Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času DÚHAVytlačiť
 

Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, v zastúpení Ing. Miroslavom Kollárom, primátorom mesta, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Centra voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01  Hlohovec

(s právnou subjektivitou)

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne Mestského úradu v Hlohovci, v obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa CVČ DÚHA,   Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec“, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 16. 07. 2018 do 13.00 h na adresu:

Mesto Hlohovec
Mestský úrad

M. R. Štefánika 1
920 01  Hlohovec

Rozhodujúci je dátum doručenia na MsÚ v Hlohovci.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním. Predpokladaný termín výberového konania je 26. 07. 2018. Bližšie  informácie  poskytneme  na  telefónom  čísle  033/736 82 24,  RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ, alebo na čísle 33/736 82 53, Mgr. Iveta Moravcová, vedúca Odboru školstva.

Vyhlasovateľ výberového konania si  vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

dnes je: 19.9.2018

meniny má: Konštantín

Dnes má službu:

Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec

033/7421242

ďalšie dni

Streda 19.9.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Štvrtok 20.9.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Piatok 21.9.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Sobota 22.9.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Nedeľa 23.9.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Pondelok 24.9.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Utorok 25.9.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Streda 26.9.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
webygroup

English version

30311283

Úvodná stránka