Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Tlačové správy mesta

Mestské kultúrne centrum od augusta povedie nová riaditeľka Vytlačiť
 

Nová riaditeľka MKCMestské kultúrne centrum Hlohovec po dvoch rokoch čaká zmena vedenia. Doterajší riaditeľ Richard Kučera vo funkcii končí. Na jeho pozíciu bolo v máji vyhlásené výberové konanie. Jediná prihlásená uchádzačka presvedčila výberovú komisiu, ktorá zasadla 14. júna 2019 a tiež poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí jej na júnovom zastupiteľstve dali mandát od 1. augusta 2019. Novou riaditeľkou bude Veronika Moravčíková.

Veronika Moravčíková je Hlohovčanka, pracovne pôsobí v Nitre. Od roku 2009 bola vedúcou obchodno-prevádzkového oddelenia Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, kde sa venovala produkčnej činnosti, propagácii, organizácii kultúrnych a iných podujatí, tvorbe programu a iným prevádzkovým a administratívnym činnostiam. Podieľala sa na organizácii celoslovenského udeľovania Cien Pavla Straussa. V roku 2016 spoluzakladala Nové divadlo v Nitre, kde pôsobí dodnes. Venuje sa umeleckej produkcii divadla a zabezpečuje jeho fungovanie po finančnej, organizačnej i dramaturgickej stránke.

V. Moravčíková súčasne (od roku 2013) pôsobí na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako odborný asistent. Vyučuje predmety ako Marketing a propagácia v kultúre, Právo a legislatíva v kultúre, Projektovanie kultúrnych aktivít či Kultúrna politika. Koordinuje a organizuje vernisáže a výstavy v Galérii na schodoch, participuje na riešení vedeckovýskumných grantov. Je podpredsedníčkou Kulturologickej spoločnosti, ktorej aktivity sa zameriavajú na podporu a rozvoj kultúrnej, duchovnej a umeleckej činnosti.

V rámci predloženého Projektu stratégie riadenia a rozvoja príspevkovej organizácie MKC Hlohovec zadefinovala sedem konkrétnych priorít a cieľov a pomenovala aj prostriedky na ich dosiahnutie. Má ambíciu sústrediť sa na aktívnu spoluprácu s vybranými subjektmi a zvyšovať ich angažovanosť, chce aplikovať úspešné princípy z komerčného prostredia do fungovania organizácie. Jej cieľom je tiež prepojiť moderné a tradičné kultúrne portfólio, investovať do ľudského kapitálu MKC, snažiť sa získavať financie z podporných grantových mechanizmov a využívať a rozvíjať existujúcu kultúrnu infraštruktúru.

Predložený projekt si môžete pozrieť v prílohe.


 
 

Cestný most v Hlohovci čaká rekonštrukciaVytlačiť
 

Cestný most v HlohovciOd júla 2019 na nasledujúce dva roky čakajú v Hlohovci automobilistov na moste v smere od Trnavy viaceré obmedzenia. Najaktuálnejším je vylúčenie nákladnej automobilovej dopravy nad 12 ton. Následne príde v roku 2020 k zosilneniu konštrukcie mostného telesa na zníženie jeho záťaže a rozšíreniu komunikácie a v roku 2021 nastane oprava štyroch okružných križovatiek pred mostom z oboch strán, čo umožní plynulejší prejazd a predíde sa tradičným hlohovským zápcham. 
      Informovali o tom vo štvrtok Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je vlastníkom mosta a investorom stavby, primátor Hlohovca Miroslav Kollár a riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) TTSK Dalibor Trebichalský. Most bol, ako uviedol Trebichalský, postavený v polovici 60. rokov minulého storočia, má dĺžku 348 metrov, šírku 11,5 metra a v súčasnosti je v havarijnom stave v stupni číslo 7. Nehrozí síce jeho zrútenie, ale muselo sa pristúpiť k obmedzeniu nákladnej dopravy. Náhradné trasy pre kamióny povedú zo severu z Hornej Stredy, Piešťan a Lúky, z Trnavy smerom na rýchlostnú cestu R1 a na Nitru. Výnimku z vylúčenia prejazdu mosta budú mať autobusy, smetiari a vozidlá SÚC. 
      "V čase od 7.00 do 18.00 h prejde podľa našich meraní za každú jednu hodinu mostom 1400 až 1900 vozidiel," dodal riaditeľ SÚC. Tri percentá z toho tvoria podľa slov primátora Hlohovca práve kamióny. Kollára čakajú na tému dopravných obmedzení v meste v týchto dňoch dve stretnutia, so zástupcami dotknutých firiem a s obyvateľmi. "Obmedzenia, samozrejme, nikoho z nás netešia, ale most treba opraviť, aby mohol ďalej slúžiť aj desaťročie," povedal. Opravený most tak umožní dôslednejšie a rýchlejšie sa pripraviť na systémové riešenie situácie - výstavbu druhého mosta cez Váh, s ktorým sa naďalej počíta, a TTSK začína v tomto smere robiť prvé kroky. 
      Samotná oprava mostného telesa, na krátky čas aj s úplným vylúčením dopravy, čaká Hlohovec podľa Viskupiča na budúci rok. Rozpočet TTSK zhruba s dvoma miliónmi eur na tento projekt počíta, výsledná cena vyjde z verejného obstarávania. V rámci prác vzniknú na moste aj chodníky pre chodcov a cyklistov. Následne mesto Hlohovec v spolupráci s TTSK a so závodmi z priemyselnej zóny upravia dve okružné križovatky pred mostom od Trnavy a dve od Nitry, čím sa upraví ich režim a zlepší sa priepustnosť dopravy na moste. 
      TTSK, ako informoval Viskupič, zriadi v čase dopravných obmedzení špeciálnu webovú stránku a telefónnu linku, kde bude priebežne informovať verejnosť. 

zdroj: TASR, ONDD


 
 

Trnavský kraj ocenil najlepšie ekologické činy roka 2018Vytlačiť
 

Trnavský kraj ocenil najlepšie ekologické činy roka 2018 Rekordných 20 projektov sa prihlásilo do súťaže Ekologický čin roka 2018, ktorú vyhlásil ôsmykrát Trnavský samosprávny kraj (TTSK) so zámerom upriamiť pozornosť na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia na regionálnej úrovni.

Mesto Hlohovec nominovalo Smeťozbery dobrovoľníckej skupiny DOZOR HC (Dobrovoľný občasný zber odpadkov rukami Hlohovec), ktoré obsadili tretie miesto spolu s projektom Živá lúka OZ Zeleň. Ako uviedli Dozoráci: „Nie je to len naša zásluha - ďakujeme mestu Hlohovec za opäť úspešnú nomináciu a spoluprácu počas minulých rokov, ďakujeme každému človiečikovi v našom meste, ktorému záleží na tom, aby sme žili v čistejšom a zdravšom prostredí a tiež ďakujeme každému, kto priložil ruku k dielu počas minulého roka.“ Ocenenie si prevzali aj hlohovské školy - MŠ Hollého a Gymnázium Ivana Kupca. Blahoželáme a ďakujeme!


 
 

Prečo sa niektoré druhy odpadu zbierajú do jedného kontajnera?Vytlačiť
 

Prečo sa niektoré druhy odpadu zbierajú do jedného kontajneraPrednedávnom na sociálnej sieti pribudlo video občana, ktorý upozorňoval na nesprávny zber odpadu v Hlohovci. Zberové vozidlo zbieralo plasty, kovy a VKM do jedného auta. Urobili pracovníci chybu alebo je takýto zber v súlade so zákonom?

Od zavedenia separovaného zberu v Hlohovci občania jednotlivé zložky odpadu triedia do samostatných nádob. Kvôli dopravným nákladom sa však plasty, kovy a VKM (tetrapaky) zberajú do jedného vozidla a následne dotrieďujú na spoločnej triediacej linke. „Okrem toho, že je spoločný zber ekonomicky prijateľnejší, je to výhodnejšie aj pre zamestnancov triediacej linky, ktorí roztrieďujú odpad v menších intervaloch,“ uvádza Lucia Halásová, referentka pre odpadové hospodárstvo mestského úradu v Hlohovci. Od apríla tohto roka mohli obyvatelia sídlisk zaznamenať aj jednu zmenu, ktorou bolo zavedenie spoločného zberu kovov a VKM do jedného kontajnera. Obyvatelia majú ku kontajnerom lepšiu dostupnosť a zároveň sa optimalizovali aj finančné náklady. Čo sa týka ďalších triedených zložiek, papiera a skla, vzhľadom k tomu, že je v pomerne vysokej čistote, odváža sa priamo do zariadenia na ďalšie zhodnotenie a celé množstvo sa 100% spracuje.

Za aký odpad skutočne platíme?

Separovaním odpadu sa znižuje množstvo komunálneho odpadu, za ktorý platíme. Za vyseparovaný odpad neplatíme. Tieto náklady prepláca zberovej spoločnosti zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov. V roku 2018 občania vytriedili len 22,36% zhodnotiteľných odpadov a viac ako 77% putovalo do zmesového odpadu. „Pri kontrolách vidíme, že v kontajneroch na zmesový komunálny odpad sa stále nachádza veľké množstvo odpadu z obalov, ktoré patria do triedeného zberu. Taktiež je potrebné upozorniť na skutočnosť, že od 1. 1. 2019 platí nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku, pričom tento zákonný poplatok sa odvíja od percentuálneho vytriedenia odpadov v obci. Pre rok 2019 je pre mesto Hlohovec na úrovni 7 € za tonu oproti 5 € za tonu v roku 2018. K tomu sa pripočítajú komerčné poplatky za uloženie odpadu na skládku, ktoré sa taktiež zvýšili a to z dôvodu, že legislatíva SR je nastavená na odkláňanie sa od skládkovania odpadov,“ vysvetľuje Lucia Halásová. Odpad je v dnešnej dobe veľkým problémom. Myslime preto aj na budúce generácie a snažme sa nielen správne separovať, ale vytvárať čo najmenej odpadu.


 
 

Bazenprojekt mestskú plaváreň nepostavíVytlačiť
 

Projekt mestskej plavárne HlohovecV poradí tretie tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva sa konalo 2. mája 2019 v kongresovej sále Hotela Jeleň. Poslanci, okrem iného, na ňom prerokovávali aj ukončenie zmluvných vzťahov so zamýšľaným realizátorom mestskej plavárne.

Potreba urovnania zmluvných vzťahov medzi Mestom Hlohovec a spoločnosťou bazenprojekt s.r.o. bola vyvolaná z dôvodu nerealizovania výstavby mestskej plavárne menovanou spoločnosťou. Keď v  máji 2016 mestské zastupiteľstvo schválilo Oskarovi Gaálovi predaj pozemku v areáli kúpaliska, všetci sa nádejali, že sa dočkáme mestskej plavárne a wellness centra. V apríli 2019 spoločnosť bazenprojekt listom informovala vedenie mesta, že napriek vynaloženému úsiliu, nezískala investora na tento projekt a že končí so zámerom realizovať projekt. Zmluvné podmienky boli od začiatku nastavené v prospech mesta, preto sa predmetný pozemok vráti do vlastníctva mesta v pôvodnom stave. Spoločnosť bazenprojekt s.r.o. ponúka mestu možnosť odkúpenia projektovej dokumentácie k stavbe. Primátor M. Kollár sa ešte na mestskej rade vyjadril, že ak dospejeme k dohode a názoru, že to má pre mesto zmysel, na júnové zastupiteľstvo predloží na základe rokovaní poslancom konkrétny návrh. „Diskusiou s poslancami chceme posúdiť možnosť realizovať plaváreň vo vlastnej réžii aj možné spôsoby realizácie a prevádzky. Ak nájdeme vhodné riešenie, budem ďalej presadzovať výstavbu plavárne aj vo vlastných kapacitách vzhľadom na dlhodobú absenciu takéhoto zariadenia v meste.“ Myšlienka mať v Hlohovci mestskú plaváreň tak ešte nie je celkom nereálna.


 
 

Poslanci rozdelili dotácie na šport, kultúru a sociálne veciVytlačiť
 

Rokovanie MsZ HlohovecPoslanci na májovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili komisiami prerozdelené dotácie z rozpočtu mesta na podporu aktivít v oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb. V kompetencii MsZ bolo na dotačný mechanizmus určených viac ako 200 tisíc eur. V oblasti kultúry, kde bolo možné rozdeliť 35 000 eur, sa o dotáciu prihlásilo 24 žiadateľov, ktorí sa spolu uchádzali o viac ako 91 000 eur. Na podporu športových aktivít žiadalo o dotáciu 31 subjektov, celková požadovaná výška financií bola viac ako 497 000 eur. Poslanci mohli rozdeliť iba 165 000. Zvyšných 18 000 eur určených pre humanitárnu a sociálnu oblasť poslanci rozdelili medzi 9 žiadateľov, ktorí sa uchádzali spolu o 45 470 eur.

Prehľad pridelených dotácií nájdete TU.

Celý záznam z rokovania MsZ ako aj rozprava k prideľovaniu dotácií je zverejnená na www.zastupitelstvo.sk


 
 

Vyhlasujeme výberové konanie na funkciu riaditeľa MKCVytlačiť
 

Logo Mestské kultúrne centrum Hlohovec

Mesto Hlohovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec. Doterajší riaditeľ Richard Kučera končí vo funkcii k 2. 7. 2019.

Riaditeľ Mestského kultúrneho centra (MKC) Richard Kučera v Hlohovci po dvoch rokoch končí vo funkcii. Pod jeho vedením prešlo MKC zásadnými organizačnými aj programovými zmenami. Do funkcie nastúpil v čase, keď bol stav kultúrnej infraštruktúry v meste nevyhovujúci. Bol pri rekonštrukcii kina Úsmev, Empírového divadla aj mestského amfiteátra. S novým tímom uvádzal do života Informačné centrum a pokračoval v modernizácii interiéru i knižného fondu mestskej knižnice. Zmenil koncepciu pri výbere programov a ich propagácie.

Primátor mesta Miroslav Kollár sa Richardovi Kučerovi poďakoval za doterajšiu spoluprácu: „V ostatných rokoch sa ukázalo, že kultúrne prostredie v meste je komplikovanejšie, než som pred štyrmi rokmi predpokladal. Som preto vďačný odchádzajúcemu pánovi riaditeľovi za to, že previedol Mestské kultúrne centrum práve obdobím personálnych, organizačných, infraštruktúrnych aj programových zmien. Teším sa, že po štyroch rokoch máme v podstate obnovenú a dobudovanú kultúrnu infraštruktúru v rozsahu, ktorý okresné mesto ako Hlohovec potrebuje a máme pred sebou už len doriešenie kvality zázemia v kine, divadle a na amfiteátri a príprava projektu rekonštrukcie jazdiarne ako priestoru pre pohybovú kultúru.

V nasledujúcich rokoch po plnom zapojení týchto zrekonštruovaných priestorov a Zámku Hlohovec do kultúrneho diania nás čaká ďalšie rozšírenie programovej ponuky a zvýšenie atraktívnosti kultúrneho života v meste nielen pre Hlohovčanky a Hlohovčanov, ale aj pre návštevníkov nášho mesta. Radi pri tom budeme spolupracovať aj s končiacim pánom riaditeľom, ktorý bude naďalej pôsobiť v kultúre s ponukou agentúrnych programov.“

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec vyhlásilo mesto Hlohovec v utorok 14. mája 2019. Uchádzač by mal mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, organizačné schopnosti a skúsenosť s riadením v príspevkovej alebo v rozpočtovej organizácii sú výhodou. Pri výberovom konaní, ktoré bude rozdelené na verejnú a neverejnú časť, sa prihlásení uchádzači odprezentujú svojimi projektmi riadenia a rozvoja Mestského kultúrneho centra. Termín na doručenie žiadosti o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je najneskôr do pondelka 3. 6. 2019 do 12:00 na adresu mestského úradu.

Výberová komisia zložená z odborných pracovníkov mestského úradu, poslancov mestského zastupiteľstva, odborného garanta z oblasti kultúry a konzultanta pre oblasť manažérskych zručností kandidátov vyhodnotí najlepšieho uchádzača a odporučí ho primátorovi mesta na schválenie. Ten následne predloží mestskému zastupiteľstvu návrh na jeho menovanie do funkcie.

Viac informácií k výberovému konaniu: 
http://www.hlohovec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=211213


 
 

Podnikatelia pozor, eKasa je tuVytlačiť
 

finančná správa - projekt eKasaFinančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.

Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.

O pridelenie kódu je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla 2019. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla 2019 zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.

Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v osobnej internetovej zóne v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla 2019, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu.

Viac informácií na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na www.financnasprava.sk.


 
 

Hlohovec bude zelenšie mestoVytlačiť
 

Hlohovec bude zelenšie mestoBiodiverzita je v súčasnosti veľmi moderným pojmom. Málokto však vie, čo si pod ňou môže predstaviť v bežnom, každodennom živote.

Mesto Hlohovec sa rozhodlo ísť cestou, ktorá je v našich mestách a obciach menej zaužívaná a prináša so sebou rôznorodé posudzovanie zo strany obyvateľov. Chceme vytvoriť ekologicky zodpovedné mesto, v ktorom budeme môcť žiť nielen my, súčasní obyvatelia, ale aj ďalšie generácie Hlohovčanov.

 

Kvetinové lúky v Zámockej záhrade

Najcennejším a najrozsiahlejším parkovo upraveným priestorom zelene v našom meste je Zámocká záhrada. Okrem toho, že poskytuje možnosti oddychu pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, má jedinečnú historickú hodnotu a cenná je aj z biologického hľadiska. Bohatá vegetácia a jazierko poskytuje úkryt a zdroje potravy množstvu živočíchov, čo z tejto „zelenej pamiatky“ vytvára aj nenahraditeľný biotop. Aj to je jedným z dôvodov, pre ktorý je manažment kosenia a údržby jednotlivých plôch parku smerovaný k podpore biodiverzity v parku. Jedným z opatrení je aj zníženie intenzity kosenia a načasovanie jednotlivých kosieb v časti tzv. platanovej lúky (časť III.), ktoré bude znamenať rozvoj spoločenstiev lúčnych bylín, a teda aj podporu opeľovačov, ako aj ochranu vzácnych platanov a v nezanedbateľnej miere estetický efekt v podobe kvitnúcej lúky. Ponechanie vyššieho trávnatého porastu má tiež vplyv na zadržiavanie vlhkosti a menšie odparovanie vody z pôdy. Prirodzenejší režim zadržiavania zrážkovej vody a menšie zhutňovanie pôdy, ktoré so sebou mechanizovaná kosba prináša bude napomáhať aj ochrane vzácnych platanov, ktoré tu rastú a ktoré tvoria najväčší platanový porast v rámci strednej Európy. V častiach parku, ktoré sú využívané na rôzne verejné podujatia bude plocha udržiavaná tak, ako doposiaľ, za účelom udržiavania trávnika športovo-rekreačného charakteru. Najvyššia intenzita údržby je stanovená v centrálnej časti parku a pravidelne upravenej časti s parterovými plochami trávnika na terasách. 

V rámci ďalších menších opatrení na podporu biodiverzity, ktoré so sebou prinášajú aj výrazný estetický efekt mesto pristúpilo tiež k výsadbe cibuľovín. Tie vytvárajú záhony prírodného charakteru rastúce v plochách trávnika a v tomto roku pribudnú aj záhony so zmesami letničiek.

Mapa intenzity údržby zelene v Zámockej záhrade

Hlohovec bude zelenšie mestoOrtofotomapa RGB © SURVEYE, s.r.o., 08/2017

Popis k mape:

I. najvyššia intenzita údržby (okrasné trávniky reprezentatívneho charakteru)
II. stredná intenzita údržby (rekreačné plochy trávnika)
III. nízka intenzita údržby (lúčny charakter porastu)

Biodiverzita v mestách

Biodiverzita poskytuje spoločnosti široké spektrum tzv. ekosystémových služieb od ktorých priamo závisíme. Bez nej by sme nemali potraviny či pitnú vodu, má vplyv na opeľovanie rastlín, znižovanie hluku, zlepšenie kvality znečisteného ovzdušia a vôd, ochranu proti povodniam a mnoho iného. Bohužiaľ, jej stav je v mnohých smeroch kritický. Tretina jedla, ktoré konzumujeme, závisí od opeľovačov (cukina, marhuľa, mandle, korenie, olejniny...). Len v Európe závisí na práci opeľovačov pestovanie viac ako 4000 druhov zeleniny. Pomerne často sa stretávame s pohľadom na zastavané územie miest a obcí ako na protiklad krajiny, kde človekom zmenené prostredie nehrá dôležitú úlohu z pohľadu prírodných zdrojov a biodiverzity.

Opak je pravdou – množstvo druhov, či už živočíšnych alebo rastlinných, čiže úroveň biodiverzity v urbanizovanom prostredí často dokonca prevyšuje okolité krajinné prostredie. Nie je výnimkou, že počet druhov na km2 je v sídlach často vyšší ako počet druhov na rovnakej ploche v okolitej krajine. Prírodné prvky, parky, záhrady, cintoríny, otvorené priestranstvá či dokonca budovy a ich strechy poskytujú veľkú rôznorodosť a vytvárajú unikátne prostredie pre rozličné druhy. Zároveň tu rozličné druhy nachádzajú viac potravy, alebo nie sú v takej miere ohrozované predátormi ako v prírodnej krajine.

Zdroj informácií: Prírode blízka údržba mestskej zelene – príručka pre samosprávy

Autor: Natália Foltinovičová


 
 

Opatrovateľka v domácnosti môže pomôcť aj vám či vašim blízkymVytlačiť
 

4_foto2_Úspešný projekt podpory opatrovateľskej služby.jpgPostarať sa o seba a svoju domácnosť je pre chorých a starých ľudí niekedy veľmi ťažké.  Navyše, keď ich najbližší nemajú možnosť sa o nich postarať sami. Mesto Hlohovec pre takýchto obyvateľov poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti. Opatrovateľky pomáhajú pri domácich prácach, osobnej hygiene, bežných obslužných činnostiach, ale sú aj spoločníčkami vo chvíľach samoty. O túto pomoc stačí požiadať.

V auguste roku 2018 podalo mesto Hlohovec v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) s názvom „Kvalitná a dostupná opatrovateľská služba pre Hlohovec“.

Cieľom projektu je významná podpora a rozšírenie už dlhodobo realizovanej sociálnej služby - opatrovateľskej služby v meste Hlohovec. Táto služba je jednou z možností ako zvýšiť kvalitu života seniorov a ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Zabezpečuje obyvateľom mesta v ich domácom prostredí také služby a úkony, ktoré pre pokles sebestačnosti zo zdravotných dôvodov nemôžu sami zvládnuť a odďaľuje potrebu ich ústavnej/inštitucionálnej starostlivosti. Je poskytovaná klientom v ich prirodzenom prostredí tak umožňuje prijímateľom naďalej aktívne sociálne žiť a ich rodinám plnohodnotne udržiavať zdravé, pozitívne vzťahy. Poskytuje im pocit istoty, bezpečia, sebestačnosti ale aj sociálny kontakt, výsledkom čoho môže byť zdravá zmena v živote klienta.

Predložený projekt mesta bol v hodnotení MPSVaR SR úspešný. Prostredníctvom poskytnutých financií (355 680,00 €) má mesto počas obdobia: apríl 2019 – máj 2021 (26 mesiacov) zabezpečené externé zdroje na financovanie miezd pre 25 úväzkov opatrovateliek/opatrovateľov (20 plných úväzkov a 5 skrátených úväzkov - 80%). V súčasnosti zamestnáva mesto Hlohovec 17 opatrovateliek - rozšírením sociálnej služby, teda navýšením počtu pracovníkov opatrovateľskej služby sa dosiahne uspokojenie dopytu po tejto službe, mesto tak bude schopné vyhovieť vyššiemu počtu žiadateľov. Takto zostavený projekt reflektuje aktuálny aj predpokladaný dopyt po opatrovateľskej službe v meste Hlohovec.

Cieľovou skupinou projektu sú predovšetkým obyvatelia mesta Hlohovec: fyzické osoby, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba, ako aj zamestnanci vykonávajúci túto sociálnu službu.

Projekt významne prispeje k zlepšeniu životných podmienok klientov opatrovateľskej služby. Bude takisto významným príspevkom k zlepšeniu pracovných podmienok samotných pracovníkov opatrovateľskej služby.

V prípade záujmu o využívanie tejto sociálnej pomoci je potrebné vyplniť žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a doložiť vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu. Tlačivá klient doručí na Mestský úrad, kde sa posúdi. Bližšie informácie vám poskytnú na Odbore spoločenských služieb alebo na telefónnom čísle 033/79 100 81. Informácie o podrobnostiach nájdete v aktuálnom VZN č. 231/2018.
http://obcan.hlohovec.sk/opatrovatelska-sluzba.phtml?id3=118092  

Odbor stratégie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk

logo opatrovatelstav sluzba.png

 Viac sa o opatrovateľskej službe dozviete aj v reportáži Hlohovskej televízie: 
https://www.facebook.com/watch/?v=239177076991806


 
 
Položky 1-10 z 596

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána

webygroup

English version

33705951

Úvodná stránka