Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Tlačové správy mesta

Dajte si pozor na podvodníkovVytlačiť
 

ilustračný obrázokMesto Hlohovec upozorňuje obyvateľov, najmä starších ľudí, aby nenaleteli na opakované pokusy podvodníkov obrať seniorov o peniaze. Špekulanti sa snažia vymámiť peniaze telefonicky pod rôznymi zámienkami, pričom sa odvolávajú na pomoc pre ich príbuzných.

Naposledy neznámy muž telefonoval staršej žene v Hlohovci, že je z nemocnice. Informoval ju, že jej syn mal autonehodu a potrebujú peniaze na prevoz. Ona našťastie nenaletela, no môže sa to stať iným. Buďte preto opatrní pri komunikácii s cudzími ľuďmi a všetko si vždy preverte u príbuzných. V prípade akéhokoľvek podozrenia volajte políciu na linke 158.


 
 

Arboristi ošetrili hlohovské stromyVytlačiť
 

Arboristi ošetrili hlohovské stromyOdborného ošetrenia arboristickými technikami sa začiatkom júna dočkali dve majestátne lipy malolisté z mestského cintorína, ktoré sa týčia nad kaplnkou Sedembolestnej p. Márie. Z korún stromov boli odstránené suché konáre a pribudlo bezpečnostné viazanie konárov. Koncom mesiaca bola ošetrená aj borovica lesná v Zámockej záhrade.

Ošetrenie bolo hradené Nadáciou Ekopolis v rámci súťaže Strom roka. V nej získala borovica lesná 2. miesto a príspevok na ošetrenie stromu certifikovaným stromolezcom, ktorého vybrala Nadácia Ekopolis. Mimoriadnou cenou pre vybrané mestá bolo ošetrenie ďalších drevín podľa vlastného uváženia arboristu v hodnote 500 eur. Mesto Hlohovec sa rozhodlo ošetriť dve lipy na cintoríne, ktoré sú dominantami daného priestoru.

Traja certifikovaní arboristi, ktorí sú členmi ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť) poskytli drevinám počas niekoľkých hodín odborné ošetrenie. „Zredukovali sme odľahlé časti koruny kvôli tlakovému vetveniu a zároveň sme nainštalovali záchytné istenie o nosnosti 8 ton, ktoré v prípade, ak by tlakové vetvenie prasklo, podrží konár v korune stromu. Druhá lipa prešla bezpečnostným rezom a takisto sme orezali niektoré odlomené alebo poškodené konáre,“ uviedol stromolezec Michal Zelenák. Arboristi museli liezť do niekoľkometrovej výšky a rezať poškodené konáre, ktoré by mohli byť pre samotný strom a návštevníkov cintorína nebezpečné. „Miesto je komplikovanejšie vzhľadom na lokalitu. Sú tu vzácne hrobky a pri orezoch sme museli dávať pozor, aby sme ich nepoškodili.“

O pár týždňov neskôr, prešla arboristickým ošetrením v hodnote 300 eur aj borovica lesná. Jej stav prišiel zhodnotiť Martin Kolník, certifikovaný arborista, člen spoločnosti ISA Slovensko. Keďže má drevina korunu v značnej výške, vykonaná bola podrobnejšia diagnostika stromolezeckou technikou, a to aj v najvyšších častiach koruny. Šetrne boli odstránené suché konáre, vykonaný bol tzv. bezpečnostný a zdravotný orez, ako aj odľahčenie prasknutého konára v korune. Plánované je vykonanie odbornej diagnostiky kmeňa za použitia prístrojovej techniky a následne budú určené prípadné ďalšie opatrenia na vytvorenie podmienok čo najdlhšieho zotrvania tejto majestátnej borovice v parku. Finančná hodnota, ktorá bola cenou za umiestnenie v súťaži, ale aj mimoriadne ocenenie pre vybrané mestá mali skôr symbolický charakter. Hlavným cieľom bolo, aby sa stromom, ktoré si to naozaj vzhľadom na svoj vek, históriu a rozmery zaslúžia, dostalo kvalitného ošetrenia.


 
 

Revitalizácia detských ihrísk v mesteVytlačiť
 

Detské ihrisko na ZávalíAudit detských ihrísk z roku 2015 ukázal, že len jedno z devätnástich verejne dostupných detských ihrísk v meste bolo v stave vyhovujúcom bezpečnostným predpisom. Preto sa mesto Hlohovec zameralo na ich systematickú revitalizáciu, výstavbu nových a zároveň odstraňovanie nevyhovujúcich ihrísk. V rokoch 2015 – 2018 preto bolo zrevitalizovaných alebo nanovo postavených jedenásť detských ihrísk (dve ešte čakajú na realizáciu v tomto roku), tri ďalšie športoviská, zrekonštruovaná mestská telocvičňa, vybudovaná atletická dráha a fitnes park, či nové detské ihrisko a športoviská na kúpalisku.

Detské ihriská sú verejný priestor, na ktorý sú kladené vysoké nároky z každej strany. Inak sa na ne pozerajú deti a ich rodičia, iné požiadavky majú prevádzkovatelia, samosprávy a samostatnou kategóriou sú normy, ktoré musia spĺňať. Spoločným menovateľom je však bezpečnosť, ktorá je prioritou všetkých.

Hoci rušenie detských ihrísk nie je populárnym opatrením, ide o premyslený krok. Dôvodov prečo sú niektoré ihriská v správe mesta Hlohovec odstraňované je hneď niekoľko - problematika dlhodobej udržateľnosti a starostlivosti o ne, príliš veľká hustota ihrísk v daných lokalitách a detské ihriská nespĺňajúce normy. Vzniknutý prázdny priestor bude nahradený vzrastlou zeleňou či inou funkciou.

O opravy a údržbu detských ihrísk v Hlohovci sa stará Odbor majetku mesta na mestskom úrade. Zodpovední zamestnanci odštartovali proces odstraňovania niektorých ihrísk zasypávaním pieskovísk a demontážou hracích prvkov. Je celkom pochopiteľné, že verejnosť tieto kroky prijala so znepokojením. No v tomto prípade má každý krok svoje logické vysvetlenie. Napríklad na ihrisku v lokalite Vinohradská/Za poštou bola odstránená šmykľavka, ktorá nevyhovovala norme. Tá hovorí, že okolo celej šmykľavky má byť dopadová plocha 1,5 metra, čo by zaberalo priestor 8 x 5 m. Naše plochy pod nimi boli cca 2 x 3 m iba tesne v mieste dopadu. Aktuálne je tento priestor odovzdaný dodávateľovi, ktorý tu vytvorí nové ihrisko s lanovými hracími prvkami. Súčasťou tohto priestoru je aj obnovené streetbalové ihrisko. Na Vinohradskej ulici pri cintoríne tiež odstránenú šmykľavku a pieskovisko v priebehu leta nahradí nová lanová pyramída. 

Zrušené bolo tiež pieskovisko so šmykľavkou na Závalí (pri schodisku). Deti z tejto lokality sa však môžu hrať na vynovenom ihrisku iba o 100 metrov ďalej, na Závalí 8, kde je ihrisko pred dokončením. Presunutá tam bola polovica ihriska aj s riečnym štrkom, ktoré mesto dostalo darom od súkromného vlastníka zo Šulekova, ktorý rušil ihrisko pri benzínovej pumpe. Ihrisko čaká ešte úprava okolia a odstránenie starých kovových prvky pôvodného ihriska. Druhá polovica darovaných hracích prvkov skončí v areáli základnej školy na ulici A. Felcána. Výmena čaká aj dopadovú plochu na ihrisku na ulici Osloboditeľov v Šulekove. Riečny štrk nahradí doterajšiu plochu, ktorá nemá tlmiace účinky pri páde. V parku na ulici R. Dilonga bol odstránený piesok z pieskoviska, no toto ihrisko bude kompletne zrevitalizované. Posledným ihriskom, kde mesto zrušilo pieskovisko je vnútroblok na Michalskej. Ten má byť v budúcnosti riešený komplexne. Deti v tejto lokalite majú na dosah veľké ihrisko na Podzámskej, ktoré je prakticky cez ulicu. Začiatkom júna bol vymenený piesok v Zámockej záhrade. Dnes je na tamojšom detskom ihrisku 12 m3 nového piesku.

Pre rok 2018 bola naplánovaná väčšia obnova troch detských ihrísk, v parku na R. Dilonga a na uliciach Fraštacká a Vinohradská.V závislosti od finančných prostriedkov určených na údržbu ihrísk plánuje mesto tiež výmenu dopadových plôch za riečny štrk na Manckovičovej a Gaštanovej ulici. Nové detské ihrisko aktuálne pribudlo aj v areáli mestského kúpaliska. Všetky nové a zrevitalizované detské ihriská v tomto roku sa zaradia na zoznam z uplynulých dvoch rokov. V roku 2016 boli obnovené a vybudované štyri detské ihriská, dve na ulici Nitrianska, jedno na Hollého a jedno na Hájskej. V roku 2017 bolo obnovené ihrisko na Kamenohorskej a vybudované nové na Svätopeterskej. Netreba opomenúť ani ihriská pre vyššie vekové kategórie a dospelých - workoutové, ktoré vznikli v parku na ulici R. Dilonga, Hájskej v Šulekove a dve úplne čerstvé na kúpalisku a v priestoroch základnej školy na A. Felcána.

Cieľom mesta nie je oberať deti o radosť tráviť čas na detských ihriskách. Práve naopak. Snahou je ponúknuť im bezpečný priestor, kde môžu bezstarostne prežívať voľné chvíle. Aj v tomto prípade platí, že nie je dôležitá kvantita, ale kvalita detských ihrísk v meste.


 
 

Nová atletická dráha je splneným snomVytlačiť
 

otvorenie atletickej dráhyŠportovci sa dočkali, mnohým sa splnil dávny sen o profesionálnom bežeckom okruhu v Hlohovci. V areáli základnej školy na ulici A. Felcána v utorok 26. júna slávnostne otvorili novú atletickú dráhu. O tom, že išlo o veľkú udalosť svedčí aj zoznam osobností zvučných mien z oblasti športu, ktoré boli pri tom.

Základná škola A. Felcána, alebo „Trojka“ ako ju mnohí poznáme, je škola orientovaná na šport a vychovala už nejedného úspešného športovca. Súčasná riaditeľka Miroslava Múdra, ktorá je bývalou atlétkou, sa rozhodla pokračovať v tomto smerovaní školy a dotiahla do úspešného konca projekt obnovenia pôvodnej atletickej dráhy. Tá prvá bola na školskom dvore vybudovaná už v roku 1964 a vďačíme za ňu vtedajším učiteľom, pánom Hrobárovi a Vrtíkovi. Pri príležitosti otvorenia pôvodnej dráhy sa konal aj prvý ročník Hlohovských hier mládeže, pri ich zrode stál učiteľ telesnej výchovy Martin Balla. Teraz, v roku 2018 sa po 54 rokoch história zopakovala. Martin Balla bol opäť pri otvorení atletickej dráhy, dnes už modernej tartanovej s okruhom 250 m a rovinkou 100 m a pri prvom štarte novodobých Hlohovských hier detí, ktoré sa odohrali hneď po slávnostnom otváracom ceremoniáli. M. Balla túto udalosť označil za svoj splnený sen.

otvorenie atletickej dráhyNa otvorení sa okrem učiteľov a žiakov školy, zástupcov Mesta Hlohovec a ďalších pozvaných hostí zúčastnili tiež významní predstavitelia slovenskej atletiky ako napríklad čestný predseda Slovenskej asociácie športu na školách Anton Javorka, ktorý bol československým reprezentantom v maratóne a zakladateľ Kalokagatie na Slovensku, tiež zástupcovia Slovenského zväzu v atletike a štábu olympijských aktivít za Trnavský samosprávny kraj. Prítomní boli aj držitelia rekordov Hlohovských hier mládeže i predseda Atletického klubu Bojničky J. Šiška či organizátor Medzinárodného chodeckého mítingu v Hlohovci, reprezentant ČSR v behu a chôdzi J. Burcl.

Riaditeľka ZŠ M. Múdra po skončení oficiálnej časti s dojatím povedala: „Teším sa, že dnešný deň vyšiel podľa predstáv. Sama som neverila, že sa to môže za jeden školský rok podariť. Zrekonštruovať atletickú dráhu, vybudovať outdoor fitness ihrisko a zorganizovať prvé novodobé Hlohovské hry detí. Vďaka všetkým nadšencom sa to podarilo.

Teším sa, že tento deň sme splnili sny viacerým – v prvom rade pánovi Ballovi i jeho zverencom, rekordérom HHM, ktorí mali možnosť stretnúť sa s ním po niekoľkých rokoch. Všetci sme netrpezlivo čakali na tento deň. Pre mňa osobne bolo výnimočné aj osobné stretnutie s pánom Dr. Javorkom, ktorý bol pre mňa ako bývalú atlétku vždy veľkým vzorom. My športovci máme po splnení snov vždy ďalšie ciele a sny. Preto si prajem nech sa nové Hlohovské hry detí stanú dlhoročnou tradíciu pre žiakov I. stupňa základných škôl.“

Súťažnými disciplínami novodobých Hlohovských hier detí 2018 boli beh na 60 m, beh na 300 m, štafeta, hod plnou loptou a skok z miesta odrazu. Ako už býva zvykom, najúspešnejšími súťažiacimi boli žiaci zo ZŠ A. Felcána a škola si odniesla medailu z každej disciplíny.


 
 

Spoločnosť VaTS od júla s novým menomVytlačiť
 

ilustračný obrázokSpoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o. poskytuje služby v oblasti distribúcie a odvádzania vody verejnou kanalizáciou v meste Hlohovec už pätnásť rokov. Začínala ako Mestská vodárenská a kanalizačná spoločnosť Hlohovec, s.r.o. v roku 2003. Pod obchodným menom Vodárenské a technické služby, s.r.o. pôsobí od januára 2005. V období rokov 2015 – 2018 došlo k revitalizácii spoločnosti, ktorá zahŕňala aj optimalizáciu rozsahu vykonávaných činností. Zavŕšením tohto procesu je aj zmena obchodného názvu spoločnosti.

S účinnosťou od 1. júla 2018 mení obchodné meno z pôvodného „Vodárenské a technické služby, s.r.o.,“ na nové „Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.“ a začína ho používať v obchodnom styku. Zmena obchodného mena Spoločnosti nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti z uzatvorených zmlúv a iných právnych vzťahov. Práva a povinnosti medzi Spoločnosťou a zákazníkmi i obchodnými partnermi zostávajú zmenou obchodného mena zachované a nedotknuté a zmluvné strany pri plnení svojich záväzkov a realizovaní svojich práv budú vychádzať z týchto uzatvorených zmlúv.

Okrem zmeny obchodného mena Spoločnosti nedošlo k žiadnej inej zmene identifikačných údajov (IČO, IČ DPH, čísla účtu a pod.) ani kontaktných údajov (telefónne čísla), okrem zmeny adries elektronickej pošty zamestnancov (nová koncovka mailu je @vshc.sk) a webového sídla na www.vshc.sk, ktoré je už k dispozícii verejnosti.

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. naďalej zostáva stabilným, efektívnym a dôveryhodným poskytovateľom služieb v oblasti distribúcie pitnej vody v meste Hlohovec.


 
 

Predškoláci z Hollého dvojnásobnými víťazmi súťaže o najkrajšie tabloVytlačiť
 

Najkrajšie tablo predškolákov - MŠ HolléhoMaterské školy v Hlohovci pred niekoľkými rokmi prebrali zvyk od maturantov a so svojou škôlkou sa deti lúčia záverečným tablom, ktorým zanechávajú po sebe aj takúto stopu. O tom, že pani učiteľky či rodičia predškolákov sú veľmi kreatívne duše sa mohli Hlohovčania presvedčiť na vlastné oči v uliciach mesta. Vystavené tablá materských škôl , okrem toho, že vyvolávali úsmevy na tvárach okoloidúcich, súťažili aj o Cenu primátora mesta o najkrajšie tablo materských škôl a zároveň o Cenu verejnosti.

V tomto roku tým najkrajším, ale aj najväčším a nepochybne aj najpracnejším bolo tablo predškolákov z Materskej školy Hollého 3 v Hlohovci. Toto umelecké dielo presvedčilo hodnotiacu komisiu, ale i prostredníctvom sociálnej siete hlasujúcu verejnosť a materská škola zvíťazila v oboch súťažiach. Vo štvrtok 21. 6. 2018 škôlku navštívil primátor Hlohovca Miroslav Kollár spolu s členkami hodnotiacej komisie z Odboru školstva na mestskom úrade Ivetou Moravcovou a Adrianou Seewaldovou a všetkým malým víťazom odovzdali vecné ceny. Materská škola získala tiež finančnú odmenu v podobe nákupných poukážok.

Najkrajšie tablo predškolákov - MŠ HolléhoNajkrajšie tablo predškolákov - MŠ Hollého

 

 

 

 

 

 

 


Autorkou projektu i samotnou realizátorkou víťazného tabla je Martina Synaková, ktorá v materskej škole pôsobí dva roky ako pedagogická asistentka. Výroba kartónového sídliska jej trvala dva mesiace. Tablo symbolizuje krásnu myšlienku: „...aby každé dieťa malo svoj domov“.

Víťazom blahoželáme, prajeme pohodové prázdniny plné nezabudnuteľných zážitkov a od septembra veľa úspechov v školských laviciach.


 
 

Ocenili sme najaktívnejších cyklistov kampane Do práce na bicykli 2018Vytlačiť
 

Vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli 2018V stredu 20. júna sme ocenili najaktívnejších cyklistov májovej kampane Do práce na bicykli 2018, ktorí jazdili za svoje firemné tímy pod hlavičkou mesta Hlohovec. V počte najazdených kilometrov zvíťazili „Ajťáci“. V kategórii najviac jázd vyhral tím „SANECA QUATTRO“.

V roku 2018 sa do súťaže v našom meste zapojilo 47 tímov a v rámci nich 162 cyklistov. V celoslovenskom rebríčku sa Hlohovec umiestnil na 12-tom mieste spomedzi všetkých 81 zaregistrovaných samospráv. Ide o doteraz najlepšie umiestnenie mesta od roku 2015, kedy sa Hlohovčania do súťaže zapojili prvýkrát.  

Všetci cyklisti v mesiaci máj spoločne odjazdili 22 429,92 km, čím ušetrili 5 665,09 kg CO2. Priemer najazdených kilometrov na účastníka bol 138,46 km. Do práce a späť absolvovali spolu 3400 jázd.

Víťazným tímom, ktorý v Hlohovci najazdil najviac kilometrov je tím „Ajťáci“, spolu najazdili 2 552,63 km. Za nimi skončili „Hasiči EBO 1“ s 2 109,54 najazdenými kilometrami. Tretí v poradí skončil „Vakuumtechnik Team“ s 1 277,80 kilometrami na konte. V počte jázd zvíťazil tím „SANECA QUATTRO“, ktorí cestu do práce a z práce v máji absolvovali 162 krát. Druhí boli „Ajťáci“ so 159. jazdami. Tretie miesto patrí pánom z tímu „Veterán“, tí absolvovali 152 v súťažnom mesiaci.

Celkovo najúspešnejším jazdcom súťaže bol Dominik Krištof, ktorý šliapal do pedálov za Ajťákov z Bekaertu. Jeho 45 jázd predstavovalo 1172,86 kilometrov. Niekoľkokrát totiž absolvoval okrem jazdy do závodu v Hlohovci aj cestu za prácou na pobočku v Sládkovičove. Najviac jázd má však na konte jeho tímový kolega Marek Bálent – 46. Spomedzi zapojených žien bola najúspešnejšia Martina Mrovčáková z tímu Makula, ktorá odjazdila celkom 900 km a skončila na druhom mieste v celkovom poradí najazdených kilometrov.

Všetkým víťazom blahoželáme a ďakujeme každému jednotlivcovi, ktorí sa do súťaže zapojili a podporili tak cyklistickú dopravu v našom meste. Zároveň ďakujeme majiteľom cykloobchodov v Hlohovci, ktorí spolu s Mestom Hlohovec venovali ceny pre víťazov.

 

PORADIE

NÁZOV TÍMU

NAJAZDENÝCH KM

UŠETRENÉ CO2

1.

Ajťáci

2 552,63

639,73

2.

Hasiči EBO 1

2 109,54

527,39

3.

Vakuumtechnik Team

1 277,80

326,89

 

PORADIE

NÁZOV TÍMU

POČET JÁZD

UŠETRENÉ CO2

1.

SANECA QUATTRO

162

71,72

2.

Ajťáci

159

639,73

3.

Veterán tím

152

95,36


 
 

Najkrajšie tablo spomedzi stredoškolákov mali gymnazistiVytlačiť
 

Najkrajšie maturitné tablo - víťaziV utorok popoludní (12. 6.) sme na mestskom úrade privítali stredoškolákov, ktorí sa so školou rozlúčili, podľa hodnotenia poroty, najkrajšími tablami. Zvíťazili gymnazisti pred obchodnou akadémiou a grafikmi zo SOŠ. Komisia hodnotila celkový dojem, nápad a originalitu i samotné spracovanie tabla.

Už prázdninujúci študenti prevzali ocenenia a finančné poukážky z rúk primátora mesta Miroslava Kollára a vedúcej Odboru školstva Ivety Moravcovej.
 

Výsledky:
1. miesto - Gymnázium I. Kupca OKTÁVA
Hlavnou myšlienkou víťazného tabla bolo napodobniť klasický vzhľad americkej ročenky. Návrh študenti zvolili z dôvodu osobnejšieho vyjadrenia charakterových vlastností osôb ich vlastnými, pripadne inými vystihujúcimi a ich opisujúcimi citátmi.

2. miesto - Obchodná akadémia 4.B
Motív listu a pečiatky súvisí s predmetom administratíva a korešpondencia
Najkrajšie maturitné tablo - 2.miesto


3. miesto - Stredná odborná škola PG-FD
Budúci grafici a fotografi chceli zachytiť portrét netradične. Nevšedný spôsob zachytenia a stvárnenia portrétu je výsledkom počítačového skenera.
Najkrajšie maturitné tablo - 3.miesto

 


 
 

PRIESKUM MOBILITY v meste HLOHOVECVytlačiť
 

Prieskum mobility v meste HlohovecTrápi vás dopravná situácia v Hlohovci?
Nás tiež, a preto hľadáme riešenia.

Téme sa intenzívne venujeme a pracujeme na tom, aby druhý cestný ťah mestom mal reálne kontúry. Keď sa nám podarí dôkladne zmapovať dopravné potreby, zvyky a možnosti obyvateľov Hlohovca a ľudí dochádzajúcich do mesta, budeme vedieť lepšie koordinovať rozvoj dopravy navrhnutý v Územnom pláne mesta Hlohovec a následne pomôcť vypracovať projekt pre cestný obchvat. mesta.

 

Pomôcť môžete aj vy vyplnením dotazníka: PRIESKUMU MOBILITY v meste HLOHOVEC, ktorý nájdete na https://form.jotformeu.com/81532155990358 .

Ide o anonymný elektronický prieskum pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ktorý sa uskutoční  v týždni od 11. do 15. júna 2018. Vašou úlohou je vyplniť jeden dotazník za všetkých členov domácnosti. Prosíme Vás o pravdivé a úplné vyplnenie tohto dotazníka.

Prieskum mobility sa vykonáva ako prvá etapa Technicko-ekonomickej štúdie preložky cesty II/513 Nitrianska-SNP do iného koridoru, mimo CMO – centrálny mestský okruh s novým mostom cez Váh. Výsledky prieskumu mobility budú podkladom pre podrobnejšie plánovanie dopravnej koncepcie územného plánu, najmä upokojenia dopravného priestoru, bezpečnosti, podpory hromadnej dopravy, peších a cyklistických ciest, parkovania.

Zisťovanie je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so znením Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) anonymné, údaje budú použité len v sumároch pre potreby uvedené vyššie a s tým spojeným výskumom a publicitou.
Prevádzkovateľom zisťovania je zhotoviteľ Štúdie „Rozbory a prieskumy v doprave - Mobilita a dopravný model Mesta Hlohovec“, PRI.DOS a AŽ PROJEKT s.r.o. (www.azprojekt.sk) v súčinnosti s mestom Hlohovec (www.hlohovec.sk).V prípade otázok nás prosím kontaktujte: Peter Rakšányi, 0903 537 602, peter.raksanyi@centrum.sk.

Ďakujeme Vám za ochotu zúčastniť sa prieskumu.
Pomôže nám, aj ak ho posuniete ďalej.

 

 


 
 

Hasičská súťaž o Pohár primátora mestaVytlačiť
 

Hasičská súťaž o Pohár primátora mestaV piatok 18. mája sa v Zámockej záhrade v Hlohovci konal 26. ročník Hasičskej súťaže o Pohár primátora mesta Hlohovec. Usporiadateľom, ako každý rok, bola Základná škola Vilka Šuleka v Šulekove. Tento rok bola účasť vysoká, zúčastnilo sa jej dvadsaťjeden družstiev z dvanástich škôl okresu Hlohovec.

Súťaž otvoril Tomáš Chalmoviansky, náčelník DHZ v Hlohovci. Žiaci súťažili vo ôsmich disciplínach, v ktorých prekonávali simulované situácie, aké hasiči vo svojej každodennej práci zdolávajú. Museli preliezať tunelom, šplhať sa po lane, poskytnúť prvú pomoc či správne určiť hasičskú techniku podľa obrázkov. V tejto súťaži sa žiaci učia vážiť si prácu záchranárov, riešiť problémové situácie a nadobúdajú vedomosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci. V súťaži sa na 3. mieste umiestnilo družstvo zo Základnej školy Bojničky, z 2. miesta sa tešili žiaci zo Šulekova a 1. miesto získalo družstvo zo Základnej školy na Podzámskej ulici v Hlohovci. Všetci súťažiaci boli odmenení hodnotnými cenami, ktoré  prišiel odovzdať primátor mesta Miroslav Kollár.

Anna Bačkádyová

Zástupkyňa riaditeľky ZŠ Vilka Šuleka


 
 
Položky 61-70 z 609

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup

English version

34632327

Úvodná stránka