Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Pohovor - Referent Stavebného úradu na MsÚ v HlohovciVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 v znení neskorších predpisov
 

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 

REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU MsÚ v Hlohovci na Odbore výstavby

(vhodné aj pre absolventov VŠ)


Náplň pracovnej pozície:

 • Samostatne rieši odborné úlohy v oblasti stavebného poriadku.
 • Vedie územné, stavebné a kolaudačné konania.
 • Vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia v súlade s platnou legislatívou.
 • Povoľuje terénne úpravy, zmeny v spôsobe užívania stavby, v jej prevádzkovom zariadení.
 • Povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav.
 • Zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu.
 • Vedie konania vo veci priestupkov proti stavebnému zákonu
 • Vykonáva ďalšie činnosti v rámci stavebného úradu.


PODMIENKY ÚČASTI:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou stavebného zamerania alebo vysokoškolské vzdelaniestavebného zamerania
 • odborná prax v činnosti stavebného úradu vítaná
 •  
 • vysoké pracovné nasadenie
 • zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť a flexibilita
 • práca s PC (MS Office, internet)


PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU  spolu so:

 • štruktúrovaným životopisom
 • kópiou dokladu o vzdelaní
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je potrebné do  22. 2. 2018 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu:            

Mesto Hlohovec

M. R. Štefánika č. 1

920 01  Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent Stavebného úradu – neotvárať“  

Na pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: RNDr. Denisa Bartošová, tel. č. 033/736 8224.

 

 

 


 
 

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

webygroup

English version

31673579

Úvodná stránka