Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Pohovor - referent pre exekúcie Vytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

 na Odbore právnom a klientskych služieb a

  

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 

 REFERENT  PRE  EXEKÚCIE

 (zastupovanie počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky)

 

Ná plň pracovnej pozície je v priloženom PDF súbore.

Podmienky účasti:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo (uchádzač preukáže predložením originálu alebo osvedčenej kópie diplomu priamo na osobnom pohovore)
 • bezúhonnosť (je potrebné preukázať výpisom z registra trestov v prípade úspechu pred nástupom do pracovného pomeru)
 • práca s PC (Word, Excel, internet)
 • právna prax výhodou; pozícia je vhodná aj pre absolventa
 • prax v oblasti exekučného konania výhodou

 

Osobnostné predpoklady:

 • vysoké pracovné nasadenie
 • precíznosť a presnosť
 • motivácia pre prácu vo verejnom záujme
 • iniciatívny prístup
 • schopnosť učiť sa nové veci
 • komunikačné zručnosti, 
 • spoľahlivosť a flexibilita
 • samostatnosť, analytické myslenie


PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

 • štruktúrovaným životopisom
 • motivačným listom
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je potrebné odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu:            

Mesto Hlohovec

M. R. Štefánika č. 1

920 01  Hlohovec

v termíne do  09. 02. 2018 do 12.00 h.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent pre exekúcie – neotvárať“. 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili požadované doklady a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne:  JUDr. Mária Vozárová, vedúca odboru právneho a klientskych služieb, tel. č.  033/7368 203.


 
 

dnes je: 28.5.2018

meniny má: Viliam

Dnes má službu:

Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec

033/7301868

ďalšie dni

Pondelok 28.5.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Utorok 29.5.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Streda 30.5.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Štvrtok 31.5.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Piatok 1.6.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Sobota 2.6.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Nedeľa 3.6.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 4.6.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
webygroup

English version

29092631

Úvodná stránka