Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rok 2017 bude opäť rozvojovým rokomVytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva na decembrovom zasadnutí jednohlasne všetkými hlasmi 19 prítomných poslancov schválili programový rozpočet mesta Hlohovec na roky 2017 – 2019. Rozpočet na rok 2017 schválili ako prebytkový s výškou prebytku 55 648 € pri príjmoch 19 109 266 € a výdavkoch 19 053 618 €.

Aj rozpočet na rok 2017 je premietnutím priorít stanovených v Programe rozvoja mesta Hlohovec na roky 2016 – 2023, ktorý na jednej strane určil rozvojové rámce a na druhej strane umožňuje sústrediť sa na efektívne využívanie dostupných financií. Rozpočet je zostavený v novej programovej štruktúre, v logickej, hierarchicky usporiadanej konštrukcii, ktorá bola zosúladená práve so schváleným Programom rozvoja mesta – znamenalo to o. i. zníženie počtu programov z trinásť na desať. 

Štruktúra príjmov na rok 2017
Najväčším zdrojom príjmov sú tradične bežné príjmy vo výške 14 306 131 €, z toho daňové príjmy sú vo výške 9 659 893 € (najväčším zdrojom sú podielové dane vo výške 6 696 000 € - detailnejšiu štruktúru daňových príjmov znázorňuje nasledujúci graf). Kapitálové príjmy sa predpokladajú vo výške 1 393 652 € a príjmy z finančných operácií vo výške 3 409 483 €.
Z hľadiska celkových výdajov je spomedzi desiatich programov rozpočtu suverénne najnákladnejšou kapitolou školstvo – sem ide tretina všetkých výdavkov mesta Hlohovec. Ďalšími kapitolami sú doprava a technická infraštruktúra, správa mesta a životné prostredie. Pokiaľ ide o dotácie pre mestské organizácie, Mestskému kultúrnemu centru (vrátane knižnice a kina) ide príspevok vo výške 394 601 €, dotácia pre Mestskú zeleň je vo výške 620 000 € na prevádzku a 200 000 € na technické dovybavenie spoločnosti. Hlohovská televízia, ktorú v roku 2017 čakajú zmeny, má rozpočtovaných 60 000 € a Vodárenské a technické služby 56 900 €. V prípade VaTS sa predpokladá, že po odkúpení časti podielu v Mestskej ČOV bude možné využiť na investície do zastaranej vodovodnej siete prostriedky naakumulované v tejto spoločnosti. Nemocnica s poliklinikou dostane príspevok 13 500 € na vyrovnanie straty LSPP (lekárska služba prvej pomoci), keďže je v záujme mesta Hlohovec túto službu v meste udržať. Bytovému hospodárstvu ide dotácie 101 000 € na dokončenie Mestskej telocvične na Železničnej ulici (pomerná časť investície, ktorá sa nestihla realizovať do konca roka 2016, telocvičňa by mala byť dokončená vo februári 2017).

investície 2017Rok 2017 bude opäť rovnako ako 2016 rokom rozsiahlych investícií. Kapitálový rozpočet je na úrovni 5 354 249 €. Takýto vysoký podiel kapitálových výdavkov je na pomery slovenských miest nezvyčajný a je potvrdením rozvojových impulzov mesta, ktoré poslanci schválili v programe rozvoja mesta na roky 2016 – 2023.
Kapitálové výdavky, t. j. investície mesta sú kryté sčasti vlastnými zdrojmi, ale tiež zaradením prostriedkov Rezervného fondu mesta vo výške 1 732 616 a z úverových zdrojov v celkovej výške 1 417 000 €. Pokiaľ ide o investičné priority, z nasledujúcej tabuľky vyplýva jasná priorita – takmer 40 percent kapitálových výdavkov smeruje do programu doprava a technická infraštruktúra. Aj väčšina ostatných investícií však smeruje do modernizácie mesta a odstraňovania investičného dlhu, ktorý v Hlohovci máme vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur. Medzi najväčšie akcie budú patriť dokončenie výmeny a rekonštrukcie verejného osvetlenia, prvá etapa revitalizácie centra miestnej časti Šulekovo, oprava miestnych komunikácií, opravy budov škôl a škôlok, revitalizácia areálu kúpaliska. Pokračovať tiež budeme v rekonštrukcii Zámku Hlohovec – po dokončení opravy strechy nasleduje vybudovanie kanalizačnej prípojky a ostatných prípojok – vodovodnej a elektrickej. Zároveň dopracúvame projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu časti zámku tak, aby sa v horizonte najbližšíchrokov mohol stať dominantou mesta a turistickým lákadlom pre návštevníkov Hlohovca.

rozpočet úverČasť investičných akcií plánujeme financovať z úverových zdrojov – finančné zdravie mesta (Hlohovec bol v roku 2016 vyhlásený za finančne najzdravšie mesto spomedzi 50 najväčších slovenských miest) a súčasné úverové podmienky nám umožňujú rozvoj mesta financovať aj z externých zdrojov. Plánovaný úverový rámec je pritom stále nízky – zákonný limit 60 % z bežných príjmov predchádzajúceho roku čerpáme zatiaľ len do výšky jednej pätiny.

rozpočet výdavky


 
 

dnes je: 28.5.2018

meniny má: Viliam

Dnes má službu:

Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec

033/7301868

ďalšie dni

Pondelok 28.5.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Utorok 29.5.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Streda 30.5.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Štvrtok 31.5.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Piatok 1.6.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Sobota 2.6.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Nedeľa 3.6.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 4.6.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
webygroup

English version

29094131

Úvodná stránka