Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Tlačové správy mesta

Marec sa začal na úrade v Hlohovci personálnymi zmenamiVytlačiť
 

Nová konateľka MPHC M. PáleníkováOd 1. marca 2019 došlo na Mestskom úrade v Hlohovci k personálnym zmenám na vedúcich pozíciách. Z funkcie prednostky MsÚ po necelých štyroch rokoch odišla Denisa Bartošová, ktorá po komunálnych voľbách prijala ponuku opäť viesť mestský úrad v Piešťanoch.  Vo funkcii ju vystriedal doterajší vedúci kancelárie primátora Tomáš Borovský.

Nový prednosta MsÚ Tomáš Borovský prišiel do Hlohovca v roku 2015 z Mestského úradu v Piešťanoch z pozície vedúceho právneho referátu. V júli 2015 sa stal vedúcim Kancelárie primátora. V januári 2016 sa stal konateľom Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., od augusta 2018 zastával aj funkciu konateľa v novo založenej spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.

Práve z dôvodu novej pracovnej pozície na mestskom úrade sa oboch funkcií konateľov vzdal. Od 1. marca 2019 spoločnosť vedie Mariana Páleníková, ktorá sa verejnosti predstavila na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Do Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. od apríla nastúpi na miesto konateľky Monika Budaiová.

Mariana Páleníková väčšinu svojho profesionálneho života pôsobila v štátnej a verejnej správe. Dvanásť rokov bola prednostkou Mestského úradu v Žiari nad Hronom, posledné dva roky zastávala túto pozíciu na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom. Zároveň je členkou dozornej rady zdravotníckeho zariadenia uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s., ktorá je poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti a mesto v nej má menšinový podiel. Jej ambíciou je efektívne riadiť spoločnosť a dbať o jej rozvoj v prospech kvality poskytovaných služieb.

„Ďakujem Denise Bartošovej za štyri roky skvelej práce, ktorú odviedla pre naše mesto. Bola to pre mňa veľká škola pracovať s ňou po boku a želám jej, nech sa jej rovnako darí aj v rodných Piešťanoch. Chcem však poďakovať aj Tomášovi Borovskému, ktorý okrem vedenia kancelárie primátora zobral na seba aj úlohu vytiahnuť vodárenskú spoločnosť z červených čísel a v tomto roku aj rozbehnúť novú mestskú poliklinika Hlohovec. Na všetkých pozíciách odviedol skvelú prácu a teším sa na pokračovanie tejto spolupráce v jeho novej pozícii prednostu,“ zhodnotil doterajšiu spoluprácu primátor mesta Miroslav Kollár.


 
 

Skončilo sa rozpočtové provizóriumVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvoSlová kritiky o nespolupráci, uprednostňovaní individuálnych záujmov nad záujmami mesta a jeho obyvateľov si museli vypočuť poslanci mestského zastupiteľstva v Hlohovci počas štvrtkovej (14. 2.) schôdze od verejnosti, ktorá sa na nej zúčastnila. Poslanecký zbor znova rokoval o rozpočte na rok 2019, pretože ho nedokázal pre obštrukcie časti poslancov schváliť v decembri 2018 a mesto fungovalo v rozpočtovom provizóriu.

Niektorí nezávislí poslanci, zoskupení v platforme Hlohovec - Sila spolupráce, však opäť prišli s novými požiadavkami, ktoré neakceptovali výsledky z rokovania mestskej rady v medziobdobí. Hlohovské zastupiteľstvo má počas svojho zasadnutia na 17. hodinu vždy zaradené vystúpenie občanov. Využili to viacerí Hlohovčania, ktorí netajili svoje rozčarovanie nad prácou poslaneckého zboru, kritizovali, že poslanci z platformy sú riadení zvonka a nereprezentujú svoj osobný názor. Vyzývali ich, aby začali pracovať pre obyvateľov mesta, aby počúvali ich potreby, aby spolupracovali so samosprávou. Poukázali aj na to, ako pre rozpočtové provizórium nemožno konať vo viacerých oblastiach života mesta a aké to má pre konkrétne skupiny Hlohovčanov dôsledky. Primátora Hlohovca Miroslava Kollára zaskočili nové požiadavky nad rámec rokovania z mestskej rady, v ktorej majú zástupcovia platformy takisto väčšinu. Konštatoval, že "takto sa spolupracovať nedá". Uviedol, že rešpektuje pomery v zastupiteľstve a snažil sa pri rokovaní o rozpočte vyjsť v ústrety, dve tretiny požiadaviek v medziobdobí predložených boli do nového návrhu rozpočtu na februárovú schôdzu zapracované. Trval však na tom, aby nebola vyradená položka právnych služieb pre mesto, čo, ako uviedol, spôsobí oslabenie mesta a jeho právnej ochrany. Právna kancelária, ktorá služby zabezpečuje od roku 2015, neprehrala ani jeden právny spor Hlohovca a usporila samospráve nemalé prostriedky. Kollár obhajoval aj investíciu do novootvoreného hlohovského zámku, ktorá mala upraviť jeho vstupné priestory pre verejnosť, aj prostriedky na energiu do športovej haly a financie na projektovú dokumentáciu jazdiarne pri zámku, ktorá potrebuje urýchlenú rekonštrukciu. Skupine poslancov sa nepáčil ani monitoring médií, ktorý stojí mesto 540 eur za rok a je podľa primátora štandardným nástrojom miest, krajských samospráv i iných inštitúcií.

Po rozsiahlej diskusii nakoniec návrh rozpočtu Hlohovca 2019 pomerom hlasov desať za a päť proti prešiel, bol schválený ako prebytkový vo výške 47.624 eur, pričom príjmy sú vo výške viac ako 24,50 milióna eur a výdavky vyše 24,45 milióna eur. Poslanecký zbor schválil aj zaradenie prostriedkov Rezervného fondu mesta vo výške 877.280 eur na realizáciu viacerých investičných akcií ako rekonštrukcia múru a schodov na Námestí sv. Michala, výstavba stojísk pre polopodzemné kontajnery, rekonštrukcia vnútrobloku Sihoť či rekonštrukcie školských budov.

Zdroj: TASR


 
 

Verejné výberové konania na konateľov mestských spoločnostíVytlačiť
 

logo VSHC, MPHCV stredu 6. februára a v piatok 8. februára 2019 sa uskutočnia výberové konania na obsadenie funkcií konateľov dvoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Hlohovec. Obe konania sú verejné s možnosťou klásť uchádzačom otázky k prezentovaným projektom.

Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. sa uskutoční v stredu 6. februára 2019. Verejná časť bude prebiehať v Kine Úsmev od 13:00. Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači. Každý z nich bude mať k dispozícii 30 minút, v rámci ktorých je 15 minút vyhradených na predstavenie a prezentáciu projektu. Ostatných 15 minút majú k dispozícii členovia výberovej komisie a verejnosť na kladenie otázok k prezentovanému projektu. Následne sa bude konať neverejná časť výberového konania, kde výberová komisia overí schopnosti a odborné znalosti uchádzača ústnym pohovorom.

V piatok 8. februára 2019 sa uskutoční výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o. Toto výberové konanie bude prebiehať rovnakým spôsobom v Kine Úsmev od 13:00. Zúčastnia sa ho dvaja uchádzači.

Obidve výberové komisie majú sedem členov. Zastúpenie v nich majú odborní zamestnanci Mestského úradu v Hlohovci, poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, odborný garant z predmetnej oblasti a konzultant pre oblasť manažérskych zručností.

Po vypočutí kandidátov ich komisia vyhodnotí. Ak komisia vyberie úspešného uchádzača na funkciu konateľa, odporučí ho primátorovi mesta. Následne, ak sa s uchádzačom primátor dohodne na podmienkach výkonu funkcie, predloží mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie uchádzača do funkcie. Posledným krokom k vymenovaniu úspešného uchádzača do funkcie je jeho rozhodnutie primátora mesta ako jediného spoločníka v obchodných spoločnostiach mesta.


 
 

Od 1. februára prevádzkuje ambulantnú pohotovosť Mestská poliklinika HlohovecVytlačiť
 

ilustračný obrázok - ambulanciaOd 1. februára preberá mesto Hlohovec pod svoju správu pohotovostnú službu pre dospelých, po novom nazývanú Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (APS). Prevádzkuje ju stopercentná mestská spoločnosť Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. v rovnakých priestoroch, ako bola doteraz. V súťaži Ministerstva zdravotníctva SR získala na jej prevádzkovanie šesťročnú licenciu.
Pohotovosť sídli v pôvodných priestoroch, v budove polikliniky. Tieto priestory prešli modernizáciou a potrebnými úpravami. V ambulancii pribudlo prístrojové vybavenie spĺňajúce legislatívne požiadavky na jej prevádzkovanie. APS doteraz prevádzkovala Nemocnica s poliklinikou s.r.o., v ktorej mala radnica menšinový podiel. 
Služby lekárov na pohotovosti budú fungovať v rozsahu upravenom zákonom, teda od 16. do 22. h v pracovných dňoch a od 7. do 22. h v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov. Služby budú pokryte lekármi z Hlohovca.
Viac informácií nájdetene na webovej stránke MPHC.


 
 

Hlohovec má operačný plán zimnej údržbyVytlačiť
 

Hlohovec má operačný plán zimnej údržbyNovela cestného zákona, ktorá povinnosť postarať sa o odpratanie snehu z chodníkov preniesla z majiteľov nehnuteľností na samosprávy, spôsobila v zimných mesiacoch problémy mnohým mestám na Slovensku. Mesto Hlohovec sa od novembra 2018 riadi operačným plánom zimnej údržby, vďaka ktorému boli aj kritické dni s veľkým množstvom snehu zvládnuté bez väčších komplikácií.

Mesto Hlohovec musí po novom počas zimných mesiacov zabezpečiť odpratávanie snehu a ľadu z približne 49 km miestnych komunikácií a 73 km chodníkov. Samospráva tento stav vyriešila uzatvorením zmluvy na základe súťaže, ktorú vyhrala spoločnosť Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. Tá v termíne od 15. novembra 2018 do 31. marca 2019 (a následne aj počas zimnej sezóny 2019/2020) bude vykonávať zimnú údržbu komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v meste.

Cieľom operačného plánu zimnej údržby je zabezpečenie organizačno-technickej prípravy a tiež rozdelenie čistenia komunikácií a chodníkov podľa dôležitosti z hľadiska dopravnej obslužnosti. Všetky miestne komunikácie sú zadelené do štyroch kategórií: I. kategória – centrum mesta, dopravné ťahy a trasy MHD, II. kategória – cesty nadväzujúce na I. kategóriu a trasy zásobovania, III. kategória – ostatné komunikácie a priestranstvá, IV. kategória – neudržiavané úseky. To znamená, že prvoradé je čistenie ciest, ktoré zabezpečujú príjazd do zdravotníckeho strediska, zásobovanie obyvateľstva do obchodnej siete, trasy autobusov MHD a dopravné ťahy. Údržbu na cestách II. a III. triedy v rámci mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo zabezpečuje Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja.

Podobné rozdelenie majú aj chodníky, priechody pre chodcov na miestnych komunikáciách, schody a nástupištia autobusových zastávok, ktoré sú v meste zadelené do štyroch kategórií, opäť podľa dôležitosti ich zimnej údržby. Na ostatných nevyznačených chodníkoch a miestnych komunikáciách je zimná údržba zabezpečená bezodkladne tak, ako to počasie a kapacitné možnosti poskytovateľa dovolia, najneskôr však do 24 hodín od zahájenia posypu resp. pluhovania komunikácii a chodníkov.

Na zimnú údržbu komunikácií mesto Hlohovec vyčlenilo takmer 950 tisíc eur. Kompletný obsah Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Hlohovec pre zimnú sezónu 2018/2019 je zverejnený na www.hlohovec.sk.


 
 

Efektívnejší vývoz odpadu vďaka aplikáciiVytlačiť
 

Efektívnejší vývoz odpadu vďaka aplikáciiUž aj v Hlohovci dokážeme monitorovať naplnenosť kontajnerov a optimalizovať tak náklady na odvoz odpadu. To všetko vďaka mobilnej aplikácii Sensoneo a ultrazvukovým senzorom, ktoré sú umiestnené v kontajneroch na sklo. 

„Mesto Hlohovec už v roku 2017 bezplatne skúšalo senzory merania naplnenosti kontajnerov v rôznych kontajneroch v rámci ich pilotného testovania. Vzhľadom na tvar bežných 1100 litrových kontajnerov senzory neposkytovali korektné údaje. Naopak, senzory v zvonoch na sklo sa osvedčili a preto mesto Hlohovec zabezpečilo v spolupráci s OZV NATUR-PACK, a.s. a FCC Hlohovec, s.r.o. ich osadenie a monitorovanie na stojiskách sídlisk, v celkovom počte 93 kusov,“ vysvetľuje Lucia Štipčáková z Odboru životného prostredia.

„Zavedením aplikácie mesto sleduje zefektívnenie vývozu skla. Aplikácia je zároveň aj informáciou pre obyvateľov, kde sa nachádzajú voľné kontajnery. Obyvateľ mesta môže dať podnet na výsyp naplneného kontajnera, na čo by mala zberová spoločnosť reagovať. Avšak pred nahlásením preplnenia je potrebné vizuálne stav kontajnera aj skontrolovať. V prípade jeho nerovnomerného naplnenia, hlavne priamo pod senzorom, ešte kontajner môže mať dostatočnú voľnú kapacitu na umiestnenie potrebného množstva odpadu,“ dodáva Štipčáková. Toto inteligentné riešenie využíva okrem Hlohovca aj viacero iných slovenských miest, napríklad Nitra, Trnava či Bratislava a presadili už aj v desiatkach ďalších krajín sveta.


 
 

Sociálny taxík má za sebou prvý rokVytlačiť
 

Sociálny taxík má za sebou prvý rokSociálny taxík, ktorý funguje v meste od decembra 2017, absolvoval za 209 dní prevádzky takmer 3000 jázd. Za toto obdobie najazdil 10 212 kilometrov a poskytol prepravu 327 ľuďom, ktorí jeho služby využili opakovane. V drvivej väčšine ho využili dôchodcovia a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zriadenie sociálneho taxíka v meste uľahčilo mnohým obyvateľom prepravu k lekárom a do zdravotníckych zariadení. „Sociálny taxík využívam hlavne cez zimu, keď je vonku chladno alebo šmykľavo a ja by som mohla spadnúť,“ uviedla 69-ročná dôchodkyňa Marianna, ktorá si službu pochvaľuje. Najčastejšie Hlohovčania využívali túto sociálnu službu v mesiacoch apríl, máj, september a október, najmenej počas decembra.     

Celkové náklady na fungovanie sociálnej služby v meste (servis a údržba, plat vodiča, telekomunikačné služby, elektrická energia na prepravu a pod.) boli 15 321 eur, pričom príjem od občanov bol takmer 1 500 eur. Z toho náklady na elektrickú energiu, ktorú elektromobil spotreboval na 10 000 najazdených kilometrov predstavovali 483 eur. 

Služba je určená osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom. Sociálny taxík však môžu využívať aj Hlohovčania starší ako 65 rokov, držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prijímatelia domácej opatrovateľskej služby poskytovanej mestom Hlohovec a prijímatelia registrovanej služby. Určená je tiež rodičom alebo zákonným zástupcom s dieťaťom do 6 rokov. Sociálny taxík je spoplatnený sumou 0,50 eur za jazdu.


 
 

OZNAM: Prerušenie dodávky vodyVytlačiť
 

voda.jpgVodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že v sobotu 26.01.2019 došlo k poruche vodovodu na ul R. Dilonga. V súvislosti s odstraňovaním poruchy bude v nedeľu 27.01.2018 prerušená dodávka vody pre nasledovné lokality:

ul. R. Dilonga, ul. Nábr. A. Hlinku (v úseku za R. Dilonga), ul. Fraštacká,

Odstávka potrvá od 8:00 do ukončenia prác.

Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj poruchy môže prísť k odstávke skôr.

Náhradné zásobovanie:

Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri dentálnom centre.

Zároveň žiadame obyvateľov uvedených lokalít, aby sa predzásobili vodou. Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate). Odstávka vody bude mať vplyv na dodávku TÚV.

Ďakujeme za pochopenie.

www.vshc.sk


 
 

Obyvateľov v meste ubúdaVytlačiť
 

Mesto Hlohovec.jpgDlhoročný trend úbytku obyvateľstva v Hlohovci pokračuje. Z celkového počtu obyvateľov v roku 2017 (21 212 obyvateľov) ubudlo minulý rok 625. Počet Hlohovčanov spadol na konci roku 2018 pod hranicu 21-tisíc obyvateľov a v meste žilo 20 994 Hlohovčanov s trvalým pobytom.

Podľa štatistík mestského úradu v Hlohovci žije v meste 10 763 žien a 10 231 mužov. V roku 2018 zomrelo 216 ľudí (104 mužov, 122 žien) a narodilo sa 197 nových obyvateľov, z toho 99 chlapcov a 98 dievčat. Celkový prírastok obyvateľstva tvorený súčtom prirodzeného prírastku obyvateľstva a občanmi, ktorí na území mesta získali trvalý pobyt v roku 2018 bol 409 a celkový úbytok 625.

Prvý Hlohovčan v roku 2019.jpgPrvý Hlohovčan roku 2019

S príchodom nového kalendárneho roka sme privítali aj prvých Hlohovčanov. S oneskorením troch dní sa prvým stal Tomáš Zelka, ktorý sa narodil 3. januára o 3:40 v Piešťanoch s mierami 3 120 g a 51 cm ako prvé dieťa svojich rodičov Michaely a Michala Zelkových. V rovnaký deň, no o niekoľko hodín neskôr sa narodili aj Emília Sedlíková (8:37) a Filip Polakovič (14:45). Rodičom aj bábätkám želáme veľa zdravia a radosti v živote.


 
 

Liečebňa pre dlhodobo chorých opäť prijíma pacientovVytlačiť
 

LDCH HlohovecMestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. (MPHC) v pondelok 7. januára 2019 prijala na nové oddelenie liečebne pre dlhodobo chorých (LDCH) prvých pacientov. LDCH je pripravená poskytovať pacientom odbornú starostlivosť s kapacitou oddelenia 33 lôžok.

MPHC je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej 100% majiteľom a zakladateľom je mesto Hlohovec. Poskytuje lôžkovú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť a spolupracuje s oddeleniami okolitých nemocníc v regióne. Zdravotnú starostlivosť poskytuje aj v geriatrickej ambulancii a internej ambulancii. 

Liečebňa pre dlhodobo chorých je lôžkové zariadenie, poskytujúce zdravotnú starostlivosť pacientom nad 18 rokov, s komplikáciami chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu. Diagnostický proces je ukončený, akútny stav zvládnutý, ale stav pacienta naďalej vyžaduje sústavnú lekársku starostlivosť, komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, intenzívnu rehabilitáciu, nácvik denných činností. Poskytovaná je i paliatívna starostlivosť o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Pacientov prijíma z domáceho prostredia z ambulantnej liečby na základe odporučenia praktického lekára, alebo lekára špecialistu. Do liečebne je možný i preklad pacienta z akútnych oddelení rajónnych nemocníc a to v prípade, že pacient už nevyžaduje akútnu hospitalizáciu s liečbou a diagnostikou, ale pokračovanie v chronickej liečbe, na základe odporučenia ošetrujúceho lekára, po konzultácii s primárom liečebne, v závislosti od kapacitných možností.


 
 
Položky 31-40 z 609

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

English version

34652762

Úvodná stránka