Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Oznam o konaní MsZ Vytlačiť
 

O  Z  N  A  M

 

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

 

dňa 23. marca 2017, t. j. vo štvrtok o 14.00 h,

v Hoteli Jeleň na Nám. sv. Michala  v Hlohovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 3. Aktuálna informácia o meste
 4. Majetkovoprávne záležitosti
 5. Dodatky k Protokolom o zverení majetku Mesta Hlohovec do správy mestským organizáciám (rozpočtové organizácie)
 6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2017
 7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 176/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Hlohovec
 8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 177/2017 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a o určení rozsahu povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území mesta Hlohovec
 9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 178/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Hlohovec
 10. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 179/2017, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec
 11. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 180/2017 Trhový poriadok – Fraštacký trh
 12. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 181/2017 Trhový poriadok – Deň kvetov
 13. Súborné stanovisko ku konceptu Územného plánu mesta Hlohovec 
 14. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúra
 15. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti humanitárnej a sociálnej
 16. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti šport
 17. Návrh poradovníka na pridelenie 1-izbového bytu, 2-izbového bytu a 3-izbového bytu na Železničnej ul. platného na rok 2017
 18. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2016
 19. Správa o vykonanej kontrole
 20. Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest
 21. Interpelácie
 22. Rôzne
 23. Záver

 

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto  cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 
 

dnes je: 28.5.2018

meniny má: Viliam

Dnes má službu:

Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec

033/7301868

ďalšie dni

Pondelok 28.5.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Utorok 29.5.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Streda 30.5.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Štvrtok 31.5.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Piatok 1.6.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Sobota 2.6.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Nedeľa 3.6.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 4.6.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
webygroup

English version

29094165

Úvodná stránka