Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Pohovor - referent pre opatrovateľskú službu v domácnostiVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 

REFERENT PRE OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU  V DOMÁCNOSTI

MsÚ v Hlohovci

 

Pracovná náplň:

 1. Organizačne a metodicky zabezpečuje sociálnu službu – opatrovateľskú službu v domácnosti koordináciou opatrovateliek (podľa zákona o sociálnych službách).
 2. Vypracováva zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 3. Vedie evidenciu  opatrovaných občanov a opatrovateliek, posudkov a rozhodnutí.
 4.  Vypracúva predpis úhrad za výkon opatrovateľskej služby a sleduje ich úhradu.
 5. Riadi činnosť denných centier - vedie agendu, uhrádza faktúry a sleduje rozpočet denných centier RUŽA, Peter a BEREKSEK.
 6. Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov priameho nadriadeného, prednostu alebo  primátora,  ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.

 

Podmienky účasti:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na sociálnu prácu
 • odborná prax v oblasti sociálnej práce (opatrovateľskej služby v domácnosti) vítaná
 • bezúhonnosť
 • znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
 • práca s PC (Word, Excel, internet)
 • nástup možný ihneď

 

Osobnostné predpoklady:

 • vysoké pracovné nasadenie
 • organizačné schopnosti, schopnosť analyzovať  a riešiť problémy
 • precíznosť, presnosť, spoľahlivosť a flexibilita
 • zodpovednosť a komunikatívnosť
   

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

 • štruktúrovaným životopisom
 • dokladom o vzdelaní
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

je potrebné do  22. 2. 2018 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:            

Mesto Hlohovec

M. R. Štefánika č. 1

920 01  Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent pre opatrovateľskú službu v domácnosti – neotvárať“. 

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: RNDr. Denisa Bartošová, tel. č. 033/7368224.

 


 
 

dnes je: 16.8.2018

meniny má: Leonard

Dnes má službu:

Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec

033/7421242

ďalšie dni

Štvrtok 16.8.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Piatok 17.8.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Sobota 18.8.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Nedeľa 19.8.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Pondelok 20.8.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Utorok 21.8.
Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec
033/7302502
Streda 22.8.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Štvrtok 23.8.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
webygroup

English version

29969434

Úvodná stránka