Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Na jar začíname so zberom bioodpaduVytlačiť
 

Na jar začíname so zberom bioodpaduMesto Hlohovec v roku 2018 zavádza triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) zo záhrad pri rodinných domoch formou jeho zberu do zberných nádob. Ide o povinnosť, ktorá samosprávam vyplýva zo zákona o odpadoch.

V priebehu februára a marca 2018 obyvateľom bývajúcim v rodinných domoch pribudne hnedý 240 l kontajner označený štítkom a nápisom „Biologicky rozložiteľný komunálny odpad“. Na štítku budú uvedené pokyny pre zber, teda informácie, čo do tejto nádoby patrí a čo nie. Nové zberné nádoby na BRKO budú distribuované postupne, po jednotlivých uliciach. Kontajnery dostanú prednostne obyvatelia, ktorí už sú súčasťou systému triedeného zberu odpadov (papier, plasty, kovy, VKM, sklo) v meste.

Rozvoz zberných nádob bude prebiehať vždy v sobotu na základe vopred oznámeného termínu. Informáciu o rozvoze nádob dostanú obyvatelia aj do schránok. Poskytovateľ služby rozvezie zberné nádoby obyvateľom rodinných domov za spoluúčasti povereného zamestnanca mesta. Budú odovzdávané na protipodpis, preto žiadame obyvateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť oznamom mesta o termínoch rozvozu nádob.

Zbernú nádobu môže obyvateľ vo výnimočných prípadoch aj odmietnuť. Musí však preukázať údržbu svojej záhrady dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu. Výnimku má aj ten, kto bioodpad zhodnocuje kompostovaním na vlastnom pozemku v kompostovacom zásobníku v súlade s platnou Vyhláškou MŽP SR č.371/2015 Z.z. Mestu však musí poskytnúť čestné prehlásenie a súčasne umožniť kontrolu tohto kompostovacieho zásobníka. Ak sa vás netýka ani jedna z uvedených výnimiek, nemali by ste zbernú nádodu odmietnuť. V prípade neprevzatia kontajnera budete predvolaný mestom Hlohovec k samostatnému konaniu.

Ako správne triediť bioodpad?

Do nádob sa bude zberať BRKO z obhospodarovania záhrad pri rodinných domoch, ktorý sa skladá z rastlinných odpadov, ktoré neprešli tepelnou úpravou. Do nádob sa nesmie ukladať odpad z kuchýň, rastlinné oleje ani odpady živočíšneho pôvodu.

Patria sem: kôrovo-drevný odpad z orezov drevín a krov, stromová kôra, piliny, hobliny, pokosená tráva, vypletá burina, lístie, rastlinný odpad z kvetinových záhonov, vňate a listy zo zeleniny, opadané a prezreté ovocie, zvyšky z čistenia sezónnej zeleniny a ovocia, škrupiny z orechov

Nepatria sem: kuchynský odpad, rastlinné oleje a odpady živočíšneho pôvodu

Zber bioodpadu bude prebiehať každoročne v mesiacoch marec až november, vo frekvencii jedenkrát za 2 týždne podľa schváleného harmonogramu, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke mesta, v mestských novinách a obyvatelia ho taktiež dostanú do svojich schránok. Vyzbieraný biologicky rozložiteľný komunálny odpad bude zhodnocovaný v certifikovanej kompostárni a bonusom je bezplatné dodanie certfikovaného kompostu mestu v množstve 5 ton ročne pre potreby údržby verejnej zelene.


 
 

dnes je: 19.9.2018

meniny má: Konštantín

Dnes má službu:

Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec

033/7421242

ďalšie dni

Streda 19.9.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Štvrtok 20.9.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Piatok 21.9.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Sobota 22.9.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Nedeľa 23.9.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Pondelok 24.9.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Utorok 25.9.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Streda 26.9.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
webygroup

English version

30311175

Úvodná stránka