Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Nelegálnu reklamu už mesto nebude tolerovaťVytlačiť
 

ilustračný obrázok: vizuálny smogUvedomili ste si niekedy, koľko bilbordov, tabúľ, plagátov, oznamov na nás číha z každej strany? Mestá, a nielen to naše, sa zmenili na jednu veľkú reklamnú plochu. S vizuálnym smogom sme konfrontovaní denne, či chceme alebo nie. Lákajú nás firmy, predajne, výrobky, politici i podujatia. Roky bola táto problematika na okraji záujmu vedení miest, až sa situácia stala neudržateľnou. Stav na územní mesta podrobne zmapovali pracovníci mestského úradu a výsledok je alarmujúci. Zistili, že väčšina reklám je nelegálna, navyše tiež nevkusná. Preto Mesto Hlohovec, uvedomujúc si svoju zodpovednosť za vzhľad mesta a dodržiavanie predpisov, začalo realizovať opatrenia na elimináciu vizuálneho smogu.

Riešenie problému vizuálneho smogu nie je jednoduché, nepôjde to zo dňa na deň. Aj samotní obyvatelia často upozorňujú na objavujúce sa nelegálne reklamy umiestňované na zábradliach, plagáty lepené na autobusové zastávky, stĺpy verejného osvetlenia a niekedy upevňované aj na stromy. Plagáty sa často bez súhlasu a uhradeného poplatku objavujú aj na výlepových plochách v správe Mestského kultúrneho centra. Stále je to však nič oproti rôznym stavebným konštrukciám menších či väčších rozmerov, ktoré sú umiestňované bez akéhokoľvek ohlásenia, či dokonca bez stavebného povolenia.

Umiestňovanie reklamy má svoje legislatívne pravidlá. Hovorí o nej zákon o reklame, cestný či stavebný zákon. Reklama podlieha regulácii aj v územnom pláne VÚC a myslí na ňu tiež aktuálny návrh nového územného plánu mesta Hlohovec. Navyše, na stole je už aj pracovná verzia politiky o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach mesta Hlohovec. Každý, kto chce zrealizovať a umiestniť reklamnú stavbu, sa musí riadiť stavebným zákonom.

Na drobné reklamné stavby, ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m² stačí ohlásenie drobnej stavby. Na reklamné stavby s veľkosťou od 3 m2 do 20 m2 je už potrebné stavebné povolenie. Ak informačná plocha takejto stavby presahuje 20 m2, k stavebnému povoleniu treba aj kolaudáciu. Zákon hovorí, že vlastník reklamnej stavby je navyše povinný zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby. Poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov sa pohybujú od 30 do 150 eur.

REKLAMNÉ STAVBY

PLOCHA

povoľovanie

drobné stavby

do 3 m2

ohlásenie

jednoduché stavby

3 m2 - 20 m2

stavebné povolenie

jednoduché stavby

20 m2 a viac

stavebné povolenie a kolaudácia

V súčasnosti sa žiadna reklamná stavba nedá dodatočne zlegalizovať, nedovoľuje to už aktuálna novela stavebného zákona. Všetky nepovolené stavby je potrebné odstrániť. Mesto Hlohovec preto v tomto roku pristúpilo k ráznym opatreniam. Majiteľom nelegálnych reklamných stavieb zasiela výzvy na ich odstránenie. Následným krokom bude začatie konania o odstránení reklamnej stavby a súbežne aj konanie o priestupku, resp. správnom delikte. Doteraz bolo odstránených 24 takýchto reklám, urobili tak samotní majitelia bilbordov, no našli sa aj takí, ktorí tak urobili až po konaní o odstránení reklamných stavieb a uložení pokuty . Výzva bola doručená desiatkam ďalších a postupne ju môže očakávať každý, kto takúto nelegálnu reklamu vlastní.

Radnica však nerieši iba veľké bilbordy, ktoré boli v minulosti osádzané svojvoľne kade-tade, zasahuje aj voči menším reklamným tabuliam, ktorých sú na území mesta stovky. Možno ste si už aj vy všimli výzvy na odstránenie nepovolenej reklamnej stavby nachádzajúcej sa na mestských pozemkoch a nehnuteľnostiach, ktoré sú zo strany mesta lepené priamo na predmetné reklamné plochy s konkrétnymi lehotami na ich odstránenie. Nedodržanie termínov bude znamenať odstránenie týchto nelegálnych stavieb mestom samotným, pričom náklady bude následne vymáhať od ich vlastníkov.

V marci mestský úrad za pomoci príslušníkov mestskej polície rozbehol aj zvýšenú kontrolu povolení na umiestňovanie samostatne stojacich prenosných reklamných tabúľ v tvare „A“ ako aj vystavovanie tovaru na chodníkoch pred prevádzkami. Umiestenie takejto reklamy je totiž zvláštnym užívaním miestnej komunikácie, v tomto prípade chodníka, ktoré podlieha povoľovaniu a spoplatneniu. Výška správneho poplatku je v súčasnosti 40 €.

Boj proti vizuálnemu smogu je beh na dlhú trať. Verejnosti aj radnici záleží na tom, aby bolo mesto nielen čisté, ale aj estetické, pekné na pohľad. Príkladom nám môžu byť mestá, kde je dnes už bežná regulácia vonkajšej podoby obchodov, vývesných tabúľ a nápisov alebo tiež jednotný dizajn nosičov reklamy. V Hlohovci dnes pomaly miznú nelegálne reklamné stavby aj nepovolené „plachty“ zo zábradlí. Treba však postupovať krok za krokom. Po schválení mestskej politiky, ktorá bude komplexne riešiť umiestňovanie reklamy a po zadefinovaní si jasných regulatívov, sa pôjde po tejto ceste trochu ľahšie. Mesto netvrdí, že chce úplne zakázať reklamu. Chce dokonca upraviť niektoré pôvodné a ponúknuť nové plochy na jej umiestnenie. Pointou nového prístupu sú však jasné pravidlá, ktoré budú platiť pre každého rovnako. Ak ich budeme dodržiavať, ulice nášho mesta budú opäť o čosi krajšie.


 
 

dnes je: 21.10.2018

meniny má: Uršuľa

Dnes má službu:

Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec

033/7301868

ďalšie dni

Nedeľa 21.10.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Pondelok 22.10.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Utorok 23.10.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Streda 24.10.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Štvrtok 25.10.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Piatok 26.10.
Lekáreň Danka
SNP 19,
920 01 Hlohovec
Sobota 27.10.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Nedeľa 28.10.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
webygroup

English version

30609586

Úvodná stránka