správe, morálna bezúhonnosť, organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť a spoľahlivosť.

Písomné prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overeným dokladom o vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, čestným vyhlásením o praxi a so súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu uchádzači doručiť osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu Mestského úradu: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „Riaditeľ kancelárie primátora – neotvárať“.

Prihlášky je potrebné doručiť do  18. 6. 2015 do 13.00 h.
Bližšie informácie získate na  telefónnom čísle 033/736 81 01 a tiež TU.

 

 

 


 
 

Folklórny súbor Šulekovo postúpil v krajskej súťažiVytlačiť
 

plagát - súťaž Nositelia tradícií 2015V sobotu 23. mája 2015 sa v Kultúrnom dome v Zavare konala krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií 2015. Hlohovec na nej úspešne reprezentoval Folklórny súbor Šulekovo. Folkloristi s pásmom „Karmina“ (zabíjačková téma) zaujali odbornú porotu a spomedzi 7 súťažných súborov ako jediný kolektív postúpili do celoslovenského kola, kde budú reprezentovať mesto Hlohovec a aj celý Trnavský samosprávny kraj. 

Na súťaži sa okrem FSk Šulekovo predstavili súbory FSk Dudváh (Križovany nad Dudváhom), FSk Jatelinka (Abrahám), FSk Gbelan (Gbely), FSk zo Sobotišťa (Sobotište), FSk Podhoranka (Kočín – Lančár) a FSk Blavanka (Jaslovské Bohunice). Súťažnú prehliadku organizoval Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko a Obecný úrad Zavar.

Snahou organizátorov takýchto podujatí je uchovávanie tradičnej a ľudovej kultúry, oživovanie miestnych tradícií a ich opätovné uvádzanie do života. Súčasne sa takýmto spôsobom snažia o vyhľadávanie a prezentovanie neznámych alebo menej známych folklórnych tradícií a zvykov širokej verejnosti.

Folklórny súbor Šulekovo vznikol začiatkom roku 1973. Odvtedy až dodnes ho vedie Mgr. Oľga Mičková. Súbor najskôr fungoval  len ako Ženská spevácka skupina Šulekovo.     Postupne pribudli aj mužské hlasy, tanečné páry, spoluúčinkovala Ľudová hudba Šulekovo až vznikla Folklórna skupina ŠULEKOVO, ku ktorej pribudli r. 1975  deti základnej i materskej školy - Detský folklórny súbor Šulekovo. Vo svojich vystúpeniach predstavujú „šulekovské obyčaje“.

K postupu v krajskej súťaži „Nositelia tradícií 2015“ srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.


 
 

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Vo štvrtok 28. mája 2015 sa bude konať mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci. Dôvodom je potreba schválenia uznesenia MsZ, ktoré e povinnou prílohou k predkladanému projektu na modernizáciu verejného osvetlenia LED technológiou.

Priebežnú výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rámci prioritnej osi 2 Energetika, opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. V prípade úspechu v tejto výzve by bolo možné do konca tohto roka vymeniť takmer polovicu svetelných bodov verejného osvetlenia v Hlohovci, čo by v tejto obnovenej časti siete prinieslo úsporu nákladov na prevádzku viac ako 50 %.

Druhým bodom programu bude delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl  a školských zariadení. S prihliadnutím na nové volebné obdobie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci a skutočnosť, že problémy škôl a školských zariadení sú predmetom rokovaní orgánov mesta, je potrebné, aby delegovanými zástupcami zriaďovateľa boli aj poslanci MsZ, ktorí budú tieto problémy na rokovaniach aktuálne a s primeranou mierou poznania a informácií riešiť. Preto navrhujeme odvolať tých zástupcov zriaďovateľa, ktorí prestali byť poslancami MsZ, resp. zamestnancami mesta a delegovať nových zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení. Celkovo sa mení 15 z 32 zástupcov zriaďovateľa v radách škôl. Ostatné zloženie a počet členov jednotlivých rád škôl zostávajú bez zmeny.

Zasadnutie MsZ sa začína v zmysle rokovacieho poriadku o 14:00. Bude sa konať v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci. Rokovanie bude vysielané v priamom prenose na stránke www.zastupitelstvo.sk. Záznam bude zverejnený aj na internetovej stránke mesta – www.hlohovec.sk.

Program rokovania MsZ nájdete TU.

 

Prenos zo zasadnutia MsZ


 
 

Pracovná ponuka: Referent na úseku evidencie obyvateľstvaVytlačiť
 

Mesto Hlohovec prijme do pracovného pomeru na dobu určitú,  zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti, referenta Právneho oddelenia na úseku evidencie obyvateľstva.

Referent pre evidenciu obyvateľstva komplexne zabezpečuje úkony referátu pre evidenciu obyvateľstva. Tento referát vybavuje prihlásenie na trvalý pobyt či prechodný pobyt, prideľovanie súpisných čísiel, potvrdenia o trvalom pobyte, k rozvodu, o stave k sobášu, o pobyte v spoločnej domácnosti a o prechodnom pobyte.

Požiadavky na zamestnanca:

Úplné stredoškolské vzdelanie
Prax v administratíve alebo pracovné pôsobenie v oblasti výkonu ekonomickej agendy min. 5 rokov
Zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam
Komunikatívnosť, spoľahlivosť a príjemné vystupovanie
Schopnosť presne a precízne vykonávať pracovné úlohy
Morálna bezúhonnosť
Užívateľská úroveň práce s počítačom a operačným systémom /Windows 7 a vyššie/, ovládanie práce s Internetom
Užívateľská úroveň používania kancelárskeho softvéru/word, excel, Outlook, powerpoint/
Vítaná znalosť práce v štátnom IS – REGOB a RFO

Zoznam požadovaných dokumentov:

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokumentmi môžu záujemcovia doručiť osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu Mestského úradu: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec. Akceptované budú aj dokumenty zaslané elektronicky na adresu: eva.lukacova@hlohovec.sk.

Žiadosti treba doručiť do 1. 6. 2015.

Kontaktná osoba:
Ing. Eva Lukáčová - prednostka MsÚ
Mesto Hlohovec - Mestský úrad
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Tel.: +421 33 7368 102,  
mob.: +421 915 731 384
eva.lukacova@hlohovec.sk

 

VŠETKY OZNAMY O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH NÁJDETE NA:

OBČAN/PODNIKATEĽ - VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA


 
 

Mesto Hlohovec obsadzuje pozíciu „Náčelník Mestskej polície“Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec hľadá záujemcu o obsadenie pracovnej pozície „Náčelník Mestskej č. 552/2003 Z. z.. Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 546/1991 Zb. o obecnej polícii náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva MsZ.

Záujemcovia o toto miesto musia spĺňať kvalifikačné predpoklady, a to vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a prax v riadiacej činnosti v bezpečnostných zložkách – minimálne 5 rokov. Ďalšími požiadavkami sú občianska a morálna bezúhonnosť. Svoje písomné žiadosti môžu doručiť osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu Mestského úradu: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec.

K žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné predložiť štruktúrovaný životopis ako aj návrh koncepcie rozvoja Mestskej polície v Hlohovci. Netreba zabudnúť na overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie/potvrdenie preukazujúce prax v riadiacej funkcii, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Obálku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 5. 6. 2015 s označením: „Náčelník MsP – neotvárať“. Bližšie informácie o výberom konaní poskytuje primátor Ing. Miroslav Kollár na telefónom čísle 033/73 681 01.

Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové výberové konanie.

Všetky informácie TU

 


 
 

Mestská školská rada v Hlohovci má nové zloženieVytlačiť
 

V stredu 20. mája 2015 sa na Mestskom úrade v Hlohovci konali voľby nových členov Mestskej školskej rady. Tej predošlej v marci 2015 skončilo štvorročné funkčné obdobie. Prípravu a priebeh volieb zabezpečilo Mesto Hlohovec, ktoré je  zriaďovateľom škôl a školských zariadení.

Voľby viedla PhDr. Jana Klimeková, vedúca oddelenia spoločenských vecí MsÚ. Pozvaní boli oprávnení voliči – 16 predsedovia rád škôl a školských zariadení.  J. Klimeková v úvode oboznámila voličov s pravidlami volieb do obecnej školskej rady podľa §25 ods. 8 a 9 zákona č. 596/2003 Z.z. a podľa §6 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. Ďalej prítomných informovala o obsahu výpisu uznesenia z rokovania Mestského zastupiteľstva, zo dňa 23. 4. 2015, na základe ktorého zriaďovateľ deleguje zástupcov mesta do mestskej školskej rady - PhDr. Janu Klimekovú a Mgr. Andreu Kleimanovú.

Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním. Do mestskej školskej rady boli zvolení štyria zástupcovia riaditeľov škôl a školských zariadení, traja predsedovia rád škôl a školských zariadení a dvaja rodičia žiakov škôl a školských zariadení.

Mená členov MŠR  podľa poradia získaných hlasov:  

4 zástupcovia riaditeľov škôl a školských zariadení
   1. Mgr. Juraj Salcman
   2. Mgr. Lucia Kováčová
   3. Ing. Peter Šiška
   4. Mgr. Mária Loskotová

3 predsedovia rád škôl a školských zariadení
   1. MVDr. Oliver Pestún
   2. Mgr. Oľga Malíková
   3. Mgr. Monika Gubalová

2 rodičia žiakov škôl a školských zariadení
   1. Mgr. Stanislava Brestovanská
   2. Ing. Viera Úradníková

Nová Mestská školská rada sa spoločne zíde na ustanovujúcom zasadnutí v stredu 3. júna 2015 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ. Na prvom stretnutí si jej členovia zvolia predsedu a prerokujú štatút MŠR.

Mestská školská rada je orgán školskej samosprávy zriadený pre mesto Hlohovec. Má 11 členov. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej samosprávy z pohľadu školskej problematiky. MŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k školskej problematike: k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území mesta, ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území mesta. V jej kompetencie je vyjadrovať sa aj k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených mestom, k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území mesta, k požiadavkám mesta na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu a tiež k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území mesta.

Všetky informácie o MŠR, štatút aj zápisnice z rokovaní nájdete TU


 
 

Prevádzka materských škôl počas letných prázdninVytlačiť
 

Vo štvrtok 21. mája 2015 sa na Mestskom úrade v Hlohovci uskutočnilo rokovanie za účasti primátora Ing. Miroslava Kollára, zástupcov Oddelenia spoločenských vecí, Školského úradu pri Spoločnom obecnom úrade a riaditeliek mestských materských škôl.

Na základe spoločného návrhu riaditeliek MŠ bude zabezpečená prevádzka škôlok v období letných prázdninových mesiacov tak, že v mesiaci júl bude otvorená Materská škola Vinohradská (v prípade vyššieho počtu detí budú k dispozícii aj priestory elekovaného pracoviska škôlky na Pribinovej ulici) a v auguste bude prevádzku zabezpečovať Materská škola Fraštacká. Počet všetkých predbežne prihlásených detí do škôlok počas prázdnin sa momentálne pohybuje na úrovni  120 – 130 detí v júli,
v auguste býva záujem nižší, priemerne 110 detí. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov býva  reálna obsadenosť predškolských zariadení v prázdninových mesiacoch na úrovni 70 – 90 detí.


 
 

Odvolanie riaditeľky MŠ FraštackáVytlačiť
 

V stredu 20. mája 2015 primátor mesta Miroslav Kollár odvolal z funkcie riaditeľku Materskej školy Fraštacká a zároveň s ňou s okamžitou platnosťou ukončil pracovný pomer. Rozhodol sa tak na základe zistení z Priebežnej správy o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorú v MŠ Fraštacká realizuje hlavný kontrolór mesta.

Podľa zistení hlavného kontrolóra došlo k porušeniu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, konkrétne paragrafu 31 – Porušenie finančnej disciplíny. Rovnako bol porušený zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, konkrétne paragrafu 9 o predbežnej finančnej kontrole.

Vzhľadom na podozrenie, že mestu Hlohovec ako zriaďovateľovi spomínaného školského zariadenia vznikla škoda, bola táto informácia odstúpená na preverenie orgánom činným v trestnom konaní.

Návrh na odvolanie a okamžité rozviazanie pracovného pomeru boli v súlade s platnou legislatívou prerokované s príslušnou odborovou organizáciou, ako aj s Radou školy pri MŠ Fraštacká, ktoré vyjadrili jednomyseľné súhlasné stanovisko.

Vedením MŠ Fraštacká bola dňom 21. mája 2015 dočasne poverená doterajšia zástupkyňa riaditeľky. Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ tohto školského zariadenia vypíše v najbližších týždňoch výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Fraštacká.

Kontrola hlavného kontrolóra v MŠ Fraštacká bude pokračovať, po jej ukončení budú o zisteniach a navrhovaných opatreniach informovaní poslanci Mestského zastupiteľstva.


 
 

Hlohovec sa zapája do najväčšej dobrovoľníckej akcie na SlovenskuVytlačiť
 

Mesto Hlohovec sa tento rok po tretí raz zapája do najväčšieho celoslovenského podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Organizátormi podujatia „Naše Mesto“ sú Nadácia Pontis a skupina firiem Engage. Už po deviaty krát sa zapoja firemní zamestnanci, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora aj širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú.

Hlohovec bol súčasťou tohto podujatia už v rokoch 2011 a 2012. Tento rok chceme opäť oživiť túto aktivitu a spoločne začať čistiť záchytný kanál na odvod prívalových vôd na Kamennej hore. Tento kanál spôsobil v máji 2013 mestu a obyvateľom dotknutých mestských častí nemalé problémy. Intenzívna zrážková činnosť spôsobila zaplavenie ulíc a domov vodou a bahnom. Vyčistením kanálu chceme predísť podobnej udalosti v budúcnosti. Kanál je v súčasnosti zanesený odpadom, náletovými drevinami a blatom.

Touto cestou chceme vyzvať každého, kto má chuť, čas a záujem urobiť pre tento kúsok nášho mesta niečo dobré, aby sa zapojil. Prihlasovanie dobrovoľníkov prebieha elektronicky na stránke www.nasemesto.sk /Ako sa zapojiť. Tento rok sa dobrovoľníci stretnú sobotu 13.6. o 9:00 hod. na ulici Čsl. armády 78  „pri mostíku“. V prípade nepriaznivého počasia sa bude akcia konať o týždeň, v sobotu 20. júna. Koordinátorom celej akcie je viceprimátor Miloslav Drgoň. Bližšie informácie vám radi poskytneme na adrese: media@hlohovec.sk alebo na telefónnom čísle 0915 852 942.

Prosíme dobrovoľníkov, ktorí majú možnosť priniesť so sebou pracovné rukavice a rôzne pracovné náradie na odpratávanie, vystrihávanie či osekávanie konárov (motyky, hrable, nožnice, pílky či motorové píly), aby tak urobili. Pitný režim bude zabezpečený. Všetci dobrovoľníci - účastníci podujatia dostanú tričko s grafikou tohto ročníka podujatia so sloganom Naskoč na Našu vlnu!

Od roku 2007 sa do podujatia zapojilo vyše 100 firiem a viac ako 26 800 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 103 519 hodín. Spoločne skrášlili 26 hradných nádvorí a 745 parkov a ihrísk. Pomohli 18 krát v nocľahárňach pre bezdomovcov a 5 krát v útulkoch zvierat. Vysadili 2 905 stromčekov a okrasných rastlín. Oživili a farbami natreli 31 kilometrov plotov slovenských škôl a škôlok a 1 270 lavičiek.

Prihlasovanie dobrovoľníkov TU!

kanál


 
 

Súťaž o „Najkrajšie maturitné tablo“ za rok 2015Vytlačiť
 

Primátor mesta Hlohovec Ing. Miroslav Kollár vyhlasuje súťaž o najkrajšie maturitné tablo. Komisia bude hodnotiť všetky vystavené tablá na území mesta. Triedy s najkrajšími tablami získajú finančné odmeny vo výške 100€, 70€ a 50€.

O najkrajšom table bude môcť tento rok rozhodnúť aj verejnosť. Pre zaradenie do súťaže o „Cenu verejnosti“ je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom mailovej adresy media@hlohovec.sk. V prihláške je potrebné uviesť presný názov školy, triedu a údaje o kontaktnej osobe (neverejné informácie): meno, telefónne číslo a mailovú adresu a tiež informáciu, či ide o študenta alebo učiteľa. Zároveň treba uviesť aj to, kde sa tablo nachádza a priložiť kvalitnú fotografiu vystaveného tabla. Anketa bude spolu s fotografiami zverejnená na stránke mesta. Cena pre víťaza bude mať sladkú príchuť.

Prihlášky posielajte do stredy 27. mája 2015. Následne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Mestského úradu, Mestského kultúrneho centra a Základnej umeleckej školy vyhodnotí súťažné tablá a určí poradie prvých troch najkrajších.

Výsledky hlasovania verejnosti a vyhodnotenie súťaže o „Najkrajšie maturitné tablo“ za rok 2015 budú zverejnené. Ocenenie víťazov bude prebiehať za účasti vedenia mesta v termíne, ktorý bude zverejnený neskôr, vzhľadom na prebiehajúce maturitné skúšky.


 
 

Mesto Hlohovec obstaráva cintorínske služby, údržbu zelene a komunikáciíVytlačiť
 

Mesto Hlohovec vyhlásilo verejné obstarávanie na prevádzku cintorínov v Hlohovci a v mestskej časti Šulekovo. Predmetom zákazky sú cintorínske služby, údržba cintorínov, správa budov a zariadení, čistenie (upratovanie) budov a ostatné súvisiace služby.

Predpokladaná hodnota zákazky na štyri roky je 172.000,00 EUR bez DPH. Rámcová dohoda s víťazom verejného obstarávania sa uzatvorí na dobu určitú a to na 4 roky od nadobudnutia jej účinnosti. Predmet zákazky je financovaný z finančných prostriedkov rozpočtu mesta Hlohovec.

Všetky podrobnosti zákazky sú zverejnené v profile obstarávateľa, ktorým je Mesto Hlohovec, na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: TU.

Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 3. júna 2015 do 09:00 hod. Ponuku je potrebné doručiť poštou na korešpondenčnú adresu Mestského úradu v Hlohovci, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec alebo osobne do podateľne MsÚ na 1.poschodí.

Mesto Hlohovec zároveň pripravuje verejné obstarávanie na poskytovanie služieb a prác spojených s komplexnou údržbou verejnej zelene a so zabezpečením opráv, čistenia, letnej a zimnej údržby mestských komunikácií, údržby dopravného značenia a odvozu odpadu zo smetných nádob na území mesta Hlohovec. Predpokladaná hodnota predmetu tejto zákazky je 4,4 milióna EUR, pričom trvanie zákazky je na obdobie štyroch rokov. Predbežné oznámenie o pripravovanom verejnom obstarávaní bolo zverejnené o. i. na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: TU. V súčasnosti sa finalizujú súťažné podklady.


 
 

Detský folklórny súbor Inovček úspešne reprezentoval HlohovecVytlačiť
 

DFS InovčekDetský folklórny súbor Inovček pod vedením PaedDr. Zdenky Magulicovej sa vo štvrtok 7. mája zúčastnil súťažnej Prehliadky detských folklórnych súborov Trnavského kraja v Skalici, ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici a Mesto Skalica. DFS Inovček získal s choreografiou „Hry pri Váhu“ strieborné pásmo.

Z okresných kôl sa do súťažnej prehliadky okrem súboru z Hlohovca prebojovalo ďalších 6 detských folklórnych súborov z Trnavského kraja: Brodčánek z Brodského, Skaličánek zo Skalice, Važinka zo Šoporne, Rozmarínček z Majcichova, Trnavček z Trnavy a Nagy Csali zo Šamorína.

Korene vzniku detského folklórneho súboru Inovček siahajú až do roku 1984, od roku 2003 je súbor občianskym združením. Má 25 členov vo veku od 3 do 13 rokov. Jeho poslaním je prostredníctvom detí šíriť a naďalej uchovávať ľudové zvyky a tradície nášho kraja, ale aj folklórne prvky z iných oblastí Slovenska. Malí folkloristi rozdávajú radosť na rôznych kultúrnych podujatiach mesta, no tiež reprezentujú Hlohovec aj za hranicami nášho regiónu.

K oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

DFS Inovček   

 

 

                                          

 

 

 

diplom DFS Inovček

 

 

 

 

 

 


 
 

Mesto Hlohovec vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa Základnej školy A. FelcánaVytlačiť
 

Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ Základnej školy A. Felcána vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa. Súčasnému riaditeľovi Ing. Petrovi Šiškovi 30. júna 2015 končí päťročné funkčné obdobie.

Uchádzač o túto pozíciu musí spĺňať podmienku odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Rovnako musí mať dosiahnutý kariérny stupeň „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“ podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a musí mať prax minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti. Spolu s profesijným štruktúrovaným životopisom a so žiadosťou o zaradenie do výberového konania musí predložiť aj písomný návrh koncepcie rozvoja školy a iné doklady, tak ako sú uvedené v zozname na stránke Mesta Hlohovec: http://www.hlohovec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=69415.

Záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, môžu svoje písomné žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielať poštou alebo doručiť osobne do podateľne Mestského úradu v Hlohovci do 25.05.2015 v obálke s označením „Výberové konanie - ZS A. Felcána 4", s poznámkou „NEOTVÁRAŤ". Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Nový riaditeľ/ka by sa mal svojej funkcie ujať 1. júla 2015.


 
 

Hlohovec uspel so žiadosťou o dotáciu na rozšírenie škôlokVytlačiť
 

Mesto Hlohovec je jedným zo 113 úspešných žiadateľov o dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie kapacít materských škôl. Hlohovec dostane financie na vznik dvoch nových tried pre 40 detí vo výške 95 000 € na kapitálové výdavky a 10 000 € na bežné výdavky.

Nové triedy určené pre materskú školu by mali vzniknúť v priestoroch základnej škole na Koperníkovej ulici. V súčasnosti mesto čaká na finálnu podobu zmluvy a poukázanie finančných prostriedkov. Následne bude obstaraná projektová dokumentácia a vysúťažený dodávateľ prác. V závislosti od rýchlosti zazmluvnenia dotácie zo strany ministerstva školstva bude prebiehať realizácia prác. Predpokladaný termín otvorenia nových kapacít je druhý polrok školského roka 2015/2016.

MŠVVaŠ SR dostalo spolu 426 žiadostí.  Po vyhodnotení všetkých žiadostí komisia rozhodla, že suma 10 miliónov eur bude rozdelená medzi 113 žiadateľov z celého Slovenska. Najviac žiadostí bolo na rozširovanie pomocou rekonštrukcie, ale vzniknú aj nové modulové škôlky či nadstavby. Rozšírenie kapacít materských škôl prinesie 167 nových tried, ktoré bude navštevovať asi 3 670 detí.


 
 

Otvorenie kancelárie prvého kontaktu v ŠulekoveVytlačiť
 

kancelária ŠulekovoMesto Hlohovec od utorku 5. mája 2015 otvára pre verejnosť kanceláriu prvého kontaktu v mestskej časti Šulekovo. Chod kancelárie zastrešuje referentka pre záležitosti m. č. Šulekovo Mgr. Gabriela Ščasná, ktorá bude občanom k dispozícii každý pracovný deň od 7.30. V pondelok  a štvrtok bude kancelária otvorená do 15.00. V utorok a piatok do 14.30. Stredy budú úradné hodiny predĺžené tradične do 17.00, rovnako ako na Mestskom úrade v Hlohovci.

V kancelárii prvého kontaktu bude občanom poskytované základné poradenstvo a pomoc pri vypĺňaní žiadostí. Občanom budú k dispozícii všetky tlačivá a formuláre. Na mieste budú mať možnosť požiadať o pridelenie alebo výmenu smetných nádob. Referentka pre záležitosti m. č. Šulekova prijíma aj žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000. Rovnako poskytne tlačivá na ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, informácie o výške správnych poplatkov či o spôsobe vybavenia na MsÚ. Obyvateľov v prípade záujmu  poinformuje aj o priznaní k dani z nehnuteľnosti (vznik a zánik daňovej povinnosti), o nedoplatkoch na dani, daňových úľavách, o príslušnom VZN a sadzbách daní. V budúcnosti sa agenda rozšíri aj o ďalšiu ponuku služieb, ako napríklad osvedčovanie podpisov.

Všetky dôležité informácie o úradných hodinách a agende nájdete tu. 

 

 

 

 

 


 
 

Seminár „Internetové deti“ pod záštitou Mesta HlohovecVytlačiť
 

seminar e-deti.skZamestnanci Mestského úradu v Hlohovci, ktorí vo februári tohto roku získali pre Hlohovec ocenenie Najzodpovednejšie mesto, pokračujú vo svojich osvetových aktivitách. Vo štvrtok, 30. apríla 2015 sa v ich réžii na VI. základnej škole na Podzámskej ulici konali semináre pre žiakov a učiteľov s názvom „Internetové deti“. Prednášky boli zamerané na prevenciu a ochranu detí pred nástrahami internetu.

Prednášky viedla psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková - odborná garantka projektu „e-deti.sk“ Nadácie Orange Slovensko, ktorá je známa z televíznych obrazoviek ako „pestúnka Majka“.  Semináre boli rozdelené na dve časti. V dopoludňajších hodinách sa prihovárala deťom z II. a VI. základnej školy. Najväčšiu pozornosť žiakov počas diskusií si získala informácia, že rodič má právo kontrolovať ich internetovú komunikácia, že je to dokonca nevyhnutné. Faktom ale je, že rodičia to nerobia, hoci surfovanie na internete je pre deti v dnešnej dobe plné nástrah a malo by byť pod kontrolou. Rodičia by nemali podceniť ani skutočnosť, že v diskusii sa deti jednohlasne priznali k tomu, že na internete klamú o svojom veku a veľmi často, ak sa pri návšteve niektorých webstránok vyžaduje takáto informácia, uvedú plnoletosť. K tomu, čo im je zakázané pozerať v televízii, sa v počítači dostanú na jeden klik.

Popoludňajší seminár bol vyhradený pre učiteľov materských, základných a stredných škôl z okresu Hlohovec. Jedna z tém diskusie sa týkala povinnosti učiteľov nezaostávať v počítačovej gramotnosti za svojimi žiakmi.  Deti sa učia rýchlo, preto sa v tejto oblasti musia vzdelávať aj učitelia i rodičia. Ďalšou dôležitou informáciou bol fakt, že narastá počet detí závislých od moderných technológií. Táto závislosť je ťažko liečiteľná, pretože počítače, mobily, internet sú všade okolo nás. Izolácia od nich je takmer nemožná. Pomôckou na zistenie, či je dieťa ohrozené závislosťou od internetu a mobilu je dotazník, ktorý je súčasťou projektu a je možné ho nájsť na http://www.oskole.sk/e-deti/dotaznik-rodicia.html.

Ďalšou dôležitou témou seminára bola problematika kyberšikanovania, ktorá vplyvom moderných technológií zasahuje stále viac ľudí. Väčšina rodičov pripúšťa, že kyberšikana je rozšírený problém, ale takmer žiadny nepripustí, že by mohlo šikanovať jeho dieťa. Ako vo všetkom, aj pri riešení tejto problematiky je najúčinnejšia prevencia. Prevencia znamená snažiť sa poskytnúť deťom všetky potrebné informácie, pýtať sa ich a rozprávať sa s nimi. Prevencia je najúčinnejšia u detí do dvanásť rokov. I tu platí: čím skôr, tým lepšie.

Iniciátorom kampane „e-deti“ je Nadácia Orange Slovensko. Semináre boli bezplatné. Zúčastnilo sa ich takmer 140 detí z dvoch hlohovských základných škôl a 25 učiteľov z okresu Hlohovec. Mesto Hlohovec plánuje do budúcna aj ďalšie osvetové akcie tohto typu.

Užitočné odkazy:
www.e-deti.sk
www.zodpovedne.sk


 
 

Vedúcou právneho oddelenia bude Mária VozárováVytlačiť
 

Novou vedúcou právneho oddelenia Mestského úradu v Hlohovci bude JUDr. Mária Vozárová. Vyplynulo to z výsledkov výberového konania, ktorého záverečná časť sa konala vo štvrtok 30. apríla 2015. Záujem o túto pozíciu prejavili dvaja uchádzači, ktorí  zároveň splnili všetky stanovené podmienky. Najlepšie hodnotenie na základe absolvovania písomného testu a ústneho pohovoru získala práve JUDr. Mária Vozárová z Hlohovca.

M. Vozárová má desaťročnú právnickú prax vo verejnom sektore. Právnické vzdelanie ukončila v roku 2005 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rigorózne štúdium absolvovala o rok neskôr na Trnavskej univerzite. Od roku 2009 pracuje ako právnička na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach. Predtým pracovala niekoľko mesiacov ako advokátska koncipientka a svoju právnickú kariéru začínala v roku 2005 práve na Mestskom úrade v Hlohovci, kam sa po nadobudnutí nových skúseností v tejto oblasti opäť vracia.

O výbere novej vedúcej právneho oddelenia rozhodla komisia v zložení PhDr. Jana Klimeková, Ing. Eva Lukáčová, Ing. arch. Miloslav Drgoň, Mgr. Juraj Salcman a JUDr. Lucia Jurgová (externá právna zástupkyňa mesta).

 


 
 

Policajné hliadky v civile budú kontrolovať najmä psíčkarovVytlačiť
 

logo Mestskej polícieMestská polícia Hlohovec naplánovala služby policajných hliadok aj v civile. Dôvodom tohto opatrenia je najmä kontrola majiteľov psov a ich povinností vyplývajúcich zo zákona a všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec.

Rovnako sa tieto hliadky snažia zabrániť vzniku nelegálnych skládok odpadov a sledujú aj iné porušenia zákona. Hliadky sa legitimujú služobným preukazom príslušníka MsP. Mestskí policajti sú oprávnení priestupky proti verejnému poriadku alebo pri zistení porušenia zákona o chove psov či iných nariadení mesta Hlohovec riešiť napomenutím alebo môžu udeliť pokutou až do výšky 33 eur.

 


 
 

Program Centra voľného času Dúha na mesiac máj 2015Vytlačiť
 

Program CVČ

02.02.2015 II. Florbalová liga - žiaci 15,15 Piešťany
04.05.2015 Tvorivé dielne preš deti Klubov CVČ 14,00 CVČ HC
06.05.2015 Gaudeamus Igitur – M SR v hádzanej študentiek SŠ 10,00 Šport.hala HC
07.05.2015 Gaudeamus Igitur – M SR v hádzanej študentiek SŠ 9,00 Šport.hala HC
08.05.2015 Florbalový turnaj Gymex 10,00 Gymex
11.05.2015 Tvorivé dielne preš deti Klubov CVČ 14,00 CVČ HC
12.05.2015 Jednota cup ZŠ – okr. kolo – starší žiaci – I. skupina 9,00 II. ZŠ HC
12.05.2015 Jednota cup ZŠ – okr. kolo – starší žiaci – II. skupina 10,30 II. ZŠ HC
13.05.2015 Jednota cup ZŠ – okr. kolo – starší žiaci – III. skupina 9,00 II. ZŠ HC
13.05.2015 Jednota cup ZŠ – okr. kolo – starší žiaci – IV. skupina 10,30 II. ZŠ HC
13.05.2015 Slávik Slovenska – okr. kolo 8,00 CVČ HC
14.05.2015 Biologická olympiáda kat. D -  okr. kolo 8,00 CVČ HC
15.05.2015 HHM – atletika – skoky, vrhy, hody 8,00 VI. ZŠ HC
18.05.2015 Jednota cup ZŠ – starší žiaci – finále 9,00 II. ZŠ HC
19.05.2015 HHM – atletika – behy 8,30 VI. ZŠ HC
20.05.2015 Jednota cup ZŠ – staršie žiačky – okr. kolo 9,00 II. ZŠ HC
22.05.2015 Archimediáda – FO kat. G - okr. kolo 8,00 CVČ HC
25.05.2015 Atletika  ZŠ  - okr. kolo – žiačky 10,00 ZŠ Kľačany
26.05.2015 Atletika  ZŠ  - okr. kolo – žiaci 10,00 ZŠ Kľačany 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU „DÚHA“, KOPERNÍKOVA 24, HLOHOVEC
č.tel .033/73 420 84, 73 420 82
mobil 0911 288 350
e – mail: duhahc@stonline.sk, www.cvcduha.sk


 
 

Hlohovčatá si vyspievali prvenstvo v speváckej súťaži Mládež spievaVytlačiť
 

HlohovcataDetský spevácky zbor Hlohovčatá pod vedením zakladajúcej dirigentky Martiny Baračkovej získal prvenstvo v krajskom kole festivalu Národného osvetového centra Mládež spieva, ktoré sa konalo v utorok 28. apríla v Dunajskej Strede. Odborná porota ho určila na postup a udelenie Zlatého pásma. Hlohovčatá budú reprezentovať Trnavský samosprávny kraj na celoštátnom kole v Prievidzi, ktoré sa bude konať koncom mája.

Na 46. ročníku festivalu Mládež spieva sa zúčastnilo 5 zborov pod záštitou Žitnoostrovského osvetového strediska. Okrem víťazov z Hlohovca vystúpili speváci zo Senice, Galanty a dva zbory (slovenský aj maďarský) z Veľkého Medera.

Detský a mládežnícky spevácky zbor Hlohovčatá pôsobí v Hlohovci od septembri roku 2010. Založila ho dirigentka zboru Martina Baračková. Sú pravidelnou súčasťou všetkých významných podujatí mesta Hlohovec, kde svojím výnimočným vystúpením hodnotne prispievajú k slávnostnej atmosfére podujatí ako je Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Vianočná kvapka krvi či Michalský jarmok. Spevácky zbor Hlohovčatá sa zúčastňuje aj na benefičných koncertoch. Krásnym spevom a úspechmi na speváckych súťažiach prispievajú k šíreniu dobrého mena mesta Hlohovec za čo im nepochybne patrí veľká vďaka a uznanie!

Hlohovcata diplom


 
 

Mesto Hlohovec opravilo vzácnu kultúrnu pamiatkuVytlačiť
 

skleniksklenik

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Hlohovec vďaka grantu z Ministerstva kultúry SR opravilo strechu historického skleníka z konca 18. storočia, ktorý bol vážne poškodený po minuloročnej májovej víchrici. Silný vietor vtedy strhol plechovú strechu v celej dĺžke hrebeňa. Krajský pamiatkový úrad v Trnave po obhliadke označil stav objektu ako havarijný a vyzval správcu pamiatky, aby strešnú krytinu opravil a zabránil tak ďalšiemu zhoršovaniu stavu.

Projekt vypracovaný Oddelením regionálneho rozvoja na Mestskom úrade v Hlohovci získal dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky vo výške 8 000 eur z programu Obnovme si svoj dom. Rekonštrukčné práce sa začali v auguste 2014. Postupne bola vymenená pôvodná poškodená strecha za novú, bol nahradený plech, laty aj krokvy, vrátane výmeny tepelnej izolácie. Stavba bola dokončená a odovzdaná podľa zmluvných podmienok k 31. marcu 2015.

Celkový rozpočet na rekonštrukciu strechy skleníka bol vo výške  10 371,43- €. Okrem 8 000  eur z ministerstva kultúry bola na spolufinancovanie projektu vyčlenená suma 476 eur z mestského rozpočtu. Zvyšok financovalo Bytové hospodárstvo ako správca objektu zo svojich zdrojov. Výmenu strechy realizovala firma Reart TPK, ktorú na základe cenového prieskumu  vybrala spoločnosť Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Skleníky, ako ich poznáme, sú jednými z mála zachovaných stavieb takéhoto druhu na Slovensku a sú chránenou pamiatkou. V minulosti boli využívané na pestovanie sadeníc kvetov, pre výsadbu v mestských parkoch a trávnatých plochách. V súčasnosti sa na tieto účely nevyužívajú. Priestory má v podnájme spoločnosť Carex, ktorá sa zaoberá údržbou verejnej zelene.  V budúcnosti sa plánuje revitalizovať celý areál Zámockej záhrady a preto je záujem skleníky zachovať, podľa možnosti zrekonštruovať a prinavrátiť im aspoň čiastočne aj pôvodný účel ich využitia.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 


 
 

Na Podzámskej ulici pribudnú nové parkovacie miestaVytlačiť
 

V pondelok 20. apríla 2015 bolo firme INVEX spol. s r.o. odovzdané stavenisko na Podzámskej ulici, kde by mala vybudovať nové parkovacie miesta na základe zmluvy o dielo na zhotovenie stavby s názvom „Rozšírenie parkovacích plôch Podzámska ul. Hlohovec".

Stavebné práce sa už začali a v priestore medzi VI. základnou školou a existujúcimi garážami pribudne do dvoch mesiacov 34 nových parkovacích miest. Pôvodne bola na to účel v rozpočte Mesta vyčlenená suma viac ako 90 tisíc €. Skutočná vysúťažená zmluvná cena je však nižšia asi o 40%, ide o sumu 53 237 €.

Nová parkovacia plocha bude zložená z príjazdovej komunikácie  a plôch pre odstavovanie osobných automobilov s kolmým radením. Komunikácia bude mať šírku 5,5m, čo umožňuje vjazd a výjazd z parkovacieho státia a tiež obojstrannú premávku vozidiel.

Výstavbou nových parkovacích plôch vychádza Mesto Hlohovec v ústrety požiadavkám obyvateľov v predmetnej lokalite. Súčasťou stavby bude aj zrealizovanie chodníka ako prepojenie parkoviska a chodníka smerom k Závaliu, odvodnenie a osvetlenie. Na druhej strane projekt reaguje aj na fakt, že parkovacie miesta vznikajú na mieste, kde bola pôvodne zeleň a v rámci riešenia stavby sa plánuje aj s vytvorením nových zelených plôch a výsadbou piatich nových stromov.

Prosíme obyvateľov o trpezlivosť počas rekonštrukcie, ako aj o rešpektovanie pokynov dodávateľa stavby a nového dočasného dopravného značenia, ktoré dodávateľ  osadí pred začatím búracích prác.

znázornenie situácie

 

Súbor na stiahnutie Situacia.pdf Situacia.pdf (606.5 kB)

 
 

Rokovala mestská radaVytlačiť
 

Vo štvrtok 16. apríla 2015 sa na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí zišli členovia Mestskej rady (MR), na ktorom prerokovali materiály pripravené na budúcotýždňové zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

Členovia MR Miloslav Drgoň,  Oliver Pestún, Miroslav Bobák, Patrik Voltman a Peter Dvoran v úvode odsúhlasili prerokovanie dvanástich materiálov, dva ďalšie (Zámer spracovania PHSR mesta Hlohovec na roky 2015 – 2022 a Informácia o stave spoločnosti Hlohovskej televízie, s. r. o.)  budú členom rady a  poslancom Mestského zastupiteľstva doručené dodatočne. 

V úvodnej časti rokovania prítomným odprezentoval Správu o bezpečnostnej situácii
v územnom obvode OO PZ Hlohovec npor. Mgr. Henrich Pataláš, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Hlohovec. Členovia MR tiež prediskutovali Záverečnú hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2014 a záverečný účet mesta za rok 2014, z ktorej vyplynulo, že mesto Hlohovec skončilo minulý rok s rozpočtovým prebytkom 411 901 € – najmä v dôsledku zastavenia a nerealizovania niektorých plánovaných investičných akcií.

MR prerokovala aj návrh zmien rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2015 a návrh na rozpočtové opatrenia. Primátor M. Kollár pri tomto bode rokovania zdôvodnil úpravy rozpočtu potrebou  riešiť vniknuté havarijné stavy na majetku mesta (napríklad na telocvični II. ZŠ Koperníkova či na strechách pavilónov MŠ Vinohradská. Podľa jeho slov sa mesto snaží hľadať komplexné riešenia a robiť preventívne opatrenia. Rovnako dôležité je podľa neho investovať do právneho vysporiadania a údržby mestského majetku.

V bode Rôzne primátor informoval o ďalších materiáloch, ktoré sa pripravujú a budú predložené dodatočne – okrem iného informácia o organizačnom a technickom zabezpečení Michalského jarmoku, ako aj návrh na predĺženie termínu súťaže na odpredaj akcií Prima banky Slovensko, a.s. za rovnakých podmienok ako doteraz, vzhľadom na to, že v pôvodne stanovenom termíne neprišla žiadna ponuka na odkúpenie akcií mesta.

Viceprimátor M. Drgoň na záver informoval prítomných o možnosti zapojiť sa do celonárodnej súťaže s názvom „Do práce na bicykli“. Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  Mesto Hlohovec zabezpečuje organizáciu, priebeh a vyhodnotenie súťaže na lokálnej úrovni, práve M. Drgoň je hlohovským koordinátorom podujatia, ktoré bude prebiehať od 1. do 31. mája.

Všetky materiály z rokovania Mestskej rady sú dostupné na internetovej stránke Mesta Hlohovec.


 
 

Výročné zasadnutie primátorov a starostov Spoločného obecného úraduVytlačiť
 

Primátor Mesta Hlohovec Ing. zasadnutie primátorov a starostovMiroslav Kollár zvolal na utorok 14. apríla 2015 prvé tohtoročné zasadnutie primátorov a starostov Spoločného obecného úradu (SOcÚ).
 

Primátori a starostovia 23 miest a obcí združených v Spoločnom obecnom úrade Hlohovec sa venovali najmä vyhodnoteniu činnosti úradu v roku 2014. Zobrali na vedomie vyhodnotenie činnosti SOcÚ za rok 2014, súčasťou ktorého bol aj prehľad vydaných stavebných rozhodnutí Stavebným úradom za rok 2014, z ktorého vyplynulo, že SOcÚ v roku 2014 vydal 567 rozhodnutí, z toho 242 pre samotný Hlohovec.

Stavebné rozhodnutia SOcÚ

STAVEBNÉ ROZHODNUTIA SOcÚ HLOHOVEC
Územné rozhodnutia 12
Stavebné povolenia 101
Zmena stavby pred dokonč. 10
Kolaudačné rozhodnutia 72
Búracie povolenia 14
Zmena užívania 22
Priestupky, delikty 0
Prerušenie konania 11
Zastavenie konania 0
Všetky konania SPOLU 242

 

 

 

 

 

 

 Primátori a starostovia tiež schválili správu o čerpaní rozpočtu SOcÚ za rok 2014. Príjem od obcí združených v Spoločnom obecnom úrade predstavoval sumu 44 237 € (20 900 € sa im vrátilo na správnych poplatkoch vybraných v správnych konaniach). Celkové príjmy SOcÚ spolu za rok 2014 boli vo výške 230 723 €, čo pri vyrovnanom rozpočte zodpovedalo aj celkovým výdavkom za rok 2014.

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov k 31. 12. 2014

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Plnenie rozpočtu výdavkov / €
SOcÚ a životné prostredie                 54 093              
Stavebný poriadok a cestné hospodárstvo 58 133
Školský úrad (zo štátneho rozpočtu) 26 272
Školský úrad (z vlastných prostriedkov) 3474
Administratívno-správna agenda 15 825
Opatrovateľská služba + posudkový lekár 72 926
SPOLU 230 723

 

 

 

 
V bode Rôzne primátor Hlohovca M. Kollár informoval o začatí kontroly okresnej prokuratúry, ktorá má preveriť správnosť vydaných kolaudačných rozhodnutí. Vyzval obce na spoluprácu pri tvorbe stratégie rozvoja mestského regiónu Hlohovec aj pri využívaní čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie v novom programovom období. Informoval ich tiež o rokovaní so štátnym tajomníkom ministerstva financií o východiskách štátneho rozpočtu pre verejnú správu na rok 2016 a o predpokladanom vývoji príjmov obcí z podielových daní. Vedúci SOcÚ Anton Mutkovič tiež informoval a problematike dodatočných stavebných povolení a pripravovaných zmenách v stavebnom zákone.

Primátori a starostovia Spoločného obecného úradu Hlohovec sa tento rok na spoločnom rokovaní zídu ešte najmenej raz -  v októbri pri schvaľovaní rozpočtu SOcÚ na rok 2016.

 


 
 

Polícia v Hlohovci kontrolovala požívanie alkoholu mladistvýmiVytlačiť
 

Mestská polícia v Hlohovci v spolupráci s Obvodným oddelením Policajného zboru Hlohovec vykonala počas veľkonočných prázdnin bezpečnostnú akciu zameranú na požívanie alkoholu mladistvými a maloletými osobami.

Kontrol sa zúčastnili štyria príslušníci MsP a dvaja až štyria policajti OO PZ. Hliadky vo štvrtok 2. apríla a v piatok 3. apríla preverili osem vytypovaných pohostinských zariadení v popoludňajších aj nočných hodinách. Skontrolovali  spolu 8 mladistvých a maloletých s negatívnym výsledkom. Konzumáciu alkoholu nezistili u žiadneho z nich.

 


 
 

Mesto Hlohovec si pripomenulo 70. výročie oslobodeniaVytlačiť
 

kladenie vencov 2015Pietnym aktom kladenia vencov si zástupcovia mesta Hlohovec spolu so zástupcami protifašistických bojovníkov a s Dopravným práporom 1147 Armády SR v Hlohovci dnes, 1. apríla 2015 uctili pamiatku padlých hrdinov, ktorí pred sedemdesiatimi rokmi bojovali za oslobodenia nášho mesta. Spomienky sa zúčastnili aj predstavitelia spoločenských organizácií, klubov seniorov a deti z materských a základných škôl.Primátor mesta Ing. Miroslav Kollár vo svojom príhovore o. i. vyzdvihol  dôležitosť pripomínania si takýchto historických udalostí, pretože „národ, ktorý nepozná svoju minulosť, je odsúdený opakovať svoje chyby“. Spomenul tiež, že aj aktuálny vývoj u nášho východného suseda ukazuje, že sloboda a mier nie sú ani dnes automatické kategórie a preto by sme ich nemali brať ako „samozrejmosť našich dní“ a o to intenzívnejšie by sme si mali pripomínať pamiatku ľudí, ktorí sa obetovali za nás všetkých.

Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Hlohovca spod okupačného nemeckého vojska Červenou armádou sa prítomným prihovoril aj  Ing. Vladimír Kanský, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Hlohovci. Pripomenul prítomným, že je dôležité uctiť si hrdinov minulosti a vážiť si privilégium, akým mier bezpochyby je.

kladenie vencov 2015


 
 

Nová referentka bude Šulekovčanom k dispozícii v klientskom centre od 1. májaVytlačiť
 

Od 1. apríla mesto Hlohovec obsadilo na základe výsledkov výberového konania pracovnú pozíciu „referent pre záležitosti m. č. Šulekovo“.  Najúspešnejšia spomedzi 16 uchádzačov z trojkolového výberového konania Mgr. Gabriela Ščasná zo Šulekova sa v priebehu apríla bude zaškoľovať v agende jednotlivých oddelení Mestského úradu tak, aby od 1. mája mohla poskytovať plnohodnotné služby občanom Šulekova na tamojšom vysunutom pracovisku MÚ.

Jej pracovnou náplňou bude vybavovanie úradných záležitostí v rozsahu administratívnej agendy. Bude sprostredkovávať vybavenia záležitostí občanov na MsÚ v Hlohovci a riešiť bežné organizačné záležitosti mestskej časti. Zámerom tejto organizačnej zmeny je presunúť priamo do Šulekova časť agendy, kvôli ktorej museli Šulekovčania cestovať na Mestský úrad do Hlohovca.

Mgr. G. Ščasná ukončila vysokoškolské štúdium v roku 2010 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, odbor Aplikovaná sociálna práca. Okrem toho v roku 2012 ukončila doplňujúce pedagogické štúdium na Trnavskej univerzite, Pedagogická fakulta.

Výberová komisia zasadala v zložení Ing. Eva Lukáčová (prednostka MÚ), Ing. Zuzana Nosková (vedúca oddelenia vnútornej správy MÚ), viceprimátor pre záležitosti Šulekovo MVDr. Oliver Pestún a poslanci Mestského zastupiteľstva Doc. Ing. František Duchoň, PhD. a Mgr. Zlatko Vladovič. V záverečnom kole komisia spolupracovala pri posudzovaní schopností jednotlivých uchádzačiek s odborným poradcom na komunikačné zručnosti a prozákaznícke správanie.


 
 

Primátor mesta ocenil učiteľov hlohovských škôlVytlačiť
 

V piatok 27. marca 2015 popoludní sa v refektári Vlastivedného múzea stretlo 23 učiteliek a učiteľov, ktorých delegovali všetky materské, základné a stredné školy v Hlohovci. Svoje zastúpenie mali aj Centrum voľného času Dúha a Pedagogicko-psychologická poradňa s centrom výchovnej a psychologickej prevencie. Kultúrny program v podaní pedagógov zo Základnej umeleckej školy navodil atmosféru výnimočnosti.

Primátor Ing. Miroslav Kollár spolu s viceprimátorom Ing. arch. Miloslavom Drgoňom a prednostkou Ing. Evou Lukáčovou odovzdali prítomným diplomy, knihy a kvety. M. Kollár ocenil záslužnú prácu učiteľov, poprial im veľa trpezlivosti so svojimi žiakmi, a tiež mnoho úspechov v ich pedagogickej činnosti.

V závere tohto slávnostného podujatia hostí čakalo občerstvenie a vzácne chvíle času na rozhovor s kolegami.


 
 

Program Centra voľného času Dúha na mesiac apríl 2015Vytlačiť
 

Program CVČ

08.04.2015 Matematická olympiáda kat. Z6, Z7, Z8 - okresné kolo 8,00 CVČ Hc
09.04.2015 Biologická olympiáda kat. E – okresné kolo 8,00 CVČ Hc
10.04.2015 Mc Donalds cup – okr. kolo – I. skupina 11,00 II. ZŠ
14.04.2015 Mc Donalds cup – okr. kolo – II. skupina 9,00 II. ZŠ
14.04.2015 Mc Donalds cup – okr. kolo – III. skupina 10,30 II. ZŠ
15.04.2015 Mc Donalds cup – okr. kolo – finále 11,30 II. ZŠ
15.04.2015 TRAJA BRATIA – filmové rozprávkové predstavenie pre ŠKD 14,00 Kino Hc
16.04.2015 Školský pohár DÔVERA - okr. kolo – ml. žiačky         10,30 II. ZŠ
20.04.2015 Školský pohár DÔVERA - okr. kolo – ml. žiaci - I. skupina        9,00 II. ZŠ
20.04.2015 Školský pohár DÔVERA - okr. kolo – ml. žiaci - II. skupina 10,30 II. ZŠ
21.04.2015 Školský pohár DÔVERA - okr. kolo – ml. žiaci - III. skupina 9,00 II. ZŠ
21.04.2015 Školský pohár DÔVERA - okr. kolo – ml. žiaci - IV. skupina 10,30 II. ZŠ
23.04.2015 Školský pohár DÔVERA - okr. kolo – ml. žiaci - finále 10,00 II. ZŠ
24.04.2015 Jarný beh – 46. ročník 14,00 Zám.záhrada
25.04.2015 Florbal II. liga st. žiaci 9,00 Šport.hala Hc
27.04.2015 Futbal - HHM 9,00 FC Slovan Hc
29.04.2015 IX. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže 8,00 Trnava
30.04.2015 IX. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže 8,00 Trnava
 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU „DÚHA“, KOPERNÍKOVA 24, HLOHOVEC
č.tel .033/73 420 84, 73 420 82
mobil 0911 288 350
e – mail: duhahc@stonline.sk, www.cvcduha.sk


 
 

OZNAM: Vlastivedné múzeum avizuje uzavretie refektára v mesiaci september Vytlačiť
 

RefektarVlastivedné múzeum informovalo Mestský úrad v Hlohovci, že v mesiaci september nebude môcť pre prebiehajúcu výstavu poskytnúť priestory refektára na účely aktu uzavretia manželstva. Matričný úrad Hlohovec z tohto dôvodu oznamuje občanom, že v dňoch od 06.09.2015 do 30.09.2015 nebude možné sobášiť v obradnej sieni mesta.

Mesto Hlohovec po dohode s riaditeľom múzea Mgr. Jozefom Urminským tiež oznamuje, že svadobné obrady rezervované v termínoch 5. a 12. 9. 2015, sa uskutočnia podľa plánu. Vo všetky ostatné dni, či už pracovné alebo sviatky, sa obradná sieň bude zabezpečovať v Empírovom divadle s výnimkou 19. 9. 2015, keď je už divadlo rezervované na inú akciu. Po dohode so snúbencami Mesto Hlohovec zabezpečí akt uzavretia manželstva aj v iných náhradných priestoroch.

Pre viac informácií kontaktuje matričný úrad osobne na Mestskom úrade Hlohovec alebo na telefónnom čísle 033/7368 231.


 
 

Mestská polícia hľadá majiteľov nájdených bicyklovVytlačiť
 

Mestská políciaMestská polícia informuje verejnosť, že vo štvrtok 19. 3. 2015 boli na Šafárikovej ulici v Hlohovci nájdené 2 horské bicykle.  Hliadka MsP tieto bicykle previezla na oddelenie, kde sa môžu prihlásiť ich majitelia. Tieto im budú vydané až po ich presnom opise.
http://mesto.hlohovec.sk/uvod.phtml?id3=66137

 


 
 

Mesto Hlohovec sa zapojí do akcie Hodina ZemeVytlačiť
 

ilustračný obrázok Hodina ZemeMesto Hlohovec sa tento rok symbolicky zapojí do ekologického projektu Hodina Zeme. V sobotu 28. marca 2015 o 20:30 zhasne osvetlenie na veži Kostola sv. Michala archanjela na Námestí sv. Michala. Veža bude v tme celú hodinu, teda do 21:30. Mesto Hlohovec tak urobí oficiálne tretí raz.

Hodina Zeme je najväčšia celosvetová ekologická aktivita so zapojením verejnosti v histórii. Jej cieľom je nielen upozorniť na existenciu problémov ako je globálne otepľovanie, klimatické zmeny či znečisťovanie našej planéty, ale zároveň malými skutkami prispievať k riešeniu takýchto problémov.

Táto akcia je tu pre každého, pretože každý z nás má silu zmeniť svet, v ktorom žijeme k lepšiemu. Zapojiť sa môžete aj Vy! V sobotu, 28. marca 2015 o 20:30 na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti, či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete. Oficiálne sa môžete do akcie zapojiť prostredníctvom formulára na stránke: http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/ako-sa-zapojit/ v časti Napíšte nám!


 
 

Mestská školská rada ukončila svoje funkčné obdobieVytlačiť
 

Členovia Mestskej školskej rady (MŠR) v Hlohovci sa v pondelok 16. 3. 2015 zišli na poslednom spoločnom rokovaní. Týmto dňom sa skončilo jej štvorročné funkčné obdobie.

Mestská školská rada je orgán školskej samosprávy zriadený pre mesto Hlohovec. Má 11 členov. Členmi MŠR sú štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území mesta, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov a dvaja delegovaní zástupcovia mesta.
 

MŠR pracovala od apríla 2011 do marca 2015 v tomto zložení:

1. Ing. Peter Šiška ( riaditeľ ZŠ A. Felcána ) - predseda Mestskej školskej rady v Hlohovci,
    zvolený zástupca za riaditeľov škôl a ŠZ,

2. Mgr. Eva Dudonová (riaditeľka ZŠ, Podzámska ul.)
    zvolený zástupca za riaditeľov škôl a ŠZ,

3. Mgr. Lucia Kováčová (riaditeľka CVČ )
    zvolený zástupca za riaditeľov škôl a ŠZ,

4. PaedDr. Miroslava Vaverková (riaditeľka MŠ Nábrežie) 
    zvolený zástupca za riaditeľov škôl a ŠZ,

5. Mgr. Monika Gubalová ( predseda RŠ pri MŠ Kalinčiakova)
    zvolený zástupca za rady škôl a ŠZ,

6. Mgr. Denisa Kunová (predseda RŠ pri ZŠ A. Felcána)
    zvolený zástupca za rady škôl a ŠZ,

7. Mgr. Oľga Malíková (predseda RŠ pri ZŠ Koperníkova)
    zvolený zástupca za rady škôl a ŠZ,

8. Denisa Garová
    zvolený zástupca za rodičov,

9. PharmDr. Dagmar Masaryková
    zvolený zástupca za rodičov,

10. Ing. Mária Janičková (vedúca odd. spoločenských vecí, MsÚ)
    delegovaný zástupca mesta - tajomník Mestskej školskej rady v Hlohovci,

11. Mgr. Andrea Kleimanová ( pracovník oddelenia spol. vecí, úsek školstva, MsÚ)
      delegovaný zástupca mesta.

Predseda MŠR Ing. Peter Šiška na poslednom zasadnutí zhodnotil prácu členov rady a poďakoval im „za ich čas, námahu a snahu pomôcť školám a školským zariadeniam v našom meste a vytvoriť im čo najlepšie podmienky pre ich ďalšie fungovanie“.

V nasledujúcich týždňoch sa pripravujú voľby nových členov Mestskej školskej rady. P. Šiška po zhodnotení činnosti MŠR za rok 2014 a tiež po zhrnutí celého štvorročného fungovania vyzval prostredníctvom členov Rady všetkých predsedov rád škôl a školských zariadení na predloženie návrhu kandidátov do mestskej školskej rady v zmysle § 24  a 25  zákona č. 596/2003 Z. z. a príslušnej Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov v termíne do 20. marca 2015 z dôvodu skončenia funkčného obdobia MŠR. Požiadal tiež o návrh kandidáta za rodičov, pričom upozornil, že „zároveň každý predseda rady školy a každý riaditeľ školy je kandidátom do MŠR.“

 


 
 

Príručka na ochranu obyvateľstva na roky 2015 – 2016 je občanom k dispozícií na Mestskom úradeVytlačiť
 

Príručka na ochranu obyvateľstva na roky 2015 – 2016Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice vydali „Príručku na ochranu obyvateľstva“ na roky 2015 - 2016 vo forme kalendára. Nájdete v nej informácie, ktoré by vám mohli byť užitočné v prípade, ak by ste začuli zvuk sirén a nešlo by len o pravidelnú skúšku.

Obyvatelia mesta Hlohovec si môžu kalendáre bezplatne vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Hlohovci (I. poschodie pri kanceláriách č.d. 16 a 4) a tiež na miestnom úrade v Šulekove.


 
 

Primátor pozýva občanov na diskusiu o prvých 100 dňoch vo funkciiVytlačiť
 

pozvánka - verejná diskusia   

 

 

 

 


Primátor Miroslav Kollár pozýva občanov Hlohovca na diskusiu s vedením mesta o prvých 100 dňoch vo funkcii. Spolu s ním sú pripravení odpovedať na otázky obyvateľov aj viceprimátori Miloslav Drgoň a Oliver Pestún.

Stretnutie sa bude konať v stredu 25. marca od 17.00 v Dome kultúry Hlohovec.

Úvod diskusie bude venovaný odpočtu prvých sto dní nového vedenia mesta. Nasledovať bude diskusia s občanmi o ich názoroch na fungovanie mesta, ale aj o nových podnetoch a pripomienkach k práci vedenia mesta.

Tešíme sa na prvé spoločné stretnutie s občanmi po voľbách.

 


 
 

Viceprimátor Oliver Pestún pozýva občanov Šulekova na diskusiu o prvých 100 dňoch vo funkciiVytlačiť
 

pozvánka - verejná diskusia ŠulekovoViceprimátor Oliver Pestún pozýva občanov miestnej časti Šulekovo na diskusiu o prvých 100 dňoch vo funkcii. Spolu s ním sú pripravení odpovedať na otázky obyvateľov aj mestskí poslanci za miestnu časť Šulekovo - Helena Kolníková a František Duchoň. Diskusie sa zúčastní aj primátor mesta Miroslav Kollár.Stretnutie sa bude konať v utorok 24. 3. o 18.00 na miestom úrade v Šulekove.

Úvod diskusie bude venovaný odpočtu prvých sto dní nového vedenia mesta. Nasledovať bude diskusia s občanmi o ich názoroch na fungovanie miestnej časti Šulekovo, ale aj o nových podnetoch a pripomienkach k práci viceprimátora a mestských poslancov.

Tešíme sa na prvé spoločné stretnutie s občanmi po voľbách.


 
 

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenoseVytlačiť
 

ilustračný obrázok - online zastupiteľstvoDruhé tohtoročné rokovanie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci bude možné opäť sledovať v priamom prenose prostredníctvom online internetového vysielania. Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00 na stránke www.zastupitelstvo.sk, ale aj cez stránku mesta www.hlohovec.sk. Po rokovaní bude na stránkach dostupný aj záznam z rokovania v členení podľa jednotlivých bodov programu.


Vzhľadom na pozitívne ohlasy a vysokú sledovanosť prvého skúšobného vysielania mestského zastupiteľstva 12. februára sa vedenie mesta rozhodlo pokračovať v online prenosoch rokovania zastupiteľstva pravidelne.

Cieľom je postupne zlepšovať technickú kvalitu prenosu a signálu tak, aby boli rokovania zastupiteľstva trvalo prístupné všetkým občanom Hlohovca aj prípadným ďalším záujemcov o dianie v meste. Zavedenie online prenosov zo zasadnutie mestského zastupiteľstva je súčasťou stratégia nového vedenia mesta Hlohovec rozšíriť možnosti pre verejnú kontrolu práce a rozhodnutí volených zástupcov občanmi Hlohovca.
 

Program rokovania MsZwww.hlohovec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=66307

 


 
 

Jarné upratovanie v HlohovciVytlačiť
 

ilustračný obrázok - upratovanieMesto Hlohovec sa pripravuje na jarné upratovanie.  Do   konca  mesiaca marec čistiace služby a údržbu miestnych komunikácií pre VaTS, a teda pre mesto, zabezpečuje firma TKO Ekopres II. Už čoskoro budú v uliciach čistiace mechanizmy, ktoré pozametajú ulice. 

Mesto už tradične v marci a v apríli zabezpečí odvoz biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, vinohradov a parkov. Na apríl je naplánovaný zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) a tiež zber objemných a drobných stavebných odpadov. Na tento účel budú v jednotlivých lokalitách pristavené veľkokapacitné kontajnery (podrobné rozpisy odvozov nájdete na stránkach mesta - http://obcan.hlohovec.sk/?id_menu=98671&limited_level=1&stop_menu=65522#me).
Do upratovania budú taktiež zapojení aktivační pracovníci.

Mesto Hlohovec tento rok  podporí aj dobrovoľníkov, ktorí sa už niekoľko rokov starajú o čistotu mesta. Mestský poslanec Juraj Šiška tento rok už po štvrtýkrát organizuje akciu „smeťozber“ - jarné upratovanie Hlohovca, ktoré sa uskutoční 28. 3. 2015 od 9.30. Zraz je naplánovaný pri futbalovom štadióne Slovan. Pripravuje ju spolu s aktívnymi kamarátmi a známymi, ktorí si hovoria DOZOR HC, t.j. Dobrovoľný Občasný Zber Odpadkov Rukami a s občianskym združením Fraštačania. Spoločne vyzývajú občanov Hlohovca venovať jeden deň prírode a vyčistiť lokality: „Hrádza“, Park Dilongova, Zámocká záhrada a ďalšie, podľa záujmu ľudí. Upratovanie hrádze zo strany m. č. Šulekovo bude deň predtým, v piatok 27. 3. 2015 popoludní, od 16.00. Aj v piatok akciu zastrešuje J. Šiška a futbalový klub v Šulekove. Mesto Hlohovec zabezpečí odvoz zozbieraného odpadu a jeho uloženie na skládku. Viac informácií k akcii „smeťozber“ nájdete na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/#!/events/381455212038182/?fref=ts

 


 
 

Primátor zrušil výberové konanie na pozíciu „vedúci sekretariátu úseku primátora“Vytlačiť
 

Primátor mesta Hlohovec Ing. Miroslav Kollár zrušil výberové konanie na pozíciu vedúci sekretariátu úseku primátora. Urobil tak ešte pred otváraním obálok potenciálnych uchádzačov.

Dôvodom zrušenia tohto výberového konania je stále prebiehajúci proces organizačných zmien na mestskom úrade. Z tohto dôvodu nebude táto novo vytvorená pracovná pozícia obsadená až do doriešenia zmien v organizačnej štruktúre Mestského úradu. Neotvorené obálky budú archivované na MsÚ v zmysle registratúrneho poriadku.

Nové vedenie mesta pripravuje zásadnejšiu zmenu organizačnej štruktúry a fungovania MsÚ, ktorých výsledkom má byť efektívne fungujúca inštitúcia verejnej správy.  Pracovná pozícia „vedúci sekretariátu úseku primátora“ sa bude obsadzovať až po finalizácii spomenutých opatrení.


 
 

Primátor navrhne Mestskému zastupiteľstvu menovať novú riaditeľku HarmónieVytlačiť
 

Primátor mesta Hlohovec Ing. Miroslav Kollár na základe realizovaného výberového konania navrhne Mestskému zastupiteľstvu na marcovom zasadnutí menovať za novú riaditeľku Harmónie – zariadenia pre seniorov Mgr. Máriu Točíkovú. Riaditeľku Harmónie ako rozpočtovej organizácie mesta menuje do funkcie mestské zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. l/ zákona o obecnom zriadení na návrh primátora. Táto pozícia sa uvoľnila k 1. aprílu 2015 po tom, čo sa doterajší riaditeľ Ing. Vladimír Kanský rozhodol pre odchod do dôchodku.

M. Točíková  má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti sociálnej práce a dlhoročnú prax v zdravotníctve. V súčasnosti je hlavnou sestrou zariadenia pre seniorov Harmónia, kde pracuje od roku 2001.  Predtým pôsobila ako staničná sestra (dopravná zdravotná služba a pohotovostná služba, RZP) v NsP v Hlohovci a ako zdravotná sestra v OÚNZ, Interné oddelenie v Trnave. V roku 2011 sa stala manažérkou kvality pre zariadenia zdravotných a sociálnych služieb, čo ju oprávňuje vykonávať interné audity v rámci procesného prístupu v takýchto zariadeniach. Získala o. i. ocenenie „Biele srdce“ v kategórii sestra v praxi od Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Je zakladajúcou členkou Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb.

Výberového konania sa zúčastnili štyri uchádzačky, ktoré predložili aj projekt poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov. Výberová komisia po preštudovaní prihlášok a zaslaných projektov stanovila poradie uchádzačiek, pričom konštatovala, že dve uchádzačky nesplnili požiadavku predpísaného vzdelania (ekonomické, právnické alebo so zameraním na sociálnu prácu). Primátor M. Kollár na základe pohovoru s oboma kandidátkami, ktoré splnili podmienky výberového konania s prihliadnutím na poradie projektov, ktoré stanovila výberová komisia rozhodol, že MsZ predloží návrh na vymenovanie M. Točíkovej do funkcie riaditeľky Harmónie – zariadenia pre seniorov.

Záverečné poradie uchádzačiek, ktoré zaslali prihlášku a projekt do výberového konania, ako ho stanovila výberová komisia:
1.  Mgr. Mária Točíková,
2.  PhDr. Helena Kolníková,
3. PaedDr. Zdenka Magulicová  - nesplnila požiadavku vzdelania (ekonomické, právnické alebo so zameraním na sociálnu prácu), projekt prekročil požadovaný rozsahový limit.
4. Ing. Mária Ďurišová - nesplnila požiadavku vzdelania (ekonomické, právnické alebo so zameraním na sociálnu prácu).

Výberová komisia zasadala v zložení prednostka Mestského úradu Ing. Eva Lukáčová, zástupkyňa zamestnancov PhDr. Martina Kováčová a poslanci Mestského zastupiteľstva
Ing. arch. Miloslav Drgoň, Peter Dvoran, Ing. Stanislava Pogáčová.


 
 

OZNAM: Vo štvrtok 5. marca bude matrika od obeda zatvorenáVytlačiť
 

Mestský úrad Hlohovec oznamuje občanom, že vo štvrtok 5. marca od 12:00 nebude matričný úrad poskytovať svoje služby, okrem vybavovania úmrtí. Dôvodom je nové nastavovanie a testovanie informačného systému CISMA (Centrálny informačný systém matrík).

Ďakujeme za pochopenie!


 
 

Prvá Hlohovčanka roku 2015 zavítala na Mestský úradVytlačiť
 

Prvá Hlohovčanka roka 2015Prvá Hlohovčanka roka 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvá Hlohovčanka roku 2015 zavítala na Mestský úrad. Dnes dvojmesačná Daria Hajdari sa narodila 4. januára 2015. Finančný dar primátora vo výške 166 eur formou vkladnej knižky si jej rodičia, Beáta a Aurel, prevzali z rúk prednostky MsÚ Ing. Evy Lukáčovej.

Tá zaželala našej prvej občianke veľa zdravia a vyslovila nádej, že celej rodine prinesie ich prvé dieťatko iba radosť a krásne spoločné chvíle.

Vkladnú knižku aj vecný dar v hodnote 30 € získala malá Daria pri príležitosti narodenia prvého občana mesta Hlohovec v tomto roku.


 
 

Program Centra voľného času Dúha na mesiac marec 2015 Vytlačiť
 

Program CVČ

02.- 06.03. 015 JARNÉ PRÁZDNINY – otvorené 9,00 – 15,00  
09.03.2015 Tvorivé dielne pre členov Klubov CVČ 14,00 CVČ Hc
10.03.2015 Futsal ZŠ – okr. kolo žiaci 10,00 ZŠ Bojničky
11.03.2015 Putujeme za ľudovou piesňou – okr. kolo 8,00 CVČ Hc
13.03.2015 Rozprávkové vretienko – okr. kolo 8,00 CVČ Hc
14.03.2015 II. Florbalová liga – starší žiaci 8,30 Trenčín
16.03.2015 Pytagoriáda P3,P4,P5 – okr. kolo 8,00 CVČ Hc
17.03.2015 Pytagoriáda P6,P7,P8 – okr. kolo 8,00 CVČ Hc
17.03.2015 Hádzaná ZŠ – žiaci – HHM + okr. kolo 9,00 ŠH Hc
18.03.2015 Hádzaná ZŠ - žiačky – HHM + okr. kolo 9,00 ŠH Hc
19.03.2015 Fyzikálna olympiáda kat. E,F - okr. kolo 8,00 CVČ Hc
20.03.2015 Ferdo Mravec – div. predstavenie DAB 12,00 VI. ZŠ Hc
20.03.2015 Hollého pamätník – okr. kolo - I. kat. poézia, próza, II. kat. próza 8,00 CVČ Hc
23.03.2015 Hollého pamätník – okr. kolo – II. kat. Poézia, III. kat. poézia, próza 8,00 CVČ Hc
27.03.2015 Chemická olympiáda kat .D – okr. kolo 8,00 GIK Hc
30.03.2015 Tvorivé dielne pre členov Klubov CVČ 14,00 CVČ Hc
30.03.2015 Futbal SŠ – okr. kolo – študenti – I. skupina 9,00 FC Slovan Hc
31.03.2015 Futbal SŠ – okr. kolo – študenti – II. skupina, finále 9,00 FC Slovan Hc


 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU „DÚHA“, KOPERNÍKOVA 24, HLOHOVEC
č.tel  .033/73 420 84, 73 420 82
mobil 0911 288 350
e – mail: duhahc@stonline.sk, www.cvcduha.sk


 
 

Zasadala výberová komisia vo veci výberového konania na pozíciu „Referent pre záležitosti m. č. Šulekovo“Vytlačiť
 

Dňa 24.2.2015 na Mestskom úrade Hlohovec zasadala výberová komisia ustanovená Mestom Hlohovec v zastúpení primátorom Ing. Miroslavom Kollárom vo veci otvárania a vyhodnotenia podaných prihlášok do výberového konania na obsadenie pracovnej pozície „Referent pre záležitosti m. č. Šulekovo“.  

Prihlásilo sa 16 záujemcov. Komisia po oboznámení sa s predloženými materiálmi konštatovala, že všetci doložili potrebné dokumenty, splnili stanovené podmienky, a teda budú pozvaní na ústny pohovor. O víťazovi výberového konania sa rozhodne 11. marca 2015.

Pracovnou náplňou nového referenta/referentky bude vybavovanie úradných záležitostí v rozsahu administratívnej agendy. Bude sprostredkovávať vybavenia záležitostí občanov na MsÚ v Hlohovci a riešiť bežné organizačné záležitosti mestskej časti.


 
 

Oddelenie spoločenských vecí povedie nová vedúcaVytlačiť
 

Novou vedúcou oddelenia spoločenských vecí na Mestskom úrade v Hlohovci bude PhDr. Jana Klimeková. Vyplynulo to z rozhodnutia výberovej komisie, ktorá v piatok 20. 2. 2015 absolvovala ústny pohovor s deviatimi z jedenástich prihlásených kandidátov do výberového konania, ktorí splnili podmienky výberového konania.

Hlohovčanka J. Klimeková aktuálne pracuje ako riaditeľka nadácie Pomoc jeden druhému, ktorú pomáhala vybudovať od základov, v rámci nadácie otvorila v minulom roku rehabilitačné centrum zamerané na deti s detskou mozgovou obrnou a inými neuro-vývinovými ťažkosťami. V minulosti o. i. pôsobila ako psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ale tiež ako personálna riaditeľka a manažérka ľudských zdrojov či vedúca úseku vzdelávania v nadnárodnej spoločnosti. Pracovala tiež ako prekladateľka a tlmočníčka anglického jazyka a je členkou Slovenskej psychologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Záverečné poradie uchádzačov, ktorí zaslali prihlášku do výberového konania, ako ho stanovila výberová komisia:

1. PhDr. Jana Klimeková

2. PhDr. Zuzana Pačesová, MHA

3. PaedDr. Zdenka Magulicová

4. Ing. Henrieta Kollárová Struháriková

5. Ing. Mária Ďurišová

6. Mgr. Peter Müller

7. Mgr. Jozef Tvrdý

8. Ing. Vladimír Sobkuliak

9. Ing. Ivan Suchánek

10. Mgr. Peter Kovář – splnil podmienky účasti, pohovoru sa nezúčastnil

11. Ing. Dana Izakovičová – nesplnila podmienky účasti.

Výberová komisia pracovala v zložení prednostka Mestského úradu Ing. Eva Lukáčová, zástupkyňa zamestnancov Zlatica Procházková a poslanci Mestského zastupiteľstva Mgr. Ingrid Kamendyová, PhDr. Helena Kolníková, Ing. Patrik Voltmann.

 


 
 

Primátor Hlohovca rokoval so šéfom Enelu aj o cene teplaVytlačiť
 

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár absolvoval v piatok 20. februára prehliadku jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a pri tejto príležitosti sa stretol na rokovaní s generálnym riaditeľom Slovenských elektrární, a.s. Nicolom Cotugnom. Stretnutia sa okrem riaditeľa  EBO Milana Molnára zúčastnila aj primátorka Leopoldova Terézia Kavuliaková a primátor Piešťan Miloš Tamajka.

Primátori troch najbližších miest z okolia jadrovej elektrárne sa zaujímali predovšetkým o bezpečnosť prevádzky elektrárne a jej možné vplyvy na životné prostredie a na zdravie obyvateľov okolitých obcí. Vzhľadom na rozsiahle investície do zvýšenia efektívnosti aj bezpečnostných štandardov po vstupe talianskej spoločnosti Enel do Slovenských elektrární sa darí minimalizovať potenciálne riziká vyplývajúce z prevádzky elektrárne.

Primátor Hlohovca sa zaujímal aj o budúci vývoj ceny tepla produkovaného v EBO po prípadnom spustení paroplynového cyklu v Trnave. Mesto Hlohovec je v súčasnosti zásobované teplom cez horúcovod z atómovej elektrárne za výhodné ceny. Tie by sa po potenciálnom spustení novej konkurenčnej paroplynovej elektrárne v Trnave s najväčšou pravdepodobnosťou zásadne zvýšili.

 

 


 
 

Zasadnutie výberovej komisie vo veci výberového konania na pozíciu „Riaditeľ Harmonie - zariadenie pre seniorov“Vytlačiť
 

Dňa 16.2.2015 na Mestskom úrade Hlohovec zasadala výberová komisia ustanovená Mestom Hlohovec v zastúpení primátorom Ing. Miroslavom Kollárom vo veci otvárania a vyhodnotenia podaných prihlášok a projektov do výberového konania na obsadenie pracovne pozície „Riaditeľ Harmonie - zariadenie pre seniorov“.  

Záujem prejavili 4 uchádzači. Komisia po oboznámení sa s predloženými materiálmi konštatovala, že stanovené podmienky splnili 2 uchádzači a stanovila poradie predložených projektov. Odporúča primátorovi mesta po pohovore s obomi uchádzačmi, ktorí splnili stanovené podmienky,  navrhnúť Mestskému zastupiteľstvu kandidáta na výkon uvedenej pracovnej pozície. Riaditeľa rozpočtovej organizácie menuje podľa § 11 ods. 4 písm. l/ zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.

 

 


 
 

Pozvánka na diskusiu Choices 32: Ľudia a ich mestáVytlačiť
 

     plagát podujatia

 

 

 

 

Pozývame vás na diskusiu Choices 32: Ľudia a ich mestá
V utorok 17. 2. 2015 o 18:00h v Berliner Dkp, Pekárska 40, Trnava

Nezávislí kandidáti v jesenných komunálnych voľbách porážali  zavedené politické strany.
Naplnia očakávania?
Čo chceme a potrebujeme k tomu, aby sa nám v mestách dobre žilo?
Kto a ako to zabezpečí? Čo v tom môže a má robiť samospráva?
Má podporovať občianske iniciatívy? Aké a ako?
Majú vôbec ľudia záujem niečo pre svoje mesto robiť? Majú na to priestor?
Akú úlohu majú v zlepšovaní kvality života v meste spoločensky zodpovední podnikatelia a firmy? Využívajú ho?

Diskutovať budú: Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec
                            Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis
 

Podujatie moderuje Ivan Ježík.
Vstup je voľný.

Projekt pripravuje Voices. Podporili ho Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

https://www.facebook.com/events/768383036589993/#!/events/768383036589993/?source=1
 


 
 

Upozornenie na zvýšený počet krádeží v HlohovciVytlačiť
 

Mesto Hlohovec, Mestská polícia a Obvodné oddelenie Policajného zboru Hlohovec upozorňujú občanov na zvýšený počet drobných krádeží v našom meste.

V uliciach Hlohovca sme za posledné týždne zaznamenali výrazný nárast počtu drobných krádeží. Zlodejov lákajú najmä kabelky a peňaženky bez dozoru, obzvlášť voľne odložené osobné veci v nákupných košíkoch.

Krádeže boli zaznamenané v obchodoch, nákupných centrách aj v zdravotných strediskách. Neraz sa poškodenými stali predavačky obchodov, ktorým boli odcudzené peňaženky spoza pultu predajní. Polícia apeluje na občanov, aby boli obozretní a neponúkali zlodejom ľahkú príležitosť k nezákonnému obohateniu.

Ak sa stanete obeťou krádeže, neodkladne kontaktujte štátnu políciu na telefónnom čísle 158 alebo mestskú políciu na čísle 159.


 
 

Program Centra voľného času Dúha na mesiac február 2015Vytlačiť
 

Program CVČ
04.02.2015  „Zima je zimička...“– uzávierka súťaže do 18.00 CVČ Hc
04.02.2015 Biologická olympiáda kat. C - okr. kolo  8.00 CVČ Hc
05.02.2015 Geografická olympiáda – kat. E,F,G, – okr. kolo 8.00 CVČ Hc
08.02.2015 II. Florbalová liga – muži  M2 9.00 Topoľčany
09.02.2015 - 25.02. „Zima, je zimička...“-  výstava prác detí MŠ, ZŠ, ŠKD 8.00 - 18.00 CVČ Hc
09.02.2015 Tvorivé dielne pre deti Klubov CVČ –  valentínka 14.00 CVČ Hc
10.02.2015 Florbal ZŠ –  žiaci – okr. kolo I.sk, II.sk. 9.00 GIK Hc
11.02.2015 Florbal ZŠ – žiaci – okr. kolo III.sk, finále 9.00 GIK Hc
12.02.2015 Dejepisná olympiáda – kat. C,D,E,F – okr. kolo 8.00 CVČ Hc
14.02.2015 II. Florbalová liga – muži  M2 9.00 Hlohovec
15.02.2015 II. Florbalová liga – st. žiaci 9.00 Trenčín
16.02.2015 Tvorivé dielne pre deti Klubov CVČ – karnevalová maska 14.00 CVČ Hc
17.02.2015

Vybíjaná ZŠ – okr. kolo žiačky – I. skupina

                                               - II. skupina     

                                               - III. skupina     

11.00

11.00

11.00

I. ZŠ Hc

II. ZŠ Hc

VI. ZŠ Hc

19.02.2015 Vybíjaná ZŠ – žiačky – okr. kolo - finále  11.00 II. ZŠ
19.02.2015 Prednášky RÚVZ TT 9.00 II. ZŠ
20.02.2015 Európa v škole – okr. kolo- lit. a výtv. práce  8.00 CVČ Hc
23.02.2015 Tvorivé dielne pre deti Klubov CVČ  14.00 CVČ Hc
25.02.2015 Ukončenie výstavy „Zima, je zimička...“       do 18.00 CVČ Hc

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU „DÚHA“, KOPERNÍKOVA 24, HLOHOVEC

č.tel  .033/73 420 84, 73 420 82,

mobil 0911 288 350

e – mail: duhahc@stonline.sk, www.cvcduha.sk


 
 

Zasadala výberová komisia vo veci výberového konania na pozíciu „Vedúci oddelenia spoločenských vecí“Vytlačiť
 

V utorok, 10.2.2015 na Mestskom úrade Hlohovec zasadala výberová komisia ustanovená Mestom Hlohovec v zastúpení primátorom Ing. Miroslavom Kollárom v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení  vo veci otvárania a vyhodnotenia podaných prihlášok do výberového konania na obsadenie pracovne pozície „Vedúci oddelenia spoločenských vecí“.

Záujem prejavilo 11 uchádzačov. Komisia vyhodnotila, že 10 z nich splnilo stanovené podmienky.  Jeden uchádzač nedoložil doklad o praxi v riadiacej pozícii. Postupujúci kandidáti sa v piatok 20. 2. 2015 zúčastnia ústneho pohovoru. Mesto Hlohovec uzatvorí s víťazom výberového konania pracovnú zmluvu na obdobie počas výkonu verejnej funkcie vedúcej oddelenia SV v zmysle § 136 ods. 1 Zákonníka práce.


 
 

Zamestnanci Mestského úradu v Hlohovci získali pre mesto ocenenie Najzodpovednejšie mestoVytlačiť
 

Ocenenie     Mesto Hlohovec sa vďaka svojim aktívnym zamestnancom zapojilo s projektom „Deti – sú technológie ich ne-/priateľ?“ do súťaže Zodpovedne.sk 2015, ktorej cieľom je zvyšovanie povedomia a šírenie osvety o zodpovednom používaní  internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií pre deti a mládež Slovenska.  Jedným z dôvodov vzniku projektu Zodpovedne.sk je čoraz rozšírenejšie používanie internetu a narastanie jeho významu v živote detí a mladých ľudí. Zodpovedne.sk sa venuje témam ako pedofília, pornografia, šikanovanie, rasizmus, xenofóbia, násilie, sebapoškodzovanie či internetové podvody.

Ing. Miroslav Drobný (z prava), Ing. Martina Miklovičová a Ing. Štefan Herceg Tento rok ide už o 6. ročník súťaže, ktorú spoločne vyhlasujú eSlovensko; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; Únia miest Slovenska; Slovenský výbor pre UNICEF; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; Slovanet a Slovak Telekom.
Súťaž je podporovaná Európskou komisiou v rámci komunitárneho programu Bezpečný internet plus.“. Súťaž je podporovaná Európskou komisiou v rámci komunitárneho programu Bezpečný internet plus.  Súťaží sa v 6 hlavných kategóriách: žiaci do 12 rokov, žiaci od 13 rokov, preventisti, školy, samosprávy, najlepší projekt. 

Projekt realizovaný pod záštitou mesta Hlohovec navrhla, pripravila a zrealizovala
Ing. Martina Miklovičová, referentka správy webového sídla z Oddelenia informatiky na Mestskom úrade v konzultácii vedúcim oddelenia s Ing. Štefanom Hercegom. Obaja si dnes, 10. 2. 2015 prevzali ocenenie Najzodpovednejšie mesto v kategórii Samospráva v rámci oslavy Medzinárodného dňa bezpečného internetu na Akadémii policajného zboru v Bratislave.

Hlavnou úlohou ich projektu bolo pomôcť pri šírení osvety medzi deťmi a verejnosťou
s cieľom poukázať na nástrahy moderných technológií a na možnosti brániť sa negatívnym dopadom ich používania.  Keďže deti sú veľmi dôverčivé,  sú i ľahko zraniteľné. Pre veľmi jednoduchú, zrozumiteľnú a pútavú formu prezentovania spomínaných ohrození, ktorú ponúka projekt ovce.sk, sa autori projektu rozhodli ísť touto cestou. Vo vlastnej réžii pripravili materiály pre jednotlivé aktivity, grafickým zdrojom bola stránka www.ovce.sk. Občianske združenie eSlovensko /www.eslovensko.sk/ poskytlo časť cien pre víťazov. Združenie je známe aj inými svojimi projektmi:  ovce.sk, zodpovedne.sk, stopline.sk, pomoc.sk a nehejtuj.sk

Prostredníctvom projektu „Deti - sú technológie ich ne-/priateľ?“ M. Miklovičová oslovila učiteľov a deti v školách a škôlkach. Zapojilo sa 223 detí, ktoré kreslili obrázky na tému „Nástrahy moderných technológií“. Do jednotlivých aktivít sa zapojilo spolu 739 detí. So svojimi prácami súťažili a mali možnosť získať rôzne tematické ceny, napríklad záložky či pexeso s motívmi rozprávok ovce.sk. Predškolákom v materských školách boli premietané rozprávky ovce.sk, o ktorých neskôr diskutovali. Deti dostávali záložky do kníh, maľovanky a iné materiály s logom zodpovedne.sk.

V rámci celého projektu mesto realizovalo mnohé akcie. Propagovalo „Deň bezpečného internetu“. V spolupráci s Mestskou knižnicou prebiehala akcia „Marec – mesiac knihy“, počas ktorej boli mladí čitatelia a ich rodičia oboznamovaní s užitočnými odkazmi na stránky ovce.sk a zodpovedne.sk. Do pozornosti sa dostal aj nový vzdelávací projekt OZ eSlovensko Nehejtuj.sk venovaný tínedžerom a školám. Akcie prebiehali aj počas letných prázdnin v spolupráci s Centrom voľného času Dúha. Všetky podujatia boli propagované aj prostredníctvom mesačníka Život v Hlohovci.

Primátor Mesta Hlohovec Miroslav Kollár obom zamestnancom, Ing. Martine Miklovičovej
aj Ing. Štefanovi Hercegovi zablahoželal k úspechu a ocenil ich aktívny prístup k celému projektu.

Poďakovanie za účasť na projekte patrí tiež zúčastnením školám a škôlkam: ZŠ Koperníkova, ZŠ Podzámska, MŠ Ľ. Podjavorinskej, MŠ Nábrežie, MŠ Kalinčiakova, MŠ Fraštacká, MŠ Hollého, Mestskej knižnici v Hlohovci a Centru voľného času Dúha.

Projekt je zverejnený na webovom sídle mesta na stránke http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=99337&limited_level=1&stop_menu=91636#me

Vyhlasovanie výsledkov súťaže bolo spojené s krstom novej knihy KYBERŠIKANOVANIE.sk, ktorá je súčasťou projektu s rovnomenným názvom.


 
 

Študentov hlohovského gymnázia na Olympiáde ľudských práv podporil aj primátor Miroslav KollárVytlačiť
 

Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci usporiadalo vo štvrtok 5. februára 2015 krajské kolo
17. ročníka Olympiády ľudských práv (OĽP), ktorú organizuje Oddelenie odborných a metodických činností, Okresný úrad Trnava, odbor školstva v spolupráci s Krajskou komisiou OĽP. Usporiadanie krajského kola už tradične organizačne zastrešila profesorka gymnázia Mgr. Mária Juristová.

V odbornej porote zasadli o. i. Mgr. Jana Kviečinská zo Slovenského inštitútu mládeže – IUVENTA, ktorá je tiež členkou celoštátnej komisie OĽP a PhDr. Kálman Petőcz, člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorý je zároveň členom Helsinského výbor pre ľudské práva na Slovensku a rovnako aj člen celoštátnej komisie OĽP.

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár, ktorý je tiež absolventom hlohovského gymnázia, pri otvorení krajského kola pripomenul dôležitosť ochrany a dodržiavania ľudských
o. i. z dôvodov, ktoré uvádza samotná Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd OSN – pretože uznanie vrodenej dôstojnosti a rovnakých a nescudziteľných práv všetkých ľudí je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete a výsledkom neuznávania ľudských práv
a pohŕdania s nimi boli barbarské činy potláčajúce tieto práva a ľudskú dôstojnosť.

Do krajského kola olympiády sa zapojilo 28 študentov zo 17 škôl Trnavského kraja. Do celoštátneho kola postúpilo celkovo osem úspešných študentov:

1. Simona Posmiková - Obchodná akadémia Veľký Meder
2. Dominik Drdúl - Gymnázium Angely Merici Trnava
3. Patrícia Golianová - Gymnázium Jána Bosca Šaštín-Stráže
4. Klaudia Mrázová - Gymnázium F. V. Sasinka  Skalica
5. Tamara Peterková - Gymnázium Angely Merici Trnava
6. Ivana Hečková - Gymnázium Jána Hollého Trnava
7. Ľubomír Gazdík - Športové gymnázium J.Herdu Trnava
8. Barbora Vizváryová - Gymnázium F. V. Sasinka  Skalica

Hlohovské gymnázium reprezentoval jediný účastník – Marek Belanský. Dominika Múdra, minuloročná účastníčka celoštátneho kola, ktorá v ňom získala mimoriadne ocenenie, sa napokon pre ochorenie tohtoročného krajského kola nezúčastnila.

Zástupcovia organizátorov Olympiády ľudských práv sa následne stretli s primátorom Hlohovca M. Kollárom. Z diskusie vzišiel spoločný záujem o usporiadanie celoštátneho finálového kola  Olympiády ľudských práv v roku 2016 v Hlohovci.


 
 

Mesto Hlohovec je na referendum pripravenéVytlačiť
 

Mesto Hlohovec je organizačne pripravené na zvládnutie referenda vyhlásené prezidentom SR Andrejom Kiskom na sobotu 7. februára 2015. Primátor mesta Miroslav Kollár zriadil ešte  v decembri 2014 na Mestskom úrade organizačný štáb, ktorý má 9 členov a  zabezpečuje celú prípravu a realizáciu referenda.

V deň konania referenda bude mať v zasadacej miestnosti Mestského úradu organizačný štáb nepretržitú službu od 7:00 do 22:00, členovia okrskových komisií i občania sa môžu na členov štábu obracať osobne alebo na telefónnych číslach:

JUDr. Andrea Žáková  - 033/ 7368 239
Ing. Zuzana Nosková - 033/ 7368 213

V meste Hlohovec je zriadených 18 okrskov pre referendum. Okrskové komisie majú 5 až 7 členov, zástupcov do nich nominovali členovia petičného výboru. Svojich delegovaných zástupcov budú mať aj parlamentné politické strany.

Ochranu verejného poriadku a bezpečnosť počas referenda zabezpečuje mestská aj štátna polícia. Obvodné oddelenie Policajného zboru SR Hlohovec tiež zriadilo telefónnu linku so stálou službou pre nahlasovanie prípadných problémov  (0961 133 705, 033/7421033).

Hlasovacie miestnosti sa zatvárajú o 22:00. Následne sa budú sčítavať hlasovacie lístky a spisovať zápisnice. Predpokladá sa, že výsledky za Hlohovec by mohli odísť na ďalšie spracovanie po 24:00. Celkové výsledky referenda bude spracovávať Štatistický úrad SR, ktorý zverejní aj konečné výsledky hlasovania občanov SR v referende.

Všetky dôležité informácie o referende nájdu občania na stránke mesta: 
http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=98185&limited_level=1&stop_menu=65397#me

Výsledky môžu občania nájsť na adrese: http://www.volbysr.sk

 


 
 

Februárové rokovanie mestského zastupiteľstva bude onlineVytlačiť
 

Už februárové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci bude dostupné v skúšobnom priamom prenose prostredníctvom online internetového vysielania. Priamy prenos zo zasadnutia budú môcť občania sledovať vo štvrtok 12. februára 2015 od 14:00 na stránke www.zastupitelstvo.sk. Zároveň ho budú môcť pozerať aj cez stránku mesta - www.hlohovec.sk. Následne bude na internete dostupný aj záznam z rokovania v členení podľa jednotlivých bodov programu.

Stránku prevádzkuje spoločnosť Digitel, s.r.o., ktorá realizuje komplexné služby v poskytovaní live streamingov a záznamov na celom Slovensku.  Od roku 2005 odvysielala už takmer 1000 prenosov zo zasadnutí miestnych či regionálnych samospráv z celého Slovensku. Všetky sú dostupné na stránkach www.infonet.tv a www.zastupiteľstvo.sk.

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť komunikáciu s občanmi, sprístupniť rokovania mestského zastupiteľstva aj tým Hlohovčanom, ktorí sa nemôžu zúčastniť zasadnutí osobne. Priame prenosy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva umožnia občanom Hlohovca lepšiu verejnú kontrolu práce a rozhodnutí ich volených zástupcov.


 
 

Hlohovec má novú referentku pre médiáVytlačiť
 

Mesto Hlohovec od 1. februára vytvorilo na Úseku primátora novú pozíciu – referenta pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy, ktorú obsadila Mgr. Zuzana Hrinková Siebenstichová.

Vyštudovaná novinárka Z. Hrinková získavala prvé pracovné skúsenosti v celoštátnych elektronických aj tlačových médiách (TV Markíza, týždenník Život), posledné desaťročie pôsobila na Tlačovom a informačnom odbore Úradu vlády SR.

Cieľom tejto personálnej zmeny je o. i. sprofesionalizovať a zintenzívniť komunikáciu mesta Hlohovec a mestských organizácií smerom k verejnosti. Referentka pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy bude tiež koordinovať komunikáciu s médiami, riešiť podnety, ktoré prichádzajú od občanov prostredníctvom aplikácie Odkaz pre starostu, podieľať sa na príprave komunikačnej stratégie mesta, koordinovať komunikáciu s družobnými mestami a s ostatnými partnermi mesta Hlohovec.

kontakt: media@hlohovec.sk


 
 

Primátor Hlohovca viceprezidentom Únie miest SlovenskaVytlačiť
 

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár bol v piatok 30. januára 2015 na mimoriadnom sneme Únie miest Slovenska (ÚMS) v Bratislave zvolený za jedného z viceprezidentov únie. ÚMS si v piatok zvolila kompletné nové vedenie – novým prezidentom ÚMS sa stal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý vo funkcii vystriedal bývalého bratislavského primátora Milana Ftáčnika. Prvou viceprezidentkou ÚMS je primátorka Prešova Andrea Turčanová, ďalšími viceprezidentmi okrem M. Kollára boli zvolení primátor Martina Andrej Hrnčiar a primátor Popradu Jozef Švagerko. M. Kollár bol tiež zvolený za člena Prezídia ÚMS a Výboru Prezídia ÚMS.

Únia miest Slovenska vznikla v roku 1994 a jej hlavnými cieľmi sú o. i. presadzovať úlohu miest ako centier regiónov v procese decentralizácie a modernizácie verejnej správy, aktívne sa podieľať na dotváraní modelu financovania verejnej správy z hľadiska zabezpečenia trvalej finančnej a hospodárskej stability a nezávislosti mestských samospráv, zabezpečovať, riadiť a koordinovať vzájomnú spoluprácu miest pri riešení spoločných problémov, presadzovať trvalú účasť a spoluzodpovednosť zástupcov Únie miest pri tvorbe zákonov, ďalších právnych predpisov a rozhodujúcich strategických a rozvojových dokumentov a národných programov a zabezpečovať efektívny vplyv v orgánoch, inštitúciách a v programoch Európskej únie i v Kongrese miestnych a regionálnych autorít Rady Európy.

„Mesto Hlohovec bolo jedným zo zakladajúcich miest Únie miest Slovenska a obnovenie našej aktívnej práce v tomto stavovskom orgáne miest pokladám za dobrú príležitosť čerpať nielen skúsenosti a kontakty zo spoločnej siete primátorov takmer 50 členských miest, ale tiež ako platformu na efektívnejšie obhajovanie a presadzovanie záujmov a potrieb miest v oblasti legislatívy, financovania a čerpania európskych fondov,“ povedal primátor Hlohovca M. Kollár.

ÚMS sa v najbližšom období bude venovať dokončeniu reformy verejnej správy, auditu kompetencií, posilneniu úlohy miest ako centier regiónov i postaveniu Bratislavy ako hlavného mesta, rozvoju eGovernmentu a transparentnej samospráve. Ďalšími okruhmi, na ktorých sa ÚMS chce podieľať, sú hospodárska a finančná stabilizácia územných samospráv a posilnenie vlastných zdrojov, program energetickej efektívnosti a opatrení na zmenu klímy a efektívne čerpanie európskych podporných zdrojov v programovom období 2014 – 2020 a  najmä aktívna účasť na legislatívnom procese a rozvoj partnerských vzťahov doma i v zahraničí.

Členský príspevok v ÚMS je 0,13 € na obyvateľa ročne. Mesto Hlohovec už v roku 2015 využije partnerstvo s ÚMS pri vypracovaní stratégie rozvoja mestského regiónu Hlohovec v spolupráci s Komunálnym výskumným a poradenským centrom pod vedením niekdajšieho splnomocnenca vlády SR pre reformu verejnej správy Viktora Nižňanského a pri príprave projektov v novom programovom období 2014 – 2020.


 
 

Deň bezpečného internetu - 10. február 2015Vytlačiť
 

     Dbajte viac na ochranu osobných údajov, svojho súkromia, nevytvárajte priestor na  kyberšikanovanie a ani sa na ňom nepodieľajte. Deň bezpečného internetu sa nám vždy v druhý deň druhého týždňa v druhý mesiac od roku 2004 snaží pripomenúť, že aj v online prostredí treba dodržiavať základné pravidlá slušného správania – netikety, že vo virtuálnom prostredí nie sme nezraniteľní ani anonymní hoci zdanlivo sedíme sami v bezpečí domova. Počet krajín a organizácií, ktoré sa zapájajú do propagácie týchto posolstiev každým rokom narastá.

     Na Slovensku sa do osvety výrazne zapája občianske združenie eSlovensko. Už samotné logá jeho projektov znázorňujúce detskú ruku, no zároveň zobrazujúce internetovú sieť (World Wide Web) a semafór symbolizujú rôzne oblasti problematiky používania moderných technológií, ktoré sú pre ľudstvo prospešné ale i nebezpečné. Aj vy môžete pomôcť a zapojiť sa do osvety tých, ktorí to potrebujú. Stačí ak napríklad navštívite spolu s blízkou osobou, ktorá ešte nemá dosť informácií o nástrahách sietí niektorú z nižšie uvedených stránok a poskytnete jej potrebné informácie.

www.ovce.sk

www.zodpovedne.sk

www.stopline.sk

www.pomoc.sk

 

 

projekt Nehejtuj.sk

 


 
 

Poverenie zástupcov primátora mestaVytlačiť
 

     Primátor mesta Hlohovec, Ing. Miroslav Kollár, v súlade s ustanovením § 13 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15.1.2015

P O V E R I L

poslanca MsZ Ing. arch. Miloslava Drgoňa zastupovaním primátora ako prvého zástupcu primátora mesta Hlohovec a MVDr. Olivera Pestúna zastupovaním primátora ako druhého zástupcu primátora mesta Hlohovec.


Ing. arch. Miloslav Drgoň je podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plne uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora a je poverený zastupovaním v rozsahu činností a úkonov v oblasti územného plánovania, výstavby, dopravy a činností spadajúcich do pôsobnosti hlavného architekta mesta.


MVDr. Oliver Pestún bol poverený zastupovaním primátora v rozsahu činností a úkonov v oblasti riešenia problémov mestskej časti Šulekovo v rozsahu 50 hodín mesačne.

 


 
 

Novoročný príhovor primátoraVytlačiť
 


 
 

Vianočný príhovor primátoraVytlačiť
 

Vianočný príhovor primátora

Vážení Hlohovčania,
 

Dovoľte mi, aby som sa Vám v čase Vianoc prihovoril aj touto formou. V závere roka sa všetci môžeme na chvíľu zastaviť v tomto uponáhľanom svete a venovať svoj čas svojim najbližším. Všetci si želáme navzájom pokoj, šťastie, radosť. Viac ako inokedy si uvedomujeme hodnotu domova a tento pocit v nás umocňuje vyzdobený stromček a tradičné dobroty, ktoré pripravujeme podľa receptov predkov.

Po prvýkrát sa Vám môžem prihovoriť ako primátor nášho mesta. Ďakujem Vám ešte raz za dôveru, ktorú pociťujem aj pri stretnutiach s Vami a verím, že sa nám už v budúcom roku podarí spoločne naplniť prvé zámery, ktoré urobia z nášho Hlohovca opäť lepšie miesto pre život.

Želám Vám všetkým, aby ste Vianoce prežili v príjemnej rodinnej atmosfére, aby ste sa potešili darčekom venovaným s láskou a aby tým najväčším darom bola celá rodina pri vianočnom stole.

V novom roku Vám želám pevné zdravie, pokoj v rodine a veľa úspechov v pracovnom živote.

 

Miroslav Kollár


 
 

Nový primátor Hlohovca pozýva na vianočný punčVytlačiť
 

plagát akcie     V nedeľu  21. decembra pozýva nový primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár všetkých Hlohovčanov aj návštevníkov Hlohovca na vianočný punč, ktorý bude podávať od 15.00  na námestí sv. Michala. Okrem vianočného punču, vareného vína a čaju budú pre návštevníkov podujatia pripravené aj domáce medovníky a vianočné koláče či zaujímavosti v stánku Vlastivedného múzea.

      O príjemnú vianočnú atmosféru sa počas podujatia postarajú vystúpenia viacerých hudobných interpretov. Po privítaní občanov novým primátorom predvedie svoj talent 19-ročná študentka Gymnázia Lívia Doležalová      Ivana Kupca v Hlohovci Lívia Doležalová.

     Peter Peško, známy ako Romantic SAX, ktorý hral dlhé roky v Japonsku i celej Európe, zahrá romantické, ale i vianočné melódie na saxofón.

     Vystúpi tiež domáci spevácky zbor Hlohovčatá  pod vedením Mgr. Martiny Baračkovej.

     Perličkou na záver bude vystúpenie vynikajúceho inštrumentalistu, gitarového virtuóza Petra Luhu, ktorý sa môže pochváliť o. i. nomináciou v 12. ročníku Independent Music Awards za najlepší inštrumentálny spevácky zbor Hlohovčatáalbum roka.

     Vianočný punč s primátorom je akcia charitatívneho charakteru, výťažok z akcie bude venovaný na dobročinné účely.                        

Tešíme sa na vašu návštevu.

 

Peter Peško - známy ako Romantic SAXPeter LuhaPartneri podujatia: Mesto Hlohovec, MSKC, Vlastivedné múzeum, MIDO, Peter Kolišťanik - All Marketing.

Foto: archív jednotlivých interpretov
Zdroj: All-Marketing
Tlačová správa mesta Hlohovec


 
 

Nový primátor mesta HlohovecVytlačiť
 

primátor mesta Ing. Miroslav Kollár  Dňa 15. decembra 2014 zložil v Dome kultúry v Hlohovci na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Ing. Miroslav Kollár slávnostný sľub, čím zároveň vstúpil do funkcie primátora mesta Hlohovec pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018.

 

 

 

primátor mesta

 

Sľub zložili aj noví poslanci Mestského zastupiteľstva v Hlohovci, ktorými sú:

volebný obvod č.1 - Mgr. Dušan Kováč a Anton Tobl,

volebný obvod č. 2 - Ing. arch. Miloslav Drgoň, Juraj Šiška, Miroslav Bobák, Ing. Andrej Müller,

volebný obvod č. 3 - Mgr. Ingrid Kamendyová, Ing. Stanislava Pogáčová, Ing. Milan Domaracký,

volebný obvod č. 4 - Ing. Viera Úradníková, Mgr. Zlatko Vladovič, Peter Ulík,

volebný obvod č. 5 - Mgr. Rastislav Hauliš, Mgr. Juraj Salcman, Mgr. Stanislava Brestovanská, Peter Dvoran

volebný obvod č. 6 - Mgr. Jozef Urminský, Ing. Patrik Voltmann, Ing. Martin Balla, Ing. Miroslav Začko,

volebný obvod č. 7 - MVDr. Oliver Pestún, PhDr. Helena Kolníková, doc. Ing. František Duchoň PhD..


Text: M. Miklovičová
foto: R. Barek


 
 

Vianočné trhy v HlohovciVytlačiť
 

Vianočné trhy v Hlohovci     Od dnešného dňa, 10. decembra 2014, až do nedele, 14. decembra, obyvateľom mesta spríjemnia predvianočnú atmosféru Vianočné trhy už tradične situované na Námestí sv. Michala. Verejnú zabíjačku, otvorenie trhov ani gitarové vystúpenie Lívie Doležalovej už síce nestihnete, ale program zďaleka neskončil.

     Vianočnú atmosféru prostredia umocňuje bohatá ponuka stánkov, vôňa vareného vína so škoricou a dobrá nálada samotných návštevníkov. Ak niekomu bude v piatok popoludní na vianočných trhoch zima, môže sa ísť o 16.30 h zohriať do Mestskej knižnice a vypočuť si úryvky literárnych prác regionálnych autorov na stretnutí s názvom Vianočná pošta.

     Dňa 13. decembra obohatí predvianočný program v meste Hlohovec podujatie „Vianoce na zámku“, ktoré organizuje občianske združenie Zámok Hlohovec. Príjemnú zábavu.

Vianočné trhyVianočné trhy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lívia Doležalová

Vianočné trhy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: M. Miklovičová

 


 
 

OCENENÉ OSOBNOSTIVytlačiť
 

ocenené osobnosti, primátor mesta Hlohovec a prednostka MsÚ     Dňa 05.12.2014 primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran oceňoval osobnosti, ktoré svojou činnosťou zviditeľnili alebo reprezentovali mesto nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Ocenení boli:
PaedDr. Vladimír Miller
JUDr. Emil Kuruc
Doc. RNDr. Viera Feráková, CSc.
Ivan Štrpka
Prof. Doc. PhDr. Peter Seidler, CSc.
Ing. Ján Tassy

Viac informácií o ocenených osobnostiach nájdete na http://mesto.hlohovec.sk/ocenene-osobnosti.phtml?id3=84153 .


 
 

Vianočná kvapka krviVytlačiť
 

Vianočná kvapka krvi     V predvianočnom období mesto Hlohovec usporiadalo každoročné podujatie „Vianočná kvapka krvi“, kde v snahe oceniť humánne aktivity občanov darujúcich krv, pozvalo darcov tejto drahocennej tekutiny na posedenie spojené s odovzdávaním drobných darčekových predmetov.

     Všetci ocenení sa v tomto kalendárnom roku 2014 stali držiteľmi striebornej, zlatej alebo diamantovej  Janského plakety a v tomto roku sa jeden z občanov Hlohovca stal aj držiteľom  Kňazovického plakety. Mesto Hlohovec ich touto cestou chcelo oceniť za ich nezištnú pomoc pre celú spoločnosť. 

     Podujatie sa uskutočnilo v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci v piatok 5. decembra.

     Krátky kultúrny program spríjemnili Mgr. Lenka Slováková a Ing. Zuzana Okienková.

Vianočná kvapka krviVianočná kvapka krvi


 
 

Privítanie Mikuláša v HlohovciVytlačiť
 

predstavenie o Jakubovi a veľkom dare     Dňa 4. decembra 2014 zavítal do mesta Hlohovec Mikuláš. Jeho kroky viedli do Domu kultúry v Hlohovci. Najskôr si však diváci pozreli poučné bábkové predstavenie o Jakubovi a veľkom dare v podaní divadla Harry Teater z Banskej Bystrice. Príchod Mikuláša prišiel oznámiť anjelik. Čert sa našťastie nedostavil. Mikuláš najprv vyspovedal deti, či poslúchali, pekne papali, pomáhali a či klamali. Všetci usilovne prikyvovali a jednohlasne odpovedali "áno". Keď si uvedomili, že na poslednú otázku mali asi odpovedať "nie", tak sa rýchlo opravili. Mikuláš ich obdaroval malou sladkosťou. Nebola to ešte pravá Mikulášska nádielka, tú si deti nájdu až 6. decembra vo svojich čižmičkách. No i tak potešila.

Text a foto: M. Miklovičová

Predstavenie o Jakubovi a veľkom darePredstavenie o Jakubovi a veľkom dare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obecenstvoMikuláš a anjel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš a anjelMikuláš a anjel


 
 

AKO CHRÁNIA OVEČKY DETI NA INTERNETEVytlačiť
 

   Robo Opatovský a deti z MŠ Ľ. Podjavorinskej     To je názov súťaže, ktorú vyhlásilo občianske združenie eSlovensko v júni 2014 pre škôlkarov v rámci projektu OVCE.sk. Úlohou pre deti bolo vytvoriť plagát vo veľkosti A1 na zadanú tému. Do súťaže sa zapojili aj škôlky v našom meste a to Materská škola Hollého a Materská škola Ľ. Podjavorinskej v miestnej časti Šulekovo.Odmenou pre troch víťazov mal byť workshop OVCE.sk.

 

 

Robo Opatovský a deti z MŠ Ľ. Podjavorinskej    Víťazná práca detí z MŠ

 

 

 

 

 

 

 

     Druhá zo spomenutých škôlok bola úspešná a tak sa deti mohli 26. novembra 2014 tešiť z pekných pesničiek v podaní Roba Opatovského. Ing. Miroslav Drobný, tvorca námetov, scenárov a produkcie projektu OVCE.sk, v tradičnom ľudovom kroji otvoril celý workshop. Na často kladenú otázku, "Koľko času strávite hraním sa na počítači alebo tablete?" dostal od malého škôlkara netradičnú odpoveď "Pokiaľ sa baterka nevybije."

Torta v podobe ovečkyIng. Miroslav Drobný

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná časť workshopuworkshop OVCE.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

    Deti dokázali, že si víťazstvo zaslúžili v poslednej časti workshopu, v ktorej mali dokresliť ovečky, dolepiť im kožuštek a v labyrinte mali pomôcť ovečke nájsť správnu cestu. Boli odmenené knižkami a sladkosťami. Na torte v podobe ovečky si pochutnávali až po obede.

Text: M. Miklovičová
Foto: Š. Herceg


 
 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014Vytlačiť
 

Výsledky volieb Mestská volebná komisia v Hlohovci v súlade s § 45 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledky volieb do mestského zastupiteľstva a výsledky volieb primátora mesta v Hlohovci pre rok 2014.

 

Kompletné výsledky vysledky_komplet.zip vysledky_komplet.zip (1 MB)
Výsledky hlasovania pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva Vysledky_poslanci_OSO2014.pdf Vysledky_poslanci_OSO2014.pdf (286.1 kB)
Rozloženie politických strán v zastupiteľstve pocet_kresiel_zastupitelstvo.pdf pocet_kresiel_zastupitelstvo.pdf (203.4 kB)
Štatistické výsledky hlasovania na primátora mesta Hlohovec VYSLED_PRIMATOR_STAT.pdf VYSLED_PRIMATOR_STAT.pdf (217.9 kB)
Výsledky hlasovania poradia na primátora mesta Hlohovec Vysledky_primator_OSO2014.pdf Vysledky_primator_OSO2014.pdf (201.2 kB)

 
 

Víťazstvo je našeVytlačiť
 

Učiteľky z MŠ HolléhoPRO SLAVIS 2014

     Tak ako po minulé roky, aj tentoraz sa pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a Domu Matice slovenskej v Žiline konalo 10. novembra 2014 na Radnici mesta Žilina XVI. slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS 2014. PRO SLAVIS je celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení, stredných a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na radnici sa zišli organizátori, porota, pedagógovia, žiaci a študenti Diplom z celého Slovenska a medzi nimi boli aj zástupcovia z materskej školy – PhDr. Lívia Klostermannová, Emília Šišuláková a Adriana Selnekovičová. Prišli, aby sa nadýchali tejto jedinečnej atmosféry, a aby si prevzali ocenenie za svoju snahu a prácu, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani profesionálni novinári.

Školský časopis „Zrkadielko“

vydávaný Materskou školou na Hollého 3 v Hlohovci bol

veľmi úspešný a v konkurencii školských časopisov pre materské školy

získal 1.miesto.

     Predsedníčka hodnotiacej komisie Mgr. Mária Strišová vyhodnotila jednotlivé kategórie, kde vyzdvihla grafickú úroveň časopisu – do popredia dala príspevky ako napr. Lipový čaj  s pánom primátorom, knižka pre p. primátora, najmä vtipné výroky od detí, taktiež pravidelné uverejňovanie zrealizovaných aktivít Zelenej školy, veľmi pekne a kvalitne spracované  maľované čítanie a iné.

     Touto cestou sa chceme poďakovať celému kolektívu, našim malým škôlkarom, rodičom za ich spoločnú prácu pri tvorbe nášho „ZRKADIELKA“. Všetkým prajeme naďalej veľa tvorivých nápadov, vytrvalosti, chuti a elánu do ďalších nových čísel.

Za kolektív MŠ Hollého 3 Hlohovec
spracovala PhDr. Lívia Klostermannová


 
 

Slávnostné odhalenie a vysvätenie Pamätníka obetiam 1. sv. vojnyVytlačiť
 

Vysvätenie pamätníka     Dňa 9. novembra 2014 sa z iniciatívy OZ EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC na Františkánskom námestí konalo Slávnostné odhalenie a vysvätenie Pamätníka obetiam 1. sv. vojny, ktorému predchádzal slávnostný kultúrny program v priestoroch Kostola všetkých svätých.

     Pamätník s menami padlých rodákov, reštaurovaný p. V. Vadovským, má všetkým občanom mesta pripomínať hrôzy vojny, ktoré zmenili osudy mnohých hlohovských rodín. Zreštaurovanie pamiatky sa mohlo uskutočniť aj vďaka finančej a materiálnej podpore občanov a organizácií mesta Hlohovec.

Pamätník obetiam I. svetovej vojnyPamätník obetiam I. svetovej vojny


 
 

Poklady môjho srdcaVytlačiť
 

Kostol sv. Michala Archanjela     Dňa 3. novembra 2014 vyhlásila Nádacia VÚB súťaž s názvom „Poklady môjho srdca“. Nadácia podporuje obnovu pamiatok už niekoľko rokov. V roku 2009 súťažili zvonice, v nasledujúcom roku hodiny, o rok na to sochy, v roku 2012 historické brány a minulý rok to boli vstupné portály.

     Tohtoročná súťaž je zameraná na vitráže. Víťaznej pamiatke budú poskytnuté finančné prostriedky na jej zreštaurovanie. Jeden z hlasujúcich získa digitálny zrkadlový fotoaparát.

     Súťažiacim je i vitráž nachádzajúca sa na Nám. sv. Michala v Hlohovci umiestnená v gotickom kostole sv. Michala Archanjela. Hlasovať je možné do 30. novembra 2014 prostredníctvom zaslaného verifikačného kódu na stránke http://www.vub.sk/vitraze.

Text: M. Miklovičová
Foto: Via Hlohoviensis


 
 

FATS JAZZ BAND v HlohovciVytlačiť
 

    FATS JAZZ BAND    Priaznivci džezovej hudby si nenechali utiecť podujatie, ktoré sa konalo dňa 22. októbra 2014 v empírovom divadle v Hlohovci.

    Do divadla zavítal deväťčlenný swingový orchester FATS JAZZ BAND pôsobiaci od roku 2011. Jeho repertoár  je primárne zameraný na autentickú interpretáciu skladieb Thomasa "Fats" Wallera.

     V roku 2012 orchester vydal svoje prvé CD s názvom "...IN FATS WALLER'S RHYTHM..." .  Dňa 14. novembra 201FATS JAZZ BAND4 bude krstiť svoje ďalšie CD „TWENTY-FOUR HOURS A DAY“.

    Svojim originálnym repertoárom obohacuje súčasnú hudobnú scénu.

 

Text: M. Miklovičová
Foto: HcTV


 
 

Mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

     Jesenný októbrový mesiac sa tak, ako každý rok, stal mesiacom kedy si s úctou a rešpektom pripomíname seniorov v meste Hlohovec. Mesto Hlohovec nezabúda vzdať hold a uznanie spoluobčanom mesta, ktorých každoročne v októbri pozýva do Domu kultúry.

     Primátor Peter Dvoran ich v stredu 8. októbra srdečne privítal a zároveň zablahoželal dvanástim najstarším seniorom, ktorí prijali pozvanie. Úvod programu pre našich seniorov patril triu fujaristov, ktorí slávnostnou fanfárou otvorili večer. Jubilantov prišli potešiť peknými piesňami členovia Folklórnej skupiny Šulekovo.

  Mesiac úcty k starším   Mesiac úcty k starším

 

 

 

 

 

 

 

     Program spestrila tancom i spevom Folklórna skupina Inovec a tanečnými vstupmi sa publiku prihovoril aj tanečný pár Matúš Majzel a Patrícia Piešťanská.

     Celým večerom sprevádzala prítomných hostí Mgr. Andrea Kleimanová.

Mesiac úcty k starším Mesiac úcty k starším

 

 

 

 

 

 

 

 

mesiac úcty k staršímmesiac úcty k starším

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Nový autobus pre MHD HlohovecVytlačiť
 

     Dňa 10. 10. 2014 bol za účasti   dopravného riaditeľa SAD Trnava a. s. Ing. Juraja  Kuzmu a vedúcej strediska SAD a. s. v Hlohovci Ing. Kataríny Šefránikovej uvedený do prevádzky nový nízkopodlažný autobus, typ SOR 9.5 ktorý bude zabezpečovať prevádzku MHD v našom meste.

 

Odovzdávanie nového autobusu Odovzdávanie nového autobusu

 

 

 

 

 

 

 

 

     S predstaviteľmi SAD a. s. odovzdal autobus do užívania obyvateľom mesta primátor Peter Dvoran.


 
 

Hodnotenie mesta Hlohovec nezávislými inštitúciamiVytlačiť
 

Začiatkom októbra zverejnili dve nezávislé inštitúcie hodnotenia miest Slovenskej republiky. Hodnotené bolo aj mesto Hlohovec.

 

HODNOTENIE inštitútu INEKO podľa celkového finančného zdravia

     Mesto Hlohovec sa umiestnilo v hodnotení inštitútu INEKO v rebríčku miest podľa celkového finančného zdravia na 7. mieste.

http://obce.ineko.sk/rebricky/?typ=m&fz=skore,i1,i5,i6,i9,i12&year=2012&sort=fzskore|desc&show=1-25

     Inštitút INEKO  pripravil rebríčky miest podľa zmeny finančného zdravia a kľúčových ukazovateľov hospodárenia medzi rokmi 2010 a 2013. Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy.

     Komplexný pohľad na hospodárenie samospráv poskytuje skóre finančného zdravia, ktoré zostavuje INEKO na základe vlastnej metodiky a ktoré zahŕňa viaceré kľúčové ukazovatele hospodárenia obcí či VÚC.

     Samosprávy môžu dosahovať skóre na intervale 0 až 6, kde hodnoty nad 3 naznačujú, že mesto je prevažne zdravé, pričom jeho finančnú stabilitu opisuje práve dosiahnuté skóre (čím kladnejšie skóre, tým lepší výsledok pre mesto). Vyššie skóre ako 5 získalo celkovo 11 z 50 hodnotených miest. Tieto mestá možno označiť ako mestá s veľmi dobrou finančnou stabilitou. Na vedúce priečky patria Topoľčany, Hlohovec, Poprad, Sereď či Nové Mesto nad Váhom.

Finančné zdravie vyhodnocoval inštitút INEKO kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej bilancie.

Celkové finančné zdravie Mesta Hlohovec za roky 2010 - 2013 bolo ohodnotené v rámci 6-bodovej stupnice priemernou známkou 5,4. http://obce.ineko.sk/profily/?ID=645

 

HODNOTENIE neziskovej mimovládnej organizácie TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO – hodnotenie transparentnosti sto najväčších slovenských miest – OTVORENÁ SAMOSPRÁVA

logo Transparency International Slovensko     Mesto Hlohovec sa tento rok v rebríčku hodnotenia transparentnosti Otvorená samospráva, ktorý realizuje Transparency International Slovensko, umiestnilo na 25. mieste. V tomto rebríčku je hodnotených 100 najväčších miest na Slovensku. V predchádzajúcom prieskume, ktorý sa konal v roku 2012 sa Mesto Hlohovec umiestnilo na 79. mieste, takže sa v rebríčku posunulo o 54 miest. Výsledky hodnotenie si môžete pozrieť na oficiálnej stránke TIS:

http://www.transparency.sk/sk/najtransparentnejsim-slovenskym-mestom-je-martin/

 

HODNOTENIE Fakulty špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline - analýza informačnej podpory civilnej ochrany a krízového riadenia

I na začiatku roka 2014 boli mestá hodnotené. Analýzu vykonala Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita v Žiline. Vo vykonanej analýze informačnej podpory civilnej ochrany a krízového riadenia na webovej stránke 138 slovenských miest bolo zistených celkom 50 miest, ktoré uvádzajú relevantné informácie vo veľmi podrobnej štruktúre, medzi nimi i Hlohovec.


 
 

Michalský jarmok 2014Vytlačiť
 

     Michalský jarmok je úspešne za nami. V pripravenom kultúrnom programe jeho 21. ročníka si každý prišiel na svoje. Nenudili sa mladší ani starší. Na pódiu sa počas víkendu postupne vystriedalo všetkých dvadsaťpäť pripravených vystúpení od folklóru, cez tance a šport až po rock. Deti, a nielen ich, potešila bohatá ponuka kolotočov od menej náročných až po tie extrémne.  Bohatú ponuku tohtoročného jarmoku dopĺňal sortiment výrobkov tristodvadsiatichôsmich stánkov. Jarmoku prialo aj počasie a zamračený a trochu upršaný piatok vystiedala spočiatku hmlistá, neskôr slnečná sobota a ešte slnečnejšia nedeľa.
 

Michalský jarmok 2014Michalský jarmok 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Michalský jarmok 2014Skupina BijouTerrier

 

Skupina BijouTerrierSkupina NaEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupina VIDIEKskupina VIDIEK

 

FOTOGALÉRIA - MICHALSKÝ JARMOK 2014

 

Text a foto: M. Miklovičová

 


 
 

Michalský jarmok 2014Vytlačiť
 

     Od minuloročného jubilejného ročníka Michalského jamoku uplynul rok a pred nami je 21. ročník tohto podujatia, ktorý začína dnes 26. septembra 2014 a bude trvať do nedeľného večera 28. septembra 2014. Víkend bude plný zábavy, hudby, dobrého jedla, kolotočov, nebude chýbať široký predajný sortiment remeselných a iný výrobkov. Remeselníci predvádzajú svoje zručnosti v hornej časti ulice Štúrova na 38 stanovištiach (úsek je ohraničený križovatkami s ulicami Starý Rínok a Puškinova) . Spolu 245 predajcov bude ponúkať rôzne výrobky ako napr. odevy, domáce potreby, detské hračeky, šperky, obuv a iné produkty na uliciach Pribinova, Puškinova a spodná časť ulice Štúrova. Na ulici M. R. Štefánika bude 45 stánkov s občerstvením. Kolotoče sú umiestnené na Železničnej ulici.

     Počas konania Michalského jarmoku si záujemcovia v sobotu o 10.30 h a 14.30 h a v nedeľu o 10.30 h a 14.30 h môžu prehrieť hlohovský zámok. Prehliadka bude doplnená odborným výkladom Mgr. Jozefa Urminského.

     Dnešný program jarmoku začína o 15.00 tanečnou skupinou AMON SCHOOL DANCE a pokračuje až do neskorých večerných hodín. Večer ukončí vystúpenie hudobnej skupiny BIJOUTERRIER.

Program jarmoku:

PIATOK - 26. septembra 2014:Program jarmoku

15.00 AMON SCHOOL DANCE
15.10 SAŠETKY
15.20 NERIFE
15.30 DFS INOVČEK
15.40 STAR DANCE
15.50 GYMEX - PILOXING
16.10 HLOHOVSKÍ FUJARISTI, AKADÉMIA MAŽORETIEK

Slávnostné otvorenie jarmoku primátorom mesta

17.15 DOLEŽALOVÁ & Jazz Friends
18.00 CHUNKY WAVES
18.30 APPLE VALLEY - Hostia z ČR
19.30 Hudobná skupina BOOM
20.30 BIJOUTERRIER

SOBOTA - 27. septembra 2014:
14.30 GIPSY BOYS - Vlado a Palomapa rozmiestnenia stánkov
15.45 Hudobná siupina SLINA
16.30 Hudobná skupina SLAIN
17.30 STANDARD & KOMRADES
18.30 JÁN POLÁK - MR. GUITAR
19.30 Hudobná skupina NaEX
21.00 VIDIEK

NEDEĽA - 28. septembra 2014:

14.00 DH LIESKOVANÉ
15.45 PETERSKÝ HLAS
16.15 FS ŠULEKOVO
17.00 FS INOVEC
18.00 ANDREA FISCHER
MIRO ŠVÁBA
NORA BLÁHOVÁ
MIRIAM


20.30 UKONČENIE JARMOKU
 

Text: M. Miklovičová


 
 

OCENENÉ OSOBNOSTI MESTA HLOHOVECVytlačiť
 

     Dňa 12. septembra 2014 prebiehalo v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci oceňovanie významných osobností mesta Hlohovec.

Ocenené osobnosti 2014    Ocenení boli:

    Profesor Doc. Ivan Letko
    Adela Chorváthová
    Profesor Doc. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
    Mária Boháčiková – Polačiková 
    Mgr. Ivan Pastorek
    Jozef Urminský
    MUDr. Ladislav Fajtl
    MUDr. Veronika Fričová
    MUDr. Milan Bačík
    Miroslav Váry


 

Zoznam ocenených sa tak rozšíril o ďalšie významné osobnosti. 

Profesor Doc. Ivan LETKO

Detstvo prežil v Hlohovci. Ako sám hovorí, Hlohovec, to sú pre mňa krásne spomienky na detské a predovšetkým gymnaziálne roky.

Po absolvovaní Vysokej školy muzických umení pôsobil v Divadle SNP v Martine.

Je členom činohry Novej scény v Bratislave, kde istý čas pôsobil aj ako umelecký šéf.

Okrem rozhlasových hier, stvárnil desiatky postáv vo filme a v televíznych inscenáciách.

Dnes máme možnosť obdivovať jeho umenie v rodinnom seriáli Búrlivé víno. Profesor Letko sa v tomto roku dožíva významného životného jubilea 80 rokov.

 

Adela CHORVÁTHOVÁ

Narodila sa v obci Hybe, kde chodila  do základnej školy. Už ako 14 ročná nastúpila do zamestnania v štátnych lesoch Malužiná, neskôr pracovala vo Svite a v Batizovciach ako úradníčka.

V roku 1964 sa prisťahovala do Hlohovca, kde jej manžel mal prácu. Je priamou účastníčkou Slovenského národného povstania  od augusta 1944 až do marca 1945. Pomáhala pri zabezpečovaní potravín a šatstva. Zúčastnila sa bojov v okolí obcí Vrútky a Priekopa a pôsobila ako rozviedčíčka.

Je držiteľkou viacerých významných vyznamenaní, napr. pri príležitosti 50. výročia SNP dostala Pamätnú medailu od Ministerstva obrany SR, pri 60. výročí ukončenia druhej svetovej vojny Pamätný odznak Ministra obrany Českej republiky a veľa ďalších.

Pri príležitosti 70. výročia SNP, ktoré sme si pripomenuli pred niekoľkými dňami jej Ministerstvo obrany SR udelilo Medailu M. R. Štefánika III. stupňa.

 

Profesor Doc. MUDr. Anton GERINEC, CSc.

Je absolventom Gymnázia v Hlohovci. V štúdiu pokračoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Je zakladateľom detskej oftalmológie na Slovensku a v súčasnej dobe je prednostom Kliniky detskej fakultnej nemocnice v Bratislave a prezidentom oftalmologickej spoločnosti na Slovensku.

Zároveň pôsobí ako profesor aj na Lekárskej fakulte UK. Je členom vedeckých rád, v orgánoch Slovenskej akadémie vied a iných vedeckých a odborných ustanovizní.

Absolvoval niekoľko študijných pobytov na svetových univerzitách  / napr. Mníchov, Londýn, Moskva, Boston, Tokio a veľa ďalších/ .

Venuje sa aj publikačnej činnosti, napísal stovky odborných, vedeckých a lekárskych článkov uverejnených v zahraničí a jeho monografie majú významný celosvetový ohlas.

 

Mária BOHÁČIKOVÁ – Polačiková

V družstve Odevy Hlohovec začala trénovať hádzanú ako 14-ročná. Ako juniorka získala v roku 1973 titul majsterky ČSSR.

V roku 1975 reprezentovala na majstrovstvách sveta v bývalom Sovietskom zväze a o tri roky bola členkou družstva, ktoré skončilo ako štvrté.

Až do roku 1990 aktívne pôsobila v Odeve Hlohovec, teda plných 22 rokov.

Získala viacero ocenení. Bola vo výbere all stars, najlepšia hráčka a v roku 2011 ju zaradili do all stars v ankete o najlepšiu hádzanárku v histórii Hlohovca.

Alena, ako ju všetci familiárne volali sa v tomto roku dožila významného životného jubilea.

 

Mgr. Ivan PASTOREK

Je rodákom z Pobedíma. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracoval v Okresnom archíve v Žiline.

Dňa 15. augusta 1969 nastúpil ako odborný pracovník do Vlastivedného múzea v Hlohovci, kde pôsobil 36 rokov, z toho 15 rokov pôsobil vo funkcii riaditeľa.

Vo zvýšenej miere sa v rámci odbornej činnosti venoval histórii a pamiatkam, ktoré spracovával v časti staršej a novšej histórie mesta Hlohovec. Históriu Hlohovca popularizoval v publikácii Hlohovec, Hlohovec vo fotografii, v odborných časopisoch a v mesačníku Život v Hlohovci, kde bol dlhoročným členom redakčnej rady.

Cenné sú i jeho archeologické výskumy v areáli františkánskeho kláštora, kostola sv. Ducha, zámku a kaplnky na cintoríne.

p. Mgr. Ivan Pastorek oslávil v tomto roku životné jubileum 70 rokov.

 

Jozef URMINSKÝ

Ako rodák možno povedať, že je pravým Fraštačanom. Základné a stredné vzdelanie získal v Hlohovci. Je jedným z prvých zamestnancov bývalej Drôtovne, dnes Bekaertu.

Celý svoj život venoval výchove učňovského dorastu. Od roku 1965 bol vedúcim učňovského strediska Drôtovňa, neskôr zástupca riaditeľa pre odborný výcvik. Pod jeho vedením získala škola 17 krát ocenenie najúspešnejšie učilište v bývalej ČSSR.

Za svoju prácu dostal viacero ocenení, spomeniem ocenenie od bývalej federálnej vlády za výchovu učňovského dorastu. V súčasnej dobe veľmi úspešne pôsobí v občianskom združení Ex libris ad personam Hlohovec.

 

MUDr. Ladislav FAJTL

Je rodeným Fraštačanom, tu absolvoval základnú a strednú školu a v štúdiu pokračoval na lekárskej fakulty UK Bratislava, ktorú úspešne ukončil v roku 1973.

Po promócii päť rokov pôsobil na internom oddelení trnavskej nemocnice.

Od roku 1978 bol internista na Poliklinike v Hlohovci.

 Jeho zásluhou bolo zriadené laboratórium, ktoré aj viedol. Dva roky pôsobil vo funkcii riaditeľa Polikliniky v Hlohovci.

Vôbec ako prvý zriadil odbornú súkromnú ambulanciu v bývalom Západoslovenskom kraji, ktorá bola  zmluvne viazaná na poisťovne. Dve volebné obdobia bol poslancom Mestského zastupiteľstva. Je držiteľom viacerých lekárskych ocenení a je čestným členom Slovenskej hypertenziologickej  spoločnosti, ktorej bol jedným zo zakladateľov.

 

MUDr. Veronika FRIČOVÁ

Narodila sa v rodine lekára. Po absolvovaní základnej školy v Hlohovci bolo jej smerovanie umelecké.

Maturovala na Konzervatóriu v Bratislave, ako klaviristka. Na Gymnáziu v Hlohovci urobila diferenčné skúšky z fyziky, chémie a biológie a zrejme zásluhou otca, lekára, zmenila smerovanie a vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

Začala pracovať v trnavskej nemocnici. Je internistka a certifikovaná odborníčka na echokardiografiu. Dvanásť rokov vyučovala vnútorné lekárstvo na Strednej zdravotníckej škole v Trnave.

Od roku 1991 pracuje v Hlohovci, od roku 1993 ako primárka Interného oddelenia novovzniknutej NsP až do jeho zrušenia.

Jedno volebné obdobie pôsobila ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva.  Dostala ocenenie Ministerstva spravodlivosti SR za dlhoročnú prácu vo funkcii súdnej znalkyne.

Pani doktorka Fričová posledné roky pracuje na súkromnej internej a echokardiografickej ambulancii v Hlohovci.

 

MUDr. Milan BAČÍK

Úspešne absolvoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1975.

Od roku 1980 pôsobí v Hlohovci, najskôr ako závodný lekár bývalej Drôtovne Hlohovec. Neskôr nastúpil ako obvodný lekár na Polikliniku, kde úspešne zastával 5 rokov funkciu riaditeľa.

Okrem toho tri roky pôsobil ako posudkový lekár.

Vo funkcii riaditeľa Polikliniky založil poliklinické oddelenie všeobecného lekárstva.  Dve funkčné obdobia bol zvolený ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Hlohovci.

Pán doktor Milan Bačík v súčasnej dobe pôsobí ako všeobecný lekár na Poliklinike v Hlohovci.

 

Miroslav VÁRY

Ja absolventom Konzervatória pre mládež s chybami zraku v Prahe. Po absolvovaní nastúpil ako učiteľ hry na akordeóne na Ľudovú školu umenia v Hlohovci.

V roku 1980 bol menovaný do funkcie zástupcu riaditeľa a od 1. februára 1990 sa stal riaditeľom školy. V pedagogickej praxi dosahoval so svojimi žiakmi výborné výsledky, o čom svedčia ocenenia z celoslovenských súťaží.

Ako riaditeľ zriadil pobočky školy v Trakoviciach, Jaslovských Bohuniciach, Leopoldove, Červeníku a Ružindole.  Za jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa bola zrealizovaná rozsiahla rekonštrukcia pôvodnej budovy na Pribinovej ulici a prístavba v areáli školy.

Jeho pedagogická činnosť a zároveň pozícia riaditeľa ZUŠ spolu so zrakovým postihom bola výnimočná a jediná na celom Slovensku. Za vytvorenie metodiky vyučovania hry na akordeóne malých detí dostal cenu Ministra školstva. Pán Miroslav Váry odchádza koncom roku do dôchodku.


 
 

Kultúrne leto 2014 sa skončiloVytlačiť
 

     Dňa 7. septembra 2014 sa uskutočnilo posledné podujatie Kultúrneho leta 2014 v Hlohovci. Na deti čakali hneď dve prekvapenia.

     Prvým bolo divadlo Bum Bác. Návštevníci akcií kultúrneho leta ho poznajú z júla, kedy odohralo na pešej zóne na ul. M. R. Štefánika rozprávku Kocúr v čižmách. Tentoraz prišlo s rozprávkou Žabí princ a hoci Žabieho princa mali deti možnosť vidieť už minulý rok, dokázal ich opäť rozosmiať.

     S príchodom druhého prekvapenia sa akoby roztrhlo vrece s pesničkami. Nesypali sa z vreca ale z kufríka Smejka a Tanculienky. Deti, ktoré mali za úlohu hrať chrobáčikov sa neudržali a ich nôžky sa roztancovali po parkete Kultúrneho domu v Hlohovci.

Divadlo Bum BácDivadlo Bum Bác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smejko a TanculienkaSmejko a Tanculienka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: M. Miklovičová


 
 

Kladenie vencov pri príležitosti 70. výročia SNPVytlačiť
 

     Dňa 28. augusta sa konalo spomienkové stretnutie 70. výročia od vypuknutia SNP  spojené s pietnym aktom kladenia vencov k pomníku padlých hrdinov na Námestí sv. Michala.

     Kladenia vencov  sa zúčastnili  predstavitelia  mesta Hlohovec, Okresného úradu v Hlohovci, nechýbali ani členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, príslušníci Vojenského útvaru v Hlohovci ako i zástupcovia politických strán a hnutí i tiež osobnosti spoločenského života.

kladenie vencovkladenie vencov

 

 

 

 

 

 

 

 

kladenie vencovkladenie vencov

 

 

 

 

 

 

 

 

kladenie vencovkladenie vencov


 
 

Voľba hlavného kontrolóra mesta HlohovecVytlačiť
 

     Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci dňa 10. júla 2014 zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra mesta Hlohovec Ing. Jána Brezovského. Šesťročné funkčné obdobie novozvoleného hlavného kontrolóra začína dňa 1. 9. 2014.


 
 

Kultúrne leto v Hlohovci pokračujeVytlačiť
 

     Popoludnie dňa 23. júla 2014 spríjemnilo deťom i rodičom Divadlo Bez opony z Banskej Bystrice rozprávkou Aladinová lampa. Druhé predstavenie pre deti s rodičmi z radu predstavení Kultúrneho leta 2014 sa počtom návštevníkov vyrovnalo tomu prvému. Tento krát sme mali možnosť vidieť jedného z hercov priamo v publiku. Čarodejník, ktorý prišiel pre Aladina, si s jedným z malých divákov aj potriasol rukou. Predstavenie malo i "náučný charakter". Deti sa dozvedeli, že v Číne majú všetci preto šikmé oči, lebo slniečko tam tak silno svieti, že musia stále prižmurovať oči a tie im tak potom zostanú.

     Nechýbal ani džin, ktorý musel predávať ryby, keď zaľúbený Aladin utekal za Fatimou. Keďže si s predajom nevedel rady, zatvoril pre inventúru.

     Už teraz sa deti môžu tešiť na LOMIDREVA, ktorý navštívi Hlohovec so svojou rozprávkou v podaní Divadla Na hojdačke zo Žiliny dňa 6. augusta 2014.

Aladinová lampa - čarodejníkAladinová lampa - Divadlo Bez opony B. Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aladinová lampaAladinová lampa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aladinová lampaAladinová lampa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: M. Miklovičová


 
 

COUNTRY HLOHOVECVytlačiť
 

13. ročník tradičného podujatia Country Hlohovec sa konal netradične v Peterskej Bašte dňa 19. júla 2014. Prvým vystupujúcim bola skupina Váh River Band, ktorá navodila pravú country atmosféru. Na banjo skupinu doprevádzal Jaroslav Patay z Hlohovca, niekdajší člen skupiny. S postupujúcim večerom ich na scéne vystriedala skupina Ascalona s Topoľčian s rock – country hudobným štýlom. V jej podaní zazneli piesne viacerých známych country hudobníkov. Čestnú bodku za večerom dala skupina SLNIEČKO.

Váh River BandVáh River Band

 

 

 

 

 

 

 

 

Country Hlohovec 2014Country Hlohovec 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCALONA

 

ASCALONACountry Hlohovec 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: M. Miklovičová
Foto: A. Demešová


 
 

Kultúrne leto v Hlohovci začaloVytlačiť
 

     Aj tento rok potešilo divákov počas prázdninového Kultúrneho leta 2014 v Hlohovci bábkové vystúpenie divadla BUM BÁC, tentokrát s rozprávkou Kocúr v čižmách. Predstavenie sa konalo 9. júla 2014 na pešej zóna na M. R. Štefánika. Bolo opäť doplnené vlastnou hudobnou produkciou a vtipnými výrokmi, ktoré rozosmiali malých i veľkých.  Čarodejníkov známy pracoval na Ministerstve zbytočných vecí, za premenu na myš mu bol sľúbený zápis do Guinessovej knihy receptov, atď.

     Ďalšie z detských predstavení  s názvom Aladinová lampa odohrá divadlo Bez opony z Banskej Bystrice dňa 23. júla 2014.

Bábkové predstavenie Kocúr v čižmáchBábkové predstavenie Kocúr v čižmách

 

Bábkové predstavenie Kocúr v čižmáchBábkové predstavenie Kocúr v čižmách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bábkové predstavenie Kocúr v čižmách

Text a foto: M. Miklovičová

 


 
 

Zámocký poznávací okruhVytlačiť
 

 Zámocký poznávací okruh, autor foto: A. Fábry V uplynulom víkende sa v Zámockej záhrade uskutočnilo podujatie, ktoré prilákalo návštevníkov zo širokého okolia a tešilo sa veľkému záujmu Hlohovčanov.

Jedným zo sprievodných podujatí bola možnosť absolvovať pútavý „Zámocký poznávací okruh“ s jeho 5 zastávkami s informačnými tabuľami, na ktorých sa návštevníci dozvedia mnohé zaujímavosti z histórie, fauny a flóry Zámockej záhrady.

Návštevníci mali jedinečnú možnosť absolvovať tento okruh spolu s odborným výkladom Mgr. Branislava Vargu z Vlastivedného múzea v Hlohovci. 

    Zámocký poznávací okruh, autor foto: A. Fábry     Zámocký poznávací okruh, autor foto: A. Fábry

Mesto Hlohovec  v spolupráci s Vlastivedným múzeom  získalo finančný príspevok  na vytvorenie „Zámockého poznávacieho okruhu“ v rámci grantového programu Municipality Nádácie SPP a Eustream.

Tak, ako by Zámocká záhrada nemohla existovať bez svojej dominanty, tak ani „Zámocký poznávací okruh“ nemohol obísť hlohovskú dominantu – Erdődyovský kaštieľ, nazývaný Hlohovčanmi Zámok.

Po mnohých rokoch neutešeného chátrania, sa brány Zámku otvorili pre verejnosť vďaka spolupráci Vlastivedného múzea, riaditeľa Mgr. Jozefa Urminského a Občianskeho združenia Zámok Hlohovec.

Po viacerých brigádach, do ktorých sa zapojili aj dobrovoľníci, OZ Zámok Hlohovec vyčistilo priestory zámku od nahromadeného neporiadku, sutín a náletových drevín. Zabezpečilo priestory pred nevítanými návštevníkmi, vyčistilo odkvapové rúry a obnovilo lavičky na nádvorí.

Vďaka týmto a ďalším aktivitám preto OZ Zámok Hlohovec veľmi rado privítalo možnosť otvoriť nádvorie Zámku a kaplnku a spolu s odbornou prednáškou Mgr. Jozefa Urminského to boli výnimočné dva dni pre všetkých zvedavých návštevníkov.

Historickú atmosféru doplnila Mgr. Zuzana Hlavienková spolu s Divadelnou spoločnosťou Dobrých kamarátov, vďaka ktorým ožili historické postavy priamo v priestoroch zámku, za čo im patrí veľké poďakovanie!

    Zámocký poznávací okruh, autor foto: A. Fábry     Zámocký poznávací okruh, autor foto: A. Fábry

Návštevníci, ktorí zavítali na Hlohovecký zámok, mali možnosť dobrovoľne prispieť na OZ Zámok Hlohovec a podporiť tak ďalšie aktivity združenia, ktoré sa všetkými silami snaží o zachovanie, revitalizáciu a obnovu dominanty mesta Hlohovec.

Za ich nesmiernu štedrosť, podporu a vyzbieraných 400 eur sa im chce Občianske združenie Zámok Hlohovec hlboko poďakovať a pozvať ich do skupiny na stránke  facebook.com, kde sa dozvedia o ďalších aktivitách združenia, ako aj o využití vyzbieraných prostriedkov.

                                              

 


 
 

Slávnostné prijatie Jozefa OravcaVytlačiť
 

Dňa 19.06.2014 sa v kancelárii primátora mesta Petra Dvorana uskutočnilo slávnostné prijatie a ocenenie za dlhoročnú prácu pána Jozefa Oravca, ktorý pôsobí ako predseda Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Hlohovci (ZO JDS). Slávnostného prijatia sa zúčastnil aj zástupca primátora Ing. Ján Tassy a prednostka MsÚ Ing. Eva Lukáčová.

Jozefovi Oravcovi srdečne poďakovali za dlhoročnú a aktívnu prácu, odovzdali pamätnú medailu a zároveň zablahoželali ku krásnemu životnému jubileu, ktorého sa dožíva v týchto dňoch.

JDS pre svojich členov pripravuje zaujímavé a pútavé akcie, predovšetkým náučné, výchovné a vzdelávacie. Organizácia nielen chráni záujmy a potreby všetkých seniorov na Slovensku, ale presadzuje aj ich potreby a požiadavky vládnym a iným orgánom.

Predseda ZO JDS v Hlohovci Jozef Oravec sa minulý rok v rámci mesiaca úcty k starším zúčastnil prijatia u ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera a tiež Republikovej rady JDS v Bratislave.

Do ďalších rokov mu želáme veľa zdravia, síl a životného elánu.

    Slávnostné prijatie Jozefa Oravca    Slávnostné prijatie Jozefa Oravca

    Slávnostné prijatie Jozefa Oravca    Slávnostné prijatie Jozefa Oravca


 
 

Výtvarná súťaž - Nástrahy moderných technológiíVytlačiť
 

Diplom za 1. miesto     V rámci projektu „Deti - sú technológie ich ne-/priateľ?“  realizovaného Mestom Hlohovec bola v mesiaci februári vyhlásená súťaž pre prvý stupeň základných škôl na tému „Nástrahy moderných technológií“. Do súťaže sa zapojili dve základné školy (VI. ZŠ, Podzámska 35 a II. ZŠ, Koperníkova 24). O víťazovi rozhodovali občania prostredníctvom ankety prebiehajúcej do 31. mája 2014. Práce boli do uvedeného termínu vystavené v Mestskej knižnici v Hlohovci. Víťazom sa stala Sárka Dzurechová zo VI. ZŠ, druhé miesto získali Barborka Zacharová a Monika Juráčková z II. ZŠ. Víťazky boli ocenené vecnými cenami. Medzi cenami bola i publikácia „Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi“, ktorú do súťaže poskytlo občianske združenie eSlovensko.sk. V roku 2014 zrealizovalo mesto Hlohovec viacero projektov, ktorých hlavnou úlohou je pomôcť pri šírení osvety medzi deťmi a verejnosťou s cieľom poukázať na nástrahy moderných technológií a na možnosti brániť sa negatívnym dopadom ich používania.  Bližšie informácie o projektoch nájdete tu.

Text a foto: M. Miklovičová


 
 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulica VinohradskáVytlačiť
 

Zastavenie stavebných prác

     Na základe rozhodnutia poslancov MsZ  na rokovaní konanom  26.6.2014, ktorí  úpravou rozpočtu mesta na rok 2014 rozhodli o presunutí finančných prostriedkov určených na  Rekonštrukciu  Vinohradskej ulice na inú akciu,    informujeme občanov Vinohradskej ulice a priľahlých ulíc, že  od  27.6.2014  sa zastavujú všetky  stavebné práce  na  realizácii  predmetnej stavby. 

 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulica Vinohradská

     Mesto Hlohovec v zastúpení primátorom mesta Petrom Dvoranom, oznamuje občanom mesta a obyvateľom bytových domov na ulici Vinohradská . že dňa 9.6.2014 budú začaté stavebne práce na Rekonštrukcii miestnej komunikácie ulice Vinohradská .

Celková situácia - Vinohradská ul. PDF, 861 kB

     Realizátorom uvedenej stavby v zmysle ukončeného verejného obstarávania j e Ing. Marián Sahul - STAVEKO Nitra. Rekonštrukcia uvedenej ulice bude pozostávať z výmeny vozoviek hlavnej trasy a vyústení ulíc Tajovského a Koperníkova. Ďalej rieši odvodňovacie zariadenia komunikácií, chodníky pre peších, odstavné plochy parkovísk a bývalej zastávky MHD, napojení spojovacích chodníkov sídliska na hlavnú trasu a doplnenie spevnených plôch pre kontajnery komunálneho odpadu.

     Nová komunikácia bude vybudovaná s asfaltobetónovým povrchom, chodníky a parkoviská s povrchom zo zámkovej dlažby a plochy pre kontajnery budú z betónovým povrchom oddelené cestným obrubníkom a poplastovaným oplotením.

     Súčasťou rekonštrukcie bude aj odvodnenie komunikácií, zhotovenie oporných múrov, novej kanalizácie, vodovodu, plynovodu, mestského rozhlasu a osvetlenia.

     S ohľadom na potrebu rovnomerného verejného osvetlenia komunikácie, chodníkov a parkovísk, j e nutné odstrániť prekážajúce stromy v počte cca 38 ks, s povolením odboru životného prostredia mesta. Výrub bude zabezpečený pred začatím stavby. Po ukončení stavby bude následne zabezpečná náhradná výsadba v počte 25 ks stromov a 650 ks kríkov.

     Uvedené Vám dávame na vedomie a prosíme o Vašu trpezlivosť počas celej výstavby uvedenej rekonštrukcie, ako aj o rešpektovanie pokynov dodávateľa stavby a nového dočasného dopravného značenia, ktoré dodávateľ osadí pred začatím prác.

     Zároveň Vás žiadame, aby ste od 9. 6. 2014 so svojimi motorovými vozidlami neparkovali v priestoroch predmetnej ulice a tým zabezpečili plynulé výruby stromov a odstraňovania spevnených plôch.

     Taktiež prosíme o obmedzenie používania hlavných vchodov do bytových domov a o využitie v čo najväčšej miere zadných vstupov, čím predídete prípadnému úrazu ako aj pohybu nepovolaných osôb po stavenisku.

     Za porozumenie počas doby výstavby ďakujeme .

Peter Dvoran
primátor mesta


 
 

Možnosti riešenia obchvatu mesta Hlohovec - stav máj 2014Vytlačiť
 

     Mesto  Hlohovec  zverejňuje a  predstavuje  všetky  v súčasnosti  navrhované a riešené dopravné koridory určené na prejazd  mimo zastavaného územia mesta Hlohovec.

     Na situačnej mape mesta Hlohovec, v časti  spracovanej na podklade ortofotomapy mesta Hlohovec, sú zakreslené všetky súčasne riešené návrhy preložky cesty  II/513, návrhy obchvatu mesta Hlohovec a varianty cesty I/64, tak ako sú uvedené v návrhu Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja 12/2013, v zámere  „Cesta I/64 Komárno - hranica - Nitra - Hlohovec - D1“ 10/2012, v Genereli dopravy mesta Hlohovec  návrh 4/2012 a v súčasnosti platnom Územnom pláne mesta Hlohovec.

     Podrobnosť spracovania jednotlivých riešení zodpovedá podrobnosti, mierke a kvalite zdrojového podkladu (niektoré trasy boli prevzaté len orientačne). Všetky trasy treba považovať za nezáväzné, sú podkladom pre ďalšie rozhodovanie a presné trasovanie bude spracované v následných spodrobňujúcich dokumentáciách. Záväzné trasovanie bude výsledkom územného konania, ktoré v súčasnosti nie je predmetom riešenia a jeho zabezpečenie nie je v kompetencii mesta Hlohovec. Jednotlivé trasy boli prevzaté bez riešenia križovatiek, tieto a ďalšie podrobnejšie informácie je možné si pozrieť v príslušných dokumentáciách, ktoré sú prístupné na internete:

- Územný plán mesta Hlohovec (záväzná časť)

- Generel dopravy mesta Hlohovec

- zámer "Cesta I/64 Komárno - hranica - Nitra - Hlohovec - D1

- návrh Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja

Pre čitateľnosť ulíc v mapovom podklade je potrebné zväčšenie o cca  400%.

Možnosti riesšenia obchvatu - DF, 57,65 MB

Riešenie, ktoré bude predmetom konceptu nového Územného plánu mesta Hlohovec
bude vyplývať so schváleného zadania. Podrobnosti sú zverejnené v sekcii
obstarávanie „nového“ Územného plánu mesta Hlohovec.


 
 

Zámocký poznávací okruhVytlačiť
 

     Zámocký park v Hlohovci patrí k najvýznamnejším parkom Slovenska pre svoju prírodnú a kultúrnu hodnotu. Prešiel rôznymi parkovými úpravami, ktoré záviseli od panstva žijúceho v tom čase na Zámku v Hlohovci. Jeho jedinečnosť bola  dôvodom na spracovanie projektu „Zámocký poznávací okruh“, v rámci grantového programu  Municipality   Nadácie SPP a Eustream, v ktorom získalo Mesto Hlohovec finančný príspevok vo výške  8000,- EUR. Cieľom projektu je priblížiť verejnosti najvýznamnejšie dominanty zámockého parku, jeho faunu a flóru. Poznávací okruh Vás prevedie od vstupu do zámockého parku, dolnej brány, popri jazierku k umelej jaskyni – grotte, odkiaľ pokračuje k budove zámku a ďalej nad francúzskymi terasami k západnej časti empírového divadla. Trasa okruhu je približne 2,6 km.

Zámocký poznávací okruh - mapa

     Informačné tabule boli spracované a dodané Vlastivedným múzeom v Hlohovci v spolupráci so Strednou odbornou školou Hlohovec, ako aj so žiakmi Základnej školy na ul. Podzámska, Hlohovec, pod pedagogickým vedením PhDr. Moravčíkovej. Súčasťou projektu je aj nákup a osadenie chýbajúcich alebo poškodených smetných košov popri hlavných komunikačných ťahoch, ktorých osadenie realizuje spoločnosť VaTS, s.r.o., Hlohovec.

     Projekt by mal slúžiť na podporu funkcie zámockej záhrady ako miesta aktívneho a pasívneho oddychu nielen občanov mesta, ale všetkých návštevníkov, ktorých zaujíma história, kultúra, a príroda  tejto jedinečnej dominanty.

                                                                                               logo Nadácia SPP, eustream

Spracovalo: Odd.regionálneho rozvoja


 
 

Najkrajšie maturitné tablo za rok 2014Vytlačiť
 

 Súťaž o najkrajšie maturitné tablo 2014 Dňa 03.06. 2014 sa v kancelárii primátora mesta Petra Dvorana uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže o „Najkrajšie maturitné tablo“ za rok 2014. 

Na prvom mieste sa umiestnilo tablo IV. FD  SOŠ Hlohovec. Druhé miesto získalo tablo Oktávy Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a na treťom mieste sa umiestnilo tablo IV. ETSZ SOŠT Hlohovec. Výhercom primátor Peter Dvoran srdečne poblahoželal a odovzdal im ceny, ktoré získali za svoje nápadité maturitné tablá.

 1. miesto - IV. FD SOŠ Hlohovec      2. miesto - Oktáva Gymnázium Hlohovec

                                                 3. miesto - IV. ETSZ SOŠT Hlohovec


 
 

Záchrana ľudského života - poďakovanie príslušníkom MsPVytlačiť
 

 Udelenie Ďakovných listov Dňa 22. 4. 2014 o 16.28 hod. telefonicky oznámil na MsP občan, že na cestnom moste je muž, ktorý  prekračuje zábradlie nad riekou Váh. Na most bola okamžite vyslaná hliadka MsP, ktorá muža spozorovala v strede mosta, jednou nohou už bol na druhej strane zábradlia. Príslušníci MsP strs. Milan Repický a strs. Pavel Oravec chytili 21 ročného mladého muža a stiahli ho  naspäť na chodník.  Primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran obom za tento skutok udelil Ďakovný list za záchranu ľudského života.

    Udelenie Ďakovných listov    Udelenie Ďakovných listov


 
 

Poďakovanie všetkým účastníkom akcie Jarné upratovanie mesta Hlohovec v dňoch 23. - 30. apríla 2014Vytlačiť
 

Oznámenie
 

Mesto Hlohovec vyslovuje poďakovanie účastníkom akcie

JARNÉ UPRATOVANIE MESTA HLOHOVEC

 

Jarné upratovanie - ilustračný obrázok

II. Základná škola, Koperníkova 24 čistila areál a okolie školy a plochy ulíc Koperníkova a Šafárikova.

III. Základná škola A. Felcána čistila plochu areálu a okolia školy, časti mesta Svätý Peter a Novú štvrť, futbalové ihrisko a okolie na Svätopeterskej ulici, okolie štadiónu Slovan a plochu hrádze a okolie za železničným mostom.

Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35 čistila úsek cyklochodníka od polikliniky až po koniec hrádze na Sihoti, priestory medzi bytovými domami na sídlisku Sihoť, hrádzu a priestor okolo hrádze od Tesca k železničnému mostu, plochu cyklochodníka od cestného mosta po Svätopeterskú ulicu a parčík na Dilongovej ulici.

Gymnázium Ivana Kupca čistilo plochu areálu gymnázia, Urbánok a okolie, Studničku a okolie, časť chráneného územia Sedliská,  okolie Športovej haly na Zábraní, okolie Zámku a časť hrádze Váhu.

Stredná odborná škola, Nerudova čistila ulicu  M.Benku a priestor pod mostom od časti mesta Svätý Peter po Zábranie pri železničnej trati.

    Mesto Hlohovec poskytlo účastníkom 140 vriec, 350 párov rukavíc a zabezpečilo odvoz vyzbieraného odpadu.
 

Peter Dvoran
primátor mesta


 
 

Deň kvetovVytlačiť
 

Deň kvetov, foto: Hlohovská televízia, s.r.o. V Hlohovci sa už tradične konal 15. ročník podujatia Deň kvetov. Námestie sa tak v sobotu rozžiarilo pestrými farbami a krásnymi vôňami. Úspech podujatia a jeho obľuba medzi Hlohovčanmi, ale i obyvateľmi okolitých obcí, priniesol tradíciu, vďaka ktorej sa návštevníci mohli nielen potešiť krásou, ale i kúpiť si kvety, sadenice, ktoré budú skrášľovať balkóny a záhradky.

  Deň kvetov, foto: Hlohovská televízia, s.r.o.      Deň kvetov, foto: Hlohovská televízia, s.r.o.

                         Deň kvetov, foto: Hlohovská televízia, s.r.o.      Deň kvetov, foto: Hlohovská televízia, s.r.o. 

Viac ako 100 predajcov ponúkalo návštevníkom bohatú ponuku rôzneho sortimentu, z ktorej podstatnú časť tvorili kvety, okrasné a úžitkové dreviny, sadenice či priesady. V pestrej ponuke nechýbali ani záhradné doplnky, darčekové predmety, prútené výrobky, drobné hračky pre deti a mnoho iného. Okrem vône kvetov návštevníkov lákala i vôňa ponúkaného občerstvenia, kde nechýbali tradičné trdelníky, cukrovinky a moravské frgále. V bohatom sprievodnom programe vystúpili súbory Akadémie mažoretiek, Sašetky, Nerifky, detská folklórna skupina Inovček, hudobná skupina Magic, Relaxy klub a Amon School Dance.

                       Deň kvetov, foto: Hlohovská televízia, s.r.o.     Deň kvetov, foto: Hlohovská televízia, s.r.o.

 


 
 

Slovenské knihy v PraheVytlačiť
 

plagát     Na medzinárodnom knižnom veľtrhu Svět knihy, ktorý sa koná v Prahe od 15. 5.- 18. 5. 2014 budú vystavené aj najúspešnejšie publikácie z celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku organizovanej Klubom fotopublicistov SSN. 

     V metrople Českej republiky budú môcť návštevníci medzinárodnej výstavy obdivovať aj diela, ktoré o svojom meste vydali mestské úrady Šaľa, Hlohovec, Revúca, ale aj obce Krakovany a Močenok, ďalej Banské múzeum v Rožňave knihou Rožňavské cechy, Banskoštiavnicko- hodrušský banícky spolok dielom Hodrušské hlbiny, Východoslovenská galéria publikáciou Košická moderna - Umenia Košíc v 20. rokoch 20. storočia a Žilinský samosprávny kraj knihou Templári - Legendy cti a slávy. Na Slovensku, po nedávnej premiérovej výstave v Banskej Bystrici, tieto aj ďalšie publikácie zo súťaže Najkrajšie knihy o Slovensku budú môcť obdivovať aj obyvatelia iných slovenských miest. V júni to bude v Rožňave, v júli v Šali, v auguste vo Zvolene, v septembri v Leviciach, v októbri v Starej Ľubovni, v novembri v Lučenci, v decembri vo Veľkom Krtíši a v budúcom roku ešte aj vo východoslovenských mestách Svit a Michalovce.

Zdroj: KFP SSN


Poznámka:
Tieto knihy po skončení veľtrhu zostávajú v Prahe a sú tak prvými publikáciami v knižnici novozniknutého stánku slovenskej kultúry v hlavnom meste Českej republiky.


 
 

Kladenie vencovVytlačiť
 

 Spomienková slávnosť kladenia vencov Dňa 7. mája 2014 sa uskutočnila spomienková slávnosť kladenia vencov na Námestí sv. Michala v Hlohovci pri príležitosti 69. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom.

Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia mesta Hlohovec, Náčelník štábu Dopravného práporu mjr. Ing. Maroš Hurta a pozvaní hostia.
Slávnostný príhovor predniesol  zástupca primátora mesta Hlohovec Ing. Ján Tassy  a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - mestskej organizácie Ing. Vladimír Kanský. Básňou sa prítomným prihovorila  Mgr. Andrea Kleimanová.
K dôstojnému a slávnostnému priebehu slávnosti prispeli i príslušníci Dopravného práporu v Hlohovci.

    Spomienková slávnosť kladenia vencov      Spomienková slávnosť kladenia vencov

        Spomienková slávnosť kladenia vencov


 
 

REGIÓN DUDVÁH - KULTÚRA ZA HUMNAMIVytlačiť
 

plagát akcie     Hlohovčania a návštevníci mesta môžu v piatok  16. mája od 13.00 hod až do večera zažiť veľmi príjemný dotyk s tradíciami Dudváhu, kde sa naraz bude prezentovať desať obcí regiónu od Trakovíc cez Bučany, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Šúrovce, Križovany n/Dudváhom, Vlčkovce, Opoj až po Majcichov, združených v regióne Dudváh, budujúcom novú spoločnú tradíciu na princípoch korektnej spolupráce medzi obcami. Netradičná kultúrno prezentačná akcia je pokračovaním spoločného úsilia týchto obcí v snahe zaujať, ale najmä podporiť prímestskú rekreáciu, kde z Hlohovca je len na skok k Dudváhu.

     Región Dudváh skompletoval svoj potenciál, za pomoci zdroja z regionálneho operačného programu do konkrétnej ponuky nových produktov pre domáci cestovný ruch. Nová ponuka, ktorá sa bude v regióne budovať niekoľko rokov, má ambíciu presadiť región Dudváh na domácom trhu cestovného ruchu Trnavského kraja a určite nie len tu. Prezentačná akcia, ktorá je len malou časťou bohatej klenotnice  regiónu je koktailom,  v  rôznych kultúrnych prejavoch úžasných tradícií kraja zo strany umelecko kultúrnych združení a vzácnych jednotlivcov. Ak sa zúčastníte tohto podujatia, môžete zažiť autentické svadobné tradície - začepenie nevesty z Križovian, stavanie mája zo Šúroviec a pripomenúť si fašiangové šantenie s folklórnou skupinou z Opoja. Zážitkom budú určite lahodné tóny jedinečného  slovenského tanga, ktorého pôvod môžeme pripísať Zavaru a Križovanom nad Dudváhom, lebo tu pôsobil  národný umelec Gejza Dusík. Dychové orchestre z Križovian, Šúroviec a Bučian nám nepredstavia len výnimočné slovenské tango, ale aj zlatých slávikov v regiónu. Účasť prisľúbil aj pôvodom  obyvateľ z Vlčkoviec, Martin Geišgberg a určite nám zaspieva z jeho zaujímavej tvorby. Dobrú náladu zase garantuje Jozef Viselka, alias Dudvážsky Náco. Bude to originálny humor v krásnom a ľúbozvučnom trnavskom nárečí, ktorý v budúcej  ponuke regiónu Dudváh, bude ústrednou postavou v každoročnom veselom Nácovom pochode obcou Bučany.

     Celý program bude trvať minimálne sedem hodín, tak sa nemusíte obávať, že by ste si nevedeli časovo zorganizovať Vašu účasť na podujatí, na ktorej Vás zástupcovia regiónu aj primátor mesta Hlohovec, srdečne uvítajú aj s koštovkou Dudvážskych dobrôt. Podujatie bude doplnené aj vystúpením populárnych bigbítových skupín z mesta Hlohovec, na ktoré sa už dnes tešíme. Celé podujatie vo veľmi príjemnej  atmosfére zámockého parku je voľne prístupné pre verejnosť.

     Neobvyklú aktivitu priamo vo výnimočnom zámockom parku mesta Hlohovec, organizuje Regionálna agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom.

Zdroj: Regionálna agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica s.r.o. Ing. Peter Sárinec

 

logá


 
 

Jarné upratovanie mesta Hlohovec v roku 2014Vytlačiť
 

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý je od roku 1970 vyhlásený na 22. apríla ako deň venovaný Zemi a ochrane životného prostredia, vyhlasuje Mesto Hlohovec tradičné

 

Jarné upratovanie - ilustračné foto

 

JARNÉ UPRATOVANIE MESTA HLOHOVEC

v dňoch 23. - 30. apríla 2014

 

Mesto Hlohovec vyzýva základné aj stredné školy, úrady, štátne aj súkromné spoločnosti, obyvateľov bytových aj rodinných domov, aby sa zapojili do tejto akcie.

Mesto Hlohovec poskytne pracovné pomôcky - primerané množstvo plastových vriec a rukavíc a zabezpečí odvoz vyzbieraného odpadu. Z dôvodu organizácie tejto akcie žiadame každý subjekt, ktorý sa do akcie zapojí, aby sa prihlásil na MsÚ Hlohovec (kontakt: Ing. Beláňová, č.t. 7368216). Na požiadanie budú vyčlenené plochy, ktoré môžu záujemcovia vyčistiť.

Mesto Hlohovec vopred ďakuje každému účastníkovi tejto akcie, ktorý svojou prácou prispeje ku krajšiemu a čistejšiemu prostrediu v našom meste.

 

v.r.
Peter Dvoran
primátor mesta

 


 
 

Súťaž o najkrajšiu knihu a propagačný materiál o SlovenskuVytlačiť
 

Mesto Hlohovec sa začiatkom roku 2014 zapojilo do súťaže „Súťaž o najkrajšiu knihu a propagačný materiál o Slovensku“. Hlavným organizátorom už 7. ročníka súťaže bol Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.

Z viacerých vyhlásených súťažných kategórii sa Mesto Hlohovec uchádzalo o titul v boji o Najkrajšiu knihu o mestách – Obrazové publikácie s knihou Hlohovec naše mesto a v kategórii o Najkrajší propagačný materiál o mestách – s propagačným materiálom Hlohovec a okolie.

V širokej a veľmi kvalitnej konkurencii získala publikácia Hlohovec naše mesto úctyhodné 3. miesto, na ktoré môžu byť právom hrdí nielen autori diela, ale aj občania nášho krásneho mesta.

Publikáciu Hlohovec naše mesto vydalo Mesto Hlohovec v náklade 2 500 kusov a na jej vzniku sa finančne spolupodieľalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Autorom textov a zhotoviteľom publikácie je riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. Jozef Urminský a autormi fotografií sú v prevažnej miere mladí domáci autori.

V kategórii o Najkrajší propagačný materiál o mestách sa Mesto Hlohovec zapojilo so svojimi propagačnými materiálmi, ktoré vznikli v roku 2013, teda v jubilejnom roku 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci. Tri informačno-propagačné brožúry s názvami – „Objavovanie kultúrneho dedičstva“, Objavovanie prírodného dedičstva“ a „Informačný sprievodca regiónom“, vznikli vďaka projektu Via Hlohoviensis, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Tento súhrnný informačno-propagačný materiál „Hlohovec a okolie“ získal zásluhou vysoko kvalitného a rozsiahleho spracovania v súťaži Čestné uznanie za komplexné spracovanie propagácie mesta.

Obe ocenenia sú dôkazom, že Mesto Hlohovec má kvalitne a ucelene spracované súhrnné informácie o meste i regióne a sú ocením práce množstva ľudí, ktorí sa na ich vzniku a podobe podieľali.

                                                    

     


 
 

Kladenie vencovVytlačiť
 

Kladenie vencov  Pri príležitosti 69. výročia Oslobodenia Hlohovca sa 01. apríla 2014 uskutočnila spomienková slávnosť kladenia vencov na Námestí sv. Michala v Hlohovci.
Slávnostný príhovor predniesol  zástupca primátora mesta Hlohovec Ing. Ján Tassy  a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - mestskej organizácie Ing. Vladimír Kanský. Básňou sa prítomným prihovorila  Ing. Mária Janičková.
Slávnostného aktu kladenia vencov sa zúčastnila  i  veliteľka Dopravného práporu pplk. Ing. Zuzana Kraushuberová a veliteľ Multifunkčného práporu pplk. Ing. Maroš Murárik.

  Kladenie vencov    Kladenie vencov


 
 

Deň učiteľovVytlačiť
 

     Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 27. marca 2014 o 14,00 h uskutočnilo slávnostné prijatie učiteľov hlohovských materských škôl, základných a stredných škôl a školských centier v Empírovom divadle v Hlohovci.

     Primátor mesta Peter Dvoran prijal riaditeľov školských zariadení a delegovaných pedagogických zamestnancov. Ocenil a vyzdvihol pedagógov za ich obetavú a záslužnú prácu.

     Pripravený kultúrny program pripravený Základnou umeleckou školou v Hlohovci prispel k slávnostnej atmosfére oslavy Dňa učiteľov, ktorým si na Slovensku pripomíname narodenie Jána Amosa Komenského.

  Spev Laura Bráchová, hra na klavír Mgr. art. Gabriela Drgoňová    hra na flautu Katarína Lukšicová

  hra na klavír     spev Ing. Zuzana Okienková, hra na klavír Mgr. art. Gabriela Drgoňová

  hra na akordeon Mgr. Michaela Adlerová     hra na trúbku - Martin Vindiš

  Spevácky zbor Hlohovčatá pod vedením Martiny Baračkovej     príhovor primátora mesta Hlohovec Petra Dvorana

  Odovzdávanie ocenení     Odovzdávanie ocenení

  Odovzdávanie ocenení     Odovzdávanie ocenení

 


 
 

Poďakovanie primátorovi a príslušníkom Mestskej polície v HlohovciVytlačiť
 

Poďakovanie


 
 

Bezplatné wi-fi pripojenieVytlačiť
 

wifi - voľná zóna     V mesiaci januári 2014 Mesto Hlohovec rozšírilo sieťovú infraštruktúru o prístupové body, ktoré umožňujú bezplatné internetové pripojenie občanov – klientov na chodbách v budove Mestského úradu v Hlohovci prostredníctvom bezdrôtového WiFi signálu. Pokryté je 1., 2. a 3. poschodie, na prízemí budovy nie je signál dostupný.

Technické parametre:
Názov siete/SSID: Mesto Hlohovec
Rýchlosť: 10 Mbit/s

     Ide o nešifrovanú sieť. Pripájanie k osobným účtom a zadávanie hesiel resp. osobných údajov sa neodporúča. Prioritou umožnenia pripojiteľnosti je uľahčenie prístupu klientov ku všeobecným informáciám.


 
 

Platené parkoviskoVytlačiť
 

parkovisko     Dňa 28. decembra minulého roku nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec

     Spoplatnenie parkovania na Nám. sv. Michala začalo platiť od 1. 2. 2014, pričom  do 14. 2. 2014 bolo stanovené prechodné obdobie, kedy boli občania iba upozorňovaní na povinnosť platenia parkovného bez sankcií.

 

 

Parkovanie je spoplatnené nasledovne:

0,50 eur/hod. (v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 h).

Po 16.30 h, cez víkendy a sviatky - bez poplatku.

     Spoplatnenie prispeje k odbremeneniu parkoviska o "celodenných parkujúcich" a bude tak umožnené zaparkovať tým, ktorí si potrebujú v centre mesta vybaviť svoje záležitosti.


 
 

Medzinárodný deň bezpečného internetuVytlačiť
 

 

Deň bezpečného internetu

 

     Medzinárodný deň bezpečného internetu si pripomíname každý rok vo februári. Ten tohtoročný ,sprevádzaný heslom „Vytvorme spoločne lepší internet ...“, pripadol na 11. februára 2014. Cieľom je podporovať bezpečnejšie a zodpovednejšie používanie online technológií, mobilných telefónov predovšetkým medzi deťmi a mladými ľuďmi.

     Na Slovensku je najznámejšou organizáciou aktívne sa zapájajúcou do osvety o bezpečnom a zodpovednom používaní internetu, mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru, možnostiach získania poradenstva a pomoci občianske združenie eSlovensko. Zameriava sa na viaceré cieľové skupiny, na deti, mládež, pedagógov i rodičov, ktorým poskytuje užitočné rady, návody a potrebnú pomoc. Svojimi projektmi Zodpovedne.sk, OVCE.sk , Pomoc.sk, Stopline.sk pomohlo už mnohým. Projekt zodpovedne.sk je spolufinancovaný Európskou Úniou v rámci komunitárneho programu Safer Internet. Uvádzame ohrozenia, ktorými sa združenie zaoberá:

 • Netolerancia
 • Zneužitie osobných údajov
 • Nevyžiadaný obsah
 • Hry a gambling
 • Sexualita na internete
 • Internetové známosti
 • Závislosti
 • Mobily
 • Nevhodný obsah na internete
 • Internetové podvody
 • Kyberšikanovanie

     Bližšie informácie, veľa užitočných rád a materiálov na stiahnutie nájdete na stránke združenia zodpovedne.sk.

Informácie o projekte.

     Občianske združenie eSlovensko v rámci Medzinárodného dňa bezpečného internetu predstavilo nový vzdelávací projekt venovaný tínedžerom a školám s názvom Nehejtuj.sk. Bližšie informácie nájdete na www.nehejtuj.sk .


 
 

1. občan mesta Hlohovec v roku 2014Vytlačiť
 

1. občan mesta Hlohovec - Samuel Jančiček Prvým občanom  mesta Hlohovec sa v roku 2014 stal Samuel Jančiček, ktorý sa narodil 2. januára 2014 v piešťanskej pôrodnici, vážil 3450 g a meral 52 cm. Samko je prvým dieťatkom Zdenky a Radoslava Jančičekových a zároveň prvým vnukom v rodine Stankových a štvrtým vnúčatkom v rodine Jančičekových. Prvému Hlohovčanovi ako i šťastným rodičom prišiel zablahoželať aj primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran a vedúca oddelenia spoločenských vecí Ing. Mária Janičková.


Autor fotografií: Hlohovská televízia, s.r.o.

    1. občan mesta Hlohovec - Samuel Jančiček         1. občan mesta Hlohovec - Samuel Jančiček


 
 

ITF SLOVAKIATOUR 2014Vytlačiť
 

V dňoch 30. 01. - 02. 02.  2014  sa Mesto Hlohovec,  ako vystavovateľ,  zúčastnilo 20. ročníka najväčšieho slovenského veľtrhu  cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Inchebe Bratislava, ktorý patrí medzi najprestížnejšie podujatia v Európe.  Incheba počas uplynulých dní patrila cestovaniu, zážitkom, chutiam a vôňam.
Na ploche 36 000 m²  sa predstavilo 756 vystavovateľov z 29 krajín.  Za štyri dni  vystavovatelia prilákali rekordných 75 012  návštevníkov,  milovníkov dobrého jedla a cestovania. Najviac  expozícií malo Slovensko nasledované Českou republikou. Zastúpenie  na veľtrhu mali vinárske spoločnosti, návštevníkom sa prvýkrát predstavili aj vinári z Portugalska.

 ITF Slovakiatour 2014, autor foto: Hlohovská televízia, s.r.o.      ITF Slovakiatour 2014, autor foto: Hlohovská televízia, s.r.o.

ITF Slovakiatour 2014, autor foto: Hlohovská televízia, s.r.o.     ITF Slovakiatour 2014

ITF Slovakiatour 2014 - Ing. Jozef Mačica - umelecký drotár     ITF Slovakiatour 2014 - Jozef Mikulášek - fujarista

ITF Slovakiatour 2014     ITF Slovakiatour 2014 - Spoločnosť FOOD FARM, s.r.o. Hlohovec a prezentácia kvalitných vín značky Golguz

ITF Slovakiatour 2014


 
 

Nový ZBERNÝ DVORVytlačiť
 

     Mesto Hlohovec, Mestský úrad Hlohovec dáva od 01. 02. 2014 do prevádzky druhý ZBERNÝ DVOR, ktorý bude umiestnený na Šoltésovej ul. č. 22, Hlohovec v areáli spoločnosti .A.S.A., s.r.o. Hlohovec .

Do zberného dvora je možné odovzdať nasledovné druhy odpadov:
drobný stavebný odpad 
sanitárny odpad
objemný odpad
nebezpečný odpad
biologicky rozložiteľný odpad

      Tieto zložky komunálneho odpad môžu odovzdať "LEN" fyzické osoby z mesta Hlohovec po predložení občianskeho preukazu !

Triedený zber:
PET fľaše, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály (obaly z mlieka, jogurtov a pod.)
sklo
papier
elektrický a elektronický odpad
jedlé oleje a tuky
oblečenie, obuv a handry, odpad z rozobratýchdopravných prostriedkov

     Nový zberný dvor prispeje k šetreniu životného prostredia, nakoľko potreba jeho ochrany stále narastá.

Viac informácií o zbernom dvore.


 
 

Výber akcií realizovaných Mestom Hlohovec v roku 2013Vytlačiť
 

     Mesto Hlohovec realizuje každoročne množstvom menších i väčších projektov zameraných na skvalitnenie života občanov. Ani v roku 2013 tomu nebolo inak.

     Z ukončených akcií vyberáme nasledovné:

1)    V mesiaci  júl - august sa zrealizovala úprava dopravných plôch na autobusovej stanici na ul. Železničná. Vybudovalo sa  56  ks parkovacích miest z toho dve parkovacie miesta pre ŤZP a vytvoril sa dopravný pás pre  autobusovú stanicu.

Nový nájomca SAD INVEST Trnava na autobusovej stanici na vlastné náklady upravil povrch komunikácie a  umiestnil  tri prístrešky zastávok.

     Medzi plochou s parkovacími miestami a autobusovou stanicou a medzi prístreškami autobusových zastávok  mesto Hlohovec začiatkom decembra umiestnilo mobilné kvetináče s vysadenou  zeleňou v počte 36 ks, čím bola táto akcia ukončená.

     Cena  rekonštrukčných prác parkoviska a mobilnej zelene je  61 455 EUR.

 

autobusová stanicaautobusová stanica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)     V blízkosti Empírového divadla   na Šomodskej ulici sa zrekonštruovala voľná plocha a po výstavbe parkoviska je k dispozícií 45 parkovacích miest  pre osobné automobily návštevníkov Empírového divadla alebo obyvateľov bývajúcich na  Šomodskej ul.. Zvýšila sa tým prístupnosť Empírového divadla, pretože pre svoje umiestnenie malo hlavne pre niektoré skupiny obyvateľov sťažený prístup. Odovzdaním parkoviska do užívania sa vyriešili i problémy občanov, ktorí počas kultúrnych podujatí mali obmedzovaný prístup k svojim nehnuteľnostiam.

     Súčasťou stavby bola aj  úprava a výsadba trávnika na ploche cca 890 m2.

     Cena vybudovaného parkoviska : 101 988   EUR.

 

Parkovisko pri Empírovom divadleParkovisko pri Empírovom divadle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  V mesiaci november 2013 boli ukončené práce na ďalšom parkovisku na uliciach Manckovičova -   M. Bela. Vytvorila sa tak možnosť parkovania pre 59 osobných automobilov,  z toho dve  parkovacie miesta  sú určené pre ŤZP. 

     Súčasťou stavby bola úprava plôch, vysadenie trávnika a  2 ks stromov.

     Cena kompletnej stavby  je 83 004,0 EUR.

 

  Parkovisko na Manckovičovej ulici

 

4)   Súčasne s novým parkoviskom na  Manckovičovej ul. sa vybudovalo vedľa bytového  domu aj nové oplotené detské  ihrisko s hracími prvkami v cene  17 264,0 EUR.

 

detské ihrisko na Manckovičovej ulicidetské ihrisko na Manckovičovej ulici

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     Informácie o zrealizovaných projektoch sú zverejnené na http://mesto.hlohovec.sk/vyrocne-spravy-mesta.phtml?id3=79801 . Výročná správa mesta za rok 2013 sa pripravuje.


 
 

HLOHOVEC - NAŠE MESTOVytlačiť
 

Titulka Hlohovec - naše mesto     Naše mesto sa môže pýšiť ďalšou pútavou publikáciou. Dňa 1. decembra 2013 bola vo Františkánskom kostole Všetkých svätých  slávnostné uvedená kniha HLOHOVEC – NAŠE MESTO, ktorá čitateľa  prostredníctvom 112 strán prevedie po našom meste a jeho blízkom okolí.

     Dvojjazyčnú slovensko – anglickú publikáciu vydalo Mesto Hlohovec v odbornej spolupráci s Vlastivedným múzeom v Hlohovci s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jej 1. vydanie  vyšlo v novembri 2013 a je možné ho zakúpiť v kníhkupectvách KNIHA ANDA, s.r.o., Hurbanova 32 a ADVERTA, Nám. sv. Michala 3 v Hlohovci.

 

 

 

logo Ministerstva kultúry SR


 
 

Vianočná kvapka krviVytlačiť
 

    V tomto predvianočnom období mesto Hlohovec usporiadalo už tradičné podujatie „Vianočná kvapka krvi“, kde v snahe oceniť humánne aktivity občanov darujúcich krv, pozvalo darcov tejto drahocennej tekutiny na posedenie spojené s odovzdávaním malých upomienkových predmetov.

     Všetci ocenení sa v tomto kalendárnom roku 2013 stali držiteľmi striebornej a zlatej Jánskeho plakety a mesto Hlohovec ich touto cestou chcelo oceniť za ich nezištnú pomoc pre celú spoločnosť. 

      Podujatie sa uskutočnilo v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci v piatok 13. decembra. Krátky kultúrny program spríjemnila spevom Laura Bráchová, ktorá je študentkou operného spevu maturitného ročníka  konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.

    Na flautu hrala Mgr. art. Kristína Marečková a pásmo bolo pripravené pod vedením Mgr. art. Gabriely Drgoňovej, ktorá sprevádzala program na klavíri.

kultúrny programPríhovor primátora mesta Hlohovec Petra Dvorana

         

     

 

 

 

 

 

Podpisovanie do pamätnej knihy mesta HlohovecOdovzdávanie upomienkových predmetov

   

 


 
 

Vianočné trhy v Hlohovci začaliVytlačiť
 

     Návštevníci si môžu pochutnať na tradičných dobrotách a občerstvení, ktoré sú spájané s predvianočným časom. Veď v deň ukončenia trhov 15. 12.  bude zapálená tretia adventná svieca, čo je predzvesťou blížiacich sa Vianoc.  Zatiaľ ste sa mohli okrem ochutnania  vianočnej kapustnice zúčastniť verejnej zabíjačky, koncertu Mira Fančoviča  a slávnostného otvorenia trhov primátorom mesta Petrom Dvoranom. Dnešný program nekončí a bude pokračovať hudobnou skupinou ORIONS o 17.30 h.


    Vianočné trhy 2013          Vianočné trhy 2013         Vianočné trhy 2013

    Vianočné trhy 2013          Vianočné trhy 2013         Vianočné trhy 2013

    Vianočné trhy 2013          Vianočné trhy 2013         Vianočné trhy 2013

    Vianočné trhy 2013         Vianočné trhy 2013          Vianočné trhy 2013 - Miro Fančovič

 

      Vianočné trhy 2013                  Vianočné trhy 2013                      Vianočné trhy 2013

 

Program na ďalšie dni je nasledovný:

Štvrtok 12. decembra 2013
15.00
Hudobná skupina MAGIC

Piatok 13. decembra 2013
11.00
Vianočný program žiakov I. ZŠ na ul. M. R. Štefánika
15.00 Súrodenci Chalúpkovci
19.00 Gipsy Boys

Sobota 14. decembra 2013
15.00
Hudobná skupina AT BAND

     Vianoce a všetko s nimi spojené vyvoláva dobrú náladu a v ľuďoch prebúdza tie najhodnotnejšie city. Cieľom Vianočných trhov v Hlohovci je prispieť aspoň malým dielom k umocneniu tejto atmosféry. 
 


 
 

Adventné obdobie v meste HlohovecVytlačiť
 

Nám. sv. Michala     Adventné obdobie v meste Hlohovec otvorí v prvú adventnú nedeľu výstava historických betlehemov zo súkromných zbierok a zo zbierok múzea vo Vlastivednom múzeum v Hlohovci. Súčasťou otvorenia výstavy bude 1. decembra aj adventný koncert miešaného speváckeho zboru Technik Akademik „Z Hlohovca do Ríma“, v priestoroch Kostola Všetkých svätých. Súčasťou programu bude uvedenie do života novej knihy o Hlohovci, „Hlohovec – naše mesto“ ktorá vychádza s finančnou podporou Ministerstva kultúry a Mesta Hlohovec.

     V poslednom mesiaci tohto roku sa v Hlohovci uskutočnia už takmer tradičné vianočné trhy, ktoré prispejú k vytvoreniu správnej vianočnej atmosféry v meste.

     Vianočné trhy v Hlohovci začnú v stredu 11. decembra a skončia v adventnú nedeľu 15. decembra. Konať sa budú v čaše od 09.00 – 22.00 h na Námestí sv. Michala pri kostole a vianočnom stromčeku.
Podľa vyjadrenia riaditeľa MsKC pána Kratochvíla prejavilo záujem o predajné miesta 23 predajcov. Vianočné stánky ponúknu vianočnú kapustnicu, punč, varené víno, oblátky, cukrovinky, keramiku, perníky, trdelníky a vianočné dekorácie. V deň otvorenia trhov bude tradičná zabíjačka s predajom špecialít.

Plagát - adventný koncert Z Hlohovca do Ríma, otovrenie výstavy betlehemov a uvedenie knihy Hlohovec - naše mesto publikácia Hlohovec - naše mesto  plagát

      Počas trvania vianočných trhov bude na pódiu spríjemňovať atmosféru návštevníkom program, v ktorom vystúpia najmä deti z miestnych škôl a tiež členovia občianskych združení a miestnych súborov. Začiatok trhov spríjemní aj kultúrne podujatie v Empírovom divadle. Dňa 11. decembra sa uskutoční v spolupráci s RTVS verejná nahrávka s priamym prenosom „Slovensko 2013 – Advent Lucia Šoralová“ od 20.00 – 21.30 h. Vstupenky je možné získať cez Ticketportál.

     Ukončenie trhov bude sprevádzať vianočný koncert „Vivat Verdi 2013 „, počas ktorého zaznejú piesne a romance Giuseppeho Verdiho, pri príležitosti 200. výročia narodenia skladateľa.

     Koncert sa uskutoční 15. decembra o 17.00 h s finančnou podporou Ministerstva kultúry a v spolupráci s Občianskym združením Harmonia Seraphica z Bratislavy. Vstupné na koncert bude dobrovoľné.


 
 

40. výročie Folklórnej skupiny ŠulekovoVytlačiť
 

 40. výročie Fsk Šulekovo, foto: Ing. Roman Drgoň Dňa 23.novembra 2013 sa v Dome kultúry v Hlohovci konal slávnostný program pri príležitosti 40. výročia Folklórnej skupiny Šulekovo, pod vedením  Mgr. Oľgy Mičkovej, ktorá už 40 rokov prezentuje zozbierané materiály v rôznych zvykoslovných pásmach a na mnohých kultúrno-spoločenských podujatiach, folklórnych súťažiach či festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Slávnostný program bol zostavený z viacerých pásiem, v ktorých je priblížený ťažký ale i radostný život našich predkov, ako Žatva, Svadobné pásmo. Súčasťou slávnostného poobedia bolo aj vystúpenie členov Ľudovej hudby Heskovci z Červeníka. Primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran poďakoval všetkým členom za obetavú prácu a odovzdal ocenenia za dlhoročné pôsobenie vo FSk Šulekovo. Pozdravný list a ocenenie zaslal aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš.

40. výročie Fsk Šulekovo, foto: Ing. Roman Drgoň     40. výročie Fsk Šulekovo, foto: Ing. Roman Drgoň

40. výročie Fsk Šulekovo, foto: Ing. Roman Drgoň     40. výročie Fsk Šulekovo, foto: Ing. Roman Drgoň

Odovzdanie ocenenia Mgr. Oľge Mičkovej - zakladateľke FSk Šulekovo, foto: Ing. Roman Drgoň    Odovzdanie ocenení členom FSk Šulekovo za dlhoročné pôsobenie, foto: Ing. Roman Drgoň    Odovzdanie pozdravného listu a ocenenia od predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, foto: Ing. Roman Drgoň40. výročie FSk Šulekovo, foto: Ing. Roman Drgoň

 


 
 

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule k 100. výročiu narodenia nášho rodáka Andreja LieskovskéhoVytlačiť
 

     Andrej LieskovskýDňa 22.11.2013 bola na budove ZUŠ na Pribinovej ul. v Hlohovci slávnostne odhalená pamätná tabuľa k 100. výročiu  narodenia  nášho rodáka Andreja Lieskovského, ktorý bol a je jedným z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov a tvorcov  populárnej hudby 20. storočia.

     Besedu o živote  A. Lieskovského  s jeho  dcérou Agátou a so Zdenom Sychrom, za účasti príbuzných A. Lieskovského,  pripravil  PhDr. Martin Jurčo, ktorý  bol i spoluautorom bulletinu o Andrejovi Lieskovskom.

     Získanými informáciami o autorovi viac ako 300 piesní, z ktorých sa väčšina stala hitmi, priblížil čitateľovi  úspechy tejto slovenskej osobnosti  a vzťah k jeho rodnému mestu, na ktoré nikdy nezabudol.

     Odhalenie pamätnej tabule zabezpečilo Občianske združenie Ex libris ad personam Hlohovec, ZUŠ a Mesto Hlohovec.

     Kultúrny program zabezpečili „Hlohovčatá“ a besedu oživil hudobnými vstupmi piesňami autora Z. Sychra.

 

 

 

 

  Odhalenie pamätnej tabule, foto: Ing. Janka Drgoňová      Vystúpenie speváckeho zboru Hlohovčatá, foto: Ing. Janka Drgoňová

Pamätná tabula, foto: Ing. Janka Drgoňová

 

 


 
 

Karta HlohovčanaVytlačiť
 

Karta Hlohovčana     Od 18. 11. 2013 bol spustený predaj karty Hlohovčana. Jedná sa o vernostnú kartu, ktorá má byť pre občanov Hlohovca a obyvateľov okolia prínosom v podobe zlacnenia niektorých vybraných druhov služieb a tovarov vrátane stravovania, zábavy, kultúrnych a cestovných aktivít, ubytovania, vzdelávania,  relaxu. Ponúka i rôzne akcie, súťaže a novinky.

     Kartu je možné zakúpiť v prevádzkach u partnerov poskytujúcich zľavy za cenu 6,90 €. Karta je platná 12 mesiacov od dátumu vyznačeného na karte.

 

Zoznam partnerov:

AJ PARKET - dvere, parkety, tapety, brány
AUTOMIKOS - servis, predaj, poistenie
BABYMANIA - predajňa detského tovaru
CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY
CUKRÁREŇ LAGÚNA
- Prinášame k Vám zážitok
ELEKTRO PETER SRNKA
FARBY - LAKY LIPTÁK
FERLUK, s.r.o
- ochranné pracovné pomôcky,dávkovače a hygiena
GALENOS - Estetické a dermatologické centrum
KVETINÁRSTVO V&B ART
KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO FITTER
LUCKYSCHOOL
- Jazyková škola
LUNA - PLOTY - VÝROBA OKRASNÝCH BETÓNOVÝCH OPLOTENÍ
METAL PLUS - ŽELEZIARSTVO
MOTOKÁROVÁ HALA SILVERSTONE
PAPIERNICTVO INVERT
RELAX-CENTRUM:
Solárium
RELAXYCLUB HLOHOVEC - Fitness, wellness centrum
S&J PRESSBURG PLUS s.r.o - Plastové okná a dvere
SVADOBNÝ SALÓN BONNY
VAL DESIGN
- kompletné riešenie interiérov
ZOOM ZRAKOVÉ CENTRUM
ZLATNÍCTVO MONDI
ZLATNÍCTVO TIFFANY
ÚČTOVNÍCTVO - Ivana Slováková.

     Ďalej si môžete kartu zakúpiť v Knižnici na Nám. sv. Michala 2 a v Dome kultúry na Pribinovej ulici č. 28 v Hlohovci.

     Zoznam poskytovateľov zliav bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný na stránke www.vyhodykariet.sk.

     Informácie o realizácii projektu je možné získať na mobilnom čísle 0948 440 553.


 
 

Zelená školaVytlačiť
 

 MŠ Hollého, Hlohovec     Na pôde Magistrátu mesta Košice bolo dňa 9.10.2013 ocenených titulom Zelená škola 84 škôl z celého Slovenska. Akcia sa uskutočnila pod záštitou Ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žigu, PhD. Program Zelená škola získal uznanie aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).

     Medzi ocenenými školami bola aj Materská škola Hollého 3, Hlohovec, ktorá ako jediná v Trnavskom kraji získala už po druhý krát medzinárodný certifikát Zelená škola. Ten, z rúk hlavných predstaviteľov Zelenej školy, osobne prevzali PaedDr. Alena Kováčiková zástupkyňa riaditeľky MŠ, Bc. Ivana Šulhinová, koordinátorka programu Zelenej školy, Eva Zelená školaChalányová, členka Kolégia Zelenej školy a Ing, Mária Janičková ako zástupca zriaďovateľa -  Mesta Hlohovec.

     Viac ako 250 hostí sledovalo slávnostné odovzdávanie titulov a vlajok medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola obohateného krásnym kultúrnym programom detí košických škôl.

     Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením detí, rodičov a okolitej komunity. Ich cieľom bolo ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby so zameraním na životné prostredie. Certifikát oceňuje aktivity škôl v ochrane životného prostredia a aktívnej spolupráce. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 57 krajinách sveta.

     Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň cez 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov.

 

Slávnosť otvorenia Druhého certifikačného obdobia Zelenej školy


     Slávnosť sa konala na dvore materskej školy, na Hollého ulici, kde mali deti MŠ oblečené v krojoch, pripravený pekný program plný tanca a spevu.

     Pripnutý zelený lístok na kabát a podpisy v kronike spečatili spolupatričnosť všetkých účastníkov. Dvor sa pomaly zaplnil a zazneli  ľúbezné melódie slovenských piesní, čistý zvuk huslí a harmoniky, umocnené očarujúcim hlasom Janka Bielika boli dôstojným začiatkom.

deti zo Zelenej školy deti zo Zelenej školy

   

 

 

 

 

 

 

 

  Nechýbali ani úprimné slová vďaky a uznania od pani riaditeľky PhDr. Lívii Klostermannovej, koordinátorky Zelenej školy Bc. Ivany Šulhinovej a zástupcu kolégia Zelenej školy Mgr. Jozefa Tvrdého.

     Pani zástupkyňa PaedDr. Alenka Kováčiková so svojou triedou za zvukov dôstojnej hudby odniesli zástavu I. certifikačného obdobia. Zakývanie na rozlúčku a rozpačité pohľady vyprevadili zástavu, ktorá tam bola s nimi celé dva roky. Pani riaditeľka s deťmi a pánom primátorom Petrom Dvoranom priniesli novú zástavu. Všetci ju privítali vlastnou hymnou Zelenej MŠ.


 
 

Hlohovecký zámok - Neznámy hradný bastiónVytlačiť
 

titulka     Hlohovecký zámok - Neznámy hradný bastión je názov publikácie, ktorej autorom je Anton Fábry. Jedná sa o 48 stranovú knihu, formátu 245 mm x 301 mm s tvrdou väzbou a listami z kvalitného kriedového papiera.

     Publikácia bola vydaná pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci. Autor na nej pracoval 3 roky a obsahuje zaujímavé fotografie stredovekého bastiónu.

     V knihe sú použité letecké fotografie, ktorých autorom je Ing. Ivan Pestún a texty o histórii od Mgr. Jozefa Urminského. Na grafickej úprave a fotografiách z roku 2008 sa podieľal Ing. Peter Fábry.

 

Vybrané strany z publikácie si môžete pozrieť tu.


 
 

Mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

     Dňa 09. októbra 2013  primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran, pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“,  v Dome kultúry privítal seniorov, ktorí v tomto roku oslavovali svoje významné životné jubileum. Osobne zablahoželal a obdaroval najstarších prítomných seniorov – pani Adelu CHORVÁTHOVÚ a  Jozefa TUCHYŇU.

     Začiatok slávnostného popoludnia svojím vystúpením spestrili členky Akadémie mažoretiek Hlohovec, ktorá v tomto roku slávi 25. výročie svojho založenia. Svojou básňou a piesňou sa prítomným prihovoril aj Jozef Bachratý. Vystúpenie pokračovalo piesňami detského speváckeho zboru Hlohovčatá a končilo slávnostným pásmom  Folklórnej skupiny Šulekovo. Rady jubilantov sa rozrástli aj o Folklórnu skupinu Šulekovo, ktorá oslavuje krásne 40. výročie svojho založenia.
Všetkým jubilantom za Mesto Hlohovec touto cestou gratulujeme.

 

  Jubilant Jozef Tuchyňa      Jubilantka Adela Chorváthová

 

Spevácky zbor HlohovčatáJozef Bachratý

 

 


 
 

EX LIBRIS HLOHOVEC - KvetyVytlačiť
 

     V dňoch 3. – 5. októbra 2013 sa konalo posledné podujatie v rámci Organizačného zabezpečenia podujatí projektu VIA HLOHOVIENSIS pod názvom EX LIBRIS – Kvety, ktoré sa uskutočnilo v rámci Kultúrno – tvorivých dní.  Tak naši, ako aj zahraniční účastníci mali možnosť prostredníctvom tvorivých dielní, či výstavných diel stvárniť danú tému „Kvety“, expozíciu, ktorú je možné navštíviť  vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci.  Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo  za účasti primátora mesta Hlohovec v Dome kultúry.

vyhlasovanie výsledkovVyhlasovanie výsledkov - Ex libris Kvety

 

 

 

 

 

 

 

 

primátor mesta - Peter Dvoran Ex libris - Kvety

 

 

 

 

 

 

 

 

EX LIBRIS - Kvety - víťazné prácepráce

 

 

 

 

 

 

 

 

umelecké dielne     umelecké dielne     umelecké dielne

 

prácepráce

 

 

 

 

    

 

 

 

logá: mesto Hlohovec, ROP, Európska únia, Región Hlohovec


 
 

Ukončenie turistickej sezónyVytlačiť
 

     Dňa 2. októbra 2013 sa konalo v Dome kultúry v Hlohovci jedno z podujatí v rámci Športovo-relaxačných dní Organizačného zabezpečenia podujatí  projektu Via Hlohoviensis s názvom Ukončenie turistickej sezóny, ktoré úvodným slovom otvoril Mgr. Jozef Urminský – riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci.

Ukončenie turistickej sezóny - výstavavýstava

 

 

 

 

 

 

 

 

výstavaprednáška

    

 

 

 

 

 

 

 

informačné tabuleúčastníci

 

 

 

 

 

 

 

 

      Prvej časti prebiehajúcej v dopoludňajších hodinách sa zúčastnili školy I. ZŠ, II. ZŠ, III. ZŠ, V. ZŠ, VI. ZŠ, ZŠ sv. Jozefa, stredné školy: Gymnázium, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola. Dodatočné prednášky sa uskutočnia na Spojenej škole a Strednej odbornej škole technickej.
Druhá časť bola určená pre verejnosť.

     Ústrednou témou celého podujatie bola príroda. Účastníci si mohli prezrieť tvorivé dielne na tému živá a neživá príroda,  Klub slovenských turistov prezentoval informácie o náučnom chodníku Sedliská a po 17.00 hodine podujatie obohatil i sprievodný kultúrny program.

 

logá: Hlohovec, ROP, EÚ a Región Hlohovec


 
 

DETI V SIETIVytlačiť
 

 Titulka DETI V SIETI    Publikácia DETI V SIETI vznikla ako súčasť projektov eSlovensko o.z.: Zodpovedne.sk, OVCE.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk, ktoré sa zameriavajú na šírenie osvety o bezpečnom a zodpovednom  používaní internetu a mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania poradenstva a pomoci.

     Mesto Hlohovec sa zapojilo do distribúcie tejto užitočnej publikácie. Bola doručená na všetky materské školy, základné a stredné školy mesta Hlohovec a ďalším inštitúciám, ktoré pracujú s neplnoletými. Prostredníctvom Spoločného obecného úradu - Školského úradu bol zaslaný link na elektronickú verziu knihy aj na materské školy a základné školy v okrese Hlohovec.

      Publikácia má za cieľ chrániť deti a mládež pred ohrozeniami digitálneho veku, priblížiť riziká moderných technológií a predísť tak následkom, ktoré môžu skončiť aj tragicky. Kniha sa snaží poskytnúť návod dospelým, rodičom, učiteľom, odborným pracovníkom ako postupovať pri prevencii týchto rizík. Rozoberá jednotlivé ohrozenia vo virtuálnom priestore dokreslené reálnymi príkladmi, radami pre dospelých, deti a mládež.

     Knihu si môžete bezplatne stiahnuť  na: http://www.zodpovedne.sk/kapitola4.php?kat=materialy  alebo na http://sk.sheeplive.eu/na-stiahnutie/prirucky. Na uvedených stránkach nájdete aj iné užitočné príručky.


 
 

Odhalenie pamätnej tabuleVytlačiť
 

     Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci vrcholili aj počas uplynulého víkendu a prelínali sa s oslavami 20. jubilejného ročníka Michalského jarmoku.

Pamätná tabuľaPamätná tabuľa

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     Osláviť obe krásne výročia prišli do Hlohovca aj priatelia z družobných miest, z Českej republiky z mesta Hranice, zo Slovinska z mesta Slovinské Konjice a z Begického mesta De Panne.
Prichystaný bol bohatý kultúrny program nielen pre zahraničných návštevníkov, ale aj pre všetkých Hlohovčanov a všetkých návštevníkov Hlohovca.

 

Pamätné tabuleOdhalenie pamätnej tabule

 

    

 

 

 

 

 

 

 

     Slávnostné stretnutie v parku na Nám. sv. Michala s účasťou zahraničných hostí bolo venované odhaleniu pamätnej tabule pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci.
 

Príhovor - Mgr. Jozef UrminskýOdhalenie pamätnej tabule

 

 

 

 

 

 

 

     Toto významné výročie v dejinách Hlohovca si pripomíname počas celého jubilejného roku a aby sme túto spomienky uchovali nielen pre nás, ale aj pre nasledujúce generácie, bola odhalená posledná z troch pamätných tabúľ, ktoré sa stanú trvalou pripomienkou dôležitých míľnikov našich dejín.


 
 

MICHALSKÝ JARMOK 2013Vytlačiť
 

    Posledný septembrový víkend sa v meste Hlohovec niesol v znamení tradičného Michalského jarmoku. Dvadsiaty ročník tohto podujatia bol vyvrcholením osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci.

     Ponuka výrobkov bola skutočne pestrá: výrobky zručných remeselníkov, šperky, sladkosti, odev, obuv, balóniky, hračky, dobré jedlo a pitie neuzatvárali ani zďaleka sortiment produktov predávaných na jarmoku. V sobotu a v nedeľu v popoludňajších hodinách prišiel predviesť svoje umenie i sprayer, ktorého umelecké výtvory budú ešte dlho zdobiť steny izieb Hlohovčanov. Neodmysliteľnou súčasťou boli kolotoče, ich počet presiahol 20.

     Aj hudobná ponuka bola bohatá. Kým piatkový program jarmoku ukončovali  Martin Harich s kapelou ELAN REVIVAL, v sobotu ich v úlohe „posledných“ vystriedali skupiny FUERA FONDO a KOCHANSKI. Nedeľný program otváral ORCHESTER 11 Z IVÁNKY a ukončovali OTTO WEITER & ANDREA FISCHER, JADRANKA a PETER VAŠEK. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie tohtoročného jarmoku a prispeli tak  k úspešnej realizácii jeho jubilejného ročníka.

 

Michalský jarmok 2013 - Pribinova ulicaMichalský jarmok 2013 - Pribinova ulica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michalský jarmok 2013 - Štúrova ulicaMichalský jarmok 2013 - Martin Harich

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Michalský jarmok 2013 - ELAN REVIVAL BratislavaMichalský jarmok 2013 - ELAN REVIVAL Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michalský jarmok 2013 - 28. 9. 2013 - ulica M. R. ŠtefánikaMichalský jarmok 2013 - Fraštacká kapela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michalský jarmok 2013 - FUERA FONDOMichalský jarmok 2013 - skupina KOCHANSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA PODUJATIA


 
 

OSLAVY 900. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O HLOHOVCI Historický sprievod mestom a Špeciality regiónuVytlačiť
 

     Historický sprievod mestom, ktorý sa uskutočnil v sobotu 21. septembra, patril k centrálnym oslavám 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci.

Primátor mesta - Peter Dvoran

 

     Jubilejné výročie nášho mesta sa stalo dôvodom zorganizovania podujatia, ktoré spojilo Hlohovec symbolicky, ľudsky i nadčasovo.

     Za 900 rokov trvania našej písomnej histórie sa udialo množstvo príbehov, historických míľnikov a udalostí, ktoré menili tvár Hlohovca. Chod mesta ovplyvnil celý rad významných osobností, rodákov, zemepánov i panovníkov a aspoň kúsok z tejto širokej mozaiky sa organizátori sprievodu pokúsili predstaviť v Historickom sprievode.

     Sprievod pozostával z dvanástich obrazov, v ktorých boli reprezentované dôležité míľniky histórie Hlohovca a jeho najvýznamnejších osobností.

 

historický sprievodhistorický sprievod

 

 

 

 

 

 

 

     Na čele sprievodu niesli vlajkonosiči  mestský erb a vlajky, za nimi kráčali predstavitelia mesta spolu s hosťami. V nasledujúcich obrazoch bol predstavený praveký Hlohovec, obdobie Slovanov, Hlohovec v Zoborskej listine, nasledoval rok 1362, kedy dostal Hlohovec od Ľudovíta I. právo organizovať mestské trhy, výjav z obdobia husitov, príchod františkánov, vpád Turkov do mesta, revolučné roky 1848-1849, vlastníci  mesta a zámku – Ujlaky, Thurzo, Forgách, Erdődy a obdobie, keď bol Hlohovec Fraštákom.

     Posledný, dvanásty obraz bol venovaný súčasnému mestu Hlohovec, do ktorého sa mohli zapojiť hlohovské záujmové združenia, seniori, folklórne súbory a základné a stredné školy.

     Bohatá účasť divákov na sobotnom podujatí svedčí o záujme občanov Hlohovca o históriu mesta a rovnako svojou prítomnosťou podporili množstvo účastníkov sprievodu, ktorí odhodlane a svedomito stvárnili svoje úlohy a s nadšením dokázali vytvoriť ojedinelé predstavenie pre Hlohovčanov, za čo im patrí hlboké uznanie a vďaka.

 

historický sprievodhistorický sprievod

 

 

 

 

 

 

 

 

     Na Námestí sv. Michala sa počas tohto dňa  uskutočnila aj ochutnávka gastronomických špecialít, typických pre Hlohovec a región a vo večerných hodinách sa pri železničnej stanici uskutočnil koncert, v ktorom nechýbal ani rodák z Hlohovca Richard Müller.

špeciality regiónušpeciality regiónu

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tieto aktivity boli organizované v rámci osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci a financované zo zdrojov EÚ v rámci projektu VIA HLOHOVIENSIS.

 

FOTOGALÉRIA PODUJATIA
 

(foto: MsÚ Hlohovec a HcTV)

 

logá: Mesto Hlohovec, ROP, Európska únia, Región Hlohovec


 
 

Primátor mesta ďakuje - historický sprievod 21. septembra 2013Vytlačiť
 

Vážení Hlohovčania,

     Naše mesto si počas tohto roka pripomína významné výročie – 900 rokov od prvej písomnej zmienky v Zoborskej listine. Množstvo podujatí svedčí o tom, že Hlohovčania radi prispeli k oslave svojho mesta. Ústredné oslavy začali v sobotu, 21. septembra 2013, kedy sme si v historickom sprievode pripomenuli významné osobnosti, ktoré ovplyvnili vývin nášho mesta a regiónu, ale i udalosti, pre ktoré je Hlohovec zapísaný v histórii Slovenska.

     Dovoľte mi, vážení Hlohovčania, poďakovať Vám všetkým, ktorí ste sa svojou ochotou a priložením ruky k dielu zaslúžili o organizáciu i samotný priebeh podujatia. Ďakujem autorom scenára Mgr. Jozefovi Urminskému a Mgr. Jánovi Libantovi, ktorý bol i režisérom podujatia a tiež organizácii Mestské kultúrne centrum pod vedením Jaromíra Kratochvíla, ktorá zabezpečovala organizáciu podujatia.  Moje poďakovanie patrí i účastníkom sprievodu, menovite:

- Stredná odborná škola, Nerudova,
- Stredná odborná škola technická, Fr. Lipku,
- Gymnázium Ivana Kupca, ul. Komenského,
- FS Inovček,  Dr. Magulicová,
- FS Šulekovo, Mgr. Mičková,
- Ing Stanislav Kollár,
- ZŠ Podzámska,
- Bc. Nikolas Žačik,
- Ing. Roman Drgoň,
-Ján Libant ml.,
- Peter Mačica,
- Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov , Mgr. Zuzana Hlavienková, 
- FS Inovec, p. Jankovičová,
- Reedukačné centrum Hlohovec,
- Základná umelecká škola, ul. Pribinová,
-Rudolf Došek,
-DC Beretsek,
-Ing. Peter Koza,
- Miro Glajšek ,
- Paľo Galbavý,
- Kamil Hudcovič,
- Jaroslav Dzurech,
- Obchodná akadémia, ul. Tehelná,
- Mestský hasičský zbor, Milan Petrovič,
- ZŠ M.R. Štefánika,
- ZŠ Koperníková,
- ZŠ A. Felcana,
- ZŠ V. Šuleka,
- ZŠ sv. Jozefa,
- Jednota dôchodcov, p. Oravec,
- DC Ruža,
- DC Peter,
- Združenie kresťanských seniorov,
- FC Slovan Hlohovec,
- Karate do goju ryu, p. Jurčacko,
- TJ Sokol,
- Klasik club, p. Peter Baláž,
- Poľnohospodárske družstvo,
- Mažoretky, Sašetky,
- Akademia mažoretiek, p. Náhliková,
- Marta Melišová,
- Ing. Maria Haršanyová,
- Mgr. Janka Miková,
- MsKC,
- HCTV,
- Mgr. Ján Libant.

     Každý z nás má svoje rodisko, miesto kde vychováva svoje deti a žije so svojou rodinou a kde nachádza svoje pracovné uplatnenie. Pre mnohých je takýmto miestom Hlohovec. Svojou účasťou v sprievode, ale i podporou a potleskom pre účinkujúcich, ste vážení občania dokázali vzťah k nášmu mestu a úctu k jeho histórii. Patrí Vám za to moja vďaka.

Peter Dvoran, primátor mesta


 
 

Deň bez áutVytlačiť
 

Európsky deň bez áut

VÝZVA


Od roku 1988 sa dňa 22. septembra uskutočňuje


Deň bez áut
 

ako európska a od roku 2001 ako medzinárodná iniciatíva Európskej
komisie. Od roku 2002 je tento Deň bez áut súčasťou Európskeho
týždňa mobility, ktorý prebieha od 16. do 22. septembra.

 

     Mesto Hlohovec sa pripája k iniciatíve Ministerstva životného prostredia a vyzýva obyvateľov, aby sa zapojili do tejto akcie, ktorá prispieva k znižovaniu znečistenia životného prostredia. Dosiahnuť to možno obmedzením individuálnej dopravy, cestovaním hromadnou dopravou, častejším využívaním alternatívnej mobility a pešou chôdzou.

 

Peter Dvoran

primátor mesta

 

 


 
 

Špeciality FraštákuVytlačiť
 

     Gastronomické podujatie Špeciality Fraštáku organizované v rámci projektu VIA HLOHOVIENSIS, ktoré sa konalo dňa 17. augusta 2013 sa tešilo vysokej návštevnosti.

Špeciality Fraštáku - vínoŠpeciality Fraštáku

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Folklórny súbor

Vodné gulejazda na koni

 

    

 

 

 

 

 

 

 

     Návštevníci mali možnosť ochutnať rôzne tradičné fraštacké jedlá, mohli sa dozvedieť podrobnosti o jednotlivých dobrotách a odniesť si tajomstvo ich prípravy v podobe receptov pripravených za týmto účelom šikovnými gazdinkami.

 

ochutnávka fraštackých špecialítStanislav Repka z hudobnej skupiny Eminent ako Luděk Sobota

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Okrem maškŕt, ktoré sa míňali veľkou rýchlosťou, bol pripravený bohatý kultúrny program. Deti sa vozili na člnoch v zámockom jazierku, behali vo vodných guliach, jazdili na koníkoch a strieľali z luku.

kúzelník Talostanmažoretky

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nielen deti upútal svojimi záhadnými kúzlami kúzelník TALOSTAN. Priaznivcov hudby a tanca potešili Sašetky, Fraštacká kapela, folklórny súbor Šulekovo, TK M-DANCE, Sereďský Dixieland Band, ACUSTIC GROOVE, Bukasový masív a hudobná skupina EMINENT, ktorá doplnila svoje hudobné predstavenie aj humornými scénkami.

     Program trval do neskorého večera.

 

Text a foto: M.M.

 

logo mesta Hlohovec, logo Regionálny operačný program, logo Európska únia, logo Región Hlohovec


 
 

Špeciality FraštákuVytlačiť
 

     Jednou z aktivít projektu VIA HLOHOVIENSIS v rámci organizačného zabezpečenia podujatí je aj gastronomické podujatie „Špeciality Fraštáku“, ktoré sa uskutoční dňa 17. 8. 2013 v parku pri Zámku.

program akcie Špeciality Fraštáku

 

     Primátor Mesta Hlohovec, Peter Dvoran, v spolupráci s okolitými obcami regiónu srdečne pozýva všetkých občanov Mesta Hlohovec a občanov regiónu Hlohovecka, turistov a celú širokú verejnosť na toto podujatie, na ktorom občania budú mať možnosť ochutnať miestne tradičné špeciality a môžu sa prostredníctvom neho dozvedieť niečo bližšie o zachovaní tradičných jedál svojho regiónu. Celé podujatie bude sprevádzané kultúrnym programom, na ktorom okrem hudobnej produkcie si na svoje prídu aj priaznivci športu, zábavy, kde je pripravená prezentácia bezpečného člnkovania s inštruktorom v jazierku v Zámockej záhrade, jazda na koňoch a ďalšie atrakcie, na ktoré sa najviac môžu tešiť deti.

     Podujatie je pripravované v tom duchu, aby zaujalo všetky vekové kategórie a organizátori vítajú všetkých, ktorí majú radi gastronómiu a podujatia tohto typu.
Srdečne Vás pozývame.

Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Hlohovec
 

logo Hlohovec, logo ROP, logo Európska únia, logo región Hlohovec

 


 
 

Snehulienka a 7 trpaslíkovVytlačiť
 

     Kedysi dávno, pradávno a možno včera, tam kde sa more do riek vlieva a lavíny kotúľajú sa hore kopcom, rozprávky končia sa šťastným koncom. Tam týči sa hrad, že nechytá sa ani Koloseum v Ríme, no ten hrad nateraz preskočíme. A kdesi v lese je jedna baňa, v nej sedem trpaslíkov zlato fára. Trpaslíci akých ešte nevidel tento svet! Asi preto, že od zeme ich nevidieť. Chcete vedieť ako to všetko skončí. Tak tu máme rozprávku, nech sa páči ... .

Snehulienka a sedem trpaslíkovSnehulienka a sedem trpaslíkov

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Snehulienka a sedem trpaslíkovSnehulienka a sedem trpaslíkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Snehulienka a sedem trpaslíkov                                 Snehulienka a sedem trpaslíkov

 

Snehulienka a sedem trpaslíkovSnehulienka a sedem trpaslíkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snehulienka a sedem trpaslíkovSnehulienka a sedem trpaslíkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Týmito slovami začali herci z divadla Bez opony z Banskej Bystrice predstavenie Snehulienka, ktoré sa konalo dňa 7. augusta 2013 na pešej zóne na ulici M. R. Štefánika v Hlohovci.

     Divadlo Bez opony vzniklo v apríli 2007 a odvtedy už potešilo nejedného detského i dospelého diváka. Vystúpenia sú kreatívne oživené prvkami z reálneho života. Čarovné zrkadlo prezradí okrem toho, kto je najkrajší na svete i to, kto je najlepší spevák na svete (Karel Gott) alebo kto sú najväčší bojovníci (Ninja korytnačky). Originálni sú i siedmi trpaslíci, ktorých hrá jeden herec.

     Po skončení predstavenia sa deti mohli odfotiť so zachránenou Snehulienkou. Herci podali výborné výkony.

     Ďalšie z detských predstavení sa bude konať dňa 21. 8. 2013.

 

Text a foto: M. M.


 
 

Ľudové umelecké remesláVytlačiť
 

     Tento víkend mali návštevníci mesta Hlohovec možnosť obdivovať práce zručných ľudových remeselníkov, ktorí vystavovali výsledky svojej umeleckej tvorby  na stretnutí s názvom „Ľudové umelecké remeslá“ v dňoch 27. – 28. júla 2013 na Nám. sv. Michala.

 Ľudové umelecké remeslá      Ľudové umelecké remeslá

                                            Ľudové umelecké remeslá

 

 Ľudové umelecké remeslá       Ľudové umelecké remeslá

     Stretnutie bolo doplnené názornými ukážkami umeleckej tvorby. Napriek vysokým teplotám mali návštevníci pekný umelecký zážitok.

Fotogaléria

 

Text a foto: M.M.


 
 

Country HlohovecVytlačiť
 

     Večer 20. júla 2013 patril na Jašteri na Starej Hore v Hlohovci dvanástemu ročníku Country Hlohovec. Tento rok boli opäť všetky miesta obsadené, aj tie menej pohodlné.

                                           Coutry Hlohovec 2013 - OUKEY

     Ako prvá v poradí sa predstavila hudobná skupina OKAY, ktorej pôvodní členovia začali hrávať v bratislavskej záhradnej pivárni a pre veľký záujem sa rozhodli v svojej činnosti pokračovať vo väčšom rozsahu. V ich repertoári sa nachádzajú české, slovenské a americké hity. 

   Coutry Hlohovec 2013 - SLNIEČKO     Coutry Hlohovec 2013 - SLNIEČKO

     Druhá vystúpila hudobná skupina SLNIEČKO.  Vznikla v rokoch 1983 - 1984 a kombinuje viac hudobných štýlov - rock, folk, punk a iné.

                                                 Coutry Hlohovec 2013 - NEZNÁMI

     Treťou a zároveň poslednou vystupujúcou kapelou bola Coutry band NEZNÁMI, vznikla v roku 1999, ktorá zahrala piesne známych interpretov i svoje vlastné.  Spočiatku prázdny tanečný priestor sa rýchlo zaplnil.  Celé podujatie moderoval Ľudovít Moder.

Text a foto: M. M.


 
 

Poďakovanie za záchranu ľudského životaVytlačiť
 

     Dňa  18. 7. 2013 primátor mesta Hlohovec za prítomnosti náčelníka mestskej polície prijal  príslušníkov Mestskej polície Hlohovec Jána Halása a Mgr. Petra Hincu a udelil im  ocenenie  a finančný dar za záchranu ľudského života.

     Pri poďakovaní vyzdvihol ich rýchle a včasné poskytnutie prvej pomoci, ktorým sa pričinili o záchranu  života 37 ročného mladého muža. Života človeka, ktorého hodnotu nemožno ničím nahradiť.

                                      Poďakovanie za záchranu ľudského života

     Mestskí policajti Ján Halás a Mgr. Peter Hinca, dňa 3. 7. 2013 po oznámení matky, že jej syn si podrezal žily, na mieste  zistili, že na dvore nehnuteľnosti  leží muž, ktorý sa nehýbe. Menovaný bol v bezvedomí, mal rozsiahle zranenia  v oblasti ľavého a pravého predlaktia, asi 15 cm dlhé  hlboké rezné rany. Svojim rozhodným konaním a poskytnutím prvej pomoci tým, že zastavili krvácanie zo žíl,  priviedli muža k vedomiu a uložili ho do stabilizovanej polohy odvrátili jeho ohrozenie na živote. Prvú pomoc mu poskytovali  až do príchodu rýchlej zdravotnej  pomoci, ktorá si ho prevzala na ďalšie ošetrenie.

 Poďakovanie za záchranu ľudského života          Poďakovanie za záchranu ľudského života


 
 

Vatra zvrchovanosti 2013Vytlačiť
 

     Tohtoročná vatra zvrchovanosti zahorela v Hlohovci dňa 12. júla na vyhliadke Šianec.

    Takmer dvadsaťjeden rokov po zasadnutí Slovenskej národnej rady dňa 17. júla 1992, z ktorého vzišla Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky požadujúca samostatnosť slovenského národa, si túto významnú udalosť v našich dejinách prišli uctiť všetky vekové kategórie občanov mesta Hlohovec a blízkeho okolia. Na podujatí každoročne pripomínajúcom udalosti smerujúce k vzniku samostatnej Slovenskej republiky nesmela chýbať slovenská hymna, ktorej predchádzal príhovor primátora mesta Petra Dvorana. 

 

Príhovor primátora mesta - vľavo, Ing. Ján Tassy - vpravoVatra zvrchovanosti - guláš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra zvrchovanosti - občerstvenieVatra zvrchovanosti - podpálenie vatry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra zvrchovanosti - podpálenie vatryVatra zvrchovanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra zvrchovanosti 2013Vatra zvrchovanosti 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Text, ktorý zmenil život celého národa, znel nasledovne:

„My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo. V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie. Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta. Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.“ 

     Hudba, občerstvenie a dobrá nálada sú už neodmysliteľnou súčasťou spomienkovej slávnosti.

 

Text a foto: M. Miklovičová


 
 

Žabí princ na pešej zóne v HlohovciVytlačiť
 

     Druhé z radu podujatí Kultúrneho leta 2013 v Hlohovci, ktoré sa konalo na pešej zóne na ulici M. R. Štefánika dňa 10. 7. 2013 potešilo hlavne malých divákov. Tí sledovali bábkovú rozprávku s názvom Žabí princ so zatajeným dychom. 

bábkové predstavenie Žabí princBábkové divadlo BUM BÁC

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Kultúrne leto 2013 v Hlohovci - bábkové predstavenie na ul. M. R. ŠtefánikaBábkové divadlo - predstavenie Žabí princ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bábkové divadlo - predstavenie Žabí princBábkové divadlo - predstavenie Žabí princ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bábkové divadlo - predstavenie Žabí princBábkové divadlo - predstavenie Žabí princ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Keďže celé predstavenie bolo spestrené vtipnými scénkami, prerušovali ho občasné výbuchy smiechu detí aj dospelých, keď si striga chcela založiť „fitko“ alebo keď princezná bozkávala princa za zastretou oponou, pretože boli prítomní neplnoletí diváci. Obohatením boli i piesne o princeznej, žabiakovi a zlej strige z vlastnej tvorby interpretov v sprievode gitary a triangla.

     Poďakovanie patrí všetkým, ktorí predstavenie podporili a bábkovému divadlu BUM BÁC, ktoré rozprávku odohralo.

 

Text a foto: M. Miklovičová


 
 

Odhalenie pamätnej tabule k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda Vytlačiť
 

     Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda oslávil Hlohovec dňa 04. júla 2013 na Námestí sv. Michala v Hlohovci. Na počesť 1150. výročia príchodu vierozvestcov na územie Veľkej Moravy bol odhalený pamätný stĺp s pamätnou tabuľou pri kostole sv. Michala.

Príhovor PhDr. Mariána Kamenčíka PhD.Príhovor primátora mesta Hlohovec

 

 

 

 

 

 

 

 

dekan Mgr. Marek Jesenák - posvätenie tabule pamätná tabula k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda

 

     Autorom pamätníka je Vincent Vadovský, ktorý je zároveň autorom pamätného stĺpa s pamätnou tabuľou k 650. výročiu udelenia trhových privilégií pre Nový Hlohovec, a ktorá stojí v tesnej blízkosti odhaleného pamätníka venovaného dvom významným šíriteľom kresťanstva, novovytvoreného písma a vzdelanosti.

pamätná tabula k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda

     Príhovor pri tejto slávnostnej udalosti predniesol primátor mesta Peter Dvoran, PhDr. Marián Kamenčík PhD. a dekan Mgr. Marek Jesenák, ktorý pamätnú tabuľu zároveň posvätil.

     Sprievodným slovom sa prítomným prihovorila Mgr. Andrea Kleimanová.

 

Príhovor PhDr. Mariána Kamenčíka PhD.


 
 

Futbalový turnaj hlohovských mestských časti a Súťaž o najlepší gulášVytlačiť
 

     Dňa 6. júla 2013 sa konali ďalšie dve z radu podujatí pri príležitosti 900. rokov prvej písomnej zmienky o Hlohovci spájajúce sa s projektom VIA HLOHOVIENSIS financovaným zo zdrojov Európskej únie.

  Futbalový turnaj hlohovských mestských častí      futbalový turnaj hlohovských mestských častí

     Prvé s názvom „Futbalový turnaj hlohovských mestských častí“ a druhé „Súťaž o najlepší guláš“.

  Akadémia mažoretiek      Súťaž o najlepší guláš

     V oboch „disciplínach“ súťažili jednotlivé mestské časti mesta Hlohovec a to Peter – Nová štvrť, Hlohovec centrum a Šulekovo. Podujatia doplnené sprievodným programom v podaní hudobnej skupiny AT BAND a vystúpením dievčat z Akadémie mažoretiek boli sprevádzané pekným slnečným počasím. Počet návštevníkov narastal s blížiacim sa obedom, kedy začali pribúdať priaznivci dobrého guláša, akým ten tohtoročný z varešiek jednotlivých družstiev isto bol.

     V popoludňajších hodinách pán Martin Balla st., ktorý celý zápas komentoval, pristúpil k vyhláseniu výsledkov súťaží. V oboch discipínach – vo futbalovom turnaji i vo varení guláša – napokon zvíťazilo družstvo Hlohovec centrum.

     Súťažiaci i diváci sa postarali o výbornú atmosféru celého podujatia.

Text a foto: M. Miklovičová

logá: mesto Hlohovec, ROP, Európska únia, Región Hlohovec


 
 

MŠ Hollého - Brezinkové kráľovstvoVytlačiť
 

V mesiaci jún sa pani učiteľky v Materskej škole na Hollého 3 v Hlohovci premenili na rozprávkové postavičky.  Pani učiteľka Bc. Ivanka Šulhinová privítala deti a porozprávala im  príbeh o stratených stranách z knižky. Deti ani chvíľu neváhali a vydali sa na cestu po rozprávkovej krajine s množstvom prekvapení, hádaniek a súťaží s rozprávkovými bytosťami.
Nakoniec ich pani riaditeľka PhDr. Lívia Klostermannová pochválila, odovzdala diplomy a sladkú odmenu. Vďaka grantovému programu Pomáhame komunite 2013 z Nadačného  fondu  Telekom pri Nadácii Pontis mohli svojim deťom vyčariť úsmev na tvári.

Lucia Kabátová a kolektív MŠ Hollého

  MŠ Hollého - Brezinkové kráľovstvo


 
 

GuoGuang Opera CompanyVytlačiť
 

GuoGuang Opera Company, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.       Dňa 21. 06. 2013 sa uskutočnilo v meste Hlohovec kultúrne podujatie medzinárodného charakteru.

     Bola to ojedinelá kultúrna výmena medzi Slovenskom a Taiwanom, kedy vystúpil súbor GuoGuang Opera Company v Empírovom divadle v Hlohovci s ukážkou klasickej čínskej opery Kráľ opíc.

     Podujatie sa uskutočnilo pod názvom Umenie – Tradícia – Víno – Priateľstvo a súčasťou podujatia uskutočneného pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci bola prezentácia vín hlohovského vinohradníckeho regiónu s ochutnávkou domácich gastronomických špecialít.

     Podujatia sa zúčastnila aj jeho excelencia vedúci Taipeiskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave David Nan-yang Lee.

     Prítomným sa prihovoril Ing. Ján Tassy v zastúpení primátora mesta, jeho excelencia David Nan-yang Lee a prezident EFVK Eques Mgr. Ján Všetečka.

     Nakoľko súbor uskutočňuje v Európe dve vystúpenia (23. 06. 2013 v Európskom hlavnom meste kultúry Košice a 21. 06. 2013 v Hlohovci) podujatie malo význačnosť nielen regionálneho charakteru.

     Mesto Hlohovec a Empírové divadlo sa tak zaradilo medzi významné miesta sveta, ktoré mali tú česť vzhliadnuť jedinečné operné predstavenie.

     Ing. Ján Tassy v zastúpení primátora mesta pri tejto príležitosti odovzdal súboru pamätnú plaketu, ako poďakovanie za uskutočnené predstavenie. Pamätná plaketa bola v mene primátora odovzdaná aj jeho excelencii Davidovi Nan-yang Lee za spoluprácu a budovanie priateľských vzťahov s mestom Hlohovec.

     David Nan-yang Lee sa rozhodol za Taipeiskú kanceláriu v Bratislave odovzdať finančný dar pre Špeciálnu základnú školu s materskou školou v Hlohovci.

     Súčasťou slávnostného večera bolo otvorenie malej výstavy popredného českého výtvarníka Vladimíra Plachého a tiež vysvätenie jubilejných zvonov z dielne L. Dytrychovej – Vránovej a popredného českého výtvarníka Pavla Novotného. Večer spríjemnili hosťom aj členovia Folklórnej skupiny Šulekovo s ukážkou miestneho folklóru.

     Sprievodným slovom sprevádzali pozvaných hostí Helena Pekarovičová a Ing. Kristína Belčíková.

     Spoluorganizátormi boli Európske Fórum Vínnej Kultúry, Cech hostinských, vinárov a gastronómie Hlohovec s Medzinárodným vyšehradským fondom.

GuoGuang Opera Company, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.  GuoGuang Opera Company, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.Odovzdanie daru pre operný súbor GuoGuang, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.   Odovzdanie daru pre mesto Hlohovec od operného súboru GuoGuang, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.Folklórny súbor Šulekovo, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.           Vysvätenie jubilejných zvonov, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.

 


 
 

Na bicykli deťomVytlačiť
 

     Občianske združenie Deťom pre život zorganizovalo 4. ročník medzinárodnej charitatívnej akcie “Na bicykli deťom“  zameranú na pomoc onkologicky chorým detským pacientom. Súčasťou tejto akcie bola i charitatívna zbierka potrebná na boj so zákernou chorobou.
     Mesto Hlohovec sa zapojilo do tejto charitatívnej akcie a dňa 14.6.2013 prechádzal cyklopeletón aj našim mestom. Primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran prijal cyklistov, poďakoval všetkým účastníkom charitatívnej cyklistickej turistiky za ochotu pomôcť a odovzdal im finančný dar z dobrovoľnej finančnej zbierky. Po krátkej zastávke pokračovali do Leopoldova, Serede až Bratislavy. Finančné prostriedky budú použité na rekondičné pobyty pre rodiny s onkologicky chorým dieťaťom.

 Na bicykli deťom, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.       Na bicykli deťom, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.


 
 

Príslušníci Dopravného práporu - Hlohovec na návšteve v MŠ HolléhoVytlačiť
 

Príslušníci Dopravného práporu - Hlohovec prijali pozvanie MŠ na Hollého ulici v Hlohovci a dňa 6.6.2013 navštívili materskú školu. Škôlkari sa zvedavo pýtali na mnohé otázky, ktoré ich zaujímali a vojaci Dopravného práporu im odpoveďami priblížili výhody a úskalia vojenského života. Najväčších odvážlivcov  vojaci zamaskovali,  vyskúšali si vojenské vesty a  prilby. Všetkým triedam sa návšteva vojska veľmi páčila a zo stretnutia s nimi boli deti spokojné a obohatené o nové vedomosti a hlavne zážitky. Materská škola veľmi pekne ďakuje za návštevu a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

  Príslušníci Dopravného práporu Hlohovec na návšteve v MŠ Hollého

 


 
 

Slávnostné otvorenie výstavy Fraštacká rodinka – otec, dieťa, maminkaVytlačiť
 

 Výstava Fraštacká rodinka - otec, dieťa, maminka, autor: Hlohovská televízia, s.r.o. Dňa 31.5.2013 sa v priestoroch Výstavnej siene Vlastivedného múzea v Hlohovci otvárala výstava výtvarných prác detí materských škôl s názvom Fraštacká rodinka - otec, dieťa, maminka. Organizovala ju Materská škola, Hollého 3, v Hlohovci pri príležitosti osláv  900. výročia o prvej písomnej zmienke o Hlohovci. Svojimi prácami sa zapojili všetky materské školy z Hlohovca.
Každému, kto vstúpil do výstavnej siene, pripli deti na hruď červenú ružu, ako symbol Hlohovca – mesta ruží.
Slávnostné otvorenie výstavy umocnilo vystúpenie Hlohovčiat pod vedením pani Mgr. Martiny Baračkovej. Už ich samotný nástup so sviečkami do siene a úvodná pieseň Adiemus dodávali patričnú vážnosť a dôstojnosť.
Sprievodného slova  sa ujala pani učiteľka Eva Chalányová, ktorá na úvod privítala všetkých prítomných a moderovala toto kultúrne podujatie. Prítomným sa príhovorom prihovorila riaditeľka PhDr. Lívia Klostermannová a riaditeľ Vlastivedného múzea Mgr. Jozef Urminský.
Pozvanie na výstavu prijal i čestný hosť umelecký fotograf, pán Ladislav Struhár, ktorý má k umeniu veľmi blízko. Ocenil spoločné práce rodín, ktoré do nich vložili okrem tvorivosti a nápaditosti i kúsok seba.

Výstava výtvarných prác detí materských škôl otvorená v termíne od 31.máj – 18. august 2013.

Zuzana Hurtová, MŠ Hollého 3, Hlohovec


 
 

Odovzdanie Ďakovných listov za aktívnu pomoc pri odstraňovaní následkov povodneVytlačiť
 

Primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran dňa 27.mája 2013 odovzdal Ďakovné listy za aktívnu pomoc pri odstraňovaní následkov povodne dňa 3.mája.2013. Poďakoval Multifunkčnému práporu Hlohovec, Hasičskej stanici v Hlohovci, firme FOOD FARM, s.r.o. Hlohovec, Správe a údržbe ciest okresné stredisko Červeník, TKO EKOPRES II. – Ľubomírovi KUTANOVI, Vodárenským a technickým službám, s.r.o. Hlohovec a Martine KOVÁČOVEJ – Carex Hlohovec.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o pomoc.

  Odovzdanie ďakovných listov, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.      Odovzdanie ďakovných listov, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.


 
 

Hlohovec - moje mesto očami detíVytlačiť
 

     Pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci zorganizovalo Mestské kultúrne centrum v Hlohovci v spolupráci s Centrom voľného času v Hlohovci súťaž kreslenia na chodník pre materské školy a I. stupeň základných škôl. Išlo o ďalšie podujatie z aktivít Mesta Hlohovec v rámci projektu VIA HLOHOVIENSIS financovaného zo zdrojov Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. júna 2013 na Námestí sv. Michala v Hlohovci.

Vystúpenie mažoretiek  vystúpenie mažoretiek

 

 

 

 

 

 

 

 

kresliace deti   výsledné práce

 

    

 

 

 

 

 

 

výsledné práce     odmenení účastníci

 

 

 

 

 

 

 

 

     V I. kategórii sa do podujatia prihlásili všetky materské školy v meste Hlohovec. II. kategóriu tvorili žiaci 1. – 2. ročníka základných škôl, III. kategóriu žiaci 3. – 4. ročníka základných škôl a IV. kategóriu jednotlivci základných škôl v Hlohovci. Súťažiace družstvá boli 5-členné a víťazné práce boli po posúdení odbornej poroty odmenené vecnými cenami. Pre každé zúčastnené družstvo a jednotlivca bol pripravený účastnícky diplom.

     Kreslenie rozvíja výtvarné vnímanie detí a ich tvorivosť, prispieva k budovaniu pozitívneho vzťahu k mestu, okoliu, prírode, životnému prostrediu, v ktorom žijú, k podpore individuálnych talentov a to bolo aj cieľom tohto projektu.

logá v poradí: logo Hlohovec, logo ROP, logo EÚ, logo Región Hlohovec


 
 

Deň koní MaduniceVytlačiť
 

    Dňa 26. mája 2013 sa v areáli poľnohospodárskeho výrobno-obchodného družstva v Maduniciach uskutočnilo športovo-relaxačné podujatie s názvom Deň koní Madunice, ktoré je jednou z aktivít projektu Via Hlohoviensis financovaného zo zdrojov Európskej únie. Projekt realizuje Mesto Hlohovec. Partnermi podujatia boli Zámocký jazdecký klub Hlohovec a obec Madunice.

     Pred samotným slávnostným otvorením programu mali návštevníci možnosť prezrieť si celý areál družstva spolu so stojmi a zariadeniami, ktoré sa používali pri práci družstevníkov v minulosti i tými, ktoré sa používajú dnes. Súčasťou sprievodných aktivít bola ukážka práce sokoliarov a deti mali možnosť vidieť mláďa sovy, ktoré sa „tešilo“ ich veľkej pozornosti. Taktiež sa mohli povoziť na poníkoch a prezrieť si kone priamo v stajni.

Deň koní Madunice - Jazdecká hymna Modlitba koňa v podaní Paľa Drapáka       Deň koní Madunice - drezúrne vystúpenie

 

Deň koní Madunice - voltížne vystúpenie JK SOUP Šaľa      Deň koní Madunice - vozenie detí na poníkoch

Deň koní Madunice - ukážka agilít (psí parkúr)      Deň koní Madunice - múzeum

 

     Hlavný program otvorila starostka obce Madunice Mgr. Alena Jelušová a príhovor pri príležitosti podujatia spojeného s 900. výročím prvej písomnej zmienke o Hlohovci predniesol primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran.

     Po jazdecej hymne Modlitba koňa v podaní Paľa Drapáka nasledovali ukážky parkúrového skákania - Jazdecký klub Agropartner Plavecké Podhradie, agility (pší parkúr) - Kynologický klub Nitra, voltížne vystúpenie - Jazdecký klub SOUP Šaľa, vystúpenie lipicanov, ukážka drezúrneho jazdenia - Zámocký jazdecký klub Hlohovec a Národný žrebčín Topoľčianky, vystúpenie Jazdnej polície Slovenskej republiky. Program bol zavŕšený recitálom hudobníka Paľa Drapáka. Počas celého dňa mali deti možnosť absolvovať množstvo súťažných disciplín, na ktoré bola vyčlenená predná časť areálu. Nechýbali ani sladké odmeny.

 

logo mesta Hlohovec, logo ROP, logo EÚ, logo Región Hlohovec

 

ďalšie fotografie - fotogaléria podujatí


 
 

Súťaž o najkrajšie maturitné tabloVytlačiť
 

Súťaž o najkrajšie maturitné tablo  Dňa 30.5.2013 sa v kancelárii primátora mesta Petra Dvorana uskutočnilo vyhodnotenie súťaže „O najkrajšie maturitné tablo“.  Na prvom mieste sa umiestnilo tablo IV. A  Gymnázia Ivana Kupca Hlohovec. Druhé miesto získalo tablo IV.FD SOŠ Hlohovec. Na 3. mieste sa umiestnilo tablo IV.PG SOŠ Hlohovec. Výhercom srdečne blahoželáme.


1. miesto Gymnázium Hlohovec, IV. A    2. miesto SOŠ Hlohovec, IV.FD

                3. miesto SOŠ Hlohovec, IV.PG


 
 

Numizmatická konferencia – Nálezy mincí ako prameň historického poznaniaVytlačiť
 

     V dňoch 23. – 24. mája sa v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci uskutočnila ojedinelá numizmatická konferencia. Nestáva sa často, aby sa v našom meste stretla tak výnimočná spoločnosť, ktorá patrí v rámci Českej a Slovenskej republiky k numizmatickej špičke.

     Predovšetkým účasť odborníkov prispela k vysokej úrovni konferencie, ktorá priniesla referáty nesporne prínosné pre problematiku historického bádania a interpretácie mincových nálezov. Vďaka komornej atmosfére sa zrodilo viacero diskusií, ktoré nemalou mierou prispeli k dôležitej výmene poznatkov z najnovších výskumov.

   Mgr. Jozef Urminský    Mgr. Luboš Čížek

     Konferenciu otvoril úvodným príspevkom riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. Jozef Urminský, na ktorého prednášku nadviazal Mgr. Peter Novosedlík referátom o Nálezoch mincí z Hlohovca a možnostiach ich historickej interpretácie.

     Ing. Jan Videman (Kroměříž) predniesol svoju interpretáciu o Záhadnom motíve na moravskom brakteáte.

     Prednáška RNDr. Lukáša Richtera, Ph.D. (Brno); Pavla Gregora (Skuteč) a Ing. Martina Zmrzlého, Ph.D. o falzách viedenských fenikov vzbudila značný záujem pre svoj inovatívny prístup k identifikácii fálz, ktoré sa objavujú v mincových nálezoch a podnietili tak širokú diskusiu na tému problematiky, ktorá v numizmatických kruhoch vzbudzuje neustále množstvo otázok.

   Mgr. Marek Budaj, PhD.     PhDr. Aleš Švec

 

   PhDr. Ján Hunka, CSc.     Účastníci konferencie

      Mgr. Luboš Čížek (Hořovice) ďalej predniesol referát Nález okrájaných pražských grošov Jána Luxemburského a Karola IV. na území Poľska a ich možné zaradenie do poľského menového systému.

     Zástupca numizmatickej obce z Bratislavy Mgr. Marek Budaj, PhD. sa zúčastnil na konferencii s príspevkom Nové fakty o unikátnom náleze z 15. storočia z Dvorníkov.

     V úvode druhého dňa vystúpil PhDr. Aleš Švec, ktorý sa ako spoluorganizátor konferencie značnou mierou zaslúžil nielen o organizačné zázemie podujatia, ale svojou snahou docielil vysokú úroveň numizmatickej konferencie v Hlohovci. PhDr. Aleš Švec prispel svojim referátom Nález mincí a artefaktov z polovice 15. storočia z falšovateľskej dielne v severovýchodnom Maďarsku.

     Banskú Bystricu a jej numizmatické nálezy prezentovali PhDr. Marián Bovan a JUDr. Mgr. Martin Kvietok príspevkom Nový nálezový súbor novovekých mincí z centra Banskej Bystrice a jeho regionálne peňažno-historické súvislosti.

     Archeologický ústav SAV v Nitre zastupoval na konferencii PhDr. Ján Hunka, CSc. a svoj príspevok venoval Nálezom novovekých mincí z Hlohovca a okolia.

     Úzko profilovaná konferencia bola určená marginálnejšiemu okruhu poslucháčov, ale svojim prínosom pre mesto Hlohovec, ako aj pre historicko-numizmatickú obec bola bezpochyby významnou.

Ďalšie fotografie sú vo fotagalérii podujatí.


 
 

Na bicykli deťomVytlačiť
 

Na bicykli deťom

Občianske združenie Deťom pre život organizuje 4. ročník medzinárodnej charitatívnej akcie “Na bicykli deťom“ zameranú na pomoc onkologicky chorým detským pacientom.

Ak Vám nie je ľahostajný život ťažko chorých detí, zúčastnite sa dňa 14. júna 2013 o 11.30 h spolu s cyklopelotónom aktívne tejto cyklojazdy na symbolickej trase, na pešej zóne, ul. M. R. Štefánika v Hlohovci, po krátkej zastávke bude pokračovať do Leopoldova, Serede až Bratislavy.

                                               plagát akcie

Súčasťou tejto akcie je i charitatívna zbierka potrebná na boj so zákernou chorobou, finančné prostriedky budú použité na rekondičné pobyty pre rodiny s onkologicky chorým dieťaťom.

Pridajte sa a spoločne pomôžeme chorým deťom. Projekt môžete podporiť i formou verejnej zbierky na číslo účtu: 0634728036/0900.


 
 

Deväť storočí nášho mestaVytlačiť
 

     Základná škola Podzámska 35, Hlohovec v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Hlohovci pripravila predstavenie viažuce sa k oslavám 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci.

     Dňa 16. mája 2013 uviedli v priestoroch Domu kultúry v Hlohovci  hudobno-dramatické pásmo pod názvom „Deväť storočí nášho mesta“. Program bol rozdelený na deväť dejstiev, ktoré mapovali historické obdobia a ich míľniky, ktoré ovplyvnili vývoj Hlohovca.

 

vystupujúcivystupujúci

 

 

 

 

 

 

 

 

vystupujúci   vystupujúci

    

 

 

 

 

 

 

 

     Divák mal možnosť veľmi pútavým spôsobom sledovať jedinečné okamihy osudov ľudí nášho mesta v jednotlivých storočiach.

     Koordinátorkou projektu bola PhDr. Helena Kolníková (Základná škola Podzámska 35).

vystupujúcivystupujúci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Scenár predstavenia vytvorili Mgr. Jozef Urminský, PhDr. Helena Kolníková, Mgr. Oľga Nikodémová a Mgr. Lenka Rybová.
Spolu so žiakmi ZŠ Podzámska 35 Hlohovec sa v hudobno-dramatickom pásme predstavili Mgr. Jozef Urminský,  Jozef Bachratý, Jaroslav Dzurech, Ján Káčer, Mgr. Stanislav Kamenčík, Marián Polák, JUDr. Eva Urminská, Marek Žitník, Matúš Ďuriš, Martin Balla, Róbert Halás a členovia FS Šulekovo a Detského zboru Hlohovčatá.

Foto: HcTV a ZŠ Podzámska


 
 

Poďakovanie všetkým účastníkom akcie Jarné upratovanie mesta Hlohovec v dňoch 22. - 26. apríla 2013Vytlačiť
 

OZNÁMENIE

Mesto Hlohovec vyslovuje poďakovanie


všetkým účastníkom akcie
 

JARNÉ UPRATOVANIE MESTA HLOHOVEC

Jarné upratovanie - ilustračný obrázok


Gymnázium Ivana Kupca vyčistilo plochu areálu a okolia gymnázia, Studničku a okolie, plochu a okolie náučného chodníka, časť chráneného územia Sedliská a časť plochy Sorošu a lokality bývalej strelnice.

Spojená škola, ul. Jarmočná čistila plochu areálu a okolia školy, Obvodného úradu a plochu mestskej zelene na ul. SNP.

Stredná odborná škola technická, ul. F. L i p k u čistila plochu areálu a okolia školy.

Obchodná akadémia čistila plochu areálu a okolia školy, ul. Tehelnú a časť ul. Nitrianskej.

III. Základná škola A. Felcána čistila plochu areálu a okolia školy, časti mesta Svätý Peter a Novú štvrť, futbalové ihrisko a okolie na Svätopeterskej ulici.

V. Základná škola Vilka Šuleka čistila plochu areálu a okolia školy a okolie mestského úradu.

Denné centrum Bereksek vyčistilo areál a okolie centra a okolie zdravotného strediska.

Zamestnanci zo zariadenia pre seniorov Harmónia, ul Podzámska čistili areál zariadenia.

Členovia Futbalového klubu Slovan Hlohovec čistili futbalový štadión Slovan a okolie.

MsU Hlohovec čistil okolie Domu služieb, pešiu zónu na ul. M. R. Štefánika a okolie Domu kultúry.


Mesto Hlohovec poskytlo účastníkom 130 vriec, 450 párov rukavíc a zabezpečilo odvoz vyzbieraného odpadu.

 

                                                                                                                 Peter Dvoran
                                                                                                               primátor mesta


 
 

DEŇ ZEME - ZELENÁ PLANÉTAVytlačiť
 

DEŇ ZEME - ZELENÁ PLANÉTA  Ako každý rok i tento si 30.05.2013 Materská škola na ul. Hollého 3 v Hlohovci spolu s deťmi a rodičmi oslávili Deň Zeme. Akciu zahájila koordinátorka Zelenej školy Bc. Ivana Šulhinová, privítaním všetkých prítomných. Deti si rozvíjali nielen environmentálne cítenie, ale i zmysel pre ekológiu. Pani riaditeľka materskej školy PhDr. Lívia Klostermannová a pani zástupkyňa materskej školy PaedDr. Alena Kováčiková akciu vyhodnotili a deti odmenili diplomom a malou sladkosťou. Tento milý projekt naplánovala pani učiteľka Emília Šišuláková. Všetkým prítomným veľmi pekne ďakujeme.

 


 
 

Kladenie vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmomVytlačiť
 

Dňa 7. mája 2013 sa uskutočnilo kladenie vencov pri príležitosti 68. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom.  Slávnostný príhovor predniesol  viceprimátor mesta Hlohovec Ing. Ján Tassy  a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - mestskej organizácie Ing. Vladimír Kanský. Básňou sa prítomným prihovorila  Mgr. Andrea Kleimanová. K dôstojnému a slávnostnému priebehu slávnosti prispeli i príslušníci VÚ 4444.

Kladenie vencov    Kladenie vencov


 
 

Hudba v plynutí vekovVytlačiť
 

V rámci celomestského plánu osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci Základná umelecká škola 24. apríla predviedla v Empírovom divadle hudobný program Hudba v plynutí vekov.

Vystúpenie detí zo Základnej umeleckej školy v Hlohovci    Vystúpenie detí zo Základnej umeleckej školy v Hlohovci

Vystúpenie detí zo Základnej umeleckej školy v Hlohovci    Vystúpenie detí zo Základnej umeleckej školy v Hlohovci
Program bol rozdelený do troch časti. V prvej časti venovanej ľudovej hudbe z hlohovského regiónu vystúpili Malí a Mladí huslisti z červeníckej pobočky. Druhá časť bola zameraná na niektoré osobnosti hudobného života, ktoré majú vzťah k nášmu mestu a jeho okoliu. Tu odzneli skladby L. v. Beethovena, F. Chopina, ktorí na základe určitých písomných zmienok a ústnej tradície navštívili hlohovský zámok. L. Castiglione, A. Lieskovský, R. Müller sa v Hlohovci narodili a M. Novák je rodák z neďalekých Trakovíc. Záver patril súčasnosti, ktorú v programe reprezentoval spevácky zbor Hlohovčatá.
Pestrosť interpretovaných žánrov a nástrojových obsadení spolu s vynikajúcim sprievodným slovom zanechali v poslucháčoch hlboký zážitok.

Vystúpenie detí zo Základnej umeleckej školy v Hlohovci    Vystúpenie detí zo Základnej umeleckej školy v Hlohovci


 
 

Otvorenie náučného chodníka SedliskáVytlačiť
 

logo - nadačný fond Tesco     Mesto Hlohovec za podpory Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis zrealizovalo Náučný chodník Sedliská, ktorého otvorenie sa uskutočnilo dňa 20.4.2013 za účasti zástupcov mesta, Vlastivedného múzea, Klubu slovenských turistov a širokej verejnosti. Náučný chodník Sedliská slávnostne otvorila prestrihnutím pásky prednostka mesta Ing. Eva Lukáčová a Mgr. Branislav Varga. Prednostka mesta poďakovala všetkým zainteresovaným, najmä študentom Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci pod vedením  Mgr. Márii Puškelovej, ktorí  vybudovanie náučného chodníka dávnejšie  iniciovali. Poďakovanie patrí Vlastivednému múzeu v Hlohovci, ktoré zabezpečovalo grafický dizajn a realizáciu celého vybudovania náučného chodníka v spolupráci s VaTS, a.s. Hlohovec, p. Bedečovi, zástupcovi Klubu slovenských turistov a oddeleniu regionálneho rozvoja, ktoré projekt spracovalo a získalo finančné prostriedky na jeho realizáciu. Poďakovala všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek formou k vybudovaniu náučného chodníka a vyčisteniu danej lokality.

Informačná tabuľaSlávnostné otvorenie

     Otvorenie Náučného chodníka Sedliská je jednou z aktivít mesta Hlohovec pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci. Táto lokalita je vyhľadávaným miestom obyvateľov Hlohovca a širokého okolia. Samotné otvorenie bolo obohatené o prednášku významu chránenej oblasti, ktorá patrí do európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Mgr. Branislav Varga prítomným priblížil flóru a faunu, ktorá sa v tejto prírodnej rezervácii  nachádza, vyzdvihol dôležitosť vybudovania náučného chodníka, ktorý chráni uvedenú lokalitu pred jej poškodením.

     Vybudovanie Náučného chodníka Sedliská je prínosom pre návštevníkov tohto územia, umožňuje všetkým turistom ľahší pohyb po prírodnej rezervácii, obohatí ich vedomosti a prispeje k poznávaniu prírodného dedičstva tohto regiónu.

prednostka MsÚ Mgr. Branislav Varga poniklec hlaváčik

informačná tabuľa informačná tabuľa informačná tabuľa

 

Oddelenie regionálneho rozvoja, MsÚ Hlohovec


 
 

Jarné upratovanie mesta HlohovecVytlačiť
 

     Pri príležitosti Dňa zeme, ktorý je od roku 1970 vyhlásený na 22. apríla ako deň venovaný Zemi a ochrane životného prostredia, vyhlasuje Mesto Hlohovec tradičné

 

JARNÉ UPRATOVANIE MESTA HLOHOVEC

v dňoch 22. - 26. apríla 2013

                                                                        Jarné upratovanie - ilustračný obrázok

     Mesto Hlohovec vyzýva základné aj stredné školy, úrady, štátne aj súkromné spoločnosti, obyvateľov bytových aj rodinných domov, aby sa zapojili do tejto akcie.

     Mesto Hlohovec poskytne pracovné pomôcky - primerané množstvo plastových vriec a rukavíc a zabezpečí odvoz vyzbieraného odpadu. Z dôvodu organizácie tejto akcie žiadame každý subjekt, ktorý sa do akcie zapojí, aby sa prihlásil na MsÚ Hlohovec do 20.4.2013 (kontakt: Ing. Beláňová, č.t. 7368216). Na požiadanie budú vyčlenené plochy, ktoré môžu záujemcovia vyčistiť. Pracovníci MsÚ Hlohovec budú upratovať vybranú lokalitu verejného priestranstva.

     Mesto Hlohovec vopred ďakuje každému účastníkovi tejto akcie, ktorý svojou prácou prispeje ku krajšiemu a čistejšiemu prostrediu v našom meste.

 

 


 
 

Náučný chodník SedliskáVytlačiť
 

logo Nadačného fondu TescoProjekt podporil Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis

     Súčasťou územia Európskeho významu je prírodná rezervácia Sedliská v k.ú. Hlohovec, v ktorej sú predmetom ochrany xerotermné porasty stepného charakteru s bohatým výskytom poniklecu veľkokvetého v sprievode ďalších významných teplomilných rastlín a živočíchov. Sedliská patria do európskej sústavy chránených území NATURA 2000. V r. 2013 plánuje Krajský úrad životného prostredia Trnava vyhlásiť toto územie v kategórii chránený areál, kde bude naďalej platiť 4. stupeň ochrany a na časti lokality pravdepodobne aj 2. stupeň ochrany. Prírodná rezervácia Sedliská  má rozlohu 5,8539 ha. Okolo prírodnej rezervácie vedie turistický chodník (červená trasa č. 0705), avšak turisti prechádzajú okolo tejto zaujímavej lokality bez povšimnutia, pretože na rezerváciu nepoukazujú žiadne informačné tabule. Lokalita je vyhľadávaným miestom obyvateľov Hlohovca a širokého okolia.  Pri živelnom pohybe návštevníkov dochádza k poškodzovaniu prírodných hodnôt tejto lokality a preto mesto tento problém chce riešiť vybudovaním odbočky z už existujúceho značeného chodníka (červená trasa č. 0705) a odbočku vo forme Náučného chodníka viesť po obvode rezervácie s napojením späť na pôvodnú trasu. Hlavnými aktivitami projektu je odstránenie náletových drevín v časti chodníka a jeho okolia, úprava terénu, odvoz vyrúbanej biomasy, osadenie kovových konštrukcií a holinových kolov, rozmiestnených po dĺžke trasy chodníka a upevnenie informačných tabúľ, ktorých grafický dizajn a realizáciu zabezpečuje Vlastivedné múzeum v Hlohovci. Mesto Hlohovec projekt realizuje v súlade s rozhodnutím Krajského úradu životného prostredia Trnava a za podmienok ním určených. Do týchto aktivít projektu sa zapojili študenti Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci, čím výrazne prispeli k rozvoju dobrovoľníckych prác v meste Hlohovec. Projekt podporil Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis formou poskytnutého grantu v hodnote 1 000,- EUR, ďalšie náklady, ktoré vzniknú pri realizácii projektu budú hradené z rozpočtu mesta, v ktorom sú vyčlenené finančné prostriedky na tento účel vo výške  2 000,- EUR.

     Otvorenie Náučného chodníka Sedliská, ktoré mesto plánuje 20. apríla 2013 o 9.00 h pri prvej informačnej tabuli náučného chodníka Sedliská je jednou z aktivít mesta Hlohovec pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci. Pevne veríme, že zrealizovaný projekt bude prínosom pre širokú verejnosť, pretože bude nielen prostriedkom na poznávanie prírodného dedičstva regiónu, ale aj miestom oddychu a relaxu všetkých návštevníkov tejto lokality.

Oddelenie regionálneho rozvoja, MsÚ Hlohovec
 


 
 

Čistá voda – zem pre všetkýchVytlačiť
 

     Jedno z ázijských prísloví hovorí, že „Kto je ovocie, má pritom myslieť na tých, čo vypestovali ovocné stromy. Kto pije vodu, má myslieť na prameň“.

     Zo školských učebníc vieme, že voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi, podstatnou zložkou biosféry a popri pôde má prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva.  Už keltská kultúra používala vodu vo svojom liečiteľstve a preto kult vody mal svoj opodstatnený význam. Aj naši predkovia vedeli, aká je voda nenahraditeľná surovina a tak sa k nej aj správali. Prírodné pramene a voda zo studničiek na kraji lesov a lúk bola zdrojom osvieženia a zásobárňou pitnej vody. V jarných mesiacoch sa preto pravidelne čistili studničky a zmyslom tohto čistenia bolo prinavrátiť do nich vodu.

     Pre význam vody by mal mať každý človek schopnosť chápať význam životného prostredia. Tu majú významné postavenie ochrancovia životného prostredia, ako jednej charakteristickej oblasti dobrovoľníctva. Organizované skupiny v tejto oblasti sa zapájajú do riešenia  rôznych aktivít života, spolupracujú s nimi významní odborníci, majú širokú publicitu v médiách, pretože výrazne upozorňujú na seba a na vybrané problémy. Túto publicitu nemá hŕstka nadšených študentov z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci pod vedením Mgr. Márie Puškelovej, ktorým nie je životné prostredie a čistota okolia mesta Hlohovec ľahostajné.

     Priamo pod kopcom Soroš s významnou lokalitou Sedliská vyviera prírodný prameň, ktorý ako zdroj úžitkovej vody vytvára mokré prostredie pre život niekoľkých druhov miestnej  fauny a flóry. Okolie prameňa a samotná studnička bola miestom nekontrolovateľného vývozu odpadu, či už miestnych obyvateľov z blízkej záhradkárskej osady alebo náhodných vodičov motorových vozidiel, ktorí majú možnosť v tejto lokalite zastať na okraji štátnej cesty. Čistenie prírodného prameňa študenti zrealizovali dňa 11.4.2013 a zaplnili veľkoobjemový kontajner odpadom s objemom 5 m³, ktorý tvorili plasty, stavebný odpad, pneumatiky a pod. Prejavili nielen úctu k životodarnej vode, ale k životnému prostrediu ako takému. Týmto postojom naplnili nielen významovosť práce dobrovoľníkov, ale aj potvrdili význam slovenského príslovia „Dobrá studňa v suchu vodu dáva; dobrý priateľ v núdzi sa poznáva“.     

        Vyčistené priestory studničkyVyčistené priestory studničky
 

Oddelenie regionálneho rozvoja, MsÚ Hlohovec


 
 

Kladenie vencov pri príležitosti výročia Oslobodenia HlohovcaVytlačiť
 

Slávnostný nástup na Námestí sv. Michala        Pri príležitosti 68. výročia Oslobodenia Hlohovca sa 02. apríla 2013 uskutočnila spomienková slávnosť kladenia vencov.

    Slávnostný príhovor predniesol  primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran  a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - mestskej organizácie Ing. Vladimír Kanský. Básňou sa prítomným prihovorila  Mgr. Andrea Kleimanová. Slávnostného aktu kladenia vencov sa zúčastnil  i  veliteľ Multifunkčného práporu pplk. Ing. Adrián Melega  z VÚ 4444. K dôstojnému a slávnostnému priebehu slávnosti prispeli i príslušníci VÚ 4444.

Slávnostný nástup na Námestí sv. Michala

Slávnostný nástup na Námestí sv. Michala     príhovor - primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran

príhovor - Ing. Vladimír Kanský

     

 

 


 
 

Deň učiteľovVytlačiť
 

     Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 26. marca 2013 o 14,00 h uskutočnilo slávnostné prijatie učiteľov hlohovských materských škôl, základných a stredných škôl a školských centier v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci.

    Deň učiteľov     Deň učiteľov  
     Primátor mesta Peter Dvoran prijal riaditeľov školských zariadení a delegovaných pedagogických zamestnancov. Ocenil a vyzdvihol pedagógov za ich obetavú a záslužnú prácu.

    Deň učiteľov     hra na klavír Mgr. Gabriela Drgoňová, spev Laura Bráchová
     Pripravený krátky kultúrny program prispel k slávnostnej atmosfére oslavy Dňa učiteľov, ktorým si na Slovensku pripomíname narodenie Jána Amosa Komenského.

 


 
 

Hodina ZemeVytlačiť
 

     Hodina Zeme je pravdepodobne najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako 6000 mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor.

 

                                                                 Hodina Zeme

 

     Organizátorom Hodiny Zeme je celosvetová ochranárska organizácia WWF (World Wildlife Fund), ktorej poslaním je zastavenie ničenia prirodzeného prostredia a vybudovanie budúcnosti, kde ľudia budú môcť žiť v harmónii s prírodou.

     Zapojiť sa môžete aj Vy! V sobotu, 23.3.2013 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti, či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete.

    

Zdroj: http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk


 
 

Rozprávanie o BelgickuVytlačiť
 

Dňa 22. februára 2013 sa v spoločenskej miestnosti knižnice v Hlohovci uskutočnilo „Rozprávanie o Belgicku alebo prečo treba chodiť do De Panne“. Odpoveď na otázky ako čo má Hlohovec spoločné s De Panne, kde to je, ako sa tam žije a na mnohé ďalšie odpovedala Katarína Psicová, ktorá žije a pracuje v Belgicku, ako i belgickí hostia Regine a Johana Degrieckovci z De Panne.

Autor fotografií: Hlohovská televízia, s.r.o.

Rozprávanie o Belgicku

Rozprávanie o Belgicku

Rozprávanie o Belgicku


 
 

Prvé dieťa roku 2013Vytlačiť
 

Prvou občiankou  mesta Hlohovec sa v roku 2013 stala Veronika Novická, ktorá podľa času narodenia bola na svete o 2 hodiny skôr ako Sofia Cabadajová, ktorá sa narodila v ten istý deň. Veronika sa narodila 1. januára 2013 v trnavskej pôrodnici, vážila 3180 g a merala 48 cm. Je prvým dieťatkom Alenky a Vojtecha Novických a zároveň prvou vnučkou v rodine Kamendyových a štvrtým vnúčaťom v rodine Novických. Prvej Hlohovčanke ako i šťastným rodičom prišiel zablahoželať aj primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran a PhDr. Zuzana Pačesová z odd. spoločenských vecí.

Autor fotografií: Hlohovská televízia, s.r.o.

1. občianka mesta Hlohovec Veronika Novická

1. občianka mesta Hlohovec Veronika Novická

1. občianka mesta Hlohovec Veronika Novická


 
 

Prezentácia knihy Vďačná pamiatka fraštackému richtárovi a prezentácia nového loga mesta HlohovecVytlačiť
 

     Dňa 15.02.2013 sa v priestoroch refektára vlastivedného múzea uskutočnilo slávnostné uvedenie knihy Vďačná pamiatka fraštackému richtárovi a slávnostné predstavenie nového logotypu mesta Hlohovec, pri príležitosti 900. rokov od spísania Zoborskej listiny, ktorá sa stala prvým písomným svedectvom o existencii Hlohovca.

     Kniha Vďačná pamiatka fraštackému richtárovi je zameraná na oslavnú báseň, napísanú na  pamiatku richtárovi Jánovi Hírošovi. Báseň nám úryvkom z nej predstavila pani Zuzana Kamenčíková a knihu nám predstavil jej autor pán Marián Kamenčík.

     Súčasťou prezentácie knihy bolo i predstavenie loga mesta Hlohovec. Úlohou logotypu mesta je prezentovať ho nezameniteľným spôsobom na jeho území, ale i na Slovensku a v zahraničí. Preto v roku 2012 primátor Hlohovca vypísal  verejnú neanonymnú súťaž o vytvorenie logotypu mesta Hlohovec. Autor víťazného návrhu Juraj Gejdoš nám predstavil logotyp, ktorý pre naše mesto vytvoril.

     Počas príjemného popoludnia nám svojím klavírnym umením pripravila krásny umelecký zážitok Lenka Slováková.

Autor fotografií: Hlohovská televízia, s.r.o.
krst knihy Vďačná pamiatka fraštackému richtárovi, zľava: Jozef Urminský, Peter Dvoran, Marián Kamenčík, Zuzana Kamenčíková    krst knihy Vďačná pamiatka fraštackému richtárovi a prezentácia loga mesta Hlohovec


báseň - Zuzana Kamenčíková    hra na klavír - Lenka Slováková

autor loga Juraj Gejdoš


 
 

1. občania mesta HlohovecVytlačiť
 

1. občanmi mesta Hlohovec v roku 2013 sa stali dve dievčatká, Veronika Novická a  Sofia Cabadajová. Prvá návšteva viedla k rodine Cabadajových. Sofia sa narodila 1. januára 2013 v Piešťanoch, vážila 3000 g a merala 49 cm. Tešia sa z nej šťastní rodičia Gabriela a Martin Cabadajovci, ako aj 9 ročný braček Martinko. Sofia je v rodine Cabadajových už ôsme vnúča a v rodine Machových druhé.
Prvej Hlohovčanke ako i šťastným rodičom prišiel zablahoželať aj primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran a PhDr. Zuzana Pačesová z odd. spoločenských vecí.

Autor fotografií: Hlohovská televízia, s.r.o.

1. občianka mesta Hlohovec Sofia Cabadajová

1. občianka mesta Hlohovec Sofia Cabadajová

1. občianka mesta Hlohovec Sofia Cabadajová

 


 
 

Uvedenie poštovej známky Empírové divadlo v HlohovciVytlačiť
 

Uvedenie poštovej známky Empírové divadlo v Hlohovci, autor: Mesto Hlohovec Pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci, bola slávnostne uvedená 25. januára  o 16.00 h v Hoteli Jeleň v Hlohovci poštová známka Empírové divadlo v Hlohovci, ktorá sa stane akýmsi vyslancom pre naše mesto a bude prezentovať jednu z najvýznamnejších pamiatok Hlohovca, Empírové divadlo z roku 1802, ktoré je najstaršou zachovanou budovou šľachtického divadla na Slovensku.
Pani Helena Pekarovičová a vedúci poštovej filatelistickej služby  a Poštového múzea Mgr. Martin Vančo, PhD. priblížili prítomným akou cestou prešla poštová známka od nápadu k realizácii a akad. mal. Igor Piačka, ako autor poštovej známky povedal niekoľko slov o jej tvorbe.
Primátor mesta Peter Dvoran a vedúci poštovej filatelistickej služby  a Poštového múzea Martin Vančo slávnostne uviedli poštovú známku Empírové divadlo v Hlohovci do sveta filatelistiky posypaním lupienkami ruží, ktoré symbolizovali mesto Hlohovec.
Autori poštovej známky akad. mal. Igor Piačka a Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD, poskytli prítomným svoje autogramy.
Všetci filatelisti, odborníci i nadšenci boli očakávaní zamestnancami Pošty Hlohovec v príležitostnej poštovej priehradke, zriadenej pri tejto príležitosti, kde si mohli zakúpiť poštovú známku a obálku prvého dňa s príležitostnou poštovou pečiatkou.

Uvedenie poštovej známky Empírové divadlo v Hlohovci, autor: Hlohovská televízia, s.r.o


Uvedenie poštovej známky Empírové divadlo v Hlohovci - Helena Pekarovičová, autor: Mesto Hlohovec      Hra na fagot - Ida Chovanová, autor: Mesto Hlohovec

Uvedenie poštovej známky Empírové divadlo v Hlohovci, autor: Mesto Hlohovec     Uvedenie poštovej známky Empírové divadlo v Hlohovci, autor: Mesto Hlohovec

Autori poštovej známky akad. mal. Igor Piačka a Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD, autor: Mesto Hlohovec     Slávnostný zápis do kroniky Mesta Hlohovec, autor: Mesto Hlohovec

 

 


 
 

ITF SLOVAKIATOUR 2013Vytlačiť
 

ITF SLOVAKIATOUR 2013, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.  V dňoch 24. - 27. januára 2013  sa Mesto Hlohovec,  ako vystavovateľ,  zúčastnilo 19. ročníka najväčšieho slovenského veľtrhu  cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Inchebe Bratislava, ktorý patrí medzi najprestížnejšie podujatia v Európe. Návštevník veľtrhu mohol spoznávať cudzie krajiny a ich kulinárske špeciality. Tradične sa konal s veľtrhom gastronómie DANUBIUS GASTRO a súborom špecializovaných výstav.
Cestovné kancelárie tu ponúkali dovolenky. Odborná i široká verejnosť sa mohla dozvedieť od  zahraničných zástupcov zaujímavé informácie o ich  krajinách. Na veľtrhu nechýbali  slovenské a české regióny.

ITF SLOVAKIATOUR 2013, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.     ITF SLOVAKIATOUR 2013, autor: Hlohovská televízia, s.r.o.

ITF SLOVAKIATOUR 2013, autor: VÚC Trnava     ITF SLOVAKIATOUR 2013, autor: Mgr. Zuzana Gavulová


 
 

Slávnostné otvorenie výstavy Boli a sú...Vytlačiť
 

Dňa 18. januára 2013 o 16.00 h bola slávnostne otvorená výstava pod názvom Boli a sú...
Výstava sa stala súčasťou celoročného programu pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci. Výstava patrí k podujatiam pripravených k 60. výročiu založenia ZUŠ v Hlohovci.
Na výstave svoje výtvarné práce predstavili bývalí i súčasní žiaci Základnej umeleckej školy v Hlohovci, ktorí sú aktívni v oblasti umenia a reprezentujú dobré meno Hlohovca aj ZUŠ v umeleckom svete na Slovensku aj za jeho hranicami.
Výstava je inštalovaná vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci, Rázusova ul. 6 do 17. februára 2013.

Otvorené: utorok - piatok 8.00 - 16.00, sobota 13.00 - 18.00

Slávnostné otvorenie výstavy Boli a sú..., autor: Hlohovská televízia, s.r.o.      Slávnostné otvorenie výstavy Boli a sú..., autor: Hlohovská televízia, s.r.o.

Slávnostné otvorenie výstavy Boli a sú..., autor: Hlohovská televízia, s.r.o.      Slávnostné otvorenie výstavy Boli a sú..., autor: Hlohovská televízia, s.r.o.

Slávnostné otvorenie výstavy Boli a sú..., autor: Hlohovská televízia, s.r.o.      Slávnostné otvorenie výstavy Boli a sú..., autor: Hlohovská televízia, s.r.o.


 
 

Trojkráľový turnaj v stolnom teniseVytlačiť
 

Dňa 12. januára 2013 sa na III. ZŠ na Felcánovej ulici uskutočnil Trojkráľový turnaj v stolnom tenise pod záštitou primátora mesta Petra Dvorana a OC KDH.

Trojkráľový turnaj v stolnom tenise       Trojkráľový turnaj v stolnom tenise

Trojkráľový turnaj v stolnom tenise       Trojkráľový turnaj v stolnom tenise


 
 

Kolednícka akcia Dobrá novinaVytlačiť
 

Dňa 26.12.2012, teda na Štefana,  v Hlohovci bola uskutočnená dobrovoľná kolednícka akcia „Dobrá novina“, ktorá má v Hlohovci tradíciu už od roku 1998. Do koledovania sa zapojilo 15 detí, ktoré  navštívili 34 rodín. Radosť z „dobrej noviny“ priniesli i do zariadení pre seniorov.
Z  18.ročníka   verejnej zbierky , ktorej výnos bol  2 775 €, budú podporené  projekty v Keni, v Južnom Sudáne, v Etiópii a v Ugande. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí venovali čas deťom pri príprave koledníckeho programu a venovali im i deň 2. sviatku vianočného. Úprimná vďaka všetkým, ktorí k tejto peknej akcii akýmkoľvek spôsobom prispeli a snažia sa v Hlohovci udržať staré tradície.


 
 

Pozvánka na veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2013 Vytlačiť
 

     V dňoch 24. - 27. januára 2013  sa Mesto Hlohovec  ako vystavovateľ  zúčastní 19. ročníka najväčšieho slovenského veľtrhu  cestovného ruchu ITF Slovakiatour, na ktorom odprezentuje i 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec. ITF Slovakiatour, ktorý sa bude konať v  Inchebe Bratislava, patrí medzi najprestížnejšie podujatia v Európe.

     Návštevník veľtrhu tu môže spoznávať slovenské a české regióny, ale i cudzie krajiny a ich kulinárske špeciality. ITF Slovakiatour sa tradične koná s veľtrhom gastronómie DANUBIUS GASTRO a súborom špecializovaných výstav. Odborná i široká verejnosť sa môže dozvedieť od  zahraničných zástupcov zaujímavé informácie o ich  krajinách, tiež cestovné kancelárie už majú v ponuke letné dovolenky na tento rok.


 
 

Slávnostné otvorenie osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o HlohovciVytlačiť
 

Všetky akcie a podujatia 900 rokov od prvej písomnej zmienky >>

 

     V úvode roku 2013 mesto Hlohovec symbolicky odštartovalo jubilejný rok s prívlastkom 900. Stalo sa tak 07.01. 2013 na Námestí sv. Michala.

     Krátke slávnostné podujatie sa uskutočnilo pri vianočnom stromčeku s úmyslom rozsvietiť „900 - stovku“ umiestnenú na veži rímskokatolíckeho kostola sv. Michala.

 

Príhovor primátora mesta Petra Dvorana veľvyslanec Taiwanu na Slovensku David Nan-Yang Lee

 

 

 

 

 

 

 

     Pozvanie na otvorenie osláv výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci prijala aj vzácna návšteva – vedúci Taipeiskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave, veľvyslanec Taiwanu na Slovensku David Nan-Yang Lee s manželkou. Blízke vzťahy s mestom Hlohovec vyzdvihol vo svojom príhovore občanom mesta, v ktorom ocenil našu bohatú a hlbokú históriu.

 

                                               rozsvietená 900-stovka na veži kostola

     Primátor mesta Peter Dvoran vo svojom príhovore oficiálne otvoril rok, v ktorom sa uskutoční viacero podujatí pri príležitosti deväťstého výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci. Rovnako pripomenul okrúhle 20. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

     Riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. Jozef Urminský prítomným v príhovore objasnil historické udalosti viažuce sa k výročiu mesta.

 

Príhovor riaditeľa Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. Jozefa Urminského príhovor dekana Rímskokatolíckeho farského úradu Mgr. Mareka Jesenáka

     

 

 

 

 

 

 

     Dekan Rímskokatolíckeho farského úradu Mgr. Marek Jesenák vo svojom príhovore pripomenul aj ďalšie významné výročie, ktoré oslávime v k roku 2013, 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.

     Po slávnostnej fanfáre trubačov na veži rímskokatolíckeho kostola sv. Michala sa rozsvietila symbolická „900 - stovka“ a tým sa zahájil rok osláv viažucich sa k okrúhlemu jubileu mesta Hlohovec.


 
 

Posledná rozlúčka s čestným občanom režisérom Jozefom ZacharomVytlačiť
 

režisér Jozef ZacharDňa 01.01. 2013 zomrel náš rodák režisér Jozef Zachar, ktorému bolo udelené Čestné občianstvo mesta Hlohovec.

Jozef Zachar sa narodil 13. decembra 1920 v Hlohovci. Štúdium na Pedagogickej škole v Bánovciach nad Bebravou predurčilo jeho učiteľskú kariéru. Ako učiteľ pôsobil v Meštianskej škole v Sobotišti. Od roku 1950 pracoval v Ústave pre školský a osvetový film, kde natočil cez 120 krátkych filmov. K vrcholom jeho dokumentárnej tvorby patria dokumenty Psychodráma, Koniec ticha a Samo Chalúpka.

Od roku 1965 spolupracoval s televíziou, kde vytvoril snímky, ktoré sa zapísali aj do zlatého fondu slovenského hraného filmu: Zmluva s diablom, Sebechlebskí hudci, Očovské pastorále, Neprebudený, Vynes na horu svoj hrob, Demokrati, Lampáš malého plavčíka. V roku 1989 vytvoril televízny film Svätopluk.

Jozef Zachar sa tak zaradil k najplodnejším slovenským režisérom a osobnostiam slovenskej filmovej tvorby.

Jeden zo svojich filmov Zodpovednosť nakrútil v prostredí výchovného ústavu na hlohovskom zámku.

K rodnému mestu si zachoval vrúcny vzťah po celý život a mesto Hlohovec, ako aj jeho občania vzdávajú úctu a poďakovanie svojmu rodákovi a čestnému občanovi mesta Hlohovec za jeho celoživotné dielo v oblasti kultúry.

Posledná rozlúčka s Jozefom Zacharom sa uskutoční v sobotu 05. 01. 2013 o 08.45 h v Bratislavskom krematóriu.


 
 

900 rokov od prvej písomnej zmienky o HlohovciVytlačiť
 


 
 

Vianočné prianieVytlačiť
 

 

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA

(video - zdroj HcTV)

 

Vážení spoluobčania!

Prežívame najkrajšie obdobie roka, Vianoce. Sú to chvíle, kedy sa celá rodina stretáva okolo rodinného stola, kedy máme na seba navzájom viac času, sme voči sebe otvorenejší a tolerantnejší. Sú to chvíle, na ktoré čakáme celý rok.

Dovoľte mi z tejto príležitosti popriať Vám veľa zdravia, šťastia, pokoja a radosti zo stretnutia s najbližšími. Božie požehnanie nech Vás sprevádza nielen počas týchto vianočných sviatkov, ale aj počas celého budúceho roka.

 

S úctou

Peter Dvoran
primátor mesta


 
 

Vianočná kvapka krvi Vytlačiť
 

oceňovanie darcov krvi primátorom mesta Petrom DvoranomMesto Hlohovec,  v snahe oceniť humánne aktivity občanov darujúcich krv, uskutočnilo 14.12. 2012 pre darcov tejto drahocennej tekutiny posedenie spojené s odovzdávaním malých upomienkových predmetov v obradnej sieni mesta Hlohovec,  v refektári Vlastivedného múzea.
vianočná kvapka krvi                        Hlohovčatá zaspievali darcom krvi


 
 

TTSK oceňoval športovcov Vytlačiť
 

Dňa 13. decembra 2012 prevzali z rúk predsedu TTSK  Tibora Mikuša ocenenie za športové aktivity aj občania nášho mesta.  


Športovec roka Trnavského samosprávneho kraja za rok 2012:
Ján Riapoš – dvojnásobný olympijský víťaz  Paralympiády  Londýn 2012 v stolnom tenise, Športový klub  Hlohovec.
 

Ocenenie žiakov jednotlivcov:
Kristína Danišová – skok do výšky, ZŠ Podzámska Hlohovec
 

Pamätná medaila predsedu TTSK:
Jednotlivci
František Turbek – za rozvoj hádzanej
Viliam Kamendy – zakladajúci člen Automotoklubu Drôtovňa Hlohovec.


   oceňovanie športovcov roka TTSK                                                                                                     


 
 

CHRENKOVCI - TRI GENERÁCIEVytlačiť
 

výstava rodinných diel  Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC zorganizovalo autorskú výstavu rodinných diel Viktora, Víťazoslava, Vladimíra, Mateja a Rastislava Chrenkovcov vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea na Rázusovej ulici v Hlohovci.
Výstava bude otvorená do 13.01. 2013.

Autor fotografií: Hlohovská televízia, s.r.o.

výstava rodinných diel      výstava rodinných diel

výstava rodinných diel      výstava rodinných diel

 


 
 

Privítanie MikulášaVytlačiť
 

Privítanie Mikuláša  Dňa 5.decembra 2012 sa v Dome kultúry v Hlohovci konalo privítanie Mikuláša. Detičky privítali Mikuláša básničkami a pesničkami. V programe sa deťom prihovorilo Divadlo PIKI DOHVIEZDNY VEČER.


Autor fotografií: Hlohovská televízia, s. r. o., Ing. Jana Drgoňová

Privítanie Mikuláša     Privítanie Mikuláša

Privítanie Mikuláša


 
 

Hlohovský tanečný večerVytlačiť
 

Hlohovský tanečný večer Dňa 30. novembra 2012 sa v Dome kultúry v Hlohovci uskutočnil 10. ročník Hlohovského tanečného večera, kde sa konala prehliadka tanečných žánrov na pozvanie. Účinkujúci v programe predviedli mažoretkové tance, disco dance, orientálne tance, štandardné tance, Boogie Woogie a Lindy hop, videoclipdancing a freestyleshow, tango argentino, hip hop, salsa, break dance, latinsko-americké tance, dance show, akrobatický RnR a jive.

Hlohovský tanečný večer

Hlohovský tanečný večer

Hlohovský tanečný večer

Hlohovský tanečný večer  Hlohovský tanečný večer


 
 

Oceňovanie významných osobností mesta HlohovecVytlačiť
 

Oceňovanie významných osobností mesta Hlohovec   Dňa 22.11.2012 sa v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci konalo Slávnostné ocenenie osobností mesta Hlohovec. Cenu primátora si z rúk primátora mesta Petra Dvorana osobne prevzal Mgr. Vojtech Kocián za prínos pre kultúrny rozvoj mesta, Peter Baláž za úspešnú činnosť v oblasti športu a Ing. Róbert Jalakša za rozvoj mesta v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Oceneným srdečne blahoželáme.

Mgr. Vojtech Kocián     Ing. Róbert Jalakša