Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Pohovor - Referent Stavebného úradu na MsÚ v HlohovciVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 v znení neskorších predpisov
 

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 

REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU MsÚ v Hlohovci na Odbore výstavby

(vhodné aj pre absolventov VŠ)


Náplň pracovnej pozície:

 • Samostatne rieši odborné úlohy v oblasti stavebného poriadku.
 • Vedie územné, stavebné a kolaudačné konania.
 • Vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia v súlade s platnou legislatívou.
 • Povoľuje terénne úpravy, zmeny v spôsobe užívania stavby, v jej prevádzkovom zariadení.
 • Povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav.
 • Zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu.
 • Vedie konania vo veci priestupkov proti stavebnému zákonu
 • Vykonáva ďalšie činnosti v rámci stavebného úradu.


PODMIENKY ÚČASTI:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou stavebného zamerania alebo vysokoškolské vzdelaniestavebného zamerania
 • odborná prax v činnosti stavebného úradu vítaná
 •  
 • vysoké pracovné nasadenie
 • zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť a flexibilita
 • práca s PC (MS Office, internet)


PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU  spolu so:

 • štruktúrovaným životopisom
 • kópiou dokladu o vzdelaní
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je potrebné do  22. 2. 2018 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu:            

Mesto Hlohovec

M. R. Štefánika č. 1

920 01  Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent Stavebného úradu – neotvárať“  

Na pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: RNDr. Denisa Bartošová, tel. č. 033/736 8224.

 

 

 


 
 

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

Dnes má službu:

Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec

ďalšie dni

Pondelok 22.10.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Utorok 23.10.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Streda 24.10.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Štvrtok 25.10.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Piatok 26.10.
Lekáreň Danka
SNP 19,
920 01 Hlohovec
Sobota 27.10.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Nedeľa 28.10.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 29.10.
Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec
033/7302502
webygroup

English version

30618557

Úvodná stránka