Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

POHOVOR - personálny referentVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárm

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Úseku prednostu a

VYHLASUJE POHOVOR
na obsadenie pracovnej pozície

PERSONÁLNY REFERENT

Náplň pracovnej pozície:

Zabezpečuje činnosti a procesy v oblasti riadenia a správy ľudských zdrojov a to najmä:

 • inzercia a výber zamestnancov
 • vstupné a výstupné pohovory zamestnancov
 • príprava a tvorba pracovno-právnych dokumentov
 • správa osobných zložiek zamestnancov
 • riešenie pracovno-právnych problémov
 • organizácia vzdelávacích programov a tréningov zamestnancov
 • hodnotenie výkonnosti zamestnancov
 • príprava podkladov pre mzdy
 • správa dát a aktualizácia interného systému
 • reporting, štatistické výkazy, odborné prehľady a hlásenia na sociálnu a zdravotnú poisťovňu
 • participácia na príprave a príprava interných smerníc
 • tvorba katalógu pracovných pozícií
 • návrh a úpravy organizačnej štruktúry
 • komunikácia s úradmi a poisťovňami
 • vytváranie podmienok pre sociálny program zamestnancov v spolupráci s odborovou organizáciou SLOVES v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy
 • vytváranie podmienok pre odborné vzdelávanie zamestnancov mesta
 • evidencia o odbornom vzdelávaní zamestnancov
 • zabezpečenie komplexnej agendy malých obecných služieb a iných foriem aktivačnej politiky v súlade s príslušným zákonom

Podmienky účasti:

 • stredoškolské vzdelanie
 • prax v oblasti personalistiky minimálne 3 roky
 • bezúhonnosť
 • znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych vzťahov
 • kurzy, certifikáty v danom odbore vítané
 • práca s PC (Word, Excel, internet)

Osobnostné predpoklady:

 • vysoké pracovné nasadenie
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • precíznosť a presnosť
 • spoľahlivosť, flexibilita, asertivita
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • komunikačné a prezentačné schopnosti
 • schopnosť zaujať, motivovať, organizovať

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

 • štruktúrovaným životopisom
 • overeným dokladom o vzdelaní
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
 • čestným vyhlásením o praxi
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je potrebné do 24. apríla 2017 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu:

Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec


Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „personálny referent – neotvárať“.

Na výberové konanie budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky výberového konania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: RNDr. Denisa Bartošová, tel. č. 033/7368224.


 
 

dnes je: 20.10.2017

meniny má: Vendelín

Dnes má službu:

Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1

ďalšie dni

Piatok 20.10.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Sobota 21.10.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Nedeľa 22.10.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 23.10.
Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec
033/7302502
Utorok 24.10.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Streda 25.10.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Štvrtok 26.10.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Piatok 27.10.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
webygroup

English version

26529497

Úvodná stránka