Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Tlačové správy mesta

Štvrté miesto pre Hlohovec v rebríčku transparentnosti Vytlačiť
 

Mesto HlohovecRebríček transparentnosti a otvorenosti miest, ktorý už po piatykrát zostavila Transparency International Slovensko (TIS) je známy. Z neho je zrejmé, že mesto Hlohovec patrí k najtransparentnejším mestám na Slovensku. Z celkom 100 hodnotených miest je na štvrtom mieste. Oproti poslednému hodnoteniu stúplo až o 15 priečok.

Mesto Hlohovec svojim prístupom k správe vecí verejných spomedzi stovkou najväčších slovenských samospráv získalo, podľa TIS, známku A s celkovým hodnotením 76 %, čím dosiahlo pozíciu v TOP 5 najotvorenejších samospráv na Slovensku. Štvrtou priečkou v rebríčku potvrdilo rastúcu pozíciu z posledných rokov. V roku 2016 bolo mesto Hlohovec na 19. mieste. Aktuálne si tak polepšilo o 15 priečok. Hodnotenie dokazuje, že mesto Hlohovec je príkladom dobrej praxe pre ostatné slovenské mestá.

Vývoj pozície mesta Hlohovec v rámci 100 miest

Transparentnosť miest bola meraná pomocou 105 indikátorov v 11 oblastiach. Analytici pritom vychádzali z piatich rôznych zdrojov od webových stránok miest, cez dotazník zaslaný radniciam až po údaje o súťažiach z Elektronického kontraktačného systému. Pozitívne hodnotenia Hlohovec získal vo všetkých kategóriách. V troch oblastiach - Verejné obstarávanie, Byty a zariadenia sociálnych služieb a Personálna politika bol hodnotený vysoko nad priemerom ostatných samospráv. Najvyššie skóre mesto získalo v oblasti Prístup k informáciám, Rozpočet a zmluvy a Personálna politika. Pozitívne body radnica získala napríklad vďaka širokému rozsahu zverejňovaných informácií či otvorenej diskusii s verejnosťou. Prispelo tiež využívanie anonymných elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní. Hlohovec sa do TOP 5 dostal aj vďaka prijatiu a zverejneniu Etického kódexu, ktorým sa riadia aj volení predstavitelia i zapojením verejnosti do rozhodovania samosprávy prostredníctvom participatívneho rozpočtu.
 

    

ZLOŽKY HODNOTENIA

HODNOTA

KVALITA

1.

Prístup k informáciám

94 %

+

2.

Účasť verejnosti na rozhodovaní

66 %

 

3.

Verejné obstarávanie

82 %

++

4.

Predaj a prenájom majetku

29 %

 

5.

Rozpočet a zmluvy

94 %

+

6.

Dotácie a granty

57 %

+

7.

Byty a zariadenia sociálnych služieb

70 %

++

8.

Personálna politika

90 %

++

9.

Etika a konflikt záujmov

63 %

+

10.

Územné plánovanie a stavebný úrad

75 %

 

11.

Obecné podniky a organizácie

64 %

+

Zdroj údajov: TIS

„Meranie transparentnosti považujeme za veľmi účinný nástroj na ceste ku kvalitnejšej verejnej kontrole, ktorá môže výrazne zúžiť priestor pre korupčné a klientelistické správanie,“ uviedol riaditeľ TIS Gabriel Šípoš.

Prvenstvo v rebríčku transparentnosti miest získal Vranov nad Topľou, ktorý obhájil prvé miesto z roku 2016, druhá skončila bratislavská mestská časť Nové Mesto, tretia bola Rožňava. Podľa TIS je potešiteľným výsledkom aj to, že iba 14 zo stovky miest si v skóre pohoršilo. Hodnotené mestá sa pritom dokázali za posledné dva roky zlepšiť až v deviatich z celkovo jedenásť oblastí.


 
 

Župan potvrdil, že spolu s mestom pracujú na zlepšení dopravnej situácie v Hlohovci Vytlačiť
 

bezbariérový priechod NitrianskaNový bezbariérový priechod pre chodcov s deliacim ostrovčekom na Nitrianskej ulici v Hlohovci na hlavnom ťahu mestom – ceste II. triedy II/513, ktorá patrí do správy Trnavského samosprávneho kraja, bol dnes odovzdaný do užívania obyvateľom mesta. Stavbu realizovalo mesto Hlohovec, časť z nej zafinancuje TTSK. Preberacieho konania sa okrem realizátora stavby a dotknutých orgánov, zúčastnili aj primátor mesta Miroslav Kollár a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý opakovane potvrdil záujem TTSK o zlepšenie dopravnej situácie v Hlohovci. 

bezbariérový priechod Nitrianska bezbariérový priechod Nitrianska

Účelom vybudovania nového priechodu na vysoko frekventovanej ceste bolo zvýšenie bezpečnosti chodcov na hlavnom ťahu mestom. Pri výstavbe došlo k presunu pôvodného priechodu pre chodcov a vybudovaniu spevnených plôch a deliaceho ostrovčeka, zámerom čoho je zníženie rýchlosti prechádzajúci automobilov. Zvýšeniu bezpečnosti prispeje aj nasvetlenie priechodu. Samozrejmosťou je už aj bezbariérový prístup k ceste. Stavba bola zrealizovaná na náklady mesta Hlohovec, časť bude refundovaná z rozpočtu VÚC, keďže deliaci ostrovček prislúcha ceste v správe kraja.

M. Kollár, primátor mesta Hlohovec: „Na tomto malom konkrétnom príklade mesto a kraj ukázali, ako môže fungovať vzájomná spolupráca. Mesto sa s VÚC dohodlo, že celú realizáciu sme zabezpečili my, následne časť preplatia. Išlo o zrýchlenie celého procesu výstavby. Tento malý krok je len symbolom dlhodobej spolupráce na riešení dopravného zaťaženia centra mesta, na ktorom už takmer rok od nástupu nového župana intenzívne pracujeme. V najbližších týždňoch župe odovzdáme našu časť prípravných prác, s ktorými finišujeme, ďalšej to už bude najmä na pleciach župy. Samozrejme, na ďalšiu spoluprácu sme pripravení aj my.“

Predseda TTSK Jozef Viskupič: „Bezpečnosť ľudí je prvoradá. Na tomto ťahu budú musieť pribudnúť aj ďalšie stavby, ktoré bezpečnosť zvýšia. Najväčšou výzvou a prioritou je pre nás druhý ťah Hlohovcom, na príprave ktorého intenzívne pracujeme.“

 


 
 

Hlohovec má od októbra nové Informačné centrumVytlačiť
 

Informačné centrumInformačné centrum mesta Hlohovec dnes otvorilo svoje priestory pre verejnosť. Hlohovčania i návštevníci tak majú od 1. októbra 2018 možnosť na jednom mieste získať informácie o dianí v meste, kúpiť originálne suveníry vo fraštackom nárečí, knihy o Hlohovci a Hlohovčanoch, vstupenky na kultúrne podujatia i tie najlepšie vína z hlohovecko-šintavskej vinohradníckej oblasti.

Na otvorení boli prítomní zamestnanci Mestského kultúrneho centra Hlohovec a mestského úradu, ktorí sa na premene priestorov podieľali. Prví traja návštevníci, ktorí sa prišli pozrieť do zrekonštruovaných a moderne zariadených priestorov bývalej radnice získali od riaditeľa MKC Richarda Kučeru a primátora mesta Miroslava Kollára hodnotné darčeky.

Informačné centrumNové Informačné centrum organizačne spadá pod Mestské kultúrne centrum Hlohovec a jeho personál tvoria interní zamestnanci MKC, ktorým vďaka infocentru vznikli nové kancelárske priestory. Verejnosti budú v dispozícii počas pracovných dní od 8:00 do 16:00. Počas celomestských kultúrnych podujatí aj počas víkendov. Po novom roku, so začiatkom novej turistickej sezóny sa počíta s úpravou otváracích hodín podľa záujmu verejnosti.

Informačné centrum sídli v objekte historickej radnice, ktorá je zaradená do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Dve desaťročia, do roku 2015, bola na tomto mieste predajňa ovocia a zeleniny. Rekonštrukcia miestností do súčasnej podoby začala vo februári 2018 pod prísnym dohľadom Krajského pamiatkového úradu. Prestavba bola hradená z mestského rozpočtu v celkovej výške viac ako 54 000 eur.


 
 

Počas týždňa mobility vymeňte auto za bicykel či autobusVytlačiť
 

Európsky týždeň mobility 2018Hlohovec je jedným z miest na Slovensku, ktoré sa v septembri už tradične zapájajú do kampane Európskeho týždňa mobility (ETM). ETM sa koná každý rok od 16. do 22. septembra. V roku 2017 kampaň zaznamenala rekordnú účasť. V priebehu týždňa organizovalo aktivity 2 526 miest z 50 krajín. Témou aktuálneho ročníka je multimodalita, ktorej cieľom je podpora využívania a kombinácie rôznych druhov dopravy v meste. V rámci ETM bude v Hlohovci aj tento rok mestská hromadná doprava pre všetkých zadarmo. Tešiť sa môžu aj fanúšikovia tradičnej Cyklojazdy po Fraštáku, ktorá odštartuje v stredu 19. septembra. Viac  o podujatí sa dozviete na Facebooku.

Rozvoj cyklotrás zlepší podmienky pre cyklistov

Mesto Hlohovec sa každoročne snaží zrealizovať niekoľko nových trvalých opatrení v prospech chodcov či jazdy na bicykli. Naše mesto síce nie je dánska Kodaň, no priaznivcov cyklodopravy pribúda. Mnohí Hlohovčania využívajú bicykel na pravidelnú cestu do práce, niektorí zas počas jazdy na dvoch kolesách relaxujú vo voľnom čase a spoznávajú okolie. Pribúdajú tiež cyklisti z radov najmladších. Mesto organizuje aj stále obľúbenejšie Cyklojazdy po Fraštáku, ktoré slúžia na propagáciu a rozvoj cyklodopravy v meste. Zapájame sa tiež do kampane Do práce na bicykli. Tento rok sa Hlohovec v celoslovenskom rebríčku umiestnil na 12-tom mieste spomedzi všetkých 81 zaregistrovaných samospráv. Aj tieto fakty sú motiváciu a záväzkom pre kompetentných, aby cyklistom ponúkli viac možností na podporu tohto druhu nemotorovej dopravy.

Neodškriepiteľným faktom je, že stav existujúcej cyklodopravnej infraštruktúry nie je dobrý. Aj preto mestský úrad pracuje a participuje na projektoch v prospech jej rozvoja. Ide najmä o rozšírenie už exitujúcich cyklotrás. Jedným z takýchto je zámer dobudovať v našom katastrálnom území úsek Vážskej cyklomagistrály, ktorá začína v Strečne a končí v Hlohovci, pod cestným mostom (podľa GPS navigácie). Trasa má pritom ďalej pokračovať južným smerom až do Komárna, kde sa napojí na Dunajskú cyklistickú cestu, ktorá je súčasťou Európskej cyklistickej siete Euro Velo.

V roku 2018 Mesto Hlohovec zabezpečilo projektovú dokumentáciu na realizáciu úprav povrchu ľavostrannej ochrannej hrádze Váhu až po koniec svojho katastrálneho územia - po Koplotovce v dĺžke cca 1 980 m. K realizácii by malo dôjsť ešte tento rok.

V ďalšom roku je naplánovaná úprava trasy Hlohovec (MČ Šulekovo) – Leopoldov, v celkovej dĺžke približne 1 420 m, ktorá vedie od Prechodného v katastrálnom území Leopoldov pozdĺž hlavného ťahu  a po Priemyselnej ulici, čím sa zabezpečí lepší prístup do priemyselnej zóny a po dobudovaní  zo strany Leopoldova aj bezkolízny prístup k železničnej stanici v Leopoldove.

Tiež bola vypracovaná projektová dokumentácia úprav troch kolíznych miest na existujúcej hrádzi (stará mýtnica, bitúnok, vyústenie pri Svätopeterskej ulici) a rekonštrukcia povrchov na pravom brehu v úseku od cestného mosta s jeho mimoúrovňovým križovaním a napojením na chodník popri hlavnej ceste, po vyústenie ulice  Osloboditeľov v Šulekove, v dĺžke cca 1 650 m. V tomto roku začal aj Trnavský samosprávny kraj pripravovať projekt trasy od Šulekova po Horný Čepeň, odkiaľ už trasa vedie po ochrannej hrádzi Váhu v Seredi a hrádzi Vodného diela Kráľová a taktiež  aj prepojením medzi Hlohovcom s Madunicami po pravom brehu rieky Váh. 

Do budúcna sa uvažuje aj s úpravami na miestnych komunikáciách v meste či už formou samostatných cyklopruhov alebo cyklokoridorov pre lepšiu ochranu cyklistov využívajúcich bicykel ako dopravný prostriedok. Všetky tieto kroky smerujú k tomu, aby boli zlepšené podmienky pre cyklistov v Hlohovci a pre jednoduché začlenenie bicykla ako dopravného prostriedku predovšetkým pre vnútromestskú dopravu.


 
 

Nová vizuálna identita mesta HlohovecVytlačiť
 

Logo mesta HlohovecHlohovec prichádza s novou vizuálnou identitou. Prečo mesto túto zmenu podstúpilo a aký bol proces jeho tvorby prezradí trnavské kreatívne štúdio Cukru production, ktoré je jej tvorcom.

Žijeme vo vizuálnej dobe. Veci, ktorými sa obklopujeme, si vyberáme nielen podľa funkčnosti, ale aj podľa toho, či sa nám páčia. Každý z nás má svoje obľúbené pyžamo alebo svoju obľúbenú šálku, z ktorej pije ráno kávu. Každý z nás rozmýšľa, čo si oblečie na dôležité pracovné stretnutie, vo sviatočný deň alebo na výlet. Iný obrus máme na stole v bežné dni a iný na Vianoce. Je za tým prirodzená potreba. Dávame tak najavo svoju identitu a vkus. Jednoducho povieme, akí sme. Nejde o povrchnosť prístupu. Človeka a jeho identitu tvorí, samozrejme, komplexnejší súbor prvkov, než iba to, čo má oblečené. Vizuálna prezentácia je však podstatnou súčasťou dnešného sveta. Nemôžeme sa nad tým pohoršovať ani s tým bojovať. Vývoj sveta a technológií nezastavíme, a preto je dôležité tento fakt akceptovať a vedieť adekvátne na túto situáciu zareagovať.

Ako vnímame Hlohovec

Máme skúsenosti s rôznymi projektami v oblasti cestovného ruchu a dobre poznáme tento región. Projekt novej identity mesta Hlohovec nás nadchol. Máme radi menšie mestá a vidíme v nich obrovský potenciál. My sami sme ľudia, ktorí neodišli žiť a pracovať z rodného mesta inam, ale hľadajú a vytvárajú príležitosti tam, odkiaľ pochádzajú. Hlohovec má obrovský potenciál. Mesto má nádherný park s úžasnými platanmi a rieku. Skvelá poloha ho predurčuje byť zaujímavým miestom na výlet pre celý región. Okolité vinohrady Hlohovcu dodávajú pocit malebného francúzskeho vidieka. Vyhliadka Šianec je skvelé miesto! Mesto Hlohovec je dobre dostupné po diaľnici, vlakom, ale aj bicyklom. Nejednu firemnú bicyklovačku po Hlohovecku sme už absolvovali aj my a k tomuto typu krajiny máme špeciálny vzťah. Keď človek žije na jednom mieste príliš dlho, prestáva ho vnímať s odstupom. My sme ako návštevníci všetky tieto pozitíva na meste úprimne vnímali a snažili sme sa ich zakódovať do novej identity a komunikácie mesta.

Proces tvorby

Nové logo je inšpirované erbom mesta. Cituje jeho farebnosť a pomer tvarov. Dva modré obdĺžniky evokujú zvislé čiary písmena H. Priečne sú prepojené šípkou, ktorá sa stáva ikonickým a dynamickým prvkom pri rozvíjaní ďalšej vizuálnej komunikácie mesta. Okrem hlavného loga mesta sme pripravili aj logá pre jednotlivé mestské organizácie, ktoré ich zapracujú do svojej identity postupne. S novým vizuálom prichádza aj aktualizovaný vizuál Života v Hlohovci, dizajn informačných tabúľ, moderný vzhľad mestských plagátov alebo darčekových predmetov, ktoré budú v predaji po otvorení Informačného centra. Proces tvorby novej vizuálnej komunikácie pre mesto je zodpovedná úloha. Je potrebné nastaviť zapamätateľný, no zároveň dostatočne variabilný a funkčný systém, s ktorým vie mesto pracovať dlhodobo, efektívne a podľa aktuálnych potrieb. Tieto atribúty sme sa snažili zohľadniť pri našom kreatívnom procese, ktorý prebiehal formou pravidelných konzultácií a rozhovorov. Novú identitu budete stretávať pravidelne – na internete, ale aj v „offline“ svete. A ona sa bude veľmi snažiť o to, aby ste si ju obľúbili. Aby už pohľad na nové vizuály mesta vo vás vyvolal pocit, že máte toto mesto radi a cítite sa tu príjemne. Mestu Hlohovec želáme veľa spokojných obyvateľov, zvedavých návštevníkov a mladých kreatívnych ľudí, ktorí majú radi svoje mesto a chcú v ňom žiť.

Videoprezentácia novej identity mesta: https://www.youtube.com/watch?v=SL1aSf_Rocw

 

Martina Slováková
kreatívna riaditeľka
Cukru production, s.r.o.


 
 

V rozpočte sú stále peniaze na podporu vašich aktivítVytlačiť
 

Rozpočet na podporu aktivítOrganizátori aktivít v kultúrnej, sociálnej či športovej oblasti, stále máte možnosť získať finančnú podporu z rozpočtu mesta. Hoci financie, ktoré prerozdeľujú poslanci sú už vyčerpané, stále je to možnosť získať dotáciu z fondu primátora.

Žiadosť o dotáciu v kompetencii primátora je možné podávať v priebehu celého roka. Aby ste však dotáciu stihli riadne a včas vyúčtovať a neprišli o ňu, ideálne je požiadať do konca októbra tohto roka. Výška je limitovaná maximálnou sumou 300 eur. Týka sa to nie len pripravovaných podujatí, ale aj tých minulých, organizovaných v tomto kalendárnom roku, ktoré viete zdokladovať. O financie z fondu primátora môžete požiadať aj vtedy, ak ste si už podali žiadosť dotáciu v kompetencii MsZ. Žiadateľ je oprávnený podať najviac jednu žiadosť v jednom kalendárom roku v rámci jednej z kompetencií. Presné informácie o spôsobe prijímania žiadostí a poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom nájdete vo VZN č. 171/2016. Prehľad čerpania zostatku finančných prostriedkov v jednotlivých oblastiach podporovaných aktivít nájdete v tabuľke.                  

Rozpočet na podporu aktivít.PNG


 
 

Poznáme finalistov súťaže Strom rokaVytlačiť
 

Súťaž Strom roka 2018V poradí už 16. ročník ankety Strom roka pozná dvanástku finalistov, ktorí zabojujú o titul Strom roka 2018. Hlohovská moruša biela sa však do finále nedostala. Rozhodla o tom odborná komisia, ktorá vyberala spomedzi 48 prihlásených kandidátov.

Organizátori súťaže vyhlásili stromy postupujúce do finále na festivale Pohoda v Trenčíne, kde návštevníci odštartovali hlasovanie. Výber stromov je ako každý rok pestrý, vo finálovej dvanástke zabojujú o titul čerešňa z obce Čižatice, dub letný z Kežmarku, hruška z obce Rejdová, ginko z Prešova, topoľ biely z Dolnej Strehovej, lipa z Kopčian, jabloň zo Svinnej, jaseň z Dechtíc, hruška z obce Dolné Príbelce, lipa z Riečnice, magnólia z Betliara a dub letný z obce Lipovany. Verejné hlasovanie potrvá do 30. septembra 2018. Hlasovať je možné formou hlasovacieho lístka, SMS, na webovej stránke www.ekopolis.sk a aj na sociálnej sieti Facebook. Fotografie a príbehy stromov sú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis. Vyhodnotenie celej súťaže, ocenenie víťazov a udelenie titulu Strom roka 2018 sa uskutoční v októbri 2018.

Do súťaže bola minulý rok zapojená borovica lesná zo Zámockej záhrady, ktorá postúpila do finále a umiestnila sa na 2. mieste. V júni tohto roka jej bolo vďaka výhre poskytnuté arboristické ošetrenie v hodnote 300 eur.


 
 

Budovu polikliniky čaká premenaVytlačiť
 

Takto by mohli v budúcnosti vyzerať priestory hlohovskej polikliniky v prípade, že mesto uspeje vo výzve na budovanie centier integrovaných zdravotníckych služieb.V roku 2017 spoločnosť Nemocnica s poliklinikou, s.r.o. (NsP) bez predchádzajúceho upozornenia vypovedala dlhoročnú nájomnú zmluvu na budovu polikliniky a tento objekt bol v zlom technickom stave vrátený mestu.

V súčasnosti budovu spravuje stopercentná mestská spoločnosť Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. (BH), ktorá v spolupráci s mestom chystá jej rekonštrukciu. O detailoch sme sa porozprávali s konateľom BH Ing. Petrom Ulíkom.

 

V rozpočte mesta Hlohovec na rok 2018 boli schválené financie na začiatok rekonštrukcie budovy polikliniky. V akom ste štádiu?

Do rozpočtu Mesta boli zaradené dve akcie. Rekonštrukcia priestorov v objekte polikliniky, ktoré mali slúžiť na rozšírenie kapacít liečebne dlhodobo chorých (LDCH) v sume 150 000 eur. Táto akcia sa zatiaľ nerealizuje, pretože sa ukázalo, že pôvodný odhad nákladov vychádzajúci z informácie z NsP, s.r.o. bol podhodnotený, pokiaľ máme splniť všetky nároky, ktoré majú takéto priestory spĺňať.

Vzhľadom k deklarovanému záujmu mesta Hlohovec prevádzkovať  LDCH vo vlastnej réžii sa k tomuto projektu v najbližších dňoch vrátime.

Druhá investičná akcia sa mala týkať začiatku opráv v samotnej budove polikliniky.

Áno, začíname najprv s rekonštrukciami rozvodov. Ako prvá prichádza na rad elektroinštalácia v spoločných priestoroch čakární, tieto rekonštrukčné práce by mali byť ukončené do konca septembra.

Čo treba ešte v budove vyriešiť do budúcnosti?  

Vzhľadom na jej stav a dlhoročné chátranie asi Takto by mohli v budúcnosti vyzerať priestory hlohovskej polikliniky v prípade, že mesto uspeje vo výzve na budovanie centier integrovaných zdravotníckych služieb.všetko. Máme pripravený projekt Rekonštrukcie objektu hlavnej budovy – zateplenie obvodového a strešného plášťa, stavebné úpravy, tiež je potrebné vymeniť zostávajúce výplne otvorov, dobudovať lôžkový evakuačný výťah, zrekonštruovať hlavné energetické rozvody v technickom suteréne, následne aj vnútorné rozvody zdravotechnických inštalácii v celom objekte hlavnej budovy a sociálne priestory, zrekonštruovať vnútorné spoločné priestory – čakárne, komunikačné chodby, schodiská, popri tom vnútorné slaboprúdové rozvody a optickú sieť...

Mesto Hlohovec tiež zareagovalo na výzvu na vybudovanie centra integrovaných zdravotníckych služieb a podalo v júni projektový zámer, ktorý by mohol priniesť cca 700 000 eur na rekonštrukciu prízemia budovy polikliniky. V tejto súvislosti bola spracovaná štúdia, ktorá hovorí aj o celkovom funkčnom využití budovy, čo nám umožní realizovať celkovú rekonštrukciu koncepčne podľa toho, ako má vyzerať finálne využitie priestorov polikliniky, ktorá bude aj naďalej slúžiť na poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb.


 
 

Zostane v Hlohovci liečebňa pre dlhodobo chorých?Vytlačiť
 

Nemocnica s poliklinikou - článokSpoločnosť Nemocnica s poliklinkou, s.r.o. (NsP), v ktorej má mesto iba menšinový 49-percentný podiel začala dávať koncom júla výpovede zamestnancom Liečebne dlhodobo chorých (LDCH) a k 30. júlu prepustila všetkých pacientov. Znamená to definitívny koniec LDCH, ktorá slúžila nielen pre Hlohovec, ale pre celý región?

K téme budúcnosti polikliniky sa vyjadruje primátor mesta Miroslav Kollár. S otázkami sme oslovili aj konateľa Nemocnice s poliklinikou, s.r.o., odpoveď však poslal po uzávierke novín, preto sa do tlačeného vydania augustového čísla Život v Hlohovci nedostali. Prikladáme ich v prílohe článku. 

Aká je aktuálna situácia v LDCH začiatkom augusta?

Priestory LDCH zatiaľ v budove polikliniky stále sú, aj personál, ktorému z rozhodnutia väčšinového vlastníka (väčšinový podiel v NsP ovláda niekdajší poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Ivan Varga) urobeného bez nášho vedomia sčasti bežia výpovedné lehoty do 31. októbra. K 30. júlu však prepustili (opäť bez nášho vedomia) posledných pacientov a do výročnej správy spoločnosti napísali, že poskytovanie LDCH sa skončí k 31. augustu.

My sme preto Nemocnici s poliklinikou, s.r.o. 31. júla vypovedali nájomnú zmluvu, ktorej výpovedná lehota uplynie rovnako k 31. októbru, aby sme si uvoľnili priestory, v ktorých by sme následne chceli pokračovať v prevádzkovaní LDCH vo vlastnej réžii.

Riešime túto situáciu v komunikácii s vedením Trnavského samosprávneho kraja aj ministerstvom zdravotníctva, myslím, že ani tam celkom nechápu posledné kroky, ktoré robí väčšinový vlastník NsP. Na 9. augusta zvolávam mestské zastupiteľstvo, na ktorom predstavím model, ktorý by nám mal umožniť zabezpečovať v prvom kole aspoň služby liečebne dlhodobo chorých v čo najkratšom čase.

Vo výročnej správe NsP za rok 2017 sa zatvorenie LDCH zdôvodňuje nenaplnením záväzku mesta Hlohovec pri ozdravnom procese.

Snaha hodiť zodpovednosť za stav v NsP na mesto Hlohovec, ktoré je dlhodobo v postavení menšinového vlastníka s nulovým manažérskym vplyvom, je smiešna. My sme schválili financie na rozšírenie LDCH podľa odhadu, ktorý nám dala NsP, v reále sa ukázalo, že ak máme splniť všetky legislatívne podmienky na takéto priestory, tak tá investícia bude násobne vyššia, čo mení celú ekonomiku ich „ozdravného plánu“. Navyše spolupracovať s partnerom, ktorý robí kľúčové rozhodnutia poza náš chrbát je naozaj ťažké.

Napríklad keď sa ešte v minulom volebnom období chceli niektorí poslanci dostať k údajom o hospodárení spoločnosti, tak ich nechali vyhodiť z dozornej rady. Väčšinový vlastník nás v poslednom čase oslovoval v podstate najmä so žiadosťami o riešenie situácie a o financie, ale o ostatných zásadných krokoch, ako je napríklad spomínané prepúšťanie zamestnancov či pacientov sa nás informovať neunúval.

Infografika - NsPVy ste na júnovom mestskom zastupiteľstve verejne ponúkli pánovi Vargovi rokovania o prevzatí jeho podielu v NsP. Ako pokračujú tieto rokovania?

Nijako. My sme hneď začiatkom júla po zastupiteľstve požiadali o zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom sme mu chceli predostrieť návrh mesta na prevzatie jeho podielu v spoločnosti, nech ju môžeme začať manažovať normálne. Termín valného však stanovili až na štvrtok 2. augusta. V utorok tento týždeň ho však zrušili, pretože zrejme zistili, že ho zvolali v rozpore so spoločenskou zmluvu a stanovili nový termín v druhej polovici augusta. Do nového programu však už ani nezaradili bod, kvôli ktorému sme pôvodne o zvolanie valného zhromaždenia požiadali – náš návrh na prevzatie jeho podielu v spoločnosti. Medzičasom však už bez nášho vedomia urobili viacero krokov, ktoré podľa nášho názoru poškodzujú samotnú spoločnosť, že návrat k takýmto rokovaniam bude ťažký.

Aké to boli kroky?

Napríklad posledné kroky spojené s prepustením pacientov LDCH. Len náklady spojené s odchodom zamestnancov LDCH (výpovedné lehoty, odstupné) môžu byť rádovo aj viac ako sto tisíc eur, ale spoločnosť sa na tie tri mesiace, keď zamestnancom ešte plynie výpovedná lehota, dobrovoľne vzdala príjmov za poskytované služby, ktoré mohla ešte tri mesiace poskytovať. To predsa nemá logiku, keď si vo firme s dlhmi cez dva milióny eur ponecháte v jednom zo stredísk len náklady a dobrovoľne sa vzdáte výnosov.

Navyše do spoločnosti prijali ďalšiu pôžičku štvrť milióna eur bez nášho vedomia, hoci na to potrebujú súhlas valného zhromaždenia. Predseda dozornej rady Ľuboš Kvanta, ktorý je zároveň spoločníkom I. Vargu vo firme, ktorá ovláda väčšinu v NsP – na zasadnutí dozornej rady potvrdil, že také valné zhromaždenie bolo, my o ňom ale dodnes vedomosť nemáme. Aspoň že túto pôžičku použili na vyplatenie časti dlhov NsP voči mestu Hlohovec.

 


 
 

Delegácia z Moldavska prišla po inšpirácie na mestský úradVytlačiť
 

Delegácia z Moldavska navštívila mestský úradZískavať praktické skúsenosti a príklady úspešných projektov efektívneho výkonu územnej samosprávy od úradníkov na Slovensku prišla delegácia moldavských zástupcov mestských úradov. V rámci študijnej cesty po našej krajine navštívili 1. augusta aj Mestský úrad v Hlohovci, kde sa oboznámili s fungovaním klientskeho centra.

Delegáciu z Moldavska, ktorá navštívila Slovensko v rámci projektu organizácie Človek v ohrození, tvorilo 10 zástupcov samospráv Ceadir-Lunga a Komrat (mesta a hlavného mesta autonómnej oblasti Gagauzska) vrátane starostov, zástupcu starostu a mestských úradníkov. V Hlohovci členom delegácie úlohy a prácu klientskeho centra ozrejmili prednostka MsÚ Denisa Bartošová a Mária Petríková, vedúca Odboru právneho a klientskych služieb, zodpovedná za chod centra.

Delegácia z Moldavska navštívila mestský úradDelegácia z Moldavska navštívila mestský úradHostia sa pýtali nielen na súčasné fungovanie centra, ale najmä na proces, ktorý predchádzal jeho samotnému vzniku. Zaujímali ich praktické poznatky a skúsenosti s nastavením všetkých procesov, systémov a infraštruktúry, pýtali sa tiež na výber poskytovaných služieb. Dostali mnohé cenné rady a inšpirácie, ktoré môžu zužitkovať pri zriaďovaní klientskych centier na samosprávnych úradoch v Moldavsku.

Projekt organizácie Človek v ohrození dlhodobo podporuje transformačné krajiny zlepšovať dobrú správu vecí verejných prostredníctvom posilňovania inštitúcií lokálnej demokracie a rozvoja občianskej spoločnosti. Cieľom projektu v Moldavsku je posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv a aktivizácie mládeže v regióne Gagauzska. Mestá Komrat a Ceadir-Lunga podporujú v efektívnom poskytovaní služieb občanom prostredníctvom zriadenia klientských centier. Mesto Hlohovec si vybrali na základe pozitívnych skúseností zo zriadením klientskeho centra a tiež pre vysoké umiestnenie mesta v rebríčku transparentnosti Transparency International Slovensko. Pred návštevou u nás boli tiež v Kežmarku, Martine, Banskej Bystrici a Trnave, ktoré tiež prevádzkujú klientske centrá na svojich úradoch.


 
 
Položky 41-50 z 599

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

webygroup

English version

33884870

Úvodná stránka