Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Poplatok za rozvoj sa premietne do investícií v prospech mestskej infraštruktúryVytlačiť
 

Poplatok za rozvoj sa premietne do investícií v prospech mestskej infraštruktúryV januári 2018 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 203/2017 o miestnom poplatku za rozvoj. Predmetom tohto poplatku sú nové stavby. Poplatok v zmysle zákona slúži na investovanie do mestskej infraštruktúry, teda do ciest, školstva, zdravotníctva, na ihriská i verejné priestory. Jeho zmyslom je zmierňovať daňové zaťaženie už bývajúcich obyvateľov v dôsledku novej výstavby.

Výstavba obchodných centier, bytových domov, polyfunkčných objektov, ale aj priemyselných areálov a kancelárií súkromných firiem prináša so sebou realizáciu súvisiacich a podmieňujúcich investícií. Výhody z investícií majú najmä investori, prípadne obmedzený okruh bývajúcich alebo nových obyvateľov miest, resp. obyvateľov iných obcí do mesta dochádzajúcich.

Príkladom súvisiacich investícií sú nielen často spomínané parkoviská, ale aj iná dopravná infraštruktúra, technická a občianska vybavenosť, nároky na úpravu verejných priestorov. Realizácia týchto investícií sa presúva na plecia verejných inštitúcií, od ktorých sa očakáva, že ich budú hradiť zo svojich rozpočtov, budú zvyšovať miestne dane, prípadne formou úverov, resp. v prechodnom období z eurofondov. Takáto výstavba teda zaťažuje najmä trvalo bývajúcich obyvateľov mesta a často presahuje následne vyberané miestne dane. Preto je správne, ak sa na rozvoji mesta podieľajú všetci tí, čo v meste investujú.

Druh stavby                                                                                                    Poplatok

  • stavby na bývanie                                                                                            3 €
  • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby                                                              pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie                                                      vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu                       10 €
  • priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane                                                  stavieb na vlastnú administratívu                                                                   35 €
  • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby                                        využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu                                                              s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou                                      10 €
  • ostatné stavby                                                                                                10 €

Sadzba miestneho poplatku za  rozvoj začína na sume 3 € za m2 pre stavby na bývanie, pričom prvých 60 m2 je od poplatku oslobodených, až po 35 €/m2 za priemyselné stavby. Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj ustanovuje aj výnimky zo spoplatnenia stavieb, ktorých sa uvedený poplatok netýka. Predmetom poplatku za rozvoj nie je:

  • údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania,
  • drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m2,
  • stavby uvedené v 3 ods. 3 písm. d) zák. 447/2015 Z. z.

Podrobné informácií nájdete v príslušnom VZN a zákone, ako aj na internetovej stránke mesta Hlohovec v časti Ako vybaviť?.


 
 

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

webygroup

English version

31673827

Úvodná stránka