Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Tlačové správy mesta

Poslanci rozdelili dotácie na šport, kultúru a sociálne veciVytlačiť
 

Rokovanie MsZ HlohovecPoslanci na májovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili komisiami prerozdelené dotácie z rozpočtu mesta na podporu aktivít v oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb. V kompetencii MsZ bolo na dotačný mechanizmus určených viac ako 200 tisíc eur. V oblasti kultúry, kde bolo možné rozdeliť 35 000 eur, sa o dotáciu prihlásilo 24 žiadateľov, ktorí sa spolu uchádzali o viac ako 91 000 eur. Na podporu športových aktivít žiadalo o dotáciu 31 subjektov, celková požadovaná výška financií bola viac ako 497 000 eur. Poslanci mohli rozdeliť iba 165 000. Zvyšných 18 000 eur určených pre humanitárnu a sociálnu oblasť poslanci rozdelili medzi 9 žiadateľov, ktorí sa uchádzali spolu o 45 470 eur.

Prehľad pridelených dotácií nájdete TU.

Celý záznam z rokovania MsZ ako aj rozprava k prideľovaniu dotácií je zverejnená na www.zastupitelstvo.sk


 
 

Vyhlasujeme výberové konanie na funkciu riaditeľa MKCVytlačiť
 

Logo Mestské kultúrne centrum Hlohovec

Mesto Hlohovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec. Doterajší riaditeľ Richard Kučera končí vo funkcii k 2. 7. 2019.

Riaditeľ Mestského kultúrneho centra (MKC) Richard Kučera v Hlohovci po dvoch rokoch končí vo funkcii. Pod jeho vedením prešlo MKC zásadnými organizačnými aj programovými zmenami. Do funkcie nastúpil v čase, keď bol stav kultúrnej infraštruktúry v meste nevyhovujúci. Bol pri rekonštrukcii kina Úsmev, Empírového divadla aj mestského amfiteátra. S novým tímom uvádzal do života Informačné centrum a pokračoval v modernizácii interiéru i knižného fondu mestskej knižnice. Zmenil koncepciu pri výbere programov a ich propagácie.

Primátor mesta Miroslav Kollár sa Richardovi Kučerovi poďakoval za doterajšiu spoluprácu: „V ostatných rokoch sa ukázalo, že kultúrne prostredie v meste je komplikovanejšie, než som pred štyrmi rokmi predpokladal. Som preto vďačný odchádzajúcemu pánovi riaditeľovi za to, že previedol Mestské kultúrne centrum práve obdobím personálnych, organizačných, infraštruktúrnych aj programových zmien. Teším sa, že po štyroch rokoch máme v podstate obnovenú a dobudovanú kultúrnu infraštruktúru v rozsahu, ktorý okresné mesto ako Hlohovec potrebuje a máme pred sebou už len doriešenie kvality zázemia v kine, divadle a na amfiteátri a príprava projektu rekonštrukcie jazdiarne ako priestoru pre pohybovú kultúru.

V nasledujúcich rokoch po plnom zapojení týchto zrekonštruovaných priestorov a Zámku Hlohovec do kultúrneho diania nás čaká ďalšie rozšírenie programovej ponuky a zvýšenie atraktívnosti kultúrneho života v meste nielen pre Hlohovčanky a Hlohovčanov, ale aj pre návštevníkov nášho mesta. Radi pri tom budeme spolupracovať aj s končiacim pánom riaditeľom, ktorý bude naďalej pôsobiť v kultúre s ponukou agentúrnych programov.“

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec vyhlásilo mesto Hlohovec v utorok 14. mája 2019. Uchádzač by mal mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, organizačné schopnosti a skúsenosť s riadením v príspevkovej alebo v rozpočtovej organizácii sú výhodou. Pri výberovom konaní, ktoré bude rozdelené na verejnú a neverejnú časť, sa prihlásení uchádzači odprezentujú svojimi projektmi riadenia a rozvoja Mestského kultúrneho centra. Termín na doručenie žiadosti o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je najneskôr do pondelka 3. 6. 2019 do 12:00 na adresu mestského úradu.

Výberová komisia zložená z odborných pracovníkov mestského úradu, poslancov mestského zastupiteľstva, odborného garanta z oblasti kultúry a konzultanta pre oblasť manažérskych zručností kandidátov vyhodnotí najlepšieho uchádzača a odporučí ho primátorovi mesta na schválenie. Ten následne predloží mestskému zastupiteľstvu návrh na jeho menovanie do funkcie.

Viac informácií k výberovému konaniu: 
http://www.hlohovec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=211213


 
 

Podnikatelia pozor, eKasa je tuVytlačiť
 

finančná správa - projekt eKasaFinančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.

Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.

O pridelenie kódu je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla 2019. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla 2019 zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.

Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v osobnej internetovej zóne v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla 2019, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu.

Viac informácií na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na www.financnasprava.sk.


 
 

Hlohovec bude zelenšie mestoVytlačiť
 

Hlohovec bude zelenšie mestoBiodiverzita je v súčasnosti veľmi moderným pojmom. Málokto však vie, čo si pod ňou môže predstaviť v bežnom, každodennom živote.

Mesto Hlohovec sa rozhodlo ísť cestou, ktorá je v našich mestách a obciach menej zaužívaná a prináša so sebou rôznorodé posudzovanie zo strany obyvateľov. Chceme vytvoriť ekologicky zodpovedné mesto, v ktorom budeme môcť žiť nielen my, súčasní obyvatelia, ale aj ďalšie generácie Hlohovčanov.

 

Kvetinové lúky v Zámockej záhrade

Najcennejším a najrozsiahlejším parkovo upraveným priestorom zelene v našom meste je Zámocká záhrada. Okrem toho, že poskytuje možnosti oddychu pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, má jedinečnú historickú hodnotu a cenná je aj z biologického hľadiska. Bohatá vegetácia a jazierko poskytuje úkryt a zdroje potravy množstvu živočíchov, čo z tejto „zelenej pamiatky“ vytvára aj nenahraditeľný biotop. Aj to je jedným z dôvodov, pre ktorý je manažment kosenia a údržby jednotlivých plôch parku smerovaný k podpore biodiverzity v parku. Jedným z opatrení je aj zníženie intenzity kosenia a načasovanie jednotlivých kosieb v časti tzv. platanovej lúky (časť III.), ktoré bude znamenať rozvoj spoločenstiev lúčnych bylín, a teda aj podporu opeľovačov, ako aj ochranu vzácnych platanov a v nezanedbateľnej miere estetický efekt v podobe kvitnúcej lúky. Ponechanie vyššieho trávnatého porastu má tiež vplyv na zadržiavanie vlhkosti a menšie odparovanie vody z pôdy. Prirodzenejší režim zadržiavania zrážkovej vody a menšie zhutňovanie pôdy, ktoré so sebou mechanizovaná kosba prináša bude napomáhať aj ochrane vzácnych platanov, ktoré tu rastú a ktoré tvoria najväčší platanový porast v rámci strednej Európy. V častiach parku, ktoré sú využívané na rôzne verejné podujatia bude plocha udržiavaná tak, ako doposiaľ, za účelom udržiavania trávnika športovo-rekreačného charakteru. Najvyššia intenzita údržby je stanovená v centrálnej časti parku a pravidelne upravenej časti s parterovými plochami trávnika na terasách. 

V rámci ďalších menších opatrení na podporu biodiverzity, ktoré so sebou prinášajú aj výrazný estetický efekt mesto pristúpilo tiež k výsadbe cibuľovín. Tie vytvárajú záhony prírodného charakteru rastúce v plochách trávnika a v tomto roku pribudnú aj záhony so zmesami letničiek.

Mapa intenzity údržby zelene v Zámockej záhrade

Hlohovec bude zelenšie mestoOrtofotomapa RGB © SURVEYE, s.r.o., 08/2017

Popis k mape:

I. najvyššia intenzita údržby (okrasné trávniky reprezentatívneho charakteru)
II. stredná intenzita údržby (rekreačné plochy trávnika)
III. nízka intenzita údržby (lúčny charakter porastu)

Biodiverzita v mestách

Biodiverzita poskytuje spoločnosti široké spektrum tzv. ekosystémových služieb od ktorých priamo závisíme. Bez nej by sme nemali potraviny či pitnú vodu, má vplyv na opeľovanie rastlín, znižovanie hluku, zlepšenie kvality znečisteného ovzdušia a vôd, ochranu proti povodniam a mnoho iného. Bohužiaľ, jej stav je v mnohých smeroch kritický. Tretina jedla, ktoré konzumujeme, závisí od opeľovačov (cukina, marhuľa, mandle, korenie, olejniny...). Len v Európe závisí na práci opeľovačov pestovanie viac ako 4000 druhov zeleniny. Pomerne často sa stretávame s pohľadom na zastavané územie miest a obcí ako na protiklad krajiny, kde človekom zmenené prostredie nehrá dôležitú úlohu z pohľadu prírodných zdrojov a biodiverzity.

Opak je pravdou – množstvo druhov, či už živočíšnych alebo rastlinných, čiže úroveň biodiverzity v urbanizovanom prostredí často dokonca prevyšuje okolité krajinné prostredie. Nie je výnimkou, že počet druhov na km2 je v sídlach často vyšší ako počet druhov na rovnakej ploche v okolitej krajine. Prírodné prvky, parky, záhrady, cintoríny, otvorené priestranstvá či dokonca budovy a ich strechy poskytujú veľkú rôznorodosť a vytvárajú unikátne prostredie pre rozličné druhy. Zároveň tu rozličné druhy nachádzajú viac potravy, alebo nie sú v takej miere ohrozované predátormi ako v prírodnej krajine.

Zdroj informácií: Prírode blízka údržba mestskej zelene – príručka pre samosprávy

Autor: Natália Foltinovičová


 
 

Opatrovateľka v domácnosti môže pomôcť aj vám či vašim blízkymVytlačiť
 

4_foto2_Úspešný projekt podpory opatrovateľskej služby.jpgPostarať sa o seba a svoju domácnosť je pre chorých a starých ľudí niekedy veľmi ťažké.  Navyše, keď ich najbližší nemajú možnosť sa o nich postarať sami. Mesto Hlohovec pre takýchto obyvateľov poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti. Opatrovateľky pomáhajú pri domácich prácach, osobnej hygiene, bežných obslužných činnostiach, ale sú aj spoločníčkami vo chvíľach samoty. O túto pomoc stačí požiadať.

V auguste roku 2018 podalo mesto Hlohovec v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) s názvom „Kvalitná a dostupná opatrovateľská služba pre Hlohovec“.

Cieľom projektu je významná podpora a rozšírenie už dlhodobo realizovanej sociálnej služby - opatrovateľskej služby v meste Hlohovec. Táto služba je jednou z možností ako zvýšiť kvalitu života seniorov a ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Zabezpečuje obyvateľom mesta v ich domácom prostredí také služby a úkony, ktoré pre pokles sebestačnosti zo zdravotných dôvodov nemôžu sami zvládnuť a odďaľuje potrebu ich ústavnej/inštitucionálnej starostlivosti. Je poskytovaná klientom v ich prirodzenom prostredí tak umožňuje prijímateľom naďalej aktívne sociálne žiť a ich rodinám plnohodnotne udržiavať zdravé, pozitívne vzťahy. Poskytuje im pocit istoty, bezpečia, sebestačnosti ale aj sociálny kontakt, výsledkom čoho môže byť zdravá zmena v živote klienta.

Predložený projekt mesta bol v hodnotení MPSVaR SR úspešný. Prostredníctvom poskytnutých financií (355 680,00 €) má mesto počas obdobia: apríl 2019 – máj 2021 (26 mesiacov) zabezpečené externé zdroje na financovanie miezd pre 25 úväzkov opatrovateliek/opatrovateľov (20 plných úväzkov a 5 skrátených úväzkov - 80%). V súčasnosti zamestnáva mesto Hlohovec 17 opatrovateliek - rozšírením sociálnej služby, teda navýšením počtu pracovníkov opatrovateľskej služby sa dosiahne uspokojenie dopytu po tejto službe, mesto tak bude schopné vyhovieť vyššiemu počtu žiadateľov. Takto zostavený projekt reflektuje aktuálny aj predpokladaný dopyt po opatrovateľskej službe v meste Hlohovec.

Cieľovou skupinou projektu sú predovšetkým obyvatelia mesta Hlohovec: fyzické osoby, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba, ako aj zamestnanci vykonávajúci túto sociálnu službu.

Projekt významne prispeje k zlepšeniu životných podmienok klientov opatrovateľskej služby. Bude takisto významným príspevkom k zlepšeniu pracovných podmienok samotných pracovníkov opatrovateľskej služby.

V prípade záujmu o využívanie tejto sociálnej pomoci je potrebné vyplniť žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a doložiť vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu. Tlačivá klient doručí na Mestský úrad, kde sa posúdi. Bližšie informácie vám poskytnú na Odbore spoločenských služieb alebo na telefónnom čísle 033/79 100 81. Informácie o podrobnostiach nájdete v aktuálnom VZN č. 231/2018.
http://obcan.hlohovec.sk/opatrovatelska-sluzba.phtml?id3=118092  

Odbor stratégie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk

logo opatrovatelstav sluzba.png

 Viac sa o opatrovateľskej službe dozviete aj v reportáži Hlohovskej televízie: 
https://www.facebook.com/watch/?v=239177076991806


 
 

Slovenské prekvapenie v Belgicku vyšloVytlačiť
 

Návšteva v De Panne 2019Partnerské návštevy obyvateľov miest Hlohovec a De Panne sa tešia už tretej generácii účastníkov. Rovnako generačne pestré bolo aj výročné stretnutie našich priateľov v De Panne ešte 23. februára. Už niekoľko rokov organizujú koncom zimy stretnutie priaznivcov partnerstva medzi našimi mestami. Nakúpia suroviny, podelia si úlohy, spoločne si navaria a spoločne strávia večer v družnej debate, spomínajú minulé návštevy a plánujú tie nastávajúce. Spoločnej večeri predchádzalo prijatie na radnici novým primátorom Bramom Degrieckom.

Tak ako má radnica v De Panne po minuloročných voľbách nové vedenie, aj vedania slovenského zastupiteľského úradu sa ujal nový veľvyslanec SR pri Belgickom kráľovstve, Peter Kormúth, ktorý prevzal menovací dekrét z rúk belgického kráľa v novembri a nahradil veľvyslanca Stanislava Valla.

Prekvapením večera bola tentokrát návšteva primátora Hlohovca. Miroslav Kollár prišiel Jankovi (Johanovi) Geertsovi, dlhoročnému predsedovi združenia Priateľov Hlohovca (Vriendenvan Hlohovec) odovzdať plaketu čestného občana mesta Hlohovec, udelenú za zásluhy o rozvoj partnerstva medzi našimi mestami.

Janko Geerts sa tak stal popri Johanovi Degrieckovi (menovanom za čestného občana Hlohovca v roku 1993 primátorom Jánom Brezovským pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci), druhým občanom De Panne, ktorý je zároveň čestným občanom Hlohovca. Návšteva bola zamýšľaná ako prekvapenie aj pre našich belgických priateľov, vedeli o nej len Johan Degrieck a Eric Moerman, ktorí návštevu pripravili. Zjavne prekvapený, dojatý a potešený Janko Geerts poďakovanie uzavrel konštatovaním: „Som Hlohovčan“.

Návšteva v De Panne 2019Janko sám o sebe vraví, že je z polovice Flám a z polovice Slovák. O Slovensku vie toľko, že by mohol napísať pre svojich rodákov príručku o Slovensku. Je autorom prekladov básni Ivana Kupca do flámčiny a jeho dom by ste aj bez adresy v starej časti De Panne, v Adinkerke, našli podľa drevenej šopky na záhradné náradie pred domom rodiny Janka a jeho manželkyJosiane, vyzdobenej čičmianskym vzorom.

Johan Degrieck v sa priebehu večera veselo i vážne vrátil k počiatkom nášho partnerstva. Opäť zaznel príhovor, ktorý Johan Degrieck predniesol pri príležitosti 30. výročia partnerstva pri vernisáži výstavy – pri poohliadnutí sa za tými tridsiatimi rokmi partnerských návštev. Vtedy prejav zaznel po flámsky i slovensky na pôde Robotníckeho domu a teraz opäť v oboch jazykoch na belgickej pôde. V 80. rokoch sa partnerská výmena medzi mestami rozbehla tak intenzívne, že oboma smermi prichádzali na návštevu početné delegácie zájazdovým autobusom. Pre deti bol zorganizovaný letný tábor. A práve spoluorganizátorom detského tábora bol Janko Geerts, v tom čase riaditeľ základnej školy.

Ako Hlohovec prišiel k partnerskému mestu na pobreží Severného mora?
Korene treba hľadať v časoch druhej svetovej vojny, kedy pri vylodení v Normandii v júni 1944 zahynuli aj českí a slovenskí vojaci. Mesto De Panne sa už desiatky rokov vzorne stará o údržbu ich hrobov. Keď začiatkom 80-tych rokov radnica v De Panne hľadala prostredníctvom veľvyslanectva a federálneho zhromaždenia v Prahe partnerské mesto v Československu, voľba padla na Hlohovec.

Toto výnimočné partnerstvo medzi Hlohovcom a De Panne pretrváva už 37 rokov. Je výnimočné tým, že sa neobmedzuje len na oficiálne návštevy zástupcov miest, ale partnerská výmena prebieha na úrovni bežných občanov mesta a okolia. Na strane Hlohovca sa o pokračovanie partnerstva s podporou mesta stará občianske združenie Priateľstvo Hlohovec – De Panne.

Návšteva v De Panne 2019Najbližšia príležitosť zapojiť sa do partnerskej výmeny s De Panne a privitať na jeden víkend vo svojich domovoch srdečných Belgičanov bude od 22. do 26. augusta 2019. Na letnú návštevu sa prisľúbil aj nový primátor De Panne, Bram Degrieck, ktorý do Hlohovca zavítal po prvýkrát ako mládežník v osemdesiatych rokoch. Berieme ho za slovo a tešíme sa na ďalší spoločný vákend so starými i novými priateľmi s De Panne. Členovia občianskeho združenia veľmi radi vo svojich radoch privítajú nových záujemcov. Môžete sa s nami skontaktovať prostredníctvom mailovej adresy: priatelstvo.hc.dp@gmail.com

OZ Priateľstvo Hlohovec – De Panne
Katarína Psicová, Belgicko

 


 
 

Nová konateľka v mestskej vodárenskej spoločnosti sa ujala funkcieVytlačiť
 

Nová konateľka VSHC M. BudaiováNovou konateľkou Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s. r. o. sa od 1. apríla stala Monika Budaiová. Výmenu na poste konateľa za Tomáša Borovského, ktorý aktuálne spravuje mestský úrad, schválilo na základe výsledkov výberového konania ešte februárové mestské zastupiteľstvo. M. Budaiová má dvadsaťjedenročnú prax v oblasti vodárenstva. Prišla z pozície vedúcej útvaru technickej evidencie majetku a GIS v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Nitra. Bola projektovou manažérkou v oblasti informačných systémov. Jej ambíciou je pokračovať v rozvoji spoločnosti a sústrediť pozornosť najmä na údržbu vodárenských a kanalizačných zariadení a objektov, tiež na plán obnovy, znižovanie strát, rozvoj technickej evidencie majetku a GIS, zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov i iné pre spoločnosť dôležité témy.

Na zoznámenie sa s prostredím nepotrebovala veľa času, pretože prichádza z inej vodárenskej spoločnosti a orientuje sa v tejto oblasti. „Po úvodnom krátkom zoznámení so zamestnancami sme hneď v prvý deň riešili poruchu na vodovodnom potrubí, reklamácie odberateľov a ďalšie prevádzkové udalosti. Postupne sa oboznamujem s problematikou v oblasti ekonomiky, personalistiky a zmluvných partnerov. Teší ma, že na jednotlivých pracovných pozíciách sú zamestnanci, na ktorých sa môžem spoľahnúť a vedia mi poskytnúť relevantné informácie,“ uviedla nová konateľka.

Na najbližšie obdobie má jasné plány: „Na úvod objektívne posúdime súčasný stav, zrealizujeme interný audit prevádzkovaného majetku a jeho stavu, výrobno-technických procesov, technického vybavenia, existujúcich zmlúv, hardware/software vybavenia a tiež účtovný a personálny audit. Zaktualizujeme prevádzkový poriadok, nastavíme ročnú cyklickú údržbu. Chystáme sa vytvoriť plán obnovy vodárenskej infraštruktúry. Na existujúce a stále aktuálne projekty zabezpečíme stavebné povolenia. Tam, kde stavebné povolenie máme, rozbehneme investičné akcie. Samozrejme, stále pokračujeme v opatreniach na minimalizáciu odstávok a v znižovaní strát diagnostikou. Plánujeme tiež pravidelné výmeny vodomerov po ciachu.“

logo VSHCVodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. bola založená v roku 2003 ako Mestská vodárenská a kanalizačná spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Od roku 2005 pôsobila pod obchodným menom Vodárenské a technické služby, s.r.o. V období rokov 2015 – 2018 došlo k revitalizácii spoločnosti, ktorá zahŕňala aj optimalizáciu rozsahu vykonávaných činností. Zavŕšením tohto procesu bola aj zmena obchodného názvu spoločnosti. Od júla 2018 funguje ako Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.


 
 

Výsledok prezidentských volieb v HlohovciVytlačiť
 

SlovVoľby prezidenta SRáci si piatykrát v histórii Slovenskej republiky volili prezidenta v priamych voľbách. Oficiálnou víťazkou druhého kola volieb, ktoré sa uskutočnili 30. marca 2019 je Zuzana Čaputová. 

So ziskom 58,4 % hlasov zvíťazila nad Marošom Šefčovičom, ktorý získal 41,59 % hlasov. Volebná účasť dosiahla na Slovensku 41,79 %, čo je 1 847 417 voličov. V Hlohovci prišlo k hlasovacím urnám 43,02%, Zuzanu Čaputovú volilo 54,81% voličov, Maroša Šefčoviča 45,18%.

Funkčné obdobie súčasného prezidenta Andreja Kisku uplynie 15. júna, kedy bude inaugurovaná nová prezidentka.

Výsledky volieb podľa okrskov v Hlohovci, zdroj: www.volbysr.sk

Výsledky volieb podľa okrskov v Hlohovci


 
 

Od apríla Hlohovec ponúka novú sociálnu službu - stravovanie v jedálni Vytlačiť
 

Stravovanie v jedálni - Harmonia ZpSMesto Hlohovec od 1. apríla 2019 začína poskytovať pre svojich obyvateľov novú sociálnu službu – stravovanie v jedálni, ktorú bude zabezpečovať prostredníctvom rozpočtovej organizácie Harmonia – Zariadenie pre seniorov na základe uzatvorenej zmluvy. Nárok na túto službu majú nielen seniori.

Sociálna služba - stravovanie v jedálni je určená fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec, ktorá spĺňa podmienky vyplývajúce so zákona o sociálnych službách. Podľa VZN č. 231/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec zo septembra 2018, nárok na ňu majú nepracujúci dôchodcovia, ktorí sú poberateľmi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a tiež ľudia, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi vrátane príspevkov.

Prvým krokom pre záujemcov o túto službu je navštíviť Mestský úrad v Hlohovci – Referát sociálnych služieb a vyplniť žiadosť. K nej je potrebné doložiť požadované prílohy, a to rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku a tiež priznať iné príjmy či dávky, ich druh a výšku. Následne úrad žiadateľovi zašle, v súlade s platným VZN, Oznámenie o priznaní alebo nepriznaní nároku na túto službu. Po kladnom vyhodnotení žiadosti je ďalším krokom návšteva Harmonie – Zariadenia pre seniorov (ZpS) na Hollého ulici 7. Tam sa už žiadateľ, po zaevidovaní ním predloženého Oznámenia, stáva stravníkom jedálne. Stravník si tu kupuje stravné lístky na celý nasledujúci mesiac, týždeň pred odoberaním stravy. Platí sa v hotovosti do pokladne ZpS priamo v jedálni. Rovnako na tomto mieste si klient obed nahlasuje alebo odhlasuje. Klienti sú povinní oznámiť každú zmenu, ktorá ovplyvňuje výšku platby za stravovanie. V prípade naplnenia kapacity v jedálni, nebude ďalším žiadostiam vyhovené.

Výška príspevku pre poskytovanie sociálnej služby v jedálni sa fyzickej osobe určuje podľa výšky dôchodku alebo podľa príjmu. Suma za jeden obed je 3,58 €. Mesto Hlohovec poskytuje príspevok vo výške od 0,50 € do 1,50 € na jeden vydaný obed.

Výška dôchodku / iného príjmu

Úhrada stravníka

dôchodok 200 €        

2,08 €

dôchodok od 200,01 € do 300,00 €

2,58 €

dôchodok od 300,01 € do 400,00 €

3,08 €

dávka v hmotnej núdzi vrátane príspevkov

2,08 €

Hlohovčania, ktorí splnia stanovené podmienky pre sociálne stravovanie, si po novom môžu prísť po obed alebo si ho priamo zjesť v novovybudovanej jedálni v zariadení pre seniorov na Hollého ulici 7. Obedy pre stravníkov sa vydávajú iba v pracovných dňoch od 11:30 do 13:30. V priebehu mesiaca je možné obed odhlasovať na jednotlivé dni vždy deň vopred do 13:30 telefonicky na čísle 0950 184 921 či osobne v jedálni.

Stravovanie v jedálni - Harmonia ZpSHarmonia - ZpS Hlohovec

Pred spustením samotnej služby stravovania pre verejnosť v zariadení pre seniorov došlo k rekonštrukcii pôvodnej kuchyne a jedálne v danom objekte. Prestavba trvala štyri mesiace. Dnes má nová kuchyňa s jedálňou kapacitu produkcie 300 jedál denne, pričom približne 100 porcií je určených pre dennú spotrebu klientov a personálu Harmonie. V jedálni je k dispozícii 26 miest pre stravníkov, ktorí sa rozhodnú pre konzumáciu jedla na mieste.

V Hlohovci bol už v minulosti tento typ sociálnej služby poskytovaný, avšak z dôvodu nesprávneho poskytovania, ktorý nerešpektoval platnú legislatívu, bolo takéto stravovanie zrušené. Dnes je mestom dotované stravovanie pre verejnosť možné práve vďaka registrovanej sociálnej službe, ktorá bude poskytovaná v súlade s platnými právnymi predpismi a VZN č. 231/2018.


 
 

Peter Dvoran sa vracia na mestský úrad ako viceprimátor Vytlačiť
 

Druhý viceprimátor Hlohovca Peter DvoranPoslanec mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec Peter Dvoran sa po štyroch rokoch vracia na mestský úrad. Prijal ponuku primátora Miroslava Kollára zastávať funkciu druhého zástupcu primátora na tretinový úväzok. Spoločne tak vyslali signál o záujme spolupracovať v prospech mesta a jeho obyvateľov. Nový viceprimátor sa funkcie ujal v stredu 20. marca 2019.

Peter Dvoran sa bude ako druhý viceprimátor podieľať spolu s primátorom, prednostom a zamestnancami mesta na vytváraní podmienok rozvoja jednotlivých oblastí života v meste, s dôrazom na sociálnu oblasť a prioritne podmienok pre seniorov v sociálnej a kultúrnej v oblasti. Jeho úlohou bude tiež koordinácia komunikácie medzi poslancami mestského zastupiteľstva, komisiami mestského zastupiteľstva a mestským úradom. Spolupracovať bude s Odborom spoločenských služieb na organizácii aktivít v rámci ich sociálnej agendy. Bude sa tiež zúčastňovať na pravidelných poradách prednostu mestského úradu a plniť úlohy protokolárneho charakteru.

Dôvody, pre ktoré sa primátor rozhodol osloviť práve P. Dvorana vysvetľuje M. Kollár: „Vraciame sa k modelu, s ktorým sme začínali aj v roku 2014, keď sme mali druhého viceprimátora na čiastočný úväzok so špecifickou agendou. Vzhľadom na to, že agenda sociálnej starostlivosti a starostlivosti o seniorov v meste bude len narastať, rozhodol som sa využiť skúsenosti pána Dvorana a vtiahnuť ho aktívnejšie do spolupráce na riešeniach tejto oblasti. Navyše to vnímam ako signál snahy o spoluprácu aj medzi niekdajšími názorovým oponentmi, pretože odlišný názor na niektoré konkrétne riešenia pri spravovaní vecí verejných nie je prekážkou pre spoluprácu v prípade, ak máme jasno v tom, že prvoradý je verejný záujem a záujem občanov nášho mesta.“

Peter Dvoran ponuku prijal a na novú spoluprácu sa teší. „Pomáhať tomuto mestu, po rokoch strávených v jeho vedení, považujem za moje poslanie. Chcem byť obyvateľom Hlohovca, ale aj mestskému úradu nápomocný. Hoci som už dôchodca, stále mám dosť síl a energie pomôcť mestu, a hlavne súdržnosti, ktorá je, zdá sa, naštrbená. Chcem ľudí spájať v prospech mesta a obhajovať verejný, a nie osobné záujmy.“

Nový viceprimátor sa funkcie ujal v stredu 20. marca 2019. Peter Dvoran je dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva za stranu KDH. Je členom Komisie zdravotnej, sociálnej a bývania a tiež Komisie na ochranu verejného záujmu. Skúsenosti s pozíciou viceprimátora má už z obdobia rokov 2006 – 2010, keď bol zástupcom úradujúceho primátora Jána Dlhopolčeka. V rokoch 2010 – 2014 sám zastával pozíciu prvého muža mesta. V roku 2014 ho v úrade vystriedal Miroslav Kollár.

Peter Dvoran sa ako druhý zástupca primátora bude s ľuďmi stretávať viac v teréne a na podujatiach, ako v kancelárii. Na mestskom úrade bude verejnosti k dispozícii vždy v pondelok dopoludnia od 9:30 do 11:30 a v stredu popoludní od 15:00 do 17:00. Individuálne stretnutia aj mimo týchto hodín si verejnosť môže dohodnúť prostredníctvom sekretariátu primátora na uvedených kontaktoch: 033 73 68 101, 0905 989 472; sekretariat@hlohovec.sk.


 
 
Položky 21-30 z 611

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

English version

34850461

Úvodná stránka