Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Viaceré stromy v meste dožívajúVytlačiť
 

chorý stromVýsadby stromov a kríkov v Hlohovci starnú a postupne odumierajú. Nečudo, viaceré majú aj 50 rokov a ich aktuálny zdravotný stav odzrkadľuje nepriaznivé vplyvy mestského prostredia a zanedbanú, neodbornú údržbu z minulosti. Aj preto je dnes prioritnou témou potreba obnovy mestskej zelene, ktorej predchádzajú práve prebiehajúce výruby nebezpečných drevín. Mesto Hlohovec sa pritom stará o 1 516 stromov v Zámockej záhrade a mimo parku o ďalších 5 031 stromov. Celkovo sa staráme o 64,3 hektárov mestskej zelene. Okrem spomínaných 6 574 solitérnych stromov je to aj 2,56 hektárov stromov zapojených do skupiny a 55,67 hektárov trávnikov.

Z pohľadu mesta je na prvom mieste prevádzková bezpečnosť verejných priestranstiev, parkov a ulíc. Práve mesto berie na svoje plecia zodpovednosť aj za menej populárne, ale nevyhnutné kroky, akými sú výruby stromov. Tie prebiehajú práve teraz, v mimovegetačnom období a realizovať sa dajú približne do polovice marca. Padnúť musí viac stromov a kríkov, ako by sme si priali, no dôvody sú jasné - zlý zdravotný stav, prevádzková bezpečnosť, ale aj nevhodné situovanie výsadieb vo vzťahu k inžinierskym sieťam, dopravným parametrom komunikácií a nevyhovujúca veková a druhová štruktúra výsadieb. V uliciach je dnes množstvo drevín, ktoré trpia v dôsledku tzv. „likvidačných orezov“ pri zasahovaní korún do vzdušných vedení inžinierskych sietí či necitlivého prístupu realizátorov pri rozkopávkach v uliciach. Niektoré stromy a kríky nie je možné ošetriť a ponechať v uliciach bez rizika pádu, alebo iného zlyhania, ktoré by mohlo mať za následok ohrozenie zdravia a života obyvateľov i návštevníkov mesta.

Výruby, ktoré realizuje Mestská zeleň Hlohovec (MZHC), s.r.o., sa uskutočňujú na území celého mesta. Musíme odstrániť 53 stromov a krov v zlom alebo zhoršenom zdravotnom stave. Sú medzi nimi nebezpečné a náletové dreviny, stromy, ktorých konáre sú napadnuté hnilobou či hubami. Ide o lipy, javory, agáty, brezy, slivky, čerešne a aj niekoľko ihličnanov.

Zámocký areál je ďalšia lokalita, kde v priebehu marca dôjde k plošnému výrubu drevín. V priestore mestského amfiteátra, z dôvodu jeho plánovanej rekonštrukcie v tomto roku,  MZHC odstráni 25 náletových drevín, ktoré rastú najmä pri opornom múre alebo sú naklonené nad amfiteáter samotný.64 kusov kríkov a stromov bude odstránených aj z okolia bastionu. Tieto musia rovnako ustúpiť pokračujúcim rekonštrukčným prácam na zámku.

Odstránené dreviny sa budeme snažiť adekvátne nahradiť novou výsadbou na podklade pasportu zelene. Nové výsadby plánujeme s perspektívou ich zotrvania v mieste výsadby niekoľko ďalších desaťročí, preto je potrebné rešpektovať limity na daných územiach. V prostredí mesta sú to predovšetkým inžinierske siete a cestná infraštruktúra, veľmi dôležité je rešpektovanie ekologických nárokov drevín a urbanistických zámerov v danej lokalite. Chceme sa vyhnúť chybám, ku ktorým často dochádzalo v minulosti. Výsadby boli  realizované priamo na trasách inžinierskych sietí, najmä plynovodov a rozvodov pitnej vody, alebo boli v niektorých prípadoch siete umiestnené do zelených pásov existujúcich výsadieb. Už dnes vieme, že z hľadiska zákonných limitov nie je v niektorých lokalitách možné realizovať náhradné výsadby po odstránených drevinách na pôvodných lokalitách. Tento problém, ktorý trápi aj iné mestá, riešime v súčasnosti pri plánovaných rekonštrukciách sietí už vo fáze ich projektovania usmerňovaním príslušných subjektov z pozície mesta ako vlastníka pozemkov a orgánu ochrany prírody a krajiny s cieľom  vytvárania podmienok pre výsadbu drevín v budúcnosti.

V roku 2017 je naplánovaní náhrada za odstránené dreviny v počte minimálne 60 kusov stromov a 100 kusov. Cieľom je však 200 až 250 nových drevín na území mesta. Okrem náhradnej výsadby tohto typu bude mestská zeleň doplnená o viac ako 1 600 kusov trvaliek a letničiek. Pripravujeme aj obnovu mobilnej zelene verejných priestranstiev. Cieľom je zabezpečiť, aby bola mobilná zeleň estetickým a funkčným prvkom verejných priestranstiev.  Jedným z krokov je aj prinavrátenie závesných nádob do centra mesta. V kvetinových záhonoch pribudnú nové druhy trvaliek, okrem tradičných kobercových kvetinových záhonov s letničkami plánujeme obohatiť výsadby o atraktívne kvitnúce menej známe druhy tak, aby boli záhony počas letnej a jesennej sezóny premenlivejšie a pestrejšie. Všetky výsadby v meste sú plánované s cieľom ich udržateľnosti a plnenia požadovaných funkcií nielen krátko po realizácii, ale počas celej ich plánovanej životnosti.


 
 

dnes je: 28.5.2018

meniny má: Viliam

Dnes má službu:

Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec

033/7301868

ďalšie dni

Pondelok 28.5.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Utorok 29.5.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Streda 30.5.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Štvrtok 31.5.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Piatok 1.6.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Sobota 2.6.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Nedeľa 3.6.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 4.6.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
webygroup

English version

29092506

Úvodná stránka